Ignore:
Timestamp:
Dec 22, 2016, 9:21:02 PM (4 years ago)
Author:
joamuran
Message:

fixed llx_ltsconf

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r3085 r3164  
  115115     "ltsp_closing_connection":["Tancant la connexió"],
  116116     "ltsp_closing_connection_description":["La connexió es tancarà en breu..."],
  117      "ltsp.description.module":["Creeu, gestioneu i configureu clients lleugers"]
   117     "ltsp.description.module":["Creeu, gestioneu i configureu clients lleugers"],
   118     "ltsconf.delete.option":["Esborra aquesta opció"],
   119     "lmd.LliureX.Edit.LTS.Conf":["Opcions generals d'LTSP"],
   120     "ltsp.lts.conf.edit.description":["Aquesta és una llista de les opcions per configurar el comportament en general de les opcions d'LTSP."],
   121     "ltsconf.add.option":["  Afig una opció estàndard"],
   122     "ltsconf.save.options":["Guarda"],
   123     "NBD.Swap.Size":["Swap NBD"],
   124     "NBD.Swap.Size.Desc":["Grandària de l'àrea d'intercanvi d'NBD"],
   125     "lts_conf_available_options":["Variables de configuració disponibles"],
   126     "ltsconf_helper_type":["Tipus:"],
   127     "ltsconf_helper_default_value":["Valor per omissió:"],
   128     "ltsconf_helper_description":["Descripció:"],
   129     "lts_add_option":["Afig"],
   130     "ltsconf.add.option.arbitrary":["Afig una nova opció personalitzada"],
   131     "ltsconf_add_option_title":["Afig una variable personalitzada"],
   132     "ltsconf_add_option_button":["Afig la variable"],
   133     "ltsconf.new.param.name":["Nom de la variable"],
   134     "ltsconf.new.param.value":["Valor de la variable"],
   135      "ltsconf.msg.swap.saved":["El valor d'NBD_SWAP s'ha guardat correctament"],
   136      "ltsconf.msg.swap.error":["No s'ha pogut guardar el valor d'NBD_SWAP. Resposta del servidor: "],
   137      "ltsconf.msg.saved":["La configuració s'ha guardat correctament"],
   138      "ltsconf.msg.error":["No s'ha pogut guardar la configuració. Resposta del servidor: "]
   139     
   140
  118141  }
  119142}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.