source: squid-ssl/trunk/fuentes/errors/nl/ERR_SECURE_CONNECT_FAIL @ 5495

Last change on this file since 5495 was 5495, checked in by Juanma, 2 years ago

Initial release

File size: 1.3 KB
Line 
1
2<html><head>
3<meta type="copyright" content="Copyright (C) 1996-2015 The Squid Software Foundation and contributors">
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5<title>FOUT: De gevraagde URL kon niet worden opgehaald</title>
6<style type="text/css"><!--
7 %l
8
9body
10:lang(fa) { direction: rtl; font-size: 100%; font-family: Tahoma, Roya, sans-serif; float: right; }
11:lang(he) { direction: rtl; }
12 --></style>
13</head><body id="%c">
14<div id="titles">
15<h1>FOUT</h1>
16<h2>De gevraagde URL kon niet worden opgehaald</h2>
17</div>
18<hr>
19
20<div id="content">
21<p>De volgende fout is opgetreden tijdens het ophalen van URL: <a href="%U">%U</a></p>
22
23<blockquote id="error">
24<p><b>Het opzetten van een beveiligde verbinding naar %I is mislukt</b></p>
25</blockquote>
26
27<div id="sysmsg">
28<p>The system returned:</p>
29<blockquote id="data">
30<pre>%E (TLS code: %x)</pre>
31<p>%D</p>
32</blockquote>
33</div>
34
35<p>Deze proxy en de benaderde server hebben geen overeenstemming bereikt over de beveiling om uw aanvraag af te handelen. Het is mogelijk dat de benaderde server geen beveiligde verbindingen ondersteund of dat de proxy een te lage beveiliging heeft gedetecteerd.</p>
36
37<p>De beheerder van deze cache is <a href="mailto:%w%W">%w</a>.</p>
38<br>
39</div>
40
41<hr>
42<div id="footer">
43<p>Gegenereerd %T door %h (%s)</p>
44<!-- %c -->
45</div>
46</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.