source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/whgdata/whlstf60.htm @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 30.7 KB
Line 
1<html>
2<head>
3<title>Search Words List</title>
4
5<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation   www.ehelp.com">
6<meta name="description" content="WebHelp 5.50">
7<base target="bsscright">
8<style>
9<!--
10body {margin-left:1pt; margin-top:1pt; margin-right:1pt;font-family:Arial; font-size:9pt;}
11
12A:link {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#000000;  font-style:normal;  text-decoration:none; }
13A:visited {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#000000; font-style:normal;  text-decoration:none; }
14A:active {background-color:#cccccc;}
15A:hover {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#007f00; font-style:normal;  text-decoration:underline; }
16
17.tabs {background-color:#c0c0c0;}
18.ftsheader {margin-left:10pt; margin-top:0pt;}
19.ftsbody {margin-left:10pt; margin-top:0pt;}
20.inactive {color:#666666;}
21.ftsheader {background-color:#999da3; } 
22
23body {background-color:#edeee6; } 
24p {color:Black; } p {font-family:Tahoma; } p {font-size:8pt; } p {font-style:Normal; } p {text-decoration:none; } 
25A:link {color:Black; } A:link {font-family:Tahoma; } A:link {font-size:8pt; } A:link {font-style:Normal; } A:link {text-decoration:none; } 
26A:visited {color:Black; } A:visited {font-family:Tahoma; } A:visited {font-size:8pt; } A:visited {font-style:Normal; } A:visited {text-decoration:none; } 
27A:active {background-color:#cdcdcd; } 
28A:hover {color:Navy; } A:hover {font-family:Tahoma; } A:hover {font-size:8pt; } A:hover {font-style:Normal; } A:hover {text-decoration:underline; } 
29
30-->
31</style>
32</head>
33<body marginheight="0"  marginwidth="0" bgproperties="fixed">
34<p class="ftsbody" align="center"><a href="whlstf59.htm" target="_self" title="previous search group"><b>&lt;&lt;</b></a><br><br></p>
35<p class="ftsbody" style="white-space:nowrap;">
36<a name="bms_PG"></a><a name="subkey_PG"></a><a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_oficials.html"><b>pgc</b></a> <br><a name="bms_PH"></a><a name="subkey_PH"></a><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>phnom</b></a> <br><a name="bms_PI"></a><a name="subkey_PI"></a>pi <a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/n_mero_nombre.html"><b>2</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Toponimia/regions_del_m_n.html"><b>piamonte</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/afamat_fam_s.html"><b>pianista</b></a> <br>pic <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/serra.html"><b>2</b></a> <br>pica <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>picanya</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>picassent</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>picaven</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>picnic</b></a> <br><a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>pico</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>pictòrics</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>pictures</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>pidgin</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>pidginization</b></a> <br><a href="../Toponimia/regions_del_m_n.html"><b>piemont</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>pierre</b></a> <br><a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>pietat</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__z_.html"><b>piezòmetre</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>pif</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>pigmea</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>pigmeu</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>pilar</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/ci_ncies.html"><b>pilars</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>piles</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/aviaci_.html"><b>pilot</b></a> <br>pilota <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/claud_tors.html"><b>2</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/mot_d_un_diccionari.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/federaci__(maj_scula).html"><b>4</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>pilú</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>pilús</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>pin</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>pina</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>pinar</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>pinça</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>pinet</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>ping</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/fets_hist_rics_singulars.html"><b>pinochet</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>pinós</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>pinoso</b></a> <br>pinso <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/c_m_com.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per_a.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>pinta</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/recent.html"><b>pintar</b></a> <br>pintat <a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/recent.html"><b>2</b></a> <br>pintor <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/barroc.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/barroc.html"><b>2</b></a> <br>pintura <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_d_art.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/galeria.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/pondre_posar.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>4</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>5</b></a> <br>pintures <a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_artistiques_i_literaries/pintures.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_artistiques_i_literaries/obres_art_stiques_i_liter_ries.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/d_graf_ny.html"><b>pinya</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>pinzell</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>piotr</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>piqué</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>piqués</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/editor_introductor.html"><b>pirámide</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/associaci__(traducci_).html"><b>piraña</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_d_admiraci__i_interrogaci_.html"><b>pirates</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>pireo</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>pireu</b></a> <br>pis <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/ultra.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s_l_sol.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>3</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>6</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/obres_d_art.html"><b>pisa</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/fons_fondo.html"><b>piscina</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>pisos</b></a> <br>pissarra <a href="../Doblets_linguistics/corba_revolta.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/esborrany_esborrador.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/aterrar_aterrir.html"><b>pista</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>pistil</b></a> <br>pit <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s__si.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/enfora.html"><b>4</b></a> <br>pitàgores <a href="../Majuscules_i_minuscules/Teories_i_principis_cientifics/teorema.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/ci_ncies.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>pitjar</b></a> <br>pitjor <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/adverbis_manera.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/pitjor.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/millor.html"><b>5</b></a> <br>pitxer <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_x__tx_i_ig.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/pas.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>piu</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/obres_musicals_(traducci_).html"><b>più</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Diftong/diftong.html"><b>pius</b></a> <br>pivot <a href="../Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>pixa</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>pizcueta</b></a> <br><a name="bms_PL"></a><a name="subkey_PL"></a><a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>pl</b></a> <br>pla <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/pla.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/accidents_geogr_fics.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/previndre_preveure.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/pla.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugar_rumiar.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugant_rumiant.html"><b>8</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/targeta_tarja.html"><b>placa</b></a> <br>plaça <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/vora.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/pla_a.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/top_nims_urbans.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/diumenge.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_de_punts_suspensius.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/consolat.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/diumenge.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per.html"><b>11</b></a> <br>places <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/refer_ncies_descriptives_de_documents.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/conselleria.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>5</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/deport_esport.html"><b>plaent</b></a> <br>plana <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/accidents_geogr_fics.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/planar_planejar.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/plana.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/taula_mesa.html"><b>4</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/hom.html"><b>6</b></a> <br>planar <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/planar_planejar.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/planar_planejar.html"><b>planava</b></a> <br>planejar <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/planar_planejar.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/planar_planejar.html"><b>planejat</b></a> <br>planes <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_d_i_t.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_p.html"><b>4</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>5</b></a> <br>planeta <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Astres/terra.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/premis.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/trobades.html"><b>planificar</b></a> <br>plans <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/planar_planejar.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>5</b></a> <br>planta <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/t__te.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/metre_metro.html"><b>2</b></a> <br>plantes <a href="../Doblets_linguistics/full_fulla.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>2</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Animals/denominacions_cient_fiques.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>planxaré</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>plaqué</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>plaqués</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Diftong/diftong.html"><b>plasmòdium</b></a> <br>plàstic <a href="../Doblets_linguistics/vidre_cristall.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Titulacions_academiques/titulacions_acad_miques.html"><b>plàstiques</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>plat</b></a> <br>plata <a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>1</b></a> <a href="../Toponimia/accidents_geogr_fics_del_m_n.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/premis.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/medalla.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/ona_onada_onda.html"><b>platges</b></a> <br><a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>platí</b></a> <br>platja <a href="../Majuscules_i_minuscules/Punts_cardinals/sud.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/deport_esport.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/accidents_geogr_fics.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/platja.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/no.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Astres/sol.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Astres/astres.html"><b>9</b></a> <br>plató <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>platós</b></a> <br>plats <a href="../Doblets_linguistics/assecar_eixugar.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/restaurant.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/establiments_comercials.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/sec_eixut.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/altre.html"><b>6</b></a> <br>plau <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vistiplau_vist_i_plau.html"><b>3</b></a> <br>ple <a href="../Doblets_linguistics/corba_revolta.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/metre_metro.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/subterrani_soterrani.html"><b>3</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>4</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/regidoria.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/ple.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/depend_ncies_d_edificis.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(adjectius).html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>11</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>plebea</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/corona.html"><b>plebeia</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>plebeu</b></a> <br>plec <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/plec.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/refer_ncies_descriptives_de_documents.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/doblar_doblegar.html"><b>plegar</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html"><b>plèiade</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html"><b>plèiades</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html"><b>plèione</b></a> <br>plena <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/el_la_els_les.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/en_(pronom).html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/se.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/li_els.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_de_punts_suspensius.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_quantitat/mig.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Demostratius/demostratius.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>12</b></a> <br>plenament <a href="../Criteris_de_traduccio/museu_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/teatre_(traducci_).html"><b>2</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/productes.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vau_v_reu.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vas_vares.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/van_varen.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vam_v_rem.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vost__v_s.html"><b>8</b></a> <br>plenària <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/corporaci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associaci_.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/corporaci_.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>plenes</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(adjectius).html"><b>plens</b></a> <br>pliocé <a href="../Majuscules_i_minuscules/Eres_geologiques/plioc_.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Eres_geologiques/eres_geol_giques.html"><b>2</b></a> <br>plistocé <a href="../Majuscules_i_minuscules/Eres_geologiques/plistoc_.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Eres_geologiques/eres_geol_giques.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>ploga</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>plogut</b></a> <br><a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>plom</b></a> <br>ploma <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per_a.html"><b>3</b></a> <br>plorant <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>2</b></a> <br>plorar <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_quantitat/nom_s.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>plorava</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>ploren</b></a> <br>plou <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/b_ta_bota.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/sec_eixut.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>plourà</b></a> <br>ploure <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>plovia</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>pls</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/pregunta.html"><b>pluges</b></a> <br>pluja <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/senyalar_assenyalar.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Estacions_de_l_any/primavera.html"><b>plujosa</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>plum</b></a> <br>plural <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/ell_ella_ells_elles.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/el_la_els_les.html"><b>4</b></a> <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/molt.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/gaire.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/bastant.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/v_s.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/vost__vost_s.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/si.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/nosaltres_vosaltres.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/li_els.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/d_u_deu.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/c_s_cos.html"><b>15</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/c_p_cop.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/b_ta_bota.html"><b>17</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/b_ns_bens.html"><b>18</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>19</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/tant.html"><b>20</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/quant.html"><b>21</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/poc.html"><b>22</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/p_rca_porca.html"><b>23</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/p_l_pel.html"><b>24</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/n_s_nos.html"><b>25</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/n_t_net.html"><b>26</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/m_ra_mora.html"><b>27</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/m_n_mon.html"><b>28</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/m_lt_molt.html"><b>29</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/m_u_meu.html"><b>30</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/m__ma.html"><b>31</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/j_c_joc.html"><b>32</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/d_na_dona.html"><b>33</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/t_t_tot.html"><b>34</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s_n_son.html"><b>35</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s_l_sol.html"><b>36</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s__si.html"><b>37</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s_u_seu.html"><b>38</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s_gle_segle.html"><b>39</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/r_ssa_rossa.html"><b>40</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/caf_.html"><b>41</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/_s_os.html"><b>42</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/j_vens_joves.html"><b>43</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/imponent_imposant.html"><b>44</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/h_mens_homes.html"><b>45</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/n_mero_nombre.html"><b>46</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/m_rgens_marges.html"><b>47</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/illa.html"><b>48</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/r_vens_raves.html"><b>49</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/qualsevol_qualssevol.html"><b>50</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ajuntament.html"><b>51</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/u_un.html"><b>52</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/facultat.html"><b>53</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/conselleria.html"><b>54</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>55</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>56</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ministeri.html"><b>57</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html"><b>58</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cert.html"><b>59</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/algun.html"><b>60</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Demostratius/demostratius.html"><b>61</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>62</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>63</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>64</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(adjectius).html"><b>65</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/formacio_femeni_plural.html"><b>66</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>67</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/un.html"><b>68</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>69</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tal.html"><b>70</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/qualsevol.html"><b>71</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mateix.html"><b>72</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mant.html"><b>73</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>74</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>75</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/morfologia.html"><b>76</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Dinasties/dinasties.html"><b>pluralitzats</b></a> <br>plurals <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/altre.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>plus</b></a> <br><a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>plutoni</b></a> <br><br><br></p><p class="ftsbody" align="center"><a href="whlstf61.htm" target="_self" title="previous search group"><b>&gt;&gt;</b></a>
37
38</body>
39
40</html>
41
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.