source: ubiquity-slideshow-ubuntu/trunk/fuentes/po/lliurex_non_edu/ca_ES@valencia.po @ 4917

Last change on this file since 4917 was 4917, checked in by mabarracus, 4 years ago

Fixed links referencing trusty release

File size: 6.7 KB
Line 
1# LliureX spanish translation for ubiquity-slideshow-ubuntu
2# 2010# Copyright (c) 2010 LliureX Developers Team 2010
3# This file is distributed under the same license as the  ubiquity-slideshow-ubuntu  package.
4# Alfons Lloret Sanantón <lliurex_devel5@edu.gva.es>
5# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2012.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: ubiquity-slideshow-ubuntu\n"
9"POT-Creation-Date: 2014-06-13 09:44+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2012-03-08 11:00+0200\n"
11"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
12"Language-Team: LliureX\n"
13"Language: ca\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
19
20#. type: Content of: <div><h1>
21#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:1
22msgid "Getting Help"
23msgstr "Ajuda"
24
25#. type: Content of: <div><div><div><p>
26#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:8
27msgid "If you need help, you can contact us:"
28msgstr "Si necessiteu ajuda, podeu trobar-nos:"
29
30#.  The url should not be translated
31#. type: Content of: <div><div><div><li>
32#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:12
33msgid ""
34"Using our <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">webpage</a> at "
35"<a href=\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>"
36msgstr ""
37"A la <a href=\"http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/\">nostra web</a> a <a "
38"href=\"http://mestreacasa.gva.es/\">Mestre a casa</a>."
39
40#. type: Content of: <div><div><div><li>
41#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:16
42msgid ""
43"On the mailing list, subscribe on <a href=\"https://launchpad.net/"
44"lliurex-1306\">the page of LliureX project at Launchpad</a>."
45msgstr ""
46"A la llista de correu de LliureX <a href=\"https://launchpad.net/"
47"lliurex-1306\">a Launchpad</a>."
48
49#. type: Content of: <div><div><div><li>
50#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:20
51msgid ""
52"At our twitter account @lliurex at <a href=\"https://twitter.com/LliureX"
53"\">Twitter</a>"
54msgstr ""
55"Al twitter de LliureX a <a href=\"https://twitter.com/LliureX\">(@lliurex)</"
56"a>"
57
58#. type: Content of: <div><div><div><p>
59#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/help.html:24
60msgid "The installation will finish soon. We hope you enjoy LliureX."
61msgstr ""
62"La instal·lació està a punt de finalitzar. Esperem que vos agrade el LliureX"
63
64#. type: Content of: <div><h1>
65#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:1
66msgid "LliureX Networking model"
67msgstr "LliureX Model de xarxa"
68
69#. type: Content of: <div><div><div><p>
70#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:8
71msgid ""
72"Lliurex Networking Model appears because of the growing ICT needs in the "
73"regional government."
74msgstr ""
75"El LliureX Model de centre apareix com a resposta a les necessitats "
76"creixents d'ús de les TIC a les conselleries."
77
78#. type: Content of: <div><div><div><p>
79#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:11
80msgid ""
81"With this model you will have all your files available everywhere in your "
82"network. It is optimized for thin clients."
83msgstr ""
84"Amb este model tindreu disponibles els vostres fitxers des de qualsevol ordinador"
85"de la xarxa. Està optimitzat per a clients lleugers. "
86
87#. type: Content of: <div><div><div><h2>
88#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:16
89#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:19
90msgid "Included software"
91msgstr "Programari inclòs"
92
93#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
94#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:20
95msgid "Wizard"
96msgstr "Asistents"
97
98#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
99#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/im.html:24
100msgid "LTSP"
101msgstr "LTSP"
102
103#. type: Content of: <div><h1>
104#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:1
105#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:1
106msgid "LliureX SME model"
107msgstr "LliureX Model de xarxa"
108
109#. type: Content of: <div><div><div><p>
110#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:9
111msgid ""
112"LliureX SME is an adaptation to provide enterprise environment integration "
113"and mixed network capabilities."
114msgstr ""
115"LliureX model de xarxa es una adaptació que proveix de una integració profesional"
116"i la capacitat de treballar en xarxes mixtes"
117
118#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
119#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:23
120msgid "Pbis"
121msgstr "Pbis"
122
123#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
124#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/install.html:27
125msgid "Samba"
126msgstr "Samba"
127
128#. type: Content of: <div><div><div><p>
129#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:8
130msgid ""
131"It includes software such as LibreOffice Suite, digital certificates from "
132"different CA, PDF Shuffler, Planner..."
133msgstr ""
134"Està inclòs programari com el LibreOffice, certificats digitals de diferentes"
135"entitats certificadores, el Mesclador de fitxers PDF, el Planner."
136
137#. type: Content of: <div><div><div><p>
138#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:13
139msgid "Some of the Digital certificates supported are:"
140msgstr "Alguns dels certificats admesos són:"
141
142#. type: Content of: <div><div><div><h2>
143#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:18
144msgid "CA"
145msgstr "Entitats certificadores"
146
147#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
148#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:22
149msgid "DNIe"
150msgstr "DNIe"
151
152#. type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
153#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/office.html:26
154msgid "ACCV"
155msgstr "ACCV"
156
157#. type: Content of: <div><h1>
158#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:1
159msgid "Welcome"
160msgstr "Vos donem la benvinguda"
161
162#. type: Content of: <div><div><div><p>
163#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:8
164msgid "Thank you for choosing LliureX 14.06 Platinum!"
165msgstr "Gràcies per triar el LliureX 16 Xenial!"
166
167#. type: Content of: <div><div><div><p>
168#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:12
169msgid ""
170"LliureX is an initiative driven by the Department of Education of Regional "
171"Government with general purpose."
172msgstr ""
173"LliureX és un projecte de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esportde la "
174"Generalitat Valenciana amb propòsit general."
175
176#. type: Content of: <div><div><div><p>
177#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:13
178msgid ""
179"LliureX is a Custom Ubuntu GNU/Linux Distribution (CDD) developed by the "
180"Department of Education intended as an operating system for institutions "
181"throughout the region."
182msgstr ""
183"LliureX és una distribució personalitzada d'Ubuntu GNU/Linux que oferix un "
184"sistema operatiu a les institucions de l'àmbit de la Comunitat Valenciana."
185
186#. type: Content of: <div><div><div><p>
187#: slideshows/lliurex_non_edu/slides/welcome.html:14
188msgid ""
189"While LliureX is installed, this slideshow will show you around its main "
190"features."
191msgstr ""
192"Durant la instal·lació esta presentació vos mostrarà algunes "
193"característiques del LliureX."
194
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.