source: squid-ssl/trunk/fuentes/errors/ro/ERR_INVALID_RESP @ 5495

Last change on this file since 5495 was 5495, checked in by Juanma, 2 years ago

Initial release

File size: 1.2 KB
Line 
1
2<html><head>
3<meta type="copyright" content="Copyright (C) 1996-2015 The Squid Software Foundation and contributors">
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5<title>EROARE: URL-ul cerut nu a putut fi accesat</title>
6<style type="text/css"><!--
7 %l
8
9body
10:lang(fa) { direction: rtl; font-size: 100%; font-family: Tahoma, Roya, sans-serif; float: right; }
11:lang(he) { direction: rtl; }
12 --></style>
13</head><body id="%c">
14<div id="titles">
15<h1>EROARE</h1>
16<h2>URL-ul cerut nu a putut fi accesat</h2>
17</div>
18<hr>
19
20<div id="content">
21<p>Eroarea <b>Răspuns invalid</b> a fost întâlnită în timp ce se încerca procesarea cererii:</p>
22
23<blockquote id="data">
24<pre>%R</pre>
25</blockquote>
26
27<p>Mesajul HTTP primit de la serverul contactat nu a putut fi inţeles sau a fost malformat. Vă rugăm să contactaţi administratorul serverului respectiv.</p>
28
29<p>Administratorul cache-ului vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu natura exactă a problemei dacă este nevoie.</p>
30
31<p>Administratorul cache-ului este <a href="mailto:%w%W">%w</a>.</p>
32<br>
33</div>
34
35<hr>
36<div id="footer">
37<p>Generat %T de către %h (%s)</p>
38<!-- %c -->
39</div>
40</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.