FLOTA

S'escriu amb majúscula només quan forma part del nom d'una flota determinada:
› La IV Flota de l'exèrcit dels Estats Units ha passat per les costes espanyoles.
_____
Vegeu també: