source: squid-ssl/trunk/fuentes/errors/sk/ERR_INVALID_REQ @ 5495

Last change on this file since 5495 was 5495, checked in by Juanma, 3 years ago

Initial release

File size: 1.7 KB
Line 
1
2<html><head>
3<meta type="copyright" content="Copyright (C) 1996-2015 The Squid Software Foundation and contributors">
4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5<title>CHYBA: Požadovaný URL nebolo možné získať</title>
6<style type="text/css"><!--
7 %l
8
9body
10:lang(fa) { direction: rtl; font-size: 100%; font-family: Tahoma, Roya, sans-serif; float: right; }
11:lang(he) { direction: rtl; }
12 --></style>
13</head><body id="%c">
14<div id="titles">
15<h1>CHYBA</h1>
16<h2>Požadovaný URL nebolo možné získať</h2>
17</div>
18<hr>
19
20<div id="content">
21<p>Vyskytla sa chyba <b>Neplatná požiadavka</b> pri pokuse o spracovanie požiadavky:</p>
22
23<blockquote id="data">
24<pre>%R</pre>
25</blockquote>
26
27<p>Niektoré možné problémy:</p>
28<ul>
29<li id="missing-method"><p>Chýbajúca alebo neznáma metóda požiadavky.</p></li>
30<li id="missing-url"><p>Chýbajúci URL.</p></li>
31<li id="missing-protocol"><p>Chýbajúci identifikátor HTTP (HTTP/1.0).</p></li>
32<li><p>Požiadavka je príliš dlhá.</p></li>
33<li><p>Chýbajúca položka Content-Length pre požiadavky POST alebo PUT.</p></li>
34<li><p>Chybný znak v názve serveru; podčiarovník nie je povolený.</p></li>
35<li><p>Vlastnosť <q>Expect:</q> verzie HTTP/1.1 sa požaduje od softvéru verzie HTTP/1.0.</p></li>
36</ul>
37
38<p>Vaším správcom cache je <a href="mailto:%w%W">%w</a>.</p>
39<br>
40</div>
41
42<script language="javascript">
43if ('%M' != '[unknown method]') document.getElementById('missing-method').style.display = 'none';
44if ('%u' != '[no URL]') document.getElementById('missing-url').style.display = 'none';
45if ('%P' != '[unknown protocol]') document.getElementById('missing-protocol').style.display = 'none';
46</script>
47
48<hr>
49<div id="footer">
50<p>Vytvoril %T, %h (%s)</p>
51<!-- %c -->
52</div>
53</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.