PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

En el cas de diaris, revistes, anuaris o qualsevol altra classe de publicacions amb una periodicitat determinada, se'n menciona el nom en primer lloc. Cal tindre en compte, a més a més, que la ciutat i la data d'edició, en el cas que s'esmenten, van entre parèntesis.
› L'Espill, Eliseu Climent Editor (València).
› La Rella (Elx, 1983 - 1989).
_____
Vegeu també: