source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/cs.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 4 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 26.3 KB
Line 
1# This file is distributed under the same license as the Tux Paint package.
2# Zdeněk Chalupský <chalzd@gmail.com>, 2010.
3#
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: tuxpaint-config\n"
7"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8"POT-Creation-Date: 2014-07-06 07:46+0200\n"
9"PO-Revision-Date: 2010-07-04 07:33+0100\n"
10"Last-Translator: Zdeněk Chalupský <chalzd@gmail.com>\n"
11"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
12"Language: cs\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
17"X-Poedit-Language: Czech\n"
18"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
19
20#: ../about.h:10
21msgid ""
22"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
23"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
24"\n"
25"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
26"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
27"children.\n"
28"\n"
29"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
30"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
31"bottom.\n"
32"\n"
33"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
34"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
35"to write out a new configuration file.\n"
36"\n"
37"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
38msgstr ""
39"Víta vás nástroj pro nastavení grafikého programu Tux Paint, ktorý vytvořili "
40"Torsten Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick a Martin Fuhrer.\n"
41"\n"
42"Díky tomuto nástroji můžete změnit předvolené nastavení Tux Paintu, jako "
43"například režim celé obrazovky, jazyk programu nebo nastavit zjednodušení "
44"Tux Paintu pro menší děti.\n"
45"\n"
46"Tyto volby můžete nastavit buď pro právě přihlášeného uživatele, nebo pro "
47"všechny uživatele počítače tak, že si vyberete jednu možnosť z nabídky "
48"Nastavit pro.\n"
49"\n"
50"Kliknutím na záložky různobarevných karet si můžete zvolit jednotlivé "
51"kategorie nastavení a změnit je, kliknutím na tlačítko Použít se změny uloží "
52"do souboru s nastavením programu.\n"
53"\n"
54"Nové nastavení se projeví při novém spuštění programu Tux Paint."
55
56#: ../tuxpaint-config.cxx:208
57msgid "(Use system's default)"
58msgstr "(Použít původní nastavení)"
59
60#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
61msgid "(Use system's setting)"
62msgstr "(Použít systémové nastavení)"
63
64#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
65msgid "Default (no override)"
66msgstr "Původní (nezměněná velikost)"
67
68#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
69msgid "Override: Small"
70msgstr "Změnit: Malé"
71
72#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
73msgid "Override: Medium"
74msgstr "Změniť: Střední"
75
76#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
77msgid "Override: Large"
78msgstr "Změniť: Velké"
79
80#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
81msgid "Save Directory?"
82msgstr "Adresář pro ukládání?"
83
84#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
85msgid "Data Directory?"
86msgstr "Adresář s údaji?"
87
88#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
89msgid "Color Palette File?"
90msgstr "Soubor palety s barvami?"
91
92#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
93msgid "Quit without applying changes?"
94msgstr "Chceš skončit bez použití změn?"
95
96#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
97msgid "&No"
98msgstr "&Ne"
99
100#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
101msgid "&Yes"
102msgstr "An&o"
103
104#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
105msgid "current user"
106msgstr "tohoto použivatele"
107
108#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
109msgid "all users"
110msgstr "všechny uživatele"
111
112#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
113#, c-format
114msgid "Apply changes you made to %s?"
115msgstr "Mám použit změny, ktoré jste provedli v %s?"
116
117#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
118msgid "No"
119msgstr "Ne"
120
121#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
122msgid "Yes"
123msgstr "Ano"
124
125#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
126msgid "Tux Paint Config v"
127msgstr "Konfigurační nástroj programu Tux Paint, verze"
128
129#. TAB: ABOUT
130#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
131msgid "About"
132msgstr "O programu"
133
134#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
135msgid "About Tux Paint Config."
136msgstr "O nástroji pro konfiguraci Tux Paintu"
137
138#. TAB: VIDEO / SOUND
139#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
140#, fuzzy
141#| msgid "Video / Sound"
142msgid "Video/Sound"
143msgstr "Video/Zvuk"
144
145#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
146msgid "Video:"
147msgstr "Video:"
148
149#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
150msgid "&Fullscreen"
151msgstr "Na &celou obrazovku"
152
153#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
154msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
155msgstr "Tux Paint spouštět raději v režimu celé obrazovky."
156
157#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
158msgid "&Native"
159msgstr "&Systémové"
160
161#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
162msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
163msgstr "V režimu celé obrazovky použít rozlišení monitoru."
164
165#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
166msgid "Window size : "
167msgstr "Nastavte velikost okna : "
168
169#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
170msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
171msgstr "V okně, nebo v režimu celé obrazovky."
172
173#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
174msgid "&Rotate Orientation"
175msgstr "&Inteligentní otáčaní"
176
177#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
178msgid ""
179"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
180"a tablet PC)"
181msgstr ""
182"Pri otáčaní o 90° prohodit  výšku a šířku (pomůže u tabletu při zobrazení na "
183"výšku)"
184
185#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
186msgid "Allow S&creensaver"
187msgstr "Povolit š&etřič obrazovky"
188
189#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
190msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
191msgstr "Nevypínat šetřič na počítačí, pokud běží Tux Paint."
192
193#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
194msgid "Sound:"
195msgstr "Zvuk:"
196
197#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
198msgid "Enable &Sound Effects"
199msgstr "Zapnout &zvukové efekty"
200
201#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
202msgid "Enable/disable sound effects."
203msgstr "Zapnout/vypnout zvukové efekty."
204
205#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
206msgid "Color Palette File:"
207msgstr "Soubor palety s barvami:"
208
209#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
210msgid "Use &Alternative Color Palette"
211msgstr "Použít j&inou paletu s barvami"
212
213#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
214msgid ""
215"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
216msgstr "Nepoužívat původní paletu, ale barvy definované v tomto souboru:"
217
218#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
219#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
220msgid "Browse..."
221msgstr "Prohledat..."
222
223#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
224#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
225#, fuzzy
226#| msgid "Mouse / Keyboard"
227msgid "Mouse/Keyboard"
228msgstr "Myš/Klávesnice"
229
230#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
231msgid "Cursor:"
232msgstr "Kurzor:"
233
234#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
235msgid "&Fancy Cursor Shapes"
236msgstr "Používat různé tvary &kurzoru myši"
237
238#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
239msgid ""
240"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
241"what you are doing."
242msgstr "Měnit tvar ukazovatele myši podle toho, kde myš je a co děláme."
243
244#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
245msgid "&Hide Cursor"
246msgstr "&Skrýt kurzor"
247
248#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
249msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
250msgstr "Úplně skryje kurzor (užitečné na dotykových zařízeních)."
251
252#. Fl_Group* o
253#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
254msgid "Keyboard:"
255msgstr "Klávesnice:"
256
257#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
258msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
259msgstr "Povolit &klávesové zkratky"
260
261#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
262msgid ""
263"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
264"Control+S to Save)"
265msgstr ""
266"Umožní používat kombinace kláves jako příkazů pro některou činnost, (např. "
267"současné stisknutí Ctrl a S pro uložení)"
268
269#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
270msgid "Mouse:"
271msgstr "Myš:"
272
273#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
274msgid "&Grab Mouse Pointer"
275msgstr "&Kontrolovat ukazatel myši"
276
277#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
278msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
279msgstr "Zabráníte, aby ukazatel myši opustil okno programu Tux Paint."
280
281#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
282msgid "Mouse &Wheel Support"
283msgstr "Podpora &kolečka myši"
284
285#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
286msgid ""
287"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
288"stamps)"
289msgstr ""
290"Umožní, aby jste mohli vybírat věci pomocí kolečka myši (např. štětce nebo "
291"razítka)"
292
293#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
294msgid "No &Button Distinction"
295msgstr "&Nerozlišovat tlačítka"
296
297#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
298msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
299msgstr "Umožní, aby jste mohli klikat i středním a pravým tlačítkem myši."
300
301#. TAB: SIMPLIFCIATION
302#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
303#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
304msgid "Simplification"
305msgstr "Zjednodušení"
306
307#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
308msgid "Interface Simplification:"
309msgstr "Zjednodušení prostředí programu:"
310
311#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
312msgid "Disable Shape &Rotation"
313msgstr "V&ypnout otáčaní geometrických útvarů"
314
315#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
316msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
317msgstr "Vypne sa nástroj na otáčaní. Užitečné pre menší děti."
318
319#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
320msgid "Simple Stamp &Outlines"
321msgstr "&Jednoduchá razítka"
322
323#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
324msgid ""
325"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
326"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
327msgstr ""
328"Kreslit jen obdélník bez obrázku (pro pomalé počítače a klienty větších "
329"sítí)."
330
331#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
332msgid "Show &Uppercase Text Only"
333msgstr "&Zobrazit pouze velké písmena"
334
335#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
336msgid ""
337"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
338"UPPERCASE rather than Mixed Case."
339msgstr ""
340"Příkaz způsobí, že veškerý text v Tux Paintu (názvy na tlačítkách, oznámení, "
341"atd.) budou napsané pouze VELKÝMI PÍSMENY, a ne Růzým druhem písma."
342
343#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
344msgid "Initial Stamp Size:"
345msgstr "Předvolená velikost razítka:"
346
347#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
348msgid "Control Simplification:"
349msgstr "Zjednodušení tlačítek:"
350
351#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
352msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
353msgstr "Vypnout tlačítko \"Konec\" a zablokovat Esc"
354
355#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
356msgid ""
357"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
358"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
359msgstr ""
360"Kliknutím na (X) na horním panelu, nebo současným stiskem kláves Alt + F4 "
361"nebo Shift + Ctrl + Escape, Tux Paint ukončíte."
362
363#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
364msgid "Disable '&Stamps' Tool"
365msgstr "Vypnout nástroj &Razítka"
366
367#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
368msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
369msgstr ""
370"Nezobrazovat tlačítko razítka pri startu programu, a tak znemožnt jejich "
371"používání."
372
373#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
374msgid "Disable Stamp &Controls"
375msgstr "Vypnout tlačítka na úpr&avu razítek"
376
377#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
378msgid ""
379"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
380"Grow, Mirror and Flip)."
381msgstr ""
382"Zjednodušit razítka odebráním tlačítek pro jejich úpravu (zmenšení, "
383"zvětšování, zrcadlový obraz a převrácení)."
384
385#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
386#, fuzzy
387#| msgid "Disable Stamp &Controls"
388msgid "Disable &Magic Controls"
389msgstr "Vypnout tlačítka na úpr&avu razítek"
390
391#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
392msgid ""
393"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
394"and fullscreen modes."
395msgstr ""
396"Zjednoduš Magické nástroje odebráním tlačítek pro přepínání režimů kreslení, "
397"výběrem a celoobrazovkový režim."
398
399#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
400msgid "Disable '&Label' Tool"
401msgstr "Vypnout nástroj &Razítka"
402
403#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
404#, fuzzy
405msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
406msgstr ""
407"Zakázat  'Label' text-entry nástroj (leaving only the 'Text' nástrojl)."
408
409#. TAB: LANGUAGES
410#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
411msgid "Languages"
412msgstr "Jazyky"
413
414#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
415msgid "Language:"
416msgstr "Jazyk:"
417
418#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
419msgid "Language : "
420msgstr "Jazyky: "
421
422#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
423msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
424msgstr ""
425"Spustí Tux Paint v určitém jazyce (podle systémových nastavení počítače)."
426
427#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
428msgid "&Mirror Stamps"
429msgstr "&Zrcadlová razítka"
430
431#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
432msgid ""
433"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
434"prefer things appearing right-to-left."
435msgstr ""
436"Automaticky vytvoří zrcadlový obraz všech razítek, u ktorých je to možné. Je "
437"to užitečné pro ty, kteří se na věci raději dívají zprava doleva."
438
439#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
440msgid "Fonts:"
441msgstr "Písma:"
442
443#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
444msgid "Load System &Fonts"
445msgstr "Nahrát &systémové písmo"
446
447#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
448msgid ""
449"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
450"cause instability!)"
451msgstr ""
452"Program sa pokusil načíst více písem, které jsou uložené v počítači. "
453"(Upozornění: může to způsobit nestabilitu programu!)"
454
455#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
456msgid "Load All &Locale Fonts"
457msgstr "Načíst písma pro všechny &jazyky"
458
459#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
460msgid ""
461"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
462"locale Tux Paint is being run under."
463msgstr ""
464"Načíst všechny písma charakteristické pro určitý jazyk, nainstalované v Tux "
465"Painte, bez ohledu na jazyk programu."
466
467#. TAB: PRINTING
468#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
469msgid "Printing"
470msgstr "Tisk"
471
472#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
473msgid "Print Permissions:"
474msgstr "Oprávnění k tisku:"
475
476#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
477msgid "Allow &Printing"
478msgstr "&Povolit tisk"
479
480#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
481msgid "Let users print from within Tux Paint."
482msgstr "Povolit uživatelům tisknout v Tux Paintu."
483
484#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
485msgid "Print Delay : "
486msgstr "Odložení tisku: "
487
488#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
489msgid "seconds"
490msgstr "sekund (vteřin)"
491
492#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
493msgid ""
494"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
495"printing.)"
496msgstr ""
497"Můžete omezit tisk na jeden za N sekund. (Pokud tisk nechcete omezovat, "
498"napište nulu.)"
499
500#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
501msgid "Show Printer Dialog:"
502msgstr "Zobrazit informáce o tisku:"
503
504#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
505msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
506msgstr "Pouze když je &tlačítko Alt stisknuté"
507
508#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
509msgid "Always &show printer dialog"
510msgstr "Údaje o tisku zobrazit &vždy"
511
512#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
513msgid "&Never show printer dialog"
514msgstr "&Nikdy nezobrazovat údaje o tisku"
515
516#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
517msgid "(Even when [Alt] is held.)"
518msgstr "(I když je klávesa Alt stisknutá.)"
519
520#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
521msgid "Save printer configuration"
522msgstr "Uložiť nastavení pro tisk"
523
524#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
525msgid "Print Commands:"
526msgstr "Příkazy pro tisk:"
527
528#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
529msgid "Use &Alternative Print Command"
530msgstr "Používat &náhradní příkazy pro tisk"
531
532#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
533msgid ""
534"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
535"(Advanced! Unix/Linux only!)"
536msgstr "Nahradi původní nastavení programu Tux Paint pro příkaz (lpr) za jiný."
537
538#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
539msgid ""
540"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
541"standard input (STDIN)."
542msgstr ""
543"Zadajte příkaz pro tiskč. Na standardním vstupu (STDIN) třeba povolit "
544"PostScript."
545
546#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
547msgid "Use &Alternative Print Dialog"
548msgstr "Používat &alternativní údaje o tisku"
549
550#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
551msgid ""
552"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
553"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
554msgstr ""
555"Přepsat nastavení pro naprogramované informace o tisku ('kprinter'). (Pro "
556"pokročilé uživatele! Pouze v operačním systému Unix/Linux!)"
557
558#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
559msgid ""
560"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
561"standard input (STDIN)."
562msgstr ""
563"Napište příkaz pro tisk. Musí v něm být zahrnutý i typ písma PostScript pro "
564"standardní vstup (STDIN)."
565
566#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
567msgid "Paper Size : "
568msgstr "Velikost papíru: "
569
570#. TAB: SAVING
571#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
572msgid "Saving"
573msgstr "Ukládání"
574
575#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
576msgid "Save Over Earlier Work:"
577msgstr "Změnit původní soubor:"
578
579#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
580msgid "&Ask Before Overwriting"
581msgstr "&Zeptat se před jeho přepsáním"
582
583#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
584msgid ""
585"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
586"make a new file."
587msgstr ""
588"Program se vždy zeptá, zda chcete změnit původní soubor, nebo chcete změnu "
589"uložit do nového souboru."
590
591#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
592msgid "Always &Overwrite Older Version"
593msgstr "Vždy &přepsat původní soubor"
594
595#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
596msgid ""
597"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
598"Potential for lost work!)"
599msgstr ""
600"Změny se automaticky uloží do existujícího souboru. (Upozornění: Můžete "
601"přijít o svou práci!)"
602
603#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
604msgid "Always Save &New Picture"
605msgstr "Vždy uložit do &nového souboru."
606
607#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
608msgid ""
609"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
610"lots of files!)"
611msgstr ""
612"Změny se uloží vždy do nového souboru. (Pozor na velké množství souborů.)"
613
614#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
615msgid "Start Blank:"
616msgstr "Začít s prázdnou stránkou:"
617
618#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
619msgid "Start with &Blank Canvas"
620msgstr "Začít s č&istým plátnem"
621
622#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
623msgid "Save Directory:"
624msgstr "Adresář pro ukládání obrázků:"
625
626#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
627msgid "Use &Alternative Save Directory"
628msgstr "Obrázky ukládat do &náhradního adresáře"
629
630#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
631msgid ""
632"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
633msgstr "Neukládat obrázky do nastaveného adresáře, ale použít tento:"
634
635#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
636msgid "Alternative Save Directory:"
637msgstr "Náhradní adresář pro obrázky:"
638
639#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
640msgid "More Saving Options:"
641msgstr "Více možností pro uložení:"
642
643#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
644msgid "Disable '&Save' Button"
645msgstr "Zakázat tlačítko &Uložit"
646
647#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
648msgid ""
649"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
650"paper.'"
651msgstr ""
652"Nedovolit obrázky uložit. Tux Paint slouží pouze jako šmírák - cvičná plocha."
653
654#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
655msgid "&Auto-save on Quit"
656msgstr "Při ukončení programu uložit &automaticky"
657
658#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
659msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
660msgstr "Pri skončení se neptat, zda se má obrázek uložit, pouze ho uložit."
661
662#. TAB: DATA
663#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
664msgid "Data"
665msgstr "Údaje"
666
667#. FIXME: Looks awful:
668#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
669msgid "Lockfile:"
670msgstr "Soubor so zámkem:"
671
672#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
673msgid "&Don't use lockfile"
674msgstr "&Nepoužívat soubor na zamykání"
675
676#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
677msgid ""
678"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
679"(May be necessary in a networked environment.)"
680msgstr ""
681"Nehledat soubor se zámkem. Povolit, Tux Paint spustit vícekrát. (Může to být "
682"potřebné při provozu na síti.)"
683
684#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
685msgid "Data Directory:"
686msgstr "Adresář pro údaje:"
687
688#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
689msgid "Use &Alternative Data Directory"
690msgstr "Používat &náhradní adresář s údaji"
691
692#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
693msgid ""
694"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
695"following location:"
696msgstr ""
697"Nespouštět štětce, razítka, atd. z nastaveného adresáře, ale používat tento:"
698
699#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
700msgid "Alternative Data Directory:"
701msgstr "Náhradní adresář pro údaje:"
702
703#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
704msgid "Accessibility"
705msgstr ""
706
707#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
708msgid "Sticky mouse clicks"
709msgstr ""
710
711#. Fl_Check_Button* o
712#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
713msgid ""
714"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
715"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
716"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
717"pointer controls."
718msgstr ""
719
720#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
721msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
722msgstr ""
723
724#. Fl_Check_Button* o
725#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
726msgid ""
727"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
728"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
729"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
730"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
731"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
732"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
733msgstr ""
734
735#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
736msgid "Onscreen keyboard:"
737msgstr ""
738
739#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
740msgid "Show a keyboard on the screen"
741msgstr ""
742
743#. Fl_Check_Button* o
744#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
745msgid ""
746"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
747"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
748msgstr ""
749
750#. Fl_Box* o
751#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
752msgid "Layout"
753msgstr ""
754
755#. Fl_Choice* o
756#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
757msgid "How are keys organized in the keyboard"
758msgstr ""
759
760#. Fl_Box* o
761#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
762msgid "Disable layout changes"
763msgstr ""
764
765#. Fl_Check_Button* o
766#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
767msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
768msgstr ""
769
770#. Fl_Group* o
771#. TAB: JOYSTICK
772#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
773msgid "Joystick"
774msgstr ""
775
776#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
777#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
778msgid "Main device:"
779msgstr ""
780
781#. Fl_Spinner* o
782#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
783msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
784msgstr ""
785
786#. Fl_Spinner* o
787#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
788msgid ""
789"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
790"(0-500; default value is 15)"
791msgstr ""
792
793#. Fl_Spinner* o
794#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
795msgid ""
796"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
797"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
798msgstr ""
799
800#. Fl_Spinner* o
801#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
802msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
803msgstr ""
804
805#. Fl_Group* o
806#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
807msgid "Hat:"
808msgstr ""
809
810#. Fl_Spinner* o
811#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
812msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
813msgstr ""
814
815#. Fl_Spinner* o
816#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
817msgid ""
818"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
819"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
820msgstr ""
821
822#. Fl_Group* o
823#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
824msgid "Buttons to disable:"
825msgstr ""
826
827#. Fl_Input* o
828#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
829msgid ""
830"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
831"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
832"g. 2,3,5)"
833msgstr ""
834
835#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
836msgid "Button shortcuts:"
837msgstr ""
838
839#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
840msgid ""
841"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
842"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
843msgstr ""
844
845#. Fl_Box* o
846#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
847msgid "Button number for the Escape key."
848msgstr ""
849
850#. Fl_Spinner* o
851#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
852msgid "Button number for the Brush tool."
853msgstr ""
854
855#. Fl_Spinner* o
856#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
857msgid "Button number for the Stamps tool."
858msgstr ""
859
860#. Fl_Spinner* o
861#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
862msgid "Button number for the Lines tool."
863msgstr ""
864
865#. Fl_Spinner* o
866#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
867msgid "Button number for the Shapes tool."
868msgstr ""
869
870#. Fl_Spinner* o
871#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
872msgid "Button number for the Text tool."
873msgstr ""
874
875#. Fl_Spinner* o
876#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
877msgid "Button number for the Label tool."
878msgstr ""
879
880#. Fl_Spinner* o
881#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
882msgid "Button number for the Magic tool."
883msgstr ""
884
885#. Fl_Spinner* o
886#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
887msgid "Button number for Undo."
888msgstr ""
889
890#. Fl_Spinner* o
891#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
892msgid "Button number for Redo."
893msgstr ""
894
895#. Fl_Spinner* o
896#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
897msgid "Button number for the Eraser tool."
898msgstr ""
899
900#. Fl_Spinner* o
901#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
902msgid "Button number for the New tool."
903msgstr ""
904
905#. Fl_Spinner* o
906#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
907msgid "Button number for the Open tool."
908msgstr ""
909
910#. Fl_Spinner* o
911#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
912msgid "Button number for saving."
913msgstr ""
914
915#. Fl_Spinner* o
916#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
917msgid "Button number for Page Setup."
918msgstr ""
919
920#. Fl_Spinner* o
921#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
922msgid "Button number for printing."
923msgstr ""
924
925#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
926msgid "Settings for : "
927msgstr "Nastavit pro : "
928
929#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
930msgid "Current User"
931msgstr "mne"
932
933#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
934msgid "All Users"
935msgstr "všechny"
936
937#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
938msgid "Use \"All Users\" Settings"
939msgstr "Použít pro všechny"
940
941#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
942msgid "Apply"
943msgstr "Použít"
944
945#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
946msgid "Reset"
947msgstr "Předchozí"
948
949#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
950msgid "Defaults"
951msgstr "Výchozí"
952
953#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
954msgid "Quit"
955msgstr "Konec"
956
957#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
958msgid "Tux Paint Config."
959msgstr "Nástroj na konfiguraci Tux Paintu."
960
961#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
962msgid "Configure Tux Paint"
963msgstr "Nastavit Tux Paint"
964
965#~| msgid "Disable Magic &Controls"
966#~ msgid "Zakázat tlačítka &Magic"
967#~ msgstr "Zakázat tlačítka M&agic"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.