source: squid-ssl/trunk/fuentes/errors/af/ERR_FTP_PUT_ERROR @ 5495

Last change on this file since 5495 was 5495, checked in by Juanma, 2 years ago

Initial release

File size: 1.1 KB
Line 
1
2<html><head>
3<meta type="copyright" content="Copyright (C) 1996-2015 The Squid Software Foundation and contributors">
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5<title>FOUT: Oplaai na FTP het misluk</title>
6<style type="text/css"><!--
7 %l
8
9body
10:lang(fa) { direction: rtl; font-size: 100%; font-family: Tahoma, Roya, sans-serif; float: right; }
11:lang(he) { direction: rtl; }
12 --></style>
13</head><body id="%c">
14<div id="titles">
15<h1>FOUT</h1>
16<h2>FTP PUT-oplaai het misluk</h2>
17</div>
18<hr>
19
20<div id="content">
21<p>'n FTP-protokolfout het voorgekom tydens verkryging van die URL: <a href="%U">%U</a></p>
22
23<p>Squid het die volgende FTP-opdrag gestuur:</p>
24<blockquote id="data">
25<pre>%f</pre>
26</blockquote>
27
28<p>Die bediener het geantwoord met:</p>
29<blockquote id="sysmsg">
30<pre>%F</pre>
31</blockquote>
32
33<p>Dit beteken dat die FTP-bediener dalk nie toestemming of ruimte het om die lêer te stoor nie. Kontroleer die pad, toestemmings, skyfspasie en probeer weer.</p>
34
35<p>Die kasbediener se administrateur is <a href="mailto:%w%W">%w</a>.</p>
36<br>
37</div>
38
39<hr>
40<div id="footer">
41<p>Gegenereer op %T deur %h (%s)</p>
42<!-- %c -->
43</div>
44</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.