source: ubiquity-slideshow-ubuntu/trunk/fuentes/po/lliurex/ca.po @ 2711

Last change on this file since 2711 was 2711, checked in by daduve, 4 years ago

translating

File size: 24.9 KB
Line 
1# LliureX spanish translation for ubiquity-slideshow-ubuntu
2# 2010# Copyright (c) 2010 LliureX Developers Team 2010
3# This file is distributed under the same license as the  ubiquity-slideshow-ubuntu  package.
4# Alfons Lloret Sanantón <lliurex_devel5@edu.gva.es>
5# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2012.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: ubiquity-slideshow-ubuntu\n"
9"POT-Creation-Date: 2016-10-27 16:57+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2016-09-26 12:03+0200\n"
11"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
12"Language-Team: LliureX\n"
13"Language: ca\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
19
20#. type: Content of: <div><h1>
21#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:1
22#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:1
23msgid "Multimedia edition with LliureX"
24msgstr "Edició multimèdia amb LliureX"
25
26#. type: Content of: <div><div><div><p>
27#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:8
28#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:8
29msgid ""
30"Edit videos, audios, photos on LliureX with the most important and popular "
31"editors at the moment."
32msgstr ""
33
34#. type: Content of: <div><div><div><h2>
35#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:12
36#, fuzzy
37msgid "Included software:"
38msgstr "Programari inclòs"
39
40#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
41#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:16
42#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:16
43msgid "Blender"
44msgstr "Blender"
45
46#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
47#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:21
48#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:21
49#, fuzzy
50msgid "Openshot"
51msgstr "OpenShot"
52
53#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
54#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:26
55#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:26
56msgid "Audacity"
57msgstr "Audacity"
58
59#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
60#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:31
61#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:31
62msgid "Qstopmotion"
63msgstr ""
64
65#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
66#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:36
67#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:36
68msgid "Inkscape"
69msgstr ""
70
71#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
72#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:41
73#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:41
74msgid "Synfig"
75msgstr ""
76
77#. type: Content of: <div><h1>
78#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:1
79#, fuzzy
80msgid "Lliurex Admin Center"
81msgstr "LliureX Model de centre"
82
83#. type: Content of: <div><div><div><p>
84#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:8
85msgid "Manage your system with new tools whichs it makes the management easy."
86msgstr ""
87
88#. type: Content of: <div><div><div><h2>
89#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:12
90msgid "New Tools:"
91msgstr ""
92
93#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
94#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:16
95msgid "LliureX Mirror"
96msgstr ""
97
98#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
99#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:21
100msgid "Java Control Panel"
101msgstr ""
102
103#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
104#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:26
105msgid "Open-SysClone"
106msgstr ""
107
108#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
109#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:31
110msgid "LliureX Up"
111msgstr ""
112
113#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
114#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:36
115msgid "Zero-Center"
116msgstr ""
117
118#. type: Content of: <div><h1>
119#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:1
120msgid "Adaptation for children"
121msgstr "LliureX Infantil"
122
123#. type: Content of: <div><div><div><p>
124#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:8
125msgid ""
126"LliureX Infantile is an adaptation designed for kindergartens and first "
127"grade schools."
128msgstr ""
129"El LliureX Infantil és una adaptació dissenyada per als nivells educatius "
130"d'Infantil i primers cursos de Primària."
131
132#. type: Content of: <div><div><div><p>
133#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:12
134msgid ""
135"It has a wide range of educational resources and activities ready to be used "
136"in the classroom."
137msgstr ""
138"Conté un ampli ventall de recursos educatius i activitats preparades per a "
139"utilitzar-les a l'aula."
140
141#. type: Content of: <div><div><div><p>
142#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:16
143msgid ""
144"It also has a big button customizable launcher to access the selected "
145"activities."
146msgstr ""
147"També disposa d'un botó d'accés directe personalitzable per a accedir a les "
148"activitats seleccionades. "
149
150#. type: Content of: <div><div><div><h2>
151#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:20
152#: slideshows/lliurex/slides/im.html:18
153#: slideshows/lliurex/slides/install.html:16
154#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:12
155#: slideshows/lliurex/slides/music.html:18
156#: slideshows/lliurex/slides/office.html:18
157#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:20
158msgid "Included software"
159msgstr "Programari inclòs"
160
161#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
162#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:24
163msgid "Jclic"
164msgstr "Jclic"
165
166#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
167#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:29
168msgid "Hotpotatoes"
169msgstr "Hotpotatoes"
170
171#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
172#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:34
173msgid "Mr. Potato"
174msgstr "Senyor Potato"
175
176#. type: Content of: <div><h1>
177#: slideshows/lliurex/slides/help.html:1
178msgid "Getting Help"
179msgstr "Ajuda"
180
181#. type: Content of: <div><div><div><p>
182#: slideshows/lliurex/slides/help.html:8
183msgid "If you need help, you can contact us:"
184msgstr "Si necessiteu ajuda, podeu trobar-nos:"
185
186#.  The url should not be translated
187#. type: Content of: <div><div><div><li>
188#: slideshows/lliurex/slides/help.html:12
189msgid ""
190"Using our <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">webpage</a> at "
191"<a href=\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>"
192msgstr ""
193"A la <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">nostra web</a> a <a "
194"href=\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>."
195
196#. type: Content of: <div><div><div><li>
197#: slideshows/lliurex/slides/help.html:16
198#, fuzzy
199msgid ""
200"On the mailing list, subscribe on <a href=\"https://launchpad.net/~llxdev/"
201"+archive/ubuntu/xenial\">the page of LliureX project at Launchpad</a>."
202msgstr ""
203"A la llista de correu de LliureX <a href=\"https://launchpad.net/"
204"lliurex-1306\">a Launchpad</a>."
205
206#. type: Content of: <div><div><div><li>
207#: slideshows/lliurex/slides/help.html:20
208msgid ""
209"At our twitter account @lliurex at <a href=\"https://twitter.com/LliureX"
210"\">Twitter</a>"
211msgstr ""
212"Al twitter de LliureX a <a href=\"https://twitter.com/LliureX\">(@lliurex)</"
213"a>"
214
215#. type: Content of: <div><div><div><p>
216#: slideshows/lliurex/slides/help.html:24
217msgid "The installation will finish soon. We hope you enjoy LliureX."
218msgstr ""
219"La instal·lació està a punt de finalitzar. Esperem que vos agrade el LliureX"
220
221#. type: Content of: <div><h1>
222#: slideshows/lliurex/slides/im.html:1
223msgid "LliureX School model"
224msgstr "LliureX Model de centre"
225
226#. type: Content of: <div><div><div><p>
227#: slideshows/lliurex/slides/im.html:8
228msgid ""
229"Lliurex School Model appears because of the growing ICT needs in the schools."
230msgstr ""
231"El LliureX Model de centre apareix com a resposta a les necessitats "
232"creixents d'ús de les TIC en els centres docents."
233
234#. type: Content of: <div><div><div><p>
235#: slideshows/lliurex/slides/im.html:11
236msgid ""
237"With this model you will have all your files available everywhere in your "
238"school. It is optimized for thin clients."
239msgstr ""
240"Amb este model tindreu disponibles els vostres fitxers des de qualsevol lloc "
241"del centre educatiu. Està optimitzat per a clients lleugers. "
242
243#. type: Content of: <div><div><div><p>
244#: slideshows/lliurex/slides/im.html:14
245msgid ""
246"The school needs to comply with higher network and hardware requirements."
247msgstr ""
248"El centre ha de complir uns requisits de xarxa i de programari determinats."
249
250#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
251#: slideshows/lliurex/slides/im.html:22
252msgid "Zero Server Wizard"
253msgstr "Zero Server Wizard"
254
255#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
256#: slideshows/lliurex/slides/im.html:27
257msgid "Llum"
258msgstr "Llum"
259
260#. type: Content of: <div><h1>
261#: slideshows/lliurex/slides/install.html:1
262msgid "LliureX Classroom model"
263msgstr "LliureX Model d'aula"
264
265#. type: Content of: <div><div><div><p>
266#: slideshows/lliurex/slides/install.html:8
267msgid ""
268"LliureX Classroom Model (composed by the server and the classroom clients) "
269"is designed for a classroom to have an independent network with a server "
270"providing several functionalities to both workstations and thin clients."
271msgstr ""
272"El Model d'aula LliureX (amb versió per al servidor i els clients d'aula) "
273"s'ha dissenyat perquè l'aula tinga una xarxa independent amb un servidor al "
274"qual es poden connectar tant equips normals com clients lleugers."
275
276#. type: Content of: <div><div><div><p>
277#: slideshows/lliurex/slides/install.html:12
278msgid ""
279"The classroom server is connected to the school network and isolates the "
280"classroom internal network (using two network cards) acting as a gateway."
281msgstr ""
282"L'aula ha de tindre un servidor connectat a la xarxa del centre i aïlla la "
283"xarxa interna de l'aula utilitzant dos targetes de xarxa que actuen com a "
284"passarel·la."
285
286#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
287#: slideshows/lliurex/slides/install.html:20
288#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:16
289msgid "Epoptes"
290msgstr "Epoptes"
291
292#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
293#: slideshows/lliurex/slides/install.html:25
294msgid "LTSP"
295msgstr "LTSP"
296
297#. type: Content of: <div><h1>
298#: slideshows/lliurex/slides/mate_environment.html:1
299msgid "New Desktop Environment"
300msgstr ""
301
302#. type: Content of: <div><div><div><p>
303#: slideshows/lliurex/slides/mate_environment.html:8
304msgid ""
305"Mate is the new desktop environment in LliureX, who provides to us a new "
306"modern desktop. Easy to use it, with new access to applications with Wisker "
307"menu and new docker bar, Plank. Also you have new ways to access to your "
308"open windows, or to minimize it. Now you can enjoy a new more friendly "
309"environment"
310msgstr ""
311
312#. type: Content of: <div><div><div><p>
313#: slideshows/lliurex/slides/mate_environment.html:12
314msgid ""
315"LliureX has an advanced desktop that allows users to feel in a use "
316"environment senzill. Mouse movements around corners provide us shortcuts to "
317"interesting features.  The new deskop is light but with a modern image, "
318"which allows to be exported to light and semi thin clients."
319msgstr ""
320
321#. type: Content of: <div><h1>
322#: slideshows/lliurex/slides/music.html:1
323#: slideshows/lliurex/slides/office.html:1
324msgid "Lliurex Music adaptation"
325msgstr "LliureX Música"
326
327#. type: Content of: <div><div><div><p>
328#: slideshows/lliurex/slides/music.html:8
329#: slideshows/lliurex/slides/office.html:8
330msgid ""
331"LliureX Music is an adaptation to help music teachers show, produce and "
332"modify high quality sound and music."
333msgstr ""
334"El LliureX Música és una adaptació per a editar, modificar i reproduir "
335"música i so d'alta qualitat."
336
337#. type: Content of: <div><div><div><p>
338#: slideshows/lliurex/slides/music.html:13
339#: slideshows/lliurex/slides/office.html:13
340msgid ""
341"It comprises excellent software like synthesizers, sequencers, score "
342"editors, samplers and a special low latency kernel optimised for realtime "
343"operation."
344msgstr ""
345"Inclou programari, com ara, sintetitzadors, seqüenciadors, editors de "
346"partitures, mostrejadors i un nucli especial de baixa latència optimitzat "
347"per a operacions en temps real."
348
349#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
350#: slideshows/lliurex/slides/music.html:22
351msgid "Ardour3"
352msgstr ""
353
354#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
355#: slideshows/lliurex/slides/music.html:26
356#: slideshows/lliurex/slides/office.html:22
357msgid "Rosegarden"
358msgstr "Rosegarden"
359
360#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
361#: slideshows/lliurex/slides/music.html:30
362#: slideshows/lliurex/slides/office.html:26
363msgid "Solfege"
364msgstr "Solfege"
365
366#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
367#: slideshows/lliurex/slides/music.html:34
368#: slideshows/lliurex/slides/office.html:30
369msgid "Hydrogen"
370msgstr "Hydrogen"
371
372#. type: Content of: <div><h1>
373#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:1
374msgid "Best solution for schools"
375msgstr ""
376
377#. type: Content of: <div><div><div><p>
378#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:8
379msgid ""
380"LliureX has been developed to be the best solution in schools. Our system "
381"has tools that help us manage user profiles, whether students or teachers, "
382"will allow us to manage access to the wireless network, we facilitate the "
383"work inside and outside the classroom, with control tools users, creating "
384"web pages, managing our owncloud ....."
385msgstr ""
386
387#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
388#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:21
389#, fuzzy
390msgid "LliureX OwnCloud"
391msgstr "LliureX Model d'aula"
392
393#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
394#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:26
395msgid "FreeRadius"
396msgstr ""
397
398#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
399#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:31
400msgid "JClic"
401msgstr ""
402
403#. type: Content of: <div><h1>
404#: slideshows/lliurex/slides/thin_clients.html:1
405msgid "Thin Clients Computers"
406msgstr ""
407
408#. type: Content of: <div><div><div><p>
409#: slideshows/lliurex/slides/thin_clients.html:8
410msgid ""
411"LliureX integrates seamlessly into thin client environments either through "
412"computers or Raspberry Pi. In this way we can have computerized with an "
413"important saving money and optimizing resources environments."
414msgstr ""
415
416#. type: Content of: <div><div><div><p>
417#: slideshows/lliurex/slides/thin_clients.html:12
418msgid ""
419"LliureX adds support to Raspberry Pi3, and maintains the support of previous "
420"versions."
421msgstr ""
422
423#. type: Content of: <div><h1>
424#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:1
425msgid "Videos with VLC"
426msgstr "Vídeos amb el VLC"
427
428#. type: Content of: <div><div><div><p>
429#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:8
430msgid ""
431"Watch videos on LliureX with <em>vlc</em>, a fast video player using all "
432"codecs. Support for many formats is included."
433msgstr ""
434"Podeu veure vídeos amb el <em>VLC</em>, un reproductor de vídeo que permet "
435"l'ús de molts formats."
436
437#. type: Content of: <div><div><div><p>
438#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:12
439msgid ""
440"You can also obtain additional non-free support by installing the ubuntu-"
441"restricted-extras package."
442msgstr ""
443"Per a obtindre més compatibilitat de còdecs, podeu instal·lar el paquet "
444"ubuntu-restricted-extras."
445
446#. type: Content of: <div><div><div><p>
447#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:16
448msgid ""
449"More information on <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/\">vlc website</a>."
450msgstr ""
451"Podeu trobar més informació al lloc web del <a href=\"http://www.videolan."
452"org/vlc/\">VLC</a>."
453
454#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
455#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:24
456msgid "VLC videos player"
457msgstr "Reproductor de vídeo VLC"
458
459#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
460#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:28
461msgid "Totem"
462msgstr "Totem"
463
464#. type: Content of: <div><h1>
465#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:1
466msgid "Welcome"
467msgstr "Vos donem la benvinguda"
468
469#. type: Content of: <div><div><div><p>
470#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:8
471#, fuzzy
472msgid "Thank you for choosing LliureX 16.04 Xenial!"
473msgstr "Gràcies per triar el LliureX 16.04 Xenial!"
474
475#. type: Content of: <div><div><div><p>
476#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:12
477msgid ""
478"LliureX is an initiative driven by the Department of Education of Regional "
479"Government with the purpose of using free software ICTs in the Valencian "
480"Education System."
481msgstr ""
482"LliureX és un projecte de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la "
483"Generalitat Valenciana creat amb el propòsit d'utilitzar les TIC basades en "
484"programari lliure en el sistema educatiu valencià."
485
486#. type: Content of: <div><div><div><p>
487#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:13
488msgid ""
489"LliureX is a Custom Ubuntu GNU/Linux Distribution (CDD) developed by the "
490"Department of Education intended as an operating system for educational "
491"institutions throughout the region."
492msgstr ""
493"LliureX és una distribució personalitzada d'Ubuntu GNU/Linux que oferix un "
494"sistema operatiu a les institucions educatives de l'àmbit de la Comunitat "
495"Valenciana."
496
497#. type: Content of: <div><div><div><p>
498#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:14
499msgid ""
500"While LliureX is installed, this slideshow will show you around its main "
501"features."
502msgstr ""
503"Durant la instal·lació esta presentació vos mostrarà algunes "
504"característiques del LliureX."
505
506# #. type: Content of: <div><h1>
507#~ msgid ""
508#~ "Manage your system with <em>Admin Center</em>, the new centralized "
509#~ "configuration tool for Lliurex"
510#~ msgstr ""
511#~ "Gestiona el sistema amb el Centre d'administració, la nova eina "
512#~ "centralitzada de configuració per a LliureX"
513
514#~ msgid "On the IRC chan #lliurex on irc.freenode.net."
515#~ msgstr "També pots trobar ajuda a:"
516
517#~ msgid ""
518#~ "Edit videos on LliureX with <em>Openshot</em>, a fast and simple non-"
519#~ "lineal video editor."
520#~ msgstr ""
521#~ "Edició de vídeos amb el LliureX utilitzant l'<em>Openshot</em>, un editor "
522#~ "no lineal, ràpid i senzill."
523
524#~ msgid ""
525#~ "More information on <a href=\"http://www.openshotvideo.com/\">OpenShot "
526#~ "website</a>."
527#~ msgstr ""
528#~ "Per a obtindre més informació vegeu el lloc web de l'<a href=\"http://www."
529#~ "openshotvideo.com/\">OpenShot</a>."
530
531#~ msgid "Megaphone"
532#~ msgstr "Megaphone"
533
534#~ msgid "LMMS"
535#~ msgstr "LMMS"
536
537#~ msgid "Accessibility in LliureX"
538#~ msgstr "Accessibilitat en LliureX"
539
540#~ msgid ""
541#~ "LliureX is committed to making free software accessible to those people "
542#~ "with any physical, hearing or visual disability. We are really aware of "
543#~ "the fact that we still have got a long hard challenge ahead on this "
544#~ "field. However and due to its importance, it is a commitment which cannot "
545#~ "be overlooked and which is worth keeping."
546#~ msgstr ""
547#~ "Amb el Lliurex hem volgut acostar el programari lliure a aquelles "
548#~ "persones amb algun tipus de discapacitat ja siga auditiva, motriu o "
549#~ "visual. Som conscients que encara queda molt a fer i que cal avançar en "
550#~ "este camp. No obstant això, donada la seua rellevància, és un aspecte que "
551#~ "no volem descuidar i en el qual continuarem treballant."
552
553#~ msgid ""
554#~ "From the Applications menu, the Accessibility option provides "
555#~ "applications such as Dasher predictive keyboard, Orca screen magnifier, "
556#~ "onBoard screen keyboard."
557#~ msgstr ""
558#~ "Des del menú d'Aplicacions està disponible l'opció Accessibilitat, amb "
559#~ "les aplicacions Dasher, teclat predictiu; Lector de pantalla i ampliador "
560#~ "Orca; i onBoard, teclat en pantalla."
561
562#~ msgid ""
563#~ "You can either select the option System -> Preferences -> Accesibility, "
564#~ "which allows setting up the accessibility preferences for the desktop."
565#~ msgstr ""
566#~ "També podeu seleccionar l'opció Sistema -> Preferències -> Tecnologies "
567#~ "d'accés assistit que permet la configuració de les preferències "
568#~ "d'accessibilitat per a l'escriptori."
569
570#~ msgid "Library Adaptation"
571#~ msgstr "LliureX Biblioteca"
572
573#~ msgid ""
574#~ "LliureX Library is an adaptation designed for libraries at schools, which "
575#~ "includes the application PMB for the management and control of libraries."
576#~ msgstr ""
577#~ "El LliureX Biblioteca és una adaptació dissenyada per a les biblioteques "
578#~ "dels centres educatius, que incorpora l'aplicació PMB per a la gestió i "
579#~ "control de les biblioteques."
580
581#~ msgid ""
582#~ "It comprises tools for bulk data input from GesCen, Itaca, external "
583#~ "libraries (through Z39.50 standard) and other databases via CSV format. "
584#~ "This way the library manager can introduce a huge amount of book "
585#~ "information with just a few clicks."
586#~ msgstr ""
587#~ "Conté ferramentes per a la introducció massiva de dades des del GesCen, "
588#~ "Itaca, biblioteques externes (a través de l'estàndard Z39.50) i altres "
589#~ "bases de dades a través del format CSV. D'esta manera es pot introduir un "
590#~ "gran nombre de dades amb uns pocs clics. "
591
592#~ msgid ""
593#~ "It also has the expected features as spine label printing, book "
594#~ "reservations, reader management, etc."
595#~ msgstr ""
596#~ "També disposa de les característiques habituals, com ara, impressió de "
597#~ "teixells, reserves de llibres, gestió d'usuaris, etc."
598
599#~ msgid "Lite Adaptation"
600#~ msgstr "LliureX Lleuger"
601
602#~ msgid ""
603#~ "LliureX Lite is an adaptation for low-spec hardware, as low as Pentium "
604#~ "III (600 MHz) and 256 MB of RAM. It uses LXDE desktop environment."
605#~ msgstr ""
606#~ "El LliureX Lleuger és una adaptació per a maquinari de poc rendiment, com "
607#~ "un Pentium III amb 256 MB de RAM. Utilitza l'entorn d'escriptori LXDE."
608
609#~ msgid ""
610#~ "It is aimed for old hardware recycling and reusing. In order to achieve "
611#~ "this some programs are substituted by less resource hungry alternatives."
612#~ msgstr ""
613#~ "Està orientat al reciclatge i reutilització de maquinari antic. Per a "
614#~ "aconseguir-ho se substituïxen alguns programes per alternatives que "
615#~ "requerisquen menys recursos."
616
617#~ msgid "LliureX 12.06 Nemo"
618#~ msgstr "LliureX 12.06 Nemo"
619
620#~ msgid "LliureX is designed to be easy. Feel free to explore!"
621#~ msgstr ""
622#~ "LliureX s'ha dissenyat perquè siga fàcil. Sentiu-vos lliure d'explorar-lo."
623
624#~ msgid "What's new in LliureX 12.06?"
625#~ msgstr "Quines són les novetats?"
626
627#~ msgid "These are some of the new features in LliureX Nemo 12.06 release:"
628#~ msgstr ""
629#~ "Estes són algunes de les novetats de la versió del LliureX 12.06 Nemo:"
630
631#~ msgid "New release calendar: in June instead of September"
632#~ msgstr "Nou calendari de versions: al mes de juny en comptes de setembre"
633
634#~ msgid "Kernel updated to 2.6.38 to support new hardware"
635#~ msgstr ""
636#~ "Nucli actualitzat a la versió 2.6.38 per a donar suport a maquinari nou"
637
638#~ msgid "Easier Classroom model installation"
639#~ msgstr "Instal·lació més senzilla del Model d'aula"
640
641#~ msgid "Changed from OpenOffice 3.2 to LibreOffice 3.4.5"
642#~ msgstr "Canvi de l'OpenOffice 3.2 al LibreOffice 3.4.5"
643
644#~ msgid ""
645#~ "Several software updates like: Firefox 12, Thunderbird 12, Scribus 4, "
646#~ "GCompris 12, Tuxtype 1.8, TuxPaint 0.9, Geogebra 4.0, JClic resource "
647#~ "collections, etc."
648#~ msgstr ""
649#~ "Diverses actualitzacions de programari: Firefox 13, Thunderbird 13, "
650#~ "Scribus 4, GCompris 12, Tuxtype 1.8, TuxPaint 0.9, col·lecció de recursos "
651#~ "JClic, etc."
652
653#~ msgid ""
654#~ "New in-house developments: Flash Video Saver, LliureX Homework Harvester, "
655#~ "LliureX Freeze, etc."
656#~ msgstr ""
657#~ "Nou programari propi: Caçador de vídeos Flash, Recol·lector de treballs "
658#~ "del LliureX, Congelador d'escriptoris, etc."
659
660#~ msgid ""
661#~ "You can either select the option Preferences-> Accesibility, which allows "
662#~ "setting up the accessibility prefrences for the desktop. Two options are "
663#~ "available: <em>Assistive Technology Preferences,</em> which indicate the "
664#~ "applications that will be started at the beginning of the user session "
665#~ "and the Keyboard Accessibility, which allows activiating and specifying "
666#~ "the keyboard accessibility features."
667#~ msgstr ""
668#~ "També, des del menú de Lliurex, l'opció Preferències de l'escriptori -> "
669#~ "Accessibilitat,permet establir les preferències d'accessibilitat per a "
670#~ "l'escriptori. Hi ha dos opcions:Suport de tecnologia d'assistència, que "
671#~ "permet indicar les aplicacions que s'arrancaran quan l'usuari inicie la "
672#~ "sessió, i Teclat, que permet activar i especificar les característiques "
673#~ "d'accessibilitat del teclat."
674
675#~ msgid ""
676#~ "This customization is specially suited for these first stages of "
677#~ "education. It includes a desktop with sidebars displaying all the "
678#~ "applications available and a central area for executing them. \t It also "
679#~ "adds a wide range of educational resources and activities to be used in "
680#~ "the classroom."
681#~ msgstr ""
682#~ "Esta adaptació està especialment dissenyada per a estes etapes educatives."
683#~ "Disposen d'un escriptori amb quadres laterals que contenen les "
684#~ "aplicacionsi una zona central per a executar-les. "
685
686#~ msgid "Library customization"
687#~ msgstr "LliureX Biblioteca"
688
689#~ msgid ""
690#~ "LliureX Lite is an adaptation of the LliureX distribution with lower "
691#~ "hardware requirements and, therefore, enables the reuse of low output "
692#~ "machines that don't meet the minimum requirements for being used with "
693#~ "LliureX Desktop."
694#~ msgstr ""
695#~ "LliureX Lleuger és l'adaptació de la distribució LliureX amb uns "
696#~ "requeriments de maquinari menors i que, per tant, permet la reutilització "
697#~ "d'equipament de baix rendiment que no complix els requisits mínims per a "
698#~ "la utilització com a estació de treball independent LliureX (Escriptori)"
699
700#~ msgid ""
701#~ "LliureX Music is a LliureX adaptation for multimedia computers with "
702#~ "specific software needs for playing audio, video and multimedia."
703#~ msgstr ""
704#~ "LliureX Música és l'adaptació LliureX per als equips multimèdia, amb "
705#~ "necessitats de programari específic, d'àudio, vídeo i multimèdia."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.