CIUTAT

S'escriu habitualment amb minúscula:
› Ara viu a la ciutat de Castelló.

També s'escriuen amb minúscula les denominacions coreferents que no arriben a constituir un nom propi, ja que no podem dir que siguen noms alternatius ni poden substituir més que ocasionalment i amb valors connotatius o expressius el nom autèntic de la ciutat:
› A Nova York se la coneix com "la ciutat dels gratacels".
› Vam arribar per fi a Roma. La "ciutat eterna" continuava tan bella com sempre.

No obstant això, estes denominacions poden escriure's també, per tradició, opcionalment amb majúscula, sobretot quan tenim voluntat d'equiparar-les al nom propi:
› El ministre va visitar la Ciutat Eterna (Roma).
› Faran la presentació de l'obra a la Ciutat Ducal (Gandia).