source: ubiquity-slideshow-ubuntu/trunk/fuentes/po/lliurex/ca_ES@valencia.po @ 5164

Last change on this file since 5164 was 5164, checked in by mabarracus, 4 years ago

Fix translation strings

File size: 26.4 KB
Line 
1# LliureX spanish translation for ubiquity-slideshow-ubuntu
2# 2010# Copyright (c) 2010 LliureX Developers Team 2010
3# This file is distributed under the same license as the  ubiquity-slideshow-ubuntu  package.
4# Alfons Lloret Sanantón <lliurex_devel5@edu.gva.es>
5# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2012.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: ubiquity-slideshow-ubuntu\n"
9"POT-Creation-Date: 2016-10-27 16:57+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2017-06-09 18:55+0200\n"
11"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
12"Language-Team: LliureX\n"
13"Language: ca\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
19
20#. type: Content of: <div><h1>
21#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:1
22#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:1
23msgid "Multimedia edition with LliureX"
24msgstr "Edició multimèdia amb LliureX"
25
26#. type: Content of: <div><div><div><p>
27#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:8
28#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:8
29msgid ""
30"Edit videos, audios, photos on LliureX with the most important and popular "
31"editors at the moment."
32msgstr ""
33"Editeu vídeos, àudios, fotografies en LliureX amb l'editor més important i "
34"popular ara mateix."
35
36#. type: Content of: <div><div><div><h2>
37#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:12
38msgid "Included software:"
39msgstr "Programari inclòs"
40
41#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
42#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:16
43#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:16
44msgid "Blender"
45msgstr "Blender"
46
47#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
48#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:21
49#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:21
50msgid "Openshot"
51msgstr "OpenShot"
52
53#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
54#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:26
55#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:26
56msgid "Audacity"
57msgstr "Audacity"
58
59#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
60#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:31
61#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:31
62msgid "Qstopmotion"
63msgstr "Qstopmotion"
64
65#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
66#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:36
67#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:36
68msgid "Inkscape"
69msgstr "Inkscape"
70
71#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
72#: slideshows/lliurex/slides/Multimedia.html:41
73#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:41
74msgid "Synfig"
75msgstr "Synfig"
76
77#. type: Content of: <div><h1>
78#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:1
79msgid "Lliurex Admin Center"
80msgstr "Centre d'Administració de LliureX"
81
82#. type: Content of: <div><div><div><p>
83#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:8
84msgid "Manage your system with new tools whichs it makes the management easy."
85msgstr ""
86"Gestioneu el sistema amb eines noves, la qual cosa fa que la gestió siga "
87"fàcil."
88
89#. type: Content of: <div><div><div><h2>
90#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:12
91msgid "New Tools:"
92msgstr "Eines noves:"
93
94#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
95#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:16
96msgid "LliureX Mirror"
97msgstr "LliureX Mirror"
98
99#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
100#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:21
101msgid "Java Control Panel"
102msgstr "Java Control Panel"
103
104#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
105#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:26
106msgid "Open-SysClone"
107msgstr "Open-SysClone"
108
109#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
110#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:31
111msgid "LliureX Up"
112msgstr "LliureX Up"
113
114#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
115#: slideshows/lliurex/slides/adminCenter.html:36
116msgid "Zero-Center"
117msgstr "Zero-Center"
118
119#. type: Content of: <div><h1>
120#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:1
121msgid "Adaptation for children"
122msgstr "LliureX Infantil"
123
124#. type: Content of: <div><div><div><p>
125#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:8
126msgid ""
127"LliureX Infantile is an adaptation designed for kindergartens and first "
128"grade schools."
129msgstr ""
130"El LliureX Infantil és una adaptació dissenyada per als nivells educatius "
131"d'Infantil i primers cursos de Primària."
132
133#. type: Content of: <div><div><div><p>
134#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:12
135msgid ""
136"It has a wide range of educational resources and activities ready to be used "
137"in the classroom."
138msgstr ""
139"Conté un ampli ventall de recursos educatius i activitats preparades per a "
140"utilitzar-les a l'aula."
141
142#. type: Content of: <div><div><div><p>
143#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:16
144msgid ""
145"It also has a big button customizable launcher to access the selected "
146"activities."
147msgstr ""
148"També disposa d'un botó d'accés directe personalitzable per a accedir a les "
149"activitats seleccionades. "
150
151#. type: Content of: <div><div><div><h2>
152#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:20
153#: slideshows/lliurex/slides/im.html:18
154#: slideshows/lliurex/slides/install.html:16
155#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:12
156#: slideshows/lliurex/slides/music.html:18
157#: slideshows/lliurex/slides/office.html:18
158#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:20
159msgid "Included software"
160msgstr "Programari inclòs"
161
162#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
163#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:24
164msgid "Jclic"
165msgstr "Jclic"
166
167#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
168#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:29
169msgid "Hotpotatoes"
170msgstr "Hotpotatoes"
171
172#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
173#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:34
174msgid "Mr. Potato"
175msgstr "Senyor Potato"
176
177#. type: Content of: <div><h1>
178#: slideshows/lliurex/slides/help.html:1
179msgid "Getting Help"
180msgstr "Ajuda"
181
182#. type: Content of: <div><div><div><p>
183#: slideshows/lliurex/slides/help.html:8
184msgid "If you need help, you can contact us:"
185msgstr "Si necessiteu ajuda, podeu trobar-nos:"
186
187#. The url should not be translated
188#. type: Content of: <div><div><div><li>
189#: slideshows/lliurex/slides/help.html:12
190msgid ""
191"Using our <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">webpage</a> at "
192"<a href=\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>"
193msgstr ""
194"A la <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">nostra web</a> a <a "
195"href=\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>."
196
197#. type: Content of: <div><div><div><li>
198#: slideshows/lliurex/slides/help.html:16
199msgid ""
200"On the mailing list, subscribe on <a href=\"https://launchpad.net/~llxdev/"
201"+archive/ubuntu/xenial\">the page of LliureX project at Launchpad</a>."
202msgstr ""
203"A la llista de correu LliureX <a href=\"http://lliurex.net\">a la pàgina del "
204"projecte</a>."
205
206#. type: Content of: <div><div><div><li>
207#: slideshows/lliurex/slides/help.html:20
208msgid ""
209"At our twitter account @lliurex at <a href=\"https://twitter.com/LliureX"
210"\">Twitter</a>"
211msgstr ""
212"Al twitter de LliureX a <a href=\"https://twitter.com/LliureX\">(@lliurex)</"
213"a>"
214
215#. type: Content of: <div><div><div><p>
216#: slideshows/lliurex/slides/help.html:24
217msgid "The installation will finish soon. We hope you enjoy LliureX."
218msgstr ""
219"La instal·lació està a punt de finalitzar. Esperem que vos agrade el LliureX"
220
221#. type: Content of: <div><h1>
222#: slideshows/lliurex/slides/im.html:1
223msgid "LliureX School model"
224msgstr "LliureX Model de centre"
225
226#. type: Content of: <div><div><div><p>
227#: slideshows/lliurex/slides/im.html:8
228msgid ""
229"Lliurex School Model appears because of the growing ICT needs in the schools."
230msgstr ""
231"El LliureX Model de centre apareix com a resposta a les necessitats "
232"creixents d'ús de les TIC en els centres docents."
233
234#. type: Content of: <div><div><div><p>
235#: slideshows/lliurex/slides/im.html:11
236msgid ""
237"With this model you will have all your files available everywhere in your "
238"school. It is optimized for thin clients."
239msgstr ""
240"Amb este model tindreu disponibles els vostres fitxers des de qualsevol lloc "
241"del centre educatiu. Està optimitzat per a clients lleugers. "
242
243#. type: Content of: <div><div><div><p>
244#: slideshows/lliurex/slides/im.html:14
245msgid ""
246"The school needs to comply with higher network and hardware requirements."
247msgstr ""
248"El centre ha de complir uns requisits de xarxa i de programari determinats."
249
250#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
251#: slideshows/lliurex/slides/im.html:22
252msgid "Zero Server Wizard"
253msgstr "Zero Server Wizard"
254
255#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
256#: slideshows/lliurex/slides/im.html:27
257msgid "Llum"
258msgstr "Llum"
259
260#. type: Content of: <div><h1>
261#: slideshows/lliurex/slides/install.html:1
262msgid "LliureX Classroom model"
263msgstr "LliureX Model d'aula"
264
265#. type: Content of: <div><div><div><p>
266#: slideshows/lliurex/slides/install.html:8
267msgid ""
268"LliureX Classroom Model (composed by the server and the classroom clients) "
269"is designed for a classroom to have an independent network with a server "
270"providing several functionalities to both workstations and thin clients."
271msgstr ""
272"El LliureX Model d'aula (amb versió per al servidor i els clients d'aula) "
273"s'ha dissenyat perquè l'aula tinga una xarxa independent amb un servidor al "
274"qual es poden connectar tant equips normals com clients lleugers."
275
276#. type: Content of: <div><div><div><p>
277#: slideshows/lliurex/slides/install.html:12
278msgid ""
279"The classroom server is connected to the school network and isolates the "
280"classroom internal network (using two network cards) acting as a gateway."
281msgstr ""
282"L'aula ha de tindre un servidor connectat a la xarxa del centre i aïlla la "
283"xarxa interna de l'aula utilitzant dos targetes de xarxa que actuen com a "
284"passarel·la."
285
286#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
287#: slideshows/lliurex/slides/install.html:20
288#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:16
289msgid "Epoptes"
290msgstr "Epoptes"
291
292#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
293#: slideshows/lliurex/slides/install.html:25
294msgid "LTSP"
295msgstr "LTSP"
296
297#. type: Content of: <div><h1>
298#: slideshows/lliurex/slides/mate_environment.html:1
299msgid "New Desktop Environment"
300msgstr "Nou Entorn d'Escriptori"
301
302#. type: Content of: <div><div><div><p>
303#: slideshows/lliurex/slides/mate_environment.html:8
304msgid ""
305"Mate is the new desktop environment in LliureX, who provides to us a new "
306"modern desktop. Easy to use it, with new access to applications with Wisker "
307"menu and new docker bar, Plank. Also you have new ways to access to your "
308"open windows, or to minimize it. Now you can enjoy a new more friendly "
309"environment"
310msgstr ""
311"El Mate és el nou entorn d'escriptori en LliureX, que ens proporciona un "
312"escriptori nou i modern. És fàcil d'usar, amb un accés nou a les aplicacions "
313"amb el menú del Wisker i la barra amb un acoblador nou, el Plank. També hi "
314"ha noves maneres d'accedir a les finestres obertes, o per a minimitzar-les. "
315"Ara podeu gaudir d'un entorn nou més amigable."
316
317#. type: Content of: <div><div><div><p>
318#: slideshows/lliurex/slides/mate_environment.html:12
319msgid ""
320"LliureX has an advanced desktop that allows users to feel in a use "
321"environment senzill. Mouse movements around corners provide us shortcuts to "
322"interesting features.  The new deskop is light but with a modern image, "
323"which allows to be exported to light and semi thin clients."
324msgstr ""
325"LliureX té un escriptori avançat que permet als usuaris sentir-se en un "
326"entorn d'ús senzill. Els moviments del ratolí al voltant de les cantonades "
327"ens proporciona tecles de drecera per a funcionalitats interessants. "
328"L'escriptori nou és lleuger però amb una imatge moderna, cosa que permet "
329"l'exportació a clients lleugers i semilleugers."
330
331#. type: Content of: <div><h1>
332#: slideshows/lliurex/slides/music.html:1
333#: slideshows/lliurex/slides/office.html:1
334msgid "Lliurex Music adaptation"
335msgstr "LliureX Música"
336
337#. type: Content of: <div><div><div><p>
338#: slideshows/lliurex/slides/music.html:8
339#: slideshows/lliurex/slides/office.html:8
340msgid ""
341"LliureX Music is an adaptation to help music teachers show, produce and "
342"modify high quality sound and music."
343msgstr ""
344"El LliureX Música és una adaptació per a editar, modificar i reproduir "
345"música i so d'alta qualitat."
346
347#. type: Content of: <div><div><div><p>
348#: slideshows/lliurex/slides/music.html:13
349#: slideshows/lliurex/slides/office.html:13
350msgid ""
351"It comprises excellent software like synthesizers, sequencers, score "
352"editors, samplers and a special low latency kernel optimised for realtime "
353"operation."
354msgstr ""
355"Inclou programari, com ara, sintetitzadors, seqüenciadors, editors de "
356"partitures, mostrejadors i un nucli especial de baixa latència optimitzat "
357"per a operacions en temps real."
358
359#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
360#: slideshows/lliurex/slides/music.html:22
361msgid "Ardour3"
362msgstr "Ardour3"
363
364#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
365#: slideshows/lliurex/slides/music.html:26
366#: slideshows/lliurex/slides/office.html:22
367msgid "Rosegarden"
368msgstr "Rosegarden"
369
370#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
371#: slideshows/lliurex/slides/music.html:30
372#: slideshows/lliurex/slides/office.html:26
373msgid "Solfege"
374msgstr "Solfege"
375
376#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
377#: slideshows/lliurex/slides/music.html:34
378#: slideshows/lliurex/slides/office.html:30
379msgid "Hydrogen"
380msgstr "Hydrogen"
381
382#. type: Content of: <div><h1>
383#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:1
384msgid "Best solution for schools"
385msgstr "La millor solució per a les escoles"
386
387#. type: Content of: <div><div><div><p>
388#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:8
389msgid ""
390"LliureX has been developed to be the best solution in schools. Our system "
391"has tools that help us manage user profiles, whether students or teachers, "
392"will allow us to manage access to the wireless network, we facilitate the "
393"work inside and outside the classroom, with control tools users, creating "
394"web pages, managing our owncloud ....."
395msgstr ""
396"LliureX s'ha desenvolupat per a ser la millor solució en les escoles. El "
397"nostre sistema té eines que ens ajuden a gestionar perfils d'usuari, tant de "
398"l'alumnat com del professorat, ens permet gestionar l'accés a la xarxa sense "
399"fil, ens facilita el treball dins i fora de l'aula, amb eines de control "
400"d'usuaris, creació de pàgines web, gestió del nostre núvol..."
401
402#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
403#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:21
404msgid "LliureX OwnCloud"
405msgstr "LliureX OwnCloud"
406
407#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
408#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:26
409msgid "FreeRadius"
410msgstr "FreeRadius"
411
412#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
413#: slideshows/lliurex/slides/school_solution.html:31
414msgid "JClic"
415msgstr "JClic"
416
417#. type: Content of: <div><h1>
418#: slideshows/lliurex/slides/thin_clients.html:1
419msgid "Thin Clients Computers"
420msgstr "Ordinadors De Tipus Clients Lleugers"
421
422#. type: Content of: <div><div><div><p>
423#: slideshows/lliurex/slides/thin_clients.html:8
424msgid ""
425"LliureX integrates seamlessly into thin client environments either through "
426"computers or Raspberry Pi. In this way we can have computerized with an "
427"important saving money and optimizing resources environments."
428msgstr ""
429"LliureX s'integra perfectament en entorns de client lleuger tant en "
430"ordinadors com en la Raspberry Pi. D'aquesta manera podem informatitzar "
431"entorns, amb un estalvi important de diners i optimitzar l'ús dels recursos."
432
433#. type: Content of: <div><div><div><p>
434#: slideshows/lliurex/slides/thin_clients.html:12
435msgid ""
436"LliureX adds support to Raspberry Pi3, and maintains the support of previous "
437"versions."
438msgstr ""
439"LliureX ofereix suport a la Raspberry Pi3, i manté el suport a les versions "
440"anteriors."
441
442#. type: Content of: <div><h1>
443#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:1
444msgid "Videos with VLC"
445msgstr "Vídeos amb el VLC"
446
447#. type: Content of: <div><div><div><p>
448#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:8
449msgid ""
450"Watch videos on LliureX with <em>vlc</em>, a fast video player using all "
451"codecs. Support for many formats is included."
452msgstr ""
453"Podeu veure vídeos amb el <em>VLC</em>, un reproductor de vídeo que permet "
454"l'ús de molts formats."
455
456#. type: Content of: <div><div><div><p>
457#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:12
458msgid ""
459"You can also obtain additional non-free support by installing the ubuntu-"
460"restricted-extras package."
461msgstr ""
462"Per a obtindre més compatibilitat de còdecs, podeu instal·lar el paquet "
463"ubuntu-restricted-extras."
464
465#. type: Content of: <div><div><div><p>
466#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:16
467msgid ""
468"More information on <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/\">vlc website</a>."
469msgstr ""
470"Podeu trobar més informació al lloc web del <a href=\"http://www.videolan."
471"org/vlc/\">VLC</a>."
472
473#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
474#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:24
475msgid "VLC videos player"
476msgstr "Reproductor de vídeo VLC"
477
478#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
479#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:28
480msgid "Totem"
481msgstr "Totem"
482
483#. type: Content of: <div><h1>
484#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:1
485msgid "Welcome"
486msgstr "Vos donem la benvinguda"
487
488#. type: Content of: <div><div><div><p>
489#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:8
490msgid "Thank you for choosing LliureX 16.04 Xenial!"
491msgstr "Gràcies per triar el LliureX 16.05 Xenial!"
492
493#. type: Content of: <div><div><div><p>
494#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:12
495msgid ""
496"LliureX is an initiative driven by the Department of Education of Regional "
497"Government with the purpose of using free software ICTs in the Valencian "
498"Education System."
499msgstr ""
500"LliureX és un projecte de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la "
501"Generalitat Valenciana creat amb el propòsit d'utilitzar les TIC basades en "
502"programari lliure en el sistema educatiu valencià."
503
504#. type: Content of: <div><div><div><p>
505#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:13
506msgid ""
507"LliureX is a Custom Ubuntu GNU/Linux Distribution (CDD) developed by the "
508"Department of Education intended as an operating system for educational "
509"institutions throughout the region."
510msgstr ""
511"LliureX és una distribució personalitzada d'Ubuntu GNU/Linux que oferix un "
512"sistema operatiu a les institucions educatives de l'àmbit de la Comunitat "
513"Valenciana."
514
515#. type: Content of: <div><div><div><p>
516#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:14
517msgid ""
518"While LliureX is installed, this slideshow will show you around its main "
519"features."
520msgstr ""
521"Durant la instal·lació esta presentació vos mostrarà algunes "
522"característiques del LliureX."
523
524#~ msgid "On the IRC chan #lliurex on irc.freenode.net."
525#~ msgstr "També pots trobar ajuda a:"
526
527#~ msgid ""
528#~ "Edit videos on LliureX with <em>Openshot</em>, a fast and simple non-"
529#~ "lineal video editor."
530#~ msgstr ""
531#~ "Edició de vídeos amb el LliureX utilitzant l'<em>Openshot</em>, un editor "
532#~ "no lineal, ràpid i senzill."
533
534#~ msgid ""
535#~ "More information on <a href=\"http://www.openshotvideo.com/\">OpenShot "
536#~ "website</a>."
537#~ msgstr ""
538#~ "Per a obtindre més informació vegeu el lloc web de l'<a href=\"http://www."
539#~ "openshotvideo.com/\">OpenShot</a>."
540
541#~ msgid "Megaphone"
542#~ msgstr "Megaphone"
543
544#~ msgid "LMMS"
545#~ msgstr "LMMS"
546
547#~ msgid "Accessibility in LliureX"
548#~ msgstr "Accessibilitat en LliureX"
549
550#~ msgid ""
551#~ "LliureX is committed to making free software accessible to those people "
552#~ "with any physical, hearing or visual disability. We are really aware of "
553#~ "the fact that we still have got a long hard challenge ahead on this "
554#~ "field. However and due to its importance, it is a commitment which cannot "
555#~ "be overlooked and which is worth keeping."
556#~ msgstr ""
557#~ "Amb el Lliurex hem volgut acostar el programari lliure a aquelles "
558#~ "persones amb algun tipus de discapacitat ja siga auditiva, motriu o "
559#~ "visual. Som conscients que encara queda molt a fer i que cal avançar en "
560#~ "este camp. No obstant això, donada la seua rellevància, és un aspecte que "
561#~ "no volem descuidar i en el qual continuarem treballant."
562
563#~ msgid ""
564#~ "From the Applications menu, the Accessibility option provides "
565#~ "applications such as Dasher predictive keyboard, Orca screen magnifier, "
566#~ "onBoard screen keyboard."
567#~ msgstr ""
568#~ "Des del menú d'Aplicacions està disponible l'opció Accessibilitat, amb "
569#~ "les aplicacions Dasher, teclat predictiu; Lector de pantalla i ampliador "
570#~ "Orca; i onBoard, teclat en pantalla."
571
572#~ msgid ""
573#~ "You can either select the option System -> Preferences -> Accesibility, "
574#~ "which allows setting up the accessibility preferences for the desktop."
575#~ msgstr ""
576#~ "També podeu seleccionar l'opció Sistema -> Preferències -> Tecnologies "
577#~ "d'accés assistit que permet la configuració de les preferències "
578#~ "d'accessibilitat per a l'escriptori."
579
580#~ msgid "Library Adaptation"
581#~ msgstr "LliureX Biblioteca"
582
583#~ msgid ""
584#~ "LliureX Library is an adaptation designed for libraries at schools, which "
585#~ "includes the application PMB for the management and control of libraries."
586#~ msgstr ""
587#~ "El LliureX Biblioteca és una adaptació dissenyada per a les biblioteques "
588#~ "dels centres educatius, que incorpora l'aplicació PMB per a la gestió i "
589#~ "control de les biblioteques."
590
591#~ msgid ""
592#~ "It comprises tools for bulk data input from GesCen, Itaca, external "
593#~ "libraries (through Z39.50 standard) and other databases via CSV format. "
594#~ "This way the library manager can introduce a huge amount of book "
595#~ "information with just a few clicks."
596#~ msgstr ""
597#~ "Conté ferramentes per a la introducció massiva de dades des del GesCen, "
598#~ "Itaca, biblioteques externes (a través de l'estàndard Z39.50) i altres "
599#~ "bases de dades a través del format CSV. D'esta manera es pot introduir un "
600#~ "gran nombre de dades amb uns pocs clics. "
601
602#~ msgid ""
603#~ "It also has the expected features as spine label printing, book "
604#~ "reservations, reader management, etc."
605#~ msgstr ""
606#~ "També disposa de les característiques habituals, com ara, impressió de "
607#~ "teixells, reserves de llibres, gestió d'usuaris, etc."
608
609#~ msgid "Lite Adaptation"
610#~ msgstr "LliureX Lleuger"
611
612#~ msgid ""
613#~ "LliureX Lite is an adaptation for low-spec hardware, as low as Pentium "
614#~ "III (600 MHz) and 256 MB of RAM. It uses LXDE desktop environment."
615#~ msgstr ""
616#~ "El LliureX Lleuger és una adaptació per a maquinari de poc rendiment, com "
617#~ "un Pentium III amb 256 MB de RAM. Utilitza l'entorn d'escriptori LXDE."
618
619#~ msgid ""
620#~ "It is aimed for old hardware recycling and reusing. In order to achieve "
621#~ "this some programs are substituted by less resource hungry alternatives."
622#~ msgstr ""
623#~ "Està orientat al reciclatge i reutilització de maquinari antic. Per a "
624#~ "aconseguir-ho se substituïxen alguns programes per alternatives que "
625#~ "requerisquen menys recursos."
626
627#~ msgid "LliureX 12.06 Nemo"
628#~ msgstr "LliureX 12.06 Nemo"
629
630#~ msgid "LliureX is designed to be easy. Feel free to explore!"
631#~ msgstr ""
632#~ "LliureX s'ha dissenyat perquè siga fàcil. Sentiu-vos lliure d'explorar-lo."
633
634#~ msgid "What's new in LliureX 12.06?"
635#~ msgstr "Quines són les novetats?"
636
637#~ msgid "These are some of the new features in LliureX Nemo 12.06 release:"
638#~ msgstr ""
639#~ "Estes són algunes de les novetats de la versió del LliureX 12.06 Nemo:"
640
641#~ msgid "New release calendar: in June instead of September"
642#~ msgstr "Nou calendari de versions: al mes de juny en comptes de setembre"
643
644#~ msgid "Kernel updated to 2.6.38 to support new hardware"
645#~ msgstr ""
646#~ "Nucli actualitzat a la versió 2.6.38 per a donar suport a maquinari nou"
647
648#~ msgid "Easier Classroom model installation"
649#~ msgstr "Instal·lació més senzilla del Model d'aula"
650
651#~ msgid "Changed from OpenOffice 3.2 to LibreOffice 3.4.5"
652#~ msgstr "Canvi de l'OpenOffice 3.2 al LibreOffice 3.4.5"
653
654#~ msgid ""
655#~ "Several software updates like: Firefox 12, Thunderbird 12, Scribus 4, "
656#~ "GCompris 12, Tuxtype 1.8, TuxPaint 0.9, Geogebra 4.0, JClic resource "
657#~ "collections, etc."
658#~ msgstr ""
659#~ "Diverses actualitzacions de programari: Firefox 13, Thunderbird 13, "
660#~ "Scribus 4, GCompris 12, Tuxtype 1.8, TuxPaint 0.9, col·lecció de recursos "
661#~ "JClic, etc."
662
663#~ msgid ""
664#~ "New in-house developments: Flash Video Saver, LliureX Homework Harvester, "
665#~ "LliureX Freeze, etc."
666#~ msgstr ""
667#~ "Nou programari propi: Caçador de vídeos Flash, Recol·lector de treballs "
668#~ "del LliureX, Congelador d'escriptoris, etc."
669
670#~ msgid ""
671#~ "You can either select the option Preferences-> Accesibility, which allows "
672#~ "setting up the accessibility prefrences for the desktop. Two options are "
673#~ "available: <em>Assistive Technology Preferences,</em> which indicate the "
674#~ "applications that will be started at the beginning of the user session "
675#~ "and the Keyboard Accessibility, which allows activiating and specifying "
676#~ "the keyboard accessibility features."
677#~ msgstr ""
678#~ "També, des del menú de Lliurex, l'opció Preferències de l'escriptori -> "
679#~ "Accessibilitat,permet establir les preferències d'accessibilitat per a "
680#~ "l'escriptori. Hi ha dos opcions:Suport de tecnologia d'assistència, que "
681#~ "permet indicar les aplicacions que s'arrancaran quan l'usuari inicie la "
682#~ "sessió, i Teclat, que permet activar i especificar les característiques "
683#~ "d'accessibilitat del teclat."
684
685#~ msgid ""
686#~ "This customization is specially suited for these first stages of "
687#~ "education. It includes a desktop with sidebars displaying all the "
688#~ "applications available and a central area for executing them. \t It also "
689#~ "adds a wide range of educational resources and activities to be used in "
690#~ "the classroom."
691#~ msgstr ""
692#~ "Esta adaptació està especialment dissenyada per a estes etapes educatives."
693#~ "Disposen d'un escriptori amb quadres laterals que contenen les "
694#~ "aplicacionsi una zona central per a executar-les. "
695
696#~ msgid "Library customization"
697#~ msgstr "LliureX Biblioteca"
698
699#~ msgid ""
700#~ "LliureX Lite is an adaptation of the LliureX distribution with lower "
701#~ "hardware requirements and, therefore, enables the reuse of low output "
702#~ "machines that don't meet the minimum requirements for being used with "
703#~ "LliureX Desktop."
704#~ msgstr ""
705#~ "LliureX Lleuger és l'adaptació de la distribució LliureX amb uns "
706#~ "requeriments de maquinari menors i que, per tant, permet la reutilització "
707#~ "d'equipament de baix rendiment que no complix els requisits mínims per a "
708#~ "la utilització com a estació de treball independent LliureX (Escriptori)"
709
710#~ msgid ""
711#~ "LliureX Music is a LliureX adaptation for multimedia computers with "
712#~ "specific software needs for playing audio, video and multimedia."
713#~ msgstr ""
714#~ "LliureX Música és l'adaptació LliureX per als equips multimèdia, amb "
715#~ "necessitats de programari específic, d'àudio, vídeo i multimèdia."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.