source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/ro.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 3 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 26.6 KB
RevLine 
[220]1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Vlad Ungureanu <ungureanuvladvictor@gmail.com>, 2010.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2014-07-06 07:46+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2010-11-04 23:51+0300\n"
11"Last-Translator: Vlad Ungureanu <ungureanuvladvictor@gmail.com>\n"
12"Language-Team: Romania\n"
13"Language: ro\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
18"20)) ? 1 : 2);;\n"
19"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
20
21#: ../about.h:10
22msgid ""
23"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
24"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
25"\n"
26"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
27"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
28"children.\n"
29"\n"
30"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
31"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
32"bottom.\n"
33"\n"
34"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
35"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
36"to write out a new configuration file.\n"
37"\n"
38"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
39msgstr ""
40"Bine aţi venit la unealta de configuraţie grafica, creată de orsten Giebl, "
41"Jan Wynholds, Bill Kendrick şi Martin Führer./n/n Această unealtă îţi "
42"permite să modifici setările din Tux Paint, cum ar fi modurile de ecran "
43"complet, limbă interfeţei,sau optini de simplificare a Tux Painterului "
44"pentru copii./n/n Aceste setări pot fi definite doar pentru utilizatorul "
45"actual sau pentru toţi utilizatorii computerului dumneavoastră prin marcarea "
46"unei selecţii în 'Setări pentru' trageţi meniul în jos./n Folosiţi taburile "
47"de sus pentru a selecta diferite categorii de setări, modifică opţiunile "
48"dorite, iar apoi apasă butonul 'Aplica' din josul paginii pentru a scrie un "
49"nou fişier de configuraţie./n/n Următoarea dată când Tux Paint este lansat "
50"noile setări ar trebui să aibă efect."
51
52#: ../tuxpaint-config.cxx:208
53msgid "(Use system's default)"
54msgstr "Utilizează implicitul sistemului"
55
56#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
57msgid "(Use system's setting)"
58msgstr "Utilizează setările sistemului"
59
60#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
61msgid "Default (no override)"
62msgstr "Implicit (fără înlocuiri)"
63
64#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
65msgid "Override: Small"
66msgstr "Înlocuire: Mică"
67
68#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
69msgid "Override: Medium"
70msgstr "Înlocuire: Medie"
71
72#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
73msgid "Override: Large"
74msgstr "Înlocuire : Mare"
75
76#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
77msgid "Save Directory?"
78msgstr "Salvează dosarul?"
79
80#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
81msgid "Data Directory?"
82msgstr "Dosar de date?"
83
84#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
85msgid "Color Palette File?"
86msgstr "Paleta de culori a dosarului?"
87
88#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
89msgid "Quit without applying changes?"
90msgstr "Ieşi fără a aplica modificările?"
91
92#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
93msgid "&No"
94msgstr "&Νu"
95
96#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
97msgid "&Yes"
98msgstr "&Da"
99
100#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
101msgid "current user"
102msgstr "userul actual"
103
104#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
105msgid "all users"
106msgstr "toţi utilizatorii"
107
108#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
109#, c-format
110msgid "Apply changes you made to %s?"
111msgstr "Aplicaţi modificările realizate lui %s?"
112
113#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
114msgid "No"
115msgstr "Nu"
116
117#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
118msgid "Yes"
119msgstr "Da"
120
121#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
122msgid "Tux Paint Config v"
123msgstr "Tux Paint Config v"
124
125#. TAB: ABOUT
126#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
127msgid "About"
128msgstr "Despre"
129
130#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
131msgid "About Tux Paint Config."
132msgstr "Despre configurarea Tux Paint"
133
134#. TAB: VIDEO / SOUND
135#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
136#, fuzzy
137#| msgid "Video / Sound"
138msgid "Video/Sound"
139msgstr "Video / Sunet"
140
141#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
142msgid "Video:"
143msgstr "Video:"
144
145#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
146msgid "&Fullscreen"
147msgstr "&Ecran complet"
148
149#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
150msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
151msgstr "Porneşte Tux Paint în modul de ecran complet decât într-o fereastră ."
152
153#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
154msgid "&Native"
155msgstr "&Nativ"
156
157#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
158msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
159msgstr "Ultilizeaza rezoluţia nativă în modul de ecran complet."
160
161#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
162msgid "Window size : "
163msgstr "Dimensiunile ferestrei:"
164
165#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
166msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
167msgstr "Dimensiunile ferestrei, sau rezoluţia în modul ecran complet."
168
169#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
170msgid "&Rotate Orientation"
171msgstr "&Roteşte orientarea"
172
173#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
174msgid ""
175"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
176"a tablet PC)"
177msgstr ""
178"Interschimbă lăţimea cu înălţimea, pentru a roti cu 90 de grade (util pentru "
179"afişajul de tip portret pe o tabletă PC)"
180
181#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
182msgid "Allow S&creensaver"
183msgstr "Permite &protectorul de ecran"
184
185#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
186msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
187msgstr "Nu dezactiva protectorul de ecran cât timp Tux Painter rulează."
188
189#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
190msgid "Sound:"
191msgstr "Sunet:"
192
193#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
194msgid "Enable &Sound Effects"
195msgstr "Activează &efectele de sunet."
196
197#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
198msgid "Enable/disable sound effects."
199msgstr "Activează/dezactivează efectele de sunet."
200
201#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
202msgid "Color Palette File:"
203msgstr "Paleta de culori a dosarului:"
204
205#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
206msgid "Use &Alternative Color Palette"
207msgstr "Utilizează o paletă de culori alternativă"
208
209#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
210msgid ""
211"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
212msgstr ""
213"Nu folosi paletele de culori implicite, foloseşte culorile definite în "
214"următorul fişier:"
215
216#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
217#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
218msgid "Browse..."
219msgstr "Răsfoieşte..."
220
221#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
222#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
223#, fuzzy
224#| msgid "Mouse / Keyboard"
225msgid "Mouse/Keyboard"
226msgstr "Mouse/ Tastatură"
227
228#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
229msgid "Cursor:"
230msgstr "Cursor:"
231
232#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
233msgid "&Fancy Cursor Shapes"
234msgstr "&Forme sofisticate ale cursorului"
235
236#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
237msgid ""
238"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
239"what you are doing."
240msgstr "Modifică forma cursorului în funcţie de unde este şi ceea ce faci."
241
242#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
243msgid "&Hide Cursor"
244msgstr "&Ascunde cursorul"
245
246#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
247msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
248msgstr "Ascunde complet cursorul (util în dispozitivele cu ecran tactil)"
249
250#. Fl_Group* o
251#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
252msgid "Keyboard:"
253msgstr "Tastatură:"
254
255#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
256msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
257msgstr "Activează % scurtăturile tastaturii"
258
259#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
260msgid ""
261"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
262"Control+S to Save)"
263msgstr ""
264"Permite anumitor combinaţii de taste a fi folosite pentru comenzi "
265"specifice(exemplu, Control + S pentru Salvare)"
266
267#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
268msgid "Mouse:"
269msgstr "Mouse:"
270
271#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
272msgid "&Grab Mouse Pointer"
273msgstr "&Blochează cursorul mouselui"
274
275#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
276msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
277msgstr "Previne miscarea cursorului în afara ferestrei Tux Paint."
278
279#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
280msgid "Mouse &Wheel Support"
281msgstr "Asistentă pentru mouse şi &rotiţă"
282
283#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
284msgid ""
285"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
286"stamps)"
287msgstr ""
288"Permite rotiţei să fie utilizată pentru a derula printre elemente.(exemplu "
289"pensule, ştampile etc)"
290
291#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
292msgid "No &Button Distinction"
293msgstr "Nicio distincţie între &butoane"
294
295#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
296msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
297msgstr ""
298"Permite butonului din stânga dar şi din dreapta a mouselui să fie folosite "
299"pentru click."
300
301#. TAB: SIMPLIFCIATION
302#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
303#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
304msgid "Simplification"
305msgstr "Simplificare"
306
307#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
308msgid "Interface Simplification:"
309msgstr "Simplificarea interferetei:"
310
311#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
312msgid "Disable Shape &Rotation"
313msgstr "Dezactivează rotirea formelor."
314
315#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
316msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
317msgstr "Pasul pentru a roti forma este dezactivată Util pentru copii mici."
318
319#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
320msgid "Simple Stamp &Outlines"
321msgstr "&Schite de ştampile simple"
322
323#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
324msgid ""
325"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
326"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
327msgstr ""
328"Desenează un dreptunghi în jurul cursorului la plasarea ştampilelor, decât "
329"un contur detaliat.(Pentru computere lente şi pentru clienţii subţiri )"
330
331#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
332msgid "Show &Uppercase Text Only"
333msgstr "Afişează doar textul cu &majuscule."
334
335#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
336msgid ""
337"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
338"UPPERCASE rather than Mixed Case."
339msgstr ""
340"Tot textul (butoane, etichete,ferestre de dialog etc.) din Tux Paint va "
341"apărea cu MAJUSCULE decât în forme mixte."
342
343#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
344msgid "Initial Stamp Size:"
345msgstr "Dimensiunile iniţiale ale ştampilei:"
346
347#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
348msgid "Control Simplification:"
349msgstr "Comandă de simplificare:"
350
351#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
352msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
353msgstr "Dezactivează butonul de '&Iesire' şi tasta [Esc]"
354
355#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
356msgid ""
357"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
358"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
359msgstr ""
360"Apăsarea pe butonul(x) al ferestrei din bara de titlu, apăsarea [Alt]+[F4] "
361"sau [Shift]+[Ctrl]+[Escape] tot va închide Tux Paint."
362
363#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
364msgid "Disable '&Stamps' Tool"
365msgstr "Dezactivează unealta '&Ştampile'"
366
367#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
368msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
369msgstr ""
370"Nu încărcaţi ştampile la deschidere astfel se vor dezactiva uneltele de "
371"ştampile."
372
373#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
374msgid "Disable Stamp &Controls"
375msgstr "Dezactivează &comenzile ştampilei."
376
377#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
378msgid ""
379"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
380"Grow, Mirror and Flip)."
381msgstr ""
382"Simplifică unealta de 'Stampila' prin eliminarea butoanelor de comandă a "
383"ştampilei (Micşorează, Măreşte, Oglindeşte şi Roteşte)."
384
385#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
386msgid "Disable &Magic Controls"
387msgstr "Dezactivează comanda &Magic"
388
389#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
390msgid ""
391"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
392"and fullscreen modes."
393msgstr ""
394"Simplifică unealta 'Magic' prin eliminarea butoanelor pentru comutarea între "
395"desenare şi modurile de ecran complet."
396
397#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
398msgid "Disable '&Label' Tool"
399msgstr "Dezactivează unealta '&Eticheta'"
400
401#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
402msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
403msgstr ""
404"Dezactivează 'eticheta' de introducere a textului(lăsând doar unealta pentru "
405"'text')"
406
407#. TAB: LANGUAGES
408#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
409msgid "Languages"
410msgstr "Limbi"
411
412#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
413msgid "Language:"
414msgstr "Limba:"
415
416#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
417msgid "Language : "
418msgstr "Limba:"
419
420#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
421msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
422msgstr ""
423"Porneşte Tux Paint într-o anumită limbă(înlocuind setările sistemului)."
424
425#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
426msgid "&Mirror Stamps"
427msgstr "&Stampile în oglindă"
428
429#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
430msgid ""
431"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
432"prefer things appearing right-to-left."
433msgstr ""
434"Oglindiţi automat toate ştampilele la care este posibil acest lucru .Util "
435"pentru utilizatorii ce preferă obiectele să apăra de la dreapta la stânga."
436
437#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
438msgid "Fonts:"
439msgstr "Fonturi:"
440
441#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
442msgid "Load System &Fonts"
443msgstr "Încărca &fonturile sistemului"
444
445#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
446msgid ""
447"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
448"cause instability!)"
449msgstr ""
450"Încearcă să încarci mai multe fonturi , fasite oriunde în calculator. (Notă: "
451"poate provoca instabilitate)"
452
453#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
454msgid "Load All &Locale Fonts"
455msgstr "Încarcă toate &fonturile locale."
456
457#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
458msgid ""
459"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
460"locale Tux Paint is being run under."
461msgstr ""
462"Încarcă toate fonturile specifice locale instalate în tux Paint, indiferent "
463"de locaţia sub care rulează Tux Paint."
464
465#. TAB: PRINTING
466#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
467msgid "Printing"
468msgstr "Se imprimă"
469
470#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
471msgid "Print Permissions:"
472msgstr "Permisiuni de imprimare:"
473
474#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
475msgid "Allow &Printing"
476msgstr "Permite &Imprimarea"
477
478#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
479msgid "Let users print from within Tux Paint."
480msgstr "Permiteţi utilizatorilor să imprimeze din Tux Paint."
481
482#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
483msgid "Print Delay : "
484msgstr "Întârzierea imprimării:"
485
486#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
487msgid "seconds"
488msgstr "secunde"
489
490#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
491msgid ""
492"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
493"printing.)"
494msgstr ""
495"Restricţionează imprimarea la fiecare N secunde.( Introdu '0' pentru "
496"imprimare nerestricţionată.)"
497
498#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
499msgid "Show Printer Dialog:"
500msgstr "Afişează fereastra de imprimare:"
501
502#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
503msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
504msgstr "Doar când &tasta modificatoare [Alt] este apăsată"
505
506#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
507msgid "Always &show printer dialog"
508msgstr "Afişează &întotdeauna fereastra de imprimare"
509
510#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
511msgid "&Never show printer dialog"
512msgstr "&Nu afişează niciodată fereastra de imprimare"
513
514#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
515msgid "(Even when [Alt] is held.)"
516msgstr "(Chiar şi când [Alt] este apăsat.)"
517
518#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
519msgid "Save printer configuration"
520msgstr "Salvează configuraţia imprimantei"
521
522#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
523msgid "Print Commands:"
524msgstr "Comenzi de afişare:"
525
526#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
527msgid "Use &Alternative Print Command"
528msgstr "Foloseşte &o comandă de imprimare alternativă."
529
530#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
531msgid ""
532"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
533"(Advanced! Unix/Linux only!)"
534msgstr ""
535"Înlocuieşte setarile implicite din Tux Paint pentru comanda de imprimare "
536"('lpr' ) cu alta.(Avansat!Doar Unix sau Linux!)"
537
538#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
539msgid ""
540"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
541"standard input (STDIN)."
542msgstr ""
543"Introdu comandă pentru printare.Trebuie să accepte un mesaj postscript "
544"pentru intrările sale standard(STDIN)."
545
546#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
547msgid "Use &Alternative Print Dialog"
548msgstr "Foloseşte &o fereastră de imprimare alternativă."
549
550#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
551msgid ""
552"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
553"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
554msgstr ""
555"Înlocuieşte setarile implicite din Tux Paint pentru fereastra de imprimare "
556"('lpr' ) cu alta.(Avansat!Doar Unix sau Linux!)"
557
558#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
559msgid ""
560"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
561"standard input (STDIN)."
562msgstr ""
563"Introdu comandă pentru fereastra de printare.Trebuie să accepte un mesaj "
564"postscript pentru intrările sale standard(STDIN)."
565
566#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
567msgid "Paper Size : "
568msgstr "Dimensiunile paginii:"
569
570#. TAB: SAVING
571#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
572msgid "Saving"
573msgstr "Se salvează"
574
575#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
576msgid "Save Over Earlier Work:"
577msgstr "Salvează peste munca anterioară:"
578
579#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
580msgid "&Ask Before Overwriting"
581msgstr "Întreabă înainte de a suprascrie"
582
583#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
584msgid ""
585"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
586"make a new file."
587msgstr ""
588"Când resalvati o imagine, întreabă dacă suprascrieţi versiunea anterioară "
589"sau creaţi un fişier nou."
590
591#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
592msgid "Always &Overwrite Older Version"
593msgstr "Mereu suprascrieţi versiunea anterioară"
594
595#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
596msgid ""
597"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
598"Potential for lost work!)"
599msgstr ""
600"Când resalvati o imagine, mereu suprascrieţi versiunea anterioară.( Atenţie:"
601"Potenţiala cauză a muncii pierdute!)"
602
603#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
604msgid "Always Save &New Picture"
605msgstr "Salvează întotdeauna &imaginea nouă"
606
607#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
608msgid ""
609"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
610"lots of files!)"
611msgstr ""
612"Când resalvati o imagine, creaţi mereu un nou fişier.( Atenţie:Potenţial "
613"pentru fişiere pierdute!)"
614
615#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
616msgid "Start Blank:"
617msgstr "Începe:"
618
619#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
620msgid "Start with &Blank Canvas"
621msgstr "Începe cu un fundal gol"
622
623#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
624msgid "Save Directory:"
625msgstr "Dosar de salvare:"
626
627#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
628msgid "Use &Alternative Save Directory"
629msgstr "Foloseşte &Dosar de salvare alternativă"
630
631#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
632msgid ""
633"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
634msgstr ""
635"Nu încărcaţi imaginile in dosarul standard, folosiţi următoarea locaţie:"
636
637#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
638msgid "Alternative Save Directory:"
639msgstr "Dosar de salvare alternativă:"
640
641#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
642msgid "More Saving Options:"
643msgstr "Mai multe opţiuni de salvare:"
644
645#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
646msgid "Disable '&Save' Button"
647msgstr "Dezactivează butonul '&Save'"
648
649#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
650msgid ""
651"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
652"paper.'"
653msgstr ""
654"Nu permite salvarea imaginilor. Tux Paint are caracter temporar de 'ciorna'."
655
656#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
657msgid "&Auto-save on Quit"
658msgstr "&Salvare automată la ieşire."
659
660#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
661msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
662msgstr "Nu cereţi salvarea imaginii curente în timp ce ieşiţi; doar salvaţi."
663
664#. TAB: DATA
665#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
666msgid "Data"
667msgstr "Date"
668
669#. FIXME: Looks awful:
670#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
671msgid "Lockfile:"
672msgstr "Fişier de blocare:"
673
674#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
675msgid "&Don't use lockfile"
676msgstr "&Nu utilizaţi fişiere de blocare."
677
678#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
679msgid ""
680"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
681"(May be necessary in a networked environment.)"
682msgstr ""
683"Nu căutaţi un fişier de blocare. Permiteţi lansarea Tux Paint de mai multe "
684"ori.( Poate fi necesar într-un mediu de reţea )"
685
686#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
687msgid "Data Directory:"
688msgstr "Dosar de date:"
689
690#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
691msgid "Use &Alternative Data Directory"
692msgstr "Foloseşte &Dosar de date alternative"
693
694#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
695msgid ""
696"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
697"following location:"
698msgstr ""
699"Nu încărcaţi pensulele, ştampilele etc din dosarul standard, folosiţi "
700"următoarea locaţie:"
701
702#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
703msgid "Alternative Data Directory:"
704msgstr "Dosar de date alternative:"
705
706#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
707msgid "Accessibility"
708msgstr ""
709
710#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
711msgid "Sticky mouse clicks"
712msgstr ""
713
714#. Fl_Check_Button* o
715#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
716msgid ""
717"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
718"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
719"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
720"pointer controls."
721msgstr ""
722
723#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
724msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
725msgstr ""
726
727#. Fl_Check_Button* o
728#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
729msgid ""
730"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
731"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
732"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
733"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
734"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
735"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
736msgstr ""
737
738#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
739msgid "Onscreen keyboard:"
740msgstr ""
741
742#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
743msgid "Show a keyboard on the screen"
744msgstr ""
745
746#. Fl_Check_Button* o
747#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
748msgid ""
749"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
750"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
751msgstr ""
752
753#. Fl_Box* o
754#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
755msgid "Layout"
756msgstr ""
757
758#. Fl_Choice* o
759#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
760msgid "How are keys organized in the keyboard"
761msgstr ""
762
763#. Fl_Box* o
764#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
765msgid "Disable layout changes"
766msgstr ""
767
768#. Fl_Check_Button* o
769#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
770msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
771msgstr ""
772
773#. Fl_Group* o
774#. TAB: JOYSTICK
775#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
776msgid "Joystick"
777msgstr ""
778
779#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
780#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
781msgid "Main device:"
782msgstr ""
783
784#. Fl_Spinner* o
785#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
786msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
787msgstr ""
788
789#. Fl_Spinner* o
790#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
791msgid ""
792"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
793"(0-500; default value is 15)"
794msgstr ""
795
796#. Fl_Spinner* o
797#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
798msgid ""
799"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
800"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
801msgstr ""
802
803#. Fl_Spinner* o
804#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
805msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
806msgstr ""
807
808#. Fl_Group* o
809#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
810msgid "Hat:"
811msgstr ""
812
813#. Fl_Spinner* o
814#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
815msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
816msgstr ""
817
818#. Fl_Spinner* o
819#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
820msgid ""
821"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
822"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
823msgstr ""
824
825#. Fl_Group* o
826#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
827msgid "Buttons to disable:"
828msgstr ""
829
830#. Fl_Input* o
831#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
832msgid ""
833"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
834"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
835"g. 2,3,5)"
836msgstr ""
837
838#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
839msgid "Button shortcuts:"
840msgstr ""
841
842#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
843msgid ""
844"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
845"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
846msgstr ""
847
848#. Fl_Box* o
849#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
850msgid "Button number for the Escape key."
851msgstr ""
852
853#. Fl_Spinner* o
854#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
855msgid "Button number for the Brush tool."
856msgstr ""
857
858#. Fl_Spinner* o
859#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
860msgid "Button number for the Stamps tool."
861msgstr ""
862
863#. Fl_Spinner* o
864#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
865msgid "Button number for the Lines tool."
866msgstr ""
867
868#. Fl_Spinner* o
869#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
870msgid "Button number for the Shapes tool."
871msgstr ""
872
873#. Fl_Spinner* o
874#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
875msgid "Button number for the Text tool."
876msgstr ""
877
878#. Fl_Spinner* o
879#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
880msgid "Button number for the Label tool."
881msgstr ""
882
883#. Fl_Spinner* o
884#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
885msgid "Button number for the Magic tool."
886msgstr ""
887
888#. Fl_Spinner* o
889#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
890msgid "Button number for Undo."
891msgstr ""
892
893#. Fl_Spinner* o
894#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
895msgid "Button number for Redo."
896msgstr ""
897
898#. Fl_Spinner* o
899#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
900msgid "Button number for the Eraser tool."
901msgstr ""
902
903#. Fl_Spinner* o
904#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
905msgid "Button number for the New tool."
906msgstr ""
907
908#. Fl_Spinner* o
909#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
910msgid "Button number for the Open tool."
911msgstr ""
912
913#. Fl_Spinner* o
914#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
915msgid "Button number for saving."
916msgstr ""
917
918#. Fl_Spinner* o
919#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
920msgid "Button number for Page Setup."
921msgstr ""
922
923#. Fl_Spinner* o
924#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
925msgid "Button number for printing."
926msgstr ""
927
928#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
929msgid "Settings for : "
930msgstr "Setări pentru:"
931
932#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
933msgid "Current User"
934msgstr "Utilizator actual"
935
936#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
937msgid "All Users"
938msgstr "Toţi Utilizatorii"
939
940#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
941msgid "Use \"All Users\" Settings"
942msgstr "Foloseşte configuraţia 'Toţi Utilizatorii'"
943
944#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
945msgid "Apply"
946msgstr "Aplică"
947
948#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
949msgid "Reset"
950msgstr "Resetează"
951
952#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
953msgid "Defaults"
954msgstr "Implicite"
955
956#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
957msgid "Quit"
958msgstr "Ieşi"
959
960#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
961msgid "Tux Paint Config."
962msgstr "Configurare Tux Paint"
963
964#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
965msgid "Configure Tux Paint"
966msgstr "Configuraţi Tux Paint"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.