source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/pl.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 4 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 25.7 KB
Line 
1# Polish translation tuxpaint-config.
2# Copyright (C) 2014.
3# This file is distributed under the same license as the tuxpaint-config package.
4# Piotr Kwiliński <euvcp@hotmail.com>, 2014.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: tuxpaint-config\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2014-07-06 07:46+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2014-06-11 18:18+0100\n"
12"Last-Translator: Piotr Kwiliński <euvcp@hotmail.com>\n"
13"Language-Team: - <->\n"
14"Language: \n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
19"X-Poedit-Language: Polish\n"
20"X-Poedit-Country: POLAND\n"
21
22#: ../about.h:10
23msgid ""
24"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
25"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
26"\n"
27"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
28"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
29"children.\n"
30"\n"
31"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
32"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
33"bottom.\n"
34"\n"
35"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
36"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
37"to write out a new configuration file.\n"
38"\n"
39"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
40msgstr ""
41"Witaj w graficznym konfiguratorze ustawień Tux Paint'a stworzonym przez "
42"Torstena Giebla, Jana Wynholdsa, Billa Kendricka i Martina Fuhrera.\n"
43"\n"
44"To narzędzie pozwala na dostosowanie ustawień Tux Paint'a takich jak tryb "
45"pełnego ekranu, język interfejsu czy opcje upraszczające Tux Paint dla "
46"twojego dziecka.\n"
47"\n"
48"Zmian można dokonać wyłącznie dla bieżącego użytkownika lub wszystkich "
49"użytkowników dokonując wyboru z poniższego menu 'Ustawienia dla "
50"użytkownika:'\n"
51"\n"
52"Wybierz zakładki u góry bo dokonać zmian wybranej kategorii ustawień a "
53"następnie wybierz na dole \"Zastosuj' by zapisać nowe ustawienia.\n"
54"\n"
55"Nowe ustawienia zostaną uwzględnione przy ponownym uruchomieniu Tux Paint."
56
57#: ../tuxpaint-config.cxx:208
58msgid "(Use system's default)"
59msgstr "(Użyj ustaweń domyślnych)"
60
61#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
62msgid "(Use system's setting)"
63msgstr "(Użyj ustawień systemu)"
64
65#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
66msgid "Default (no override)"
67msgstr "Domyślny (bez zmian)"
68
69#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
70msgid "Override: Small"
71msgstr "Zmieniony: mały"
72
73#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
74msgid "Override: Medium"
75msgstr "Zmieniony: średni"
76
77#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
78msgid "Override: Large"
79msgstr "Zmieniony: duży"
80
81#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
82msgid "Save Directory?"
83msgstr "Folder zapisywania?"
84
85#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
86msgid "Data Directory?"
87msgstr "Folder danych?"
88
89#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
90msgid "Color Palette File?"
91msgstr "Plik palety kolorów?"
92
93#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
94msgid "Quit without applying changes?"
95msgstr "Wyjść bez zatwierdzania zmian?"
96
97#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
98msgid "&No"
99msgstr "&Nie"
100
101#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
102msgid "&Yes"
103msgstr "&Tak"
104
105#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
106msgid "current user"
107msgstr "bieżący użytkownik"
108
109#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
110msgid "all users"
111msgstr "wszyscy użytkownicy"
112
113#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
114#, c-format
115msgid "Apply changes you made to %s?"
116msgstr "Zastosować zmiany w %s?"
117
118#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
119msgid "No"
120msgstr "Nie"
121
122#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
123msgid "Yes"
124msgstr "Tak"
125
126#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
127msgid "Tux Paint Config v"
128msgstr "Konfigurator Tux Paint v"
129
130#. TAB: ABOUT
131#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
132msgid "About"
133msgstr "O programie"
134
135#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
136msgid "About Tux Paint Config."
137msgstr "O konfiguratorze Tux Paint."
138
139#. TAB: VIDEO / SOUND
140#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
141msgid "Video/Sound"
142msgstr "Obraz/Dźwięk"
143
144#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
145msgid "Video:"
146msgstr "Obraz:"
147
148#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
149msgid "&Fullscreen"
150msgstr "Pełen ekran"
151
152#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
153msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
154msgstr "Uruchom Tux Paint na pełnym ekranie, a nie w oknie."
155
156#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
157msgid "&Native"
158msgstr "Aktual&ny"
159
160#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
161msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
162msgstr "Użyj obecnej rozdzielczości ekranu."
163
164#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
165msgid "Window size : "
166msgstr "Rozmiar okna:"
167
168#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
169msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
170msgstr "Rozmiar okna lub rozdzielczość na pełnym ekranie."
171
172#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
173msgid "&Rotate Orientation"
174msgstr "Zmień o&rientację"
175
176#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
177msgid ""
178"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
179"a tablet PC)"
180msgstr ""
181"Zamień wysokość z szerokością by obrócić o 90 stopni (przydatne przy "
182"wyświetlaniu portretów na tabletach)"
183
184#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
185msgid "Allow S&creensaver"
186msgstr "Zezwól na wygasza&cz ekranu"
187
188#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
189msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
190msgstr "Nie wyłączaj wygaszacza ekranu podczas pracy Tux Paint."
191
192#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
193msgid "Sound:"
194msgstr "Dźwięk:"
195
196#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
197msgid "Enable &Sound Effects"
198msgstr "Włącz efekty dźwiękowe"
199
200#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
201msgid "Enable/disable sound effects."
202msgstr "Włącz/wyłącz efekty dźwiękowe."
203
204#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
205msgid "Color Palette File:"
206msgstr "Plik palety kolorów:"
207
208#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
209msgid "Use &Alternative Color Palette"
210msgstr "Użyj &alternatywnej palety kolorów."
211
212#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
213msgid ""
214"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
215msgstr ""
216"Nie używaj domyślnej palety kolorów, użyj palety zdefiniowanej w pliku:"
217
218#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
219#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
220msgid "Browse..."
221msgstr "Przeglądaj"
222
223#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
224#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
225msgid "Mouse/Keyboard"
226msgstr "Myszka/Klawiatura"
227
228#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
229msgid "Cursor:"
230msgstr "Kursor:"
231
232#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
233msgid "&Fancy Cursor Shapes"
234msgstr "&Fantazyjne kształty kursora"
235
236#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
237msgid ""
238"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
239"what you are doing."
240msgstr ""
241"Zmienia wygląd wskaźnika myszy zależnie od jego położenia i wykonywanej "
242"czynności."
243
244#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
245msgid "&Hide Cursor"
246msgstr "Ukryj kursor"
247
248#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
249msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
250msgstr ""
251"Całkowicie ukrywa kursor (przydatne w urządzeniach z ekranem dotykowym)."
252
253#. Fl_Group* o
254#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
255msgid "Keyboard:"
256msgstr "Klawiatura:"
257
258#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
259msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
260msgstr "Włącz skróty &klawiaturowe"
261
262#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
263msgid ""
264"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
265"Control+S to Save)"
266msgstr ""
267"Zezawla na używanie kombinacji klawiszy jako skrótów dla niektórych  poleceń "
268"(np. Ctrl+S jako zapisz)"
269
270#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
271msgid "Mouse:"
272msgstr "Myszka:"
273
274#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
275msgid "&Grab Mouse Pointer"
276msgstr "Przytrzymaj wskaźnik myszki"
277
278#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
279msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
280msgstr "Zapobiega wyjechaniu wskaźnikiem myszki poza okno Tux Paint."
281
282#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
283msgid "Mouse &Wheel Support"
284msgstr "Obsługa kółka myszki"
285
286#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
287msgid ""
288"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
289"stamps)"
290msgstr ""
291"Zezwala na wykorzystenie kółka myszki do przewijania listy (np. pedzli, "
292"stampli)"
293
294#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
295msgid "No &Button Distinction"
296msgstr "Nie rozróżniaj przycisków"
297
298#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
299msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
300msgstr ""
301"Zezwala na używanie również środkowego i prawego przycisku myszy do klikania."
302
303#. TAB: SIMPLIFCIATION
304#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
305#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
306msgid "Simplification"
307msgstr "Uproszczenia"
308
309#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
310msgid "Interface Simplification:"
311msgstr "Uproszczenia interfejsu:"
312
313#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
314msgid "Disable Shape &Rotation"
315msgstr "Wyłącz obracanie kształtów"
316
317#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
318msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
319msgstr ""
320"Możliwość obracania kształtów zostanie zablokowana. Użyteczne przy mnieszych "
321"dzieciach."
322
323#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
324msgid "Simple Stamp &Outlines"
325msgstr "Proste kontury stempla"
326
327#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
328msgid ""
329"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
330"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
331msgstr ""
332"Rysuje prostokąt wokół kursora przy umieszczaniu stempla zamiast "
333"szczegółowego konturu. (Dla wolnych komputerów.)"
334
335#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
336msgid "Show &Uppercase Text Only"
337msgstr "Stosuj wyłącznie WIELKIE litery"
338
339#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
340msgid ""
341"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
342"UPPERCASE rather than Mixed Case."
343msgstr ""
344"Dotyczy każdego tekstu w Tux paint (etykiety przycisków, okna dialogowe, "
345"itd.)"
346
347#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
348msgid "Initial Stamp Size:"
349msgstr "Początkowy rozmiar stempla:"
350
351#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
352msgid "Control Simplification:"
353msgstr "Uproszczenia sterowania:"
354
355#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
356msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
357msgstr "Wyłącz przycisk 'Zakończ' i [Escape]"
358
359#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
360msgid ""
361"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
362"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
363msgstr ""
364"Wciśnięcie (X) na psku okienka, wciśnięcie [Alt]+[F4] lub "
365"[Shift]+[Ctrl]+[Escape] będzie nadal powodowało zamknięcie Tux Paint."
366
367#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
368msgid "Disable '&Stamps' Tool"
369msgstr "Wyłącz narzędzie 'Stemple'"
370
371#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
372msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
373msgstr "Nie wczytuje stempli przy starcie, wyłączając narzędzie stempli."
374
375#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
376msgid "Disable Stamp &Controls"
377msgstr "Wyłącz sterowane stemplami"
378
379#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
380msgid ""
381"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
382"Grow, Mirror and Flip)."
383msgstr ""
384"Upraszcza narzędzie stempli poprzez usunięcie przycisków sterujących (zwęż, "
385"powiększ, lustro, przerzuć)."
386
387#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
388msgid "Disable &Magic Controls"
389msgstr "Wyłącz sterowanie magią"
390
391#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
392msgid ""
393"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
394"and fullscreen modes."
395msgstr ""
396"Upraszcza narzędzie magii poprzez usunięcie przełącznika między opcjami "
397"rysowania i pełnoekranowymi."
398
399#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
400msgid "Disable '&Label' Tool"
401msgstr "Wyłącz narzędzie 'Etykiety'"
402
403#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
404msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
405msgstr ""
406"Wyłącza ureządzenie wprowadzania tekstu etykiet (zostawia tylko narzędzie "
407"'Tekst')."
408
409#. TAB: LANGUAGES
410#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
411msgid "Languages"
412msgstr "Języki"
413
414#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
415msgid "Language:"
416msgstr "Język:"
417
418#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
419msgid "Language : "
420msgstr "Język :"
421
422#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
423msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
424msgstr "Uruchom Tux paint w wybranym języku."
425
426#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
427msgid "&Mirror Stamps"
428msgstr "Lustrzane stemple"
429
430#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
431msgid ""
432"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
433"prefer things appearing right-to-left."
434msgstr ""
435"Automwtycznie twórz lustrzane odbicie asymetrycznych stempli. Użyteczne przy "
436"rysowaniu od prawej do lewej."
437
438#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
439msgid "Fonts:"
440msgstr "Czcionka:"
441
442#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
443msgid "Load System &Fonts"
444msgstr "Wczytaj czcionki systemowe."
445
446#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
447msgid ""
448"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
449"cause instability!)"
450msgstr ""
451"Spróbuj wzytac więcej czcionek zlokalizowanych na twoim komputerze. (Uwaga:  "
452"może powodować niestabilność!)"
453
454#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
455msgid "Load All &Locale Fonts"
456msgstr "Wczytaj wszystkie czcionki lokalne"
457
458#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
459msgid ""
460"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
461"locale Tux Paint is being run under."
462msgstr ""
463"Wczytuje wszystkie czcionki lokalne zainstalowane w Tux Paint niezależnie od "
464"wybranych ustawień lokalnych."
465
466#. TAB: PRINTING
467#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
468msgid "Printing"
469msgstr "Drukowanie"
470
471#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
472msgid "Print Permissions:"
473msgstr "Zezwolenia druku:"
474
475#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
476msgid "Allow &Printing"
477msgstr "Zazwalaj na &drukowanie"
478
479#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
480msgid "Let users print from within Tux Paint."
481msgstr "Zezwala użytkownikom drukowac z Tux Paint."
482
483#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
484msgid "Print Delay : "
485msgstr "Opóźnienie wydruku:"
486
487#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
488msgid "seconds"
489msgstr "sekund"
490
491#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
492msgid ""
493"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
494"printing.)"
495msgstr ""
496"Ogranicza drukowanie raz na N sekund. (Wpisz '0' by nie ograniczać wydruków.)"
497
498#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
499msgid "Show Printer Dialog:"
500msgstr "Pokaż okno dialogowe drukarki:"
501
502#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
503msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
504msgstr "Tylko kiedy przytrzymano klawisz [Alt]"
505
506#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
507msgid "Always &show printer dialog"
508msgstr "Zawsze pokazuj okno dialogowe"
509
510#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
511msgid "&Never show printer dialog"
512msgstr "Nigdy nie pokazuj okna dialogowego"
513
514#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
515msgid "(Even when [Alt] is held.)"
516msgstr "(Nawet jeśli przytrzymano [Alt])"
517
518#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
519msgid "Save printer configuration"
520msgstr "Zapisz ustawienia drukarki"
521
522#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
523msgid "Print Commands:"
524msgstr "Polecenia wydruku:"
525
526#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
527msgid "Use &Alternative Print Command"
528msgstr "Użyj alternatywnego polecenia wydruku"
529
530#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
531msgid ""
532"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
533"(Advanced! Unix/Linux only!)"
534msgstr ""
535"Zmień domyślne ustawienia Tux Paint dla polecenia wydruku ('lpr') na inne. "
536"(Zaawansowane! Tylko Unix/Linux!)"
537
538#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
539msgid ""
540"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
541"standard input (STDIN)."
542msgstr ""
543"Wpisz polecenie dla wydruku. Musi akceptować format PostScript w "
544"standardowej formie (STDIN)."
545
546#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
547msgid "Use &Alternative Print Dialog"
548msgstr "Użyj alternatywnego okna drukarki"
549
550#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
551msgid ""
552"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
553"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
554msgstr ""
555"Zmień domyślne ustawienia Tux Paint dla okna drukarki ('kprinter') na inne. "
556"(Zaawansowane! Tylko Unix/Linux!)"
557
558#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
559msgid ""
560"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
561"standard input (STDIN)."
562msgstr ""
563"Wpisz polecenie okna wydruku. Musi akceptować format PostScript w "
564"standardowej formie (STDIN)."
565
566#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
567msgid "Paper Size : "
568msgstr "Rozmiar papieru :"
569
570#. TAB: SAVING
571#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
572msgid "Saving"
573msgstr "Zapisywanie"
574
575#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
576msgid "Save Over Earlier Work:"
577msgstr "Zapisywanie na wcześniejszej pracy:"
578
579#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
580msgid "&Ask Before Overwriting"
581msgstr "&Pytaj przed nadpisaniem"
582
583#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
584msgid ""
585"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
586"make a new file."
587msgstr ""
588"Przy ponownym zapisywaniu pytaj o nadpisanie wcześniejszej wersji lub "
589"utworzenie nowego pliku."
590
591#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
592msgid "Always &Overwrite Older Version"
593msgstr "Zawsze &nadpisuj starsze wersje"
594
595#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
596msgid ""
597"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
598"Potential for lost work!)"
599msgstr ""
600"Przy ponownym zapisywaniu zawsze nadpisuj wcześniejszą wersję. (Ostrzeżenie: "
601"Możliwa utrata efektów pracy!)"
602
603#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
604msgid "Always Save &New Picture"
605msgstr "Zawsze &zapisuj nowy rysunek"
606
607#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
608msgid ""
609"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
610"lots of files!)"
611msgstr ""
612"Pzy ponownym zapisywaniu zawsze twórz nowy plik. (Ostrzeżenie: Potencjalnie "
613"duża ilość plików!)"
614
615#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
616msgid "Start Blank:"
617msgstr "Zaczynaj na czysto:"
618
619#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
620msgid "Start with &Blank Canvas"
621msgstr "&Rozpoczynaj pracę z pustym płótnem."
622
623#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
624msgid "Save Directory:"
625msgstr "Folder zapisywania:"
626
627#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
628msgid "Use &Alternative Save Directory"
629msgstr "Użyj alternatywnego folderu zapisywania"
630
631#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
632msgid ""
633"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
634msgstr ""
635"Nie zapisuj rysunków w standardowym folderze, użyj poniższej lokalizacji:"
636
637#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
638msgid "Alternative Save Directory:"
639msgstr "Alternatywny folder zapisu:"
640
641#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
642msgid "More Saving Options:"
643msgstr "Więcej opcji zapisywania:"
644
645#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
646msgid "Disable '&Save' Button"
647msgstr "Zablokuj przycisk 'Zapisz'"
648
649#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
650msgid ""
651"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
652"paper.'"
653msgstr ""
654"Nie zezwalaj na zspisywanie plików. Tux Paint działa jako tymczasowy "
655"'szkicownik'."
656
657#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
658msgid "&Auto-save on Quit"
659msgstr "Automatyczny zapis przy wyjściu."
660
661#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
662msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
663msgstr "Nie pytaj o zapisywanie przy wychodzeniu z programu, poprostu zapisz."
664
665#. TAB: DATA
666#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
667msgid "Data"
668msgstr "Dane"
669
670#. FIXME: Looks awful:
671#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
672msgid "Lockfile:"
673msgstr "Ograniczenie uruchomień:"
674
675#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
676msgid "&Don't use lockfile"
677msgstr "Nie używaj ograniczenia uruchomień."
678
679#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
680msgid ""
681"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
682"(May be necessary in a networked environment.)"
683msgstr ""
684"Nie sprawdza ograniczenia uruchomień. Pozwala na wielokrotne, równoległe "
685"uruchomienie Tux Paint. (Może być niezbędne w środowisku sieciowym.)"
686
687#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
688msgid "Data Directory:"
689msgstr "Folder danych:"
690
691#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
692msgid "Use &Alternative Data Directory"
693msgstr "Użyj alternatywnego folderu danych"
694
695#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
696msgid ""
697"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
698"following location:"
699msgstr ""
700"Nie wczystuj pędzli, stempli, itd. ze standardowego folderu, użyj poniższej "
701"lokalizacji:"
702
703#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
704msgid "Alternative Data Directory:"
705msgstr "Alternatywny folder danych:"
706
707#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
708msgid "Accessibility"
709msgstr ""
710
711#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
712msgid "Sticky mouse clicks"
713msgstr ""
714
715#. Fl_Check_Button* o
716#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
717msgid ""
718"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
719"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
720"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
721"pointer controls."
722msgstr ""
723
724#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
725msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
726msgstr ""
727
728#. Fl_Check_Button* o
729#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
730msgid ""
731"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
732"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
733"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
734"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
735"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
736"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
737msgstr ""
738
739#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
740msgid "Onscreen keyboard:"
741msgstr ""
742
743#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
744msgid "Show a keyboard on the screen"
745msgstr ""
746
747#. Fl_Check_Button* o
748#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
749msgid ""
750"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
751"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
752msgstr ""
753
754#. Fl_Box* o
755#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
756msgid "Layout"
757msgstr ""
758
759#. Fl_Choice* o
760#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
761msgid "How are keys organized in the keyboard"
762msgstr ""
763
764#. Fl_Box* o
765#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
766msgid "Disable layout changes"
767msgstr ""
768
769#. Fl_Check_Button* o
770#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
771msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
772msgstr ""
773
774#. Fl_Group* o
775#. TAB: JOYSTICK
776#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
777msgid "Joystick"
778msgstr ""
779
780#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
781#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
782msgid "Main device:"
783msgstr ""
784
785#. Fl_Spinner* o
786#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
787msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
788msgstr ""
789
790#. Fl_Spinner* o
791#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
792msgid ""
793"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
794"(0-500; default value is 15)"
795msgstr ""
796
797#. Fl_Spinner* o
798#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
799msgid ""
800"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
801"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
802msgstr ""
803
804#. Fl_Spinner* o
805#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
806msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
807msgstr ""
808
809#. Fl_Group* o
810#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
811msgid "Hat:"
812msgstr ""
813
814#. Fl_Spinner* o
815#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
816msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
817msgstr ""
818
819#. Fl_Spinner* o
820#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
821msgid ""
822"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
823"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
824msgstr ""
825
826#. Fl_Group* o
827#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
828msgid "Buttons to disable:"
829msgstr ""
830
831#. Fl_Input* o
832#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
833msgid ""
834"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
835"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
836"g. 2,3,5)"
837msgstr ""
838
839#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
840msgid "Button shortcuts:"
841msgstr ""
842
843#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
844msgid ""
845"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
846"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
847msgstr ""
848
849#. Fl_Box* o
850#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
851msgid "Button number for the Escape key."
852msgstr ""
853
854#. Fl_Spinner* o
855#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
856msgid "Button number for the Brush tool."
857msgstr ""
858
859#. Fl_Spinner* o
860#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
861msgid "Button number for the Stamps tool."
862msgstr ""
863
864#. Fl_Spinner* o
865#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
866msgid "Button number for the Lines tool."
867msgstr ""
868
869#. Fl_Spinner* o
870#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
871msgid "Button number for the Shapes tool."
872msgstr ""
873
874#. Fl_Spinner* o
875#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
876msgid "Button number for the Text tool."
877msgstr ""
878
879#. Fl_Spinner* o
880#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
881msgid "Button number for the Label tool."
882msgstr ""
883
884#. Fl_Spinner* o
885#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
886msgid "Button number for the Magic tool."
887msgstr ""
888
889#. Fl_Spinner* o
890#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
891msgid "Button number for Undo."
892msgstr ""
893
894#. Fl_Spinner* o
895#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
896msgid "Button number for Redo."
897msgstr ""
898
899#. Fl_Spinner* o
900#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
901msgid "Button number for the Eraser tool."
902msgstr ""
903
904#. Fl_Spinner* o
905#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
906msgid "Button number for the New tool."
907msgstr ""
908
909#. Fl_Spinner* o
910#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
911msgid "Button number for the Open tool."
912msgstr ""
913
914#. Fl_Spinner* o
915#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
916msgid "Button number for saving."
917msgstr ""
918
919#. Fl_Spinner* o
920#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
921msgid "Button number for Page Setup."
922msgstr ""
923
924#. Fl_Spinner* o
925#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
926msgid "Button number for printing."
927msgstr ""
928
929#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
930msgid "Settings for : "
931msgstr "Ustawienia dla użytkownika:"
932
933#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
934msgid "Current User"
935msgstr "bieżącego"
936
937#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
938msgid "All Users"
939msgstr "wszystkich"
940
941#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
942msgid "Use \"All Users\" Settings"
943msgstr "Użyj ustawień \"Wszyscy\""
944
945#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
946msgid "Apply"
947msgstr "Zastosuj"
948
949#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
950msgid "Reset"
951msgstr "Resetuj"
952
953#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
954msgid "Defaults"
955msgstr "Domyślne"
956
957#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
958msgid "Quit"
959msgstr "Wyjdź"
960
961#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
962msgid "Tux Paint Config."
963msgstr "Konfiguracja Tux Paint."
964
965#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
966msgid "Configure Tux Paint"
967msgstr "Konfigurowanie Tux Paint"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.