TERRA

S'escriu amb majúscula quan es fa referčncia a l'astre com a tal:
› La Terra és un planeta del sistema solar.

S'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genčric:
› Una terra erma.

_____
Vegeu també: