source: squid-ssl/trunk/fuentes/errors/nl/ERR_FTP_NOT_FOUND @ 5495

Last change on this file since 5495 was 5495, checked in by Juanma, 2 years ago

Initial release

File size: 1.2 KB
Line 
1
2<html><head>
3<meta type="copyright" content="Copyright (C) 1996-2015 The Squid Software Foundation and contributors">
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5<title>FOUT: De gevraagde URL kon niet worden opgehaald</title>
6<style type="text/css"><!--
7 %l
8
9body
10:lang(fa) { direction: rtl; font-size: 100%; font-family: Tahoma, Roya, sans-serif; float: right; }
11:lang(he) { direction: rtl; }
12 --></style>
13</head><body id="%c">
14<div id="titles">
15<h1>FOUT</h1>
16<h2>De gevraagde URL kon niet worden opgehaald</h2>
17</div>
18<hr>
19
20<div id="content">
21<p>De volgende URL kon niet worden opgehaald: <a href="%U">%U</a></p>
22
23<p>Squid heeft de volgende FTP opdracht verstuurd:</p>
24<blockquote id="data">
25<pre>%f</pre>
26</blockquote>
27
28<p>De server antwoordde met:</p>
29<blockquote id="sysmsg">
30<pre>%F</pre>
31<pre>%g</pre>
32</blockquote>
33
34<p>Dit kan veroorzaakt worden door een FTP URL met een absoluut pad (hetgeen niet in overeenstemming is met RFC 1738).  Als dit de oorzaak is, dan kan het bestand gevonden worden op <a href="%B">%B</a>.</p>
35
36<p>De beheerder van deze cache is <a href="mailto:%w%W">%w</a>.</p>
37<br>
38</div>
39
40<hr>
41<div id="footer">
42<p>Gegenereerd %T door %h (%s)</p>
43<!-- %c -->
44</div>
45</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.