ESTATUT

S'escriu amb majúscula quan forma part de la denominació d'un document:
› S'han modificat els Estatuts de la Universitat de Valčncia.
_____
Vegeu també: