DOCTORAT

S'escriu amb minúscula:
› Ha fet un curs de doctorat.
› Estudia el doctorat.
_____
Vegeu també: