source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/whgdata/whlstf79.htm @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 64.2 KB
Line 
1<html>
2<head>
3<title>Search Words List</title>
4
5<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation   www.ehelp.com">
6<meta name="description" content="WebHelp 5.50">
7<base target="bsscright">
8<style>
9<!--
10body {margin-left:1pt; margin-top:1pt; margin-right:1pt;font-family:Arial; font-size:9pt;}
11
12A:link {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#000000;  font-style:normal;  text-decoration:none; }
13A:visited {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#000000; font-style:normal;  text-decoration:none; }
14A:active {background-color:#cccccc;}
15A:hover {font-family:Arial; font-size:9pt; color:#007f00; font-style:normal;  text-decoration:underline; }
16
17.tabs {background-color:#c0c0c0;}
18.ftsheader {margin-left:10pt; margin-top:0pt;}
19.ftsbody {margin-left:10pt; margin-top:0pt;}
20.inactive {color:#666666;}
21.ftsheader {background-color:#999da3; } 
22
23body {background-color:#edeee6; } 
24p {color:Black; } p {font-family:Tahoma; } p {font-size:8pt; } p {font-style:Normal; } p {text-decoration:none; } 
25A:link {color:Black; } A:link {font-family:Tahoma; } A:link {font-size:8pt; } A:link {font-style:Normal; } A:link {text-decoration:none; } 
26A:visited {color:Black; } A:visited {font-family:Tahoma; } A:visited {font-size:8pt; } A:visited {font-style:Normal; } A:visited {text-decoration:none; } 
27A:active {background-color:#cdcdcd; } 
28A:hover {color:Navy; } A:hover {font-family:Tahoma; } A:hover {font-size:8pt; } A:hover {font-style:Normal; } A:hover {text-decoration:underline; } 
29
30-->
31</style>
32</head>
33<body marginheight="0"  marginwidth="0" bgproperties="fixed">
34<p class="ftsbody" align="center"><a href="whlstf78.htm" target="_self" title="previous search group"><b>&lt;&lt;</b></a><br><br></p>
35<p class="ftsbody" style="white-space:nowrap;">
36<a name="bms_UT"></a><a name="subkey_UT"></a><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>ut</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/esborrany_esborrador.html"><b>utensili</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>utiel</b></a> <br>útil <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>2</b></a> <br>utilitza <a href="../Majuscules_i_minuscules/Diversos/diccionari.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/v_s.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/prou.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/circ.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/cine.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/deport_esport.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/artilleria.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/galeria.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/caf_.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/cafeteria.html"><b>12</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/bar.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>15</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>16</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/fons_fondo.html"><b>17</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/pondre_posar.html"><b>18</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/ona_onada_onda.html"><b>19</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/n_mero_nombre.html"><b>20</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/sec_eixut.html"><b>21</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>22</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>23</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/versaleta.html"><b>24</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/negreta.html"><b>25</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>26</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/gui_.html"><b>27</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/biblioteca.html"><b>28</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/sindicats.html"><b>29</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associaci_.html"><b>30</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/fins.html"><b>31</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Competicions_esportives/trofeu.html"><b>32</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/biblioteca.html"><b>33</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>34</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/un.html"><b>35</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/trofeu.html"><b>36</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/fins.html"><b>37</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>38</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/publicacions_peri_diques_(trad.).html"><b>utilitzada</b></a> <br>utilitzar <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/el_la_els_les.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviacions.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/se.html"><b>4</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/museu_(traducci_).html"><b>5</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>6</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/aclarir_clarificar.html"><b>8</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/compondre_composar.html"><b>9</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cessar.html"><b>10</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/full_fulla.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_p.html"><b>12</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/semblar_assemblar.html"><b>13</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>14</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/urgir.html"><b>15</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/ning_.html"><b>17</b></a> <br>utilitzat <a href="../Doblets_linguistics/abonament_adob.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/esborrany_esborrador.html"><b>3</b></a> <br>utilitzats <a href="../Signes_de_puntuacio/claud_tors.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/designacions_sin_nimes_d_institucions.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/el_la_els_les.html"><b>utilitzava</b></a> <br>utilitzen <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/tractaments_eclesi_stics.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_m__n_i_mp.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_d_i_t.html"><b>4</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>5</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/claud_tors.html"><b>6</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punts_suspensius.html"><b>7</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>8</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>utitlitza</b></a> <br><a name="bms_UU"></a><a name="subkey_UU"></a><a href="../Gramatica/Ortografia/Diftong/diftong.html"><b>uuduu</b></a> <br><a name="bms_UV"></a><a name="subkey_UV"></a><a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>uv</b></a> <br><a name="bms_UZ"></a><a name="subkey_UZ"></a><a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>uzbekistan</b></a> <br><a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>uzbekistán</b></a> <br>
37<br><br>
38<a name="bm_V"></a><a name="subkey_V{"></a>v <a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/lletres.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_m__n_i_mp.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_v.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_p.html"><b>9</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/editor_introductor.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/plana.html"><b>11</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/mot_d_un_diccionari.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>13</b></a> <br><a name="bms_VA"></a><a name="subkey_VA"></a>va <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/pregunta.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/conveni.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/messies.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/maligne.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/d_u.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/hi.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/en_(pronom).html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/ultra.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/sobre.html"><b>12</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>13</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html"><b>15</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/constituci_.html"><b>16</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/tractat.html"><b>17</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>18</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/confer_ncies.html"><b>19</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/concili.html"><b>20</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_acreditatius/documents_acreditatius.html"><b>21</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/senyor_senyora.html"><b>22</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/si.html"><b>23</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/jo_mi.html"><b>24</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/tsar_tsarina.html"><b>26</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/rei_reina.html"><b>27</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/marqu_s_marquesa.html"><b>28</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/comte_comtessa.html"><b>29</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>30</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/proposici_.html"><b>31</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/projecte.html"><b>32</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/programa.html"><b>33</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/ermita.html"><b>34</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>35</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>36</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>37</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/teatre_(traducci_).html"><b>38</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_teatrals_i_cinematogr_fiques_(trad.).html"><b>39</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/parc.html"><b>40</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Toponims_urbans/carrer_.html"><b>41</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_nobiliaris/vescomte_vescomtessa.html"><b>42</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/corporaci_.html"><b>43</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/banc.html"><b>44</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/agrupaci_.html"><b>45</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/m_u_meu.html"><b>46</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/aterrar_aterrir.html"><b>47</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/atendre_atindre.html"><b>48</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/assecar_eixugar.html"><b>49</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html"><b>50</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/advert_ncia_advertiment.html"><b>51</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/teatre.html"><b>52</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s_c_soc.html"><b>53</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cita_citaci_.html"><b>54</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/ex_rcit.html"><b>55</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/esquadra.html"><b>56</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/bateria.html"><b>57</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/batall_.html"><b>58</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/senyor_senyora.html"><b>59</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_protocol_laris/majestat.html"><b>60</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>61</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__g_.html"><b>62</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>63</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/lliurar_alliberar.html"><b>64</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/glacial_glacera.html"><b>65</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/unitats_armades.html"><b>66</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/policia.html"><b>67</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/infanteria.html"><b>68</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/accidents_geogr_fics.html"><b>69</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_d_i_t.html"><b>70</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_b_i_p.html"><b>71</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/ona_onada_onda.html"><b>72</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/n_mero_nombre.html"><b>73</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/mig_medi_mitj_.html"><b>74</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/metre_metro.html"><b>75</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/rep_blica.html"><b>76</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/pa_s.html"><b>77</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/monarquia.html"><b>78</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/imperi.html"><b>79</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/corona.html"><b>80</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/revoluci_.html"><b>81</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/guerra.html"><b>82</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Fets_historics_singulars/fets_hist_rics_singulars.html"><b>83</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/setmana.html"><b>84</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/estret.html"><b>85</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/pujar_apujar.html"><b>86</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/dos_punts.html"><b>87</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>88</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>89</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ajuntament.html"><b>90</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/congr_s.html"><b>91</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/confer_ncies.html"><b>92</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/cicles_educatius.html"><b>93</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/u_un.html"><b>94</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/tr_fic_tr_nsit.html"><b>95</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/tan_tant.html"><b>96</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/sin__si_no.html"><b>97</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/versaleta.html"><b>98</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>99</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>100</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>101</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/gui_.html"><b>102</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/gabinet.html"><b>103</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/facultat.html"><b>104</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/conselleria.html"><b>105</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/col_legi_(maj_scula).html"><b>106</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/audi_ncia.html"><b>107</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/partits_pol_tics_(maj_scula).html"><b>108</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/orde_(associaci_).html"><b>109</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/germandat.html"><b>110</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>111</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/agrupaci_.html"><b>112</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>113</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ministeri.html"><b>114</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institut.html"><b>115</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html"><b>116</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/cardenal.html"><b>117</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/alcalde_alcaldessa.html"><b>118</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/davant.html"><b>119</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/daltabaix.html"><b>120</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/k_iser.html"><b>121</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/jutge_jutgessa.html"><b>122</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/general.html"><b>123</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/fara_.html"><b>124</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>125</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/conseller_consellera.html"><b>126</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/debades.html"><b>127</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Moviments_artistics_i_religiosos/moviments_art_stics_i_religiosos.html"><b>128</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/subsecretari_subsecret_ria.html"><b>129</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/secretari_secret_ria.html"><b>130</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/rector_rectora.html"><b>131</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/president_presidenta.html"><b>132</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/pont_fex.html"><b>133</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/policia.html"><b>134</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/parlamentari_parlament_ria.html"><b>135</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/papa.html"><b>136</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/aleshores.html"><b>137</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/departament.html"><b>138</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/deganat.html"><b>139</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/consell.html"><b>140</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/congr_s.html"><b>141</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/comit_.html"><b>142</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/comissi_.html"><b>143</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/alcaldia.html"><b>144</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Oracions/oracions.html"><b>145</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Competicions_esportives/copa.html"><b>146</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Celebracions_liturgiques/primera_comuni_.html"><b>147</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Celebracions_liturgiques/missa.html"><b>148</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Categories_legals/parc.html"><b>149</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Categories_legals/categories_legals.html"><b>150</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/sovint.html"><b>151</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/desp_s-ahir.html"><b>152</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/servei.html"><b>153</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/secretaria.html"><b>154</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/secci_.html"><b>155</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/registre.html"><b>156</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/regidoria.html"><b>157</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/rectorat.html"><b>158</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/ple.html"><b>159</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/negociat.html"><b>160</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/junta.html"><b>161</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/govern.html"><b>162</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/gabinet.html"><b>163</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/direcci_.html"><b>164</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/imperi.html"><b>165</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/estat.html"><b>166</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/ciutat.html"><b>167</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Competicions_esportives/trofeu.html"><b>168</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cert.html"><b>169</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cap.html"><b>170</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>171</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>172</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/contrareforma.html"><b>173</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>174</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/vocalia.html"><b>175</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/subsecretaria.html"><b>176</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/subdirecci_.html"><b>177</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/corporaci_.html"><b>178</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>179</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>180</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>181</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mateix.html"><b>182</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/trofeu.html"><b>183</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/premis.html"><b>184</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/copa.html"><b>185</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/rep_blica.html"><b>186</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/reforma.html"><b>187</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/reconquista.html"><b>188</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/per_odes_hist_rics.html"><b>189</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Periodes_historics/il_lustraci_.html"><b>190</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Diversos/ap_stol.html"><b>191</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dinasties/_ustria.html"><b>192</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/gabinet.html"><b>193</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per.html"><b>194</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/entre.html"><b>195</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>196</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/des_de.html"><b>197</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>198</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/contra.html"><b>199</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/amb.html"><b>200</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>201</b></a> <br>vaca <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/menys.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__k_.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugant_rumiant.html"><b>3</b></a> <br>vacacions <a href="../Signes_de_puntuacio/interrogant.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Mesos/juliol.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/enguany.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/regi_.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/durant.html"><b>7</b></a> <br>vacances <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/illa.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/facultat.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per_a.html"><b>3</b></a> <br>vacants <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/conselleria.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/subdirecci_.html"><b>2</b></a> <br>vacil <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>vaduz</b></a> <br>vaga <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__g_.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/sindicats.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/algun.html"><b>3</b></a> <br>vagen <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/fonema__s_.html"><b>2</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>3</b></a> <br>vages <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/hi.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/onsevulga.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/lluny.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/en__.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>vagó</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>vaiaku</b></a> <br>vaig <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/em_ens_et_vos.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/hi.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/jo_mi.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/qu__que.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/p_rca_porca.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/t__te.html"><b>9</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/cita_citaci_.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/magatzem.html"><b>11</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/full_fulla.html"><b>12</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/dormir_adormir.html"><b>13</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/previndre_preveure.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/delta.html"><b>15</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>16</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/inici_despr_s_de_par_ntesi.html"><b>17</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/son_somni.html"><b>18</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>19</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/gui_.html"><b>20</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/facultat.html"><b>21</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/col_legi_(maj_scula).html"><b>22</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/ac__ah__all__all_.html"><b>23</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>24</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institut.html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Astres/sol.html"><b>26</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/on.html"><b>27</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_artistiques_i_literaries/obres_art_stiques_i_liter_ries.html"><b>28</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/encara.html"><b>29</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>30</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tal.html"><b>31</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per.html"><b>32</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/entre.html"><b>33</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>34</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/des_de.html"><b>35</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>36</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/cap_a.html"><b>37</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/amb.html"><b>38</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>39</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Diversos/latitud.html"><b>vaixell</b></a> <br>vaja <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>2</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/gui_.html"><b>3</b></a> <br>val <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/quan_quant.html"><b>3</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ajuntament.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Mesos/abril.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Mesos/mesos.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cert.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cadascun.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>10</b></a> <br><a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Sistema_autor-data/sistema_autor_data.html"><b>valdman</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>valencia</b></a> <br>valencià <a href="../Majuscules_i_minuscules/Diversos/diccionari.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/citacions_(traducci_).html"><b>2</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>3</b></a> <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>4</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>5</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_d_art.html"><b>6</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/museu_(traducci_).html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/accentuaci_.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>11</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>12</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>13</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/refer_ncies_bibliogr_fiques.html"><b>14</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/publicacions_peri_diques_(trad.).html"><b>15</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_liter_ries_i_cient_fiques.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Alfabet/alfabet.html"><b>17</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/col_leccions.html"><b>18</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_j__g_i_tj__tg.html"><b>19</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>20</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Disposicio_de_la_informacio/disposicio_informacio.html"><b>21</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>22</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/asterisc.html"><b>23</b></a> <a href="../presentacio.html"><b>24</b></a> <a href="../Toponimia/comunitats_aut_nomes_i_prov_ncies_espanyoles.html"><b>25</b></a> <a href="../Toponimia/ciutats_espanyoles.html"><b>26</b></a> <a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>27</b></a> <a href="../Toponimia/accidents_geogr_fics_del_m_n.html"><b>28</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>29</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punts_suspensius.html"><b>30</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>31</b></a> <a href="../Tractaments/administraci__auton_mica.html"><b>32</b></a> <a href="../Toponimia/regions_del_m_n.html"><b>33</b></a> <a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>34</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>35</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Obres_artistiques_i_literaries/llibres.html"><b>36</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Categories_legals/categories_legals.html"><b>37</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Demostratius/demostratius.html"><b>38</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>39</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/consistori.html"><b>40</b></a> <br>valència <a href="../Criteris_de_traduccio/col_leccions_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/arxiu.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/estatut.html"><b>4</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/col_legi_(traducci_).html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/edificis.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/bas_lica.html"><b>7</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/banc.html"><b>8</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/torre.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/f_u_feu.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/teatre.html"><b>11</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/r_dio.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s_u_seu.html"><b>13</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/col_leccions.html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/policia.html"><b>15</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/dissabte.html"><b>16</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_llocs_d_edicio.html"><b>17</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>18</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_obres.html"><b>19</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_editorials.html"><b>20</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Disposicio_de_la_informacio/disposicio_informacio.html"><b>21</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/numero_de_l_edicio.html"><b>22</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/nombre_de_volums.html"><b>23</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/nombre_de_pagines.html"><b>24</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/editor_introductor.html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Formes_de_govern_i_noms_geopolitics/formes_de_govern_i_noms_geopol_tics.html"><b>26</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>27</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/parts_d_un_llibre.html"><b>28</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/mot_d_un_diccionari.html"><b>29</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/publicacions_periodiques.html"><b>30</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Infraestructures/ronda.html"><b>31</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Infraestructures/port.html"><b>32</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/sin__si_no.html"><b>33</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/versaleta.html"><b>34</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt.html"><b>35</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/fira.html"><b>36</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/col_legi_(maj_scula).html"><b>37</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/borsa.html"><b>38</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/club.html"><b>39</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>40</b></a> <a href="../Tractaments/administraci__auton_mica.html"><b>41</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>42</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>43</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/museu_(maj_scula).html"><b>44</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html"><b>45</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/bisbe.html"><b>46</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/arquebisbe.html"><b>47</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/alcalde_alcaldessa.html"><b>48</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Mesos/mar_.html"><b>49</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/policia.html"><b>50</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/rectorat.html"><b>51</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/municipi.html"><b>52</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/ducat.html"><b>53</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/di_cesi.html"><b>54</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Competicions_esportives/trofeu.html"><b>55</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dependencies_d_edificis/depend_ncies_d_edificis.html"><b>56</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>57</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/trofeu.html"><b>58</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dies_de_la_setmana/dissabte.html"><b>59</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/des_de.html"><b>60</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>61</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>62</b></a> <br>valenciana <a href="../Majuscules_i_minuscules/Referencies_descriptives_de_documents/interpel_laci_.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>3</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/fundaci_.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>5</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>6</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/sigles_(traducci_).html"><b>7</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/publicacions_peri_diques_(trad.).html"><b>8</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/depenent_dependent.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/restaurant.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/establiments_comercials.html"><b>11</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/col_leccions.html"><b>12</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_llocs_d_edicio.html"><b>13</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diversos_autors.html"><b>14</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_editorials.html"><b>15</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Disposicio_de_la_informacio/disposicio_informacio.html"><b>16</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/barra_inclinada.html"><b>17</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/mot_d_un_diccionari.html"><b>18</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/versaleta.html"><b>19</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>20</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/par_ntesis.html"><b>21</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/comunitat.html"><b>22</b></a> <a href="../Tractaments/administraci__auton_mica.html"><b>23</b></a> <a href="../Toponimia/topon_mia.html"><b>24</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html"><b>26</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/president_presidenta.html"><b>27</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/comunitat.html"><b>28</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Publicacions_periodiques/diaris.html"><b>29</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/premis.html"><b>30</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Dinasties/dinasties.html"><b>31</b></a> <br>valencianes <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Referencies_a_una_part/parts_d_un_llibre.html"><b>1</b></a> <a href="../Tractaments/administraci__auton_mica.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/premis.html"><b>3</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>valencianoparlant</b></a> <br>valencians <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Dades_opcionals/numero_de_l_edicio.html"><b>3</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/claud_tors.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/director_directora.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>6</b></a> <br>valent <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>valenta</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>valí</b></a> <br><a href="../Signes_de_puntuacio/dos_punts.html"><b>validesa</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>valís</b></a> <br>vall <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/accidents_geogr_fics.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/vall.html"><b>3</b></a> <a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>4</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>vallada</b></a> <br>valladolid <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafies_d_i_t.html"><b>1</b></a> <a href="../Toponimia/ciutats_espanyoles.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>vallanca</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>vallat</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>vallbona</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>valldigna</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>vallés</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>valletta</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>vallibona</b></a> <br><a href="../Toponimia/municipis_de_la_comunitat_valenciana.html"><b>valls</b></a> <br>valor <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/creador.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/ultra.html"><b>3</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/citacions_(traducci_).html"><b>4</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/impost.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/m_s.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/menys.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/massa.html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/si.html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/que.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/quant.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/poc.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_h.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Guionet/guionet.html"><b>15</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>16</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/festivitats.html"><b>17</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/propi_mateix.html"><b>18</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Diversitat_de_referencies/diverses_obres.html"><b>19</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/continent.html"><b>20</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/recent.html"><b>21</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ajuntament.html"><b>22</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Activitats_academiques_cientifiques_i_culturals/congr_s.html"><b>23</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/u_un.html"><b>24</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/gabinet.html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/conselleria.html"><b>26</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/comunitat.html"><b>27</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>28</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/no.html"><b>29</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_afirmacio_de_dubte_i_de_negacio/fins.html"><b>30</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/universitat.html"><b>31</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/ministeri.html"><b>32</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Institucions_i_organismes/institucions_i_organismes.html"><b>33</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/dins.html"><b>34</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/davant.html"><b>35</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/davall.html"><b>36</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/darrere.html"><b>37</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/damunt.html"><b>38</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/b__ben.html"><b>39</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_quantitat/gens.html"><b>40</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/departament.html"><b>41</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/deganat.html"><b>42</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/consell.html"><b>43</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/congr_s.html"><b>44</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/comit_.html"><b>45</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/comissi_.html"><b>46</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/alcaldia.html"><b>47</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Categories_legals/monument.html"><b>48</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/mai.html"><b>49</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/ja.html"><b>50</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/servei.html"><b>51</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/secretaria.html"><b>52</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/secci_.html"><b>53</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/registre.html"><b>54</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/regidoria.html"><b>55</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/rectorat.html"><b>56</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/ple.html"><b>57</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/negociat.html"><b>58</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/junta.html"><b>59</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/govern.html"><b>60</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/gabinet.html"><b>61</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/direcci_.html"><b>62</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/estat.html"><b>63</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/comunitat.html"><b>64</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cap.html"><b>65</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/altre.html"><b>66</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/alguna_cosa.html"><b>67</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>68</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/_rgans_(maj_scula).html"><b>69</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/vocalia.html"><b>70</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/subsecretaria.html"><b>71</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Organs/subdirecci_.html"><b>72</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>73</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/un.html"><b>74</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>75</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/ning_.html"><b>76</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mateix.html"><b>77</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/premis.html"><b>78</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Designacions_sinonimes_d_institucions/gabinet.html"><b>79</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/fins.html"><b>80</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>81</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html"><b>82</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Numerals/numerals.html"><b>83</b></a> <br><a href="../Doblets_linguistics/legat_llegat.html"><b>valorat</b></a> <br>valors <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/empreses_(traducci_).html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Establiments_comercials/establiments_comercials.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/ciutat.html"><b>4</b></a> <br>valquíria <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html"><b>1</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/cometes.html"><b>2</b></a> <br><a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/divinitats_i_sers_sobrenaturals.html"><b>valquíries</b></a> <br>vam <a href="../Majuscules_i_minuscules/Punts_cardinals/est.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/poc.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/altura_al__ria_al_ada.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/real_reial.html"><b>7</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>8</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vau_v_reu.html"><b>9</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vas_vares.html"><b>10</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/van_varen.html"><b>11</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vam_v_rem.html"><b>12</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/avall.html"><b>14</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/debades.html"><b>15</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/arreu.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/ahir.html"><b>17</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/quan.html"><b>18</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Demarcacions_territorials/ciutat.html"><b>19</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>20</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/en_(preposici_).html"><b>21</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>22</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>vampir</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>vampiressa</b></a> <br>van <a href="../Majuscules_i_minuscules/Divinitats_i_sers_sobrenaturals/messies.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/hi.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>3</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/llei.html"><b>4</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/decret.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/pacte.html"><b>6</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/documents_i_reunions_hist_rics.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/tu.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_personals/jo_mi.html"><b>9</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/t_tols_de_documents.html"><b>10</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Titols_de_documents/reial_decret.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>12</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/teatre_(traducci_).html"><b>13</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Empreses/companyia_(maj_scula).html"><b>14</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Edificis/temple.html"><b>15</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/sant_santa.html"><b>16</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Accentuacio/s__so.html"><b>17</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/conseg_entment_conseq_entment.html"><b>18</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/companyia_(maj_scula).html"><b>19</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Espais_celestials/cel.html"><b>20</b></a> <a href="../Gramatica/Ortografia/Apostrof/ap_strof.html"><b>21</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/infligir_infringir.html"><b>22</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>23</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Unitats_armades/unitats_armades.html"><b>24</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Festivitats/festivitats.html"><b>25</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Accidents_geografics/pen_nsula.html"><b>26</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/recent.html"><b>27</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/coma.html"><b>28</b></a> <a href="../Normes_de_citacions_bibliografiques/Obres_sense_autor/publicacions_periodiques.html"><b>29</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Funcio_demarcativa/despr_s_d_admiraci__i_interrogaci_.html"><b>30</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vau_v_reu.html"><b>31</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vas_vares.html"><b>32</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/van_varen.html"><b>33</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vam_v_rem.html"><b>34</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/u_un.html"><b>35</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punts_suspensius.html"><b>36</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Associacions/associacions.html"><b>37</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/davall.html"><b>38</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Mesos/febrer.html"><b>39</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/c_rrecs.html"><b>40</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/b__ben.html"><b>41</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/alhora.html"><b>42</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Oracions/credo.html"><b>43</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Conjuncions/conjuncions.html"><b>44</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_en_-ment/adverbis_en_-ment.html"><b>45</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>46</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mateix.html"><b>47</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mant.html"><b>48</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Premis/premis.html"><b>49</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/per.html"><b>50</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/de.html"><b>51</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>52</b></a> <br><a href="../Abreviacions/elements_qu_mics.html"><b>vanadi</b></a> <br><a href="../Toponimia/accidents_geogr_fics_del_m_n.html"><b>väner</b></a> <br><a href="../Toponimia/accidents_geogr_fics_del_m_n.html"><b>vänern</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/Possessius/possessius.html"><b>vanes</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>vanil</b></a> <br><a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>vanuatu</b></a> <br>vapor <a href="../Criteris_de_traduccio/col_leccions_(traducci_).html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>3</b></a> <br>vàrem <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vau_v_reu.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vas_vares.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/van_varen.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vam_v_rem.html"><b>6</b></a> <br>varen <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vau_v_reu.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vas_vares.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/van_varen.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vam_v_rem.html"><b>5</b></a> <br>vares <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/top_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vau_v_reu.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vas_vares.html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/van_varen.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vam_v_rem.html"><b>7</b></a> <br>vàreu <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vau_v_reu.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vas_vares.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/van_varen.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vam_v_rem.html"><b>5</b></a> <br>variable <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>2</b></a> <br>variables <a href="../Gramatica/Morfologia/Quantitatius/quantitatius.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/refer_ncies_bibliogr_fiques.html"><b>2</b></a> <a href="../Signes_de_puntuacio/punt_i_coma.html"><b>3</b></a> <br>variació <a href="../Abreviacions/s_mbols.html"><b>1</b></a> <a href="../Abreviacions/sigles.html"><b>2</b></a> <a href="../Abreviacions/abreviatures.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>4</b></a> <a href="../Tipus_de_lletra/cursiva.html"><b>5</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/cert.html"><b>6</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/altre.html"><b>7</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Article_definit/article_definit.html"><b>8</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(substantius).html"><b>9</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/femen__(adjectius).html"><b>10</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/tot.html"><b>11</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mateix.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/mant.html"><b>13</b></a> <br>variant <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/darrere.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/avant.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_manera/b__ben.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_temps/hui.html"><b>4</b></a> <br>variants <a href="../Gramatica/Morfologia/Preposicions/vers.html"><b>1</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/arrere.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Adverbis/Adverbis_de_lloc/onsevulga.html"><b>4</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Indefinits/qualsevol.html"><b>5</b></a> <br><a href="../Gramatica/Ortografia/Lletres/grafia_l_l.html"><b>varicel</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>varsovia</b></a> <br><a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>varsòvia</b></a> <br>vas <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Pronoms_adverbials/hi.html"><b>1</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Pronoms/Combinacio_pronoms/combinaci__de_pronoms.html"><b>2</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Verbs/verbs.html"><b>3</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Relatius/relatius.html"><b>4</b></a> <a href="../Criteris_de_traduccio/obres_teatrals_i_cinematogr_fiques_(trad.).html"><b>5</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>6</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/remugar_rumiar.html"><b>7</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vau_v_reu.html"><b>8</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vas_vares.html"><b>9</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/van_varen.html"><b>10</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vam_v_rem.html"><b>11</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/tan_tant.html"><b>12</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>13</b></a> <a href="../Gramatica/Morfologia/Interrogatius/interrogatius.html"><b>14</b></a> <br><a href="../Toponimia/comunitats_aut_nomes_i_prov_ncies_espanyoles.html"><b>vasco</b></a> <br><a href="../Criteris_de_traduccio/antrop_nims.html"><b>vasily</b></a> <br><a href="../Gramatica/Morfologia/La_formacio_del_femeni_i_del_plural/plural_(substantius).html"><b>vasos</b></a> <br>vaticà <a href="../Abreviacions/contrasenyes_automobil_stiques_nacionals.html"><b>1</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Documents_i_reunions_historics/concili.html"><b>2</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Tractaments_eclesiastics/beat_beata.html"><b>3</b></a> <a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>4</b></a> <a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>5</b></a> <a href="../Majuscules_i_minuscules/Carrecs/papa.html"><b>6</b></a> <br>vaticano <a href="../Toponimia/ciutats_del_m_n.html"><b>1</b></a> <a href="../Toponimia/pa_sos_del_m_n.html"><b>2</b></a> <br>vau <a href="../Doblets_linguistics/doblets.html"><b>1</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vau_v_reu.html"><b>2</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vas_vares.html"><b>3</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/van_varen.html"><b>4</b></a> <a href="../Doblets_linguistics/vam_v_rem.html"><b>5</b></a> <br><br><br></p><p class="ftsbody" align="center"><a href="whlstf80.htm" target="_self" title="previous search group"><b>&gt;&gt;</b></a>
39
40</body>
41
42</html>
43
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.