source: ubiquity-slideshow-ubuntu/trunk/fuentes/po/lliurex_non_edu/ca.po @ 5164

Last change on this file since 5164 was 5164, checked in by mabarracus, 4 years ago

Fix translation strings

File size: 6.7 KB
Line 
1# LliureX spanish translation for ubiquity-slideshow-ubuntu
2# 2010# Copyright (c) 2010 LliureX Developers Team 2010
3# This file is distributed under the same license as the  ubiquity-slideshow-ubuntu  package.
4# Alfons Lloret Sanantón <lliurex_devel5@edu.gva.es>
5# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2012.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: ubiquity-slideshow-ubuntu\n"
9"POT-Creation-Date: 2014-06-13 09:44+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2017-06-09 18:53+0200\n"
11"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
12"Language-Team: LliureX\n"
13"Language: ca\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
19
20#. type: Content of: <div><h1>
21#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:1
22msgid "Getting Help"
23msgstr "Ajuda"
24
25#. type: Content of: <div><div><div><p>
26#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:8
27msgid "If you need help, you can contact us:"
28msgstr "Si necessiteu ajuda, podeu trobar-nos:"
29
30#. The url should not be translated
31#. type: Content of: <div><div><div><li>
32#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:12
33msgid ""
34"Using our <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">webpage</a> at <a "
35"href=\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>"
36msgstr ""
37"A la <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">nostra web</a> a <a href="
38"\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>."
39
40#. type: Content of: <div><div><div><li>
41#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:16
42msgid ""
43"On the mailing list, subscribe on <a href=\"https://launchpad.net/"
44"lliurex-1306\">the page of LliureX project at Launchpad</a>."
45msgstr ""
46"A la llista de correu LliureX <a href=\"http://lliurex.net\"> a la página del "
47"projecte</a>."
48
49#. type: Content of: <div><div><div><li>
50#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:20
51msgid ""
52"At our twitter account @lliurex at <a href=\"https://twitter.com/LliureX"
53"\">Twitter</a>"
54msgstr ""
55"Al twitter de LliureX a <a href=\"https://twitter.com/LliureX\">(@lliurex)</a>"
56
57#. type: Content of: <div><div><div><p>
58#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:24
59msgid "The installation will finish soon. We hope you enjoy LliureX."
60msgstr ""
61"La instal·lació està a punt de finalitzar. Esperem que vos agrade el LliureX"
62
63#. type: Content of: <div><h1>
64#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:1
65msgid "LliureX Networking model"
66msgstr "LliureX Model de xarxa"
67
68#. type: Content of: <div><div><div><p>
69#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:8
70msgid ""
71"Lliurex Networking Model appears because of the growing ICT needs in the "
72"regional government."
73msgstr ""
74"El LliureX Model de centre apareix com a resposta a les necessitats creixents "
75"d'ús de les TIC a les conselleries."
76
77#. type: Content of: <div><div><div><p>
78#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:11
79msgid ""
80"With this model you will have all your files available everywhere in your "
81"network. It is optimized for thin clients."
82msgstr ""
83"Amb este model tindreu disponibles els vostres fitxers des de qualsevol "
84"ordinadorde la xarxa. Està optimitzat per a clients lleugers. "
85
86#. type: Content of: <div><div><div><h2>
87#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:16
88#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:19
89msgid "Included software"
90msgstr "Programari inclòs"
91
92#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
93#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:20
94msgid "Wizard"
95msgstr "Asistents"
96
97#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
98#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:24
99msgid "LTSP"
100msgstr "LTSP"
101
102#. type: Content of: <div><h1>
103#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:1
104#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:1
105msgid "LliureX SME model"
106msgstr "LliureX Model de xarxa"
107
108#. type: Content of: <div><div><div><p>
109#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:9
110msgid ""
111"LliureX SME is an adaptation to provide enterprise environment integration and "
112"mixed network capabilities."
113msgstr ""
114"LliureX model de xarxa es una adaptació que proveix de una integració "
115"profesionali la capacitat de treballar en xarxes mixtes"
116
117#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
118#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:23
119msgid "Pbis"
120msgstr "Pbis"
121
122#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
123#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:27
124msgid "Samba"
125msgstr "Samba"
126
127#. type: Content of: <div><div><div><p>
128#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:8
129msgid ""
130"It includes software such as LibreOffice Suite, digital certificates from "
131"different CA, PDF Shuffler, Planner..."
132msgstr ""
133"Està inclòs programari com el LibreOffice, certificats digitals de "
134"diferentesentitats certificadores, el Mesclador de fitxers PDF, el Planner."
135
136#. type: Content of: <div><div><div><p>
137#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:13
138msgid "Some of the Digital certificates supported are:"
139msgstr "Alguns dels certificats admesos són:"
140
141#. type: Content of: <div><div><div><h2>
142#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:18
143msgid "CA"
144msgstr "Entitats certificadores"
145
146#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
147#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:22
148msgid "DNIe"
149msgstr "DNIe"
150
151#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
152#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:26
153msgid "ACCV"
154msgstr "ACCV"
155
156#. type: Content of: <div><h1>
157#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:1
158msgid "Welcome"
159msgstr "Vos donem la benvinguda"
160
161#. type: Content of: <div><div><div><p>
162#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:8
163msgid "Thank you for choosing LliureX 14.06 Platinum!"
164msgstr "Gràcies per triar el LliureX 16 Xenial!"
165
166#. type: Content of: <div><div><div><p>
167#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:12
168msgid ""
169"LliureX is an initiative driven by the Department of Education of Regional "
170"Government with general purpose."
171msgstr ""
172"LliureX és un projecte de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esportde la "
173"Generalitat Valenciana amb propòsit general."
174
175#. type: Content of: <div><div><div><p>
176#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:13
177msgid ""
178"LliureX is a Custom Ubuntu GNU/Linux Distribution (CDD) developed by the "
179"Department of Education intended as an operating system for institutions "
180"throughout the region."
181msgstr ""
182"LliureX és una distribució personalitzada d'Ubuntu GNU/Linux que oferix un "
183"sistema operatiu a les institucions de l'àmbit de la Comunitat Valenciana."
184
185#. type: Content of: <div><div><div><p>
186#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:14
187msgid ""
188"While LliureX is installed, this slideshow will show you around its main "
189"features."
190msgstr ""
191"Durant la instal·lació esta presentació vos mostrarà algunes característiques "
192"del LliureX."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.