source: zero-center/trunk/fuentes/lliurex-po/zero-center/ca@valencia.po @ 5427

Last change on this file since 5427 was 5427, checked in by Juanma, 4 years ago

added missing translations

File size: 8.5 KB
Line 
1# Catalan translations for PACKAGE package
2# Traduccions al català del paquet «PACKAGE».
3# Copyright (C) 2017 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5# lliurex <liurex@gva.es>, 2017.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: \n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2017-06-30 13:33+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2017-06-30 13:33+0200\n"
13"Last-Translator: lliurex <liurex@gva.es>\n"
14"Language-Team: Catalan\n"
15"Language: ca_ES@valencia\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
20
21#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:576
22#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:739
23#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:745
24msgid "Unmet dependences"
25msgstr "Dependències que no s'han trobat."
26
27#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:601
28#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:768
29#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:774
30msgid "Configured"
31msgstr "Configurat"
32
33#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:620
34#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:814
35#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:819
36msgid "Not configured"
37msgstr "Sense configurar"
38
39#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:636
40#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:791
41#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:797
42msgid "Failed"
43msgstr "Ha fallat"
44
45#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:1116
46msgid ""
47"We are in a center model and therefore should install this service on the "
48"master \n"
49" server to be accessible from any computer in the center, whether to "
50"continue \n"
51" with the installation on this computer the service is only available on "
52"computers \n"
53" that are in the internal network of this server."
54msgstr ""
55"Aquest és un model de centre i, per tant, heu d'instal·lar aquest servei en "
56"el servidor \\n mestre perquè siga accessible des de qualsevol equip del "
57"centre; si voleu \\n continuar amb la instal·lació en aquest equip, el "
58"servei només estarà disponible \\n en aquells equips que estiguen en la "
59"xarxa \\n interna d'aquest servidor."
60
61#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:1121
62#, python-format
63msgid "<b>%s</b> is already configured. Do you want to execute it again?"
64msgstr "<b>%s</b> ja està configurat. Voleu tornar-lo a executar?"
65
66#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:1229
67#, python-format
68msgid "<b>%s</b> is being executed. Please wait until it finishes."
69msgstr "<b>%s</b> s'està executant. Espereu fins que finalitze."
70
71#: ../install-files/usr/share/zero-center/zero-center.py:1247
72#, python-format
73msgid "<b>%s</b> is being executed. Are you sure you want to exit?"
74msgstr "<b>%s</b> s'està executant. Esteu segur que voleu eixir?"
75
76#: ../install-files/usr/bin/zero-installer:5
77#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall:4
78msgid "Installing"
79msgstr "S'està instal·lant"
80
81#: ../install-files/usr/bin/zero-installer:6
82#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall:5
83msgid "Installed"
84msgstr "Està instal·lat"
85
86#: ../install-files/usr/bin/zero-installer:7
87#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall:6
88msgid "Removing"
89msgstr "S'està suprimint..."
90
91#: ../install-files/usr/bin/zero-installer:8
92#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall:7
93#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall-list:7
94msgid "Removed"
95msgstr "Suprimit"
96
97#: ../install-files/usr/bin/zero-installer:9
98#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall:8
99#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall-list:8
100msgid "has been INSTALLED in your system, and you can view the log in"
101msgstr "ha sigut instal·lat al sistema, pots veure el registre ací:"
102
103#: ../install-files/usr/bin/zero-installer:10
104msgid "has NOT been INSTALLED in your system, and you can view the log in"
105msgstr "no ha sigut instal·lat al sistema, pots veure el registre ací:"
106
107#: ../install-files/usr/bin/zero-installer:11
108#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall:9
109#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall-list:9
110msgid "has been"
111msgstr "ha sigut"
112
113#: ../install-files/usr/bin/zero-installer:12
114msgid "has NOT been"
115msgstr "no ha sigut"
116
117#: ../install-files/usr/bin/zero-installer:13
118#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall:10
119#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall-list:10
120msgid "in your system, and you can view the log in"
121msgstr "al sistema, pots veure el registre ací:"
122
123#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:4
124#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:4
125msgid "is downloaded in your directory"
126msgstr "ha sigut descarregat a la carpeta:"
127
128#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:5
129#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:5
130msgid "Starting to download your file"
131msgstr "S'està descàrregant el fitxer:"
132
133#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:6
134#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:6
135msgid "Your dowloading has been cancelled about your file"
136msgstr "La descàrrega del fitxer ha sigut cancel·lada:"
137
138#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:7
139#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:7
140msgid "Your URL don't exists, imposible to download the file"
141msgstr "La url no existix, impossible descarregar el fitxer"
142
143#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:8
144#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:8
145#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall:12
146#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall-list:11
147msgid "OK"
148msgstr "Accepta"
149
150#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:9
151#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:9
152msgid "Cancel"
153msgstr "Cancel·la"
154
155#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:10
156#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:10
157msgid "Downloading"
158msgstr "Descarregant"
159
160#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:11
161#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:11
162msgid "from"
163msgstr "de"
164
165#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:12
166#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:12
167msgid "at"
168msgstr "a"
169
170#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:13
171#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:13
172msgid "in"
173msgstr "en"
174
175#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:14
176#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-axel:14
177msgid "exists, you have to delete it before if you want to download it again"
178msgstr "existix, heu d'esborrar-ho abans, si voleu tornar a descarregar-ho"
179
180#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:12
181msgid "Cheking net parameters to download "
182msgstr "Testejant els paràmetres de la xarxa per a descarregar "
183
184#: ../install-files/usr/bin/zero-lliurex-wget:13
185#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall:11
186msgid ""
187"Please review your repositories and reinstall it again .If you can't resolve "
188"the problem please contact with Lliurex Team at http://mestreacasa.gva.es/"
189"web/lliurex/forums"
190msgstr ""
191"Reviseu els vostres orígens de programari i instal·leu-lo altra vegada. Si "
192"vos trobeu en problemes podeu contactar amb l'equip LliureX acíhttp://"
193"mestreacasa.gva.es/web/lliurex/forums"
194
195#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall-list:4
196msgid ""
197"Some packages aren't in your repositories, and they aren't installed, you "
198"can see it in"
199msgstr ""
200"Alguns paquets no estan als repositoris i no han sigut instal·lats, pots "
201"vore-ho ací:"
202
203#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall-list:5
204msgid "Please review your repositories and reinstall it again ."
205msgstr "Reviseu els vostres orígens de programari i instal·leu-lo altra vegada"
206
207#: ../install-files/usr/bin/zero-reinstall-list:6
208msgid ""
209"If you can't resolve the problem please contact with Lliurex Team at http://"
210"mestreacasa.gva.es/web/lliurex/forums"
211msgstr ""
212"Si vos trobeu en problemes podeu contactar amb l'equip LliureX acíhttp://"
213"mestreacasa.gva.es/web/lliurex/forums"
214
215#: ../install-files/usr/bin/zero-repos-update:5
216msgid "Zero-Lliurex-Update has been updated your repositories info"
217msgstr ""
218"zero-repos-update» ha actualitzat la informació del programari disponible "
219"als teus repositoris"
220
221#: ../install-files/usr/bin/zero-repos-update:6
222msgid "Updating Repositories info"
223msgstr "S'està actualitzant la informació dels repositoris"
224
225#: ../install-files/usr/bin/zero-testnet:5
226msgid "Testing connection to WWW............"
227msgstr "Testejant la connexió a Internet"
228
229msgid ""
230"Impossible to install $2, it dont exists in your repositories, abort zero-"
231"installer command"
232msgstr "No s'ha pogut instal·lar $2. El paquet no s'ha trobat als repositoris"
233
234msgid " dependences have not been configured"
235msgstr " No s'han configurat les dependencies"
236
237#~ msgid "please keep calm......... "
238#~ msgstr "un moment per favor......... "
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.