source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Majuscules_i_minuscules/Premis/premis.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 5.6 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>premis</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Majúscules i minúscules\nPremis");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p align="left" class="titular">PREMIS</p>
79<p align="left"><span class="basetext">S'escriuen amb majúscula la inicial de la primera paraula i tots els substantius i adjectius que componen la designació específica d'un premi o d'una distinció:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Li han concedit l'<strong>Alta Distinció de la Generalitat Valenciana.</strong></span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Li han donat la <strong>Creu Llorejada de Sant Ferran</strong>.</span><span class="basetext"><br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext">Pel que fa al mot <strong>premi</strong>, s'escriu amb majúscula quan es troba integrat en l'estructura del sintagma, amb un numeral, adjectiu o SPrep especificatiu que designa el nom de la distinció:<em>el Premi Nacional de Literatura, els XX Premis Octubre, el Premi Extraordinari de Fi de Carrera, el Gran Premi d'Or del Festival de Cinema de Biarritz, el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes...</em><br>
81En canvi, s'escriu amb minúscula quan el nom del premi es troba en aposició amb el genèric: <em>el premi Nadal, el premi Planeta, el premi Nobel, el premi Andròmina, els premis Ciutat de Castelló, els premis Goya, els premis Octubre...</em><br>
82S'escriuen també amb minúscula els complements que no pertanyen al nom propi: <em>l'Oscar a la millor pel·lícula, l'Oscar com a la millor actriu, el premi Nobel de física, el premi Andròmina de novel·la, el premi Octubre d'assaig...</em><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Linus Pauling va guanyar el <strong>premi Nobel de química</strong> el 1954, i <strong>el de la pau</strong>, el 1962.</span><span class="basetext"><br></span></p>
83<p align="left"><span class="basetext">També s'escriu amb minúscula quan s'usa amb un ordinal amb el sentit lèxic habitual. Si a continuació figura el nom específic del premi o del concurs, este nom s'escriu amb majúscula inicial en tots els substantius i adjectius; però si es tracta d'un ús lèxic habitual del mot <strong>concurs</strong> o algun de similar com a substantiu comú, este s'escriu en minúscula:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Va obtindre el <strong>segon premi</strong> en el <strong>Concurs Nacional de Direcció d'Orquestra Manuel Palau</strong>.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ha guanyat el <strong>primer premi</strong> en el <strong>concurs de càlcul matemàtic de l'institut</strong>.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
84<p align="left"><span class="basetext">Els premis esportius del tipus <strong>medalla de plata</strong> i <strong>medalla d'or</strong> i els culturals com <strong>medalla d'honor</strong> van amb minúscula quan tenen un valor genèric:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Laura Gamis va obtindre la <strong>medalla d'or</strong>.</span><span class="basetext"><br></span><span class="basetext2">&#8250; És un dels candidats a la <strong>medalla d'honor</strong>.</span></p>
85<p align="left">&#160;</p>
86<ul>
87<li class="basetext"><a href="copa.html" class="basetext">copa</a><br></li>
88<li class="basetext"><a href="medalla.html" class="basetext">medalla</a><br></li>
89<li class="basetext"><a href="trofeu.html" class="basetext">trofeu</a></li>
90</ul>
91<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
92<!--
93if (window.writeIntopicBar)
94        writeIntopicBar(0);
95//-->
96</script>
97</body>
98</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.