Changeset 2901


Ignore:
Timestamp:
Nov 17, 2016, 2:38:19 PM (4 years ago)
Author:
joamuran
Message:

new release

Location:
lmd/trunk/fuentes
Files:
1 added
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/module.json

  r2694 r2901  
  11{
  22  "id": "lliurex-ltsp",
  3   "version": "0.2",
   3  "version": "2.5",
  44  "name": "LliureX LTSP",
  55  "description": "Thin Client Manager",
   
  77  "help":"lliurex-ltsp.md",
  88  "icon":"ltsp.png",
   9  "banner":"ltsp_banner.png",
  910  "components":
  1011  [
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/css/imageManager.css

  r2844 r2901  
  165165}
  166166
   167.llx_ltsp_template_div_selected:after{
   168   font-family: "Glyphicons Halflings";
   169   content: "\e084";
   170   font-weight: normal;
   171   font-style: normal;
   172   font-size: 2em !important;
   173   margin:0px 0px 0px 10px;
   174   text-decoration:none;}
   175
  167176.llx_ltsp_template_img{
   177    background-size: contain;
  168178    background-repeat: no-repeat;
  169     width: 160px;
   179    background-position: center;
   180    /*width: 160px;*/
  170181    height:73px;
  171182    float: left;
   
  216227
  217228.llx-ltsp-createImage-icon{
  218     width: 86px !important;
   229    /*width: 86px !important;
  219230    height: 86px !important;
  220231    margin: 3px  10px 3px 10px !important;
  221232    border: 1px solid #2196f3;
  222233    background-color: rgba(0,0,0,0) !important;
  223     color: #2196f3 !important;
   234    color: #2196f3 !important;*/
   235    background-size: contain;
   236    background-repeat: no-repeat;
   237    background-position: center;
   238    background-image: url(img/new_image.png);
   239    /*width: 160px;*/
   240    /*height:73px;*/
   241    display: block;
   242    float: left;
  224243}
  225244
   
  234253
  235254#llx-ltsp-assistant-image-templates{
  236     height: 400px;
   255    height: 420px;
  237256    overflow-y: auto;
  238257    overflow-x: hidden;
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/css/lliurex-ltsp.css

  r1357 r2901  
  88   
  99}*/
   10
   11.lmdMainMenuOption{
   12    font-size: 1.2em;
   13    background: #fafafa;
   14    padding: 5px;
   15    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.16), 0 3px 6px rgba(0,0,0,0.23);
   16}
   17
   18.lmdMainMenuOption:hover{
   19    cursor: pointer;
   20    background: radial-gradient(circle, #eeeeee, #cccccc);
   21   
   22}
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r2694 r2901  
  66      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
  77    },
  8     "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["Gestió de Clients Lleugers de LliureX"],
   8    "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["Gestió de clients lleugers de LliureX"],
  99    "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["Gestió d'imatges de LliureX LTSP"],
  1010    "lmd.Image.List" : ["Llista d'imatges"],
   
  1717    "lmd.image.assistant.Description" : ["Descripció"],
  1818    "lmd.image.assistant.Architecture" : ["Arquitectura"],
  19     "lmd.image.assistant.Back" : ["Enrere"],   
   19    "lmd.image.assistant.Back" : ["Arrere"],   
  2020    "lmd.image.assistant.Create" : ["Crea"],
  2121    "lmd.imagemanager.image.edit.is.blocked.confirm" : ["L'edició d'imatges es troba bloquejada. Voleu desbloquejar-la i continuar?"],
  22     "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Desitgeu refer la imatge de client per a que els canvis tinguen efecte?"],
   22    "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Voleu refer la imatge de client perquè els canvis tinguen efecte?"],
  2323    "lmd.id.chroot.folder" : ["Id (carpeta chroot):"],   
  2424    "lmd.image.assistant.Name.info" : ["Nom:"],
  2525    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Descripció:"],
  2626    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Arquitectura:"],
  27     "lmd.img.confirm.error" : ["L'identificador d'imatge ja es troba en ús o hi ha algun camp buit. Canvieu-lo o empleneu els camps que falten."],
   27    "lmd.image.assistant.template.info" : ["Plantilla:"],
   28    "lmd.img.confirm.error" : ["L'identificador d'imatge ja es troba en ús o hi ha algun camp buit. Canvieu-lo o ompliu els camps que hi falten."],
  2829    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crea una nova imatge de client lleuger."],
  29     "llx.ltsp.go.forward" : ["Endavant >"],
  30     "lmd.warning.refresh.image" : ["Aneu a regenerar la imatge "],
  31     "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segurs?"],
   30    "llx.ltsp.go.forward" : ["Avant >"],
   31    "lmd.warning.refresh.image" : ["Ara regenerareu la imatge "],
   32    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segur?"],
  3233    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Escriviu el nom i la descripció per a la nova imatge: "],
  33     "llx_clone_img_names_equal" : ["El nom de la imatge clonada no ha de ser igual al de la imatge original"],
  34     "lmd.clonehere":["Clona al servidor"],
   34    "llx_clone_img_names_equal" : ["El nom de la imatge clonada no ha de ser igual que el de la imatge original"],
   35    "lmd.clonehere":["Clona en el servidor"],
  3536    "lmd.clone_title": ["Clona o exporta la imatge"],
  36     "lmd.clone_message":["Desitgeu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per exportar-lo a atre servidor?"],
   37    "lmd.clone_message":["Voleu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per a exportar-lo a un altre servidor?"],
  3738    "lmd.clone":["Clona"],
  3839    "lmd.export":["Exporta"],
  39     "lmd.exportfile": ["Exportar a un firxer"],
   40    "lmd.exportfile": ["Exporta a un firxer"],
  4041    "lmd.cancel":["Cancel·la"],
   42    "lmd.delete":["Esborra"],
  4143    "lmd.image.options.client.type":["Tipus de client"],
  42     "lmd.image.options.client.type.help":["Llança la imatge com a client lleuger o semilleuger"],
  43     "lmd.image.options.client.type.label.default":["Per omissió"],
   44    "lmd.image.options.client.type.help":["Arranca la imatge com a client lleuger o semilleuger"],
   45    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Predeterminat"],
  4446    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Client lleuger"],
  4547    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Client semilleuger"],
   
  4850    "lmd.image.options.client.language.default":["Per defecte"],
  4951    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valencià"],
  50     "lmd.image.options.client.language.en":["Anglès"],
   52    "lmd.image.options.client.language.en":["Anglés"],
  5153    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellà"],
  5254    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Llindar de RAM"],
  53     "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a cliente lleuger quan la memoria siga inferior al llindar indicat."],
   55    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a cliente lleuger quan la memòria siga inferior al llindar indicat."],
  5456    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No s'aplica"],
  55     "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplicar canvis"],
  56     "lmd_client_options_dialog.success":["Els canvis s'han aplicat per a aqyuesta imatge"],
   57    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplica els canvis"],
   58    "lmd_client_options_dialog.success":["Els canvis s'han aplicat per a aquesta imatge"],
  5759    "lmd_client_options_dialog_title":["Opcions de la imatge"],
  5860    "lmd_options_image_name_label":["Nom"],
   
  6062    "lmd_options_image_desc_label":["Descripció"],
  6163    "lmd_options_image_desc_help":["Descripció de la imatge"],
  62     "lmd_options_image_adv_label":["Avançat"],
  63     "lmd_options_image_adv_help":["Opcions avançades de LTSP"],
  64     "ltsp.exporter.download":["Descàrrega"],
   64    "lmd_options_image_adv_label":["Opcions avançades"],
   65    "lmd_options_image_adv_help":["Opcions avançades de l'LTSP"],
   66    "ltsp.exporter.download":["Baixa"],
  6567    "ltsp.exporter.import":["Importa"],
  6668    "ltsp.exporter.ask.confirm.import":["Voleu importar la imatge en aquest servidor?"],
   
  7375    "ltsp_client_default_boot_option":["Opció d'arrancada per defecte"],
  7476    "llx.ltspclientmanager.client.saved":["S'ha guardat la configuració del client"],
  75     "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["S'ha esborrat la configuració per al client"],
  76     "ltsp_client_boot_default":["Arrancada per omissió"],
  77     "lmd.Image.Exports":["Imatges exportades"]
  78    
  79    
   77    "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["S'ha esborrat la configuració del client"],
   78    "ltsp_client_boot_default":["Arrancada per defecte"],
   79    "lmd.Image.Exports":["Imatges exportades"],
   80    "ltsp_Client":["Client"],
   81    "llx_ltsp_client_desc":["Client de model d'aula LliureX"],
   82    "ltsp_Infantil":["Infantil"],
   83    "llx_ltsp_Infantil_desc":["LliureX Infantil"],
   84    "ltsp_Desktop":["Escriptori"],
   85    "llx_ltsp_Desktop_desc":["LliureX Escriptori"],
   86    "ltsp_module_description":["Amb LliuerX LTSP podeu crear i gestionar imatges per als clients lleugers de l'aula."],     
   87    "ltsp_manage_client_images": ["Gestió d'imatges de client"],
   88    "ltsp_manage_clients_desc": ["Gestiona les diferents imatges amb que podran arrancar els clients lleugers de l'aula mitjançant l'LTSP."],
   89    "ltsp_manage_general_options": ["Opcions globals"],
   90    "ltsp_manage_general_options_desc" :["Configura el comportament de les imatges dels clients lleugers."],
   91    "ltsp_export_images_menu" : ["Exporta i importa imatges"],
   92    "ltsp_export_images_menu_desc":["Permet crear imatges personalitzades i clonar-les o compartir-les entre servidors."],
   93    "ltsp_client_management_menu":["Gestió de clients de l'aula"],
   94    "ltsp_client_management_menu_desc":["Assigna un comportament específic per a clients lleugers determinats."],
   95    "ltsconf":["Opcions d'LTSP"],
   96    "Thin Client Manager":["Gestió de l'LTSP"],
   97    "Client Images":["Imatges de client"],
   98    "Exported Images":["Exporta i importa"],
   99    "Client Management":["Gestió de clients"]
  80100   
  81101  }
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/en-US/messages.json

  r2694 r2901  
  66      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
  77    },
  8     "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["LliureX Thin Client Management"],
  9     "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["LliureX LTSP Image Manager"],
   8    "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["LliureX thin client management"],
   9    "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["LliureX LTSP image manager"],
  1010    "lmd.Image.List" : ["Image List"],
  11     "lmd.img.list.description" : ["In this section you can create, configure and modify Images for thin clients."],
   11    "lmd.img.list.description" : ["In this section you can create, configure and modify images for thin clients."],
  1212    "lmd.image.assistant.step1" : ["Step 1. Select Flavour"],
  1313    "lmd.image.assistant.step1.desc" : ["Please, select which LliureX Flavour do you want to create as a thin client Image"],
   
  2525    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Description:"],
  2626    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Architecture:"],
   27    "lmd.image.assistant.template.info" : ["Template:"],
  2728    "lmd.img.confirm.error" : ["Image id is in use or any field is empty. Please, change or set image name and description."],
  2829    "Create.New.LTSP.Image" : ["Create a new thin client Image."],
   
  3132    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". Are you sure?"],
  3233    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Write name and description for new image: "],
  33     "llx_clone_img_names_equal" : ["Image cloned name should not be equal to original image"],
   34    "llx_clone_img_names_equal" : ["Cloned image name should not be equal to original image"],
  3435    "lmd.clone_title": ["Clone or export image"],
  3536    "lmd.clonehere":["Clone in this server"],
   
  3940    "lmd.export":["Export"],
  4041    "lmd.cancel":["Cancel"],
   42    "lmd.delete":["Delete"],
  4143    "lmd.image.options.client.type":["Client Type"],
  42     "lmd.image.options.client.type.help":["Rus this image as a thin or fat client."],
   44    "lmd.image.options.client.type.help":["Run this image as a thin or fat client."],
  4345    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Default"],
  4446    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Thin Client"],
   
  7274    "ltsp_client_default_boot":["Default boot"],
  7375    "ltsp_client_default_boot_option":["Default boot"],
  74     "llx.ltspclientmanager.client.saved":["Client options has been saved"],
   76    "llx.ltspclientmanager.client.saved":["Client configuration has been saved"],
  7577    "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["Client configuration has been deleted"],
  7678    "ltsp_client_boot_default":["Default Boot"],
  77     "lmd.Image.Exports":["Exported images"]
  78    
   79    "lmd.Image.Exports":["Exported images"],
   80    "ltsp_Client":["Client"],
   81    "llx_ltsp_client_desc":["LliureX Classroom model Client"],
   82    "ltsp_Infantil":["Infantil"],
   83    "llx_ltsp_Infantil_desc":["LliureX for nursery and primary school"],
   84    "ltsp_Desktop":["Desktop"],
   85    "llx_ltsp_Desktop_desc":["LliureX Desktop"],
   86    "ltsp_module_description":["With LliureX LTSP we can create and manage thin clients and client images in our classroom."],
   87    "ltsp_manage_client_images": ["Manage client images"],
   88    "ltsp_manage_clients_desc": ["Manage clients images to run classroom thin clients with LTSP."],
   89    "ltsp_manage_general_options": ["Global options"],
   90    "ltsp_manage_general_options_desc" :["Configure the behaviour of thin client images"],
   91    "ltsp_export_images_menu" : ["Export and import images"],
   92    "ltsp_export_images_menu_desc":["Allow to create custom images and clone or share them with other servers."],
   93    "ltsp_client_management_menu":["Manage classroom clients"],
   94    "ltsp_client_management_menu_desc":["Set an specific behaviour for determined thin clients."],
   95    "ltsconf":["LTSP Options"],
   96    "Thin Client Manager":["Thin Client Manager"],
   97    "Client Images":["Client Images"],
   98    "Exported Images":["Exported Images"],
   99    "Client Management":["Client Management"]
  79100  }
  80101}
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/es-ES/messages.json

  r2694 r2901  
  2525    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Descripción:"],
  2626    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Arquitectura:"],
   27    "lmd.image.assistant.template.info" : ["Plantilla:"],
  2728    "lmd.img.confirm.error" : ["El identificador de imagen ya se está utilizando o ha dejado algun campo vacío. Modifíquelo o rellene los campos que faltan."],
  2829    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crear una nueva imagen de cliente ligero."],
   
  3940    "lmd.export":["Exportar"],
  4041    "lmd.cancel":["Cancelar"],
   42    "lmd.delete":["Borrar"],
  4143    "lmd.image.options.client.type":["Tipo de cliente"],
  4244    "lmd.image.options.client.type.help":["Lanza la imagen como cliente ligero o semiligero"],
   
  7577    "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["Se borró la configuración para el cliente"],
  7678    "ltsp_client_boot_default":["Arranque por defecto"],
  77     "lmd.Image.Exports":["Imágenes exportadas"]
   79    "lmd.Image.Exports":["Imágenes exportadas"],
   80    "ltsp_Client":["Cliente"],
   81    "llx_ltsp_client_desc":["Cliente de modelo de aula LliureX"],
   82    "ltsp_Infantil":["Infantil"],
   83    "llx_ltsp_Infantil_desc":["LliureX Infantil"],
   84    "ltsp_Desktop":["Escritorio"],
   85    "llx_ltsp_Desktop_desc":["LliureX Escritorio"],
   86    "ltsp_module_description":["Con LliureX LTSP podemos crear y gestionar las imágenes y los clientes ligeros del aula."],   
   87    "ltsp_manage_client_images": ["Gestión de imágenes de cliente"],
   88    "ltsp_manage_clients_desc": ["Gestiona las diferentes imágenes con que podrán arrancar los clientes ligeros del aula mediante LTSP."],
   89    "ltsp_manage_general_options": ["Opciones globales"],
   90    "ltsp_manage_general_options_desc" :["Configura el comportamiento de las imágenes de clientes ligeros."],
   91    "ltsp_export_images_menu" : ["Exportar e importar imágenes"],
   92    "ltsp_export_images_menu_desc":["Permite crear imágenes personalizadas y clonarlas o compartirlas entre servidores."],
   93    "ltsp_client_management_menu":["Gestión de clientes del aula"],
   94    "ltsp_client_management_menu_desc":["Asigna un comportamiento específico para ciertos clientes ligeros."],
   95    "ltsconf":["Opciones de LTSP"],
   96    "Thin Client Manager":["Gestión de LTSP"],
   97    "Client Images":["Imágenes de cliente"],
   98    "Exported Images":["Exporta e importa"],
   99    "Client Management":["Gestión de clientes"]
   100   
  78101  }
  79102}
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/images.html

  r2844 r2901  
  1212<div id="llx-ltsp-imagelist"></div>
  1313<div id="llx-ltsp-createImage-button" class="ltsp-image-name">
  14     <div class="btn btn-fab llx-ltsp-createImage-icon"><i class="material-icons md-48">computer</i></div>
  15     <span class="ltsp-image-name" i18n>Create.New.LTSP.Image</span>
   14    <div class="col-md-1" style="padding: 0"><img src="modules/lliurex-ltsp/src/css/img/new_image.png" style="padding:0px" class="col-md-12" ></img></div>
   15    <span class="ltsp-image-name col-md-10" i18n>Create.New.LTSP.Image</span>
  1616</div>
  1717
   
  4646            <div id="llx-ltsp-assistant-image-templates">
  4747               
   48                <!-- Client Template -->
   49                <div id="ltsp_template_client" class="llx_ltsp_template_div" style="display:none" image_client_name="Client">
   50                    <div style="background-image: url(modules/lliurex-ltsp/src/css/img/llx-client16.png);" class="llx_ltsp_template_img col-md-2"></div>
   51                    <div class="llx_ltsp_template_namedesc col-md-10"><div class="llx_ltsp_template_name" i18n>ltsp_Client</div>
   52                    <div class="llx_ltsp_template_desc" i18n>llx_ltsp_client_desc</div>
   53                    </div>
   54                </div>
   55               
   56                <!-- Infantil Template -->
   57                <div id="ltsp_template_infantil" class="llx_ltsp_template_div" style="display:none" image_client_name="Infantil">
   58                    <div style="background-image: url(modules/lliurex-ltsp/src/css/img/llx-infantil16.png);" class="llx_ltsp_template_img col-md-2"></div>
   59                    <div class="llx_ltsp_template_namedesc col-md-10"><div class="llx_ltsp_template_name" i18n>ltsp_Infantil</div>
   60                    <div class="llx_ltsp_template_desc" i18n>llx_ltsp_Infantil_desc</div>
   61                    </div>
   62                </div>
   63               
   64                <!-- Desktop Template -->
   65                <div id="ltsp_template_desktop" class="llx_ltsp_template_div" style="display:none" image_client_name="Desktop">
   66                    <div style="background-image: url(modules/lliurex-ltsp/src/css/img/llx-desktop16.png);" class="llx_ltsp_template_img col-md-2"></div>
   67                    <div class="llx_ltsp_template_namedesc col-md-10"><div class="llx_ltsp_template_name" i18n>ltsp_Desktop</div>
   68                    <div class="llx_ltsp_template_desc" i18n>llx_ltsp_Desktop_desc</div>
   69                    </div>
   70                </div>
   71               
   72                <!--
   73                 <div templatefilename="lliurex-ltsp-desktop.conf" class="llx_ltsp_template_div col-md-5"
   74                 image_client_name="Desktop" image_client_desc="LliureX Escriptori (32 bits)" image_client_arch="i386">
   75                 
   76                 <div style="background-image: url(&quot;modules/lliurex-ltsp/src/css/img/llx-desktop16.png&quot;);"
   77                 class="llx_ltsp_template_img"></div><div class="llx_ltsp_template_namedesc">
   78                 
   79                 <div class="llx_ltsp_template_name">Desktop</div><div class="llx_ltsp_template_desc">
   80                 LliureX Escriptori (32 bits)</div></div></div>
   81                -->
   82               
   83                <!-- Minimal Image -->
  4884                <div i18n image_client_desc="Minimal Thin Client Image" id="llx_ltsp_lliurex_minimal_image" image_client_name="LliureXMini" class="llx_ltsp_template_div col-md-6">
  49                     <div class="llx_ltsp_template_img" style="background-image: url(modules/lliurex-ltsp/src/css/img/llx-desktop13.png);"></div>
  50                     <div class="llx_ltsp_template_namedesc"><div class="llx_ltsp_template_name" i18n>Minimal Thin Client</div><div class="llx_ltsp_template_desc" i18n>This is a minimal image to run thin clients with no need of a mirror in the server. Easy and quick.</div></div>               
   85                    <div class="llx_ltsp_template_img col-md-2" style="background-image: url(modules/lliurex-ltsp/src/css/img/llx-mini16.png);"></div>
   86                    <div class="llx_ltsp_template_namedesc col-md-10"><div class="llx_ltsp_template_name" i18n>Minimal Thin Client</div><div class="llx_ltsp_template_desc" i18n>This is a minimal image to run thin clients with no need of a mirror in the server. Easy and quick.</div></div>               
  5187            </div>
  5288          </div>
   
  89125                        <label for="llx_ltsp_new_image_arch" class="col-md-2 control-label" i18n>lmd.image.assistant.Architecture</label>
  90126                        <div class="col-md-10">
  91                           <textarea class="form-control" id="llx_ltsp_new_image_arch" type="text" readonly></textarea>
   127                            <select class="form-control" id="llx_ltsp_new_image_arch">
   128                            </select>
   129                           
   130                          <!--textarea class="form-control" id="llx_ltsp_new_image_arch" type="text" readonly></textarea-->
  92131                        </div>
  93132                    </div>
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/js/ClientManager.js

  r2706 r2901  
  2323    arglist.push(cl);
  2424    console.log("CALLING N4d WITH: "+cl);
   25   
  2526    Utils.n4d(credentials, n4dclass, n4dmethod, arglist, function(response){
  2627        var ret;
   
  137138}
  138139
  139 LTSPClientManager.prototype.deleteClientConfig=function showClientDialog(id){
   140LTSPClientManager.prototype.deleteClientConfig=function deleteClientConfig(id){
  140141    var self=this;
  141142    var client=id.replace("ltsp_client_","");
   
  178179   
  179180   
  180 }
   181};
  181182
  182183LTSPClientManager.prototype.showClientDialog=function showClientDialog(id, configured){
   
  194195   
  195196    self.getClientProperties(client, function(clientProperties){
  196        
  197197         var content="";
  198198         
   
  297297       
  298298        self.getBootList(function(bootList){ // callback to continue
  299            
  300             content+=Utils.formFactory.createSelect({"id":"ltsp_client_default_boot",
  301                                "help":self._("ltsp_client_default_boot"),
  302                                "label":self._("ltsp_client_default_boot"),
  303                                "default":default_boot,
  304                                "options":bootList });
  305            
  306             var dialog=bootbox.dialog({
  307             message: content,
  308             title: "Client",
  309             buttons:ButtonList});
  310 
  311              
  312              console.log(dialog);
  313              
  314         $.material.init();
  315         dialog.modal("show");
  316            
   299            try{
   300                content+=Utils.formFactory.createSelect({"id":"ltsp_client_default_boot",
   301                                   "help":self._("ltsp_client_default_boot"),
   302                                   "label":self._("ltsp_client_default_boot"),
   303                                   "default":default_boot,
   304                                   "options":bootList });
   305               
   306                var dialog=bootbox.dialog({
   307                message: content,
   308                title: "Client",
   309                buttons:ButtonList});
   310   
   311                 
   312                 console.log(dialog);
   313                 
   314            $.material.init();
   315            dialog.modal("show");
   316           
   317            }catch(e){
   318                console.log(e);
   319            };   
   320           
  317321        }); // end callback for getbootlist
  318322   
   
  371375
  372376LTSPClientManager.prototype.getBootList=function getBootList(callback){
   377   
   378    var self=this;
   379    var bootlist=[];
   380    bootlist.push({"value":"default", "label":self._("ltsp_client_boot_default")});
   381   
   382   
   383     $.get("http://"+sessionStorage.server+"/ipxeboot/getmenujson.php", function(data){
   384        var response=JSON.parse(data);
   385       
   386        for (i in response) {
   387            if (response[i].id.indexOf("ltsp_")===0){
   388                menu_text=response[i].label.replace("menu label ", "");
   389                bootlist.push({"value":response[i].id, "label":menu_text});
   390            }
   391        }
   392        callback(bootlist); // Perform callback   
   393       
   394    });
   395   
   396}
   397
   398
   399LTSPClientManager.prototype.getBootListOld=function getBootListOld(callback){
  373400   
  374401    var self=this;
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/js/imageManager.js

  r2844 r2901  
  570570            var picColumn=$(document.createElement("div")).addClass("col-md-1").css("padding","0");
  571571            //var picItem=$(document.createElement("div")).addClass("llx-ltsp-image-picture");
  572             var picItem=$(document.createElement("img")).attr("src", "modules/lliurex-ltsp/src/css/img/llx-client16.png");
   572            var picItem=$(document.createElement("img")).attr("src", "modules/lliurex-ltsp/src/css/img/llx-client16.png").addClass("col-md-12").css("padding", "0");
  573573            picColumn.append(picItem);
  574574            var imgName=$(document.createElement("div")).html(imageContent.name).addClass("ltsp-image-name");
   
  989989    Utils.n4d(credentials, n4dclass, n4dmethod, arglist, function(response){
  990990        var templatelist=JSON.parse(response);
  991         //console.log(typeof(templatelist));
  992        
  993         for (var template in templatelist) {       
   991       
   992        /* Recognised templates:
   993            "lliurex-ltsp-desktop.conf"
   994            "lliurex-ltsp-desktop-amd64.conf"
   995            "lliurex-ltsp-infantil.conf"
   996            "lliurex-ltsp-infantil-amd64.conf"
   997            "lliurex-ltsp-client.conf"
   998            "lliurex-ltsp-client-amd64.conf"
   999        */
   1000       
   1001        // Prepare buttons
   1002       
   1003        if (templatelist.indexOf("lliurex-ltsp-client.conf")!=-1) {
   1004            $("#ltsp_template_client").attr("image_client_arch_32", "true");
   1005            $("#ltsp_template_client").show(); }
   1006       
   1007        if (templatelist.indexOf("lliurex-ltsp-client-amd64.conf")!=-1) {
   1008            $("#ltsp_template_client").attr("image_client_arch_64", "true");
   1009            $("#ltsp_template_client").show(); }
   1010           
   1011        if (templatelist.indexOf("lliurex-ltsp-infantil.conf")!=-1) {
   1012            $("#ltsp_template_infantil").attr("image_client_arch_32", "true");
   1013            $("#ltsp_template_infantil").show(); }
   1014           
   1015            if (templatelist.indexOf("lliurex-ltsp-infantil-amd64.conf")!=-1) {
   1016            $("#ltsp_template_infantil").attr("image_client_arch_64", "true");
   1017            $("#ltsp_template_infantil").show(); }
   1018           
   1019        if (templatelist.indexOf("lliurex-ltsp-desktop.conf")!=-1) {
   1020            $("#ltsp_template_desktop").attr("image_client_arch_32", "true");
   1021            $("#ltsp_template_desktop").show(); }
   1022           
   1023        if (templatelist.indexOf("lliurex-ltsp-desktop-amd64.conf")!=-1) {
   1024            $("#ltsp_template_desktop").attr("image_client_arch_64", "true");
   1025            $("#ltsp_template_desktop").show(); }
   1026       
   1027       
   1028        // Binding select client
   1029        $("#ltsp_template_client").bind("click", function(){
   1030            $(".llx_ltsp_template_div").removeClass("llx_ltsp_template_div_selected");
   1031            $("#ltsp_template_client").addClass("llx_ltsp_template_div_selected");
   1032            $("#llx-ltsp-goto-image-assistant-stage-2").addClass("btn-primary");
   1033           
   1034            $("#llx_ltsp_new_image_name").val("Client");
   1035            $("#llx_ltsp_new_image_desc").val($("#ltsp_template_client").find(".llx_ltsp_template_desc").html());
   1036           
   1037            if($("#ltsp_template_client").attr("image_client_arch_32")=="true")
   1038                $("#llx_ltsp_new_image_arch").val("i386");
   1039            else $("#llx_ltsp_new_image_arch").val("amd64");
   1040           
   1041            });
   1042       
   1043        // Binding select infantil
   1044        $("#ltsp_template_infantil").bind("click", function(){
   1045            $(".llx_ltsp_template_div").removeClass("llx_ltsp_template_div_selected");
   1046            $("#ltsp_template_infantil").addClass("llx_ltsp_template_div_selected");
   1047            $("#llx-ltsp-goto-image-assistant-stage-2").addClass("btn-primary");
   1048           
   1049            $("#llx_ltsp_new_image_name").val("Infantil");
   1050            $("#llx_ltsp_new_image_desc").val($("#ltsp_template_infantil").find(".llx_ltsp_template_desc").html());
   1051           
   1052            if($("#ltsp_template_infantil").attr("image_client_arch_32")=="true")
   1053                $("#llx_ltsp_new_image_arch").val("i386");
   1054            else $("#llx_ltsp_new_image_arch").val("amd64");
   1055            });
   1056       
   1057        // Binding select desktop
   1058        $("#ltsp_template_desktop").bind("click", function(){
   1059            $(".llx_ltsp_template_div").removeClass("llx_ltsp_template_div_selected");
   1060            $("#ltsp_template_desktop").addClass("llx_ltsp_template_div_selected");
   1061            $("#llx-ltsp-goto-image-assistant-stage-2").addClass("btn-primary");
   1062           
   1063            $("#llx_ltsp_new_image_name").val("Desktop");
   1064            $("#llx_ltsp_new_image_desc").val($("#ltsp_template_desktop").find(".llx_ltsp_template_desc").html());
   1065           
   1066            if($("#ltsp_template_desktop").attr("image_client_arch_32")=="true")
   1067                $("#llx_ltsp_new_image_arch").val("i386");
   1068            else $("#llx_ltsp_new_image_arch").val("amd64");
   1069            });
   1070       
   1071           
   1072       
   1073           
   1074           
   1075           
   1076       
   1077        //ltsp_template_client
   1078        //ltsp_template_infantil
   1079        //ltsp_template_desktop
   1080       
   1081       
   1082        /*for (var template in templatelist) {
  9941083            var templatefile=templatelist[template];
  9951084            var credentials="";
   
  10071096             });
  10081097             
  1009          }
   1098         }*/
  10101099       
  10111100       
   
  10161105
  10171106ImageManager.prototype.DrawTemplateIntoAssistant=function DrawTemplateIntoAssistant(template){
   1107    // NOT IN USE
   1108   
  10181109    //var self=this;
  10191110    var templateDiv=$(document.createElement("div")).attr("templateFileName", template.meta_inf.name).addClass("llx_ltsp_template_div col-md-5");
   
  10651156            //  if there is no image with this id, let's ask user for confirm
  10661157            var text="We are going to create a new image client with these data: <br\><br\>";
   1158            if (image_data.template==="") image_data.template="LliureX Minimal";
  10671159            text +="<table style='margin-left: 20px;'><tr><td><b>"+self._("lmd.id.chroot.folder")+"</b></td><td>  "+id+"<td></tr>"+
  10681160            "<tr><td><b>"+self._("lmd.image.assistant.Name.info")+"</b></td><td>"+image_data.name+"<td style='margin-left: 20px;'></tr>"+
  10691161            "<tr><td><b>"+self._("lmd.image.assistant.desc.info")+"</b></td><td>"+image_data.desc+"<td style='margin-left: 20px;'></tr>"+
  1070             "<tr><td><b>"+self._("lmd.image.assistant.arch.info")+"</b></td><td>"+image_data.arch+"<td style='margin-left: 20px;'></tr></table>";
   1162            "<tr><td><b>"+self._("lmd.image.assistant.arch.info")+"</b></td><td>"+image_data.arch+"<td style='margin-left: 20px;'></tr>"+
   1163            "<tr><td><b>"+self._("lmd.image.assistant.template.info")+"</b></td><td>"+image_data.template+"<td style='margin-left: 20px;'></tr></table>";
   1164           
  10711165           
  10721166            bootbox.confirm(text, function(res){
   
  11831277   
  11841278    $("#llx-ltsp-goto-image-assistant-stage-2").on("click", function(){
   1279       
  11851280        itemSelected=$(".llx_ltsp_template_div_selected");
   1281       
   1282        if(($(itemSelected).attr("id")!="ltsp_template_client")&&
   1283           ($(itemSelected).attr("id")!="ltsp_template_infantil")&&
   1284            ($(itemSelected).attr("id")!="llx_ltsp_lliurex_minimal_image")&&
   1285            ($(itemSelected).attr("id")!="ltsp_template_desktop")) return -1;
   1286
  11861287       
  11871288        if ($(itemSelected).attr("image_client_name")==="LliureXMini") {
   
  11891290            $("#llx_ltsp_new_image_assistant_arch_selector").hide();
  11901291        } else {
  1191             $("#llx_ltsp_new_image_assistant_arch_selector").show();
  1192             if ($(itemSelected).attr("templateFileName")===undefined) return -1;
  1193        
   1292            // Show architecture
   1293            $("#llx_ltsp_new_image_assistant_arch_selector").show();
   1294           
   1295            // Set available archiectures
   1296            var option;
   1297            $("#llx_ltsp_new_image_arch").empty();
   1298            if($(itemSelected).attr("image_client_arch_32")){
   1299                option=$(document.createElement("option")).attr("value", "i386").html("i386");
   1300                $("#llx_ltsp_new_image_arch").append(option);   
   1301            }
   1302            if($(itemSelected).attr("image_client_arch_64")){
   1303                option=$(document.createElement("option")).attr("value", "amd64").html("amd64");
   1304                $("#llx_ltsp_new_image_arch").append(option);   
   1305            }
   1306           
  11941307        }
  1195        
   1308           
   1309         
   1310                   
   1311       
   1312       
   1313       
   1314       
   1315        // $("#llx_ltsp_new_image_desc").val("#ltsp_template_desktop".find(".llx_ltsp_template_desc").html());
   1316
   1317               
  11961318        $("#llx-ltsp-image-assistant-stage-1").fadeOut(function(){
  11971319            $("#llx-ltsp-image-assistant-stage-2").fadeIn();
   
  12001322   
  12011323    $("#llx-ltsp-create-new-image").on("click", function(){
  1202        
  1203         var template=$(".llx_ltsp_template_div_selected").attr("templateFileName");
   1324        // Check templates
   1325        var id=$(".llx_ltsp_template_div_selected").attr("id");
   1326       
  12041327        var image_name=$("#llx_ltsp_new_image_name").val();
  12051328        var image_desc=$("#llx_ltsp_new_image_desc").val();
  12061329        var arch=$("#llx_ltsp_new_image_arch").val();
  1207         /*if($("#optionsRadios_ltsp_arch_i386").prop("checked")) arch="i386";
  1208         else {
  1209             // Setting arch to amd64 and template name too
  1210             arch="amd64";
  1211             template=template.substring(0,template.length-5)+"-"+arch+".json";
  1212             }*/
  1213        
  1214         //var arch2=$("#optionsRadios_ltsp_arch_amd64").attr("checked");
   1330       
   1331        var template="";
   1332       
   1333        if (id==="ltsp_template_client" && arch==="i386") template="lliurex-ltsp-client.conf";
   1334        else if (id==="ltsp_template_client" && arch==="amd64") template="lliurex-ltsp-client-amd64.conf";
   1335        else if (id==="ltsp_template_desktop" && arch==="i386") template="lliurex-ltsp-desktop.conf";
   1336        else if (id==="ltsp_template_desktop" && arch==="amd64") template="lliurex-ltsp-desktop-amd64.conf";
   1337        else if (id==="ltsp_template_infantil" && arch==="i386") template="lliurex-ltsp-infantil.conf";
   1338        else if (id==="ltsp_template_infantil" && arch==="amd64") template="lliurex-ltsp-infantil-amd64.conf";
   1339        else if (id==="llx_ltsp_lliurex_minimal_image") template="";
   1340       
   1341        // Setting image arch to description
   1342        if(arch==="i386") image_desc+=" (32 bits)";
   1343        else if (template!=="") image_desc+=" (64 bits)";
   1344        else if (template==="") {
   1345            image_desc+=" (32 bits)";
   1346            arch="i386"; }
   1347       
  12151348       
  12161349        var info_image={"template": template,
   
  12181351                        "desc": image_desc,
  12191352                        "arch": arch};
  1220    
  1221         //console.log("111111111111111");
  1222         console.log(info_image);
  1223        
   1353
  12241354        self.confirmImageCreation(info_image);
  12251355       
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/main.html

  r2624 r2901  
   1<script>
   2    function reclick(target){       
   3        $("#menu").find(".menuitem[target='"+$(target).attr("target")+"']").click();
   4       
   5    }
   6</script>
   7
  18<h1 class="topBanner" i18n>lmd.LliureX.Thin.Client.Management</h1>
  29
  3 <div id="bttest" help="lliurex-ltsp.md">Help me!</div>
   10<div class="container col-md-8 col-md-offset-2">
   11<div class="panel panel-default" style="padding: 0px;">
   12<div class="panel-heading"><h2 i18n="">lmd.LliureX.Thin.Client.Management</h2></div>
   13<div id="LtspMainWindow" class="panel-body">
   14    <p i18n>ltsp_module_description</p>
   15   
   16   
   17    <div class="col-md-10 col-md-offset-1 lmdMainMenuOption" target="ltsp_images" onclick="reclick(this);">
   18            <div class="col-md-2" style="padding: 0px;">
   19                <img src="modules/lliurex-ltsp/src/icons/imageman.png" class="col-md-12" style="padding: 0px;">
   20            </div>
   21            <div class="llx-ltsp-image-desc-div col-md-10">
   22                <div class="ltsp-image-name" i18n>ltsp_manage_client_images</div>
   23                <div class="ltsp-image-desc" i18n>ltsp_manage_clients_desc</div>
   24            </div>
   25    </div>
   26   
   27    <div class="col-md-10 col-md-offset-1 lmdMainMenuOption" target="llx-ltsconf" onclick="reclick(this);">
   28            <div class="col-md-2" style="padding: 0px;">
   29                <img src="modules/lliurex-ltsp/src/icons/options.png" class="col-md-12" style="padding: 0px;">
   30            </div>
   31            <div class="llx-ltsp-image-desc-div col-md-10">
   32                <div class="ltsp-image-name" i18n>ltsp_manage_general_options</div>
   33                <div class="ltsp-image-desc" i18n>ltsp_manage_general_options_desc</div>
   34            </div>
   35    </div>
   36   
   37   
   38    <div class="col-md-10 col-md-offset-1 lmdMainMenuOption" target="llx-exported" onclick="reclick(this);">
   39            <div class="col-md-2" style="padding: 0px;">
   40                <img src="modules/lliurex-ltsp/src/icons/exported.png" class="col-md-12" style="padding: 0px;">
   41            </div>
   42            <div class="llx-ltsp-image-desc-div col-md-10">
   43                <div class="ltsp-image-name" i18n>ltsp_export_images_menu</div>
   44                <div class="ltsp-image-desc" i18n>ltsp_export_images_menu_desc</div>
   45            </div>
   46    </div>
   47
   48
   49    <div class="col-md-10 col-md-offset-1 lmdMainMenuOption" target="ltsp-client-management" onclick="reclick(this);">
   50            <div class="col-md-2" style="padding: 0px;">
   51                <img src="modules/lliurex-ltsp/src/icons/clients.png" class="col-md-12" style="padding: 0px;">
   52            </div>
   53            <div class="llx-ltsp-image-desc-div col-md-10">
   54                <div class="ltsp-image-name" i18n>ltsp_client_management_menu</div>
   55                <div class="ltsp-image-desc" i18n>ltsp_client_management_menu_desc</div>
   56            </div>
   57    </div>
   58
   59
   60
   61
   62
   63
   64
   65
   66
   67
   68
   69
   70
   71
   72</div></div></div>
   73
   74
   75
  476<!--div id="test2">Test2</div>
  577
 • lmd/trunk/fuentes/debian/changelog

  r2844 r2901  
   1lmd (2.5) xenial; urgency=high
   2
   3  * Fixed css: Icons, headers
   4  * Client manager bug fixed
   5  * Added Main Menu
   6
   7 --  <joamuran@gmail.com>  Thu, 17 Nov 2016 14:32:35 +0100
   8
  19lmd (2.4.58) xenial; urgency=high
  210
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.