source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/da.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 4 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 28.2 KB
Line 
1# Danish translation tuxpaint-config.
2# Copyright (C) 2014 tuxpaint-config.
3# This file is distributed under the same license as the tuxpaint-config package.
4# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2014.
5# korrekturlæst Kenneth Nielsen.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: Tux Paint\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2014-07-06 07:46+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2014-07-16 22:10+0200\n"
13"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
14"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
15"Language: da\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20#: ../about.h:10
21msgid ""
22"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
23"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
24"\n"
25"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
26"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
27"children.\n"
28"\n"
29"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
30"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
31"bottom.\n"
32"\n"
33"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
34"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
35"to write out a new configuration file.\n"
36"\n"
37"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
38msgstr ""
39"Velkommen til Tux Paints grafiske konfigurationsværktøj, skabt af Torsten "
40"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick og Martin Fuhrer.\n"
41"\n"
42"Dette værktøj gør det muligt for dig at ændre Tux Paints opsætning, såsom "
43"fuldskærmtilstand, sproget eller indstillinger der gør Tux Paint mere "
44"tilgængelig for mindre børn.\n"
45"\n"
46"Brug fanebladene i toppen til at vælge forskellige indstillingskategorier, "
47"ændre de indstillinger du ønsker og tasten »Anvend« i bunden for at skrive "
48"en ny konfigurationsfil ud.\n"
49"\n"
50"Den næste gang Tux Paint startes vil den nye opsætning træde i kraft."
51
52#: ../tuxpaint-config.cxx:208
53msgid "(Use system's default)"
54msgstr "(Anvend systemets standard)"
55
56#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
57msgid "(Use system's setting)"
58msgstr "(Anvend systemets opsætning)"
59
60# kunne måske også være ingen underkendelse.
61#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
62msgid "Default (no override)"
63msgstr "Standard (ingen tilsidesættelse)"
64
65#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
66msgid "Override: Small"
67msgstr "Tilsidesæt: Lille"
68
69#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
70msgid "Override: Medium"
71msgstr "Tilsidesæt: Mellem"
72
73#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
74msgid "Override: Large"
75msgstr "Tilsidesæt: Stor"
76
77#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
78msgid "Save Directory?"
79msgstr "Gem mappe?"
80
81#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
82msgid "Data Directory?"
83msgstr "Datamappe?"
84
85#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
86msgid "Color Palette File?"
87msgstr "Fil for farvepalet?"
88
89#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
90msgid "Quit without applying changes?"
91msgstr "Afslut uden at anvende ændringer?"
92
93#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
94msgid "&No"
95msgstr "&Nej"
96
97#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
98msgid "&Yes"
99msgstr "&Ja"
100
101#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
102msgid "current user"
103msgstr "aktuel bruger"
104
105#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
106msgid "all users"
107msgstr "alle brugere"
108
109#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
110#, c-format
111msgid "Apply changes you made to %s?"
112msgstr "Anvend ændringer du lavede til %s?"
113
114#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
115msgid "No"
116msgstr "Nej"
117
118#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
119msgid "Yes"
120msgstr "Ja"
121
122#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
123msgid "Tux Paint Config v"
124msgstr "Tux Paint-konfiguration v"
125
126#. TAB: ABOUT
127#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
128msgid "About"
129msgstr "Om"
130
131#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
132msgid "About Tux Paint Config."
133msgstr "Om Tux Paint-konfiguration."
134
135#. TAB: VIDEO / SOUND
136#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
137msgid "Video/Sound"
138msgstr "Video/lyd"
139
140#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
141msgid "Video:"
142msgstr "Video:"
143
144#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
145msgid "&Fullscreen"
146msgstr "&Fuldskærm"
147
148#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
149msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
150msgstr "Kør Tux Paint i fuldskærmtilstand i steden for i et vindue."
151
152#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
153msgid "&Native"
154msgstr "&Oprindelig"
155
156#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
157msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
158msgstr "Anvend oprindelig skærmopløsning i fuldskærmtilstand."
159
160#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
161msgid "Window size : "
162msgstr "Vinduestørrelse : "
163
164#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
165msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
166msgstr "Størrelse på vindue, eller opløsningen i fuldskærm."
167
168#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
169msgid "&Rotate Orientation"
170msgstr "&Roter orientering"
171
172#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
173msgid ""
174"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
175"a tablet PC)"
176msgstr ""
177"Byt om på bredde og højde, roter 90 grader (brugbar til portrætvisning på en "
178"tabletpc)"
179
180#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
181msgid "Allow S&creensaver"
182msgstr "Tillad p&auseskærm"
183
184#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
185msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
186msgstr "Slå ikke dit systems pauseskærm fra mens du afvikler Tux Paint."
187
188#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
189msgid "Sound:"
190msgstr "Lyd:"
191
192#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
193msgid "Enable &Sound Effects"
194msgstr "Slå &lydeffekter til"
195
196#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
197msgid "Enable/disable sound effects."
198msgstr "Slå lydeffekter til/fra."
199
200#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
201msgid "Color Palette File:"
202msgstr "Fil for farvepalet:"
203
204#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
205msgid "Use &Alternative Color Palette"
206msgstr "Anvend &alternativ farvepalet"
207
208#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
209msgid ""
210"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
211msgstr ""
212"Brug ikke standardfarvepalet, brug farver defineret i den følgende fil:"
213
214#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
215#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
216msgid "Browse..."
217msgstr "Gennemse ..."
218
219#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
220#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
221msgid "Mouse/Keyboard"
222msgstr "Mus/tastatur"
223
224#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
225msgid "Cursor:"
226msgstr "Musemarkør:"
227
228#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
229msgid "&Fancy Cursor Shapes"
230msgstr "&Smarte musemarkørformer"
231
232#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
233msgid ""
234"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
235"what you are doing."
236msgstr ""
237"Ændr formen på musemarkøren afhængig af hvor musen er, og hvad du foretager "
238"dig."
239
240#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
241msgid "&Hide Cursor"
242msgstr "&Gem musemarkør"
243
244#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
245msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
246msgstr "Gem fuldstændig musemarkør (brugbar på enheder med berøringsskærm)."
247
248#. Fl_Group* o
249#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
250msgid "Keyboard:"
251msgstr "Tastatur:"
252
253#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
254msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
255msgstr "Slå &tastaturgenveje til"
256
257#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
258msgid ""
259"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
260"Control+S to Save)"
261msgstr ""
262"Tillad at tastekombinationer bliver brugt som genveje for udvalgte "
263"kommandoer. (f.eks. Control+S for gem)"
264
265#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
266msgid "Mouse:"
267msgstr "Mus:"
268
269#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
270msgid "&Grab Mouse Pointer"
271msgstr "&Hold musemarkør"
272
273#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
274msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
275msgstr "Forhindrer at musemarkøren forlader Tux Paint-vinduet."
276
277#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
278msgid "Mouse &Wheel Support"
279msgstr "Understøttelse for museh&jul"
280
281#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
282msgid ""
283"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
284"stamps)"
285msgstr ""
286"Tillader at et musehjul kan bruges til at rulle igennem punkter. (f.eks. "
287"pensler, stempler)"
288
289#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
290msgid "No &Button Distinction"
291msgstr "Ingen &knapforskel"
292
293#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
294msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
295msgstr "Tillader at den miderste og højre museknap også kan bruges til klik."
296
297#. TAB: SIMPLIFCIATION
298#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
299#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
300msgid "Simplification"
301msgstr "Forenkling"
302
303#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
304msgid "Interface Simplification:"
305msgstr "Grænsefladeforenkling:"
306
307#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
308msgid "Disable Shape &Rotation"
309msgstr "Slå form&rotation fra"
310
311#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
312msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
313msgstr "Rotation for formværktøj er slået fra. Brugbar for små børn."
314
315#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
316msgid "Simple Stamp &Outlines"
317msgstr "Simpel stempel&omkreds"
318
319#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
320msgid ""
321"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
322"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
323msgstr ""
324"Tegn en rektangel omkring musemarkøren når stempler placeres, fremfor en "
325"detaljeret omkreds. (Til langsomme computere og tynde klienter.)"
326
327#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
328msgid "Show &Uppercase Text Only"
329msgstr "Vis kun &store bogstaver"
330
331#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
332msgid ""
333"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
334"UPPERCASE rather than Mixed Case."
335msgstr ""
336"Gør at al tekst i Tux Paint (knappeetiketter, dialoger, et cetera) fremstår "
337"med store bogstaver fremfor med normal tekststørrelse."
338
339#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
340msgid "Initial Stamp Size:"
341msgstr "Oprindelig stempelstørrelse:"
342
343#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
344msgid "Control Simplification:"
345msgstr "Kontrolforenkling:"
346
347#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
348msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
349msgstr "Slå knappen »&Afbryd« og tasten [Escape] fra"
350
351#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
352msgid ""
353"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
354"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
355msgstr ""
356"Et tryk på vinduets (X)-knap i titelbjælken, eller tastekombination [Alt] "
357"+[F4] eller [Skift]+[Ctrl]+[Escape] vil stadig afslutte Tux Paint."
358
359#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
360msgid "Disable '&Stamps' Tool"
361msgstr "Slå værktøjet »&Stempler« fra"
362
363#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
364msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
365msgstr "Indlæs ikke stempler ved start, dermed slås stemplerværktøj fra."
366
367#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
368msgid "Disable Stamp &Controls"
369msgstr "Slå stempel&kontrol fra"
370
371#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
372msgid ""
373"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
374"Grow, Mirror and Flip)."
375msgstr ""
376"Forenkel værkstøjet »stempel« ved at fjerne stempelkontrolknapperne "
377"(formindsk, voks, spejl og vend)."
378
379#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
380msgid "Disable &Magic Controls"
381msgstr "Slå &magikontrol fra"
382
383#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
384msgid ""
385"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
386"and fullscreen modes."
387msgstr ""
388"Forenkel værktøjet »magi« ved at fjerne knapper der skifter mellem tegnings- "
389"og fuldskærmtilstand."
390
391#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
392msgid "Disable '&Label' Tool"
393msgstr "Slå værktøjet »&Etiket« fra"
394
395#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
396msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
397msgstr ""
398"Slå indtastningsværktøjet »Etiket« fra (efterlad kun værktøjet »Tekst«)."
399
400#. TAB: LANGUAGES
401#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
402msgid "Languages"
403msgstr "Sprog"
404
405#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
406msgid "Language:"
407msgstr "Sprog:"
408
409#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
410msgid "Language : "
411msgstr "Sprog : "
412
413#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
414msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
415msgstr "Kør Tux Paint i et specifik sprog (tilsidesæt systemets opsætning)."
416
417#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
418msgid "&Mirror Stamps"
419msgstr "&Spejl stempler"
420
421#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
422msgid ""
423"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
424"prefer things appearing right-to-left."
425msgstr ""
426"Automatisk spejlvending af alle billeder der har muligheden. Brugbar for "
427"brugere som foretrækker at ting fremstår fra højre mod venstre."
428
429#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
430msgid "Fonts:"
431msgstr "Skrifttyper:"
432
433#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
434msgid "Load System &Fonts"
435msgstr "Indlæs system&skrifttyper"
436
437#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
438msgid ""
439"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
440"cause instability!)"
441msgstr ""
442"Forsøger at indlæse flere skrifttyper, fundet andre steder på din computer. "
443"(Bemærk: Kan medføre ustabilitet!)"
444
445#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
446msgid "Load All &Locale Fonts"
447msgstr "Indlæs alle &lokale skrifttyper"
448
449#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
450msgid ""
451"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
452"locale Tux Paint is being run under."
453msgstr ""
454"Indlæs alle lokalspecifikke skrifttyper installeret i Tux Paint, uanset det "
455"sprog Tux Paint køres i."
456
457#. TAB: PRINTING
458#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
459msgid "Printing"
460msgstr "Udskrivning"
461
462#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
463msgid "Print Permissions:"
464msgstr "Udskrivningsrettigheder:"
465
466#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
467msgid "Allow &Printing"
468msgstr "Tillad &udskrivning"
469
470#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
471msgid "Let users print from within Tux Paint."
472msgstr "Lad brugere udskrive direkte fra Tux Paint."
473
474#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
475msgid "Print Delay : "
476msgstr "Forsinkelse på udskrivning : "
477
478#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
479msgid "seconds"
480msgstr "sekunder"
481
482#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
483msgid ""
484"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
485"printing.)"
486msgstr ""
487"Begræns udskrivning til en gang hver n sekunder. (indtast »0« for ubegrænset "
488"udskrivning.)"
489
490#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
491msgid "Show Printer Dialog:"
492msgstr "Vis udskrivningsvindue:"
493
494#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
495msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
496msgstr "Kun når [Alt]-&ændringstast holdes nede"
497
498#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
499msgid "Always &show printer dialog"
500msgstr "&Vis  altid udskrivningsvindue"
501
502#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
503msgid "&Never show printer dialog"
504msgstr "Vis &aldrig udskrivningsvindue"
505
506#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
507msgid "(Even when [Alt] is held.)"
508msgstr "(Selv når [Alt] holdes nede.)"
509
510#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
511msgid "Save printer configuration"
512msgstr "Gem printeropsætning"
513
514#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
515msgid "Print Commands:"
516msgstr "Udskrivningskommandoer:"
517
518#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
519msgid "Use &Alternative Print Command"
520msgstr "Anvend &alternativ udskrivningskommando"
521
522#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
523msgid ""
524"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
525"(Advanced! Unix/Linux only!)"
526msgstr ""
527"Tilsidesæt Tux Paints standardopsætning for udskrivningskommando (»lpr«) med "
528"en anden. (Avanceret! Kun Unix/Linux!)"
529
530#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
531msgid ""
532"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
533"standard input (STDIN)."
534msgstr ""
535"Indtast kommando for udskrivning. Den skal acceptere format for PostScript "
536"som standardinddata (STDIN)."
537
538#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
539msgid "Use &Alternative Print Dialog"
540msgstr "Anvend &alternativ udskrivningsvindue"
541
542#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
543msgid ""
544"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
545"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
546msgstr ""
547"Tilsidesæt Tux Paints standardopsætning for udskrivningsvindue (»kprinter«) "
548"med en anden. (Avanceret! Kun Unix/Linux!)"
549
550#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
551msgid ""
552"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
553"standard input (STDIN)."
554msgstr ""
555"Indtast kommando for udskrivningsvindue. Den skal acceptere format for "
556"PostScript som standardinddata (STDIN)."
557
558#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
559msgid "Paper Size : "
560msgstr "Papirstørrelse : "
561
562#. TAB: SAVING
563#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
564msgid "Saving"
565msgstr "Gemmer"
566
567#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
568msgid "Save Over Earlier Work:"
569msgstr "Gem vores tidligere arbejde:"
570
571#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
572msgid "&Ask Before Overwriting"
573msgstr "&Spørg før der overskrives"
574
575#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
576msgid ""
577"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
578"make a new file."
579msgstr ""
580"Når der gemmes et billede med det samme navn, så spørg om den tidligere "
581"version skal overskrives, eller der skal laves en ny fil."
582
583#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
584msgid "Always &Overwrite Older Version"
585msgstr "&Overskriv altid ældre version"
586
587#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
588msgid ""
589"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
590"Potential for lost work!)"
591msgstr ""
592"Når du gemmer et billede igen, så overskriv altid den tidligere version. "
593"(Advarsel: Potentiale for at du mister dit arbejde!)"
594
595#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
596msgid "Always Save &New Picture"
597msgstr "Gem altid &nyt billede"
598
599#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
600msgid ""
601"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
602"lots of files!)"
603msgstr ""
604"Når du gemmer et billede igen, så lav altid en ny fil. (Advarsel: Potentiale "
605"for mange filer!)"
606
607#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
608msgid "Start Blank:"
609msgstr "Begynd blankt:"
610
611#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
612msgid "Start with &Blank Canvas"
613msgstr "Begynd med &blankt lærred"
614
615#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
616msgid "Save Directory:"
617msgstr "Mappe til gemning:"
618
619#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
620msgid "Use &Alternative Save Directory"
621msgstr "Brug &alternativ mappe hvor filer skal gemmes"
622
623#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
624msgid ""
625"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
626msgstr "Gem ikke billeder i standardmappen, brug det følgende sted:"
627
628#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
629msgid "Alternative Save Directory:"
630msgstr "Alternativ mappe for filgemning:"
631
632#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
633msgid "More Saving Options:"
634msgstr "Yderligere opsætning for filgemning:"
635
636#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
637msgid "Disable '&Save' Button"
638msgstr "Slå knappen »&gem« fra"
639
640#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
641msgid ""
642"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
643"paper.'"
644msgstr ""
645"Tillad ikke at billeder kan gemmes. Tux Paint fungerer som midlertidig "
646"»kladdepapir«."
647
648#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
649msgid "&Auto-save on Quit"
650msgstr "%Gem automatisk ved afslutning"
651
652#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
653msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
654msgstr "Spørg ikke om aktuelt billede skal gemmes når der afsluttes; bare gem."
655
656#. TAB: DATA
657#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
658msgid "Data"
659msgstr "Data"
660
661#. FIXME: Looks awful:
662#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
663msgid "Lockfile:"
664msgstr "Låsningsfil:"
665
666#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
667msgid "&Don't use lockfile"
668msgstr "&Brug ikke låsningsfil"
669
670#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
671msgid ""
672"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
673"(May be necessary in a networked environment.)"
674msgstr ""
675"Kig ikke efter en låsningsfil. Tillad at Tux Paint bliver startet op flere "
676"gange. (Kan være nødvendig i et netværksmiljø.)"
677
678#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
679msgid "Data Directory:"
680msgstr "Datamappe:"
681
682#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
683msgid "Use &Alternative Data Directory"
684msgstr "Brug &alternativ datamappe"
685
686#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
687msgid ""
688"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
689"following location:"
690msgstr ""
691"Indlæs ikke pensler, stempler, et cetera fra standardmappen, brug det "
692"følgende sted:"
693
694#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
695msgid "Alternative Data Directory:"
696msgstr "Alternativ datamappe:"
697
698#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
699msgid "Accessibility"
700msgstr "Tilgængelighed"
701
702#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
703msgid "Sticky mouse clicks"
704msgstr "Klæbende museklik"
705
706#. Fl_Check_Button* o
707#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
708msgid ""
709"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
710"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
711"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
712"pointer controls."
713msgstr ""
714"Nyttig hvis du har svært ved at klikke og trække. Når aktiveret, klik og "
715"frigiv for at begynde at male, flyt for male og klik og slip igen for at "
716"stoppe. Kan også kombineres med joystick- og tastasturbaseret markørstyring."
717
718#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
719msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
720msgstr "Tastaturet kontrollerer musemarkøren"
721
722#. Fl_Check_Button* o
723#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
724msgid ""
725"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
726"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
727"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
728"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
729"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
730"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
731msgstr ""
732"Når aktiveret kan piletasterne eller det numeriske tastatur bruges til at "
733"bevæge musemarkøren. Tallet 5, mellemrum, indsæt eller F5 kan bruges "
734"til at klikke. (Mellemrum kan ikke bruges, når du er i værktøjerne "
735"»Tekst« eller »Etiket«). F4 skifter markøren mellem boksene »Værktøjer« og "
736"»Farver« samt lærredet, F8 og F7 flytter op/ned inden i boksen »Værktøjer« "
737"og F11 og F12 flytter til venstre/til højre inden i boksene »Værktøjer« og "
738"»Farver«."
739
740#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
741msgid "Onscreen keyboard:"
742msgstr "Skærmtastatur:"
743
744#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
745msgid "Show a keyboard on the screen"
746msgstr "Vis et tastatur på skærmen"
747
748#. Fl_Check_Button* o
749#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
750msgid ""
751"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
752"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
753msgstr ""
754"Vis et tastatur på skærmen når værktøjerne »Tekst« og »Etiket« er aktiveret, "
755"så du kan »indtaste« med musemarkøren."
756
757#. Fl_Box* o
758#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
759msgid "Layout"
760msgstr "Layout"
761
762#. Fl_Choice* o
763#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
764msgid "How are keys organized in the keyboard"
765msgstr "Hvordan tasterne er organiseret på tastaturet"
766
767#. Fl_Box* o
768#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
769msgid "Disable layout changes"
770msgstr "Deaktiver layoutændringer"
771
772#. Fl_Check_Button* o
773#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
774msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
775msgstr "Deaktiver knapperne som tillader ændring af tastaturlayouttet."
776
777#. Fl_Group* o
778#. TAB: JOYSTICK
779#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
780msgid "Joystick"
781msgstr "Joystick"
782
783#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
784#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
785msgid "Main device:"
786msgstr "Hovedenhed:"
787
788#. Fl_Spinner* o
789#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
790msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
791msgstr "Enhedsnummer der skal bruges. (SDL starter nummerering ved 0)"
792
793#. Fl_Spinner* o
794#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
795msgid ""
796"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
797"(0-500; default value is 15)"
798msgstr ""
799"Joystickets langsommelighed. Øg denne værdi for folk med langsomme "
800"reaktioner. (0-500; standardværdi er 15)"
801
802#. Fl_Spinner* o
803#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
804msgid ""
805"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
806"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
807msgstr ""
808"SDL-hændelser under tærskel vil blive fjernet, nyttig til at fjerne "
809"utilsigtede uønskede bevægelser. (0-32766; standardværdi er 3200)"
810
811#. Fl_Spinner* o
812#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
813msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
814msgstr "Begræns hastighed ved bevægelse. (1-7; standardværdi er 7)"
815
816#. Fl_Group* o
817#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
818msgid "Hat:"
819msgstr "Hat:"
820
821# eng. fejl er indmeldt af anden oversætter
822#. Fl_Spinner* o
823#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
824msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
825msgstr "Hat'ens langsommelighed. (0-500; standardværdi er 15)"
826
827#. Fl_Spinner* o
828#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
829msgid ""
830"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
831"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
832msgstr ""
833"Hat'ens tidsudløb, antallet af millisekunder der skal ventes før start på "
834"fortsættende bevægelse. (0-3000; standardværdi er 1000)"
835
836#. Fl_Group* o
837#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
838msgid "Buttons to disable:"
839msgstr "Knapper at deaktivere:"
840
841#. Fl_Input* o
842#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
843msgid ""
844"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
845"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
846"g. 2,3,5)"
847msgstr ""
848"Hvis af en eller anden årsag en eller flere knapper på joystikket udløser "
849"problemer, så kan du deaktivere dem her via en kommaadskilt liste med "
850"knapnumre. (f.eks. 2,3,5)"
851
852#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
853msgid "Button shortcuts:"
854msgstr "Genveje for knapper:"
855
856#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
857msgid ""
858"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
859"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
860msgstr ""
861"Her kan du konfigurere genveje for de forskellige knapper på joystikket. "
862"(Vær opmærksom på ikke at tildele en genvej til knappen der bruges til at "
863"tegne med)."
864
865#. Fl_Box* o
866#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
867msgid "Button number for the Escape key."
868msgstr "Knapnummer for Escape-tasten."
869
870#. Fl_Spinner* o
871#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
872msgid "Button number for the Brush tool."
873msgstr "Knapnummer for penselværktøjet."
874
875#. Fl_Spinner* o
876#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
877msgid "Button number for the Stamps tool."
878msgstr "Knapnummer for stempelværktøjet."
879
880#. Fl_Spinner* o
881#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
882msgid "Button number for the Lines tool."
883msgstr "Knapnummer for linjeværktøjet."
884
885#. Fl_Spinner* o
886#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
887msgid "Button number for the Shapes tool."
888msgstr "Knapnummer for figurværktøjet."
889
890#. Fl_Spinner* o
891#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
892msgid "Button number for the Text tool."
893msgstr "Knapnummer for tekstværktøjet."
894
895#. Fl_Spinner* o
896#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
897msgid "Button number for the Label tool."
898msgstr "Knapnummer for etiketværktøjet."
899
900#. Fl_Spinner* o
901#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
902msgid "Button number for the Magic tool."
903msgstr "Knapnummeret for magi-værktøjet."
904
905#. Fl_Spinner* o
906#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
907msgid "Button number for Undo."
908msgstr "Knapnummer for fortryd."
909
910#. Fl_Spinner* o
911#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
912msgid "Button number for Redo."
913msgstr "Knapnummer for gentag."
914
915#. Fl_Spinner* o
916#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
917msgid "Button number for the Eraser tool."
918msgstr "Knapnummer for viskelæderværktøjet."
919
920#. Fl_Spinner* o
921#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
922msgid "Button number for the New tool."
923msgstr "Knapnumer for ny-værktøjet."
924
925#. Fl_Spinner* o
926#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
927msgid "Button number for the Open tool."
928msgstr "Knapnummer for åbn-værktøjet."
929
930#. Fl_Spinner* o
931#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
932msgid "Button number for saving."
933msgstr "Knapnummer for at gemme."
934
935#. Fl_Spinner* o
936#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
937msgid "Button number for Page Setup."
938msgstr "Knapnummer for sideopsætning."
939
940#. Fl_Spinner* o
941#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
942msgid "Button number for printing."
943msgstr "Knapnummer for udskrivning."
944
945#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
946msgid "Settings for : "
947msgstr "Opsætning for : "
948
949#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
950msgid "Current User"
951msgstr "Aktuel bruger"
952
953#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
954msgid "All Users"
955msgstr "Alle brugere"
956
957#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
958msgid "Use \"All Users\" Settings"
959msgstr "Brug opsætning for »Alle brugere«"
960
961#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
962msgid "Apply"
963msgstr "Anvend"
964
965#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
966msgid "Reset"
967msgstr "Nulstil"
968
969#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
970msgid "Defaults"
971msgstr "Standarder"
972
973#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
974msgid "Quit"
975msgstr "Afslut"
976
977#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
978msgid "Tux Paint Config."
979msgstr "Tux Paint-konfiguration."
980
981#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
982msgid "Configure Tux Paint"
983msgstr "Konfigurer Tux Paint"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.