source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 6.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>guionet</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nOrtografia\nGuionet");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">EL GUIONET</p>
79<p class="basetext">El guionet (-) és el signe ortogràfic que s'usa per a unir mots originàriament diferents. S'utilitza en els casos següents:</p>
80<p class="basetext"><strong>1.</strong>&#160; Davant dels pronoms febles en posició enclítica quan adopten les formes plenes i elidides: <em>escriu-la, dóna-li'n; pensa-t'ho, posa-n'hi.</em></p>
81<p class="basetext"><strong>2.</strong>&#160; En els numerals composts, per a unir les desenes i les unitats. i les unitats i les centenes: <em>vint-i-un, vint-i-tres, vint-i-cinc, vint-i-nou&#8230;; trenta-tres, cinquanta-cinc, setanta-vuit, noranta-nou&#8230;; dos-cents, quatre-cents, sis-cents, vuit-cents&#8230;; cinc-centé, nou-centé, setanta-uné, trenta-dosé&#8230;</em></p>
82<p class="basetext"><strong>3.</strong>&#160; En els composts en què figura el nom d'un punt cardinal: <em>nord-est, sud-oest, nord-nord-est, sud-africà, nord-americà, nord-atlàntic.</em></p>
83<p class="basetext"><strong>4.</strong>&#160; Amb l'adverbi <strong>no</strong> usat com a prefix quan el segon element és un substantiu:&#160; <em>pacte de no-agressió, la no-bel·ligerància, principi de no-intervenció, el no-metall, la no-violència, la no-existència, el no-res.</em><br>
84<span class="basetext2">REMARCA: El grup <strong>no res</strong> pot escriure's també sense guionet quan té el valor de 'cosa insignificant' o 'en un instant': <em>T'enfades per un no res. Torne en un no res.</em></span></p>
85<p class="basetext"><strong>5.</strong>&#160; En els composts repetitius i expressius: <em>a corre-cuita, a mata-degolla, balandrim-balandram, baliga-balaga, banzim-banzam, barliqui-barloqui, barrija-barreja, bitllo-bitllo, bub-bub, bum-bum, but-but, catric-catrac, cloc-cloc, cloc-piu, corre-corrents, de nyigui-nyogui, farrigo-farrago, flist-flast, fru-fru, gara-gara, gloc-gloc, gori-gori, leri-leri, nap-buf, ning-nang, ning-ning, non-non, nyam-nyam, nyau-nyau, nyec-nyec, nyeu-nyeu, nyic-nyic, nyigo-nyigo, nyigui-nyogui, passa-passa, pengim-penjam, pif-paf, ping-pong, piu-piu, poti-poti, rau-rau, ringo-rango, rum-rum, taf-taf, tam-tam, tau-tau, tic-tac, tol·le-tol·le, tric-trac, trip-trap, tris-tras, viu-viu, xano-xano, xau-xau, xerric-xerrac, xim-xim, xino-xano, xip-xap, xiu-xiu, xup-xup, zig-zag, ziga-zaga, zim-zam, zing-zing, zub-zub, zum-zum.</em></p>
86<p class="basetext"><strong>6.</strong>&#160; En els composts formats per dos mots en què concórreguen les següents característiques:</p>
87<ul>
88<li class="basetext">Que el segon element comence amb <strong>r-, s-</strong> o <strong>x-</strong> i el primer acabe amb vocal: <em>aigua-ros, aixafa-roques, ala-roig, anca-rossegant, barba-reveixí, barba-roig, barba-ros, bleda-rave, boca-rugat, boga-ravell, busca-raons, cama-roig, cara-redó, cara-rugat, cella-ros, cerca-raons, cerca-renous, cerca-renyines, cerca-revolts, compta-revolucions, costa-riqueny, cua-roja, cua-rutllat, de soca-rel, eixorba-rates, enganxa-roques, escanya-rals, escorxa-ròsses, esquena-romput, estaca-rossí, galta-roig, guarda-roba, guarda-rodes, malva-rosa, nou-ric, pela-roques, penja-robes, pixa-reixes, poca-roba, porta-revistes, remena-rocs, riba-roger, salta-regle, torca-raor, vila-realenc; agafa-sants, agafa-sopes, aigua-sal, ajoca-sapes, barba-serrat, barra-sec, boca-sec, cama-sec, cama-segat, cara-sol, esclata-sang, espanta-sogres, estripa-sacs, mare-selva, mata-segells, mata-soldats, mira-sol, para-sol, penja-sargantanes, penya-segat, pica-soques, poca-solta, porta-selles, punxa-sàrries, roda-soques, toca-son, traga-sabres; canya-xiula, cara-xuclat, escura-xemeneies, espina-xoca, para-xocs.</em><br>
89<br></li>
90<li class="basetext">Que la soldadura dels dos elements puga dificultar-ne la lectura adequada: <em>Bell-lloc, cap-roig, cap-rossenc, carn-i-xulla, cinc-en-rama, cor-dur, cul-de-sac, Mont-roig, nyic-i-nyac, pap-roig, pit-roig, plats-i-olles.</em><br>
91<br></li>
92<li><span class="basetext">Que el primer element siga un mot que du accent gràfic: <em>mà-llarg, més-dient, camí-raler, pèl-blanc, pèl-curt, pèl-llarg, pèl-ras, tal·là-tal·lera.</em></span><br></li>
93</ul>
94<p class="basetext"><strong>7.</strong>&#160; En els composts <em>abans-d'ahir, adéu-siau, dellà-ahir, al després-dinar, despús-ahir, despús-anit, despús-demà, qui-sap-lo.</em></p>
95<p class="basetext"><strong>8.</strong>&#160; En els manlleus no assimilats: <em>boogie-woogie, disc-jockey, fox-terrier, gin-tonic, jet-set, music-hall, new-look, plum-cake, prêt-à-porter, self-service, tie-break, walkie-talkie, rock-and-roll.</em></p>
96<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
97<!--
98if (window.writeIntopicBar)
99        writeIntopicBar(0);
100//-->
101</script>
102</body>
103</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.