source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/whgdata/whlstf21.htm @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 35.2 KB
Line 
1<html>
2<head>
3<title>Search Words List</title>
4
5<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation   www.ehelp.com">
6<meta name="description" content="WebHelp 5.50">
7<base target="bsscright">
8<style>
9<!--
10body {margin-left:1pt; margin-top:1pt; margin-right:1pt;font-family:Arial; font-size:9pt;}
11
12A:link {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#000000;  font-style:normal;  text-decoration:none; }
13A:visited {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#000000; font-style:normal;  text-decoration:none; }
14A:active {background-color:#cccccc;}
15A:hover {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#007f00; font-style:normal;  text-decoration:underline; }
16
17.tabs {background-color:#c0c0c0;}
18.ftsheader {margin-left:10pt; margin-top:0pt;}
19.ftsbody {margin-left:10pt; margin-top:0pt;}
20.inactive {color:#666666;}
21.ftsheader {background-color:#999da3; } 
22
23body {background-color:#edeee6; } 
24p {color:Black; } p {font-family:Tahoma; } p {font-size:8pt; } p {font-style:Normal; } p {text-decoration:none; } 
25A:link {color:Black; } A:link {font-family:Tahoma; } A:link {font-size:8pt; } A:link {font-style:Normal; } A:link {text-decoration:none; } 
26A:visited {color:Black; } A:visited {font-family:Tahoma; } A:visited {font-size:8pt; } A:visited {font-style:Normal; } A:visited {text-decoration:none; } 
27A:active {background-color:#cdcdcd; } 
28A:hover {color:Navy; } A:hover {font-family:Tahoma; } A:hover {font-size:8pt; } A:hover {font-style:Normal; } A:hover {text-decoration:underline; } 
29
30-->
31</style>
32</head>
33<body marginheight="0"  marginwidth="0" bgproperties="fixed">
34<p class="ftsbody" align="center"><a href="whlstf20.htm" target="_self" title="previous search group"><b>&lt;&lt;</b></a><br><br></p>
35<p class="ftsbody" style="white-space:nowrap;">
36<a name="bms_DR"></a><a name="subkey_DR"></a><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>dr</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>dra</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>dracma</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>dragados</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>dragatge</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/teatre.html"><b>dramàtiques</b></a> <br>drap <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/amb.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>drapaire</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>dre</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>drec</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>drecera</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>dresde</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>dresden</b></a> <br>dret <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/impost.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/recent.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/assignatures.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/facultat.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/estat.html"><b>9</b></a> <br>dreta <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>3</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>6</b></a> <br>drets <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/declaraci_.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/corona.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associaci_.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/estat.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>6</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/patronat.html"><b>droga</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/tr_fic_tr_nsit.html"><b>drogues</b></a> <br><a name="bms_DS"></a><a name="subkey_DS"></a>ds <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>2</b></a> <br><a name="bms_DT"></a><a name="subkey_DT"></a>dt <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures_b_bliques.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>dta</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>dte</b></a> <br><a href="../Abreviacions/monedes_nacionals.html"><b>dtu</b></a> <br><a name="bms_DU"></a><a name="subkey_DU"></a><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>du</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/parts_d_un_llibre.html"><b>duarte</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>dublé</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>dublés</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>dublín</b></a> <br>dubte <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/sense.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_p.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/pertinen_a_pertin_ncia.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/segur_asseguran_a.html"><b>5</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>6</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punts_suspensius.html"><b>7</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/potser_pot_ser.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/adverbis_afirmacio.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/adverbis.html"><b>11</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>dubtem</b></a> <br>dubtes <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>1</b></a> <a href="../presentacio.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>dubtós</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>dubtosa</b></a> <br>duc <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/t_tols_nobiliaris.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/duc_duquessa.html"><b>2</b></a> <a href="../Tractaments/tractaments_nobiliaris.html"><b>3</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>5</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/ciutat.html"><b>ducal</b></a> <br>ducat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/ducat.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/demarcacions_territorials.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/c_rrecs_i_tractaments.html"><b>duce</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>duen</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>dues</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>duixanbe</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>dupl</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>duplicar</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>duplicat</b></a> <br>dupliquen <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>3</b></a> <br>duquessa <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/t_tols_nobiliaris.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/infant_infanta.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/duc_duquessa.html"><b>3</b></a> <a href="../Tractaments/tractaments_nobiliaris.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>5</b></a> <br>dur <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/assecar_eixugar.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/aparat_aparell.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/mig_medi_mitj_.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/enumeracions.html"><b>7</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>8</b></a> <br>dura <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/durant.html"><b>2</b></a> <br>duració <a href="../Majuscules_i_minuscules/Espais_celestials/infern.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/simposis.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/jornades.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/congr_s.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ministeri.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/congr_s.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>8</b></a> <br>durant <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/interpel_laci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/preposicions.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/pla.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edats_hist_riques.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/abonament_adob.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/mentre_mentre_que.html"><b>8</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/estada_estan_a.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/festivitats.html"><b>10</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/previndre_preveure.html"><b>11</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/ona_onada_onda.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/guerra.html"><b>13</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/pla.html"><b>14</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugant_rumiant.html"><b>15</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/real_reial.html"><b>16</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/inici_despr_s_de_par_ntesi.html"><b>17</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/tr_fic_tr_nsit.html"><b>18</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/son_somni.html"><b>19</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>20</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/facultat.html"><b>21</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/jurat.html"><b>22</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Mesos/mar_.html"><b>23</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/mentrestant.html"><b>24</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/contrareforma.html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dinasties/dinasties.html"><b>26</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/durant.html"><b>27</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s_gle_segle.html"><b>durat</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>duratiu</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>durativa</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>dushanbe</b></a> <br>dut <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/moci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/nosaltres_vosaltres.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/renaixen_a.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/desvelar_desvetlar.html"><b>dutxa</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/sec_eixut.html"><b>dutxar</b></a> <br>duumvir <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_m__n_i_mp.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_v.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>dux</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>duxs</b></a> <br><a name="bms_DV"></a><a name="subkey_DV"></a>dv <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>2</b></a> <br><a name="bms_DY"></a><a name="subkey_DY"></a><a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>dy</b></a> <br><a name="bms_DZ"></a><a name="subkey_DZ"></a>dz <a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grup_tz.html"><b>2</b></a> <br>
37<br><br>
38<a name="bm_E"></a><a name="subkey_E{"></a>e <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>3</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/se.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__g_.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_r_i_rr.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_p.html"><b>15</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/n_mero_nombre.html"><b>16</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>17</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/claud_tors.html"><b>18</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/obres_anonimes.html"><b>19</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>20</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>21</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>22</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(adjectius).html"><b>23</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>24</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>25</b></a> <br>é <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>è</b></a> <br><a name="bms_EA"></a><a name="subkey_EA"></a>ea <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_oficials.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>4</b></a> <br><a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>eak</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>east</b></a> <br><a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>easy</b></a> <br><a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>eat</b></a> <br><a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>eau</b></a> <br><a name="bms_EB"></a><a name="subkey_EB"></a><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s_c_soc.html"><b>ebenista</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>eble</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>ebo</b></a> <br>ebre <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/accidents_geogr_fics.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/delta.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>ebyaev</b></a> <br><a name="bms_EC"></a><a name="subkey_EC"></a>ec <a href="../Abreviacions/monedes_nacionals.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>3</b></a> <br>ecc <a href="../Abreviacions/abreviatures_b_bliques.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures_b_bliques.html"><b>eci</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures_b_bliques.html"><b>eclesiastés</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures_b_bliques.html"><b>eclesiàstic</b></a> <br>eclesiàstics <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/tractaments_eclesi_stics.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/sor.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/sant_santa.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/patr__patrona.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/pare.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/germ__germana.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/fra.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/beat_beata.html"><b>8</b></a> <a href="../Tractaments/tractaments.html"><b>9</b></a> <a href="../Tractaments/tractaments_eclesi_stics_(relaci_).html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/majuscules_minuscules.html"><b>11</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/v_u_veu.html"><b>eclipsi</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/obres_teatrals_i_cinematogr_fiques_(trad.).html"><b>école</b></a> <br>ecològic <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/parc.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/petrol_fer_petrolier.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Categories_legals/parc.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>econ</b></a> <br>economia <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titulacions_academiques/doctor_doctora.html"><b>2</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/gui_.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/facultat.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/departament.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>6</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/refer_ncies_bibliogr_fiques.html"><b>economía</b></a> <br>econòmic <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/fons_fondo.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/director_directora.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>5</b></a> <br>econòmica <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/imperi.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/senyalar_assenyalar.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/imperi.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Demostratius/demostratius.html"><b>5</b></a> <br>econòmics <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/projecte.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/mig_medi_mitj_.html"><b>2</b></a> <br>econòmiques <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titulacions_academiques/doctor_doctora.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/pertinen_a_pertin_ncia.html"><b>2</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/departament.html"><b>5</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>economista</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>ect</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>ecte</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/refer_ncies_bibliogr_fiques.html"><b>ecuaciones</b></a> <br><a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>ecuador</b></a> <br><a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>ecuatorial</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>èczema</b></a> <br><a name="bms_ED"></a><a name="subkey_ED"></a>ed <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>2</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/numero_de_l_edicio.html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/obres_institucionals.html"><b>4</b></a> <br>edat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edats_hist_riques.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edat_moderna.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edat_mitjana.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edat_contempor_nia.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edat_antiga.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/aparentar_aparen_ar.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/regne.html"><b>8</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/negreta.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per.html"><b>10</b></a> <br>edats <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/prehist_ria.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edats_hist_riques.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edat_moderna.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edat_mitjana.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edat_contempor_nia.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edat_antiga.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/majuscules_minuscules.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/per_odes_hist_rics.html"><b>8</b></a> <br>edició <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/refer_ncies_bibliogr_fiques.html"><b>2</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_llocs_d_edicio.html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_anys.html"><b>4</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversitat_references.html"><b>5</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Disposicio_de_la_informacio/disposicio_informacio.html"><b>6</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/numero_de_l_edicio.html"><b>7</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/nombre_de_pagines.html"><b>8</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/dades_opcionals.html"><b>9</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>10</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/publicacions_periodiques.html"><b>11</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/negreta.html"><b>12</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/editor_introductor.html"><b>ediciones</b></a> <br>edicions <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_anys.html"><b>2</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/nombre_de_pagines.html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/editor_introductor.html"><b>4</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/parts_d_un_llibre.html"><b>5</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/obres_anonimes.html"><b>6</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>7</b></a> <br>edicte <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/edicte.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/refer_ncies_descriptives_de_documents.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ajuntament.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/dos_punts.html"><b>edificar</b></a> <br>edifici <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/esgl_sia.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/torre.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/palau_(maj_scula).html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/teatre.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/ona_onada_onda.html"><b>5</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ajuntament.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/targeta_tarja.html"><b>8</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/subterrani_soterrani.html"><b>9</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/conselleria.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/palau_(maj_scula).html"><b>13</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ministeri.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html"><b>15</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/sala.html"><b>16</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/sala.html"><b>17</b></a> <br>edificis <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/monestir.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/esgl_sia.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/ermita.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/edificis.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/convent.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/col_legiata.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/catedral.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/castell.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/cartoixa.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/bas_lica.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/torre.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/temple.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/santuari.html"><b>13</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/parr_quia.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/palau_(maj_scula).html"><b>15</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/facultat.html"><b>16</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/biblioteca.html"><b>17</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/majuscules_minuscules.html"><b>18</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>19</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/palau_(maj_scula).html"><b>20</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/claustre.html"><b>21</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/sala.html"><b>22</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/sal_.html"><b>23</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/sala.html"><b>24</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/depend_ncies_d_edificis.html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/claustre.html"><b>26</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/capella.html"><b>27</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/biblioteca.html"><b>28</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/designacions_sin_nimes_d_institucions.html"><b>edils</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>edimburg</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>edimburgo</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>èdip</b></a> <br>edita <a href="../Majuscules_i_minuscules/Publicacions_periodiques/revistes.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>editades</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Parts_generiques_de_documents/disposici_.html"><b>editar</b></a> <br>editat <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Disposicio_de_la_informacio/disposicio_informacio.html"><b>2</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>3</b></a> <br>editor <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>2</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/numero_de_l_edicio.html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/editor_introductor.html"><b>4</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/dades_opcionals.html"><b>5</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/publicacions_periodiques.html"><b>6</b></a> <br>editorial <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/addici__addicci_.html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_volums_d_autors.html"><b>4</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_llocs_d_edicio.html"><b>5</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_obres.html"><b>6</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_obres_i_diverses_autors.html"><b>7</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Disposicio_de_la_informacio/disposicio_informacio.html"><b>8</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/obres_institucionals.html"><b>9</b></a> <br>editorials <a href="../Doblets_linguistics/alg__algun.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_llocs_d_edicio.html"><b>2</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversitat_references.html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_editorials.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>editors</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/editor_introductor.html"><b>eduard</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>educ</b></a> <br>educació <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/associaci__(traducci_).html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>3</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>5</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/institucions_i_organismes_(trad.).html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>7</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>8</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/nombre_de_pagines.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/cicles_educatius.html"><b>10</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/senyalar_assenyalar.html"><b>11</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>12</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vial_viari.html"><b>13</b></a> <br>educational <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>2</b></a> <br>educatiu <a href="../Criteris_de_traduccio/documentaci__oficial.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>2</b></a> <br>educatius <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/cicles_educatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/activitats_acad_miques__cient_fiques_i_culturals.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/sala.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/sala.html"><b>4</b></a> <br>educatives <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/cicles_educatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/assignatures.html"><b>2</b></a> <br><br><br></p><p class="ftsbody" align="center"><a href="whlstf22.htm" target="_self" title="previous search group"><b>&gt;&gt;</b></a>
39
40</body>
41
42</html>
43
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.