source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 5.3 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>divinitats i sers sobrenaturals</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nDivinitats i sers sobrenaturals");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">DIVINITATS I SERS SOBRENATURALS</p>
79<p class="basetext">S'escriuen amb majúscula inicial els noms propis de les divinitats i, en general, qualsevol referència a les divinitats o sers sobrenaturals amb valor de nom propi:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; Gràcies a <strong>Déu,</strong> tinc bona gana.</span><br>
81<span class="basetext2">&#8250; La capella de la <strong>Mare de Déu d'Agres.</strong></span><br>
82<span class="basetext2">&#8250; Han exposat el <strong>Santíssim</strong> a l'adoració dels fidels.</span><br>
83<span class="basetext2">&#8250; El <strong>Messies</strong> va vindre a salvar-nos.</span><br>
84<span class="basetext2">&#8250; El culte a <strong>Llucifer</strong> s'anomena <em>lluciferisme</em>.</span><br>
85<span class="basetext2">&#8250; A la ciutat hi havia un temple d'<strong>Apol·lo</strong>.</span><br>
86<br>
87S'escriuen amb minúscula si s'usen en sentit genèric:<br>
88<span class="basetext2">&#8250; Té un <strong>buda</strong> a l'aparador.</span><br>
89<span class="basetext2">&#8250; Era una <strong>deessa</strong> romana.</span><br>
90<br>
91Pel que fa als grups mitològics, s'escriuen amb majúscula quan s'usen en plural com a una denominació fixada invariable quant al gènere: <em>les Plèiades, les Gràcies, els Diòscurs...</em> (no diríem *una plèiade, *una gràcia..., sinó una de les Pèiades, una de les (tres) Gràcies...):<br>
92<span class="basetext2">&#8250; Les <strong>Plèiades</strong> eren filles d'Atles i de Plèione, i donen nom a un famós cúmul estel·lar.</span><br>
93<br>
94En canvi, s'escriuen amb minúscula si existix el corresponent nom en singular amb significat lèxic i el plural té el valor gramatical usual de plural: <em>el geni / els genis; l'àngel / els àngels; el dimoni / els dimonis; la nimfa / les nimfes; el faune / els faunes, la musa / les muses; l'elf / els elfs, l'amazona / les amazones, la sirena / les sirenes, el ciclop / els ciclops, la valquíria / les valquíries, el nibelung / els nibelungs...</em>:<br>
95<span class="basetext2">&#8250; Les <strong>valquíries</strong> eren deesses guerreres de la mitologia germànica, filles de Wotan. Brunhilda era la <strong>valquíria</strong> preferida de Wotan.</span></p>
96<p class="basetext">&#160;</p>
97<ul>
98<li><span class="basetext"><a href="creador.html" class="basetext">creador</a></span><br></li>
99<li><span class="basetext"><a href="d_u.html" class="basetext">déu</a></span><br></li>
100<li><span class="basetext"><a href="messies.html" class="basetext">messies</a></span><br></li>
101<li><span class="basetext"><a href="salvador.html" class="basetext">salvador</a></span><br></li>
102<li><span class="basetext"><a href="sant_ssima_trinitat.html" class="basetext">santíssima trinitat</a></span><br></li>
103<li class="basetext"><a href="senyor_senyora.html" class="basetext">senyor/senyora</a></li>
104</ul>
105<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
106<!--
107if (window.writeIntopicBar)
108        writeIntopicBar(0);
109//-->
110</script>
111</body>
112</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.