ARTILLERIA

S'escriu amb majúscula quan s'usa com a nom propi d'una arma determinada:
› Les maniobres del III Batalló d'Artilleria.

Només s'escriu amb minúscula quan s'utilitza en sentit genèric:
› És un soldat d'artilleria.
_____
Vegeu també: