source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/establiments_comercials.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 4.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>establiments comercials</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nEstabliments comercials");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">ESTABLIMENTS COMERCIALS</p>
79<p><span class="basetext">S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que formen part del nom d'un establiment comercial, quan ens volem referir al nom de l'empresa:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Restaurant Les Carxofes</strong> prepara plats típics de la cuina valenciana.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La direcció dels <strong>Grans Magatzems Mira</strong> volen contractar nou personal.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els delegats dels treballadors de <strong>Supermercats Miramar</strong> no han signat encara el conveni.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El <strong>Bar Casa Nostra</strong> ha contractat un excel·lent cuiner.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Treballe a l'empresa <strong>Paqueteria L'Estrella, SL</strong>.</span><span class="basetext"><br></span></p>
80<p><span class="basetext">Però es poden escriure amb minúscula quan s'usen com a substantius independents o com a genèrics amb els valors lèxics habituals, no referint-nos a l'empresa o d'organització, sinó de lloc on es realitza una determinada activitat característica del tipus d'establiment:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hem dinat en un <strong>restaurant</strong> xinés.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ha tornat del <strong>supermercat</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hem quedat a la <strong>cafeteria</strong> del cantó.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Anirem a sopar al <strong>restaurant Les Carxofes</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Han començat les rebaixes als <strong>grans magatzems Mira</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ens veurem al <strong>supermercat Miramar</strong>.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ens esperen al <strong>bar Casa Nostra</strong>.<br></span><span class="basetext2">&#8250; Pensa comprar els botons a la <strong>paqueteria L'Estrella.</strong></span></p>
81<p class="basetext"><em><strong><br></strong></em></p>
82<ul>
83<li><a href="bar.html" class="basetext">bar<br></a></li>
84<li><a href="caf_.html" class="basetext">café<br></a></li>
85<li><a href="cafeteria.html" class="basetext">cafeteria<br></a></li>
86<li><a href="galeria.html" class="basetext">galeria<br></a></li>
87<li><a href="magatzem.html" class="basetext">magatzem<br></a></li>
88<li><a href="restaurant.html" class="basetext">restaurant</a></li>
89</ul>
90<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
91<!--
92if (window.writeIntopicBar)
93        writeIntopicBar(0);
94//-->
95</script>
96</body>
97</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.