Ignore:
Timestamp:
Nov 17, 2016, 2:38:19 PM (4 years ago)
Author:
joamuran
Message:

new release

Location:
lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r2694 r2901  
  66      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
  77    },
  8     "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["Gestió de Clients Lleugers de LliureX"],
   8    "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["Gestió de clients lleugers de LliureX"],
  99    "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["Gestió d'imatges de LliureX LTSP"],
  1010    "lmd.Image.List" : ["Llista d'imatges"],
   
  1717    "lmd.image.assistant.Description" : ["Descripció"],
  1818    "lmd.image.assistant.Architecture" : ["Arquitectura"],
  19     "lmd.image.assistant.Back" : ["Enrere"],   
   19    "lmd.image.assistant.Back" : ["Arrere"],   
  2020    "lmd.image.assistant.Create" : ["Crea"],
  2121    "lmd.imagemanager.image.edit.is.blocked.confirm" : ["L'edició d'imatges es troba bloquejada. Voleu desbloquejar-la i continuar?"],
  22     "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Desitgeu refer la imatge de client per a que els canvis tinguen efecte?"],
   22    "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Voleu refer la imatge de client perquè els canvis tinguen efecte?"],
  2323    "lmd.id.chroot.folder" : ["Id (carpeta chroot):"],   
  2424    "lmd.image.assistant.Name.info" : ["Nom:"],
  2525    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Descripció:"],
  2626    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Arquitectura:"],
  27     "lmd.img.confirm.error" : ["L'identificador d'imatge ja es troba en ús o hi ha algun camp buit. Canvieu-lo o empleneu els camps que falten."],
   27    "lmd.image.assistant.template.info" : ["Plantilla:"],
   28    "lmd.img.confirm.error" : ["L'identificador d'imatge ja es troba en ús o hi ha algun camp buit. Canvieu-lo o ompliu els camps que hi falten."],
  2829    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crea una nova imatge de client lleuger."],
  29     "llx.ltsp.go.forward" : ["Endavant >"],
  30     "lmd.warning.refresh.image" : ["Aneu a regenerar la imatge "],
  31     "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segurs?"],
   30    "llx.ltsp.go.forward" : ["Avant >"],
   31    "lmd.warning.refresh.image" : ["Ara regenerareu la imatge "],
   32    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". N'esteu segur?"],
  3233    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Escriviu el nom i la descripció per a la nova imatge: "],
  33     "llx_clone_img_names_equal" : ["El nom de la imatge clonada no ha de ser igual al de la imatge original"],
  34     "lmd.clonehere":["Clona al servidor"],
   34    "llx_clone_img_names_equal" : ["El nom de la imatge clonada no ha de ser igual que el de la imatge original"],
   35    "lmd.clonehere":["Clona en el servidor"],
  3536    "lmd.clone_title": ["Clona o exporta la imatge"],
  36     "lmd.clone_message":["Desitgeu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per exportar-lo a atre servidor?"],
   37    "lmd.clone_message":["Voleu clonar la imatge en aquest servidor o crear un fitxer per a exportar-lo a un altre servidor?"],
  3738    "lmd.clone":["Clona"],
  3839    "lmd.export":["Exporta"],
  39     "lmd.exportfile": ["Exportar a un firxer"],
   40    "lmd.exportfile": ["Exporta a un firxer"],
  4041    "lmd.cancel":["Cancel·la"],
   42    "lmd.delete":["Esborra"],
  4143    "lmd.image.options.client.type":["Tipus de client"],
  42     "lmd.image.options.client.type.help":["Llança la imatge com a client lleuger o semilleuger"],
  43     "lmd.image.options.client.type.label.default":["Per omissió"],
   44    "lmd.image.options.client.type.help":["Arranca la imatge com a client lleuger o semilleuger"],
   45    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Predeterminat"],
  4446    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Client lleuger"],
  4547    "lmd.image.options.client.type.label.fat":["Client semilleuger"],
   
  4850    "lmd.image.options.client.language.default":["Per defecte"],
  4951    "lmd.image.options.client.language.ca":["Valencià"],
  50     "lmd.image.options.client.language.en":["Anglès"],
   52    "lmd.image.options.client.language.en":["Anglés"],
  5153    "lmd.image.options.client.language.es":["Castellà"],
  5254    "lmd.image.options.client.ram.threshold":["Llindar de RAM"],
  53     "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a cliente lleuger quan la memoria siga inferior al llindar indicat."],
   55    "lmd.image.options.client.ram.threshold.help":["Exectuta aquesta imatge com a cliente lleuger quan la memòria siga inferior al llindar indicat."],
  5456    "lmd.image.options.client.ram.threshold.not.apply":["No s'aplica"],
  55     "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplicar canvis"],
  56     "lmd_client_options_dialog.success":["Els canvis s'han aplicat per a aqyuesta imatge"],
   57    "lmd_client_options_dialog.apply":["Aplica els canvis"],
   58    "lmd_client_options_dialog.success":["Els canvis s'han aplicat per a aquesta imatge"],
  5759    "lmd_client_options_dialog_title":["Opcions de la imatge"],
  5860    "lmd_options_image_name_label":["Nom"],
   
  6062    "lmd_options_image_desc_label":["Descripció"],
  6163    "lmd_options_image_desc_help":["Descripció de la imatge"],
  62     "lmd_options_image_adv_label":["Avançat"],
  63     "lmd_options_image_adv_help":["Opcions avançades de LTSP"],
  64     "ltsp.exporter.download":["Descàrrega"],
   64    "lmd_options_image_adv_label":["Opcions avançades"],
   65    "lmd_options_image_adv_help":["Opcions avançades de l'LTSP"],
   66    "ltsp.exporter.download":["Baixa"],
  6567    "ltsp.exporter.import":["Importa"],
  6668    "ltsp.exporter.ask.confirm.import":["Voleu importar la imatge en aquest servidor?"],
   
  7375    "ltsp_client_default_boot_option":["Opció d'arrancada per defecte"],
  7476    "llx.ltspclientmanager.client.saved":["S'ha guardat la configuració del client"],
  75     "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["S'ha esborrat la configuració per al client"],
  76     "ltsp_client_boot_default":["Arrancada per omissió"],
  77     "lmd.Image.Exports":["Imatges exportades"]
  78    
  79    
   77    "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["S'ha esborrat la configuració del client"],
   78    "ltsp_client_boot_default":["Arrancada per defecte"],
   79    "lmd.Image.Exports":["Imatges exportades"],
   80    "ltsp_Client":["Client"],
   81    "llx_ltsp_client_desc":["Client de model d'aula LliureX"],
   82    "ltsp_Infantil":["Infantil"],
   83    "llx_ltsp_Infantil_desc":["LliureX Infantil"],
   84    "ltsp_Desktop":["Escriptori"],
   85    "llx_ltsp_Desktop_desc":["LliureX Escriptori"],
   86    "ltsp_module_description":["Amb LliuerX LTSP podeu crear i gestionar imatges per als clients lleugers de l'aula."],     
   87    "ltsp_manage_client_images": ["Gestió d'imatges de client"],
   88    "ltsp_manage_clients_desc": ["Gestiona les diferents imatges amb que podran arrancar els clients lleugers de l'aula mitjançant l'LTSP."],
   89    "ltsp_manage_general_options": ["Opcions globals"],
   90    "ltsp_manage_general_options_desc" :["Configura el comportament de les imatges dels clients lleugers."],
   91    "ltsp_export_images_menu" : ["Exporta i importa imatges"],
   92    "ltsp_export_images_menu_desc":["Permet crear imatges personalitzades i clonar-les o compartir-les entre servidors."],
   93    "ltsp_client_management_menu":["Gestió de clients de l'aula"],
   94    "ltsp_client_management_menu_desc":["Assigna un comportament específic per a clients lleugers determinats."],
   95    "ltsconf":["Opcions d'LTSP"],
   96    "Thin Client Manager":["Gestió de l'LTSP"],
   97    "Client Images":["Imatges de client"],
   98    "Exported Images":["Exporta i importa"],
   99    "Client Management":["Gestió de clients"]
  80100   
  81101  }
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/en-US/messages.json

  r2694 r2901  
  66      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
  77    },
  8     "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["LliureX Thin Client Management"],
  9     "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["LliureX LTSP Image Manager"],
   8    "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["LliureX thin client management"],
   9    "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["LliureX LTSP image manager"],
  1010    "lmd.Image.List" : ["Image List"],
  11     "lmd.img.list.description" : ["In this section you can create, configure and modify Images for thin clients."],
   11    "lmd.img.list.description" : ["In this section you can create, configure and modify images for thin clients."],
  1212    "lmd.image.assistant.step1" : ["Step 1. Select Flavour"],
  1313    "lmd.image.assistant.step1.desc" : ["Please, select which LliureX Flavour do you want to create as a thin client Image"],
   
  2525    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Description:"],
  2626    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Architecture:"],
   27    "lmd.image.assistant.template.info" : ["Template:"],
  2728    "lmd.img.confirm.error" : ["Image id is in use or any field is empty. Please, change or set image name and description."],
  2829    "Create.New.LTSP.Image" : ["Create a new thin client Image."],
   
  3132    "lmd.warning.refresh.image.sure" : [". Are you sure?"],
  3233    "lmd.info.modal.clone.image" : ["Write name and description for new image: "],
  33     "llx_clone_img_names_equal" : ["Image cloned name should not be equal to original image"],
   34    "llx_clone_img_names_equal" : ["Cloned image name should not be equal to original image"],
  3435    "lmd.clone_title": ["Clone or export image"],
  3536    "lmd.clonehere":["Clone in this server"],
   
  3940    "lmd.export":["Export"],
  4041    "lmd.cancel":["Cancel"],
   42    "lmd.delete":["Delete"],
  4143    "lmd.image.options.client.type":["Client Type"],
  42     "lmd.image.options.client.type.help":["Rus this image as a thin or fat client."],
   44    "lmd.image.options.client.type.help":["Run this image as a thin or fat client."],
  4345    "lmd.image.options.client.type.label.default":["Default"],
  4446    "lmd.image.options.client.type.label.thin":["Thin Client"],
   
  7274    "ltsp_client_default_boot":["Default boot"],
  7375    "ltsp_client_default_boot_option":["Default boot"],
  74     "llx.ltspclientmanager.client.saved":["Client options has been saved"],
   76    "llx.ltspclientmanager.client.saved":["Client configuration has been saved"],
  7577    "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["Client configuration has been deleted"],
  7678    "ltsp_client_boot_default":["Default Boot"],
  77     "lmd.Image.Exports":["Exported images"]
  78    
   79    "lmd.Image.Exports":["Exported images"],
   80    "ltsp_Client":["Client"],
   81    "llx_ltsp_client_desc":["LliureX Classroom model Client"],
   82    "ltsp_Infantil":["Infantil"],
   83    "llx_ltsp_Infantil_desc":["LliureX for nursery and primary school"],
   84    "ltsp_Desktop":["Desktop"],
   85    "llx_ltsp_Desktop_desc":["LliureX Desktop"],
   86    "ltsp_module_description":["With LliureX LTSP we can create and manage thin clients and client images in our classroom."],
   87    "ltsp_manage_client_images": ["Manage client images"],
   88    "ltsp_manage_clients_desc": ["Manage clients images to run classroom thin clients with LTSP."],
   89    "ltsp_manage_general_options": ["Global options"],
   90    "ltsp_manage_general_options_desc" :["Configure the behaviour of thin client images"],
   91    "ltsp_export_images_menu" : ["Export and import images"],
   92    "ltsp_export_images_menu_desc":["Allow to create custom images and clone or share them with other servers."],
   93    "ltsp_client_management_menu":["Manage classroom clients"],
   94    "ltsp_client_management_menu_desc":["Set an specific behaviour for determined thin clients."],
   95    "ltsconf":["LTSP Options"],
   96    "Thin Client Manager":["Thin Client Manager"],
   97    "Client Images":["Client Images"],
   98    "Exported Images":["Exported Images"],
   99    "Client Management":["Client Management"]
  79100  }
  80101}
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/es-ES/messages.json

  r2694 r2901  
  2525    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Descripción:"],
  2626    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Arquitectura:"],
   27    "lmd.image.assistant.template.info" : ["Plantilla:"],
  2728    "lmd.img.confirm.error" : ["El identificador de imagen ya se está utilizando o ha dejado algun campo vacío. Modifíquelo o rellene los campos que faltan."],
  2829    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crear una nueva imagen de cliente ligero."],
   
  3940    "lmd.export":["Exportar"],
  4041    "lmd.cancel":["Cancelar"],
   42    "lmd.delete":["Borrar"],
  4143    "lmd.image.options.client.type":["Tipo de cliente"],
  4244    "lmd.image.options.client.type.help":["Lanza la imagen como cliente ligero o semiligero"],
   
  7577    "llx.ltspclientmanager.client.deleted":["Se borró la configuración para el cliente"],
  7678    "ltsp_client_boot_default":["Arranque por defecto"],
  77     "lmd.Image.Exports":["Imágenes exportadas"]
   79    "lmd.Image.Exports":["Imágenes exportadas"],
   80    "ltsp_Client":["Cliente"],
   81    "llx_ltsp_client_desc":["Cliente de modelo de aula LliureX"],
   82    "ltsp_Infantil":["Infantil"],
   83    "llx_ltsp_Infantil_desc":["LliureX Infantil"],
   84    "ltsp_Desktop":["Escritorio"],
   85    "llx_ltsp_Desktop_desc":["LliureX Escritorio"],
   86    "ltsp_module_description":["Con LliureX LTSP podemos crear y gestionar las imágenes y los clientes ligeros del aula."],   
   87    "ltsp_manage_client_images": ["Gestión de imágenes de cliente"],
   88    "ltsp_manage_clients_desc": ["Gestiona las diferentes imágenes con que podrán arrancar los clientes ligeros del aula mediante LTSP."],
   89    "ltsp_manage_general_options": ["Opciones globales"],
   90    "ltsp_manage_general_options_desc" :["Configura el comportamiento de las imágenes de clientes ligeros."],
   91    "ltsp_export_images_menu" : ["Exportar e importar imágenes"],
   92    "ltsp_export_images_menu_desc":["Permite crear imágenes personalizadas y clonarlas o compartirlas entre servidores."],
   93    "ltsp_client_management_menu":["Gestión de clientes del aula"],
   94    "ltsp_client_management_menu_desc":["Asigna un comportamiento específico para ciertos clientes ligeros."],
   95    "ltsconf":["Opciones de LTSP"],
   96    "Thin Client Manager":["Gestión de LTSP"],
   97    "Client Images":["Imágenes de cliente"],
   98    "Exported Images":["Exporta e importa"],
   99    "Client Management":["Gestión de clientes"]
   100   
  78101  }
  79102}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.