source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/fi.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 3 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 26.5 KB
Line 
1# Tuxpaint-config Finnish translation.
2# Copyright (C) 2002-2014
3# This file is distributed under the same license as the tuxpaint-config package.
4# Olli <ollinpostit@gmail.com>, 2014.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: tuxpaint-config\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2014-07-06 07:46+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2014-06-03 22:18+0200\n"
12"Last-Translator: Olli <ollinpostit@gmail.com>\n"
13"Language-Team: none\n"
14"Language: fi\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: ../about.h:10
20msgid ""
21"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
22"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
23"\n"
24"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
25"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
26"children.\n"
27"\n"
28"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
29"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
30"bottom.\n"
31"\n"
32"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
33"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
34"to write out a new configuration file.\n"
35"\n"
36"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
37msgstr ""
38"Tervetuloa Tux Paintin graafiseen asetustyökaluun. Työkalun on tehnyt "
39"Torsten Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick ja Martin Fuhrer.\n"
40"\n"
41"Tämä työkalu antaa sinun muokata Tux Paintin asetuksia, kuten koko ruudun "
42"tilaa, käyttöliittymän kieltä tai asetuksia jotka tekevät Tux Paintista "
43"yksinkertaisemman esimerkiksi nuorempia lapsia varten.\n"
44"\n"
45"Nämä asetukset voi ottaa käyttöön joko vain nykyiselle käyttäjälle tai "
46"kaikille tietokoneen käyttäjille tekemällä valinnan 'Asetukset' -valikossa "
47"alhaalla.\n"
48"\n"
49"Käytä välilehtiä ylhäällä valitaksesi eri asetuskategorioita, muuta "
50"haluamiasi asetuksia ja klikkaa 'Hyväksy' painiketta alhaalla "
51"kirjoittaaksesi asetustiedoston uusiksi.\n"
52"\n"
53"Kun Tux Paint käynnistetään uudestaan, uudet asetukset pitäisi tulla "
54"käyttöön."
55
56#: ../tuxpaint-config.cxx:208
57msgid "(Use system's default)"
58msgstr "(Käytä järjestelmän oletusta)"
59
60#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
61msgid "(Use system's setting)"
62msgstr "(Käytä järjestelmän asetusta)"
63
64#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
65msgid "Default (no override)"
66msgstr "Oletus (älä ohita)"
67
68#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
69msgid "Override: Small"
70msgstr "Ohita: Pieni"
71
72#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
73msgid "Override: Medium"
74msgstr "Ohita: Keskikokoinen"
75
76#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
77msgid "Override: Large"
78msgstr "Ohita: Suuri"
79
80#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
81msgid "Save Directory?"
82msgstr "Tallennushakemisto"
83
84#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
85msgid "Data Directory?"
86msgstr "Tietohakemisto"
87
88#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
89msgid "Color Palette File?"
90msgstr "Väripalettitiedosto"
91
92#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
93msgid "Quit without applying changes?"
94msgstr "Haluatko poistua tallentamatta muutoksia?"
95
96#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
97msgid "&No"
98msgstr "&Ei"
99
100#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
101msgid "&Yes"
102msgstr "K&yllä"
103
104#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
105msgid "current user"
106msgstr "nykyinen käyttäjä"
107
108#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
109msgid "all users"
110msgstr "kaikki käyttäjät"
111
112#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
113#, c-format
114msgid "Apply changes you made to %s?"
115msgstr "Haluatko hyväksyä muutokset, jotka teit kohtaan %s?"
116
117#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
118msgid "No"
119msgstr "Ei"
120
121#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
122msgid "Yes"
123msgstr "Kyllä"
124
125#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
126msgid "Tux Paint Config v"
127msgstr "Tux Paintin asetukset versio "
128
129#. TAB: ABOUT
130#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
131msgid "About"
132msgstr "Tietoja"
133
134#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
135msgid "About Tux Paint Config."
136msgstr "Tietoja Tux Paintin asetusohjelmasta"
137
138#. TAB: VIDEO / SOUND
139#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
140msgid "Video/Sound"
141msgstr "Kuva ja ääni"
142
143#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
144msgid "Video:"
145msgstr "Kuva:"
146
147#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
148msgid "&Fullscreen"
149msgstr "Koko &näyttö"
150
151#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
152msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
153msgstr "Käynnistä Tux Paint koko näytön tilassa mielummin kuin ikkunassa."
154
155#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
156msgid "&Native"
157msgstr "&Alkuperäinen tarkkuus"
158
159#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
160msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
161msgstr "Käytä näytön alkuperäistä resoluutiota koko näytön tilassa."
162
163#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
164msgid "Window size : "
165msgstr "Ikkunan koko:"
166
167#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
168msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
169msgstr "Ikkunan koko tai koko näytön tarkkuus."
170
171#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
172msgid "&Rotate Orientation"
173msgstr "&Käännä suunta"
174
175#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
176msgid ""
177"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
178"a tablet PC)"
179msgstr ""
180"Vaihda leveys korkeudeksi ja päinvastoin, jotta sisältö kääntyisi 90 astetta "
181"(hyödyllinen käytettäessä kämmentietokonetta pystyssä)"
182
183#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
184msgid "Allow S&creensaver"
185msgstr "Salli näytön&säästäjä"
186
187#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
188msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
189msgstr ""
190"Valitse tämä ruutu salliaksesi näytönsäästäjän käynnistyä, kun Tux Paint on "
191"käynnissä."
192
193#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
194msgid "Sound:"
195msgstr "Ääni:"
196
197#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
198msgid "Enable &Sound Effects"
199msgstr "Ota ääni&efektit käytöön"
200
201#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
202msgid "Enable/disable sound effects."
203msgstr "Ota ääniefektit käyttöön/pois käytöstä."
204
205#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
206msgid "Color Palette File:"
207msgstr "Väripalettitiedosto:"
208
209#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
210msgid "Use &Alternative Color Palette"
211msgstr "Käytä &vaihtoehtoista väripalettia"
212
213#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
214msgid ""
215"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
216msgstr ""
217"Älä käytä oletusarvoista väripalettia, käytä seuraavassa tiedostossa "
218"määritettyjä värejä:"
219
220#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
221#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
222msgid "Browse..."
223msgstr "Selaa..."
224
225#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
226#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
227msgid "Mouse/Keyboard"
228msgstr "Hiiri ja näppäimistö"
229
230#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
231msgid "Cursor:"
232msgstr "Osoitin:"
233
234#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
235msgid "&Fancy Cursor Shapes"
236msgstr "&Hienommat osoittimen muodot"
237
238#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
239msgid ""
240"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
241"what you are doing."
242msgstr ""
243"Muuta hiiren osoittimen muotoa riippuen siitä, missä hiiri on ja mitä olet "
244"tekemässä."
245
246#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
247msgid "&Hide Cursor"
248msgstr "Piilota &osoitin"
249
250#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
251msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
252msgstr "Piilottaa osoittimen täysin (hyödyllinen kosketusnäyttölaitteissa)."
253
254#. Fl_Group* o
255#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
256msgid "Keyboard:"
257msgstr "Näppäimistö:"
258
259#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
260msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
261msgstr "Ota &pikanäppäimet käyttöön"
262
263#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
264msgid ""
265"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
266"Control+S to Save)"
267msgstr ""
268"Sallii pikanäppäinten käyttämisen joidenkin komentojen sijaan (esim. Control"
269"+S tallentaaksesi)."
270
271#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
272msgid "Mouse:"
273msgstr "Hiiri:"
274
275#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
276msgid "&Grab Mouse Pointer"
277msgstr "&Vangitse hiiren osoitin"
278
279#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
280msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
281msgstr "Estää hiiren osoitinta siirtymästä Tux Paint -ikkunan ulkopuolelle."
282
283#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
284msgid "Mouse &Wheel Support"
285msgstr "Hiiren &rullan tuki"
286
287#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
288msgid ""
289"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
290"stamps)"
291msgstr ""
292"Sallii käytettävän hiiren rullaa kohteiden läpi vierittämiseen (esim. "
293"siveltimet ja leimat)."
294
295#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
296msgid "No &Button Distinction"
297msgstr "Hiiren painikkeilla &ei ole eroa"
298
299#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
300msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
301msgstr ""
302"Sallii myös keskimmäisen ja oikeanpuolimmaisen hiiren painikkeen käyttämisen "
303"klikkaamiseen."
304
305#. TAB: SIMPLIFCIATION
306#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
307#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
308msgid "Simplification"
309msgstr "Yksinkertaistaminen"
310
311#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
312msgid "Interface Simplification:"
313msgstr "Yksinkertaisempi käyttöliittymä:"
314
315#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
316msgid "Disable Shape &Rotation"
317msgstr "Poista muotojen &kääntäminen käytöstä"
318
319#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
320msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
321msgstr ""
322"Muototyökalun kääntäminen on poistettu käytöstä. Kätevä nuoremmilla lapsilla."
323
324#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
325msgid "Simple Stamp &Outlines"
326msgstr "Yksinkertaisemmat leimojen &ulkoreunat"
327
328#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
329msgid ""
330"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
331"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
332msgstr ""
333"Piirrä suorakulmio osoittimen ympärille sijoitettaessa leimoja, joka tuottaa "
334"näkyvämmän ulkoreunan (hitaille tietokoneille ja ohuille asiakkaille)."
335
336#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
337msgid "Show &Uppercase Text Only"
338msgstr "Näytä kaikki teksti &isoilla kirjaimilla"
339
340#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
341msgid ""
342"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
343"UPPERCASE rather than Mixed Case."
344msgstr ""
345"Muuttaa kaikki Tux Paintin tekstit (painikkeiden tekstit, ikkunat jne.) "
346"näkymään ISOILLA KIRJAIMILLA."
347
348#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
349msgid "Initial Stamp Size:"
350msgstr "Leiman alkukoko:"
351
352#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
353msgid "Control Simplification:"
354msgstr "Ohjauksen yksinkertaistaminen:"
355
356#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
357msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
358msgstr "Poista '&Poistu' -näppäin ja [Escape] -näppäin käytöstä"
359
360#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
361msgid ""
362"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
363"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
364msgstr ""
365"Ikkunan sulje (X) -näppäimen tai [Alt]+[F4] tai [Shift]+[Ctrl]+[Escape] -"
366"näppäinten painaminen sulkee tästä huolimatta Tux Paintin."
367
368#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
369msgid "Disable '&Stamps' Tool"
370msgstr "Poista '&Leimat' -työkalu käytöstä"
371
372#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
373msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
374msgstr ""
375"Älä lataa leimoja käynnistyksen yhteydessä. Tämä poistaa leimasintyökalun "
376"käytöstä."
377
378#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
379msgid "Disable Stamp &Controls"
380msgstr "Poista leimojen &ohjaus käytöstä"
381
382#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
383msgid ""
384"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
385"Grow, Mirror and Flip)."
386msgstr ""
387"Yksinkertaista 'Leimasin'-työkalua poistamalla leimasimen hallintapainikkeet "
388"(kutista, suurenna, peili ja käännä ympäri) käytöstä."
389
390#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
391msgid "Disable &Magic Controls"
392msgstr "Poista &taikojen ohjaimet käytöstä"
393
394#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
395msgid ""
396"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
397"and fullscreen modes."
398msgstr ""
399"Yksinkertaista 'Taika' -työkaluja poistamalla käytöstä toiminto, joka "
400"vaihtaa piirros- ja koko näytön tilojen välillä."
401
402#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
403msgid "Disable '&Label' Tool"
404msgstr "Poista '&Leimat' -työkalu käytöstä"
405
406#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
407msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
408msgstr ""
409"Poista käytöstä 'Leimat' -tekstinsyöttötyökalu (vain 'Teksti'-työkalu jää "
410"voimaan)."
411
412#. TAB: LANGUAGES
413#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
414msgid "Languages"
415msgstr "Kielet"
416
417#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
418msgid "Language:"
419msgstr "Kieli:"
420
421#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
422msgid "Language : "
423msgstr "Kieli:"
424
425#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
426msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
427msgstr "Käynnistä Tux Paint eri kielellä kuin järjestelmän oletuskieli."
428
429#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
430msgid "&Mirror Stamps"
431msgstr "&Peilaa leimat"
432
433#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
434msgid ""
435"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
436"prefer things appearing right-to-left."
437msgstr ""
438"Käännä kaikki peilattavat leimat automaattisesti eri päin. Kätevä niille "
439"käyttäjille, jotka käsittävät asioiden näkyvän oikealta vasemmalle."
440
441#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
442msgid "Fonts:"
443msgstr "Fontit:"
444
445#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
446msgid "Load System &Fonts"
447msgstr "Lataa järjestelmän &fontit"
448
449#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
450msgid ""
451"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
452"cause instability!)"
453msgstr ""
454"Yritä ladata lisää fontteja, jotka voivat sijaita missä tahansa "
455"tietokoneellasi (Huomautus: saattaa aiheuttaa epävakautta!)."
456
457#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
458msgid "Load All &Locale Fonts"
459msgstr "Lataa kaikkien kielien &erikoisfontit"
460
461#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
462msgid ""
463"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
464"locale Tux Paint is being run under."
465msgstr ""
466"Lataa kaikki kielifontit jotka on asennettu Tux Paintiin, riippumatta siitä "
467"kielestä jolla Tux Paintia käytetään parhaillaan."
468
469#. TAB: PRINTING
470#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
471msgid "Printing"
472msgstr "Tulostaminen"
473
474#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
475msgid "Print Permissions:"
476msgstr "Tulostamisoikeudet:"
477
478#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
479msgid "Allow &Printing"
480msgstr "Salli &tulostaminen"
481
482#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
483msgid "Let users print from within Tux Paint."
484msgstr "Anna käyttäjien tulostaa Tux Paintista."
485
486#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
487msgid "Print Delay : "
488msgstr "Tulostuksen aikaväli:"
489
490#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
491msgid "seconds"
492msgstr "sekuntia"
493
494#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
495msgid ""
496"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
497"printing.)"
498msgstr ""
499"Rajoita tulostamisen tapahtuvan enintään joka N. sekunti (syötä '0' "
500"salliaksesi rajoittamattoman tulostamisen)."
501
502#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
503msgid "Show Printer Dialog:"
504msgstr "Näytä tulostimen ikkuna:"
505
506#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
507msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
508msgstr "Vain kun [Alt] -&näppäin on pohjassa"
509
510#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
511msgid "Always &show printer dialog"
512msgstr "Näytä tulostinikkuna &aina"
513
514#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
515msgid "&Never show printer dialog"
516msgstr "Älä &koskaan näytä tulostinikkunaa"
517
518#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
519msgid "(Even when [Alt] is held.)"
520msgstr "(vaikka [Alt] olisi pohjassa)"
521
522#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
523msgid "Save printer configuration"
524msgstr "Tallenna tulostimen asetukset"
525
526#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
527msgid "Print Commands:"
528msgstr "Tulostuskomennot:"
529
530#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
531msgid "Use &Alternative Print Command"
532msgstr "Käytä &vaihtoehtoista tulostuskomentoa"
533
534#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
535msgid ""
536"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
537"(Advanced! Unix/Linux only!)"
538msgstr ""
539"Käytä Tux Paintin oletustulostuskomennon ('lpr') sijaan jotakin muuta. "
540"(Kehittynyt asetus! Vain Unixissa/Linuxissa!)"
541
542#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
543msgid ""
544"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
545"standard input (STDIN)."
546msgstr ""
547"Syötä komento tulostamista varten. Sen pitää hyväksyä PostScript -muoto sen "
548"normaalisyötössä (STDIN)."
549
550#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
551msgid "Use &Alternative Print Dialog"
552msgstr "Käytä vaihtoehtoista tulostusi&kkunaa"
553
554#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
555msgid ""
556"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
557"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
558msgstr ""
559"Käytä Tux Paintin oletusikkunan ('kprinter') sijaan jotakin muuta "
560"tulostusikkunaa. (Kehittynyt asetus! Vain Unixissa/Linuxissa!)"
561
562#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
563msgid ""
564"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
565"standard input (STDIN)."
566msgstr ""
567"Kirjoita tulostusikkunan komento. Sen pitää hyväksyä PostScript -muoto sen "
568"normaalisyötössä (STDIN)."
569
570#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
571msgid "Paper Size : "
572msgstr "Paperin koko:"
573
574#. TAB: SAVING
575#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
576msgid "Saving"
577msgstr "Tallentaminen"
578
579#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
580msgid "Save Over Earlier Work:"
581msgstr "Tallenna aiemman työn päälle:"
582
583#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
584msgid "&Ask Before Overwriting"
585msgstr "&Kysy ennen päällekirjoitusta"
586
587#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
588msgid ""
589"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
590"make a new file."
591msgstr ""
592"Yritettäessä tallentaa vanhan kuvan päälle, kysy, päällekirjoitetaanko vai "
593"luodaanko uusi tiedosto."
594
595#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
596msgid "Always &Overwrite Older Version"
597msgstr "Kirjoita &aina vanhemman version päälle"
598
599#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
600msgid ""
601"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
602"Potential for lost work!)"
603msgstr ""
604"Yritettäessä tallentaa vanhan kuvan päälle, päällekirjoita aina aina aiempi "
605"versio. (Varoitus: Edellinen työ saattaa vahingossa kadota!)"
606
607#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
608msgid "Always Save &New Picture"
609msgstr "Tallenna aina &uusi kuva"
610
611#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
612msgid ""
613"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
614"lots of files!)"
615msgstr ""
616"Yritettäessä tallentaa vanhan kuvan päälle, tee aina uusi tiedosto. "
617"(Varoitus: Tiedostoja saattaa tulla suuri määrä!)"
618
619#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
620msgid "Start Blank:"
621msgstr "Aloita tyhjästä:"
622
623#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
624msgid "Start with &Blank Canvas"
625msgstr "Aloita &tyhjästä"
626
627#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
628msgid "Save Directory:"
629msgstr "Tallennushakemisto:"
630
631#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
632msgid "Use &Alternative Save Directory"
633msgstr "Käytä &vaihtoehtoista tallennushakemistoa"
634
635#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
636msgid ""
637"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
638msgstr "Älä tallenna kuvia normaaliin hakemistoon, käytä seuraavaa hakemistoa:"
639
640#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
641msgid "Alternative Save Directory:"
642msgstr "Vaihtoehtoinen tallennushakemisto:"
643
644#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
645msgid "More Saving Options:"
646msgstr "Lisää tallennusvaihtoehtoja:"
647
648#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
649msgid "Disable '&Save' Button"
650msgstr "&Poista 'Tallenna' -painike käytöstä"
651
652#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
653msgid ""
654"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
655"paper.'"
656msgstr ""
657"Älä salli kuvien tallentamista. Tux Paint toimii väliaikaisena "
658"'suttupaperina'."
659
660#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
661msgid "&Auto-save on Quit"
662msgstr "Tallenna auto&maattisesti poistuttaessa"
663
664#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
665msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
666msgstr "Älä kysy, tallennetaanko nykyinen tiedosto poistuttaessa; tallenna se."
667
668#. TAB: DATA
669#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
670msgid "Data"
671msgstr "Tiedot"
672
673#. FIXME: Looks awful:
674#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
675msgid "Lockfile:"
676msgstr "Lukittu tiedosto -toiminto:"
677
678#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
679msgid "&Don't use lockfile"
680msgstr "Älä käytä &lukkotiedosto -toimintoa"
681
682#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
683msgid ""
684"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
685"(May be necessary in a networked environment.)"
686msgstr ""
687"Älä tarkista lukittua tiedostoa. Salli Tux Paintin käynnistettävän useita "
688"kertoja (saattaa olla tarpeellinen verkkoasennuksen tapauksessa). "
689
690#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
691msgid "Data Directory:"
692msgstr "Tieto(data)hakemisto:"
693
694#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
695msgid "Use &Alternative Data Directory"
696msgstr "Käytä &vaihtoehtoista tieto(data)hakemistoa"
697
698#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
699msgid ""
700"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
701"following location:"
702msgstr ""
703"Älä lataa siveltimiä, leimoja jne. normaalista hakemistosta, käytä seuraavaa "
704"sijaintia:"
705
706#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
707msgid "Alternative Data Directory:"
708msgstr "Vaihtoehtoinen tieto(data)hakemisto:"
709
710#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
711msgid "Accessibility"
712msgstr ""
713
714#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
715msgid "Sticky mouse clicks"
716msgstr ""
717
718#. Fl_Check_Button* o
719#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
720msgid ""
721"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
722"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
723"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
724"pointer controls."
725msgstr ""
726
727#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
728msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
729msgstr ""
730
731#. Fl_Check_Button* o
732#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
733msgid ""
734"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
735"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
736"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
737"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
738"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
739"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
740msgstr ""
741
742#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
743msgid "Onscreen keyboard:"
744msgstr ""
745
746#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
747msgid "Show a keyboard on the screen"
748msgstr ""
749
750#. Fl_Check_Button* o
751#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
752msgid ""
753"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
754"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
755msgstr ""
756
757#. Fl_Box* o
758#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
759msgid "Layout"
760msgstr ""
761
762#. Fl_Choice* o
763#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
764msgid "How are keys organized in the keyboard"
765msgstr ""
766
767#. Fl_Box* o
768#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
769msgid "Disable layout changes"
770msgstr ""
771
772#. Fl_Check_Button* o
773#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
774msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
775msgstr ""
776
777#. Fl_Group* o
778#. TAB: JOYSTICK
779#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
780msgid "Joystick"
781msgstr ""
782
783#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
784#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
785msgid "Main device:"
786msgstr ""
787
788#. Fl_Spinner* o
789#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
790msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
791msgstr ""
792
793#. Fl_Spinner* o
794#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
795msgid ""
796"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
797"(0-500; default value is 15)"
798msgstr ""
799
800#. Fl_Spinner* o
801#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
802msgid ""
803"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
804"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
805msgstr ""
806
807#. Fl_Spinner* o
808#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
809msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
810msgstr ""
811
812#. Fl_Group* o
813#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
814msgid "Hat:"
815msgstr ""
816
817#. Fl_Spinner* o
818#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
819msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
820msgstr ""
821
822#. Fl_Spinner* o
823#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
824msgid ""
825"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
826"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
827msgstr ""
828
829#. Fl_Group* o
830#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
831msgid "Buttons to disable:"
832msgstr ""
833
834#. Fl_Input* o
835#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
836msgid ""
837"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
838"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
839"g. 2,3,5)"
840msgstr ""
841
842#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
843msgid "Button shortcuts:"
844msgstr ""
845
846#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
847msgid ""
848"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
849"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
850msgstr ""
851
852#. Fl_Box* o
853#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
854msgid "Button number for the Escape key."
855msgstr ""
856
857#. Fl_Spinner* o
858#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
859msgid "Button number for the Brush tool."
860msgstr ""
861
862#. Fl_Spinner* o
863#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
864msgid "Button number for the Stamps tool."
865msgstr ""
866
867#. Fl_Spinner* o
868#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
869msgid "Button number for the Lines tool."
870msgstr ""
871
872#. Fl_Spinner* o
873#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
874msgid "Button number for the Shapes tool."
875msgstr ""
876
877#. Fl_Spinner* o
878#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
879msgid "Button number for the Text tool."
880msgstr ""
881
882#. Fl_Spinner* o
883#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
884msgid "Button number for the Label tool."
885msgstr ""
886
887#. Fl_Spinner* o
888#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
889msgid "Button number for the Magic tool."
890msgstr ""
891
892#. Fl_Spinner* o
893#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
894msgid "Button number for Undo."
895msgstr ""
896
897#. Fl_Spinner* o
898#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
899msgid "Button number for Redo."
900msgstr ""
901
902#. Fl_Spinner* o
903#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
904msgid "Button number for the Eraser tool."
905msgstr ""
906
907#. Fl_Spinner* o
908#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
909msgid "Button number for the New tool."
910msgstr ""
911
912#. Fl_Spinner* o
913#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
914msgid "Button number for the Open tool."
915msgstr ""
916
917#. Fl_Spinner* o
918#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
919msgid "Button number for saving."
920msgstr ""
921
922#. Fl_Spinner* o
923#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
924msgid "Button number for Page Setup."
925msgstr ""
926
927#. Fl_Spinner* o
928#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
929msgid "Button number for printing."
930msgstr ""
931
932#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
933msgid "Settings for : "
934msgstr "Asetukset:"
935
936#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
937msgid "Current User"
938msgstr "Nykyiselle käyttäjälle"
939
940#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
941msgid "All Users"
942msgstr "Kaikille käyttäjille"
943
944#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
945msgid "Use \"All Users\" Settings"
946msgstr "Käytä \"Kaikki käyttäjät\" -asetuksia"
947
948#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
949msgid "Apply"
950msgstr "Hyväksy"
951
952#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
953msgid "Reset"
954msgstr "Palauta"
955
956#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
957msgid "Defaults"
958msgstr "Oletukset"
959
960#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
961msgid "Quit"
962msgstr "Poistu"
963
964#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
965msgid "Tux Paint Config."
966msgstr "Tux Paintin asetukset"
967
968#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
969msgid "Configure Tux Paint"
970msgstr "Muuta Tux Paintin asetuksia"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.