source: squid-ssl/trunk/fuentes/errors/lv/ERR_INVALID_URL @ 5495

Last change on this file since 5495 was 5495, checked in by Juanma, 3 years ago

Initial release

File size: 1.3 KB
Line 
1
2<html><head>
3<meta type="copyright" content="Copyright (C) 1996-2015 The Squid Software Foundation and contributors">
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5<title>KĻŪDA: Pieprasītā adrese nav atrodama</title>
6<style type="text/css"><!--
7 %l
8
9body
10:lang(fa) { direction: rtl; font-size: 100%; font-family: Tahoma, Roya, sans-serif; float: right; }
11:lang(he) { direction: rtl; }
12 --></style>
13</head><body id="%c">
14<div id="titles">
15<h1>Kļūda</h1>
16<h2>Nevar atvērt pieprasīto adresi.</h2>
17</div>
18<hr>
19
20<div id="content">
21<p>Iestājusies sekojoša kļūda mēģinot atvērt adresi: <a href="%U">%U</a></p>
22
23<blockquote id="error">
24<p><b>Nepareizs URL</b></p>
25</blockquote>
26
27<p>dažas nianses pieprasītajā adresē ir nekorektas.</p>
28
29<p>Dažas iespējamās problēmas ir:</p>
30<ul>
31<li><p>Nav vai ir nekorekts pieejas protokols (jābūt <q>http://</q> vai kam līdzīgam)</p></li>
32<li><p>Nav saimniekdatora vārda</p></li>
33<li><p>Adresē ir divas atsoļa rakstzīmes, kas ir aizliegtas</p></li>
34<li><p>Neatļauts simbols adresē. Pasvītrojuma rakstzīme nav atļauta.</p></li>
35</ul>
36
37<p>Jūsu kešatmiņas administrators ir <a href="mailto:%w%W">%w</a>.</p>
38<br>
39</div>
40
41<hr>
42<div id="footer">
43<p>Ģenerēts %T by %h (%s)</p>
44<!-- %c -->
45</div>
46</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.