source: ubiquity-slideshow-ubuntu/trunk/fuentes/po/lliurex/qcv.po @ 1175

Last change on this file since 1175 was 1175, checked in by daduve, 5 years ago

adding new package

File size: 19.9 KB
Line 
1# LliureX spanish translation for ubiquity-slideshow-ubuntu
2# 2010# Copyright (c) 2010 LliureX Developers Team 2010
3# This file is distributed under the same license as the  ubiquity-slideshow-ubuntu  package.
4# Alfons Lloret Sanantón <lliurex_devel5@edu.gva.es>
5# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2012.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: ubiquity-slideshow-ubuntu\n"
9"POT-Creation-Date: 2013-06-14 12:15+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2012-03-08 11:00+0200\n"
11"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
12"Language-Team: LliureX\n"
13"Language: ca\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
19
20#. type: Content of: <div><h1>
21#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:1
22msgid "Adaptation for children"
23msgstr "LliureX Infantil"
24
25#. type: Content of: <div><div><div><p>
26#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:8
27msgid ""
28"LliureX Infantile is an adaptation designed for kindergartens and first "
29"grade schools."
30msgstr ""
31"El LliureX Infantil és una adaptació dissenyada per als nivells educatius "
32"d'Infantil i primers cursos de Primària."
33
34#. type: Content of: <div><div><div><p>
35#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:12
36msgid ""
37"It has a wide range of educational resources and activities ready to be used "
38"in the classroom."
39msgstr ""
40"Conté un ampli ventall de recursos educatius i activitats preparades per a "
41"utilitzar-les a l'aula."
42
43#. type: Content of: <div><div><div><p>
44#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:16
45msgid ""
46"It also has a big button customizable launcher to access the selected "
47"activities."
48msgstr ""
49"També disposa d'un botó d'accés directe personalitzable per a accedir a les "
50"activitats seleccionades. "
51
52#. type: Content of: <div><div><div><h2>
53#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:20
54#: slideshows/lliurex/slides/im.html:18
55#: slideshows/lliurex/slides/install.html:16
56#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:16
57#: slideshows/lliurex/slides/office.html:18
58#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:20
59msgid "Included software"
60msgstr "Programari inclòs"
61
62#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
63#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:24
64msgid "Jclic"
65msgstr "Jclic"
66
67#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
68#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:29
69msgid "Hotpotatoes"
70msgstr "Hotpotatoes"
71
72#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
73#: slideshows/lliurex/slides/browser.html:34
74msgid "Mr. Potato"
75msgstr "Senyor Potato"
76
77#. type: Content of: <div><h1>
78#: slideshows/lliurex/slides/help.html:1
79msgid "Getting Help"
80msgstr "Ajuda"
81
82#. type: Content of: <div><div><div><p>
83#: slideshows/lliurex/slides/help.html:8
84msgid "If you need help, you can contact us:"
85msgstr "Si necessiteu ajuda, podeu trobar-nos:"
86
87#.  The url should not be translated
88#. type: Content of: <div><div><div><li>
89#: slideshows/lliurex/slides/help.html:12
90msgid ""
91"Using our <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">webpage</a> at "
92"<a href=\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>"
93msgstr ""
94"A la <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">nostra web</"
95"a> a <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>."
96
97#. type: Content of: <div><div><div><li>
98#: slideshows/lliurex/slides/help.html:16
99msgid ""
100"On the mailing list, subscribe on <a href=\"https://launchpad.net/"
101"lliurex-1306\">the page of LliureX project at Launchpad</a>."
102msgstr ""
103"A la llista de correu de LliureX <a href=\"https://launchpad.net/"
104"lliurex-1306\">a Launchpad</a>."
105
106#. type: Content of: <div><div><div><li>
107#: slideshows/lliurex/slides/help.html:20
108msgid "On the IRC chan #lliurex on irc.freenode.net."
109msgstr "També pots trobar ajuda a:"
110
111#. type: Content of: <div><div><div><li>
112#: slideshows/lliurex/slides/help.html:24
113msgid ""
114"At our twitter account @lliurex at <a href=\"https://twitter.com/LliureX"
115"\">Twitter</a>"
116msgstr ""
117"Al twitter de LliureX a <a href=\"https://twitter.com/LliureX"
118"\">(@lliurex)</a>"
119
120#. type: Content of: <div><div><div><p>
121#: slideshows/lliurex/slides/help.html:28
122msgid "The installation will finish soon. We hope you enjoy LliureX."
123msgstr ""
124"La instal·lació està a punt de finalitzar. Esperem que vos agrade el LliureX"
125
126#. type: Content of: <div><h1>
127#: slideshows/lliurex/slides/im.html:1
128msgid "LliureX School model"
129msgstr "LliureX Model de centre"
130
131#. type: Content of: <div><div><div><p>
132#: slideshows/lliurex/slides/im.html:8
133msgid ""
134"Lliurex School Model appears because of the growing ICT needs in the schools."
135msgstr ""
136"El LliureX Model de centre apareix com a resposta a les necessitats creixents d'ús "
137"de les TIC en els centres docents."
138
139#. type: Content of: <div><div><div><p>
140#: slideshows/lliurex/slides/im.html:11
141msgid ""
142"With this model you will have all your files available everywhere in your "
143"school. It is optimized for thin clients."
144msgstr ""
145"Amb este model tindreu disponibles els vostres fitxers des de qualsevol lloc "
146"del centre educatiu. Està optimitzat per a clients lleugers. "
147
148#. type: Content of: <div><div><div><p>
149#: slideshows/lliurex/slides/im.html:14
150msgid ""
151"The school needs to comply with higher network and hardware requirements."
152msgstr ""
153"El centre ha de complir uns requisits de xarxa i de programari determinats."
154
155#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
156#: slideshows/lliurex/slides/im.html:22
157msgid "Zero Server Wizard"
158msgstr "Zero Server Wizard"
159
160#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
161#: slideshows/lliurex/slides/im.html:27
162msgid "Llum"
163msgstr "Llum"
164
165#. type: Content of: <div><h1>
166#: slideshows/lliurex/slides/install.html:1
167msgid "LliureX Classroom model"
168msgstr "LliureX Model d'aula"
169
170#. type: Content of: <div><div><div><p>
171#: slideshows/lliurex/slides/install.html:8
172msgid ""
173"LliureX Classroom Model (composed by the server and the classroom clients) "
174"is designed for a classroom to have an independent network with a server "
175"providing several functionalities to both workstations and thin clients."
176msgstr ""
177"El LliureX Model d'aula (amb versió per al servidor i els clients d'aula) "
178"s'ha dissenyat perquè l'aula tinga una xarxa independent amb un servidor al "
179"qual es poden connectar tant equips normals com clients lleugers."
180
181#. type: Content of: <div><div><div><p>
182#: slideshows/lliurex/slides/install.html:12
183msgid ""
184"The classroom server is connected to the school network and isolates the "
185"classroom internal network (using two network cards) acting as a gateway."
186msgstr ""
187"L'aula ha de tindre un servidor connectat a la xarxa del centre i aïlla la "
188"xarxa interna de l'aula utilitzant dos targetes de xarxa que actuen com a "
189"passarel·la."
190
191#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
192#: slideshows/lliurex/slides/install.html:20
193msgid "Epoptes"
194msgstr "Epoptes"
195
196#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
197#: slideshows/lliurex/slides/install.html:25
198msgid "LTSP"
199msgstr "LTSP"
200
201#. type: Content of: <div><h1>
202#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:1
203msgid "Multimedia edition with LliureX"
204msgstr "Edició multimèdia amb LliureX"
205
206#. type: Content of: <div><div><div><p>
207#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:8
208msgid ""
209"Edit videos on LliureX with <em>Openshot</em>, a fast and simple non-lineal "
210"video editor."
211msgstr ""
212"Edició de vídeos amb el LliureX utilitzant l'<em>Openshot</em>, un editor no lineal, ràpid "
213"i senzill."
214
215#. type: Content of: <div><div><div><p>
216#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:12
217msgid ""
218"More information on <a href=\"http://www.openshotvideo.com/\">OpenShot "
219"website</a>."
220msgstr ""
221"Per a obtindre més informació vegeu el lloc web de l'<a href=\"http://www.openshotvideo.com/\">OpenShot</a>."
222
223#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
224#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:20
225msgid "OpenShot"
226msgstr "OpenShot"
227
228#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
229#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:25
230msgid "Audacity"
231msgstr "Audacity"
232
233#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
234#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:30
235msgid "Blender"
236msgstr "Blender"
237
238#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
239#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:35
240msgid "Megaphone"
241msgstr "Megaphone"
242
243#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
244#: slideshows/lliurex/slides/lxde.html:40
245msgid "LMMS"
246msgstr "LMMS"
247
248#. type: Content of: <div><h1>
249#: slideshows/lliurex/slides/office.html:1
250msgid "Lliurex Music adaptation"
251msgstr "LliureX Música"
252
253#. type: Content of: <div><div><div><p>
254#: slideshows/lliurex/slides/office.html:8
255msgid ""
256"LliureX Music is an adaptation to help music teachers show, produce and "
257"modify high quality sound and music."
258msgstr ""
259"El LliureX Música és una adaptació per a editar, modificar i reproduir "
260"música i so d'alta qualitat."
261
262#. type: Content of: <div><div><div><p>
263#: slideshows/lliurex/slides/office.html:13
264msgid ""
265"It comprises excellent software like synthesizers, sequencers, score "
266"editors, samplers and a special low latency kernel optimised for realtime "
267"operation."
268msgstr ""
269"Inclou programari, com ara, sintetitzadors, seqüenciadors, editors de "
270"partitures, mostrejadors i un nucli especial de baixa latència optimitzat "
271"per a operacions en temps real."
272
273#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
274#: slideshows/lliurex/slides/office.html:22
275msgid "Rosegarden"
276msgstr "Rosegarden"
277
278#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
279#: slideshows/lliurex/slides/office.html:26
280msgid "Solfege"
281msgstr "Solfege"
282
283#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
284#: slideshows/lliurex/slides/office.html:30
285msgid "Hydrogen"
286msgstr "Hydrogen"
287
288#. type: Content of: <div><h1>
289#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:1
290msgid "Videos with VLC"
291msgstr "Vídeos amb el VLC"
292
293#. type: Content of: <div><div><div><p>
294#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:8
295msgid ""
296"Watch videos on LliureX with <em>vlc</em>, a fast video player using all "
297"codecs. Support for many formats is included."
298msgstr ""
299"Podeu veure vídeos amb el <em>VLC</em>, un reproductor de vídeo "
300"que permet l'ús de molts formats."
301
302#. type: Content of: <div><div><div><p>
303#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:12
304msgid ""
305"You can also obtain additional non-free support by installing the ubuntu-"
306"restricted-extras package."
307msgstr ""
308"Per a obtindre més compatibilitat de còdecs, podeu instal·lar el paquet "
309"ubuntu-restricted-extras."
310
311#. type: Content of: <div><div><div><p>
312#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:16
313msgid ""
314"More information on <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/\">vlc website</a>."
315msgstr ""
316"Podeu trobar més informació al lloc web del <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/\">VLC</a>."
317
318#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
319#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:24
320msgid "VLC videos player"
321msgstr "Reproductor de vídeo VLC"
322
323#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
324#: slideshows/lliurex/slides/videos.html:28
325msgid "Totem"
326msgstr "Totem"
327
328#. type: Content of: <div><h1>
329#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:1
330msgid "Welcome"
331msgstr "Vos donem la benvinguda"
332
333#. type: Content of: <div><div><div><p>
334#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:8
335msgid "Thank you for choosing LliureX 15.05 Trusty!"
336msgstr "Gràcies per triar el LliureX 15.05 Trusty!"
337
338#. type: Content of: <div><div><div><p>
339#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:12
340msgid ""
341"LliureX is an initiative driven by the Department of Education of Regional "
342"Government with the purpose of using free software ICTs in the Valencian "
343"Education System."
344msgstr ""
345"LliureX és un projecte de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport "
346"de la Generalitat Valenciana creat amb el propòsit d'utilitzar les TIC basades "
347"en programari lliure en el sistema educatiu valencià."
348
349#. type: Content of: <div><div><div><p>
350#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:13
351msgid ""
352"LliureX is a Custom Ubuntu GNU/Linux Distribution (CDD) developed by the "
353"Department of Education intended as an operating system for educational "
354"institutions throughout the region."
355msgstr ""
356"LliureX és una distribució personalitzada d'Ubuntu GNU/Linux que oferix "
357"un sistema operatiu a les institucions educatives de l'àmbit de la "
358"Comunitat Valenciana."
359
360#. type: Content of: <div><div><div><p>
361#: slideshows/lliurex/slides/welcome.html:14
362msgid ""
363"While LliureX is installed, this slideshow will show you around its main "
364"features."
365msgstr ""
366"Durant la instal·lació esta presentació vos mostrarà algunes "
367"característiques del LliureX."
368
369#~ msgid "LliureX Center model"
370#~ msgstr "LliureX Model de centre"
371
372#~ msgid "Accessibility in LliureX"
373#~ msgstr "Accessibilitat en LliureX"
374
375#~ msgid ""
376#~ "LliureX is committed to making free software accessible to those people "
377#~ "with any physical, hearing or visual disability. We are really aware of "
378#~ "the fact that we still have got a long hard challenge ahead on this "
379#~ "field. However and due to its importance, it is a commitment which cannot "
380#~ "be overlooked and which is worth keeping."
381#~ msgstr ""
382#~ "Amb el Lliurex hem volgut acostar el programari lliure a aquelles "
383#~ "persones amb algun tipus de discapacitat ja siga auditiva, motriu o "
384#~ "visual. Som conscients que encara queda molt a fer i que cal avançar en "
385#~ "este camp. No obstant això, donada la seua rellevància, és un aspecte que "
386#~ "no volem descuidar i en el qual continuarem treballant."
387
388#~ msgid ""
389#~ "From the Applications menu, the Accessibility option provides "
390#~ "applications such as Dasher predictive keyboard, Orca screen magnifier, "
391#~ "onBoard screen keyboard."
392#~ msgstr ""
393#~ "Des del menú d'Aplicacions està disponible l'opció Accessibilitat, amb "
394#~ "les aplicacions Dasher, teclat predictiu; Lector de pantalla i ampliador "
395#~ "Orca; i onBoard, teclat en pantalla."
396
397#~ msgid ""
398#~ "You can either select the option System -> Preferences -> Accesibility, "
399#~ "which allows setting up the accessibility preferences for the desktop."
400#~ msgstr ""
401#~ "També podeu seleccionar l'opció Sistema -> Preferències -> Tecnologies "
402#~ "d'accés assistit que permet la configuració de les preferències "
403#~ "d'accessibilitat per a l'escriptori."
404
405#~ msgid "Library Adaptation"
406#~ msgstr "LliureX Biblioteca"
407
408#~ msgid ""
409#~ "LliureX Library is an adaptation designed for libraries at schools, which "
410#~ "includes the application PMB for the management and control of libraries."
411#~ msgstr ""
412#~ "El LliureX Biblioteca és una adaptació dissenyada per a les biblioteques "
413#~ "dels centres educatius, que incorpora l'aplicació PMB per a la gestió i "
414#~ "control de les biblioteques."
415
416#~ msgid ""
417#~ "It comprises tools for bulk data input from GesCen, Itaca, external "
418#~ "libraries (through Z39.50 standard) and other databases via CSV format. "
419#~ "This way the library manager can introduce a huge amount of book "
420#~ "information with just a few clicks."
421#~ msgstr ""
422#~ "Conté ferramentes per a la introducció massiva de dades des del GesCen, "
423#~ "Itaca, biblioteques externes (a través de l'estàndard Z39.50) i altres "
424#~ "bases de dades a través del format CSV. D'esta manera es pot introduir un "
425#~ "gran nombre de dades amb uns pocs clics. "
426
427#~ msgid ""
428#~ "It also has the expected features as spine label printing, book "
429#~ "reservations, reader management, etc."
430#~ msgstr ""
431#~ "També disposa de les característiques habituals, com ara, impressió de "
432#~ "teixells, reserves de llibres, gestió d'usuaris, etc."
433
434#~ msgid "Lite Adaptation"
435#~ msgstr "LliureX Lleuger"
436
437#~ msgid ""
438#~ "LliureX Lite is an adaptation for low-spec hardware, as low as Pentium "
439#~ "III (600 MHz) and 256 MB of RAM. It uses LXDE desktop environment."
440#~ msgstr ""
441#~ "El LliureX Lleuger és una adaptació per a maquinari de poc rendiment, com "
442#~ "un Pentium III amb 256 MB de RAM. Utilitza l'entorn d'escriptori LXDE."
443
444#~ msgid ""
445#~ "It is aimed for old hardware recycling and reusing. In order to achieve "
446#~ "this some programs are substituted by less resource hungry alternatives."
447#~ msgstr ""
448#~ "Està orientat al reciclatge i reutilització de maquinari antic. Per a "
449#~ "aconseguir-ho se substituïxen alguns programes per alternatives que "
450#~ "requerisquen menys recursos."
451
452#~ msgid "LliureX 12.06 Nemo"
453#~ msgstr "LliureX 12.06 Nemo"
454
455#~ msgid "LliureX is designed to be easy. Feel free to explore!"
456#~ msgstr ""
457#~ "LliureX s'ha dissenyat perquè siga fàcil. Sentiu-vos lliure d'explorar-lo."
458
459#~ msgid "What's new in LliureX 12.06?"
460#~ msgstr "Quines són les novetats?"
461
462#~ msgid "These are some of the new features in LliureX Nemo 12.06 release:"
463#~ msgstr ""
464#~ "Estes són algunes de les novetats de la versió del LliureX 12.06 Nemo:"
465
466#~ msgid "New release calendar: in June instead of September"
467#~ msgstr "Nou calendari de versions: al mes de juny en comptes de setembre"
468
469#~ msgid "Kernel updated to 2.6.38 to support new hardware"
470#~ msgstr ""
471#~ "Nucli actualitzat a la versió 2.6.38 per a donar suport a maquinari nou"
472
473#~ msgid "Easier Classroom model installation"
474#~ msgstr "Instal·lació més senzilla del Model d'aula"
475
476#~ msgid "Changed from OpenOffice 3.2 to LibreOffice 3.4.5"
477#~ msgstr "Canvi de l'OpenOffice 3.2 al LibreOffice 3.4.5"
478
479#~ msgid ""
480#~ "Several software updates like: Firefox 12, Thunderbird 12, Scribus 4, "
481#~ "GCompris 12, Tuxtype 1.8, TuxPaint 0.9, Geogebra 4.0, JClic resource "
482#~ "collections, etc."
483#~ msgstr ""
484#~ "Diverses actualitzacions de programari: Firefox 13, Thunderbird 13, "
485#~ "Scribus 4, GCompris 12, Tuxtype 1.8, TuxPaint 0.9, col·lecció de recursos "
486#~ "JClic, etc."
487
488#~ msgid ""
489#~ "New in-house developments: Flash Video Saver, LliureX Homework Harvester, "
490#~ "LliureX Freeze, etc."
491#~ msgstr ""
492#~ "Nou programari propi: Caçador de vídeos Flash, Recol·lector de treballs "
493#~ "del LliureX, Congelador d'escriptoris, etc."
494
495#~ msgid ""
496#~ "You can either select the option Preferences-> Accesibility, which allows "
497#~ "setting up the accessibility prefrences for the desktop. Two options are "
498#~ "available: <em>Assistive Technology Preferences,</em> which indicate the "
499#~ "applications that will be started at the beginning of the user session "
500#~ "and the Keyboard Accessibility, which allows activiating and specifying "
501#~ "the keyboard accessibility features."
502#~ msgstr ""
503#~ "També, des del menú de Lliurex, l'opció Preferències de l'escriptori -> "
504#~ "Accessibilitat,permet establir les preferències d'accessibilitat per a "
505#~ "l'escriptori. Hi ha dos opcions:Suport de tecnologia d'assistència, que "
506#~ "permet indicar les aplicacions que s'arrancaran quan l'usuari inicie la "
507#~ "sessió, i Teclat, que permet activar i especificar les característiques "
508#~ "d'accessibilitat del teclat."
509
510#~ msgid ""
511#~ "This customization is specially suited for these first stages of "
512#~ "education. It includes a desktop with sidebars displaying all the "
513#~ "applications available and a central area for executing them. \t It also "
514#~ "adds a wide range of educational resources and activities to be used in "
515#~ "the classroom."
516#~ msgstr ""
517#~ "Esta adaptació està especialment dissenyada per a estes etapes educatives."
518#~ "Disposen d'un escriptori amb quadres laterals que contenen les "
519#~ "aplicacionsi una zona central per a executar-les. "
520
521#~ msgid "Library customization"
522#~ msgstr "LliureX Biblioteca"
523
524#~ msgid ""
525#~ "LliureX Lite is an adaptation of the LliureX distribution with lower "
526#~ "hardware requirements and, therefore, enables the reuse of low output "
527#~ "machines that don't meet the minimum requirements for being used with "
528#~ "LliureX Desktop."
529#~ msgstr ""
530#~ "LliureX Lleuger és l'adaptació de la distribució LliureX amb uns "
531#~ "requeriments de maquinari menors i que, per tant, permet la reutilització "
532#~ "d'equipament de baix rendiment que no complix els requisits mínims per a "
533#~ "la utilització com a estació de treball independent LliureX (Escriptori)"
534
535#~ msgid ""
536#~ "LliureX Music is a LliureX adaptation for multimedia computers with "
537#~ "specific software needs for playing audio, video and multimedia."
538#~ msgstr ""
539#~ "LliureX Música és l'adaptació LliureX per als equips multimèdia, amb "
540#~ "necessitats de programari específic, d'àudio, vídeo i multimèdia."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.