PONT

S'escriu amb minúscula:
› Han restaurat el pont de la Trinitat.
_____
Vegeu també: