source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Signes_de_puntuacio/punt.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 7.8 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>punt</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Signes de puntuació\npunt");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>EL PUNT</strong></p>
79<p align="left"><span class="basetext">El <strong class="blaunegreta">punt</strong> representa una pausa important en el discurs (més gran que la que indiquen la coma i el punt i coma), i s'utilitza per a marcar el final d'una oració que té un sentit complet. Hi ha tres tipus de punts: el punt i seguit, el punt i a apart i el punt final.<br></span></p>
80<p align="left"><span class="basetext"><strong><br>
81El punt i seguit</strong><br>
82<br>
83S'utilitza per a separar oracions en què es tracta la mateixa idea, però que no estan enllaçades sintàcticament entre si. El <strong>punt i seguit</strong> no implica canvi de paràgraf, sinó que el text continua immediatament després d'este signe.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El viatge va estar ple d'incidències. La primera nit se'ns avarià el cotxe i haguérem de caminar durant una hora per a trobar un lloc habitat.</span> <span class="basetext"><br></span></p>
84<p align="left"><span class="basetext"><strong><br>
85El punt i a part</strong><br>
86<br>
87Assenyala una pausa més llarga que la del <strong>punt i seguit,</strong> i s'utilitza per a separar paràgrafs que expressen idees diferents sobre un mateix tema. Després d'este signe hi ha sempre un canvi de paràgraf.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els científics han obtingut de les imatges preses per la sonda Pathfinder del paisatge de Mart proves considerades definitives que el planeta va sofrir en algun moment unes inundacions catastròfiques.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Les primeres anàlisis de les dades que ha enviat el robot tot terreny Sojourner sobre la composició del sòl marcià indiquen que «es troba verdaderament a Mart», va assenyalar Rudolf Rieder, el científic alemany encarregat d'esta part de la missió.</span> <span class="basetext"><br>
88<strong><br>
89<br>
90El punt final</strong><br>
91<br>
92Indica l'acabament d'un text.<br>
93<strong><br>
94<br>
95Altres usos</strong><br>
96<strong><br>
971.</strong> Per a marcar les abreviatures (en alguns casos, s'utilitza la barra per a esta funció):<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Les abreviatures que representen els dies de la setmana són: dl., dm., dc., dj., dv., ds. i dg.</span> <span class="basetext"><br>
98<br>
99Les abreviatures dels ordinals, però, cal escriure-les preferentment sense punt final:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Viu al 2n pis d'un edifici de tres plantes.</span> <span class="basetext"><br>
100<strong><br>
1012.</strong> Per a separar els milers en totes aquelles xifres que es lligen habitualment com a quantitats senceres:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El cotxe li ha costat 3.500.000 pessetes.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; L'Orde 1.230 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.</span> <span class="basetext"><br>
102No porten <strong>punt,</strong> però, els anys, els números de telèfon, els codis postals, els DNI o els comptes corrents:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Va nàixer l'any 1961.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El meu telèfon és el 96 120 36 91.</span> <span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Té el DNI número 24343809.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; El compte corrent número 1100139218.</span> <span class="basetext"><br>
103<strong><br>
104<br>
105Usos incorrectes</strong><br>
106<strong><br>
1071.</strong> No s'ha d'usar el <strong>punt</strong> en les sigles ni en els símbols:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Treballa com a traductor a la UNESCO.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Visc a 15 km de València.</span> <span class="basetext"><br>
108<br>
109i no<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Treballa com a traductor a la U.N.E.S.C.O.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Visc a 15 km. de València.</span> <span class="basetext"><br>
110<strong><br>
1112.</strong> No s'ha de posar <strong>punt</strong> al final dels títols i els subtítols que encapçalen un text, ni en els rètols o els indicadors que donen instruccions o informen:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Es prega silenci</span> <span class="basetext"><br>
112<br>
113i no<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Es prega silenci.</span> <span class="basetext"><br>
114<strong><br>
1153.</strong> No s'ha de posar mai <strong>punt</strong> darrere d'una abreviatura que porte punt, ni darrere del signes d'admiració ni d'interrogació:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Han intervingut representants de tots els països europeus: alemanys, francesos, anglesos, espanyols, etc.</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vols que et porte alguna cosa de la cafeteria? No, gràcies.</span> <span class="basetext"><br>
116<br>
117i no<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Han intervingut representants de tots els països europeus: alemanys, francesos, anglesos, espanyols, etc..</span><span class="basetext"><br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vols que et porte alguna cosa de la cafeteria?. No, gràcies.</span> <span class="basetext"><br>
118<strong><em>_____</em></strong><br>
119<strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
120<ul>
121<li><a href="coma.html" class="basetext">coma<br></a></li>
122<li><a href="punt_i_coma.html" class="basetext">punt i coma</a></li>
123</ul>
124<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
125<!--
126if (window.writeIntopicBar)
127        writeIntopicBar(0);
128//-->
129</script>
130</body>
131</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.