source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/gd.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 4 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 30.9 KB
Line 
1# Translation of tuxpaint-config to Gaelic (Scottish) (gd).
2# Copyright (C) 2014 the tuxpaint team.
3# This file is distributed under the same license as the tuxpaint-config package.
4# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: tuxpaint-config\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2014-07-06 07:46+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2014-07-28 08:14+0100\n"
11"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
12"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
13"Language: gd\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
18"(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
19"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
20
21#: ../about.h:10
22msgid ""
23"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
24"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
25"\n"
26"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
27"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
28"children.\n"
29"\n"
30"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
31"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
32"bottom.\n"
33"\n"
34"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
35"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
36"to write out a new configuration file.\n"
37"\n"
38"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
39msgstr ""
40"Fàilte dhan inneal rèiteachaidh ghrafaigich aig Tux Paint, air a "
41"chruthachadh le Torsten Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick agus Martin "
42"Fuhrer.\n"
43"\n"
44"Leigidh an t-inneal seo leat roghainnean Tux Paint atharrachadh, can am modh "
45"làn-sgrìn, cànan a' phrògraim no roghainnean gus Tux Paint a dhèanamh nas "
46"simplidh do chlann òga.\n"
47"\n"
48"'S urrainn dhut na roghainnean atharrachadh airson aon duine a-mhàin no "
49"duine sam bith a chleachdas e air a' choimpiutair agad ma thèid thu gun "
50"chlàr-taice \"Roghainnean airson\" aig a' bhonn.\n"
51"\n"
52"Cleachd na tabaichean aig a' bharr gus seòladh eadar na diofar roinnean agus "
53"ma dh'atharraich thu dad, cuiridh tu an sàs e ma bhriogas tu air \"Cuir an "
54"sàs\" aig a' bhonn.\n"
55"\n"
56"Bidh na roghainnean ùra an sàs ann an ath thuras a chuireas tu gu dol Tux "
57"Paint."
58
59#: ../tuxpaint-config.cxx:208
60msgid "(Use system's default)"
61msgstr "(Cleachd bun-roghainn an t-siostaim)"
62
63#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
64msgid "(Use system's setting)"
65msgstr "(Cleachd roghainnean an t-siostaim)"
66
67#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
68msgid "Default (no override)"
69msgstr "Bun-roghainnean (gun tar-àithne)"
70
71#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
72msgid "Override: Small"
73msgstr "Tar-àithne: Beag"
74
75#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
76msgid "Override: Medium"
77msgstr "Tar-àithne: Meadhanach"
78
79#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
80msgid "Override: Large"
81msgstr "Tar-àithne: Mòr"
82
83#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
84msgid "Save Directory?"
85msgstr "A bheil thu airson an t-eòlaire a shàbhaladh?"
86
87#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
88msgid "Data Directory?"
89msgstr "Pasgan dàta?"
90
91#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
92msgid "Color Palette File?"
93msgstr "Faidhle pailead dhathan?"
94
95#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
96msgid "Quit without applying changes?"
97msgstr ""
98"A bheil thu airson fàgail às aonais na dh'atharraich thu a chur an sàs?"
99
100#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
101msgid "&No"
102msgstr "&Chan eil"
103
104#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
105msgid "&Yes"
106msgstr "&Tha"
107
108#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
109msgid "current user"
110msgstr "a' chleachdaiche làithrich"
111
112#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
113msgid "all users"
114msgstr "a h-uile cleachdaiche"
115
116#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
117#, c-format
118msgid "Apply changes you made to %s?"
119msgstr "An cuir sinn an sàs na dh'atharraich thu airson %s?"
120
121#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
122msgid "No"
123msgstr "Cha chuir"
124
125#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
126msgid "Yes"
127msgstr "Cuiridh"
128
129#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
130msgid "Tux Paint Config v"
131msgstr "Rèiteachadh Tux Paint v"
132
133#. TAB: ABOUT
134#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
135msgid "About"
136msgstr "Mu dheidhinn"
137
138#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
139msgid "About Tux Paint Config."
140msgstr "Mu dheidhinn Rèiteachadh Tux Paint."
141
142#. TAB: VIDEO / SOUND
143#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
144msgid "Video/Sound"
145msgstr "Video/Fuaim"
146
147#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
148msgid "Video:"
149msgstr "Video:"
150
151#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
152msgid "&Fullscreen"
153msgstr "&Làn-sgrìn"
154
155#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
156msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
157msgstr "Cleachd Tux Paint sa mhodh làn-sgrìn seach ann an uinneag."
158
159#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
160msgid "&Native"
161msgstr "&Tùsail"
162
163#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
164msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
165msgstr "Cleachd dùmhlachd-bhreacaidh thùsail na sgrìn sa mhodh làn-sgrìn."
166
167#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
168msgid "Window size : "
169msgstr "Meud na h-uinneige : "
170
171#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
172msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
173msgstr "Meud na h-uinneige no an dùmhlachd-bhreacaidh sa mhodh làn-sgrìn."
174
175#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
176msgid "&Rotate Orientation"
177msgstr "&Tionndaidh a' chomhair"
178
179#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
180msgid ""
181"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
182"a tablet PC)"
183msgstr ""
184"Cuir leud is àirde mu seach gus a thionndaidh le 90 ceum (feumail airson "
185"sealladh portraid air tablaid)"
186
187#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
188msgid "Allow S&creensaver"
189msgstr "Ceadaich an &sàbhalaiche-sgrìn"
190
191#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
192msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
193msgstr ""
194"Na cuir à comas sàbhalaiche-sgrìn an t-siostaim agad nuair a bhios Tux Paint "
195"a' dol."
196
197#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
198msgid "Sound:"
199msgstr "Fuaim:"
200
201#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
202msgid "Enable &Sound Effects"
203msgstr "Cuir na &fuaimean an comas"
204
205#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
206msgid "Enable/disable sound effects."
207msgstr "Cuir na fuaimean an comas/à comas."
208
209#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
210msgid "Color Palette File:"
211msgstr "Faidhle pailead dhathan:"
212
213#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
214msgid "Use &Alternative Color Palette"
215msgstr "Cleachd &pailead dhathan eile"
216
217#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
218msgid ""
219"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
220msgstr ""
221"Na cleachd am pailead dhathan bunaiteach ach cleachd na dathan a tha "
222"mìnichte san fhaidhle a leanas:"
223
224#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
225#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
226msgid "Browse..."
227msgstr "Brabhsaich..."
228
229#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
230#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
231msgid "Mouse/Keyboard"
232msgstr "Luchag/Meur-chlàr"
233
234#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
235msgid "Cursor:"
236msgstr "Cùrsair:"
237
238#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
239msgid "&Fancy Cursor Shapes"
240msgstr "&Cruthan annasach airson a' chùrsair"
241
242#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
243msgid ""
244"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
245"what you are doing."
246msgstr ""
247"Atharraich cruth cùrsair na luchaige a-rèir ionad a' chùrsair 's na tha thu "
248"ris."
249
250#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
251msgid "&Hide Cursor"
252msgstr "&Falaich an cùrsair"
253
254#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
255msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
256msgstr ""
257"Cuiridh seo an cùrsair am falach gu tur (feumail air innealan le sgrìn "
258"suathaidh)."
259
260#. Fl_Group* o
261#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
262msgid "Keyboard:"
263msgstr "Meur-chlàr:"
264
265#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
266msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
267msgstr "Cuir an comas &ath-ghoiridean a' mheur-chlàir"
268
269#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
270msgid ""
271"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
272"Control+S to Save)"
273msgstr ""
274"Leigidh seo leat co-mheasgachadh de dh'iuchraichean a chleachdadh airson "
275"àitheantan àraidh (m.e. Control+S gus rud a shàbhaladh)"
276
277#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
278msgid "Mouse:"
279msgstr "Luchag:"
280
281#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
282msgid "&Grab Mouse Pointer"
283msgstr "&Cum greim air tomhaire na luchaige"
284
285#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
286msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
287msgstr "Cha leig seo le tomhaire na luchaige falbh à uinneag Tux Paint."
288
289#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
290msgid "Mouse &Wheel Support"
291msgstr "&Taic do chuibhle luchaige"
292
293#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
294msgid ""
295"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
296"stamps)"
297msgstr ""
298"Leigidh seo leat cuibhle luchaige a chleachdadh gus sgroladh tro nithean (m."
299"e. bruisean, stampaichean)"
300
301#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
302msgid "No &Button Distinction"
303msgstr "Gun diofar &eadar na putain"
304
305#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
306msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
307msgstr ""
308"Leigidh seo leat putan meadhan is deas na luchaige a chleachdadh airson "
309"briogadh cuideachd."
310
311#. TAB: SIMPLIFCIATION
312#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
313#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
314msgid "Simplification"
315msgstr "Simpleachadh"
316
317#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
318msgid "Interface Simplification:"
319msgstr "Simpleachadh na h-eadar-aghaidh:"
320
321#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
322msgid "Disable Shape &Rotation"
323msgstr "C&uir cuairteachadh chruthan à comas"
324
325#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
326msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
327msgstr ""
328"Bidh comas cuairteachaidh aig inneal nan cruthan à comas. Feumail don chlann "
329"òga."
330
331#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
332msgid "Simple Stamp &Outlines"
333msgstr "&Oir-loidhnichean simplidh airson stampaichean"
334
335#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
336msgid ""
337"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
338"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
339msgstr ""
340"Cuiridh seo ceart-cheàrnaich mun chùrsair nuair a chuirear stampa ann seach "
341"oir-loidhne mhionaideach. (Airson coimpiutairean slaodach is cliantan tana.)"
342
343#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
344msgid "Show &Uppercase Text Only"
345msgstr "Teacsa ann an &litrichean mòra a-mhàin"
346
347#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
348msgid ""
349"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
350"UPPERCASE rather than Mixed Case."
351msgstr ""
352"Cuiridh seo an teacsa air fad ann an Tux Paint (leubailean nam putan, "
353"còmhraidhean is msaa) ann an litrichean mòra seach feadhainn mhòra 's bheaga."
354
355#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
356msgid "Initial Stamp Size:"
357msgstr "Meud tùsail nan stampaichean:"
358
359#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
360msgid "Control Simplification:"
361msgstr "Simpleachadh nan innealan-smachd:"
362
363#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
364msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
365msgstr "Cuir à comas am putan \"&Fàg an-seo\" 's an iuchair [Escape]"
366
367#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
368msgid ""
369"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
370"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
371msgstr ""
372"Fàgaidh tu Tux Paint fhathast ma bhriogas tu air a' phutan X a dhùineas an "
373"uinneag air a' bhàr-tiotail no ma bhrùthas tu [Alt]+[F4] no "
374"[Shift]+[Ctrl]+[Escape]."
375
376#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
377msgid "Disable '&Stamps' Tool"
378msgstr "Cuir inneal nan \"&Stampaichean\" à comas"
379
380#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
381msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
382msgstr ""
383"Na luchdaich na stampaichean nuair a thòisicheas am prògram is leis a sin, "
384"bidh inneal nan stampaichean à comas."
385
386#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
387msgid "Disable Stamp &Controls"
388msgstr "Cuir &innealan-smachd nan stampaichean à comas"
389
390#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
391msgid ""
392"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
393"Grow, Mirror and Flip)."
394msgstr ""
395"Nì seo inneal nan stampaichean nas simplidhe le bhith a' toirt air falbh "
396"putain-smachd nan stampaichean (Crùb, Fàs, Sgàthanaich is Flip)."
397
398#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
399msgid "Disable &Magic Controls"
400msgstr "Cuir na &h-innealan-smachd draoidheil à comas"
401
402#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
403msgid ""
404"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
405"and fullscreen modes."
406msgstr ""
407"Nì seo na h-innealan draoidheil nas simplidhe le bhith a' toirt air falbh na "
408"putain a leumas eadar na modhan peantaidh is làn-sgrìn."
409
410#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
411msgid "Disable '&Label' Tool"
412msgstr "Cuir inneal nan \"&Leubailean\" à comas"
413
414#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
415msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
416msgstr ""
417"Cuir à comas inneal nan \"Leubailean\" leis a chuireas tu teacsa ann "
418"cuideachd (a' fàgail an inneil \"Teacsa\" a-mhàin)."
419
420#. TAB: LANGUAGES
421#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
422msgid "Languages"
423msgstr "Cànain"
424
425#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
426msgid "Language:"
427msgstr "Cànan:"
428
429#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
430msgid "Language : "
431msgstr "Cànan : "
432
433#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
434msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
435msgstr ""
436"Cleachd Tux Paint ann an cànan àraidh (a' leigeil seachad roghainnean an t-"
437"siostaim)."
438
439#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
440msgid "&Mirror Stamps"
441msgstr "&Sgàthanaich stampaichean"
442
443#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
444msgid ""
445"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
446"prefer things appearing right-to-left."
447msgstr ""
448"Dèan dealbh sgàthanaichte de gach stampa a ghabhas sgàthanachadh gu fèin-"
449"obrachail. Feumail do chleachdaichean as fhearr leotha rudan a' dol on taobh "
450"deas gun taobh chlì."
451
452#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
453msgid "Fonts:"
454msgstr "Cruthan-clò:"
455
456#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
457msgid "Load System &Fonts"
458msgstr "&Luchdaich cruthan-clò an t-siostaim"
459
460#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
461msgid ""
462"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
463"cause instability!)"
464msgstr ""
465"Feuch is luchdaich barrachd chruthan-clò a tha ann an àitichean eile air a' "
466"choimpiutair agad. (An aire: Faodaidh gun adhbharaich seo neo-sheasmhachd!)"
467
468#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
469msgid "Load All &Locale Fonts"
470msgstr "Luchdaich gach cruth-clò an &sgeama ionadail"
471
472#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
473msgid ""
474"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
475"locale Tux Paint is being run under."
476msgstr ""
477"Luchdaich gach cruth-clò a tha sònraichte dhan sgeama ionadail agad ann an "
478"Tux Paint, ge b' e dè an sgeama ionadail sa bheil Tux Paint 'na ruith ann."
479
480#. TAB: PRINTING
481#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
482msgid "Printing"
483msgstr "Clò-bhualadh"
484
485#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
486msgid "Print Permissions:"
487msgstr "Ceadan a' chlò-bhualaidh:"
488
489#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
490msgid "Allow &Printing"
491msgstr "&Ceadaich clò-bhualadh"
492
493#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
494msgid "Let users print from within Tux Paint."
495msgstr "Leig le cleachdaichean clò-bhualaidh o bhroinn Tux Paint fhèin."
496
497#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
498msgid "Print Delay : "
499msgstr "Dàil air a' chlò-bhualadh : "
500
501#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
502msgid "seconds"
503msgstr "diogan"
504
505#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
506msgid ""
507"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
508"printing.)"
509msgstr ""
510"Na ceadach clò-bhualadh ach aon turas gach N-amh diog (Cuir a-steach 0 gus "
511"nach bi cuingeachadh sam bith ann.)"
512
513#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
514msgid "Show Printer Dialog:"
515msgstr "Seall còmhradh a' chlò-bhualadair:"
516
517#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
518msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
519msgstr "'S an iuchair atharrachaidh [Alt] 'ga chu&mail sìos a-mhàin"
520
521#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
522msgid "Always &show printer dialog"
523msgstr "&Seall còmhradh a' chlò-bhualadair an-còmhnaidh"
524
525#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
526msgid "&Never show printer dialog"
527msgstr "&Na seall còmhradh a' chlò-bhualadair idir"
528
529#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
530msgid "(Even when [Alt] is held.)"
531msgstr "(Fiù ma chumar sìos [Alt].)"
532
533#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
534msgid "Save printer configuration"
535msgstr "Sàbhail rèiteachadh a' chlò-bhualadair"
536
537#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
538msgid "Print Commands:"
539msgstr "Àitheantan a' chlò-bhualaidh:"
540
541#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
542msgid "Use &Alternative Print Command"
543msgstr "Cleachd &roghainn eile mar àithne clò-bhualaidh"
544
545#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
546msgid ""
547"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
548"(Advanced! Unix/Linux only!)"
549msgstr ""
550"Cleachd roghainn eile mar àithne clò-bhualaidh seach an àithne bhunaiteach "
551"ann an Tux Paint (lpr). (Sàr chleachdaichean Unix/Linux a-mhàin!)"
552
553#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
554msgid ""
555"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
556"standard input (STDIN)."
557msgstr ""
558"Cuir a-steach an àithne airson clò-bhualadh, Feumaidh e gabhail ri fòrmat "
559"PostScript air an ion-chur stannardach (STDIN) aige."
560
561#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
562msgid "Use &Alternative Print Dialog"
563msgstr "Cleachd &roghainn eile mar chòmhradh clò-bhualaidh"
564
565#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
566msgid ""
567"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
568"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
569msgstr ""
570"Cleachd roghainn eile mar àithne clò-bhualaidh seach an còmhradh bunaiteach "
571"ann an Tux Paint (kprinter). (Sàr chleachdaichean Unix/Linux a-mhàin!)"
572
573#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
574msgid ""
575"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
576"standard input (STDIN)."
577msgstr ""
578"Cuir a-steach an àithne airson còmhradh a' chlò-bhualaidh, Feumaidh e "
579"gabhail ri fòrmat PostScript air an ion-chur stannardach (STDIN) aige."
580
581#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
582msgid "Paper Size : "
583msgstr "Meud a' phàipeir : "
584
585#. TAB: SAVING
586#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
587msgid "Saving"
588msgstr "'Ga shàbhaladh"
589
590#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
591msgid "Save Over Earlier Work:"
592msgstr "Ma thathar an impis sàbhaladh thairis air obair roimhpe:"
593
594#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
595msgid "&Ask Before Overwriting"
596msgstr "&Faighnich mus sgrìobhar thairis air stuth"
597
598#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
599msgid ""
600"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
601"make a new file."
602msgstr ""
603"Nuair a shàbhaileas mi dealbh a-rithist, faighnich dhìom a bheil mi airson "
604"sgrìobhadh thairis air an t-seann dealbh no airson a shàbhaladh mar fhaidhle "
605"ùr."
606
607#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
608msgid "Always &Overwrite Older Version"
609msgstr "&Sgrìobh thairis air an t-seann fhaidhle an-còmhnaidh"
610
611#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
612msgid ""
613"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
614"Potential for lost work!)"
615msgstr ""
616"Nuair a shàbhaileas mi dealbh a-rithist, sgrìobh thairis air an t-seann "
617"fhaidhle an-còmhnaidh. (Rabhadh: Faodaidh gun caill thu obair a rinn thu!)"
618
619#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
620msgid "Always Save &New Picture"
621msgstr "Sàbhail mar &dhealbh ùr an-còmhnaidh"
622
623#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
624msgid ""
625"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
626"lots of files!)"
627msgstr ""
628"Nuair a shàbhaileas mi dealbh a-rithist, sàbhail e mar fhaidhle ùr. "
629"(Rabhadh: Faodaidh gum bi torr mòr fhaidhlichean agad ri linn seo!)"
630
631#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
632msgid "Start Blank:"
633msgstr "Tòiseachadh bàn:"
634
635#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
636msgid "Start with &Blank Canvas"
637msgstr "Tòisich le canabhas &bàn"
638
639#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
640msgid "Save Directory:"
641msgstr "Pasgan sàbhalaidh:"
642
643#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
644msgid "Use &Alternative Save Directory"
645msgstr "Cleachd &pasgan eile gus rudan a shàbhaladh ann"
646
647#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
648msgid ""
649"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
650msgstr ""
651"Na sàbhail dealbhan sa phasgan bhunaiteach ach cleachd an t-aite a leanas:"
652
653#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
654msgid "Alternative Save Directory:"
655msgstr "Roghainn eile de phasgan sàbhalaidh:"
656
657#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
658msgid "More Saving Options:"
659msgstr "Barrachd roghainnean sàbhalaidh:"
660
661#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
662msgid "Disable '&Save' Button"
663msgstr "Cuir am putan \"&Sàbhail\" à comas"
664
665#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
666msgid ""
667"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
668"paper.'"
669msgstr ""
670"Cha bhi comas ann dealbhan a shàbhaladh. Thèid Tux Paint a chleachdadh mar "
671"\"phàipear sgrìobaidh\" sealach."
672
673#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
674msgid "&Auto-save on Quit"
675msgstr "Dèan &fèin-sàbhaladh nuair a dh'fhàgar"
676
677#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
678msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
679msgstr ""
680"Na faighnich dhìom a bheil mi airson an dealbh làithreach a shàbhaladh nuair "
681"a dh'fhàgas mi am prògram ach sàbhail e."
682
683#. TAB: DATA
684#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
685msgid "Data"
686msgstr "Dàta"
687
688#. FIXME: Looks awful:
689#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
690msgid "Lockfile:"
691msgstr "Faidhle glasaidh:"
692
693#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
694msgid "&Don't use lockfile"
695msgstr "&Na cleachd faidhle glasaidh"
696
697#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
698msgid ""
699"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
700"(May be necessary in a networked environment.)"
701msgstr ""
702"Na toir sùil airson faidhle glasaidh. Leig le daoine Tux Paint a chur gu dol "
703"iomadh turas aig an aon àm. (Faodaidh gum bi feum air seo air lìonradh.)"
704
705#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
706msgid "Data Directory:"
707msgstr "Pasgan an dàta:"
708
709#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
710msgid "Use &Alternative Data Directory"
711msgstr "Cleachd &roghainn eile de phasgan dàta"
712
713#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
714msgid ""
715"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
716"following location:"
717msgstr ""
718"Na luchdaich bruisean, stampaichean is msaa on phasgan bhunaiteach ach "
719"cleachd an t-aite a leanas:"
720
721#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
722msgid "Alternative Data Directory:"
723msgstr "Roghainn eile de phasgan dàta:"
724
725#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
726msgid "Accessibility"
727msgstr "So-ruigsinneachd"
728
729#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
730msgid "Sticky mouse clicks"
731msgstr "Briogadh luchaige steigeach"
732
733#. Fl_Check_Button* o
734#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
735msgid ""
736"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
737"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
738"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
739"pointer controls."
740msgstr ""
741"Tha seo feumail dhan fheadhainn aig a bheil trioblaid le briogadh 's "
742"slaodadh. Nuair a bhios seo air, briog 's leig às gus tòiseachadh air "
743"peantadh, gluais gus peantadh 's briog 's leig às a-rithist gus sgur dhen "
744"pheantadh. Gabhaidh a chleachdadh le innealan-smachd tomhaire stèidhichte "
745"air meur-chlàr no joystick cuideachd."
746
747#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
748msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
749msgstr "Smachd aig a' mheur-chlàr air tomhaire na luchaige"
750
751#. Fl_Check_Button* o
752#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
753msgid ""
754"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
755"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
756"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
757"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
758"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
759"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
760msgstr ""
761"Nuair a bhios seo an comas, gabhaidh iuchraichean saighde no àireimh a "
762"chleachdadh gus tomhaire na luchaige a ghluasad. Cleachd àireamh 5, Space, "
763"Insert no F5 airson briogadh (Nuair a bhios tu am broinn nan innealan "
764"\"Teacsa\" no \"Leubail\", cha ghabh na h-àireamhan no Space a cleachdadh). "
765"Cuideachd gearraidh F4 leum tro na bogsaichean \"Innealan\", \"Dathan\" 's "
766"canabhas a' pheantaidh, Gluaisidh F8 's F7 suas/sìos am broinn a' bhogsa "
767"\"Innealan\" agus gluaisidh F11 's F12 gu clì/deas am broinn nam bogsaichean "
768"\"Innealan\" 's \"Dathan\"."
769
770#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
771msgid "Onscreen keyboard:"
772msgstr "Meur-chlàr air an sgrìn:"
773
774#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
775msgid "Show a keyboard on the screen"
776msgstr "Seall meur-chlàr air an sgrìn"
777
778#. Fl_Check_Button* o
779#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
780msgid ""
781"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
782"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
783msgstr ""
784"Seall meur-chlàr air an sgrìn nuair a bhios inneal \"Teacsa\" no \"Leubail\" an "
785"comas ach an urrainn dhut sgrìobhadh le tomhaire na luchaige."
786
787#. Fl_Box* o
788#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
789msgid "Layout"
790msgstr "Co-dhealbhachd"
791
792#. Fl_Choice* o
793#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
794msgid "How are keys organized in the keyboard"
795msgstr "Mar a tha iuchraichean 'gan eagrachadh sa mheur-chlàr"
796
797#. Fl_Box* o
798#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
799msgid "Disable layout changes"
800msgstr "Cuir atharrachadh air a' cho-dhealbhachd à comas"
801
802#. Fl_Check_Button* o
803#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
804msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
805msgstr ""
806"Cuir na putanan gus co-dhealbhachd a' mheur-chlàir atharrachadh à comas."
807
808#. Fl_Group* o
809#. TAB: JOYSTICK
810#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
811msgid "Joystick"
812msgstr "Joystick"
813
814#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
815#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
816msgid "Main device:"
817msgstr "Prìomh uidheam:"
818
819#. Fl_Spinner* o
820#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
821msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
822msgstr ""
823"Àireamh an uidheam ri chleachdadh. (tòisichidh àireamhan aig SDL air 0)"
824
825#. Fl_Spinner* o
826#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
827msgid ""
828"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
829"(0-500; default value is 15)"
830msgstr ""
831"Maille a' joystick. Meudaich an luach seo airson daoine a ghluaiseas gu "
832"slaodach. (0-500; is 15 an luach tùsail)"
833
834#. Fl_Spinner* o
835#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
836msgid ""
837"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
838"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
839msgstr ""
840"Thèid tachartasan SDL fon stairsneach a shadail air falbh, tha seo feumail "
841"gus gluasad gun iarraidh a sheachnadh. (0-32766; is 3200 an luach tùsail)"
842
843#. Fl_Spinner* o
844#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
845msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
846msgstr "Cuingich luaths a' ghluasaid. (1-7; is 7 an luach tùsail)"
847
848#. Fl_Group* o
849#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
850msgid "Hat:"
851msgstr "Ad:"
852
853#. Fl_Spinner* o
854#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
855msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
856msgstr "Maille an aid. (0-500; is 15 an luach tùsail)"
857
858#. Fl_Spinner* o
859#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
860msgid ""
861"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
862"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
863msgstr ""
864"Nuair a dh'fhalbhas an ùine air an ad, an àireamh de mhille-dhiogan mus "
865"tòisichear air gluasad gu leantainneach. (0-3000; is 1000 an luach tùsail)"
866
867#. Fl_Group* o
868#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
869msgid "Buttons to disable:"
870msgstr "Putanan à comas:"
871
872#. Fl_Input* o
873#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
874msgid ""
875"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
876"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
877"g. 2,3,5)"
878msgstr ""
879"Ma dh'adhbharaicheas putan no dhà a' joystick duilgheadasan, 's urrainn dhut "
880"an cur à comas le liosta de dh'àireamhan nam putan 'gan sgaradh le cromagan. "
881"(m.e. 2,3,5)"
882
883#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
884msgid "Button shortcuts:"
885msgstr "Ath-ghoiridean nam putan:"
886
887#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
888#| msgid ""
889#| "Here you can configure shortcuts for the different buttons of the "
890#| "joystick, beware to not assign a shortcut to the button used to draw."
891msgid ""
892"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
893"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
894msgstr ""
895"'S urrainn dhut ath-ghoiridean a rèiteachadh airson putanan a' joystick. "
896"(Thoir an aire nach sònraich thu ath-ghoirid dhan phutan a chleachdar airson "
897"tarraing.)"
898
899#. Fl_Box* o
900#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
901msgid "Button number for the Escape key."
902msgstr "Àireamh a' phutain airson an iuchair Escape."
903
904#. Fl_Spinner* o
905#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
906msgid "Button number for the Brush tool."
907msgstr "Àireamh a' phutain airson inneal nam bruis."
908
909#. Fl_Spinner* o
910#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
911msgid "Button number for the Stamps tool."
912msgstr "Àireamh a' phutain airson inneal nan stampaichean."
913
914#. Fl_Spinner* o
915#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
916msgid "Button number for the Lines tool."
917msgstr "Àireamh a' phutain airson inneal nan loidhnichean."
918
919#. Fl_Spinner* o
920#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
921msgid "Button number for the Shapes tool."
922msgstr "Àireamh a' phutain airson inneal nan cumaidhean."
923
924#. Fl_Spinner* o
925#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
926msgid "Button number for the Text tool."
927msgstr "Àireamh a' phutain airson inneal an teacsa."
928
929#. Fl_Spinner* o
930#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
931msgid "Button number for the Label tool."
932msgstr "Àireamh a' phutain airson inneal nan leubailean."
933
934#. Fl_Spinner* o
935#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
936msgid "Button number for the Magic tool."
937msgstr "Àireamh a' phutain airson inneal na draoidheachd."
938
939#. Fl_Spinner* o
940#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
941msgid "Button number for Undo."
942msgstr "Àireamh a' phutain airson neo-dhèanamh."
943
944#. Fl_Spinner* o
945#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
946msgid "Button number for Redo."
947msgstr "Àireamh a' phutain airson ath-dhèanamh."
948
949#. Fl_Spinner* o
950#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
951msgid "Button number for the Eraser tool."
952msgstr "Àireamh a' phutain airson inneal an t-suathain."
953
954#. Fl_Spinner* o
955#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
956msgid "Button number for the New tool."
957msgstr "Àireamh a' phutain airson inneal nan dealbh ùra."
958
959#. Fl_Spinner* o
960#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
961msgid "Button number for the Open tool."
962msgstr "Àireamh a' phutain airson an inneal fosglaidh."
963
964#. Fl_Spinner* o
965#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
966msgid "Button number for saving."
967msgstr "Àireamh a' phutain airson sàbhaladh."
968
969#. Fl_Spinner* o
970#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
971msgid "Button number for Page Setup."
972msgstr "Àireamh a' phutain airson rèiteachadh na duilleige."
973
974#. Fl_Spinner* o
975#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
976msgid "Button number for printing."
977msgstr "Àireamh a' phutain airson clò-bhualadh."
978
979#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
980msgid "Settings for : "
981msgstr "Na roghainnean airson : "
982
983#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
984msgid "Current User"
985msgstr "a' chleachdaiche làithrich"
986
987#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
988msgid "All Users"
989msgstr "a h-uile cleachdaiche"
990
991#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
992msgid "Use \"All Users\" Settings"
993msgstr "Cleachd roghainnean \"A h-uile cleachdaiche\""
994
995#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
996msgid "Apply"
997msgstr "Cuir an sàs"
998
999#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
1000msgid "Reset"
1001msgstr "Ath-shuidhich"
1002
1003#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
1004msgid "Defaults"
1005msgstr "Bun-roghainnean"
1006
1007#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
1008msgid "Quit"
1009msgstr "Fàg an-seo"
1010
1011#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
1012msgid "Tux Paint Config."
1013msgstr "Rèiteachadh Tux Paint."
1014
1015#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
1016msgid "Configure Tux Paint"
1017msgstr "Rèitich Tux Paint"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.