source: tuxpaint-config/trunk/fuentes/src/po/sk.po @ 220

Last change on this file since 220 was 220, checked in by mabarracus, 4 years ago

added tuxpaint-config sources from trusty

File size: 26.6 KB
Line 
1# Slovenský preklad súboru tuxpaint-config.po. Slovak tuxpaint-config.po translation
2# Copyright (C) 2009
3# This file is distributed under the same license as the Tux Paint package.
4# Jaroslav Ryník <jrynik@yahoo.co.uk>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: tuxpaint-config\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2014-07-06 07:46+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-07-21 13:58+0200\n"
12"Last-Translator: Jaroslav Ryník <jrynik@yahoo.co.uk>\n"
13"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14"Language: sk\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19"X-Poedit-Language: Slovak\n"
20"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
21
22#: ../about.h:10
23msgid ""
24"Welcome to Tux Paint's graphical configuration tool, created by Torsten "
25"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, and Martin Fuhrer.\n"
26"\n"
27"This tool allows you to alter Tux Paint's settings, such as full-screen "
28"mode, the interface's language, or options to simplify Tux Paint for younger "
29"children.\n"
30"\n"
31"These settings can be set for the current user only or for all users of your "
32"computer by making a selection in the 'Settings for' pull-down menu at the "
33"bottom.\n"
34"\n"
35"Use the tabs at the top to select the different setting categories, change "
36"the options you'd like to change, and click the 'Apply' button at the bottom "
37"to write out a new configuration file.\n"
38"\n"
39"The next time Tux Paint is launched, the new settings should take effect."
40msgstr ""
41"Víta vás nástroj na grafické nastavenie programu Tux Paint, ktorý vytvorili "
42"Giebl, Jan Wynholds, Bill Kendrick, a Martin Fuhrer.\n"
43"\n"
44"Vďaka tomuto nástroju môžete zmeniť predvolené nastavenia Tux Paintu, ako "
45"napríkla režim celej obrazovky, jazyk programu alebo možnosti zjednodušenia "
46"Tux Paintu pre menšie deti.\n"
47"\n"
48"Tieto nastavenia môžete nastaviť buď len pre tohto používateľa, alebo pre "
49"všetkých používateľov na svojom počítači tak, že si vyberiete jednu možnosť "
50"z ponuky Nastaviť pre.\n"
51"\n"
52"Kliknutím na rôzne farebné karty na vrchu si môžete zvoliť rôzne kategórie "
53"nastavení, zmeniť tie nastavenia, ktoré chceta a kliknúť na tlačidlo Použiť, "
54"aby sa zmeny uložili do súboru s nastaveniami.\n"
55"\n"
56"Nabudúce sa Tux Paint spustí podľa nových nastavení."
57
58#: ../tuxpaint-config.cxx:208
59msgid "(Use system's default)"
60msgstr "(Použiť pôvodné systémové)"
61
62#: ../tuxpaint-config2.cxx:95
63msgid "(Use system's setting)"
64msgstr "(Použiť systémové nastavenia)"
65
66#: ../tuxpaint-config2.cxx:1525 ../tuxpaint-config2.cxx:2129
67msgid "Default (no override)"
68msgstr "Pôvodné (nemeniť)"
69
70#: ../tuxpaint-config2.cxx:1527
71msgid "Override: Small"
72msgstr "Zmeniť: Malé"
73
74#: ../tuxpaint-config2.cxx:1529
75msgid "Override: Medium"
76msgstr "Zmeniť: Stredné"
77
78#: ../tuxpaint-config2.cxx:1531
79msgid "Override: Large"
80msgstr "Zmeniť: Veľké"
81
82#: ../tuxpaint-config2.cxx:1636
83msgid "Save Directory?"
84msgstr "Priečinok na ukladanie obrázkov?"
85
86#: ../tuxpaint-config2.cxx:1670
87msgid "Data Directory?"
88msgstr "Priečinok s údajmi?"
89
90#: ../tuxpaint-config2.cxx:1703
91msgid "Color Palette File?"
92msgstr "Súbor palety s farbami?"
93
94#: ../tuxpaint-config2.cxx:1742
95msgid "Quit without applying changes?"
96msgstr "Chceš skončiť bez použitia zmien?"
97
98#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
99msgid "&No"
100msgstr "&Nie"
101
102#: ../tuxpaint-config2.cxx:1743
103msgid "&Yes"
104msgstr "Án&o"
105
106#: ../tuxpaint-config2.cxx:1779
107msgid "current user"
108msgstr "totho používateľa"
109
110#: ../tuxpaint-config2.cxx:1782
111msgid "all users"
112msgstr "všetkých používateľov"
113
114#: ../tuxpaint-config2.cxx:1786
115#, c-format
116msgid "Apply changes you made to %s?"
117msgstr "Mám použiť zmeny, ktoré ste urobili v %s?"
118
119#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
120msgid "No"
121msgstr "Nie"
122
123#: ../tuxpaint-config2.cxx:1787
124msgid "Yes"
125msgstr "Áno"
126
127#: ../tuxpaint-config2.cxx:1807 ../tuxpaint-config2.cxx:1810
128msgid "Tux Paint Config v"
129msgstr "Konfiguračný nástroj programu Tux Paint, verzia"
130
131#. TAB: ABOUT
132#: ../tuxpaint-config2.cxx:1819
133msgid "About"
134msgstr "O tomto programe"
135
136#: ../tuxpaint-config2.cxx:1826
137msgid "About Tux Paint Config."
138msgstr "O nástroji na konfiguráciu Tux Paintu"
139
140#. TAB: VIDEO / SOUND
141#: ../tuxpaint-config2.cxx:1842
142#, fuzzy
143#| msgid "Video / Sound"
144msgid "Video/Sound"
145msgstr "Video/Zvuk"
146
147#: ../tuxpaint-config2.cxx:1849
148msgid "Video:"
149msgstr "Video:"
150
151#: ../tuxpaint-config2.cxx:1853
152msgid "&Fullscreen"
153msgstr "Na &celú obrazovku"
154
155#: ../tuxpaint-config2.cxx:1858
156msgid "Run Tux Paint in fullscreen mode, rather than in a window."
157msgstr ""
158"Tux Paint spúšťať radšej v režime celej obrazovky, ako len v bežnom okne."
159
160#: ../tuxpaint-config2.cxx:1864
161msgid "&Native"
162msgstr "&Systémové"
163
164#: ../tuxpaint-config2.cxx:1868
165msgid "Use native screen resolution in fullscreen mode."
166msgstr "V režime celej obrazovky použiť systémové rozlíšenie monitora."
167
168#: ../tuxpaint-config2.cxx:1874
169msgid "Window size : "
170msgstr "Veľkosť okna : "
171
172#: ../tuxpaint-config2.cxx:1898
173msgid "Size of the window, or the resolution in fullscreen."
174msgstr "Veľkosť okna, alebo rozlíšenie v režime celej obrazovky."
175
176#: ../tuxpaint-config2.cxx:1904
177msgid "&Rotate Orientation"
178msgstr "&Inteligentné otáčanie"
179
180#: ../tuxpaint-config2.cxx:1908
181msgid ""
182"Swap width and height, to rotate 90 degrees (useful for portrait-display on "
183"a tablet PC)"
184msgstr ""
185"Pri otáčaní o 90° prehodiť  výšku a šírku (pomôže na tablete pri zobrazení "
186"na výšku)"
187
188#: ../tuxpaint-config2.cxx:1914
189msgid "Allow S&creensaver"
190msgstr "Povoliť š&etrič obrazovky"
191
192#: ../tuxpaint-config2.cxx:1918
193msgid "Don't disable your system's screensaver while Tux Paint is running."
194msgstr "Nevypínať šetrič na počítačí, kým beží Tux Paint."
195
196#: ../tuxpaint-config2.cxx:1927
197msgid "Sound:"
198msgstr "Zvuk:"
199
200#: ../tuxpaint-config2.cxx:1931
201msgid "Enable &Sound Effects"
202msgstr "Zapnúť &zvukové efekty"
203
204#: ../tuxpaint-config2.cxx:1936
205msgid "Enable/disable sound effects."
206msgstr "Zapnúť/vypnúť zvukové efekty."
207
208#: ../tuxpaint-config2.cxx:1945 ../tuxpaint-config2.cxx:1959
209msgid "Color Palette File:"
210msgstr "Súbor palety s farbami:"
211
212#: ../tuxpaint-config2.cxx:1949
213msgid "Use &Alternative Color Palette"
214msgstr "Použiť &inú paletu s farbami"
215
216#: ../tuxpaint-config2.cxx:1954
217msgid ""
218"Don't use default color palette, use colors defined in the following file:"
219msgstr "Nepoužívať pôvodnú paletu, ale farby definované v tomto súbore:"
220
221#: ../tuxpaint-config2.cxx:1964 ../tuxpaint-config2.cxx:2507
222#: ../tuxpaint-config2.cxx:2592
223msgid "Browse..."
224msgstr "Prehľadávať..."
225
226#. TAB: MOUSE / KEYBOARD
227#: ../tuxpaint-config2.cxx:1975
228#, fuzzy
229#| msgid "Mouse / Keyboard"
230msgid "Mouse/Keyboard"
231msgstr "Myš/Klávesnica"
232
233#: ../tuxpaint-config2.cxx:1983
234msgid "Cursor:"
235msgstr "Kurzor:"
236
237#: ../tuxpaint-config2.cxx:1987
238msgid "&Fancy Cursor Shapes"
239msgstr "Používať rozličné tvary &kurzora myši"
240
241#: ../tuxpaint-config2.cxx:1992
242msgid ""
243"Change the shape of the mouse pointer depending on where the mouse is and "
244"what you are doing."
245msgstr "Meniť tvar ukazovateľa myši podľa toho, kde myš je a čo robíte."
246
247#: ../tuxpaint-config2.cxx:1998
248msgid "&Hide Cursor"
249msgstr "&Schovať kurzor"
250
251#: ../tuxpaint-config2.cxx:2003
252msgid "Completely hides cursor (useful on touchscreen devices)."
253msgstr "Úplne schová kurzor (je to užitočné na dotykových zariadeniach)."
254
255#. Fl_Group* o
256#: ../tuxpaint-config2.cxx:2012 ../tuxpaint-config2.cxx:2630
257msgid "Keyboard:"
258msgstr "Klávesnica:"
259
260#: ../tuxpaint-config2.cxx:2016
261msgid "Enable &Keyboard Shortcuts"
262msgstr "Povoliť &klávesové skratky"
263
264#: ../tuxpaint-config2.cxx:2021
265msgid ""
266"Allows key combinations to be used as shortcuts for certain commands. (e.g., "
267"Control+S to Save)"
268msgstr ""
269"Umožní používať kombinácie klávesov ako príkazy na nejakú činnosť, (napr. "
270"súčasné stisnutie Ctrl a S na uloženie)"
271
272#: ../tuxpaint-config2.cxx:2033 ../tuxpaint-config2.cxx:2615
273msgid "Mouse:"
274msgstr "Myš:"
275
276#: ../tuxpaint-config2.cxx:2037
277msgid "&Grab Mouse Pointer"
278msgstr "&Kontrolovať ukazovateľ myši"
279
280#: ../tuxpaint-config2.cxx:2042
281msgid "Prevents the mouse pointer from leaving the Tux Paint window."
282msgstr "Zabránite tomu, aby ukazovateľ myši opustil okno programu Tux Paint."
283
284#: ../tuxpaint-config2.cxx:2047
285msgid "Mouse &Wheel Support"
286msgstr "Podpora &kolieska myši"
287
288#: ../tuxpaint-config2.cxx:2052
289msgid ""
290"Allows a mouse wheel to be used to scroll through items. (e.g., brushes, "
291"stamps)"
292msgstr ""
293"Umožní, aby ste si mohli vyberať veci pomocou kolieska myši (napr. štetce "
294"alebo pečiatky)"
295
296#: ../tuxpaint-config2.cxx:2057
297msgid "No &Button Distinction"
298msgstr "&Nerozlišovať tlačidlá"
299
300#: ../tuxpaint-config2.cxx:2061
301msgid "Allows middle and right mouse buttons to be used for clicking, too."
302msgstr "Umožní, aby ste mohli klikať aj stredným a pravým tlačidlom myši."
303
304#. TAB: SIMPLIFCIATION
305#. FIXME: From here on, not using 'boxx/boxy' trick, used above -bjk 2011.04.15
306#: ../tuxpaint-config2.cxx:2074
307msgid "Simplification"
308msgstr "Zjednodušenie"
309
310#: ../tuxpaint-config2.cxx:2082
311msgid "Interface Simplification:"
312msgstr "Zjednodušenie prostredia programu:"
313
314#: ../tuxpaint-config2.cxx:2086
315msgid "Disable Shape &Rotation"
316msgstr "V&ypnúť otáčanie geom. útvarov"
317
318#: ../tuxpaint-config2.cxx:2091
319msgid "Shape tool's rotation step is disabled. Useful for younger children."
320msgstr "Vypne sa nástroj na otáčanie. Užitočné pre menšie deti."
321
322#: ../tuxpaint-config2.cxx:2096
323msgid "Simple Stamp &Outlines"
324msgstr "&Jednoduché pečiatky"
325
326#: ../tuxpaint-config2.cxx:2101
327msgid ""
328"Draw a rectangle around the cursor when placing stamps, rather than a "
329"detailed outline. (For slow computers and thin clients.)"
330msgstr ""
331"Kresliť len obdĺžník bez obrázka (pre pomalé počítače a klientov väčších "
332"sietí)."
333
334#: ../tuxpaint-config2.cxx:2106
335msgid "Show &Uppercase Text Only"
336msgstr "&Zobraziť iba veľké písmená"
337
338#: ../tuxpaint-config2.cxx:2111
339msgid ""
340"Cause all text in Tux Paint (button labels, dialogs, etc.) to appear in "
341"UPPERCASE rather than Mixed Case."
342msgstr ""
343"Príkaz spôsobí, že všetok text v Tux Painte (názvy na tlačidlách, oznamy, "
344"atď.) budú napísané VEĽKÝMI PÍSMENAMI, nie Rôznym druhom písma."
345
346#: ../tuxpaint-config2.cxx:2120
347msgid "Initial Stamp Size:"
348msgstr "Predvolená veľkosť pečiatky:"
349
350#: ../tuxpaint-config2.cxx:2137
351msgid "Control Simplification:"
352msgstr "Zjednodušenie tlačidiel:"
353
354#: ../tuxpaint-config2.cxx:2141
355msgid "Disable '&Quit' Button and [Escape] key"
356msgstr "Vypnúť tlačidlo \"Skončiť\" a zablokovať klávesu [Esc]"
357
358#: ../tuxpaint-config2.cxx:2146
359msgid ""
360"Clicking the window's close (X) button in the title bar, or pressing "
361"[Alt]+[F4] or [Shift]+[Ctrl]+[Escape] will still quit Tux Paint."
362msgstr ""
363"Kliknutím na (X) na hornom paneli, alebo súčasným stlačením klávesov Alt + "
364"F4 alebo Shift + Ctrl + Escape Tux Paint vždy ukončíte."
365
366#: ../tuxpaint-config2.cxx:2151
367msgid "Disable '&Stamps' Tool"
368msgstr "Vypnúť nástroj &Pečiatky"
369
370#: ../tuxpaint-config2.cxx:2156
371msgid "Do not load stamps at startup, thus disabling the Stamps tool."
372msgstr ""
373"Nezobrazovať tlačidlo pečiatky pri štarte programu, a tak znemožniť ich "
374"používanie."
375
376#: ../tuxpaint-config2.cxx:2161
377msgid "Disable Stamp &Controls"
378msgstr "Vypnúť tlačidlá na úpr&avu pečiatok"
379
380#: ../tuxpaint-config2.cxx:2166
381msgid ""
382"Simplify the 'Stamps' tool by removing the stamp control buttons (Shrink, "
383"Grow, Mirror and Flip)."
384msgstr ""
385"Zjednodušiť pečiatky odobratím tlačidiel na ich úpravu (zmenšenie, "
386"zväčšenie, zrkadlový obraz a prevrátenie)."
387
388#: ../tuxpaint-config2.cxx:2171
389#, fuzzy
390#| msgid "Disable Magic &Controls"
391msgid "Disable &Magic Controls"
392msgstr "Vypnúť kontrolné tlačidlá č&arovných efektov"
393
394#: ../tuxpaint-config2.cxx:2176
395msgid ""
396"Simplify the 'Magic' tools by removing the buttons to switch between paint "
397"and fullscreen modes."
398msgstr ""
399"Zjednoduš Čarovné nástroje odobratím tlačidiel na prepínanie medzi režimami "
400"kreslenia a celej obrazovky."
401
402#: ../tuxpaint-config2.cxx:2181
403#, fuzzy
404#| msgid "Disable '&Stamps' Tool"
405msgid "Disable '&Label' Tool"
406msgstr "Vypnúť nástroj &Pečiatky"
407
408#: ../tuxpaint-config2.cxx:2186
409msgid "Disable the 'Label' text-entry tool (leaving only the 'Text' tool)."
410msgstr ""
411
412#. TAB: LANGUAGES
413#: ../tuxpaint-config2.cxx:2197
414msgid "Languages"
415msgstr "Jazyky"
416
417#: ../tuxpaint-config2.cxx:2203
418msgid "Language:"
419msgstr "Jazyk:"
420
421#: ../tuxpaint-config2.cxx:2207
422msgid "Language : "
423msgstr "Jazyky : "
424
425#: ../tuxpaint-config2.cxx:2222
426msgid "Run Tux Paint in a particular language (overriding system's settings)."
427msgstr ""
428"Spustí Tux Paint v určitom jazyku (odhliadnuc od systémových nastavení)."
429
430#: ../tuxpaint-config2.cxx:2227
431msgid "&Mirror Stamps"
432msgstr "&Zrkadlové pečiatky"
433
434#: ../tuxpaint-config2.cxx:2232
435msgid ""
436"Automatically mirror-image all mirror-able stamps. Useful for users who "
437"prefer things appearing right-to-left."
438msgstr ""
439"Automaticky urobí zrkadlový obraz všetkých pečiatok, u ktorých sa to dá. Je "
440"to užitočné pre tých, ktorí sa na veci radšej pozerajú sprava doľava."
441
442#: ../tuxpaint-config2.cxx:2241
443msgid "Fonts:"
444msgstr "Písmá:"
445
446#: ../tuxpaint-config2.cxx:2245
447msgid "Load System &Fonts"
448msgstr "Spustiť &systémové písmá"
449
450#: ../tuxpaint-config2.cxx:2250
451msgid ""
452"Attempt to load more fonts, found elsewhere on your computer. (Note: may "
453"cause instability!)"
454msgstr ""
455"Program sa pokúsi spustiť viac písem, ktoré sú uložené inde v počítači. "
456"(Upozornenie: môže to spôsobiť nestabilitu programu!)"
457
458#: ../tuxpaint-config2.cxx:2255
459msgid "Load All &Locale Fonts"
460msgstr "Spustiť písmá pre všetky &jazyky"
461
462#: ../tuxpaint-config2.cxx:2260
463msgid ""
464"Load all locale-specific fonts installed in Tux Paint, regardless of the "
465"locale Tux Paint is being run under."
466msgstr ""
467"Načítajú sa všetky písma charakteristické pre určitý jazyk, nainštalované v "
468"Tux Painte, bez ohľadu na jazyk programu."
469
470#. TAB: PRINTING
471#: ../tuxpaint-config2.cxx:2271
472msgid "Printing"
473msgstr "Tlač"
474
475#: ../tuxpaint-config2.cxx:2277
476msgid "Print Permissions:"
477msgstr "Povolenie na tlač:"
478
479#: ../tuxpaint-config2.cxx:2281
480msgid "Allow &Printing"
481msgstr "&Povoliť tlač"
482
483#: ../tuxpaint-config2.cxx:2286
484msgid "Let users print from within Tux Paint."
485msgstr "Povoliť používateľom tlačiť v Tux Painte."
486
487#: ../tuxpaint-config2.cxx:2291
488msgid "Print Delay : "
489msgstr "Oneskorenie tlače : "
490
491#: ../tuxpaint-config2.cxx:2297
492msgid "seconds"
493msgstr "sekúnd (sekundy)"
494
495#: ../tuxpaint-config2.cxx:2301
496msgid ""
497"Restrict printing to once every N seconds. (Enter '0' to allow unrestricted "
498"printing.)"
499msgstr ""
500"Môžete obmedziť tlač na raz za N sekúnd. (Ak nechcete obmedzovať tlač, "
501"napíšte nulu.)"
502
503#: ../tuxpaint-config2.cxx:2309
504msgid "Show Printer Dialog:"
505msgstr "Zobraziť informáciu o tlači:"
506
507#: ../tuxpaint-config2.cxx:2314
508msgid "Only when [Alt] &modifier key is held"
509msgstr "Iba keď &tlačidlo Alt držím"
510
511#: ../tuxpaint-config2.cxx:2321
512msgid "Always &show printer dialog"
513msgstr "údaje o tlači &vždy  zobraziť"
514
515#: ../tuxpaint-config2.cxx:2328
516msgid "&Never show printer dialog"
517msgstr "&nikdy nezobrazovať údaje o tlači"
518
519#: ../tuxpaint-config2.cxx:2335
520msgid "(Even when [Alt] is held.)"
521msgstr "(Aj keď držím Alt.)"
522
523#: ../tuxpaint-config2.cxx:2349
524msgid "Save printer configuration"
525msgstr "Uložiť nastavenia tlačiarne"
526
527#: ../tuxpaint-config2.cxx:2358
528msgid "Print Commands:"
529msgstr "Príkazy na tlač:"
530
531#: ../tuxpaint-config2.cxx:2362
532msgid "Use &Alternative Print Command"
533msgstr "Používať &náhradné príkazy na tlač"
534
535#: ../tuxpaint-config2.cxx:2367
536msgid ""
537"Override Tux Paint's default setting for print command ('lpr') with another. "
538"(Advanced! Unix/Linux only!)"
539msgstr ""
540"Nahradiť pôvodné nastavenie programu Tux Paint pre príkaz (lpr) za iné."
541
542#: ../tuxpaint-config2.cxx:2377
543msgid ""
544"Enter the command for printing. It must accept a PostScript format on its "
545"standard input (STDIN)."
546msgstr ""
547"Zadajte príkaz na tlač. Na štandardnom vstupe (STDIN) treba povoliť "
548"PostScript."
549
550#: ../tuxpaint-config2.cxx:2388
551msgid "Use &Alternative Print Dialog"
552msgstr "používať &alternatívne údaje o tlači"
553
554#: ../tuxpaint-config2.cxx:2393
555msgid ""
556"Override Tux Paint's default setting for print dialog ('kprinter') with "
557"another. (Advanced! Unix/Linux only!)"
558msgstr ""
559"Prepísať nastavenia pre naprogramované informácie o tlači ('kprinter'). (Pre "
560"pokročilých používateľov! Len v operačnom systéme Unix/Linux!)"
561
562#: ../tuxpaint-config2.cxx:2403
563msgid ""
564"Enter the print dialog command. It must accept a PostScript format on its "
565"standard input (STDIN)."
566msgstr ""
567"Napíšte príkaz na tlač. Musí v ňom byť zahrnutý aj typ písma PostScript pre "
568"štandardný vstup (STDIN)."
569
570#: ../tuxpaint-config2.cxx:2410
571msgid "Paper Size : "
572msgstr "Veľkosť papiera : "
573
574#. TAB: SAVING
575#: ../tuxpaint-config2.cxx:2431
576msgid "Saving"
577msgstr "Ukladanie"
578
579#: ../tuxpaint-config2.cxx:2438
580msgid "Save Over Earlier Work:"
581msgstr "Zmeniť starší súbor:"
582
583#: ../tuxpaint-config2.cxx:2442
584msgid "&Ask Before Overwriting"
585msgstr "&Opýtať sa pred jeho prepísaním,"
586
587#: ../tuxpaint-config2.cxx:2447
588msgid ""
589"When re-saving an image, ask whether to overwrite the earlier version, or "
590"make a new file."
591msgstr ""
592"Keď budete ukladať obrázok, program sa vás opýta, či chcete zmeniť starý "
593"súbor, alebo chcete zmeny uložiť do nového súboru."
594
595#: ../tuxpaint-config2.cxx:2452
596msgid "Always &Overwrite Older Version"
597msgstr "Vždy &prepísať súbor,"
598
599#: ../tuxpaint-config2.cxx:2457
600msgid ""
601"When re-saving an image, always overwrite the earlier version. (Warning: "
602"Potential for lost work!)"
603msgstr ""
604"Keď budete ukladať obrázok, zmeny sa automaticky uložia do existujúceho "
605"súboru. (Upozornenie: Môžete prísť o svoju prácu!)"
606
607#: ../tuxpaint-config2.cxx:2462
608msgid "Always Save &New Picture"
609msgstr "Vždy uložiť do &nového súboru."
610
611#: ../tuxpaint-config2.cxx:2467
612msgid ""
613"When re-saving an image, always make a new file. (Warning: Potential for "
614"lots of files!)"
615msgstr ""
616"Keď budeš znova ukladať obrázok, zmeny sa uložia do nového súboru. "
617"(Upozornenie: Môže sa ti nakopiť veľa súborov.)"
618
619#: ../tuxpaint-config2.cxx:2474
620msgid "Start Blank:"
621msgstr "Začať na prázdnej strane:"
622
623#: ../tuxpaint-config2.cxx:2479
624msgid "Start with &Blank Canvas"
625msgstr "Začať na č&istom plátne"
626
627#: ../tuxpaint-config2.cxx:2488
628msgid "Save Directory:"
629msgstr "Priečinok na ukladanie obrázkov:"
630
631#: ../tuxpaint-config2.cxx:2492
632msgid "Use &Alternative Save Directory"
633msgstr "Na ukladanie obrázkov používať &náhradný priečinok"
634
635#: ../tuxpaint-config2.cxx:2497
636msgid ""
637"Do not save pictures in the standard directory, use the following location:"
638msgstr "Neukladať obrázky do nastaveného priečinka, ale použiť tento:"
639
640#: ../tuxpaint-config2.cxx:2502
641msgid "Alternative Save Directory:"
642msgstr "Náhradný priečinok na obrázky:"
643
644#: ../tuxpaint-config2.cxx:2514
645msgid "More Saving Options:"
646msgstr "Viac možností na uloženie:"
647
648#: ../tuxpaint-config2.cxx:2519
649msgid "Disable '&Save' Button"
650msgstr "Vypnúť tlačidlo &Uložiť"
651
652#: ../tuxpaint-config2.cxx:2524
653msgid ""
654"Don't allow pictures to be saved. Tux Paint acts as temporary 'scratch "
655"paper.'"
656msgstr "Tux Paint nepovolí, aby sa obrázky uložili. Slúži len ako šmirák."
657
658#: ../tuxpaint-config2.cxx:2530
659msgid "&Auto-save on Quit"
660msgstr "Pri ukončení programu uložiť &automaticky"
661
662#: ../tuxpaint-config2.cxx:2535
663msgid "Don't ask to save current picture when quitting; just save."
664msgstr "Pri skončení sa nepýtať, či sa má obrázok uložiť, len ho uložiť."
665
666#. TAB: DATA
667#: ../tuxpaint-config2.cxx:2547
668msgid "Data"
669msgstr "Údaje"
670
671#. FIXME: Looks awful:
672#: ../tuxpaint-config2.cxx:2555
673msgid "Lockfile:"
674msgstr "Súbor so zámkom:"
675
676#: ../tuxpaint-config2.cxx:2559
677msgid "&Don't use lockfile"
678msgstr "&nepoužívať súbor na zamykanie"
679
680#: ../tuxpaint-config2.cxx:2563
681msgid ""
682"Do not check for a lockfile. Allow Tux Paint to be launched multiple times. "
683"(May be necessary in a networked environment.)"
684msgstr ""
685"Nehľadať súbor so zámkom. Povoliť, nech sa Tux Paint spustí viackrát. (Môže "
686"to byť potrebné na sieti.)"
687
688#: ../tuxpaint-config2.cxx:2573
689msgid "Data Directory:"
690msgstr "Priečinok na údaje:"
691
692#: ../tuxpaint-config2.cxx:2577
693msgid "Use &Alternative Data Directory"
694msgstr "Používať &náhradný priečinok s údajmi"
695
696#: ../tuxpaint-config2.cxx:2582
697msgid ""
698"Do not load brushes, stamps, etc. from the standard directory, use the "
699"following location:"
700msgstr ""
701"Nespúšťať štetce, pečiatky, atď. z nastaveného priečinka, ale používať tento:"
702
703#: ../tuxpaint-config2.cxx:2587
704msgid "Alternative Data Directory:"
705msgstr "Náhradný priečinok na údaje:"
706
707#: ../tuxpaint-config2.cxx:2609
708msgid "Accessibility"
709msgstr ""
710
711#: ../tuxpaint-config2.cxx:2619
712msgid "Sticky mouse clicks"
713msgstr ""
714
715#. Fl_Check_Button* o
716#: ../tuxpaint-config2.cxx:2623
717msgid ""
718"Useful for users who have difficulty clicking and dragging. When enabled, "
719"click and release to start painting, move to paint, and click and release "
720"again to stop. It can also be combined with joystick- and keyboard-based "
721"pointer controls."
722msgstr ""
723
724#: ../tuxpaint-config2.cxx:2634
725msgid "Keyboard controls the mouse pointer"
726msgstr ""
727
728#. Fl_Check_Button* o
729#: ../tuxpaint-config2.cxx:2638
730msgid ""
731"When enabled, the arrow keys or numbers can be used to move the mouse "
732"pointer. Number 5, Space, Insert or F5 can be used to click. (When in \"Text"
733"\" or \"Label\" tools, the numbers and space cannot be used.) Also, F4 "
734"cycles the pointer between the \"Tools\" box, \"Colors\" box and drawing "
735"canvas, F8 and F7 move up/down inside the \"Tools\" box, and F11 and F12 "
736"move left/right inside the \"Tools\" and \"Colors\" boxes."
737msgstr ""
738
739#: ../tuxpaint-config2.cxx:2646
740msgid "Onscreen keyboard:"
741msgstr ""
742
743#: ../tuxpaint-config2.cxx:2650
744msgid "Show a keyboard on the screen"
745msgstr ""
746
747#. Fl_Check_Button* o
748#: ../tuxpaint-config2.cxx:2654
749msgid ""
750"Display a keyboard on the screen when the \"Text\" and \"Label\" tools are "
751"enabled, so you can 'type' with the mouse pointer."
752msgstr ""
753
754#. Fl_Box* o
755#: ../tuxpaint-config2.cxx:2659
756msgid "Layout"
757msgstr ""
758
759#. Fl_Choice* o
760#: ../tuxpaint-config2.cxx:2671
761msgid "How are keys organized in the keyboard"
762msgstr ""
763
764#. Fl_Box* o
765#: ../tuxpaint-config2.cxx:2676
766msgid "Disable layout changes"
767msgstr ""
768
769#. Fl_Check_Button* o
770#: ../tuxpaint-config2.cxx:2681
771msgid "Disable the buttons that allow changing the keyboard layout."
772msgstr ""
773
774#. Fl_Group* o
775#. TAB: JOYSTICK
776#: ../tuxpaint-config2.cxx:2699
777msgid "Joystick"
778msgstr ""
779
780#. o->box(FL_PLASTIC_UP_BOX);
781#: ../tuxpaint-config2.cxx:2710
782msgid "Main device:"
783msgstr ""
784
785#. Fl_Spinner* o
786#: ../tuxpaint-config2.cxx:2720
787msgid "Device number to use. (SDL starts numbering at 0)"
788msgstr ""
789
790#. Fl_Spinner* o
791#: ../tuxpaint-config2.cxx:2731
792msgid ""
793"Joystick slowness. Increase this value for people with slow reactions. "
794"(0-500; default value is 15)"
795msgstr ""
796
797#. Fl_Spinner* o
798#: ../tuxpaint-config2.cxx:2743
799msgid ""
800"SDL events under threshold will be discarded, useful to discard accidental "
801"unwanted movements. (0-32766; default value is 3200)"
802msgstr ""
803
804#. Fl_Spinner* o
805#: ../tuxpaint-config2.cxx:2753
806msgid "Limit speed when moving. (1-7; default value is 7)"
807msgstr ""
808
809#. Fl_Group* o
810#: ../tuxpaint-config2.cxx:2760
811msgid "Hat:"
812msgstr ""
813
814#. Fl_Spinner* o
815#: ../tuxpaint-config2.cxx:2769
816msgid "Hat slowness. (0-500; default value is 15)"
817msgstr ""
818
819#. Fl_Spinner* o
820#: ../tuxpaint-config2.cxx:2781
821msgid ""
822"Hat timeout, the number of milliseconds to wait before starting to move "
823"continuously. (0-3000; default value is 1000)"
824msgstr ""
825
826#. Fl_Group* o
827#: ../tuxpaint-config2.cxx:2792
828msgid "Buttons to disable:"
829msgstr ""
830
831#. Fl_Input* o
832#: ../tuxpaint-config2.cxx:2808
833msgid ""
834"If for any reason one or more buttons of the joystick are posing problems, "
835"you can disable them here using a comma separated list of button numbers. (e."
836"g. 2,3,5)"
837msgstr ""
838
839#: ../tuxpaint-config2.cxx:2817
840msgid "Button shortcuts:"
841msgstr ""
842
843#: ../tuxpaint-config2.cxx:2821
844msgid ""
845"Here you can configure shortcuts for the different buttons of the joystick. "
846"(Beware to not assign a shortcut to the button used to draw.)"
847msgstr ""
848
849#. Fl_Box* o
850#: ../tuxpaint-config2.cxx:2826
851msgid "Button number for the Escape key."
852msgstr ""
853
854#. Fl_Spinner* o
855#: ../tuxpaint-config2.cxx:2834
856msgid "Button number for the Brush tool."
857msgstr ""
858
859#. Fl_Spinner* o
860#: ../tuxpaint-config2.cxx:2842
861msgid "Button number for the Stamps tool."
862msgstr ""
863
864#. Fl_Spinner* o
865#: ../tuxpaint-config2.cxx:2850
866msgid "Button number for the Lines tool."
867msgstr ""
868
869#. Fl_Spinner* o
870#: ../tuxpaint-config2.cxx:2858
871msgid "Button number for the Shapes tool."
872msgstr ""
873
874#. Fl_Spinner* o
875#: ../tuxpaint-config2.cxx:2866
876msgid "Button number for the Text tool."
877msgstr ""
878
879#. Fl_Spinner* o
880#: ../tuxpaint-config2.cxx:2874
881msgid "Button number for the Label tool."
882msgstr ""
883
884#. Fl_Spinner* o
885#: ../tuxpaint-config2.cxx:2882
886msgid "Button number for the Magic tool."
887msgstr ""
888
889#. Fl_Spinner* o
890#: ../tuxpaint-config2.cxx:2890
891msgid "Button number for Undo."
892msgstr ""
893
894#. Fl_Spinner* o
895#: ../tuxpaint-config2.cxx:2898
896msgid "Button number for Redo."
897msgstr ""
898
899#. Fl_Spinner* o
900#: ../tuxpaint-config2.cxx:2906
901msgid "Button number for the Eraser tool."
902msgstr ""
903
904#. Fl_Spinner* o
905#: ../tuxpaint-config2.cxx:2914
906msgid "Button number for the New tool."
907msgstr ""
908
909#. Fl_Spinner* o
910#: ../tuxpaint-config2.cxx:2922
911msgid "Button number for the Open tool."
912msgstr ""
913
914#. Fl_Spinner* o
915#: ../tuxpaint-config2.cxx:2930
916msgid "Button number for saving."
917msgstr ""
918
919#. Fl_Spinner* o
920#: ../tuxpaint-config2.cxx:2938
921msgid "Button number for Page Setup."
922msgstr ""
923
924#. Fl_Spinner* o
925#: ../tuxpaint-config2.cxx:2946
926msgid "Button number for printing."
927msgstr ""
928
929#: ../tuxpaint-config2.cxx:2968
930msgid "Settings for : "
931msgstr "Nastaviť pre : "
932
933#: ../tuxpaint-config2.cxx:2972
934msgid "Current User"
935msgstr "tohto používateľa"
936
937#: ../tuxpaint-config2.cxx:2973
938msgid "All Users"
939msgstr "všetkých používateľov"
940
941#: ../tuxpaint-config2.cxx:2979
942msgid "Use \"All Users\" Settings"
943msgstr "Používať nastavenia pre všetkých používateľov"
944
945#: ../tuxpaint-config2.cxx:2983
946msgid "Apply"
947msgstr "Použiť"
948
949#: ../tuxpaint-config2.cxx:2991
950msgid "Reset"
951msgstr "Nastaviť pôvodné"
952
953#: ../tuxpaint-config2.cxx:2998
954msgid "Defaults"
955msgstr "Pôvodné"
956
957#: ../tuxpaint-config2.cxx:3005
958msgid "Quit"
959msgstr "Skončiť"
960
961#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:1
962msgid "Tux Paint Config."
963msgstr "Nástroj na konfiguráciu Tux Paintu."
964
965#: ../tuxpaint-config.desktop.in.h:2
966msgid "Configure Tux Paint"
967msgstr "Nastaviť Tux Paint"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.