source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/whgdata/whlstf64.htm @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 131.0 KB
Line 
1<html>
2<head>
3<title>Search Words List</title>
4
5<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation   www.ehelp.com">
6<meta name="description" content="WebHelp 5.50">
7<base target="bsscright">
8<style>
9<!--
10body {margin-left:1pt; margin-top:1pt; margin-right:1pt;font-family:Arial; font-size:9pt;}
11
12A:link {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#000000;  font-style:normal;  text-decoration:none; }
13A:visited {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#000000; font-style:normal;  text-decoration:none; }
14A:active {background-color:#cccccc;}
15A:hover {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#007f00; font-style:normal;  text-decoration:underline; }
16
17.tabs {background-color:#c0c0c0;}
18.ftsheader {margin-left:10pt; margin-top:0pt;}
19.ftsbody {margin-left:10pt; margin-top:0pt;}
20.inactive {color:#666666;}
21.ftsheader {background-color:#999da3; } 
22
23body {background-color:#edeee6; } 
24p {color:Black; } p {font-family:Tahoma; } p {font-size:8pt; } p {font-style:Normal; } p {text-decoration:none; } 
25A:link {color:Black; } A:link {font-family:Tahoma; } A:link {font-size:8pt; } A:link {font-style:Normal; } A:link {text-decoration:none; } 
26A:visited {color:Black; } A:visited {font-family:Tahoma; } A:visited {font-size:8pt; } A:visited {font-style:Normal; } A:visited {text-decoration:none; } 
27A:active {background-color:#cdcdcd; } 
28A:hover {color:Navy; } A:hover {font-family:Tahoma; } A:hover {font-size:8pt; } A:hover {font-style:Normal; } A:hover {text-decoration:underline; } 
29
30-->
31</style>
32</head>
33<body marginheight="0"  marginwidth="0" bgproperties="fixed">
34<p class="ftsbody" align="center"><a href="whlstf63.htm" target="_self" title="previous search group"><b>&lt;&lt;</b></a><br><br></p>
35<p class="ftsbody" style="white-space:nowrap;">
36
37
38<a name="bm_R"></a><a name="subkey_R{"></a>r <a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>3</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>4</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_musicals_(traducci_).html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__g_.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/lletres.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_r_i_rr.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_v.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/enumeracions.html"><b>13</b></a> <br><a name="bms_RA"></a><a name="subkey_RA"></a>ra <a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Diftong/diftong.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>5</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>rabat</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_p.html"><b>rabdologia</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>ràbia</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_r_i_rr.html"><b>rabosa</b></a> <br>raça <a href="../Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>race</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/creuar_encreuar.html"><b>races</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>racial</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edats_hist_riques.html"><b>racional</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>racionalitzar</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>racó</b></a> <br><a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>rad</b></a> <br><a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>radi</b></a> <br><a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>radian</b></a> <br>radical <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>2</b></a> <br>radio <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_r_i_rr.html"><b>4</b></a> <br>ràdio <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/empreses_(maj_scula).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/corporaci_.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/r_dio.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/corporaci_.html"><b>5</b></a> <br>radiodifusió <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/barra_inclinada.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>radiodifusión</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/transmetre_trametre.html"><b>radiofònica</b></a> <br>radiofònics <a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_audiovisuals/programes_radiof_nics.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_audiovisuals/obres_audiovisuals.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>radioisòtop</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_r_i_rr.html"><b>radioreceptor</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>radiosensibilitat</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>radiotelevisió</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>radiotelevisión</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>radiotélévision</b></a> <br><a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>radó</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rae</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>raf</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>rafael</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>rafal</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>rafelbunyol</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>rafelbuñol</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>rafelcofer</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>rafelguaraf</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>ráfol</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>ràfol</b></a> <br>raga <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/senyor_senyora.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/senyor_senyora.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rai</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>raïm</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>rajà</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>rajàs</b></a> <br><a href="../Toponimia/regions_del_m_n.html"><b>rajastán</b></a> <br><a href="../Toponimia/regions_del_m_n.html"><b>rajasthan</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>ral</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>ràl</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>raler</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>rals</b></a> <br>ram <a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cada.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>rama</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>ramaders</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/b_ns_bens.html"><b>ramat</b></a> <br>rambla <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/rambla.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/top_nims_urbans.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/rambla.html"><b>rambles</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/c_rrecs_i_tractaments.html"><b>ramírez</b></a> <br>ramon <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titulacions_academiques/titulacions_acad_miques.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_musicals/discos.html"><b>3</b></a> <br>ramón <a href="../Criteris_de_traduccio/beques__programes__projectes.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_volums_d_autors.html"><b>2</b></a> <br>rams <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/pregunta.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/diumenge.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/diumenge.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/fara_.html"><b>ramsés</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>rancor</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_quantitat/tan.html"><b>rancorós</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>ranel</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>ranes</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>rango</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/entre.html"><b>rangs</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>rangun</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>rangún</b></a> <br>raó <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/_s_us.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/perqu__per_qu__per_a_qu_.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/aix_.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/amb.html"><b>5</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/conseg_ent_conseq_ent.html"><b>raonament</b></a> <br>raons <a href="../Abreviacions/abreviacions.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/atendre_atindre.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cessar.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_h.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_m__n_i_mp.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/estat.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/altre.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Parts_generiques_de_documents/pre_mbul.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>12</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>raor</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>rapaç</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>rapé</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>rapés</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/urgir.html"><b>ràpida</b></a> <br>ràpidament <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/el_la_els_les.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_en_-ment/adverbis_en_-ment.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_de_punts_suspensius.html"><b>ràpides</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>rapidesa</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/serra.html"><b>ràpita</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>rar</b></a> <br>rara <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/inici_despr_s_de_par_ntesi.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>rarament</b></a> <br>ras <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(adjectius).html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>3</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>rasa</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/subterrani_soterrani.html"><b>rasant</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rasd</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/president_presidenta.html"><b>rasin</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(adjectius).html"><b>rasos</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/mot_d_un_diccionari.html"><b>raspall</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>raspeig</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>rata</b></a> <br>rates <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/coll.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>3</b></a> <br>ratlla <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>ratllar</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grup_tz.html"><b>ràtzia</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>rau</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>rauc</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>rauca</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>raül</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_x.html"><b>rauxa</b></a> <br>raval <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/top_nims_urbans.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/raval.html"><b>2</b></a> <br>rave <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/r_vens_raves.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>3</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>ravell</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>ravena</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>ravenna</b></a> <br>ràvens <a href="../Doblets_linguistics/j_vens_joves.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/h_mens_homes.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/m_rgens_marges.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/r_vens_raves.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>6</b></a> <br>raves <a href="../Doblets_linguistics/j_vens_joves.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/h_mens_homes.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/m_rgens_marges.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/r_vens_raves.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>6</b></a> <br><a name="bms_RB"></a><a name="subkey_RB"></a>rb <a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>2</b></a> <br><a name="bms_RC"></a><a name="subkey_RC"></a><a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>rc</b></a> <br><a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>rca</b></a> <br><a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>rcb</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>rcd</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rce</b></a> <br><a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>rch</b></a> <br><a name="bms_RD"></a><a name="subkey_RD"></a><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rd</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>rda</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rdl</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rdleg</b></a> <br><a name="bms_RE"></a><a name="subkey_RE"></a><a href="../Gramatica/Ortografia/Diftong/diftong.html"><b></b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>reabsorbits</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/concili.html"><b>reacció</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/previndre_preveure.html"><b>reaccions</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/senyalar_assenyalar.html"><b>reactivació</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>read</b></a> <br>real <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/real_reial.html"><b>4</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/obres_institucionals.html"><b>5</b></a> <a href="../Toponimia/ciutats_espanyoles.html"><b>6</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/dins.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Categories_legals/b__(maj_scula).html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>12</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>realç</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>realenc</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/refer_ncies_bibliogr_fiques.html"><b>reales</b></a> <br>realitat <a href="../Doblets_linguistics/aparentar_aparen_ar.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>2</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>3</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>4</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/alguna_cosa.html"><b>6</b></a> <br>realitza <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/ho.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/sobre.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/segons.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/massa.html"><b>4</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>5</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/congressos__simposis_i_jornades.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/deport_esport.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/data_dada.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/establiments_comercials.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/debades.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/aix_.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/on.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per.html"><b>15</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/amb.html"><b>16</b></a> <br>realització <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/hom.html"><b>realitzada</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/regidoria.html"><b>realitzades</b></a> <br>realitzar <a href="../Doblets_linguistics/son_somni.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punts_suspensius.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>3</b></a> <br>realitzaran <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/congr_s.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/congr_s.html"><b>2</b></a> <br>realitzat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/palau_(maj_scula).html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/palau_(maj_scula).html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_quantitat/quasi.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>5</b></a> <br>realitzats <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titulacions_academiques/llicenciat_llicenciada.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titulacions_academiques/doctor_doctora.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/ensems.html"><b>realitzen</b></a> <br>realment <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/plana.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_quantitat/gens.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tal.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/real_reial.html"><b>reals</b></a> <br><a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>réaumur</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/establiments_comercials.html"><b>rebaixes</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/cadasc__cadascun.html"><b>rebé</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>rebec</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>rebeca</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>rebel</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ambaixada.html"><b>reben</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>rebesnét</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_r_i_rr.html"><b>reblanir</b></a> <br>rebrà <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/abonament_adob.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cadasc__cadascun.html"><b>3</b></a> <br>rebre <a href="../Doblets_linguistics/abonament_adob.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/audi_ncia.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/pont_fex.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/retall_retallada.html"><b>rebuig</b></a> <br>rebut <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/molt.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cita_citaci_.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/inici_despr_s_de_par_ntesi.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>rebutjar</b></a> <br>rebutjat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/congr_s.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/congr_s.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_m__n_i_mp.html"><b>recanvi</b></a> <br>recau <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>2</b></a> <br>recent <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/recent.html"><b>2</b></a> <br>recentment <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/biblioteca.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associaci_.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/biblioteca.html"><b>3</b></a> <br>recents <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/recent.html"><b>2</b></a> <br>recepció <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/sala.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/sala.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>recepta</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/f_stic_fastig.html"><b>receptat</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>recherche</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>reciclat</b></a> <br>recinte <a href="../Doblets_linguistics/subterrani_soterrani.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/claustre.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/claustre.html"><b>3</b></a> <br>recipient <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/b_ta_bota.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/fons_fondo.html"><b>3</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/claud_tors.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/entre.html"><b>recíproca</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>reciprocitat</b></a> <br>recíproques <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Tipus_de_lletra/negreta.html"><b>recital</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/v_s.html"><b>reclamació</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/comit_.html"><b>reclamat</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>reclús</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>reclusos</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/sec_eixut.html"><b>recobria</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>recognition</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/govern.html"><b>recollides</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>recollit</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/contra.html"><b>recolzà</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/contra.html"><b>recolzava</b></a> <br>recomanable <a href="../Criteris_de_traduccio/congressos__simposis_i_jornades.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/numero_de_l_edicio.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/qualsevol_qualsevulla.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/obres_sense_autor.html"><b>recomanacions</b></a> <br>recomanat <a href="../Doblets_linguistics/vidre_cristall.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_artistiques_i_literaries/llibres.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/guerra.html"><b>recomence</b></a> <br>reconeix <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>reconeixement</b></a> <br>reconquista <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/reconquista.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/per_odes_hist_rics.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>reconstrucció</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Infraestructures/pant_.html"><b>reconstruït</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>record</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>rècord</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>recordarà</b></a> <br>recorde <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Demostratius/demostratius.html"><b>2</b></a> <br>recordem <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>records</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>recorre</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/rec_rrer.html"><b>recorreguda</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/rec_rrer.html"><b>recorregudes</b></a> <br>recorregut <a href="../Doblets_linguistics/metre_metro.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/principat.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/plana.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/rec_rrer.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/arrere.html"><b>5</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/rec_rrer.html"><b>recorrer</b></a> <br>recórrer <a href="../Criteris_de_traduccio/documentaci__oficial.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/baixar_abaixar.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/rec_rrer.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/pujar_apujar.html"><b>6</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/claud_tors.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>8</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/rec_rrer.html"><b>recorrerà</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/deport_esport.html"><b>recreativa</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/corba_revolta.html"><b>recta</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html"><b>rectangle</b></a> <br>rectangular <a href="../Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/full_fulla.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/targeta_tarja.html"><b>3</b></a> <br>recte <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/tractaments_eclesi_stics.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/canal.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/accidents_geogr_fics.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/illa.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/delta.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/enfora.html"><b>8</b></a> <br>rector <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/senyor_senyora.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/magn_fic_magn_fica.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/tractaments_protocol_laris.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/senyor_senyora.html"><b>4</b></a> <a href="../Tractaments/tractaments_universitaris.html"><b>5</b></a> <a href="../Tractaments/tractaments_eclesi_stics_(relaci_).html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/rector_rectora.html"><b>8</b></a> <br>rectora <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/rector_rectora.html"><b>2</b></a> <br>rectorat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/rectorat.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/rectorat.html"><b>rectorats</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rectors</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/transmetre_trametre.html"><b>recull</b></a> <br>recuperació <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/renaixen_a.html"><b>3</b></a> <br>recuperar <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Punts_cardinals/punts_cardinals.html"><b>recuperat</b></a> <br>recurs <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/confederaci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/rec_rrer.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/confederaci_.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/_rgans_(traducci_).html"><b>recursos</b></a> <br>redacció <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/taula_mesa.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/com.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/conf_s_conf_s.html"><b>redacta</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/esborrany_esborrador.html"><b>redactar</b></a> <br>redactarà <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reglament.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/subsecretaria.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/despr_s.html"><b>redactarem</b></a> <br>redactat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/plec.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/informe_(maj_scula).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/projecte.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Parts_generiques_de_documents/pre_mbul.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>8</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/n_s_nos.html"><b>redacteu</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_m__n_i_mp.html"><b>redempció</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>redéu</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/messies.html"><b>redimir</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/pla_a.html"><b>redissenyaran</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/imponent_imposant.html"><b>rèdit</b></a> <br>redó <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/r_ssa_rossa.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>3</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/enumeracions.html"><b>redolí</b></a> <br>redona <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/diumenge.html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Disposicio_de_la_informacio/disposicio_informacio.html"><b>4</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>5</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/mot_d_un_diccionari.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/taula_mesa.html"><b>7</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>8</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/diumenge.html"><b>11</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>redován</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>redreç</b></a> <br>reducció <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviacions.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>reduction</b></a> <br>reduïda <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/el_la_els_les.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/en_(pronom).html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/se.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/li_els.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>7</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>reduïes</b></a> <br>reduir <a href="../Abreviacions/abreviacions.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/m_rgens_marges.html"><b>2</b></a> <br>reduït <a href="../Doblets_linguistics/alg__algun.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/algun.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>4</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>reduïx</b></a> <br>reduïxen <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>reeixir</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>reemplaçant</b></a> <br>reemplaçar <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/ho.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/en_(pronom).html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/sor.html"><b>refectori</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/vocalia.html"><b>refereix</b></a> <br>referència <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/pregunta.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/interpel_laci_.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/edicte.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html"><b>5</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/citacions_(traducci_).html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/resoluci__(maj_scula).html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reglament.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>14</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/accessible_assequible.html"><b>15</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/abonament_adob.html"><b>16</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>17</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_teatrals_i_cinematogr_fiques_(trad.).html"><b>18</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_liter_ries_i_cient_fiques.html"><b>19</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_geoturisitics/costa.html"><b>20</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/m_s_mes.html"><b>21</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/m_u_meu.html"><b>22</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/j_c_joc.html"><b>23</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cadasc__cadascun.html"><b>24</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/bastant_prou.html"><b>25</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/baixar_abaixar.html"><b>26</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/aterrar_aterrir.html"><b>27</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/atendre_atindre.html"><b>28</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/assecar_eixugar.html"><b>29</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/aparat_aparell.html"><b>30</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html"><b>31</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/alimentari_aliment_s.html"><b>32</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/alg__algun.html"><b>33</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/advert_ncia_advertiment.html"><b>34</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/addici__addicci_.html"><b>35</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/t__te.html"><b>36</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/r_ssa_rossa.html"><b>37</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/desvelar_desvetlar.html"><b>38</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/deport_esport.html"><b>39</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/depenent_dependent.html"><b>40</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/creuar_encreuar.html"><b>41</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/corba_revolta.html"><b>42</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/conseg_entment_conseq_entment.html"><b>43</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/conf_s_conf_s.html"><b>44</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/complimentar.html"><b>45</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cita_citaci_.html"><b>46</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/brigada.html"><b>47</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/senyoria.html"><b>48</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/_s_os.html"><b>49</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/metge_m_dic.html"><b>50</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/glacial_glacera.html"><b>51</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/full_fulla.html"><b>52</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/esborrany_esborrador.html"><b>53</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/dormir_adormir.html"><b>54</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/unitats_armades.html"><b>55</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/policia.html"><b>56</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/gu_rdia.html"><b>57</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/previndre_preveure.html"><b>58</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/planar_planejar.html"><b>59</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/petrol_fer_petrolier.html"><b>60</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/pertinen_a_pertin_ncia.html"><b>61</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/orgue__rgan.html"><b>62</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/orella_o_da.html"><b>63</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/ona_onada_onda.html"><b>64</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/n_mero_nombre.html"><b>65</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/nomenar_anomenar.html"><b>66</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/mig_medi_mitj_.html"><b>67</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/metre_metro.html"><b>68</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_obres.html"><b>69</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/numero_de_l_edicio.html"><b>70</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/nombre_de_volums.html"><b>71</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/nombre_de_pagines.html"><b>72</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/editor_introductor.html"><b>73</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/rep_blica.html"><b>74</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/imperi.html"><b>75</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/corona.html"><b>76</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/illa.html"><b>77</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/costa.html"><b>78</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/sec_eixut.html"><b>79</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/retall_retallada.html"><b>80</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/renyir_renyar.html"><b>81</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugar_rumiar.html"><b>82</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugant_rumiant.html"><b>83</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/real_reial.html"><b>84</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/dos_punts.html"><b>85</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/claud_tors.html"><b>86</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>87</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/obres_sense_autor.html"><b>88</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ajuntament.html"><b>89</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/cicles_educatius.html"><b>90</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/assignatures.html"><b>91</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/tr_fic_tr_nsit.html"><b>92</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/transmetre_trametre.html"><b>93</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/tinen_a_tin_ncia.html"><b>94</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/taula_mesa.html"><b>95</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/targeta_tarja.html"><b>96</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/son_somni.html"><b>97</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/senyalar_assenyalar.html"><b>98</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/conselleria.html"><b>99</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vidre_cristall.html"><b>100</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vial_viari.html"><b>101</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vestidor_vestuari.html"><b>102</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ministeri.html"><b>103</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/brigada.html"><b>104</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Astres/terra.html"><b>105</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Astres/lluna.html"><b>106</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/enlaire.html"><b>107</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/davall.html"><b>108</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/barroc.html"><b>109</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/gu_rdia.html"><b>110</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/fiscal.html"><b>111</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>112</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/s_ndic.html"><b>113</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/policia.html"><b>114</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/claustre.html"><b>115</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/ple.html"><b>116</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/fiscal.html"><b>117</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/imperi.html"><b>118</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/estat.html"><b>119</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cadasc_.html"><b>120</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Demostratius/demostratius.html"><b>121</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>122</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/barroc.html"><b>123</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/s_ndic.html"><b>124</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/designacions_sin_nimes_d_institucions.html"><b>125</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/sal_.html"><b>126</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/claustre.html"><b>127</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/senyoria.html"><b>128</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/medalla.html"><b>129</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/restauraci_.html"><b>130</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/rep_blica.html"><b>131</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/renaixen_a.html"><b>132</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/renaixement.html"><b>133</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/reg_ncia.html"><b>134</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/reforma.html"><b>135</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/reconquista.html"><b>136</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/il_lustraci_.html"><b>137</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/entre.html"><b>138</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>139</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/cap_a.html"><b>140</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/amb.html"><b>141</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>142</b></a> <br>refèrencia <a href="../Doblets_linguistics/data_dada.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/fons_fondo.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Disposicio_de_la_informacio/disposicio_informacio.html"><b>referencials</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/referencies_a_una_part.html"><b>referencies</b></a> <br>referències <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/pregunta.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/moci_.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/interpel_laci_.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/informe_(maj_scula).html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/edicte.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/dictamen.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/conveni.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/resoluci__(maj_scula).html"><b>10</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/criteris_de_traducci_.html"><b>11</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/refer_ncies_bibliogr_fiques.html"><b>12</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_liter_ries_i_cient_fiques.html"><b>13</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/normes_citacions.html"><b>14</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_volums_d_autors.html"><b>15</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversitat_references.html"><b>16</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>17</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>18</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/majuscules_minuscules.html"><b>19</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/senyalar_assenyalar.html"><b>referèndum</b></a> <br>referent <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/d_u.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/festivitats.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/govern.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Parts_generiques_de_documents/parts_gen_riques_de_documents.html"><b>referia</b></a> <br>referida <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/ahir.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cap.html"><b>2</b></a> <br>referim <a href="../Criteris_de_traduccio/museu_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/teatre_(traducci_).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/hostal.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/fonda.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/cine.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/teatre.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/hotel.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/cafeteria.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/bar.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/museu_(maj_scula).html"><b>10</b></a> <br>referint <a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/establiments_comercials.html"><b>2</b></a> <br>referir <a href="../Abreviacions/abreviacions.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/establiments_comercials.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/caf_.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/ona_onada_onda.html"><b>5</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/nombre_de_pagines.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/anit.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Demostratius/demostratius.html"><b>8</b></a> <br>referisca <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/messies.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/creador.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/salvador.html"><b>3</b></a> <br>referit <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/palau_(maj_scula).html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/palau_(maj_scula).html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>referits</b></a> <br>referix <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/confer_ncies.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/esgl_sia.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/cine.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cadasc__cadascun.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/cap_(maj_scula).html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/mig_medi_mitj_.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/imperi.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ajuntament.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/confer_ncies.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/gabinet.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/consolat.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/conselleria.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>13</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ministeri.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/cap_(maj_scula).html"><b>15</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Astres/sol.html"><b>16</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/romanticisme.html"><b>17</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/departament.html"><b>18</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/deganat.html"><b>19</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/consell.html"><b>20</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/comit_.html"><b>21</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/alcaldia.html"><b>22</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/servei.html"><b>23</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/secretaria.html"><b>24</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/secci_.html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/registre.html"><b>26</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/regidoria.html"><b>27</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/rectorat.html"><b>28</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/ple.html"><b>29</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/negociat.html"><b>30</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/junta.html"><b>31</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/gabinet.html"><b>32</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/direcci_.html"><b>33</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/imperi.html"><b>34</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>35</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/subsecretaria.html"><b>36</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/subdirecci_.html"><b>37</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mateix.html"><b>38</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/gabinet.html"><b>39</b></a> <br>referixen <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/cicles_educatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>5</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>referixes</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/petrol_fer_petrolier.html"><b>refinació</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/conselleria.html"><b>reflectit</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>reflex</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>reflexionar</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>reflexions</b></a> <br>reflexiu <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/si.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/se.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s__si.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>reflexos</b></a> <br>refloriment <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edats_hist_riques.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/renaixement.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>refocil</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>reforç</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/si.html"><b>reforça</b></a> <br>reforçada <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/el_la_els_les.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/en_(pronom).html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/se.html"><b>5</b></a> <br>reforçar <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/pas.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/contrareforma.html"><b>2</b></a> <br>reforçat <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/tampoc.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/enlloc.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/mai.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cap.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/res.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/ning_.html"><b>6</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/mai.html"><b>reforcen</b></a> <br>reforma <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/proposici_.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/empreses_(maj_scula).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/cicles_educatius.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/reforma.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/per_odes_hist_rics.html"><b>5</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/codi.html"><b>reformar</b></a> <br>refós <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/assecar_eixugar.html"><b>refredaràs</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>refugees</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s__si.html"><b>refugià</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>refugiats</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>refundació</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>refús</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>refusos</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>reg</b></a> <br>regal <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/nosaltres_vosaltres.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/li_els.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/u_un.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>5</b></a> <br>regala <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/senyor_senyora.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/senyor_senyora.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>regalà</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>regalar</b></a> <br>regalat <a href="../Doblets_linguistics/abonament_adob.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/u_un.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vidre_cristall.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>regalen</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>regals</b></a> <br>regants <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/confederaci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/confederaci_.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/mancomunitat.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/mancomunitat.html"><b>4</b></a> <br>regència <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/reg_ncia.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/per_odes_hist_rics.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/reg_ncia.html"><b>regent</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>regida</b></a> <br>regidor <a href="../Doblets_linguistics/tinen_a_tin_ncia.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/regidor_regidora.html"><b>3</b></a> <br>regidora <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/regidor_regidora.html"><b>2</b></a> <br>regidoria <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/regidor_regidora.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/regidoria.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>3</b></a> <br>regidors <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ajuntament.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/ple.html"><b>3</b></a> <br>règim <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/refer_ncies_descriptives_de_documents.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reglament.html"><b>4</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/director_directora.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/estat.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/designacions_sin_nimes_d_institucions.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/r_gim.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per_a.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>13</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/cavalleria.html"><b>regiment</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/teatre_(traducci_).html"><b>regio</b></a> <br>regió <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/inici_despr_s_de_par_ntesi.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/comunitat.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/demarcacions_territorials.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/comunitat.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/regi_.html"><b>5</b></a> <br>regions <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/glacial_glacera.html"><b>2</b></a> <a href="../Toponimia/topon_mia.html"><b>3</b></a> <a href="../Toponimia/regions_del_m_n.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>regir</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/productes.html"><b>registrades</b></a> <br>registrat <a href="../Criteris_de_traduccio/associaci__(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/arxiu.html"><b>2</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/museu_(traducci_).html"><b>3</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/institucions_i_organismes_(trad.).html"><b>4</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/fundaci_.html"><b>5</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/fons_(traducci_).html"><b>6</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/federaci__(traducci_).html"><b>7</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>8</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/companyia_(traducci_).html"><b>9</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/col_legi_(traducci_).html"><b>10</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/tribunal_(traducci_).html"><b>11</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/teatre_(traducci_).html"><b>12</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/patronat.html"><b>13</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/palau_(traducci_).html"><b>14</b></a> <br>registre <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/registre.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/administraci_.html"><b>3</b></a> <br>registres <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/alguna_cosa.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/sengles.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/jo_mi.html"><b>regit</b></a> <br>regix <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/constituci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/jo_mi.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html"><b>3</b></a> <br>regixen <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>2</b></a> <br>regla <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/segons.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Teories_i_principis_cientifics/teories_i_principis_cient_fics.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Teories_i_principis_cientifics/regla.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cita_citaci_.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>7</b></a> <br>reglament <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reglament.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reglament.html"><b>reglamentària</b></a> <br>regle <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/sobre.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>2</b></a> <br>regles <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Dinasties/dinasties.html"><b>regna</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Dinasties/dinasties.html"><b>regnà</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Dinasties/dinasties.html"><b>regnant</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/fara_.html"><b>regnat</b></a> <br>regne <a href="../Criteris_de_traduccio/arxiu.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Espais_celestials/hades.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/regne.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/formes_de_govern_i_noms_geopol_tics.html"><b>4</b></a> <a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/ducat.html"><b>6</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/corona.html"><b>regnes</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/assecar_eixugar.html"><b>regueu</b></a> <br>regula <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Categories_legals/categories_legals.html"><b>7</b></a> <br>regulació <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>3</b></a> <br>regulador <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>2</b></a> <br>reguladora <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>4</b></a> <br>reguladores <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>2</b></a> <br>regular <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/bastant.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/proposici_.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/bastant_prou.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vidre_cristall.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>10</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>regulars</b></a> <br>regulats <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/corona.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punts_suspensius.html"><b>2</b></a> <br>rehabilitació <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/orde_(disposici_).html"><b>3</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/raval.html"><b>rehabilitat</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rehabilitation</b></a> <br>rei <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/t_tols_nobiliaris.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/rei_reina.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/palau_(maj_scula).html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/n_s_nos.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/majestat.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/real_reial.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/transmetre_trametre.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/lliga.html"><b>8</b></a> <a href="../Tractaments/casa_reial.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/palau_(maj_scula).html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Competicions_esportives/lliga.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Competicions_esportives/copa.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/copa.html"><b>15</b></a> <br>reial <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html"><b>2</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/institucions_acad_miques.html"><b>3</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/c_rrecs_i_tractaments.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/t_tols_nobiliaris.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>7</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>8</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/teatre_(traducci_).html"><b>9</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/corona.html"><b>11</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/real_reial.html"><b>12</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/barra_inclinada.html"><b>13</b></a> <a href="../Tractaments/tractaments.html"><b>14</b></a> <a href="../Tractaments/casa_reial.html"><b>15</b></a> <a href="../Tractaments/administraci__estatal.html"><b>16</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Parts_generiques_de_documents/parts_gen_riques_de_documents.html"><b>17</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>18</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>19</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/real_reial.html"><b>reialesa</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/real_reial.html"><b>reials</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>reich</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>reikiavik</b></a> <br>reina <a href="../Criteris_de_traduccio/museu_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/fundaci_.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/t_tols_nobiliaris.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/rei_reina.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/estada_estan_a.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_de_punts_suspensius.html"><b>6</b></a> <a href="../Tractaments/casa_reial.html"><b>7</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>9</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/projecte.html"><b>reindustrialització</b></a> <br><a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>reino</b></a> <br>reis <a href="../Majuscules_i_minuscules/Punts_cardinals/punts_cardinals.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures_b_bliques.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/palau_(maj_scula).html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/palau_(maj_scula).html"><b>5</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>reïsc</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>reïsca</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>reïsquen</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>reïsques</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>reïx</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>reixes</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>rel</b></a> <br>relació <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/en_(pronom).html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/sobre.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>3</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/refer_ncies_descriptives_de_documents.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/tu.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>7</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>8</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/alimentari_aliment_s.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Diftong/diftong.html"><b>10</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/metge_m_dic.html"><b>11</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/petrol_fer_petrolier.html"><b>12</b></a> <a href="../Tractaments/tractaments.html"><b>13</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Demostratius/demostratius.html"><b>15</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/entre.html"><b>17</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>18</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>19</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>20</b></a> <br>relaciona <a href="../Doblets_linguistics/glacial_glacera.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vial_viari.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/refer_ncies_bibliogr_fiques.html"><b>relacionadas</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>relacionades</b></a> <br>relacionats <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/simposis.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/ambaixador_ambaixadora.html"><b>2</b></a> <br>relacionen <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/administraci_.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/renyir_renyar.html"><b>relaciones</b></a> <br>relacions <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/esgl_sia.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/m_sters.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ambaixada.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/subsecretari_subsecret_ria.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/des_de.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>9</b></a> <br>relatiu <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/qu__que.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/perqu__per_qu__per_a_qu_.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/on.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>7</b></a> <br>relatius <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/morfologia.html"><b>3</b></a> <br>relativament <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/recent.html"><b>2</b></a> <br>relativitat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Teories_i_principis_cientifics/teoria.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/ci_ncies.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>relief</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/catolicisme.html"><b>religió</b></a> <br>religions <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/d_u.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Espais_celestials/infern.html"><b>2</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/islam.html"><b>4</b></a> <br>religiós <a href="../Tractaments/tractaments_eclesi_stics_(relaci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/cristianisme.html"><b>2</b></a> <br>religiosa <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/divendres.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/diumenge.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/dissabte.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/dimecres.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/dimarts.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/dilluns.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/dijous.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/orde_(associaci_).html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/divendres.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/diumenge.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/dissabte.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/dimecres.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/dimarts.html"><b>13</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/dilluns.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/dijous.html"><b>15</b></a> <br>religioses <a href="../Criteris_de_traduccio/institucions_i_organismes_(trad.).html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/companyia_(traducci_).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/mare.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Celebracions_liturgiques/missa.html"><b>4</b></a> <br>religiosos <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/pare.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/mare.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/orde_(associaci_).html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/majuscules_minuscules.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/cristianisme.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/catolicisme.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/budisme.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/bramanisme.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/barroc.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/rom_nic.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/romanticisme.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/rococ_.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/moviments_art_stics_i_religiosos.html"><b>13</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/modernisme.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/islam.html"><b>15</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/barroc.html"><b>16</b></a> <br>rella <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/articles.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/publicacions_periodiques.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>relleu</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/consolat.html"><b>rellevància</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/citacions_(traducci_).html"><b>rellevant</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/cessar.html"><b>rellevar</b></a> <br>rellotge <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vidre_cristall.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/sengles.html"><b>rellotges</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>rem</b></a> <br>remarca <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/hi.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/molt.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/se.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/nosaltres_vosaltres.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/tant.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/quant.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/poc.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_h.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>15</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grup_tz.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/fins.html"><b>17</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/mal_malament.html"><b>18</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cert.html"><b>19</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>20</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>21</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(adjectius).html"><b>22</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>23</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>24</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>25</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/qualsevol.html"><b>26</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mateix.html"><b>27</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/fins.html"><b>28</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/cap_a.html"><b>29</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>30</b></a> <br>remarcar <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>1</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>2</b></a> <br>remarques <a href="../Signes_de_puntuacio/interrogant.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/exclamaci_.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>3</b></a> <br>remei <a href="../Doblets_linguistics/segur_asseguran_a.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/procurador_procuradora.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/altre.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>remena</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>remesa</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>remís</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>remisa</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>remitjar</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/vestidor_vestuari.html"><b>remodelat</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Diversos/ap_stol.html"><b>remots</b></a> <br>remugant <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugar_rumiar.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugant_rumiant.html"><b>3</b></a> <br>remugants <a href="../Doblets_linguistics/remugar_rumiar.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugant_rumiant.html"><b>2</b></a> <br>remugar <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugar_rumiar.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugant_rumiant.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/remugar_rumiar.html"><b>remuguen</b></a> <br>renaixement <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edats_hist_riques.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/seminaris.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/renaixement.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/per_odes_hist_rics.html"><b>4</b></a> <br>renaixença <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/decad_ncia.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/renaixen_a.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/per_odes_hist_rics.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/seminaris.html"><b>renaixentistes</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/congressos__simposis_i_jornades.html"><b>rencontres</b></a> <br>renda <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/impost.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/complimentar.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>rendibilitat</b></a> <br>rendible <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>rendibles</b></a> <br><a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>rendició</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/afamat_fam_s.html"><b>rendir</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>renét</b></a> <br><a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>reni</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>renoc</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>renoca</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>renoms</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>renous</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/aparat_aparell.html"><b>renovació</b></a> <br>renovat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/hostal.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/top_nims_urbans.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/partits_pol_tics_(maj_scula).html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/consell.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/junta.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>6</b></a> <br>renta <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/amb.html"><b>2</b></a> <br>rentable <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>rentables</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_de_punts_suspensius.html"><b>rentadora</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/rentable_rendible.html"><b>rentar</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_espanyoles.html"><b>rentería</b></a> <br>renyar <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/renyir_renyar.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/renyir_renyar.html"><b>renyat</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>renyines</b></a> <br>renyir <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/renyir_renyar.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/renyir_renyar.html"><b>renyit</b></a> <br>renyons <a href="../Doblets_linguistics/aparat_aparell.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/inici_despr_s_de_par_ntesi.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/projecte.html"><b>reorganitzar</b></a> <br>rep <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/trobades.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/parlament.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/claustre.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/claustre.html"><b>6</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Diversos/submar_.html"><b>reparació</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/full_fulla.html"><b>repartit</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>repel</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>repèl</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/concili.html"><b>repercussió</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>repertori</b></a> <br>repetició <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/m_s.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/s_.html"><b>repetint</b></a> <br>repetir <a href="../Doblets_linguistics/corrent_corrents.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/tan_tant.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>repetitius</b></a> <br>reportatge <a href="../Majuscules_i_minuscules/Publicacions_periodiques/publicacions_peri_diques_(maj_scula).html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/_s_os.html"><b>2</b></a> <br>repòs <a href="../Doblets_linguistics/dormir_adormir.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>reposos</b></a> <br>reprendre <a href="../Doblets_linguistics/renyir_renyar.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_de_punts_suspensius.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>représ</b></a> <br>representa <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/hi.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_x.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__z_.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__g_.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/d_graf_ny.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_r_i_rr.html"><b>11</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_obres_i_diverses_autors.html"><b>12</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/retall_retallada.html"><b>13</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>14</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>15</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>16</b></a> <br>representació <a href="../Abreviacions/abreviacions.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_teatrals_i_cinematogr_fiques_(trad.).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/teatre.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_x.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__z_.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__g_.html"><b>8</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_artistiques_i_literaries/obres_art_stiques_i_liter_ries.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Celebracions_liturgiques/eucaristia.html"><b>11</b></a> <br>representacions <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ambaixada.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>representada</b></a> <br>representant <a href="../Doblets_linguistics/legat_llegat.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/sin__si_no.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/govern.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/prov_ncia.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>representants</b></a> <br>representar <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/hi.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/en_(pronom).html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/se.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__g_.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/sin__si_no.html"><b>8</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/obres_teatrals_i_cinematogr_fiques_(trad.).html"><b>representarà</b></a> <br>representat <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_x__tx_i_ig.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_r_i_rr.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/formes_de_govern_i_noms_geopol_tics.html"><b>representativa</b></a> <br>representen <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/el_la_els_les.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>3</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>5</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>6</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/seminaris.html"><b>reproducció</b></a> <br><a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>reproductors</b></a> <br>reproduir <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>1</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>2</b></a> <br>repte <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_p.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>repúbica</b></a> <br>republicà <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/govern.html"><b>2</b></a> <br>república <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>2</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_volums_d_autors.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/rep_blica.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/monarquia.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/formes_de_govern_i_noms_geopol_tics.html"><b>7</b></a> <a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/rep_blica.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/per_odes_hist_rics.html"><b>10</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>republicana</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>repúbliques</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/f_stic_fastig.html"><b>repugna</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>requena</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/precisar.html"><b>requerir</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/precisar.html"><b>requerix</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>requiem</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html"><b>rer</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/darrere.html"><b>rere</b></a> <br>res <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/jo_mi.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/r_s_res.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/v_u_veu.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/v_ns_vens.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s__se.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/depenent_dependent.html"><b>8</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/creuar_encreuar.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>10</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/mentre_mentre_que.html"><b>11</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/propi_mateix.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_de_punts_suspensius.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/dins.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_quantitat/gens.html"><b>15</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/indefinits.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/hom.html"><b>17</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>18</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/un.html"><b>19</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/res.html"><b>20</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per_a.html"><b>21</b></a> <br>rés <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/r_s_res.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>3</b></a> <br>resa <a href="../Majuscules_i_minuscules/Oracions/_ngelus.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Oracions/avemaria.html"><b>2</b></a> <br>resar <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/ermita.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/r_s_res.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Oracions/parenostre.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Oracions/credo.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/depend_ncies_d_edificis.html"><b>5</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Oracions/oracions.html"><b>resarem</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>research</b></a> <br>reserva <a href="../Doblets_linguistics/alg__algun.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Espais_celestials/llimbs.html"><b>2</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/taula_mesa.html"><b>4</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/capit__capitana.html"><b>6</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviacions.html"><b>reservar</b></a> <br>reserves <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/amb.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/petrol_fer_petrolier.html"><b>residència</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/consorci.html"><b>residus</b></a> <br>resistència <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_d_admiraci__i_interrogaci_.html"><b>resistir</b></a> <br>resoldrà <a href="../Doblets_linguistics/depenent_dependent.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>3</b></a> <br>resoldre <a href="../Doblets_linguistics/data_dada.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugant_rumiant.html"><b>2</b></a> <a href="../presentacio.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/enlaire.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>5</b></a> <br>resolt <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/rec_rrer.html"><b>2</b></a> <br>resolució <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/resoluci__(maj_scula).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/refer_ncies_descriptives_de_documents.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/apressar.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Parts_generiques_de_documents/parts_gen_riques_de_documents.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/subsecretaria.html"><b>7</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>resolucions</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>resos</b></a> <br><a href="../Tractaments/administraci__auton_mica.html"><b>respectable</b></a> <br>respectar <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/partits_pol_tics_(traducci_).html"><b>3</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_musicals_(traducci_).html"><b>4</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>respectarà</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>respectaré</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>respectarem</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/guerra.html"><b>respectat</b></a> <br>respecte <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/vost__vost_s.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/li_els.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/alg__algun.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/imponent_imposant.html"><b>6</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>7</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/negreta.html"><b>8</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/ac__ah__all__all_.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/tamb_.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/davall.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/damunt.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_quantitat/tan.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>15</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tothom.html"><b>17</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>18</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/govern.html"><b>respectius</b></a> <br>respectivament <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/senyor_senyora.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/nosaltres_vosaltres.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/li_els.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/senyor_senyora.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/lliga.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Competicions_esportives/lliga.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Competicions_esportives/copa.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/qualsevol.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/copa.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>15</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/s_.html"><b>respon</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_de_punt.html"><b>respondre</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/gui_.html"><b>respongué</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>responsabilitat</b></a> <br>responsable <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>1</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/editor_introductor.html"><b>2</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/obres_institucionals.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/govern.html"><b>4</b></a> <br>responsables <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/seminaris.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/trobades.html"><b>2</b></a> <br>respost <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/pregunta.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/interpel_laci_.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/alg__algun.html"><b>3</b></a> <br>resposta <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associaci_.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/senyalar_assenyalar.html"><b>respostes</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>resquitllada</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>resquitllar</b></a> <br>ressaltar <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>ressòl</b></a> <br>resta <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/citacions_(traducci_).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/manifest.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/senyor_senyora.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/molt.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/tant.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/quant.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/poc.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/companyia_(maj_scula).html"><b>12</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/addici__addicci_.html"><b>13</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/aclarir_clarificar.html"><b>14</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/compondre_composar.html"><b>15</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/companyia_(maj_scula).html"><b>16</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/senyor_senyora.html"><b>17</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_obres.html"><b>18</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/semblar_assemblar.html"><b>19</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugar_rumiar.html"><b>20</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>21</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>22</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>23</b></a> <br>restauració <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/restauraci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/per_odes_hist_rics.html"><b>2</b></a> <br>restaurant <a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/top_nims_urbans.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/restaurant.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/establiments_comercials.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/fons_fondo.html"><b>5</b></a> <br>restaurat <a href="../Doblets_linguistics/orgue__rgan.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Infraestructures/pont.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/capella.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>restriccions</b></a> <br>resulta <a href="../Doblets_linguistics/retall_retallada.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>resultants</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>resultar</b></a> <br>resultat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/conseg_ent_conseq_ent.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/dimecres.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/n_mero_nombre.html"><b>4</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/partits_pol_tics_(maj_scula).html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/dimecres.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>9</b></a> <br>resum <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>2</b></a> <br>resurrecció <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/dissabte.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/dissabte.html"><b>2</b></a> <br>retall <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/retall_retallada.html"><b>2</b></a> <br>retallada <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/retall_retallada.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/retall_retallada.html"><b>retallades</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/retall_retallada.html"><b>retallar</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/retall_retallada.html"><b>retalls</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>retenció</b></a> <br>retirat <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_acreditatius/perm_s.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/estada_estan_a.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>retolació</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cap.html"><b>retolador</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>rètols</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/transmetre_trametre.html"><b>retransmetran</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/transmetre_trametre.html"><b>retransmissió</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/beat_beata.html"><b>retrat</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/amb.html"><b>retrats</b></a> <br>retrobar <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/fins.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/fins.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_d_i_t.html"><b>retrògrad</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Diftong/diftong.html"><b>reu</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>reüll</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/empreses_(maj_scula).html"><b>reunides</b></a> <br>reunió <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/confer_ncies.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cadasc__cadascun.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/data_dada.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Dieresi/di_resi.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/dimecres.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/precisar.html"><b>7</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>8</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/confer_ncies.html"><b>10</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>11</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/gabinet.html"><b>13</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associaci_.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/trobades.html"><b>15</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/ambaixador_ambaixadora.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/enlaire.html"><b>17</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/rector_rectora.html"><b>18</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/consell.html"><b>19</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/comit_.html"><b>20</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/servei.html"><b>21</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/sala.html"><b>22</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/ple.html"><b>23</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/gabinet.html"><b>24</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>26</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/sala.html"><b>27</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/dimecres.html"><b>28</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/gabinet.html"><b>29</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>30</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>31</b></a> <br>reunions <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/tractat.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/pacte.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/declaraci_.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/confer_ncies.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/concili.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/confer_ncies.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/majuscules_minuscules.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/mai.html"><b>9</b></a> <br>reunir <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/agrupaci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/agrupaci_.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/ple.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mateix.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/vocalia.html"><b>reunirà</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>reunirem</b></a> <br>reunit <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/gabinet.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/claustre.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/secci_.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/negociat.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/gabinet.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/direcci_.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/claustre.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/gabinet.html"><b>9</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/empreses_(maj_scula).html"><b>reunits</b></a> <br>reunix <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/tribunal_(maj_scula).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/consell.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>rev</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>reveixí</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/desvelar_desvetlar.html"><b>revelar</b></a> <br><a href="../Tractaments/tractaments_eclesi_stics_(relaci_).html"><b>reverend</b></a> <br>reverendíssim <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Tractaments/tractaments_eclesi_stics_(relaci_).html"><b>2</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>reverendíssima</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>reverter</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(adjectius).html"><b>revés</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(adjectius).html"><b>revessos</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>revisada</b></a> <br>revisar <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/impost.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Parts_generiques_de_documents/parts_gen_riques_de_documents.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Parts_generiques_de_documents/disposici_.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>revisat</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>revise</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__z_.html"><b>revisió</b></a> <br>revista <a href="../Majuscules_i_minuscules/Publicacions_periodiques/revistes.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Publicacions_periodiques/publicacions_peri_diques_(maj_scula).html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/abonament_adob.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/unitats_armades.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/n_mero_nombre.html"><b>6</b></a> <br>revistes <a href="../Majuscules_i_minuscules/Publicacions_periodiques/revistes.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Publicacions_periodiques/publicacions_peri_diques_(maj_scula).html"><b>2</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/publicacions_peri_diques_(trad.).html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/v_s_vos.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>5</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>6</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/articles.html"><b>7</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/publicacions_periodiques.html"><b>8</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>9</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/cessar.html"><b>revocar</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/corba_revolta.html"><b>revolt</b></a> <br>revolta <a href="../Doblets_linguistics/corba_revolta.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/fets_hist_rics_singulars.html"><b>3</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/corba_revolta.html"><b>revoltes</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>revolts</b></a> <br>revolució <a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edats_historiques/edat_moderna.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/revoluci_.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/fets_hist_rics_singulars.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>revolucionari</b></a> <br><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>revolucionària</b></a> <br>revolucions <a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/cine.html"><b>rex</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>rey</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>reyes</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>reykjavík</b></a> <br><br><br></p><p class="ftsbody" align="center"><a href="whlstf65.htm" target="_self" title="previous search group"><b>&gt;&gt;</b></a>
39
40</body>
41
42</html>
43
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.