source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/depend_ncies_d_edificis.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 4.1 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>dependències d'edificis</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nDependències d'edificis");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">DEPENDÈNCIES D'EDIFICIS</p>
79<p><span class="basetext">S'escriuen amb minúscula:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El Ple tindrà lloc a la <strong>sala de sessions</strong> del consistori castellonenc.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Faran la presentació a la <strong>sala d'actes</strong> de la Biblioteca Municipal.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El curs es farà a l'<strong>aula</strong> 205.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
80<p><span class="basetext">Si estes dependències tenen una denominació específica, esta s'escriu amb majúscula, encara que el genèric continuarà anant amb minúscula:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Se n'anà a resar a la <strong>capella</strong> del Salvador de l'església parroquial.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
81<p><span class="basetext">Només s'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que componen el nom d'una estança singular:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Saló de Vidre</strong> acollirà una exposició sobre la història de l'automòbil. (<em>de l'Ajuntament de València)</em><br></span><span class="basetext2">&#8250; Han visitat la <strong>Galeria dels Espills</strong>. (<em>de Versalles)</em></span></p>
82<p>&#160;</p>
83<ul>
84<li><a href="biblioteca.html" class="basetext">biblioteca<br></a></li>
85<li><a href="capella.html" class="basetext">capella<br></a></li>
86<li><a href="claustre.html" class="basetext">claustre<br></a></li>
87<li><a href="pavell_.html" class="basetext">pavelló<br></a></li>
88<li><a href="sala.html" class="basetext">sala<br></a></li>
89<li><a href="sal_.html" class="basetext">saló</a></li>
90</ul>
91<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
92<!--
93if (window.writeIntopicBar)
94        writeIntopicBar(0);
95//-->
96</script>
97</body>
98</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.