Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2017, 11:09:38 AM (2 years ago)
Author:
jrpelegrina
Message:

Update new version: 3.15.02

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • filezilla/trunk/fuentes/locales/ca_ES@valencia.po

  <
  r130 r3185  
  33# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008
  44# This file is distributed under the same license as the FileZilla package.
   5#
  56# Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>, 2008, 2009
  67# Oscar Martinez Llobet <omllobet@telefonica.net>, 2005, 2006, 2007, 2008.
  7 # Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2014.
  88msgid ""
  99msgstr ""
   
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1212"POT-Creation-Date: 2010-06-20 11:35+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2014-04-24 13:55+0200\n"
  14 "Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
  15 "Language-Team: LliureX\n"
  16 "Language: ca\n"
   13"PO-Revision-Date: 2009-06-11 10:49+0100\n"
   14"Last-Translator: Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.cat>\n"
   15"Language-Team: Català\n"
   16"Language: ca_ES@valencia\n"
  1717"MIME-Version: 1.0\n"
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2020"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  21 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
   21"X-Poedit-Language: Catalan\n"
  2222"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
  2323
   
  3838"logontype)"
  3939msgstr ""
  40 "%a - Compte (Les línies que continguen açò s'ometran si no s'utilitza un "
   40"%a - Compte (Les línies que continguen açò seran omeses si no s'utilitza un "
  4141"tipus d'entrada 'Compte')"
  4242
   
  9393msgid "%d second"
  9494msgid_plural "%d seconds"
  95 msgstr[0] "%d segon"
  96 msgstr[1] "%d segons"
   95msgstr[0] ""
   96msgstr[1] ""
  9797
  9898#: resources.h:769
   
  106106
  107107#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:177
  108 #, c-format
   108#, fuzzy, c-format
  109109msgid "%s (%d B/s)"
  110 msgstr "%s (%d B/s)"
   110msgstr "%s bytes (%d B/s)"
  111111
  112112#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:175
  113 #, c-format
   113#, fuzzy, c-format
  114114msgid "%s (%d.%d KB/s)"
  115 msgstr "%s (%d.%d KB/s)"
   115msgstr "%s bytes (%d.%d KB/s)"
  116116
  117117#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:173
  118 #, c-format
   118#, fuzzy, c-format
  119119msgid "%s (%d.%d MB/s)"
  120 msgstr "%s (%d.%d MB/s)"
   120msgstr "%s bytes (%d.%d MB/s)"
  121121
  122122#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:180
  123 #, c-format
   123#, fuzzy, c-format
  124124msgid "%s (? B/s)"
  125 msgstr "%s (? B/s)"
   125msgstr "%s bytes (? B/s)"
  126126
  127127#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:38
  128128#, c-format
  129129msgid "%s - Certificate expired!"
  130 msgstr "%s - El certificat ha vençut."
   130msgstr "%s - El certificat ha vençut!"
  131131
  132132#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:22
  133133#, c-format
  134134msgid "%s - Not yet valid!"
  135 msgstr "%s - Encara no és vàlid."
   135msgstr "%s - Encara no és vàlid!"
  136136
  137137#: resources.h:773
   
  148148#, c-format
  149149msgid "%s and %s. Total size: At least %s"
  150 msgstr "%s i %s. Mida total: com a mínim %s"
   150msgstr "%s i %s. Mida total: Com a mínim %s"
  151151
  152152#: ../../locales/../src/engine/sizeformatting_base.cpp:31
   
  186186"bug report."
  187187msgstr ""
  188 "no s'ha pogut trobar %s. Sense este component del FileZilla, l'SFTP no "
   188"no s'ha pogut trobar el %s. Sense este component del FileZilla, SFTP no "
  189189"funcionarà.\n"
  190190"\n"
  191 "Baixeu el FileZilla una altra vegada. Si el problema persistix, envieu un "
  192 "informe d'error."
   191"Per favor, baixeu-vos el FileZilla una altra vegada. Si el problema "
   192"persisteix, envieu un informe d'error."
  193193
  194194#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:898
   
  202202"- Set the full path to %s in the FZ_FZSFTP environment variable."
  203203msgstr ""
  204 "no s'ha pogut trobar %s. Sense este component del FileZilla, el SFTP no "
   204"%s no s'ha pogut trobar. Sense este component del FileZilla, el SFTP no "
  205205"funcionarà.\n"
  206206"\n"
  207207"Solucions possibles:\n"
  208 "- Assegureu-vos que %s està en un directori que aparega a la variable "
   208"- Assegureu-vos que %s està a un directori que aparega a la vostra variable "
  209209"d'entorn PATH.\n"
  210210"- Afegiu el camí sencer a %s en la variable d'entorn FZ_FZSFTP."
   
  254254
  255255#: resources.h:94
   256#, fuzzy
  256257msgid "&Adjust server timezone offset:"
  257 msgstr "&Ajusta la compensació del fus horari del servidor:"
   258msgstr "Ajusta la compensació del fus horari del servidor:"
  258259
  259260#: resources.h:23
  260261msgid "&Always trust certificate in future sessions."
  261 msgstr "Confi&a sempre en el certificat en sessions futures."
   262msgstr "Sempre confi&ar en el certificat en sessions futures."
  262263
  263264#: resources.h:181
  264265msgid "&Always trust this host, add this key to the cache"
  265 msgstr "Confi&a sempre en este amfitrió, afig esta clau a la memòria cau"
   266msgstr "Sempre confi&a en este amfitrió, afig esta clau a la memòria cau"
  266267
  267268#: resources.h:932
   
  271272#: resources.h:426
  272273msgid "&Always use selection for unassociated files"
  273 msgstr "&Utilitza sempre la selecció per als fitxers sense associar"
   274msgstr "&Usa sempre la selecció per als arxius sense associar"
  274275
  275276#: resources.h:65
  276277msgid "&Always use this action"
  277 msgstr "Utilitz&a sempre esta acció"
   278msgstr "Sempre utilitz&a esta acció"
  278279
  279280#: resources.h:750
   
  287288#: resources.h:106
  288289msgid "&Autodetect"
  289 msgstr "Detecta &automàticament"
   290msgstr "&Autodetecta"
  290291
  291292#: resources.h:621
  292293msgid "&Automatically remove successful transfers"
  293 msgstr "Esborra &automàticament les transferències reeixides"
   294msgstr "Esborra automàticament les transferències exitoses"
  294295
  295296#: resources.h:528 resources.h:656 resources.h:821
   
  322323#: resources.h:234
  323324msgid "&Check for beta versions of FileZilla"
  324 msgstr "&Comprova si hi ha actualitzacions de la versió beta del FileZilla"
   325msgstr "&Comprova actualitzacions per versió beta"
  325326
  326327#: resources.h:504
   
  334335#: resources.h:664
  335336msgid "&Configure speed limits..."
  336 msgstr "&Configura els límits de velocitat..."
   337msgstr ""
  337338
  338339#: resources.h:531
  339340msgid "&Configure..."
  340 msgstr "&Configura..."
   341msgstr ""
  341342
  342343#: resources.h:112
   
  365366
  366367#: resources.h:659
   368#, fuzzy
  367369msgid "&Create new tab"
  368 msgstr "&Crea una pestanya nova"
   370msgstr "&Crea un directori"
  369371
  370372#: ../../locales/../src/interface/menu_bar.cpp:70
   
  391393#: resources.h:568 resources.h:649
  392394msgid "&Delete"
  393 msgstr "&Suprimix"
   395msgstr "&Suprimeix"
  394396
  395397#: resources.h:456
   398#, fuzzy
  396399msgid "&Delete symlink"
  397 msgstr "&Suprimix l'enllaç simbòlic"
   400msgstr "&Suprimeix"
  398401
  399402#: resources.h:510
   
  416419msgid "&Display momentary transfer speed instead of average speed"
  417420msgstr ""
  418 "&Mostra la velocitat momentània de transferència en lloc de la velocitat "
  419 "mitjana"
  420421
  421422#: resources.h:890
   
  429430#: resources.h:755
  430431msgid "&Don't use external IP address on local connections."
  431 msgstr "No utilitzes l'a&dreça IP externa en les connexions locals."
   432msgstr "No utilitzes l'a&dreça IP externa a les connexions locals."
  432433
  433434#: resources.h:912
   
  448449
  449450#: resources.h:256 resources.h:831
   451#, fuzzy
  450452msgid "&Downloads:"
  451 msgstr "&Baixades:"
   453msgstr "Baixades"
  452454
  453455#: resources.h:502 resources.h:563
   
  468470
  469471#: resources.h:480 resources.h:804
   472#, fuzzy
  470473msgid "&Enable speed limits"
  471 msgstr "&Habilita els límits de velocitat"
   474msgstr "Límits de velocitat"
  472475
  473476#: resources.h:110
   
  477480#: resources.h:609
  478481msgid "&Enter custom command..."
  479 msgstr "Introduïx una orde &personalitzada..."
   482msgstr "Introdueix una orde &específica..."
  480483
  481484#: resources.h:136
  482485msgid "&Execute"
  483 msgstr "&Executa"
   486msgstr "&Execució"
  484487
  485488#: resources.h:291
   
  505508#: resources.h:588
  506509msgid "&File permissions..."
  507 msgstr "Permisos del &fitxer..."
   510msgstr "Permisos de &fitxer..."
  508511
  509512#: resources.h:364
   
  512515
  513516#: resources.h:219
   517#, fuzzy
  514518msgid "&Filter conditions:"
  515519msgstr "Configuració de &filtres:"
   
  517521#: resources.h:198
  518522msgid "&Filter sets:"
  519 msgstr "Conjunts de &filtres:"
   523msgstr "Configuració de &filtres:"
  520524
  521525#: resources.h:213
  522526msgid "&Filters:"
  523 msgstr "&Filtres:"
   527msgstr "&Filtres"
  524528
  525529#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:29
   530#, fuzzy
  526531msgid "&Finish"
  527 msgstr "&Finalitza"
   532msgstr "&Finalitza edició"
  528533
  529534#: resources.h:316
   
  540545
  541546#: resources.h:457
   547#, fuzzy
  542548msgid "&Follow symlink, delete target directory contents"
  543 msgstr ""
  544 "&Seguix l'enllaç simbòlic, suprimix el contingut del directori de destinació"
   549msgstr "Voleu suprimir realment %d directori amb els seus continguts?"
  545550
  546551#: resources.h:753
   
  582587#: resources.h:891
  583588msgid "&IEC binary prefixes (e.g. 1 KiB = 1024 bytes)"
  584 msgstr "&IEC prefixos binaris (p. ex. 1 KiB = 1024 bytes)"
   589msgstr "&IEC prefixos binaris (p.e. 1 KiB = 1024 bytes)"
  585590
  586591#: resources.h:879
   
  598603#: resources.h:445
  599604msgid "&Keep remote path structure relative to search root"
  600 msgstr "Conser&va l'estructura de camins remots relativa a l'arrel de busca"
   605msgstr "Conser&va l'estructura de camins remots relativa a l'arrel de cerca"
  601606
  602607#: resources.h:854
   
  622627#: resources.h:949
  623628msgid "&Log to file"
  624 msgstr "&Registra a un fitxer"
   629msgstr "En&registra a un fitxer"
  625630
  626631#: resources.h:82
   632#, fuzzy
  627633msgid "&Logon Type:"
  628634msgstr "&Tipus d'entrada:"
   
  646652#: resources.h:103
  647653msgid "&Maximum number of connections:"
  648 msgstr "Nombre &màxim de connexions:"
   654msgstr "&Màxim nombre de connexions:"
  649655
  650656#: resources.h:730
  651657msgid "&Maximum number of retries:"
  652 msgstr "Nombre &màxim d'intents:"
   658msgstr "&Màxim nombre d'intents:"
  653659
  654660#: resources.h:518
  655661msgid "&Message log"
  656 msgstr "Registre de &missatges"
   662msgstr "&Missatge del registre"
  657663
  658664#: resources.h:866
   
  678684#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1043
  679685msgid "&New version available!"
  680 msgstr "Hi ha una versió &nova disponible"
   686msgstr "&Nova versió disponible!"
  681687
  682688#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:27
   689#, fuzzy
  683690msgid "&Next >"
  684 msgstr "Següe&nt >"
   691msgstr "&Nou"
  685692
  686693#: resources.h:318
   
  710717#: resources.h:766
  711718msgid "&OPEN"
  712 msgstr "&OBRI"
   719msgstr "&OBRE"
  713720
  714721#: resources.h:561 resources.h:645
   
  762769#: resources.h:536
  763770msgid "&Reconnect"
  764 msgstr "To&rna a connectar"
   771msgstr "&Reconnecta"
  765772
  766773#: resources.h:508 resources.h:662
   
  782789#: resources.h:825
  783790msgid "&Remove"
  784 msgstr "Sup&rimix"
   791msgstr "Sup&rimeix"
  785792
  786793#: resources.h:783
  787794msgid "&Remove key"
  788 msgstr "Sup&rimix la clau"
   795msgstr "Sup&rimeix la clau"
  789796
  790797#: resources.h:592
  791798msgid "&Remove selected"
  792 msgstr "Sup&rimix els seleccionats"
   799msgstr "Esbo&rra seleccionats"
  793800
  794801#: resources.h:75 resources.h:216 resources.h:414 resources.h:570
   
  803810#: resources.h:323
  804811msgid "&Reopen local file"
  805 msgstr "&Reobri el fitxer local"
   812msgstr "&Reobre el fitxer local"
  806813
  807814#: resources.h:816
   815#, fuzzy
  808816msgid "&Replace invalid characters with:"
  809 msgstr "&Reemplaça els caràcters invàlids per:"
   817msgstr "La validació del filtre ha fallat"
  810818
  811819#: resources.h:552
   
  843851#: resources.h:199
  844852msgid "&Save as..."
  845 msgstr "Anomena i &guarda..."
   853msgstr "Anomena i al&ça..."
  846854
  847855#: resources.h:431
  848856msgid "&Search"
  849 msgstr "Bu&sca"
   857msgstr "Ce&rca"
  850858
  851859#: resources.h:538
  852860msgid "&Search remote files..."
  853 msgstr "Bu&sca fitxers remots..."
   861msgstr "&Cerca fitxers remots..."
  854862
  855863#: resources.h:71
   864#, fuzzy
  856865msgid "&Select Entry:"
  857 msgstr "&Seleccioneu una entrada:"
   866msgstr "Selecciona una entrada:"
  858867
  859868#: resources.h:923
  860869msgid "&Select language:"
  861 msgstr "&Seleccioneu la llengua:"
   870msgstr "&Selecciona la llengua:"
  862871
  863872#: resources.h:355
  864873msgid "&Select the columns that should be displayed:"
  865 msgstr "&Seleccioneu les columnes que s'han de mostrar:"
   874msgstr "&Seleccioneu les columnes que s'haurien de mostrar"
  866875
  867876#: resources.h:369 resources.h:534
   
  902911
  903912#: resources.h:532
   913#, fuzzy
  904914msgid "&Speed limits"
  905 msgstr "Límit&s de velocitat"
   915msgstr "Límits de velocitat"
  906916
  907917#: resources.h:448
   
  935945#: resources.h:828
  936946msgid "&Treat dotfiles as ASCII files"
  937 msgstr "&Tracta els puntfitxers com a fitxers ASCII"
   947msgstr "&Tracta els puntfitxers com fitxers ASCII"
  938948
  939949#: resources.h:329
  940950msgid "&Unedit"
  941 msgstr "Desfé&s l'edició"
   951msgstr "Desedi&ta"
  942952
  943953#: resources.h:194
   
  947957#: resources.h:555 resources.h:641
  948958msgid "&Upload"
  949 msgstr "&Puja"
   959msgstr "&Penja"
  950960
  951961#: resources.h:266 resources.h:840
   962#, fuzzy
  952963msgid "&Uploads:"
  953 msgstr "P&ujades:"
   964msgstr "Pujades"
  954965
  955966#: resources.h:424
  956967msgid "&Use custom program"
  957 msgstr "&Utilitza un programa personalitzat"
   968msgstr "&Usa programa personalitzat"
  958969
  959970#: resources.h:93
   971#, fuzzy
  960972msgid "&Use synchronized browsing"
  961 msgstr "&Utilitza la navegació sincronitzada"
   973msgstr "Usa navegació & sincronitzada"
  962974
  963975#: resources.h:927
  964976msgid "&Use system's default editor for text files"
  965 msgstr "&Utilitza l'editor per defecte del sistema per als fitxers de text"
   977msgstr "&Usa l'editor per defecte del sistema per als arxius de text"
  966978
  967979#: resources.h:751
   
  10011013msgid "&Watch locally edited files and prompt to upload modifications"
  10021014msgstr ""
  1003 "&Mostra els fitxers editats localment i sol·licita pujar les modificacions"
  10041015
  10051016#: resources.h:135
  10061017msgid "&Write"
  1007 msgstr "&Escriviu"
   1018msgstr "&Escriptura"
  10081019
  10091020#: resources.h:317
   
  10151026#, c-format
  10161027msgid "'%s' does not exist or cannot be accessed."
  1017 msgstr "El fitxer '%s' no existix o no s'hi ha pogut accedir."
   1028msgstr "El fitxer '%s' no existeix o no s'hi ha pogut accedir."
  10181029
  10191030#: ../../locales/../src/engine/local_path.cpp:457
   
  10371048msgstr ""
  10381049"'quote' és una orde local normalment utilitzada per clients de línia d'ordes "
  1039 "per a enviar al servidor els arguments que seguixen 'quote'. Potser voldreu "
  1040 "enviar les ordes FTP específiques sense 'quote'."
   1050"per a enviar els arguments que segueixen a 'quote' al servidor. Potser "
   1051"voldreu enviar les ordes FTP específiques sense 'quote'."
  10411052
  10421053#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:96
   
  10451056msgid "(%d object filtered)"
  10461057msgid_plural "(%d objects filtered)"
  1047 msgstr[0] "(%d objecte filtrat)"
  1048 msgstr[1] "(%d objectes filtrats)"
   1058msgstr[0] "(objecte %d filtrat)"
   1059msgstr[1] "(objectes %d filtrats)"
  10491060
  10501061#: resources.h:800 resources.h:802
  10511062msgid "(0 for no limit)"
  1052 msgstr "(0 per a sense límit)"
   1063msgstr "(0 per sense límit)"
  10531064
  10541065#: resources.h:731
   
  10661077#: resources.h:727
  10671078msgid "(5-9999, 0 to disable)"
  1068 msgstr "(5-9999, 0 per a inhabilitar)"
   1079msgstr "(5-9999, 0 per inhabilitar)"
  10691080
  10701081#: resources.h:942
   
  10811092
  10821093#: resources.h:482 resources.h:484 resources.h:806 resources.h:808
  1083 #, c-format
   1094#, fuzzy, c-format
  10841095msgid "(in %s/s)"
  1085 msgstr "(en %s/s)"
   1096msgstr "(en kB/s)"
  10861097
  10871098#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:896
   
  10991110#: resources.h:247
  11001111msgid "- Broken router and/or firewall"
  1101 msgstr "- L'encaminador i/o el tallafoc no són vàlids."
   1112msgstr ""
  11021113
  11031114#: resources.h:248
  11041115msgid "- File corrupted on mirror"
  1105 msgstr "- Hi ha un fitxer malmés a la rèplica."
   1116msgstr ""
  11061117
  11071118#: resources.h:246
  11081119msgid "- Malware on your system"
  1109 msgstr "- Hi ha programari maliciós al vostre sistema."
   1120msgstr ""
  11101121
  11111122#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:232
   
  11181129
  11191130#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:89
   1131#, fuzzy
  11201132msgid "-l can only be used together with an FTP URL."
  1121 msgstr "-l només es pot usar conjuntament amb un URL FTP"
   1133msgstr "-c no es pot usar conjuntament amb un URL FTP"
  11221134
  11231135#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:68
   
  11461158
  11471159#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:148
   1160#, fuzzy
  11481161msgid "32 bit system"
  1149 msgstr "Sistema de 32 bits"
   1162msgstr "R&eengega el sistema"
  11501163
  11511164#: resources.h:964
   
  11541167
  11551168#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:146
   1169#, fuzzy
  11561170msgid "64 bit system"
  1157 msgstr "Sistema de 64 bits"
   1171msgstr "R&eengega el sistema"
  11581172
  11591173#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:28
  11601174msgid "< &Back"
  1161 msgstr "< &Arrere"
   1175msgstr ""
  11621176
  11631177#: resources.h:546
   
  11691183"A bookmark with the entered name already exists. Please enter an unused name."
  11701184msgstr ""
  1171 "Ja existix una adreça d'interés amb el nom que s'ha introduït. Introduïu-ne "
  1172 "un nom que no s'haja fet servir."
   1185"Ja existeix una adreça d'interés amb el nom introduït. Introduïu un nom que "
   1186"no s'haja fet servir."
  11731187
  11741188#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:153
   
  11781192#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:153
  11791193#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:114
   1194#, fuzzy
  11801195msgid "A directory cannot be dragged into one of its subdirectories."
  1181 msgstr "Un directori no es pot arrossegar a dins d'un dels seus subdirectoris."
   1196msgstr "Un directori no pot ser arrossegat dins un dels seus subdirectoris."
  11821197
  11831198#: resources.h:671
   
  11881203msgstr ""
  11891204"Alguns servidors no permeten el mode passiu o estan mal configurats. En "
  1190 "estos casos haureu d'utilitzar el mode actiu. En mode actiu, el FileZilla "
  1191 "obri un port i demana al servidor que s'hi connecte."
   1205"estos casos haureu d'utilitzar el mode actiu. En mode actiu, FileZilla obri "
   1206"un port i li demana al servidor que s'hi connecte."
  11921207
  11931208#: resources.h:305
  11941209msgid "A file previously opened has been changed."
  1195 msgstr "Un fitxer obert anteriorment s'ha canviat."
   1210msgstr "Un fitxer obert anteriorment ha estat canviat."
  11961211
  11971212#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2086
   
  11991214msgid ""
  12001215"A file with that name is already being edited. Do you want to reopen '%s'?"
  1201 msgstr "Un fitxer amb este nom ja s'està editant. Voleu reobrir '%s'?"
   1216msgstr "Un fitxer amb este nom ja està sent editat. Voleu reobris '%s'?"
  12021217
  12031218#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2082
  12041219#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2660
  12051220msgid "A file with that name is already being transferred."
  1206 msgstr "Un fitxer amb este nom ja s'està transferint."
   1221msgstr "Un fitxer amb este nom ja està sent transferit."
  12071222
  12081223#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2665
   
  12101225"A file with that name is still being edited. Please close it and try again."
  12111226msgstr ""
  1212 "Un fitxer amb este nom s'està editant. Tanqueu-lo i torneu-ho a provar."
   1227"Un fitxer amb este nom està sent editat. Tanqueu-lo i torneu-ho a intentar."
  12131228
  12141229#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:784
   
  12201235"No further warning will be displayed this session."
  12211236msgstr ""
  1222 "No s'ha pogut descodificar un nom de fitxer local.\n"
   1237"No s'ha pogut decodificar un nom de fitxer local.\n"
  12231238"Assegureu-vos que les variables d'entorn LC_CTYPE (o LC_ALL) estan definides "
  12241239"correctament.\n"
  1225 "Si no solucioneu este problema, poden faltar fitxers en els llistat de "
   1240"Si no solucioneu este problema, poden faltar fitxers en els llistat de "
  12261241"fitxers.\n"
  12271242"No es mostrarà cap més avís durant esta sessió."
   
  12371252msgstr ""
  12381253"Un servidor adequat sempre mostra tots els fitxers, però alguns servidors "
  1239 "trencats amaguen fitxers a l'usuari. Utilitzeu esta opció per a imposar que "
  1240 "el servidor mostre tots els fitxers."
   1254"amaguen fitxers a l'usuari. Utilitzeu esta opció per forçar que el servidor "
   1255"mostre tots els fitxers."
  12411256
  12421257#: resources.h:743
   
  12451260"you need this."
  12461261msgstr ""
  1247 "Un servidor correcte no requerix això. Contacta amb l'administrador del "
  1248 "servidor si necessiteu això."
   1262"Un servidor correcte no requereix això. Contacta amb l'administrador del "
   1263"servidor si necessites això."
  12491264
  12501265#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:284
   
  12531268"Disable synchronized browsing and continue changing the local directory?"
  12541269msgstr ""
  1255 "Una operació remota està en curs i la navegació sincronitzada és activada.\n"
  1256 "Voleu desactivar-la i continuar canviant el directori local?"
   1270"Una operació remota està en progrés i la navegació sincronitzada és "
   1271"activada.\n"
   1272"Vols deshabilitar-la i continuar canviant el directori local?"
  12571273
  12581274#: resources.h:527 resources.h:655 resources.h:820
   
  12851301
  12861302#: resources.h:478
   1303#, fuzzy
  12871304msgid "Abort previous connection and connect in current tab"
  1288 msgstr "Avorta la connexió anterior i connecta't en la pestanya actual"
   1305msgstr ""
   1306"Els certificats de la connexió primària i la connexió de dades no "
   1307"coincideixen."
  12891308
  12901309#: resources.h:153
   
  13181337#: resources.h:322
  13191338msgid "Action to perform:"
  1320 msgstr "Acció que s'ha de realitzar:"
   1339msgstr "Acció a realitzar:"
  13211340
  13221341#: resources.h:57
   
  13331352"address."
  13341353msgstr ""
  1335 "La prova del mode actiu d'FTP ha fallat. El fileZilla no coneix la vostra "
   1354"La prova del mode actiu d'FTP ha fallat. En fileZilla no coneix la vostra "
  13361355"adreça IP externa correcta."
  13371356
   
  13411360"address. In addition to that, your router has modified the sent address."
  13421361msgstr ""
  1343 "La prova del mode actiu d'FTP ha fallat. El FileZilla no coneix l'adreça IP "
   1362"La prova del mode FTP actiu ha fallat. FileZilla no coneix l'adreça IP "
  13441363"externa correcta. A més a més, l'encaminador (router) ha modificat l'adreça "
  13451364"enviada."
   
  13511370"address."
  13521371msgstr ""
  1353 "La prova del mode actiu d'FTP ha fallat. El FileZilla coneix la vostra "
  1354 "adreça IP externa correcta, però el vostre encaminador (router) o tallafoc "
  1355 "ha modificat l'adreça enviada inadequadament."
   1372"La prova del mode actiu d'FTP ha fallat. fileZilla coneix la vostra adreça "
   1373"IP externa correcta, però el vostre encaminador (router) o tallafocs ha "
   1374"modificat l'adreça enviada inadequadament."
  13561375
  13571376#: resources.h:756
   
  13701389msgid "Add selected files and folders to the transfer queue"
  13711390msgstr ""
  1372 "Afig a la cua de transferències les carpetes i els fitxers seleccionats"
   1391"Afig a la cua de transferències els fitxers i les carpetes seleccionats"
  13731392
  13741393#: resources.h:914 resources.h:920
   
  13931412
  13941413#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3025
   1414#, fuzzy
  13951415msgid "All files have been successfully transferred"
  1396 msgstr "Tots els fitxers s'han transferit correctament."
   1416msgstr "Esborra automàticament les transferències exitoses"
  13971417
  13981418#: resources.h:700
  13991419msgid "All ports in the given range have to be between 1024 and 65535."
  1400 msgstr "Tots els ports de l'abast donat han d'estar entre 1024 i 65535."
   1420msgstr "Tots els ports del rang donat han d'estar entre 1024 i 65535."
  14011421
  14021422#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3021
  1403 #, c-format
   1423#, fuzzy, c-format
  14041424msgid "All transfers have finished. %d file could not be transferred."
  14051425msgid_plural "All transfers have finished. %d files could not be transferred."
  1406 msgstr[0] ""
  1407 "Totes les transferències han finalitzat, però %d fitxer no s'ha pogut "
  1408 "transferir."
  1409 msgstr[1] ""
  1410 "Totes les transferències han finalitzat, però %d fitxers no s'han pogut "
  1411 "transferir."
   1426msgstr[0] "Cap canvi als filtres no ha pogut ser alçat: %s"
   1427msgstr[1] "Cap canvi als filtres no ha pogut ser alçat: %s"
  14121428
  14131429#: resources.h:739
   
  14221438
  14231439#: resources.h:475
   1440#, fuzzy
  14241441msgid "Already connected"
  1425 msgstr "Ja està connectat."
   1442msgstr "Connectat"
  14261443
  14271444#: resources.h:784
   
  14301447"FileZilla does recognize Pageant."
  14311448msgstr ""
  1432 "Alternativament, podeu utilitzar la ferramenta Pageant del PuTTY per a "
  1433 "administrar les vostres claus, el FileZilla pot utilitzar el Pageant."
   1449"Alternativament, podeu usar l'eina Pageant del PuTTY per administrar les "
   1450"vostres claus, el FileZilla pot utilitzar el Pageant."
  14341451
  14351452#: resources.h:785
   
  14381455"SSH_AUTH_SOCK environment variable is set."
  14391456msgstr ""
  1440 "Alternativament, podeu utilitzar l'agent SSH del sistema. Per a fer-ho, "
  1441 "assegureu-vos que la variable d'entorn SSH_AUTH_SOCK està configurada."
   1457"Alternativament, podeu utilitzar l'agent SSH del vostre sistema. Per a fer-"
   1458"ho, assegureu-vos que la variable d'entorn SSH_AUTH_SOCK està configurada."
  14421459
  14431460#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1097
  14441461msgid ""
  1445 "Alternatively, visit http://filezilla-project.org to download the most "
   1462"Alternatively, visit https://filezilla-project.org/ to download the most "
  14461463"recent version."
  14471464msgstr ""
  1448 "Alternativament, visiteu http://filezilla-project.org per a baixar la "
   1465"Alternativament, visiteu https://filezilla-project.org/ per a baixar-vos la "
  14491466"darrera versió."
  14501467
   
  14541471"location."
  14551472msgstr ""
  1456 "Un element amb el mateix nom que l'arrossegat ja existix en la localització "
  1457 "de destí."
   1473"Un element amb este mateix nom que l'arrossegat en la localització de destí."
  14581474
  14591475#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:873
   
  14711487"Another remote operation is already in progress, cannot change directory now."
  14721488msgstr ""
  1473 "Una altra operació remota és en curs, no es pot canviar el directori ara."
   1489"Una altra operació remota és en progrés, no es pot canviar el directori ara."
  14741490
  14751491#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:880
  14761492msgid "Any changes made in the Site Manager could not be saved."
  1477 msgstr "No s'ha pogut guardar cap canvi al gestor de llocs."
   1493msgstr "Cap canvi al gestor de llocs no ha pogut ser alçat."
  14781494
  14791495#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:727
   
  14821498"file."
  14831499msgstr ""
  1484 "Els canvis fets al gestor de llocs no es guardaran a menys que repareu el "
  1485 "fitxer."
   1500"Qualsevol canvi fet al gestor de llocs no serà salvat a menys que reparis "
   1501"l'arxiu."
  14861502
  14871503#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:194
   1504#, fuzzy
  14881505msgid "Any changes made to the filters could not be saved."
  1489 msgstr "No s'ha pogut guardar cap canvi fet als filtres."
   1506msgstr "Qualsevol canvi als filtres no serà salvat."
  14901507
  14911508#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:992
  14921509msgid "Any changes made to the filters will not be saved."
  1493 msgstr "Els canvis fets als filtres no es guardaran."
   1510msgstr "Qualsevol canvi als filtres no serà salvat."
  14941511
  14951512#: resources.h:150
   
  15031520#: resources.h:66
  15041521msgid "Apply to &current queue only"
  1505 msgstr "Aplica només a la cua a&ctual"
   1522msgstr "Aplica només a la cua actual"
  15061523
  15071524#: resources.h:149
   
  15191536
  15201537#: resources.h:258 resources.h:268 resources.h:832 resources.h:841
   1538#, fuzzy
  15211539msgid "Ask for action"
  1522 msgstr "Demana una acció"
   1540msgstr "Dem&ana una acció"
  15231541
  15241542#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:848
   
  15381556#: resources.h:470
  15391557msgid "Asking questions in the FileZilla forums"
  1540 msgstr "Preguntes als fòrums del FileZilla"
   1558msgstr ""
  15411559
  15421560#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:64
   
  15461564#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:623
  15471565msgid "At least one filter condition is incomplete"
  1548 msgstr "Com a mínim una condició del filtre és incompleta."
   1566msgstr "Com a mínim una condició del filtre és incompleta"
  15491567
  15501568#: resources.h:705
   
  15701588#: resources.h:822
  15711589msgid "Automatic file type classification"
  1572 msgstr "Classificació automàtica de tipus de fitxers"
   1590msgstr "Classificació de tipus de fitxers automàtica"
  15731591
  15741592#: resources.h:939
   
  15781596#: resources.h:876
  15791597msgid "Available sizes"
  1580 msgstr "Mides disponibles"
   1598msgstr "EMides disponibles"
  15811599
  15821600#: ../../locales/../src/engine/sizeformatting_base.cpp:127
   
  15911609#: resources.h:466
  15921610msgid "Basic usage instructions"
  1593 msgstr "Instruccions d'ús bàsiques"
   1611msgstr ""
  15941612
  15951613#: resources.h:865
   
  16041622#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:887
  16051623msgid "Beware! Certificate has been revoked"
  1606 msgstr "Atenció: S'ha revocat el certificat."
   1624msgstr ""
  16071625
  16081626#: resources.h:389
   
  16261644#: resources.h:411
  16271645msgid "Bookmarks"
  1628 msgstr "Adreces d'interés"
   1646msgstr "Adreces d'interes"
  16291647
  16301648#: resources.h:161
   
  16381656#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:172
  16391657msgid "Business category:"
  1640 msgstr "Empresa:"
   1658msgstr ""
  16411659
  16421660#: resources.h:746
   
  16471665msgstr ""
  16481666"Per defecte utilitza qualsevol port disponible per a establir transferències "
  1649 "en mode actiu. Si voleu limitar el FileZilla a només utilitzar un xicotet "
  1650 "abast de ports, especifiqueu l'abast de ports ací davall."
   1667"en mode actiu. Si voleu limitar el FileZilla a només utilitzar un petit rang "
   1668"de ports, especifiqueu el rang de ports ací sota."
  16511669
  16521670#: resources.h:535
   
  16721690#: resources.h:935
  16731691msgid "C&ustom filetype associations:"
  1674 msgstr "Associacions personalitzades de tip&us de fitxers:"
   1692msgstr "Associacions de tip&vos de fiter personalitzades:"
  16751693
  16761694#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1607
  16771695#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1270
  16781696msgid "Calculating timezone offset of server..."
  1679 msgstr "S'està calculant la diferència de zona horària del servidor..."
   1697msgstr "Calculant la diferència de zona horària del servidor..."
  16801698
  16811699#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:731
  16821700msgid "Can't read from file"
  1683 msgstr "No es pot llegir el fitxer."
   1701msgstr "No es pot llegir el fitxer"
  16841702
  16851703#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:710
   
  17131731#, c-format
  17141732msgid "Cannot access '%s', no media inserted or drive not ready."
  1715 msgstr ""
  1716 "No es pot accedir a '%s', no hi ha cap suport inserit ni cap unitat "
  1717 "disponible."
   1733msgstr "No es pot accedir a '%s', cap suport inserit o unitat no disponible."
  17181734
  17191735#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:561
  17201736msgid "Cannot add server to Site Manager"
  1721 msgstr "No es pot afegir el servidor al gestor de llocs."
   1737msgstr "No es pot afegir el servidor al gestor de llocs"
  17221738
  17231739#: ../../locales/../src/interface/context_control.cpp:345
   
  17261742"Cancel current operation and close tab?"
  17271743msgstr ""
  1728 "No es pot tancar la pestanya mentres estiga ocupada.\n"
  1729 "Voleu cancel·lar l'operació actual i tancar la pestanya?"
  17301744
  17311745#: ../../locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:74
   
  17341748"directories are enabled"
  17351749msgstr ""
  1736 "No es poden comparar directoris, hi ha filtres diferents activats per als "
   1750"No es poden comparar directoris, hi ha filtres diferents activats pel "
  17371751"directoris local i remot."
  17381752
   
  17431757#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:141
  17441758msgid "Cannot create new filter"
  1745 msgstr "No es pot crear un filtre nou."
   1759msgstr "No es pot crear un nou filtre"
  17461760
  17471761#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2064
   
  17501764#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2640
  17511765msgid "Cannot edit file"
  1752 msgstr "No es pot editar el fitxer."
   1766msgstr "No es pot editar el fitxer"
  17531767
  17541768#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1980
  17551769msgid "Cannot edit file, not connected to any server."
  1756 msgstr "No es pot editar el fitxer, no s'està connectat a cap servidor."
   1770msgstr "No es pot editar el fixer, no s'està connectat a cap servidor."
  17571771
  17581772#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1991
   
  17651779"protocol."
  17661780msgstr ""
  1767 "No es pot establir una connexió FTP a un servidor SFTP. Seleccioneu el "
  1768 "protocol adequat."
   1781"No es pot establir una connexió FTP a un servidor SFTP. Per favor, "
   1782"seleccioneu el protocol adequat."
  17691783
  17701784#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:35
   
  17721786msgid "Cannot load Quickconnect bar from resource file"
  17731787msgstr ""
  1774 "No es pot carregar la barra de connexió ràpida des del fitxer de recursos."
   1788"No es pot carregar la barra de connexió ràpida des del fitxer de recursos"
  17751789
  17761790#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:39
  17771791msgid "Cannot load file, not a valid XML file."
  1778 msgstr "No es pot carregar el fitxer, no és un fitxer XML vàlid."
   1792msgstr "No es pot carregar el fitxer, no s'un fitxer XML vàlid."
  17791793
  17801794#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:389
  17811795msgid "Cannot load keyfile"
  1782 msgstr "No es pot carregar el fitxer de claus."
   1796msgstr "No es pot carregar el fitxer de claus"
  17831797
  17841798#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1034
  17851799msgid "Cannot load toolbar from resource file"
  1786 msgstr "No es pot carregat la barra de ferramentes des del fitxer de recursos."
   1800msgstr "No es pot carregat la barra d'eines des del fitxer de recursos"
  17871801
  17881802#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:705
  17891803#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1280
  17901804msgid "Cannot rename entry"
  1791 msgstr "No es pot reanomenar l'entrada."
   1805msgstr "No es pot reanomenar l'entrada"
  17921806
  17931807#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1859
  17941808msgid "Cannot rename file"
  1795 msgstr "No es pot reanomenar el fitxer."
   1809msgstr "No es pot reanomenar el fitxer"
  17961810
  17971811#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:335
  17981812#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:404
  17991813msgid "Cannot save filterset"
  1800 msgstr "No es pot guardar el conjunt de filtres."
   1814msgstr "No es pot alçar el conjunt de filtres"
  18011815
  18021816#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:295
  18031817msgid "Cannot select filter"
  1804 msgstr "No es pot seleccionar el filtre."
   1818msgstr "No es pot seleccionar el filtre"
  18051819
  18061820#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1629
   
  18081822#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1673
  18091823msgid "Cannot set file association"
  1810 msgstr "No es pot fer l'associació de fitxers."
   1824msgstr "No es pot fer l'associació d'arxius"
  18111825
  18121826#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1210
  18131827msgid "Cannot show dialog"
  1814 msgstr "No es pot mostrar el diàleg."
   1828msgstr "No es pot mostrar el diàleg"
  18151829
  18161830#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2082
  18171831#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2660
  18181832msgid "Cannot view/edit selected file"
  1819 msgstr "No es pot veure/editar el fitxer seleccionat."
   1833msgstr "No s'ha pogut veure/editar l'arxiu seleccionat"
  18201834
  18211835#: resources.h:282
   
  18321846
  18331847#: resources.h:3 resources.h:27
   1848#, fuzzy
  18341849msgid "Certificate in chain:"
  1835 msgstr "Certificat encadenat"
   1850msgstr "Detalls del certificat"
  18361851
  18371852#: resources.h:13 resources.h:37
   
  18671882#: resources.h:944
  18681883msgid "Check for &beta versions and release candidates"
  1869 msgstr "&Comprova si hi ha actualitzacions a versions beta i candidates"
   1884msgstr "&Comprova les actualitzacions de versions beta i candidates"
  18701885
  18711886#: resources.h:548
   
  18831898#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1751
  18841899msgid "Check for updates failed"
  1885 msgstr "La comprovació d'actualitzacions ha fallat."
   1900msgstr "La comprovació d'actualitzacions ha fallat"
  18861901
  18871902#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:765
  18881903msgid "Checking for correct external IP address"
  1889 msgstr "S'està comprovant per a corregir l'adreça externa IP."
   1904msgstr "Comprovant per corregir l'adreça externa IP"
  18901905
  18911906#: resources.h:231
  18921907msgid "Checking for updates"
  1893 msgstr "S'està comprovant si hi ha actualitzacions."
   1908msgstr "Comprovant si hi ha actualitzacions"
  18941909
  18951910#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1241
  18961911msgid "Checksum mismatch of downloaded file."
  1897 msgstr "Hi ha discordança de la suma de verificació del fitxer baixat."
   1912msgstr ""
  18981913
  18991914#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1558
   
  19171932#: resources.h:495 resources.h:660
  19181933msgid "Cl&ose tab"
  1919 msgstr "Tanca la &pestanya"
   1934msgstr ""
  19201935
  19211936#: resources.h:855
   
  19251940#: resources.h:285
  19261941msgid "Clear &Site Manager entries"
  1927 msgstr "Neteja les entrades del gestor de lloc&s"
   1942msgstr "Netejar les entrades del gestor de lloc&s"
  19281943
  19291944#: resources.h:612
   
  19611976#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:571
  19621977msgid "Click on Finish to save your configuration."
  1963 msgstr "Feu clic a Finalitza per a guardar la vostra configuració"
   1978msgstr "Cliqueu a Finalitzar per a alçar la vostra configuració."
  19641979
  19651980#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1096
  19661981msgid "Click on next to download the new version."
  1967 msgstr "Feu clic a Següent per a baixar la versió nova"
   1982msgstr "Cliqueu a següent per a baixar la nova versió."
  19681983
  19691984#: resources.h:346
   
  19771992#: resources.h:661
  19781993msgid "Close &all other tabs"
  1979 msgstr "Tanc&a totes les pestanyes"
   1994msgstr ""
  19801995
  19811996#: resources.h:501 ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1106
   
  19892004
  19902005#: resources.h:496
   2006#, fuzzy
  19912007msgid "Closes current tab"
  1992 msgstr "Tanca la pestanya actual"
   2008msgstr "Transferències simultànies"
  19932009
  19942010#: resources.h:86
   
  19982014#: ../../locales/../src/interface/listctrlex.cpp:734
  19992015msgid "Column properties"
  2000 msgstr "Propietats de la columna"
   2016msgstr "Propietats de columna"
  20012017
  20022018#: resources.h:353
   
  20142030#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:170
  20152031msgid "Command failed"
  2016 msgstr "L'orde ha fallat."
   2032msgstr "L'orde ha fallat"
  20172033
  20182034#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:448
  20192035msgid "Command not supported"
  2020 msgstr "L'orde no és compatible."
   2036msgstr "L'orde no és compatible"
  20212037
  20222038#: ../../locales/../src/engine/engineprivate.cpp:183
  20232039msgid "Command not supported by this protocol"
  2024 msgstr "L'orde no és compatible amb este protocol."
   2040msgstr "L'orde no és compatible amb este protocol"
  20252041
  20262042#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:214
   
  20432059msgid "Communication tainted by router or firewall"
  20442060msgstr ""
  2045 "La comunicació ha estat interferida per l'encaminador (router) o el tallafoc."
   2061"La comunicació ha estat interferida per l'encaminador (router) o el tallafocs"
  20462062
  20472063#: resources.h:513 resources.h:639
   
  20872103#: resources.h:223 resources.h:437
  20882104msgid "Conditions are c&ase sensitive"
  2089 msgstr "Les condicions distingixen entre m&ajúscules i minúscules."
   2105msgstr "Les condicions distingeixen entre m&ajúscules i minúscules"
  20902106
  20912107#: resources.h:704
   
  20992115#: resources.h:694
  21002116msgid "Configure port range"
  2101 msgstr "Configura l'abast de ports"
   2117msgstr "Configura el rang de ports"
  21022118
  21032119#: resources.h:467
  21042120msgid "Configuring FileZilla and your network"
  2105 msgstr "Configuració del FileZilla i de la xarxa"
   2121msgstr ""
  21062122
  21072123#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1054
   
  21202136#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:567
  21212137msgid "Congratulations, your configuration seems to be working."
  2122 msgstr "La vostra configuració pareix funcionar correctament."
   2138msgstr "Felicitats, la vostra configuració pareix funcionar correctament."
  21232139
  21242140#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:140
  21252141msgid "Connect bypassing proxy settings"
  2126 msgstr "Connecta't ignorant la configuració del servidor intermediari"
   2142msgstr "Connecta ignorant la configuració del servidor intermediari"
  21272143
  21282144#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:8
  21292145msgid "Connect to specified Site Manager site"
  2130 msgstr "Connecta't al lloc especificat al gestor de llocs"
   2146msgstr "Connectar al lloc especificat al gestor de llocs"
  21312147
  21322148#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:918
   
  21472163#, c-format
  21482164msgid "Connecting to %s through proxy"
  2149 msgstr "S'està connectant a %s a través del servidor intermediari"
   2165msgstr "Connectant a %s a través del servidor intermediari"
  21502166
  21512167#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1034
   
  21672183#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1049
  21682184msgid "Connection attempt failed"
  2169 msgstr "Ha fallat l'intent de connexió."
   2185msgstr "Ha fallat l'intent de connexió"
  21702186
  21712187#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1039
   
  21742190msgid "Connection attempt failed with \"%s\", trying next address."
  21752191msgstr ""
  2176 "Ha fallat l'intent de connexió a \"%s\", s'està provant amb l'adreça següent."
   2192"Ha fallat l'intent de connexió a \"%s\", intentant amb la següent adreça."
  21772193
  21782194#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1044
   
  21842200#: ../../locales/../src/engine/engineprivate.cpp:320
  21852201msgid "Connection attempt interrupted by user"
  2186 msgstr "L'usuari ha cancel·lat l'intent de connexió."
   2202msgstr "Intent de connexió cancel·lat per l'usuari/ària"
  21872203
  21882204#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:543
  21892205msgid "Connection closed"
  2190 msgstr "S'ha tancat la connexió."
   2206msgstr "Connexió tancada"
  21912207
  21922208#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1132
   
  21982214#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:305
  21992215msgid "Connection established, initializing TLS..."
  2200 msgstr "S'ha establit la connexió, s'està inicialitzant el TLS..."
   2216msgstr "Connexió establerta, inicialitzant TLS..."
  22012217
  22022218#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:340
  22032219msgid "Connection established, sending HTTP request"
  2204 msgstr "S'ha establit la connexió, s'està enviant petició HTTP"
   2220msgstr "Connexió establerta, enviant petició HTTP"
  22052221
  22062222#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:411
  22072223msgid "Connection established, waiting for welcome message..."
  2208 msgstr ""
  2209 "S'ha establit la connexió, s'està esperant el missatge de benvinguda..."
   2224msgstr "Connexió establerta, esperant missatge de benvinguda..."
  22102225
  22112226#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:338
  22122227msgid "Connection lost"
  2213 msgstr "S'ha perdut la connexió."
   2228msgstr "Connexió perduda"
  22142229
  22152230#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:433
  22162231msgid "Connection not allowed by ruleset"
  2217 msgstr "La connexió no és permesa pel conjunt de regles."
   2232msgstr "Connexió no permesa per conjunt de regles"
  22182233
  22192234#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:442
  22202235msgid "Connection refused"
  2221 msgstr "S'ha refusat la connexió."
   2236msgstr "S'ha refusat la connexió"
  22222237
  22232238#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:681
  22242239msgid "Connection timed out"
  2225 msgstr "La connexió ha excedit el temps d'espera."
   2240msgstr "La connexió ha excedit el temps d'espera"
  22262241
  22272242#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1070
  22282243msgid "Connection timed out."
  2229 msgstr "La connexió ha excedit el temps d'espera."
   2244msgstr "La connexió ha excedit el temps d'espera"
  22302245
  22312246#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:702
   
  22412256#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:561
  22422257msgid "Connection with server got closed prematurely."
  2243 msgstr "La connexió amb el servidor s'ha tancat abans d'hora."
   2258msgstr "La connexió amb el servidor s'ha tancat prematurament."
  22442259
  22452260#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:552
  22462261msgid "Connection with the test server failed."
  2247 msgstr "La connexió amb el servidor de prova ha fallat."
   2262msgstr "La connexió amb el servidor de prova ha fallat"
  22482263
  22492264#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:273
  22502265msgid "Convert keyfile"
  2251 msgstr "Convertix el fitxer de clau"
   2266msgstr "Converteix el fitxer de clau"
  22522267
  22532268#: resources.h:77 resources.h:416
   
  22792294#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:543
  22802295msgid "Could not add connection to Site Manager"
  2281 msgstr "No s'ha pogut afegir la connexió al gestor de llocs."
   2296msgstr "No s'ha pogut afegir la connexió al gestor de llocs"
  22822297
  22832298#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:188
  22842299msgid "Could not connect to server"
  2285 msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor."
   2300msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor"
  22862301
  22872302#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1205
   
  22922307#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:825
  22932308msgid "Could not convert command to server encoding"
  2294 msgstr "No s'ha pogut convertir l'orde a la codificació del servidor."
   2309msgstr "No s'ha pogut convertir l'orde a la codificació del servidor"
  22952310
  22962311#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:315
  22972312#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:325
  22982313msgid "Could not convert private key"
  2299 msgstr "No s'ha pogut convertir la clau privada."
   2314msgstr "No s'ha pogut convertir la clau privada"
  23002315
  23012316#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:3062
  23022317#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1450
  23032318msgid "Could not copy URLs"
  2304 msgstr "No s'han pogut copiar els URL."
   2319msgstr "No s'han pogut copiar els URL"
  23052320
  23062321#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:219
  23072322msgid "Could not copy data"
  2308 msgstr "No s'han pogut copiar les dades."
   2323msgstr "No s'han pogut copiar les dades"
  23092324
  23102325#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2514
   
  23152330"files into an Explorer window."
  23162331msgstr ""
  2317 "No s'ha pogut determinar el destí de l'operació d'arrossegar i deixar anar.\n"
   2332"No s'ha pogut determinar els destí de l'operació d'arrossegar i deixar "
   2333"anar.\n"
  23182334"O l'extensió de l'intèrpret d'ordes no està instal·lada adequadament o no "
  2319 "heu deixat anar els fitxers en una finestra de l'Explorer."
   2335"heu deixat anar els fitxers en una finestra de l'Explorador."
  23202336
  23212337#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4238
  23222338msgid "Could not establish connection to server"
  2323 msgstr "No s'ha pogut establir la connexió al servidor."
   2339msgstr "No s'ha pogut establir la connexió al servidor"
  23242340
  23252341#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:497
   
  23302346"variable."
  23312347msgstr ""
  2332 "No s'han pogut trobar els fitxers de recursos per al FileZilla, tancant el "
   2348"No s'han pogut trobar els fitxers de recursos pel FileZilla, tancant el "
  23332349"FileZilla.\n"
  2334 "Podeu definir el directori de dades utilitzant la opció a la línia d'ordes "
  2335 "'--datadir <camípersonalitzat>' o configurant la variable d'entorn FZ_DATADIR"
   2350"Podeu definir el directori de dades utilitzant la opció a la línia de "
   2351"comandes '--datadir <camípersonalitzat>' o configurant la variable d'entorn "
   2352"FZ_DATADIR"
  23362353
  23372354#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:692
   
  23442361"gnutls_x509_get_issuer_dn failed"
  23452362msgstr ""
  2346 "No s'ha pogut aconseguir el nom de l'emissor del certificat, ha fallat "
  2347 "gnutls_x509_get_issuer_dn"
  23482363
  23492364#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:992
   
  23522367"failed"
  23532368msgstr ""
  2354 "No s'ha pogut aconseguir el nom del titular del certificat, ha fallat "
  2355 "gnutls_x509_get_issuer_dn"
  23562369
  23572370#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1011
  23582371msgid "Could not get full remote path."
  2359 msgstr "No s'ha pogut analitzar el camí remot."
   2372msgstr "No s'ha pogut analitzar la ruta remota."
  23602373
  23612374#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:153
   
  23662379#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2594
  23672380msgid "Could not get temporary directory to download file into."
  2368 msgstr "No s'ha pogut obtindre directori temporal on baixar el fitxer."
   2381msgstr "No s'ha pogut aconseguir un directori temporal on baixar el fitxer."
  23692382
  23702383#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:945
  23712384msgid "Could not import peer certificates, gnutls_x509_crt_import failed"
  23722385msgstr ""
  2373 "No s'han pogut importar els certificats de l'igual, ha fallat "
  2374 "gnutls_x509_crt_import"
  23752386
  23762387#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:938
   
  23792390"failed"
  23802391msgstr ""
  2381 "No s'han pogut inicialitzar l'estructura dels certificats de l'igual, ha "
  2382 "fallat gnutls_x509_crt_init"
  23832392
  23842393#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:120
   
  23922401"No s'ha pogut carregar \"%s\", assegureu-vos que el fitxer és vàlid i que "
  23932402"s'hi pot accedir.\n"
  2394 "No es guardaran els canvis fets al gestor de llocs."
   2403"Qualsevol canvi fet al gestor de llocs no serà alçat."
  23952404
  23962405#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:223
  23972406msgid "Could not load keyfile"
  2398 msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer de claus."
   2407msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer de claus"
  23992408
  24002409#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:300
  24012410msgid "Could not load private key"
  2402 msgstr "No s'ha pogut carregar la clau privada."
   2411msgstr "No s'ha pogut carregar la clau privada"
  24032412
  24042413#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1037
  24052414#, c-format
  24062415msgid ""
  2407 "Could not obtain corresponding local directory for the remote directory "
  2408 "'%s'.\n"
   2416"Could not obtain corresponding local directory for the remote directory '%"
   2417"s'.\n"
  24092418"Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
  24102419msgstr ""
  24112420"No s'ha pogut obtindre el directori local corresponent per al directori "
  24122421"remot '%s'.\n"
  2413 "Voleu inhabilitar la navegació sincronitzada i continuar canviant el "
   2422"Vols deshabilitar la navegació sincronitzada i continuar canviant el "
  24142423"directori remot?"
  24152424
   
  24172426#, c-format
  24182427msgid ""
  2419 "Could not obtain corresponding local directory for the remote directory "
  2420 "'%s'.\n"
   2428"Could not obtain corresponding local directory for the remote directory '%"
   2429"s'.\n"
  24212430"Synchronized browsing has been disabled."
  24222431msgstr ""
  24232432"No s'ha pogut obtindre el directori local corresponent per al directori "
  24242433"remot '%s'.\n"
  2425 "La navegació sincronitzada s'ha desactivat."
   2434"Deshabilitada la navegació sincronitzada."
  24262435
  24272436#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:295
  24282437#, c-format
  24292438msgid ""
  2430 "Could not obtain corresponding remote directory for the local directory "
  2431 "'%s'.\n"
   2439"Could not obtain corresponding remote directory for the local directory '%"
   2440"s'.\n"
  24322441"Synchronized browsing has been disabled."
  24332442msgstr ""
  24342443"No s'ha pogut obtindre el directori remot corresponent per al directori "
  24352444"local '%s'.\n"
  2436 "La navegació sincronitzada s'ha desactivat."
   2445"La navegació sincronitzada ha estat desactivada."
  24372446
  24382447#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:219
   
  24402449#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1450
  24412450msgid "Could not open clipboard"
  2442 msgstr "No s'ha pogut obrir el porta-retalls."
   2451msgstr "No s'ha pogut obrir el porta-retalls"
  24432452
  24442453#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:208
   
  24472456#, c-format
  24482457msgid "Could not open log file: %s"
  2449 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de registre: %s"
   2458msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxe de registre: %s"
  24502459
  24512460#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:66
   
  24692478#, c-format
  24702479msgid "Could not seek to offset %s within file"
  2471 msgstr "No s'ha pogut buscar a la compensació %s dins el fitxer."
   2480msgstr "No s'ha pogut cercar a la compensació %s dins el fitxer"
  24722481
  24732482#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2610
  24742483msgid "Could not seek to the end of the file"
  2475 msgstr "No s'ha pogut buscar fins al final del fitxer."
   2484msgstr "No s'ha pogut cercar fins al final del fitxer"
  24762485
  24772486#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:139
   
  24812490#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2708
  24822491msgid "Could not spawn IO thread"
  2483 msgstr "No s'ha pogut engendrar el fil d'E/E."
   2492msgstr "No s'ha pogut engendrar el fil d'E/S"
  24842493
  24852494#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1178
   
  24912500#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1105
  24922501msgid "Could not start transfer"
  2493 msgstr "No s'ha pogut iniciar la transferència."
   2502msgstr "No s'ha pogut iniciar la transferència"
  24942503
  24952504#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:904
   
  24972506#, c-format
  24982507msgid ""
  2499 "Could not write \"%s\", any changes to the Site Manager could not be saved: "
  2500 "%s"
  2501 msgstr ""
  2502 "No s'ha pogut escriure \"%s\", els canvis al gestor de llocs no s'han pogut "
  2503 "guardar: %s"
   2508"Could not write \"%s\", any changes to the Site Manager could not be saved: %"
   2509"s"
   2510msgstr ""
   2511"No s'ha pogut escriure \"%s\", cap canvi al gestor de llocs no podrà ser "
   2512"alçat: %s"
  25042513
  25052514#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:850
   
  25072516msgid "Could not write \"%s\", the bookmark could not be added: %s"
  25082517msgstr ""
  2509 "No s'ha pogut escriure \"%s\", l'adreça d'interés no s'ha pogut afegir: %s"
   2518"No s'ha pogut escriure \"%s\", l'adreça d'interés no s'ha pogut alçar: %s"
  25102519
  25112520#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:322
   
  25142523msgstr ""
  25152524"No s'ha pogut escriure \"%s\", les adreces d'interés globals no s'han pogut "
  2516 "guardar: %s"
   2525"alçar: %s"
  25172526
  25182527#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1941
   
  25232532"%s"
  25242533msgstr ""
  2525 "No s'ha pogut escriure \"%s\", la cua no s'ha pogut guardar.\n"
   2534"No s'ha pogut escriure \"%s\", la cua no s'ha pogut alçar.\n"
  25262535"%s"
  25272536
   
  25682577msgid "Crashes FileZilla instantly. Only used to debug the exception handler"
  25692578msgstr ""
  2570 "Fa fallar el FileZilla instantàniament. Només s'utilitza per a depurar el "
  2571 "gestor d'excepcions."
   2579"Fa fallar el FileZilla instantàniament. Només utilitzat per a depurar el "
   2580"gestor d'excepcions"
  25722581
  25732582#: resources.h:566 resources.h:580 resources.h:627 resources.h:648
  25742583msgid "Create a new subdirectory in the current directory"
  2575 msgstr "Crea un subdirectori nou en el directori actual"
   2584msgstr "Crea un nou subdirectori en el directori actual"
  25762585
  25772586#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1189
   
  25972606
  25982607#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:137
   2608#, fuzzy
  25992609msgid "Critical file transfer error"
  2600 msgstr "S'ha produït un error greu de transferència de fitxers."
   2610msgstr "Error greu"
  26012611
  26022612#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:120
  2603 #, c-format
   2613#, fuzzy, c-format
  26042614msgid "Critical file transfer error after transferring %s in %s"
  2605 msgstr ""
  2606 "S'ha produït un error greu de transferència de fitxers després de transferir "
  2607 "%s en %s."
   2615msgstr "Error greu"
  26082616
  26092617#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:370
   
  26132621"Synchronized browsing has been disabled."
  26142622msgstr ""
  2615 "El directori remot actual (%s) no està davall l'arrel sincronitzada (%s).\n"
  2616 "La navegació sincronitzada s'ha desactivat."
   2623"El directori remot actual (%s) no està sota arrel sincronitzada (%s).\n"
   2624"La navegació sincronitzada ha estat desactivada."
  26172625
  26182626#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:419
   
  26222630#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:429
  26232631msgid "Current transfer type is set to automatic detection."
  2624 msgstr "El tipus de transferència actual és de detecció automàtica."
   2632msgstr "El tipus de transferència actual és detecció automàtica."
  26252633
  26262634#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:424
   
  26462654#: resources.h:893
  26472655msgid "D&ecimal prefixes using SI symbols (e.g. 1 KB = 1000 bytes)"
  2648 msgstr "Prefixos &decimals utilitzant símbols SI (p. ex. 1 KB = 1000 bytes)"
   2656msgstr "Prefixos &decimals utilitzant símbols SI (per ex. 1 KB = 1000 bytes)"
  26492657
  26502658#: resources.h:99
   
  26542662#: resources.h:582 resources.h:628 resources.h:658
  26552663msgid "D&elete"
  2656 msgstr "&Suprimix"
   2664msgstr "&Suprimeix"
  26572665
  26582666#: resources.h:204
   
  26842692#: resources.h:877
  26852693msgid "Date formatting"
  2686 msgstr "Formatació de la data"
   2694msgstr "Formatació de Data"
  26872695
  26882696#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:128
   
  27112719#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:23
  27122720msgid "Default (Autodetect)"
  2713 msgstr "Predeterminat (detecció automàtica)"
   2721msgstr "Predeterminat (Autodetecta)"
  27142722
  27152723#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:138
   
  27262734
  27272735#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1151
   2736#, fuzzy
  27282737msgid ""
  27292738"Default remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path "
  27302739"for the selected server type."
  27312740msgstr ""
  2732 "El camí remot per defecte no es pot analitzar. Assegureu-vos que és vàlid i "
   2741"El camí remot per defecte no pot ser analitzat. Assegureu-vos que és vàlid i "
  27332742"compatible amb el tipus de servidor seleccionat."
  27342743
   
  27722781#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1313
  27732782msgid "Delete Site Manager entry"
  2774 msgstr "Suprimix l'entrada del gestor de llocs"
   2783msgstr "Suprimeix l'entrada del gestor de llocs"
  27752784
  27762785#: resources.h:629 resources.h:650
  27772786msgid "Delete selected directory"
  2778 msgstr "Suprimix el directori seleccionat"
   2787msgstr "Suprimeix el directori seleccionat"
  27792788
  27802789#: resources.h:569 resources.h:583
  27812790msgid "Delete selected files and directories"
  2782 msgstr "Suprimix els fitxers i directoris seleccionats"
   2791msgstr "Suprimeix els fitxers i directoris seleccionats"
  27832792
  27842793#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1038
   
  27902799msgstr ""
  27912800"La supressió alhora de diferents directoris no relacionats no està encara "
  2792 "implementada."
   2801"implementada"
  27932802
  27942803#: resources.h:452
  27952804msgid "Deleting symbolic link"
  2796 msgstr "S'està suprimint l'enllaç simbòlic"
   2805msgstr ""
  27972806
  27982807#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1052
   
  28062815#: resources.h:188
  28072816msgid "Details for new key:"
  2808 msgstr "Detalls per a la clau nova:"
   2817msgstr "Detalls per la nova clau:"
  28092818
  28102819#: resources.h:226
   
  28302839#: ../../locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:88
  28312840msgid "Directory comparison failed"
  2832 msgstr "La comparació de directoris ha fallat."
   2841msgstr "La comparació de directoris ha fallat"
  28332842
  28342843#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:71
  28352844msgid "Directory containing the logfile does not exist or filename is invalid."
  28362845msgstr ""
  2837 "El directori que conté el fitxer de registre no existix o el nom del fitxer "
   2846"El directori que conté el fitxer de registre no existeix o el nom del fitxer "
  28382847"no és vàlid."
  28392848
  28402849#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:192
  28412850msgid "Directory listing aborted by user"
  2842 msgstr "L'usuari ha avortat el llistat dels directoris."
   2851msgstr "El llistat dels directoris ha estat avortat per l'usuari/ària"
  28432852
  28442853#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2314
  28452854msgid "Directory listing failed"
  2846 msgstr "El llistat de directoris ha fallat."
   2855msgstr "El llistat de directoris ha fallat"
  28472856
  28482857#: resources.h:197
   
  28522861#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:196
  28532862msgid "Directory listing successful"
  2854 msgstr "El llistat dels directoris s'ha fet correctament."
   2863msgstr "Llistat dels directoris amb èxit"
  28552864
  28562865#: resources.h:207
   
  28862895#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1091
  28872896msgid "Disconnected from server"
  2888 msgstr "S'ha desconnectat del servidor."
   2897msgstr "S'ha desconnectat del servidor"
  28892898
  28902899#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1134
   
  29012910#: resources.h:985
  29022911msgid "Disconnects from the currently visible server"
  2903 msgstr "Desconnecta't del servidor visible actual"
   2912msgstr "Desconnecta del servidor visible actual"
  29042913
  29052914#: resources.h:554
   
  29212930"Unless you want to test new features, keep using stable versions."
  29222931msgstr ""
  2923 "Esteu segur que voleu comprovar si hi ha versions beta?\n"
  2924 "A no ser que vulgueu provar característiques noves, continueu utilitzant la "
   2932"Esteu segurs que voleu comprovar per versions beta?\n"
   2933"A no ser que vulgueu provar noves característiques, seguiu utilitzant la "
  29252934"versió estable."
  29262935
   
  29282937#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1133
  29292938msgid "Do you really want to close FileZilla?"
  2930 msgstr "Esteu segur que voleu tancar el FileZilla?"
   2939msgstr "Esteu segur de que voleu tancar el FileZilla?"
  29312940
  29322941#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:35
   
  29342943"Do you really want to delete all Site Manager entries and the transfer queue?"
  29352944msgstr ""
  2936 "Esteu segur que voleu eliminar totes les entrades del gestor de llocs i de "
   2945"Esteu segur que voleu esborrar totes les entrades del gestor de llocs i de "
  29372946"la cua de transferències?"
  29382947
  29392948#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:47
  29402949msgid "Do you really want to delete all Site Manager entries?"
  2941 msgstr "Esteu segur que voleu eliminar totes les entrades del gestor de llocs?"
   2950msgstr "Esteu segur que voleu esborrar totes les entrades del gestor de llocs?"
  29422951
  29432952#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1315
  29442953msgid "Do you really want to delete selected entry?"
  2945 msgstr "Esteu segur que voleu eliminar l'entrada seleccionada?"
   2954msgstr "Esteu segur de que voleu esborrar l'entrada seleccionada?"
  29462955
  29472956#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:41
  29482957msgid "Do you really want to delete the transfer queue?"
  2949 msgstr "Esteu segur que voleu eliminar la cua de transferències?"
   2958msgstr "Esteu segur que voleu eliminar la cua de transferència?"
  29502959
  29512960#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:592
   
  29552964
  29562965#: resources.h:465
   2966#, fuzzy
  29572967msgid "Documentation"
  2958 msgstr "Documentació"
   2968msgstr "Els meus documents"
  29592969
  29602970#: resources.h:693
   
  29662976msgstr ""
  29672977"Els fitxers amb punt (dotfiles) són noms de fitxers que comencen amb punt, "
  2968 "p. ex. .htaccess"
   2978"per ex. .htaccess"
  29692979
  29702980#: resources.h:911
   
  29782988#: resources.h:481 resources.h:805
  29792989msgid "Download &limit:"
  2980 msgstr "&Límit de baixada:"
   2990msgstr "&Límit de Baixada:"
  29812991
  29822992#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:598
  2983 #, c-format
   2993#, fuzzy, c-format
  29842994msgid "Download limit: %s/s"
  2985 msgstr "Límit de baixada: %s/s"
   2995msgstr "&Límit de Baixada:"
  29862996
  29872997#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:600
   2998#, fuzzy
  29882999msgid "Download limit: none"
  2989 msgstr "Límit de baixada: cap"
   3000msgstr "&Límit de Baixada:"
  29903001
  29913002#: resources.h:440 ../../locales/../src/interface/search.cpp:843
  29923003#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:849
  29933004msgid "Download search results"
  2994 msgstr "Baixa els resultats de la busca"
   3005msgstr "Baixa els resultats de la cerca"
  29953006
  29963007#: resources.h:623
   
  30193030#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:952
  30203031msgid "Downloading search results"
  3021 msgstr "S'estan baixant els resultats de la busca"
   3032msgstr "S'estan baixant els resultats de la cerca"
  30223033
  30233034#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:102
   
  30303041"yet."
  30313042msgstr ""
  3032 "Arrossegar i deixar anar entre diferents instàncies del FileZilla encara no "
  3033 "està implementat."
   3043"arrossegar i deixar anar entre diferents instàncies del FileZilla encara no "
   3044"ha estat implementat."
  30343045
  30353046#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:108
   
  30403051msgid "Drag&drop between different servers has not been implemented yet."
  30413052msgstr ""
  3042 "Arrossegar i deixar anar entre servidors diferents encara no està "
   3053"Arrossegar i deixar anar entre diferents servidors encara no ha estat "
  30433054"implementat."
  30443055
   
  30513062#: resources.h:203
  30523063msgid "E&nable all"
  3053 msgstr "Hab&ilita'ls tots"
   3064msgstr "Hab&ilita'ls totes"
  30543065
  30553066#: resources.h:559 resources.h:576
   
  30863097#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1991
  30873098msgid "Editing failed"
  3088 msgstr "L'edició ha fallat."
   3099msgstr "L'edició ha fallat"
  30893100
  30903101#: resources.h:874
   
  30983109#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:60
  30993110msgid "Empty command."
  3100 msgstr "L'orde és buida."
   3111msgstr "Orde buida."
  31013112
  31023113#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2316
  31033114msgid "Empty directory listing"
  3104 msgstr "El llistat de directoris és buit."
   3115msgstr "Llistat de directoris buit"
  31053116
  31063117#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:26
  31073118msgid "Empty directory."
  3108 msgstr "El directori és buit."
   3119msgstr "Directori buit"
  31093120
  31103121#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:53
  31113122msgid "Empty file extension."
  3112 msgstr "L'extensió del fitxer és buida."
   3123msgstr "Extensió del fitxer buida."
  31133124
  31143125#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:206
   
  31203131#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:248
  31213132msgid "Empty name"
  3122 msgstr "El nom és buit."
   3133msgstr "Nom buit"
  31233134
  31243135#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:141
  31253136msgid "Empty quoted string."
  3126 msgstr "Buida la cadena entre cometes"
   3137msgstr "Buida la cadena entre cometes."
  31273138
  31283139#: resources.h:206
   
  31313142
  31323143#: resources.h:814
   3144#, fuzzy
  31333145msgid "Enable invalid character &filtering"
  3134 msgstr "Habilita caràcters invàlids i el &filtratge"
   3146msgstr "La validació del filtre ha fallat"
  31353147
  31363148#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:82
   
  31523164#: resources.h:540
  31533165msgid "Enter &custom command..."
  3154 msgstr "Introduïu una &orde personalitzada..."
   3166msgstr "Introdueix una &orde personalitzada..."
  31553167
  31563168#: resources.h:485
  3157 #, no-c-format
   3169#, fuzzy, no-c-format
  31583170msgid "Enter 0 for unlimited speed."
  3159 msgstr "Introduïu 0 per a velocitat il·limitada"
   3171msgstr "Introduïu un nom per al conjunt de filtres"
  31603172
  31613173#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2194
  31623174msgid "Enter command"
  3163 msgstr "Introduïu l'orde"
   3175msgstr "Introdueix l'orde"
  31643176
  31653177#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:573
  31663178msgid "Enter custom command"
  3167 msgstr "Introduïu l'orde personalitzada"
   3179msgstr "Introdueix l'orde personalitzada"
  31683180
  31693181#: resources.h:918
   
  31753187#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:241
  31763188msgid "Enter filter name"
  3177 msgstr "Introduïu un nom de filtre"
   3189msgstr "Introduïu un nom del filtre"
  31783190
  31793191#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:328
   
  31873199#: resources.h:115
  31883200msgid "Enter password"
  3189 msgstr "Introduïu la contrasenya"
   3201msgstr "Introdueix la contrasenya"
  31903202
  31913203#: resources.h:560 resources.h:577
   
  32033215msgstr ""
  32043216"Introduïu l'adreça del servidor.\n"
  3205 "Per a especificar el protocol del servidor, afegiu com a prefix "
  3206 "l'identificador del protocol a l'ordinador central. Si no s'especifica cap "
  3207 "protocol, s'usarà\n"
  3208 "el protocol per defecte (ftp://).\n"
  3209 "També podeu introduir l'URL de la forma protocol://usuari:"
  3210 "contrasenya@servidor:port. Els valors del camps se sobreescriuran."
   3217"Per especificar el protocol del servidor, afegiu com a prefix "
   3218"l'identificador del protocol a l'ordinador central. Si cap protocol és "
   3219"especificat, s'usarà\n"
   3220" el protocol per defecte (ftp://).\n"
   3221"També podeu introduir URL de la forma protocol://usuari:contrasenya@servidor:"
   3222"port. Els valors del camps es sobreescriuran."
  32113223
  32123224#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:279
   
  32253237msgstr ""
  32263238"Introduïu el port d'escolta del servidor.\n"
  3227 "El port per defecte per a l'FTP és el 21 i per l'SFTP el 22."
   3239"El port per defecte per FTP és el 21 i per SFTP el 22"
  32283240
  32293241#: ../../locales/../src/interface/loginmanager.cpp:63
  32303242msgid "Enter username and password"
  3231 msgstr "Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya"
   3243msgstr "Introduïu el nom d'usuari i contrasenya"
  32323244
  32333245#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:26
  32343246msgid "Error exporting settings"
  3235 msgstr "S'ha produït un error mentre s'exportava la configuració."
   3247msgstr "S'ha produït un error mentre s'estava exportant la configuració"
  32363248
  32373249#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:29
   
  32393251#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:109
  32403252msgid "Error importing"
  3241 msgstr "S'ha produït un error en importar."
   3253msgstr "S'ha produït un error en importar"
  32423254
  32433255#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:166
   
  32653277#: ../../locales/../src/interface/wrapengine.cpp:945
  32663278msgid "Error loading xml file"
  3267 msgstr "S'ha produït un error en carregar el fitxer XML."
   3279msgstr "S'ha produït un error en carregar el fitxer XML"
  32683280
  32693281#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:97
  32703282#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:119
  32713283msgid "Error starting program"
  3272 msgstr "S'ha produït un error en iniciar el programa."
   3284msgstr "Error en iniciar el programa"
  32733285
  32743286#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:323
   
  32833295#: ../../locales/../src/interface/wrapengine.cpp:1104
  32843296msgid "Error writing xml file"
  3285 msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer XML."
   3297msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer XML"
  32863298
  32873299#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:335
   3300#, fuzzy
  32883301msgid "Error, file name cannot be parsed."
  3289 msgstr "Hi ha un error: el nom no es pot analitzar."
   3302msgstr "El conjunt de filtres no es pot suprimir."
  32903303
  32913304#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:351
   3305#, fuzzy
  32923306msgid "Error, local file exists but cannot be removed"
  3293 msgstr "Hi ha un error: el fitxer local existix però no es pot suprimir."
   3307msgstr "El conjunt de filtres no es pot suprimir."
  32943308
  32953309#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:213
   
  33013315
  33023316#: resources.h:477
   3317#, fuzzy
  33033318msgid "Establish connection in a new tab"
  3304 msgstr "Establix la connexió en una pestanya nova"
   3319msgstr "No s'ha pogut establir la connexió al servidor"
  33053320
  33063321#: resources.h:937
  33073322msgid "Example: png \"c:\\program files\\viewer\\viewer.exe\" -open"
  3308 msgstr "Exemple: png \"c:\\fitxers de programa\\viewer\\viewer.exe\" -open"
   3323msgstr "Exemple: png \"c:\\arxius de programa\\viewer\\viewer.exe\" -open"
  33093324
  33103325#: resources.h:896
   
  33283343#: resources.h:856
  33293344msgid "Explorer"
  3330 msgstr "Navegador de fitxers"
   3345msgstr "Explorador"
  33313346
  33323347#: resources.h:293
   
  33363351#: resources.h:292
  33373352msgid "Export &Settings"
  3338 msgstr "Exporta la con&figuració"
   3353msgstr "Exporta con&figuració"
  33393354
  33403355#: resources.h:289
  33413356msgid "Export settings"
  3342 msgstr "Exporta la configuració"
   3357msgstr "Exporta configuració"
  33433358
  33443359#: resources.h:218
   
  33543369#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:189
  33553370msgid "FTP Engine not initialized, can't connect"
  3356 msgstr "El motor FTP no s'ha iniciat, no s'hi pot connectar."
   3371msgstr "El motor FTP no s'ha iniciat, no s'hi pot connectar"
  33573372
  33583373#: resources.h:741
  33593374msgid "FTP Keep-alive"
  3360 msgstr "Mantín la connexió FTP"
   3375msgstr "Mantindre la connexió FTP"
  33613376
  33623377#: resources.h:761
   
  33743389"connections can be established in two ways."
  33753390msgstr ""
  3376 "L'FTP utilitza connexions secundàries per a transferències de dades. Estes "
  3377 "connexions addicionals es poden establir de dos maneres."
   3391"FTP utilitza connexions secundàries per transferències de dades. Estes "
   3392"connexions addicionals es poden establir de dues maneres."
  33783393
  33793394#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:18
   
  33913406#: ../../locales/../src/interface/viewheader.cpp:520
  33923407msgid "Failed to change directory"
  3393 msgstr "No s'ha pogut canviar de directori ."
   3408msgstr "No s'ha pogut canviar de directori "
  33943409
  33953410#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:270
   
  33983413#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_language.cpp:53
  33993414msgid "Failed to change language"
  3400 msgstr "No s'ha pogut canviar la llengua."
   3415msgstr "No s'ha pogut canviar la llengua"
  34013416
  34023417#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:453
   
  34063421#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2304
  34073422msgid "Failed to copy or move sites"
  3408 msgstr "No s'han pogut copiar ni moure els llocs."
   3423msgstr "No s'ha pogut copiar o moure els llocs"
  34093424
  34103425#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:512
  34113426msgid "Failed to create backup copy of xml file"
  3412 msgstr "La creació de la còpia de seguretat del fitxer XML ha fallat."
   3427msgstr "La creació de la còpia del fitxer xml ha fallat"
  34133428
  34143429#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:791
  34153430msgid "Failed to create listen socket, aborting"
  3416 msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol d'escolta, s'està cancel·lant"
   3431msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol d'escolta, cancel·lant"
  34173432
  34183433#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4214
  34193434#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4218
  34203435msgid "Failed to create listening socket for active mode transfer"
  3421 msgstr ""
  3422 "No s'ha pogut crear un sòcol d'escolta per al mode de transferència actiu."
   3436msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol d'escolta pel mode de transferència actiu"
  34233437
  34243438#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:455
   
  34283442#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:665
  34293443msgid "Failed to get 'My Documents' path"
  3430 msgstr "No s'ha pogut obtindre el camí d'\"Els meus Documents\"."
   3444msgstr "No s'ha pogut obtindre el camí de \"Els meus Documents\""
  34313445
  34323446#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:651
  34333447msgid "Failed to get desktop path"
  3434 msgstr "No s'ha pogut obtindre el camí de l'\"Escriptori\"."
   3448msgstr "No s'ha pogut obtindre el camí de l'\"Escriptori\""
  34353449
  34363450#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:950
  34373451msgid "Failed to get peer address of control connection, connection closed."
  34383452msgstr ""
  3439 "No s'ha pogut aconseguir l'adreça de control de l'igual, la connexió està "
  3440 "tancada."
   3453"No s'ha pogut aconseguir l'adreça de control d'igual, connexió tancada."
  34413454
  34423455#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:958
  34433456msgid "Failed to get peer address of data connection, connection closed."
  3444 msgstr ""
  3445 "No s'ha pogut aconseguir l'adreça de dades de l'igual, la connexió està "
  3446 "tancada."
   3457msgstr "No s'ha pogut aconseguir l'adreça de dades d'igual, connexió tancada."
  34473458
  34483459#: ../../locales/../src/interface/context_control.cpp:77
  34493460msgid "Failed to initialize FTP engine"
  3450 msgstr "No s'ha pogut iniciar el motor FTP."
   3461msgstr "No s'ha pogut iniciar el motor FTP"
  34513462
  34523463#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:391
   
  34693480#, c-format
  34703481msgid "Failed to open \"%s\" for appending/writing"
  3471 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer \"%s\" per a escriptura o afegiment."
   3482msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer \"%s\" per a escriptura o afegiment"
  34723483
  34733484#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2661
  34743485#, c-format
  34753486msgid "Failed to open \"%s\" for reading"
  3476 msgstr "No s'ha pogut obrir \"%s\" per a lectura."
   3487msgstr "No s'ha pogut obrir \"%s\" per llegir-hi"
  34773488
  34783489#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2640
   
  34813492#, c-format
  34823493msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
  3483 msgstr "No s'ha pogut obrir \"%s\" per a escriptura."
   3494msgstr "No s'ha pogut obrir \"%s\" per escriure-hi"
  34843495
  34853496#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:321
  34863497msgid "Failed to parse trusted root cert."
  3487 msgstr "No s'ha pogut analitzar el certificat arrel de confiança."
   3498msgstr ""
  34883499
  34893500#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1014
  34903501msgid "Failed to receive data"
  3491 msgstr "No s'ha pogut rebre cap dada."
   3502msgstr "No s'ha pogut rebre cap dada"
  34923503
  34933504#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:194
  34943505msgid "Failed to retrieve directory listing"
  3495 msgstr "No s'ha pogut recuperar el llistat de directoris."
   3506msgstr "No s'ha pogut recuperar el llistat de directoris"
  34963507
  34973508#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:719
  34983509msgid "Failed to retrieve external ip address, aborting"
  3499 msgstr "No s'ha pogut recuperar l'adreça IP externa."
   3510msgstr "No s'ha pogut recuperar l'adreça IP externa"
  35003511
  35013512#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3912
  35023513msgid "Failed to retrieve external ip address, using local address"
  3503 msgstr "No s'ha pogut recuperar l'adreça IP externa, s'usa l'adreça local."
   3514msgstr "No s'ha pogut recuperar l'adreça IP externa, s'usa l'adreça local"
  35043515
  35053516#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3934
   
  35233534msgid "Failed to set language to %s (%s), using default system language"
  35243535msgstr ""
  3525 "No s'ha pogut especificar la llengua a %s (%s), s'usarà la llengua per "
  3526 "defecte del sistema."
   3536"No s'ha pogut especificar la llengua a %s (%s), s'usarà la llengua del "
   3537"sistema per defecte"
  35273538
  35283539#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:263
   
  35313542"Failed to set language to %s (%s), using default system language (%s, %s)."
  35323543msgstr ""
  3533 "No s'ha pogut especificar la llengua a %s (%s), s'usarà la llengua per "
  3534 "defecte del sistema (%s, %s)."
   3544"No s'ha pogut especificar la llengua a %s (%s), s'usarà la llengua del "
   3545"sistema per defecte (%s, %s)."
  35353546
  35363547#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:251
   
  35383549msgid "Failed to set language to %s (%s), using default system language."
  35393550msgstr ""
  3540 "No s'ha pogut especificar la llengua a %s (%s), s'usarà la llengua per "
  3541 "defecte del sistema."
   3551"No s'ha pogut especificar la llengua a %s (%s), s'usarà l'idioma del sistema "
   3552"per defecte."
  35423553
  35433554#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:280
   
  35463557msgid "Failed to set language to %s, using default system language"
  35473558msgstr ""
  3548 "No s'ha pogut especificar la llengua a %s, s'usarà la llengua per defecte "
  3549 "del sistema."
   3559"No s'ha pogut especificar la llengua a %s, s'usarà la llengua del sistema "
   3560"per defecte"
  35503561
  35513562#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:259
   
  35533564msgid "Failed to set language to %s, using default system language (%s, %s)."
  35543565msgstr ""
  3555 "No s'ha pogut especificar la llengua a %s, s'usarà la llengua per defecte "
  3556 "del sistema (%s, %s)."
   3566"No s'ha pogut especificar la llengua a %s, s'usarà la llengua del sistema "
   3567"per defecte (%s, %s)."
  35573568
  35583569#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:248
   
  35603571msgid "Failed to set language to %s, using default system language."
  35613572msgstr ""
  3562 "No s'ha pogut especificar la llengua a %s, s'usarà la llengua per defecte "
  3563 "del sistema."
   3573"No s'ha pogut especificar la llengua a %s, s'usarà la llengua del sistema "
   3574"per defecte."
  35643575
  35653576#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage.cpp:215
  35663577msgid "Failed to validate settings"
  3567 msgstr "No s'han pogut validar els paràmetres."
   3578msgstr "No s'han pogut validar els paràmetres"
  35683579
  35693580#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:880
   3581#, fuzzy
  35703582msgid "Failed to verify peer certificate"
  3571 msgstr "No s'ha pogut verificar el certificat de l'amfitrió."
   3583msgstr "No s'ha pogut rebre cap dada"
  35723584
  35733585#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:566
  35743586#, c-format
  35753587msgid "Failed to write to file %s"
  3576 msgstr "L'escriptura al fitxer %s ha fallat."
   3588msgstr "L'escriptura al fitxer %s ha fallat"
  35773589
  35783590#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:530
  35793591msgid "Failed to write xml file"
  3580 msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer XML."
   3592msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer xml"
  35813593
  35823594#: ../../locales/../src/interface/queueview_failed.cpp:15
   
  36163628#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1873
  36173629msgid "File exists"
  3618 msgstr "El fitxer ja existix."
   3630msgstr "El fitxer ja existeix"
  36193631
  36203632#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:125
   
  36243636#: resources.h:304
  36253637msgid "File has changed"
  3626 msgstr "El fitxer ha canviat."
   3638msgstr "El fitxer ha canviat"
  36273639
  36283640#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:130
   
  36353647#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:182
  36363648msgid "File not found"
  3637 msgstr "No s'ha trobat el fitxer."
   3649msgstr "Fitxer no trobat"
  36383650
  36393651#: resources.h:995
  36403652msgid "File search"
  3641 msgstr "Busca de fitxers"
   3653msgstr "Cerca de fitxers"
  36423654
  36433655#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:128
   3656#, fuzzy
  36443657msgid "File transfer aborted by user"
  3645 msgstr "L'usuari ha avortat la transferència."
   3658msgstr "Transferència avortada per l'usuari."
  36463659
  36473660#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:118
   
  36493662msgid "File transfer aborted by user after transferring %s in %s"
  36503663msgstr ""
  3651 "L'usuari ha avortat la transferència de fitxers després de transferir %s a "
  3652 "%s."
  36533664
  36543665#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:139
   3666#, fuzzy
  36553667msgid "File transfer failed"
  3656 msgstr "La transferència del fitxer ha fallat."
   3668msgstr "La transferència del fitxer ha tingut èxit"
  36573669
  36583670#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:122
  36593671#, c-format
  36603672msgid "File transfer failed after transferring %s in %s"
  3661 msgstr "La transferència de fitxers ha fallat després de transferir %s a %s."
   3673msgstr ""
  36623674
  36633675#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:134
   3676#, fuzzy
  36643677msgid "File transfer skipped"
  3665 msgstr "La transferència del fitxer s'ha omés."
   3678msgstr "Transferències fallides"
  36663679
  36673680#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:132
  36683681msgid "File transfer successful"
  3669 msgstr "La transferència del fitxer s'ha realitzat correctament."
   3682msgstr "La transferència del fitxer ha tingut èxit"
  36703683
  36713684#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:115
  3672 #, c-format
   3685#, fuzzy, c-format
  36733686msgid "File transfer successful, transferred %s in %s"
  3674 msgstr ""
  3675 "La transferència del fitxer s'ha fet correctament, s'ha transferit %s en %s."
   3687msgstr "La transferència del fitxer ha tingut èxit"
  36763688
  36773689#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1108
   
  36853697#: resources.h:387
  36863698msgid "File would transfer with binary data type."
  3687 msgstr "El fitxer es transferirà amb el tipus de dades binari."
   3699msgstr "El fitxers es transferirà amb el tipus de dades binari."
  36883700
  36893701#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:498
   
  36983710"properly."
  36993711msgstr ""
  3700 "El FileZilla pot provar ara la vostra configuració per a assegurar-se que "
  3701 "tot està ben configurat."
   3712"El FileZilla pot provar ara la vostra configuració per assegurar-se que tot "
   3713"està ben configurat."
  37023714
  37033715#: resources.h:476
   3716#, fuzzy
  37043717msgid "FileZilla is already connected to a server."
  3705 msgstr "El FileZilla ja està connectat a un servidor."
   3718msgstr "No es pot editar el fixer, no s'està connectat a cap servidor."
  37063719
  37073720#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:437
   
  37413754msgid "Filename cannot be constructed for directory %s and filename %s"
  37423755msgstr ""
  3743 "El nom del fitxer no es pot construir per al directori %s i el nom de fitxer "
  3744 "%s."
   3756"En nom del fitxer no es pot construir pel directori %s i el nom de fitxer %s"
  37453757
  37463758#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1859
  37473759msgid "Filename invalid"
  3748 msgstr "El nom del fitxer no vàlid."
   3760msgstr "Nom del fitxer no vàlid."
  37493761
  37503762#: ../../locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:268
  37513763msgid "Filename unchanged"
  3752 msgstr "No s'ha canviat el nom del fitxer."
   3764msgstr "No s'ha canviat el nom del fitxer"
  37533765
  37543766#: resources.h:306 resources.h:950
   
  37953807#: resources.h:224
  37963808msgid "Filter applies to:"
  3797 msgstr "El filtre s'aplica a:"
   3809msgstr "Filtre s'aplica a:"
  37983810
  37993811#: resources.h:813
   3812#, fuzzy
  38003813msgid "Filter invalid characters in filenames"
  3801 msgstr "Filtra els caràcters invàlids en els noms de fitxer"
   3814msgstr "La validació del filtre ha fallat"
  38023815
  38033816#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:356
  38043817msgid "Filter name already exists"
  3805 msgstr "El nom del filtre ja existix."
   3818msgstr "El nom del filtre ja existeix"
  38063819
  38073820#: resources.h:220
   3821#, fuzzy
  38083822msgid "Filter out items matching all of the following"
  3809 msgstr "Filtra els elements que coincidixen amb tots els següents"
   3823msgstr "Coincideix amb tots els següents"
  38103824
  38113825#: resources.h:221
   3826#, fuzzy
  38123827msgid "Filter out items matching any of the following"
  3813 msgstr "Filtra els elements que coincidixen amb qualsevol dels següents"
   3828msgstr "Coincideix amb tots els següents"
  38143829
  38153830#: resources.h:222
   3831#, fuzzy
  38163832msgid "Filter out items matching none of the following"
  3817 msgstr "Filtra els elements que no coincidixen amb cap dels següents"
   3833msgstr "Coincideix amb tots els següents"
  38183834
  38193835#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:350
  38203836#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:411
  38213837msgid "Filter set already exists"
  3822 msgstr "El nom del filtre ja existix."
   3838msgstr "El nom del filtre ja existeix"
  38233839
  38243840#: resources.h:988
   
  38303846#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:356
  38313847msgid "Filter validation failed"
  3832 msgstr "La validació del filtre ha fallat."
   3848msgstr "La validació del filtre ha fallat"
  38333849
  38343850#: resources.h:9 resources.h:33
   
  38423858#: resources.h:178 resources.h:191
  38433859msgid "Fingerprint:"
  3844 msgstr "Empremta:"
   3860msgstr "Emprempta:"
  38453861
  38463862#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:42
  38473863msgid "Firewall and router configuration wizard"
  3848 msgstr "Auxiliar de configuració del tallafoc i l'encaminador"
   3864msgstr "Auxiliar de configuració del tallafocs i l'encaminador"
  38493865
  38503866#: resources.h:724
   
  38583874#: resources.h:701
  38593875msgid "For reliability you should specify a range of at least 10 ports."
  3860 msgstr "Per fiabilitat heu d'especificar un abast de com a mínim 10 ports."
   3876msgstr "Per fiabilitat hauríeu d'especificar un rang de com a mínim 10 ports."
  38613877
  38623878#: ../../locales/../src/interface/Options.cpp:194
   
  38653881"settings will not be saved."
  38663882msgstr ""
  3867 "Per a esta sessió s'utilitzarà la configuració per defecte i qualsevol canvi "
  3868 "d'esta no es guardarà."
   3883"Per esta sessió la configuració per defecte serà utilitzada i qualsevol "
   3884"canvi d'esta no serà alçat."
  38693885
  38703886#: resources.h:108
  38713887msgid "Force &UTF-8"
  3872 msgstr "Imposa &UTF-8"
   3888msgstr "Força &UTF-8"
  38733889
  38743890#: resources.h:542
  38753891msgid "Force showing &hidden files"
  3876 msgstr "Imposa que es mostren els fitxers &ocults"
   3892msgstr "Força la mostra dels fitxers &ocults"
  38773893
  38783894#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:653
  38793895msgid "Force showing hidden files"
  3880 msgstr "Imposa que es mostren els fitxers ocults"
   3896msgstr "Força la mostra dels fitxers ocults"
  38813897
  38823898#: resources.h:768
   
  38873903msgid "Format: Extension followed by properly quoted command and arguments."
  38883904msgstr ""
  3889 "Format: extensió seguida d'una orde i els seus paràmetres amb les cometes "
   3905"Format: Extensió seguida d'una orde i els seus paràmetres amb les cometes "
  38903906"correctament posades."
  38913907
  38923908#: resources.h:468
  38933909msgid "Further documentation"
  3894 msgstr "Més informació"
   3910msgstr ""
  38953911
  38963912#: resources.h:78
   
  39003916#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:430
  39013917msgid "General SOCKS server failure"
  3902 msgstr "S'ha produït una fallada general en el servidor de SOCKS."
   3918msgstr "S'ha produït una fallada general en el servidor de SOCKS"
  39033919
  39043920#: resources.h:786
   
  39123928
  39133929#: resources.h:469
   3930#, fuzzy
  39143931msgid "Getting help"
  3915 msgstr "Obtín ajuda..."
   3932msgstr "&Obtenció d'ajuda..."
  39163933
  39173934#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:350
  39183935#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:411
  39193936msgid "Given filterset name already exists, overwrite filter set?"
  3920 msgstr "El nom del filtre ja existix, voleu sobreescriure'l?"
   3937msgstr "El nom del filtre ja existeix, voleu sobreescriure'l?"
  39213938
  39223939#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:250
   
  39373954
  39383955#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:16
   3956#, fuzzy
  39393957msgid "HTTPS - HTTP over TLS"
  3940 msgstr "HTTPS - HTTP sobre TLS/SSL implícit"
   3958msgstr "FTPS - FTP sobre TLS/SSL implícit"
  39413959
  39423960#: resources.h:339
  39433961msgid "Hash:"
  3944 msgstr "Resum (hash):"
   3962msgstr "Hash (resum):"
  39453963
  39463964#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:83
   
  39793997#: resources.h:184
  39803998msgid "Host key mismatch"
  3981 msgstr "La clau de l'amfitrió no coincidix."
   3999msgstr "La clau de l'amfitrió no coincideix"
  39824000
  39834001#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:152
   
  39874005#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:439
  39884006msgid "Host unreachable"
  3989 msgstr "L'ordinador no és accessible."
   4007msgstr "Ordinador no accessible"
  39904008
  39914009#: resources.h:16 resources.h:40 resources.h:120 resources.h:176
   
  40034021
  40044022#: resources.h:728
   4023#, fuzzy
  40054024msgid ""
  40064025"If no data is sent or received during an operation for longer than the "
   
  40084027"reconnect."
  40094028msgstr ""
  4010 "Si en una operació no s'envia ni rep cap dada en un període de temps més "
  4011 "llarg que l'especificat, la connexió es tancarà i el FileZilla provarà a "
  4012 "reconnectar-se."
   4029"Si cap dada no pot ser enviada o rebuda en este periode de temps, la "
   4030"connexió es tancarà i el FileZilla provarà a reconnectar-se."
  40134031
  40144032#: resources.h:966
  40154033msgid "If reporting bugs, please provide logs with \"Verbose\" logging level."
  4016 msgstr "Si informeu d'errors, proporcioneu els registres amb nivell \"Detallat\"."
   4034msgstr ""
   4035"Si informeu d'errors, proporcioneu els registres amb nivell \"Detallat\"."
  40174036
  40184037#: resources.h:681
   
  40234042"basis in the Site Manager."
  40244043msgstr ""
  4025 "Si la prova automàtica del final d'este auxiliar és satisfactòria, però no "
  4026 "podeu transferir fitxers a un servidor en particular, el servidor podria "
  4027 "està configurat erròniament i hauríeu de provar el mode actiu. Podeu definir "
  4028 "el mode de transferència basat en servidor al gestor de llocs."
   4044"Si la prova automàtica del final d'este auxiliar té èxit, però no podeu "
   4045"transferir fitxers a un servidor en particular, el servidor podria està "
   4046"configurat erròniament i hauríeu de provar el mode actiu. Podeu definir el "
   4047"mode de transferència basat en servidor al gestor de llocs."
  40294048
  40304049#: resources.h:676
   
  40414060"administrator."
  40424061msgstr ""
  4043 "Si no s'esperava el canvi de clau de l'amfitrió, contacteu amb "
  4044 "l'administrador del servidor."
  40454062
  40464063#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:554
   
  40494066"FileZilla."
  40504067msgstr ""
  4051 "Si el problema persistix, algun encaminador (router) o tallafoc continua "
  4052 "bloquejant el FileZilla."
   4068"Si el problema persisteix, algun encaminador (router) o tallafocs està "
   4069"bloquejant FileZilla encara."
  40534070
  40544071#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:563
   
  40574074"connection."
  40584075msgstr ""
  4059 "Si el problema persistix, algun encaminador (router) o tallafoc està "
   4076"Si el problema persisteix, algun encaminador (router) o tallafocs està "
  40604077"interrompent la connexió."
  40614078
  40624079#: resources.h:955
  40634080msgid ""
  4064 "If the size of the logfile reaches the limit, it gets renamed by adding "
  4065 "\".1\" to the end of the filename (possibly overwriting older logfiles) and "
  4066 "a new file gets created."
   4081"If the size of the logfile reaches the limit, it gets renamed by adding \".1"
   4082"\" to the end of the filename (possibly overwriting older logfiles) and a "
   4083"new file gets created."
  40674084msgstr ""
  40684085"Si la mida del fitxer de registre arriba al límit, es reanomena afegint-hi "
  40694086"«.1» al final del nom del fitxer (possiblement sobreescrivint els fitxers de "
  4070 "registre antics) i es crea un fitxer nou."
   4087"registre antics) i es crea un nou fitxer."
  40714088
  40724089#: resources.h:454
   
  40754092"symbolic link or remove the contents of the linked directory."
  40764093msgstr ""
  4077 "Si l'enllaç simbòlic apunta a un directori, el FileZilla pot eliminar "
  4078 "l'enllaç simbòlic o bé suprimir el contingut del directori enllaçat."
  40794094
  40804095#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:624
   
  40834098"manufacturer for a solution."
  40844099msgstr ""
  4085 "Si el problema persistix, contacteu amb el fabricant de l'encaminador "
  4086 "(router) o tallafoc (firewall)."
   4100"si el problema persisteix, contacteu el fabricant del vostre encaminador "
   4101"(router) o tallafocs (firewall)."
  40874102
  40884103#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:582
  40894104msgid "If this problem stays, please contact your router manufacturer."
  40904105msgstr ""
  4091 "Si el problema persistix, contacteu amb el fabricant de l'encaminador "
  4092 "(router)."
   4106"si el problema persisteix, contacteu amb el vostre fabricant de "
   4107"l'encaminador (router)."
  40934108
  40944109#: resources.h:277 resources.h:850
   
  40984113"timezone offset in the site manager."
  40994114msgstr ""
  4100 "Si utilitzeu 'sobreescriu si és més recent', l'hora del sistema ha d'estar "
  4101 "sincronitzada amb el servidor. Si l'hora no concorda (p.ex. zones horàries "
  4102 "diferents), especifiqueu una diferència per zona horària al gestor de llocs."
   4115"Si utilitzeu 'sobreescriure si és més recent', l'hora del vostre sistema ha "
   4116"d'estar sincronitzada amb el servidor. Si l'hora no concorda (p.e. zones "
   4117"horàries diferents), especifiqueu una diferència per zona horària al gestor "
   4118"de llocs."
  41034119
  41044120#: resources.h:909
   
  41084124msgstr ""
  41094125"Si s'utilitza la comparació basada en marques horàries, considera dos "
  4110 "fitxers iguals si la diferència no excedix este llindar."
   4126"fitxers iguals si la diferència no excedeix este llindar."
  41114127
  41124128#: resources.h:924
  41134129msgid "If you change the language, you should restart FileZilla."
  4114 msgstr "Si canvieu la llengua, heu de reiniciar el FileZilla."
   4130msgstr "Si canvieu la llengua, hauríeu de reiniciar el FileZilla."
  41154131
  41164132#: resources.h:707
   
  41194135"and will perform some simple tests."
  41204136msgstr ""
  4121 "Si feu clic a prova, el FileZilla es connectarà a probe.filezilla-project."
  4122 "org i realitzarà algunes proves senzilles."
   4137"Si cliqueu a prova, FileZilla es connectarà a probe.filezilla-project.org i "
   4138"realitzarà algunes proves senzilles."
  41234139
  41244140#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1132
   
  41314147"transferred."
  41324148msgstr ""
  4133 "Si introduïu els tipus de fitxers incorrectes, estos fitxers poden ser "
   4149"Si especifiqueu els tipus de fitxers incorrectes, estos fitxers podríen ser "
  41344150"corrumputs durant la transferència."
  41354151
  41364152#: resources.h:708
  41374153msgid "If you get any errors, your configuration is not correct."
  4138 msgstr "Si teniu cap error, la configuració no és correcta."
   4154msgstr "Si teniu cap error, la configuració no es correcta."
  41394155
  41404156#: resources.h:740
   
  41434159"try to change the default transfer mode."
  41444160msgstr ""
  4145 "Si teniu problemes per a recuperar el llistat de directoris o per a "
  4146 "transferir fitxers, proveu de canviar el mode de transferència per defecte."
   4161"Si teniu problemes per recuperar el llistat de directoris o per transferir "
   4162"fitxers, intenteu canviar el mode de transferència per defecte."
  41474163
  41484164#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:569
   
  41534169msgstr ""
  41544170"Si es mantenen els problemes amb un servidor específic, el servidor mateix o "
  4155 "un encaminador (router) o tallafoc poden estar mal configurats. En este cas, "
  4156 "proveu de commutar el mode a passiu i contacteu amb l'administrador del "
  4157 "servidor."
   4171"un encaminador (router) o tallafocs podrien estar mal configurat. En este "
   4172"cas, intenteu commutar el mode a passiu i contacteu l'administrador del "
   4173"servidor per ajuda."
  41584174
  41594175#: resources.h:667
   
  41624178"firewalls and routers you have should be configured properly."
  41634179msgstr ""
  4164 "Si heu finalitzat l'auxiliar i la prova final correctament, qualsevol "
  4165 "tallafoc i encaminador que tingueu s'hauran configurat correctament."
   4180"Si heu finalitzat amb èxit l'auxiliar i la prova final també, qualsevol "
   4181"tallafocs i encaminadors que tingueu hauran estat configurats correctament."
  41664182
  41674183#: resources.h:703
   
  41704186"on all given ports."
  41714187msgstr ""
  4172 "Si utilitzeu un tallafoc, assegureu-vos que al FileZilla se li permeta "
   4188"Si utilitzeu un tallafocs, assegureu-vos que al FileZilla se li permeta "
  41734189"acceptar connexions a tots els ports subministrats."
  41744190
   
  41784194"you're running FileZilla on."
  41794195msgstr ""
  4180 "Si utilitzeu un encaminador (router), assegureu-vos que tots els ports són "
  4181 "redirigits a l'ordinador on està en execució el FileZilla."
   4196"Si utilitzeu un encaminador (router), assegureu-vos que tots este ports són "
   4197"redirigits a l'ordinador on s'està executant el FileZilla."
  41824198
  41834199#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:595
   
  41864202"manufacturer."
  41874203msgstr ""
  4188 "Si el vostre encaminador (router) persistix a canviar l'adreça IP, contacteu "
  4189 "amb el fabricant."
   4204"Si el vostre encaminador (router) persisteix en canviar l'adreça IP, "
   4205"contacteu amb el seu fabricant."
  41904206
  41914207#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:97
  41924208msgid "Import data from older version"
  4193 msgstr "Importa dades d'una versió més antiga"
   4209msgstr "Importa dades d'un versió més antiga"
  41944210
  41954211#: resources.h:296
  41964212msgid "Import settings"
  4197 msgstr "Importa la configuració"
   4213msgstr "Importa configuració"
  41984214
  41994215#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:82
  42004216#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:85
  42014217msgid "Import successful"
  4202 msgstr "La importació s'ha realitzat correctament."
   4218msgstr "Importació correcta"
  42034219
  42044220#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:50
   
  42124228"have to specify which ports FileZilla will use."
  42134229msgstr ""
  4214 "En mode actiu, el FileZilla ha d'escoltar en un port per a rebre "
   4230"En mode actiu, el FileZilla ha d'escoltar en un port per rebre "
  42154231"transferències de dades. Heu d'especificar quins ports utilitzarà el "
  42164232"FileZilla."
   
  42214237"FileZilla has no influence on the ports your system chooses."
  42224238msgstr ""
  4223 "En el cas que tingueu un encaminador (router), haureu de redirigir tots els "
  4224 "ports disponibles, ja que el FileZilla no influïx en els ports que el "
   4239"En el cas de que tingueu un encaminador (router), haureu de redirigir tots "
   4240"els ports disponibles, ja que FileZilla no influeix en els ports que el "
  42254241"sistema tria."
  42264242
   
  42384254"address."
  42394255msgstr ""
  4240 "Per a poder utilitzar el mode actiu, el FileZilla necessita saber la vostra "
   4256"Per poder utilitzar el mode actiu, FileZilla necessita saber la vostra "
  42414257"adreça IP externa."
  42424258
   
  42474263"to be done for this."
  42484264msgstr ""
  4249 "En mode passiu, que és el recomanat per a la majoria d'usuaris, el FileZilla "
  4250 "demana al servidor un port i s'hi connecta. No cal realitzar gaire "
   4265"En mode passiu, que és el recomanat per a la majoria d'usuaris, FileZilla "
   4266"demana al sevidor un port i s'hi connecta. No cal realitzar gaire "
  42514267"configuració per a este mode."
  42524268
   
  42564272"certificate"
  42574273msgstr ""
  4258 "La cadena és incompleta, el certificat de primer nivell no és un certificat "
  4259 "autofirmat."
  42604274
  42614275#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1043
  42624276msgid "Incorrect password"
  4263 msgstr "La contrasenya és incorrecta."
   4277msgstr "Contrasenya incorrecta."
  42644278
  42654279#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:750
   
  42854299#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:772
  42864300msgid "Invalid Content-Length"
  4287 msgstr "La mida del contingut no és vàlida."
   4301msgstr "Contingut-mida no vàlid"
  42884302
  42894303#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:623
  42904304msgid "Invalid HTTP Response"
  4291 msgstr "La resposta HTTP no és vàlida."
   4305msgstr "Resposta HTTP no vàlida"
  42924306
  42934307#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:544
   
  42974311"site manager to force UTF-8."
  42984312msgstr ""
  4299 "S'ha rebut una seqüència no vàlida de caràcters, s'inhabilita UTF-8. "
  4300 "Seleccioneu l'opció UTF-8 al gestor de llocs per a imposar l'ús d'UTF-8."
   4313"S'ha rebut una sequència no vàlida de caracters, UTF-8 , deshabilitat. "
   4314"Seleccioneu la opció UTF-8 al gestor de llocs per forçar l'ús d'UTF-8."
  43014315
  43024316#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:896
  43034317msgid "Invalid chunk size"
  4304 msgstr "La mida de fragment no és vàlida."
   4318msgstr "Mida de fragment no vàlida"
  43054319
  43064320#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:353
   
  43084322#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:372
  43094323msgid "Invalid data received"
  4310 msgstr "S'han rebut dades no vàlides."
   4324msgstr "S'han rebut dades no vàlides"
  43114325
  43124326#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:31
  43134327#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:47
  43144328msgid "Invalid date"
  4315 msgstr "Les dades no són vàlides."
   4329msgstr "Data no vàlida"
  43164330
  43174331#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1343
  43184332#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1368
  43194333msgid "Invalid filename"
  4320 msgstr "El nom del fitxer no és vàlid."
   4334msgstr "Nom del fitxer no vàlid."
  43214335
  43224336#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:159
  43234337msgid "Invalid host, after closing bracket only colon and port may follow."
  43244338msgstr ""
  4325 "L'amfitrió no és vàlid, després de tancar una clau només pot anar a "
  4326 "continuació dos punts i el port."
   4339"Amfitrió no vàlid, després de tancar una clau només pot anar a continuació "
   4340"dos punts i el nombre del port."
  43274341
  43284342#: ../../locales/../src/interface/loginmanager.cpp:102
  43294343msgid "Invalid input"
  4330 msgstr "L'entrada no és vàlida."
   4344msgstr "Entrada invàlida"
  43314345
  43324346#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:47
   
  43344348#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:192
  43354349msgid "Invalid port given. The port has to be a value from 1 to 65535."
  4336 msgstr ""
  4337 "El port especificat no és vàlid. El port ha de tindre un valor de 1 a 65535."
   4350msgstr "Port especificat no vàlid. El port ha de tindre un valor de 1 a 65535."
  43384351
  43394352#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:77
   
  43464359"ftpes:// for FTP over SSL (explicit)."
  43474360msgstr ""
  4348 "El protocol especificat no és vàlid. Els protocols vàlids són:\n"
  4349 "ftp:// per a FTP normal,\n"
  4350 "sftp:// per al protocol de transferència de fitxers SSH,\n"
  4351 "ftps:// per a FTP sobre SSL (implícit) i\n"
  4352 "ftpes:// per a FTP sobre SSL (explícit)."
   4361"Protocol especificat invàlid. Els protocols vàlids són:\n"
   4362"ftp:// per FTP normal,\n"
   4363"sftp:// pel protocol de transferència de fitxers SSH,\n"
   4364"ftps:// per FTP sobre SSL (implícit) i\n"
   4365"ftpes:// per FTP sobre SSL (explícit)."
  43534366
  43544367#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:724
  43554368msgid "Invalid regular expression in search conditions."
  4356 msgstr "L'expressió regular de les condicions de busca no és vàlida."
   4369msgstr "L'expressió regular de les condicions de cerca no és vàlida."
  43574370
  43584371#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:633
  43594372msgid "Invalid response code"
  4360 msgstr "El codi de resposta no és vàlid."
   4373msgstr "Codi de resposta no vàlid"
  43614374
  43624375#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:718
  43634376#, c-format
  43644377msgid "Invalid search conditions: %s"
  4365 msgstr "Les condicions de busca no són vàlides: %s"
   4378msgstr "Les condicions de cerca no són vàlides: %s"
  43664379
  43674380#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2561
   
  43774390#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:3098
  43784391msgid "Invalid site path"
  4379 msgstr "El camí a lloc no és vàlid."
   4392msgstr "Camí a lloc no vàlid"
  43804393
  43814394#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:638
  43824395msgid "Invalid size in condition"
  4383 msgstr "La mida no és vàlida a la condició."
   4396msgstr "Mida no vàlida a la condició"
  43844397
  43854398#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:122
   
  43894402#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:181
  43904403msgid "Jurisdiction country:"
  4391 msgstr "País:"
   4404msgstr ""
  43924405
  43934406#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:183
  43944407msgid "Jurisdiction locality:"
  4395 msgstr "Localitat:"
   4408msgstr ""
  43964409
  43974410#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:182
  43984411msgid "Jurisdiction state or province:"
  4399 msgstr "Estat o província:"
   4412msgstr ""
  44004413
  44014414#: resources.h:906
  44024415msgid "Keep directories on top"
  4403 msgstr "Conserva els directoris en la part superior"
   4416msgstr "Conserva els directoris amunt"
  44044417
  44054418#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:657
   
  44094422"some tests to check if the server supports this feature, the test may fail."
  44104423msgstr ""
  4411 "No tots els servidors són compatibles amb esta funció i podrien retornar "
  4412 "llistats incorrectes si esta opció està activada. Tot i que el FileZilla "
  4413 "realitza algunes proves per a verificar si el servidor és compatible amb "
  4414 "esta funció, la prova pot fallar."
   4424"No tots els servidors són compatibles am esta funció i podrien retornar "
   4425"llistats incorrectes si esta opció està activada. Tot i que FileZilla "
   4426"realitza algunes proves per verificar si el servidor és compatible amb esta "
   4427"funció, la prova pot fallar."
  44154428
  44164429#: resources.h:336
   
  44514464#: resources.h:744
  44524465msgid "Limit local ports"
  4453 msgstr "Limita els ports locals"
   4466msgstr "Limitar ports locals"
  44544467
  44554468#: resources.h:952
   
  44634476#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:839
  44644477msgid "Line length exceeded"
  4465 msgstr "S'ha excedit la mida de línia."
   4478msgstr "Mida de línia superada"
  44664479
  44674480#: resources.h:166
   
  44714484#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:267
  44724485msgid "Listen socket closed"
  4473 msgstr "El sòcol d'escolta està tancat."
   4486msgstr "Sòcol d'escolta tancat."
  44744487
  44754488#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:220
   
  44774490#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:361
  44784491msgid "Listing:"
  4479 msgstr "S'està llistant:"
   4492msgstr "Llistant:"
  44804493
  44814494#: resources.h:747
   
  44944507#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:324
  44954508msgid "Local file does not exist."
  4496 msgstr "El fitxer local no existix."
   4509msgstr "El fitxer local no existeix."
  44974510
  44984511#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:319
   
  45174530
  45184531#: resources.h:250
   4532#, fuzzy
  45194533msgid "Log of update check:"
  4520 msgstr "Registre de comprovacions d'actualitzacions:"
   4534msgstr "Comprovació automàtica d'actualitzacions"
  45214535
  45224536#: resources.h:947
   
  45304544"aware. Cannot fall back to local charset since using proxy."
  45314545msgstr ""
  4532 "Les dades d'inici de sessió contenen caràcters no ASCII i el servidor pot no "
  4533 "ser compatible amb UTF-8. No es pot canviar al joc de caràcters local ja que "
  4534 "s'està utilitzant un servidor intermediari."
   4546"Les dades d'inici de sessió contenen caràcters no ascii i el servidor podria "
   4547"no ser compatible amb UTF-8. No es pot Intentar canviar al joc de caràcters "
   4548"local per estar utilitzant un servidor intermediari (proxy)."
  45354549
  45364550#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:810
   
  45394553"aware. Trying local charset."
  45404554msgstr ""
  4541 "La data d'inici de sessió conté caràcters no ASCII i el servidor pot no ser "
  4542 "compatible amb UTF-8. S'està provant el joc de caràcters local."
   4555"La data d'inici de sessió conté caràcters no ASCII i el servidor podria no "
   4556"ser compatible amb UTF-8. Intentant joc de caràcters local."
  45434557
  45444558#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:839
  45454559msgid "Login sequence fully executed yet not logged in. Aborting."
  45464560msgstr ""
  4547 "La seqüència d'inici de sessió s'ha executat completament però no s'ha pogut "
  4548 "entrar. S'està avortant."
   4561"La seqüència d'entrada ha estat del tot executada però no s'ha pogut entrar. "
   4562"Avortant."
  45494563
  45504564#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:95
  45514565msgid "Logontype has to be either 'ask' or 'interactive' (without the quotes)."
  4552 msgstr "Logontype ha de ser o 'ask' o 'interactive' (sense cometes)."
   4566msgstr ""
  45534567
  45544568#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:10
   
  45584572"'%s' or '%s'"
  45594573msgstr ""
  4560 "Logontype, només es pot utilitzar conjuntament amb l'URL d'FTP. L'argument "
  4561 "ha de ser '%s' o '%s'"
  45624574
  45634575#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:887
   
  45694581#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:966
  45704582msgid "Lowest"
  4571 msgstr "La més baixa"
   4583msgstr "El més baix"
  45724584
  45734585#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:67
   
  46014613msgid "Malformed reply, server not sending proper line endings"
  46024614msgstr ""
  4603 "La resposta és incorrecta, el servidor no està enviant els finals de línia "
  4604 "adequats."
   4615"Resposta incorrecta, el servidor no està enviant els finals de línia adequats"
  46054616
  46064617#: resources.h:393 ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:305
   
  46164627#: resources.h:433
  46174628msgid "Match all of the following"
  4618 msgstr "Fes coincidir amb tots els següents"
   4629msgstr "Coincideix amb tots els següents"
  46194630
  46204631#: resources.h:434
   4632#, fuzzy
  46214633msgid "Match any of the following"
  4622 msgstr "Fes coincidir amb qualsevol dels següents"
   4634msgstr "Coincideix amb tots els següents"
  46234635
  46244636#: resources.h:435
   4637#, fuzzy
  46254638msgid "Match none of the following"
  4626 msgstr "No faces coincidir amb cap dels següents"
   4639msgstr "Coincideix amb tots els següents"
  46274640
  46284641#: resources.h:797
  46294642msgid "Maximum simultaneous &transfers:"
  4630 msgstr "Nombre màxim de transferències simultànies:"
   4643msgstr "Màxim nombre de transferències simultànies:"
  46314644
  46324645#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:375
   
  46814694#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1280
  46824695msgid "Name already exists"
  4683 msgstr "Este nom ja existix."
   4696msgstr "Este nom ja existeix"
  46844697
  46854698#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:828
  46864699#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:3028
  46874700msgid "Name of bookmark already exists."
  4688 msgstr "El nom de l'adreça d'interés ja existix."
   4701msgstr "El nom de l'adreça d'interés ja existeix."
  46894702
  46904703#: resources.h:119 resources.h:167
   
  46944707#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:347
  46954708msgid "Need to enter filter name"
  4696 msgstr "Cal especificar el nom del filtre."
   4709msgstr "Cal especificar el nom del filtre"
  46974710
  46984711#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:708
  46994712msgid "Need to enter valid remote path"
  4700 msgstr "Cal introduir un camí remot vàlid."
   4713msgstr "Cal introduir un camí remot vàlid"
  47014714
  47024715#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1095
  47034716msgid "Need to specify a character encoding"
  4704 msgstr "Cal especificar una codificació de caràcters."
   4717msgstr "Cal especificar una codificació de caràcters"
  47054718
  47064719#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:436
  47074720msgid "Network unreachable"
  4708 msgstr "La xarxa no és accessible."
   4721msgstr "La xarxa no és accessible"
  47094722
  47104723#: resources.h:73
   
  47134726
  47144727#: resources.h:493
   4728#, fuzzy
  47154729msgid "New &tab"
  4716 msgstr "Pes&tanya nova"
   4730msgstr "Nou lloc"
  47174731
  47184732#: resources.h:74 resources.h:413
   
  47364750#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:3028
  47374751msgid "New bookmark"
  4738 msgstr "Adreça d'interés nova"
   4752msgstr "Nova adreça d'interés"
  47394753
  47404754#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1191
   
  47424756#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1286
  47434757msgid "New directory"
  4744 msgstr "Directori nou"
   4758msgstr "Nou directori"
  47454759
  47464760#: ../../locales/../src/interface/welcome_dialog.cpp:43
  47474761#, c-format
  47484762msgid "New features and improvements in %s"
  4749 msgstr "Hi ha funcions i millores noves al %s"
   4763msgstr ""
  47504764
  47514765#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:129
  47524766msgid "New filter"
  4753 msgstr "Filtre nou"
   4767msgstr "Nou filtre"
  47544768
  47554769#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1009
  47564770msgid "New folder"
  4757 msgstr "Carpeta nova"
   4771msgstr "Nova carpeta"
  47584772
  47594773#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2445
   
  47614775#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2905
  47624776msgid "New site"
  4763 msgstr "Lloc nou"
   4777msgstr "Nou lloc"
  47644778
  47654779#: resources.h:862
   
  47734787#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:26
  47744788msgid "No category to export selected"
  4775 msgstr "No s'ha seleccionat cap categoria per a exportar."
   4789msgstr "No s'ha seleccionat cap categoria per exportar"
  47764790
  47774791#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2205
  47784792msgid "No command given, aborting."
  4779 msgstr "No hi ha cap orde donada, s'està cancel·lant."
   4793msgstr "No hi ha cap orde donada, cancel·lant."
  47804794
  47814795#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3879
  47824796msgid "No external IP address set, trying default."
  4783 msgstr ""
  4784 "No s'ha fixat cap adreça IP externa, s'està provant el valor per defecte."
   4797msgstr "No s'ha fixat cap adreça IP externa, intentant per defecte."
  47854798
  47864799#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1210
   
  47904803#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:141
  47914804msgid "No filter name given"
  4792 msgstr "No s'ha especificat cap nom del filtre."
   4805msgstr "No s'ha especificat cap nom del filtre"
  47934806
  47944807#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:62
   
  48004813#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:101
  48014814msgid "No images available"
  4802 msgstr "No hi ha cap imatge disponible."
   4815msgstr "Cap imatge disponible"
  48034816
  48044817#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3054
  48054818msgid "No more files in the queue!"
  4806 msgstr "No hi ha més fitxers a la cua."
   4819msgstr "No hi ha més fitxers a la cua!"
  48074820
  48084821#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:335
   
  48134826#: resources.h:429
  48144827msgid "No program associated with filetype"
  4815 msgstr "No hi ha cap programa associat amb este tipus de fitxers."
   4828msgstr "No hi ha cap programa associat amb este tipus d'arxius."
  48164829
  48174830#: resources.h:419
   
  48194832msgid "No program has been associated to edit files with the extension '%s'."
  48204833msgstr ""
  4821 "No hi ha cap programa associat per tal d'editar fitxers amb l'extensió '%s'."
   4834"No hi ha cap programa associat per tal d'editar arxius amb l'extensió '%s'."
  48224835
  48234836#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:566
   4837#, fuzzy
  48244838msgid "No search results"
  4825 msgstr "No hi ha cap resultat de busca."
   4839msgstr "Baixa els resultats de la cerca"
  48264840
  48274841#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2098
   
  48294843#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2141
  48304844msgid "No sites available"
  4831 msgstr "No hi ha cap lloc disponible."
   4845msgstr "Cap lloc disponible"
  48324846
  48334847#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:404
  48344848msgid "No supported SOCKS5 auth method"
  4835 msgstr "No hi ha cap mètode d'autenticació SOCKS5 compatible."
   4849msgstr "No hi ha cap mètode d'autenticació SOCKS5 compatible"
  48364850
  48374851#: ../../locales/../src/interface/loginmanager.cpp:102
   
  48464860#: resources.h:373
  48474861msgid "None selected yet"
  4848 msgstr "No hi ha cap seleccionat encara."
   4862msgstr "Cap seleccionat encara"
  48494863
  48504864#: resources.h:810 ../../locales/../src/engine/server.cpp:846
   
  48624876msgid "Not all items could be requeued for viewing/editing."
  48634877msgstr ""
  4864 "No tots els elements s'han pogut posar a la cua per a visualitzar-los / "
  4865 "editar-los."
   4878"No tots els elements han pogut ser posats a la cua per visualitzar / editar."
  48664879
  48674880#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:199
  48684881#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:504
   4882#, fuzzy
  48694883msgid "Not connected"
  4870 msgstr "No està connectat."
   4884msgstr "Connectat"
  48714885
  48724886#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2312
  48734887msgid "Not connected to any server"
  4874 msgstr "No s'està connectat a cap servidor."
   4888msgstr "No s'està connectat a cap servidor"
  48754889
  48764890#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:561
  48774891msgid "Not connected to any server."
  4878 msgstr "No s'està connectat a cap servidor."
   4892msgstr "No s'està connectat a cap servidor"
  48794893
  48804894#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:27
   4895#, fuzzy
  48814896msgid "Not connected."
  4882 msgstr "No està connectat."
   4897msgstr "Connectat"
  48834898
  48844899#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:655
  48854900msgid "Note that this feature is only supported using the FTP protocol."
  48864901msgstr ""
  4887 "Atenció: Esta característica només funciona utilitzant el protocol FTP."
   4902"Teniu en compte que esta característica només funciona utilitzant el "
   4903"protocol FTP"
  48884904
  48894905#: resources.h:778
   
  48944910msgid "Note: Using a generic proxy forces passive mode on FTP connections."
  48954911msgstr ""
  4896 "Atenció: Usar un servidor intermediari genèric imposa l'ús del mode passiu "
  4897 "en les connexions FTP."
   4912"Nota: Usar un servidor intermediari genèric força l'ús del mode passiu en "
   4913"les connexions FTP"
  48984914
  48994915#: resources.h:895
   
  49074923#: resources.h:332
  49084924msgid "O&pen file"
  4909 msgstr "Obri un fit&xer"
   4925msgstr "Obri fit&xer"
  49104926
  49114927#: resources.h:24 resources.h:46 resources.h:68 resources.h:129
   
  49244940"well as the fallback mode if enabled."
  49254941msgstr ""
  4926 "A les pàgines següents, el mode de transferència seleccionat es configurarà, "
  4927 "així com el mode alternatiu si està habilitat."
   4942"A les següents pàgines, el mode de transferència serà configurat, així com "
   4943"el mode alternatiu si està habilitat."
  49284944
  49294945#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:888
   
  49374953msgstr ""
  49384954"Només les versions del FileZilla i del sistema operatiu que esteu utilitzant "
  4939 "s'enviaran al servidor."
   4955"seran tramesos al servidor."
  49404956
  49414957#: resources.h:646
  49424958msgid "Open directory in system's file manager"
  4943 msgstr "Obri el directori al gestor de fitxers del sistema"
   4959msgstr ""
  49444960
  49454961#: resources.h:968 resources.h:969
   
  49494965#: resources.h:562
  49504966msgid "Open the file."
  4951 msgstr "Obri el fitxer."
   4967msgstr "Obri un fitxer."
  49524968
  49534969#: resources.h:506
  49544970msgid "Open the settings dialog of FileZilla"
  4955 msgstr "Obri el diàleg de paràmetres del FileZilla."
   4971msgstr "Obri el diàleg de paràmetres de FileZilla"
  49564972
  49574973#: resources.h:308
  49584974msgid "Opened as:"
  4959 msgstr "Obert com a:"
   4975msgstr "Obert com:"
  49604976
  49614977#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2057
   
  49654981#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2633
  49664982msgid "Opening failed"
  4967 msgstr "No s'ha pogut obrir."
   4983msgstr "No s'ha pogut obrir"
  49684984
  49694985#: resources.h:494
  49704986msgid "Opens a new tab"
  4971 msgstr "Obri una pestanya nova"
   4987msgstr ""
  49724988
  49734989#: resources.h:491
   
  49804996msgstr ""
  49814997"Obri el diàleg de filtres del llistat de directoris. Feu clic amb el botó "
  4982 "dret per a commutar els filtres."
   4998"dret per commutar els filtres."
  49834999
  49845000#: resources.h:170
   5001#, fuzzy
  49855002msgid "Operating system"
  4986 msgstr "Sistema operatiu"
   5003msgstr "S'ha trobat un problema del sistema operatiu"
  49875004
  49885005#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:317
  49895006msgid "Operating system problem detected"
  4990 msgstr "S'ha trobat un problema del sistema operatiu."
   5007msgstr "S'ha trobat un problema del sistema operatiu"
  49915008
  49925009#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:171
   
  50075024
  50085025#: resources.h:259 resources.h:269 resources.h:833 resources.h:842
   5026#, fuzzy
  50095027msgid "Overwrite file"
  5010 msgstr "Sobreescriu el fitxer"
   5028msgstr "S&obreescriu"
  50115029
  50125030#: resources.h:261 resources.h:271 resources.h:835 resources.h:844
   5031#, fuzzy
  50135032msgid "Overwrite file if size differs"
  5014 msgstr "Sobreescriu el fitxer si la mida és diferent"
   5033msgstr "Sobreescriu si tenen mida diferent"
  50155034
  50165035#: resources.h:262 resources.h:272 resources.h:836 resources.h:845
   5036#, fuzzy
  50175037msgid "Overwrite file if size differs or source file is newer"
  5018 msgstr "Sobreescriu el fitxer si la mida és diferent o la font més recent"
   5038msgstr "Sobreescriu si la mida és diferent o la font més nova"
  50195039
  50205040#: resources.h:260 resources.h:270 resources.h:834 resources.h:843
   5041#, fuzzy
  50215042msgid "Overwrite file if source file newer"
  5022 msgstr "Sobreescriu el fitxer si la font és més recent"
   5043msgstr "Sobreescriu s&i la font és més recent"
  50235044
  50245045#: resources.h:60
   5046#, fuzzy
  50255047msgid "Overwrite if &different size"
  5026 msgstr "Sobreescriu si la mida és &diferent"
   5048msgstr "Sobreescriu si tenen mida diferent"
  50275049
  50285050#: resources.h:61
   5051#, fuzzy
  50295052msgid "Overwrite if different si&ze or source newer"
  5030 msgstr "Sobreescriu si la &mida és diferent o la font més recent"
   5053msgstr "Sobreescriu si la mida és diferent o la font més nova"
  50315054
  50325055#: resources.h:133
   
  50445067"operations"
  50455068msgstr ""
  5046 "&Impedix que el sistema entre en mode inactiu durant les transferències i "
  5047 "altres operacions"
  50485069
  50495070#: resources.h:775 resources.h:791
   
  50545075#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:488
  50555076msgid "PORT command tainted by router or firewall."
  5056 msgstr ""
  5057 "L'orde PORT ha estat interferida per l'encaminador (router) o el tallafoc. "
   5077msgstr "Orde PORT interferida per l'encaminador (router) o el tallafocs"
  50585078
  50595079#: resources.h:737
   
  50675087#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2466
  50685088msgid "Parameter not a valid URL"
  5069 msgstr "El paràmetre no és un URL vàlid."
   5089msgstr "El paràmetre no és un URL vàlid"
  50705090
  50715091#: resources.h:84 resources.h:382 resources.h:715
   
  50755095#: resources.h:673
  50765096msgid "Passive (recommended)"
  5077 msgstr "Passiu (recomanat)"
   5097msgstr "Passiu (recomenat)"
  50785098
  50795099#: resources.h:757
   
  50875107msgid "Passive mode has been set as default transfer mode."
  50885108msgstr ""
  5089 "El mode passiu s'ha seleccionat com a mode de transferència per defecte."
   5109"El mode passiu ha estat seleccionar com a mode de transferència per defecte"
  50905110
  50915111#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:281
  50925112msgid "Password required"
  5093 msgstr "Cal una contrasenya."
   5113msgstr "La contrasenya és necessària"
  50945114
  50955115#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:120
   
  51025122#, c-format
  51035123msgid "Path cannot be constructed for directory %s and subdir %s"
  5104 msgstr "El camí no es pot construir per al directori %s i el subdirectori %s."
   5124msgstr "El camí no es pot construir pel directori %s i el subdirectori %s"
  51055125
  51065126#: resources.h:400
   
  51265146#: resources.h:169
  51275147msgid "Platform:"
  5128 msgstr "Plataforma:"
   5148msgstr ""
  51295149
  51305150#: resources.h:249
  51315151msgid ""
  5132 "Please check http://filezilla-project.org for the most recent version of "
   5152"Please check https://filezilla-project.org/ for the most recent version of "
  51335153"FileZilla."
  51345154msgstr ""
  5135 "Visiteu http://filezilla-project.org per a la darrera versió del FileZilla."
   5155"Visiteu https://filezilla-project.org/ per a la darrera versió de FileZilla."
  51365156
  51375157#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:553
  51385158msgid ""
  5139 "Please check on http://filezilla-project.org/probe.php that the server is "
   5159"Please check on https://filezilla-project.org/probe.php that the server is "
  51405160"running and carefully check your settings again."
  51415161msgstr ""
  5142 "Comproveu a http://filezilla-project.org/probe.php que el servidor s'està "
  5143 "executant i comproveu acuradament la vostra configuració una altra vegada."
   5162"Comproveu https://filezilla-project.org/probe.php que el servidor s'està "
   5163"executant i comproveu curosament la vostra configuració una altra vegada"
  51445164
  51455165#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1076
  51465166msgid ""
  51475167"Please check the package manager of your system for an updated package or "
  5148 "visit http://filezilla-project.org to download the source code of FileZilla."
  5149 msgstr ""
  5150 "Comproveu al gestor de paquets del sistema si hi ha un paquet actualitzat o "
  5151 "visiteu http://filezilla-project.org per a baixar el codi font del FileZilla."
   5168"visit https://filezilla-project.org/ to download the source code of FileZilla."
   5169msgstr ""
   5170"Comproveu el gestor de paquest del vostre sistema per un paquet actualitzat "
   5171"o visiteu https://filezilla-project.org/ per a baixar-vos el codi font del "
   5172"FileZilla."
  51525173
  51535174#: resources.h:679
   
  51565177"outgoing connection to arbitrary ports."
  51575178msgstr ""
  5158 "Configureu qualsevol tallafoc i encaminador (routers) perquè el FileZilla "
  5159 "puga establir connexions d'eixida en ports arbitraris."
   5179"Configureu qualsevol tallafocs i encaminadors (routers) per tal de què en "
   5180"FileZilla puga establir connexions eixints en ports arbitraris."
  51605181
  51615182#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:623
  51625183msgid "Please disable settings like 'DMZ mode' or 'Game mode' on your router."
  51635184msgstr ""
  5164 "Inhabiliteu característiques com ara 'mode DMZ' o 'Mode de joc' en el vostre "
   5185"Inhabiliteu característiques com 'mode DMZ' o 'Mode de Joc' en el vostre "
  51655186"encaminador."
  51665187
   
  51705191"settings again."
  51715192msgstr ""
  5172 "Assegureu-vos que teniu una connexió estable a Internet i comproveu la "
  5173 "vostra configuració una altra vegada."
   5193"Assegureu-vos que teniu una connexió estable a internet i comproveu la "
   5194"vostra configuració un altre cop."
  51745195
  51755196#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_dateformatting.cpp:70
  51765197msgid "Please enter a custom date format."
  5177 msgstr "Introduïu un format de data personalitzat:"
   5198msgstr "Introduïu el format de data personalitzat:"
  51785199
  51795200#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_dateformatting.cpp:73
  51805201msgid "Please enter a custom time format."
  5181 msgstr "Introduïu un format d'hora personalitzat:"
   5202msgstr "Introduïu el format d'hora personalitzat:"
  51825203
  51835204#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:111
  51845205#: ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:54
  5185 #, c-format
   5206#, fuzzy, c-format
  51865207msgid "Please enter a download speed limit greater or equal to 0 %s/s."
  5187 msgstr "Introduïu un límit de velocitat de baixada major o igual a 0 %s/s."
   5208msgstr "Introduïu un límit de velocitat de baixada major o igual a 0 kB/s."
  51885209
  51895210#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:134
  51905211msgid "Please enter a name for the new filter."
  5191 msgstr "Introduïu un nom per al filtre nou."
   5212msgstr "Introduïu un nom per al nou filtre."
  51925213
  51935214#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:241
  51945215msgid "Please enter a new name for the copied filter."
  5195 msgstr "Introduïu un nom nou per al filtre copiat."
   5216msgstr "Introduïu un nou nom pel filtre copiat."
  51965217
  51975218#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:388
  51985219#, c-format
  51995220msgid "Please enter a new name for the filter set \"%s\""
  5200 msgstr "Introduïu un nom nou per al filtre \"%s\""
   5221msgstr "Introduïu un nou nom per al filtre \"%s\"."
  52015222
  52025223#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:194
  52035224msgid "Please enter a new name for the filter."
  5204 msgstr "Introduïu un nom nou per al filtre."
   5225msgstr "Introduïu un nou nom pel filtre."
  52055226
  52065227#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:101
   
  52095230"downloads."
  52105231msgstr ""
  5211 "Introduïu un número entre 0 i 10 per al nombre de descàrregues simultànies."
   5232"Introduïu un número entre 0 i 10 pel nombre de descàrregues simultànies."
  52125233
  52135234#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:105
  52145235msgid ""
  52155236"Please enter a number between 0 and 10 for the number of concurrent uploads."
  5216 msgstr "Introduïu un número entre 0 i 10 per al nombre de pujades simultànies."
   5237msgstr "Introduïu un número entre 0 i 10 pel nombre de pujades simultànies."
  52175238
  52185239#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:97
   
  52215242"transfers."
  52225243msgstr ""
  5223 "Introduïu un número entre 0 i 10 per al nombre de transferències simultànies."
   5244"Introduïu un número entre 0 i 10 pel nombre de transferències simultànies."
  52245245
  52255246#: resources.h:116
   
  52335254"You can also optionally specify program arguments."
  52345255msgstr ""
  5235 "Introduïu el camí i l'executable que s'ha d'executar.\n"
  5236 "P. ex. c:\\cami\\fitxer.exe a MS Windows o /cami/fitxer a Unix.\n"
   5256"Introduïu el camí i l'executable a executar.\n"
   5257"P.e. c:\\cami\\fitxer.exe sota MS Windows o /cami/fitxer sota Unix.\n"
  52375258"També podeu especificar opcionalment paràmetres del programa."
  52385259
   
  52415262"Please enter a timeout between 5 and 9999 seconds or 0 to disable timeouts."
  52425263msgstr ""
  5243 "Introduïu un temps d'espera entre 5 i 9999 segons o 0 per a inhabilitar el "
   5264"Introduïu un temps d'espera entre 5 i 9999 segons o 0 per inhabilitar el "
  52445265"temps d'espera."
  52455266
   
  52505271#: resources.h:117
  52515272msgid "Please enter a username for this server:"
  5252 msgstr "Introduïu un nom d'usuari per a este servidor:"
   5273msgstr "Introduïu un nom d'usuari per este servidor:"
  52535274
  52545275#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:182
  52555276msgid "Please enter a valid portrange."
  5256 msgstr "Introduïu un abast de ports vàlid."
   5277msgstr "Introduïu un rang de ports vàlid."
  52575278
  52585279#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:161
   
  52665287#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:118
  52675288#: ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:62
  5268 #, c-format
   5289#, fuzzy, c-format
  52695290msgid "Please enter an upload speed limit greater or equal to 0 %s/s."
  5270 msgstr "Introduïu un límit de velocitat de pujada major o igual a 0 %s/s."
   5291msgstr "Introduïu un límit de velocitat de pujada més gran o igual a 0 KB/s."
  52715292
  52725293#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:573
   
  52755296"Using raw ftp commands will clear the directory cache."
  52765297msgstr ""
  5277 "Introduïu una orde FTP específica.\n"
  5278 "L'ús d'ordes FTP específiques esborrarà la memòria cau del directori."
   5298"Introduïu una orde FTP crua.\n"
   5299"Utilitzar ordes FTP crues esborrarà la memòria cau del directori."
  52795300
  52805301#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1189
   
  52835304#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1272
  52845305msgid "Please enter the name of the directory which should be created:"
  5285 msgstr "Introduïu el nom del directori que s'ha de crear:"
   5306msgstr "Introduïu el nom del directori a crear:"
  52865307
  52875308#: resources.h:118
  52885309msgid "Please enter username and password for this server:"
  5289 msgstr "Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya per a este servidor:"
   5310msgstr "Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya per este servidor:"
  52905311
  52915312#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:142
   
  53015322msgstr ""
  53025323"Introduïu la vostra adreça IP externa a la pàgina de mode actiu d'este "
  5303 "auxiliar. En cas que tingueu una adreça IP dinàmica o que no conegueu la "
  5304 "vostra adreça externa, useu l'opció de sistema de resolució extern."
   5324"auxiliar. En cas de que tingueu una adreça IP dinàmica o que no conegueu la "
   5325"vostra adreça externa, useu la opció de sistema de resolució extern."
  53055326
  53065327#: resources.h:666
   
  53095330"prevent successful FTP connections."
  53105331msgstr ""
  5311 "Seguiu les instruccions acuradament, ja que una configuració errònia no "
  5312 "permetrà establir correctament les connexions FTP."
   5332"Seguiu les instruccions curosament, ja que una configuració errònia no "
   5333"permetrà establir amb èxit les connexions FTP."
  53135334
  53145335#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:617
   
  53175338"make sure you typed the address of the address resolver correctly."
  53185339msgstr ""
  5319 "Assegureu-vos que el FileZilla té permís per a establir connexions d'eixida "
  5320 "i que heu escrit l'adreça del sistema de resolució correctament."
   5340"Assegureu-vos que el FileZilla té permís per establir connexions eixints i "
   5341"que heu escrit l'adreça del sistema de resolució correctament."
  53215342
  53225343#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:269
  53235344msgid "Please make sure the requested locale is installed on your system."
  5324 msgstr "Assegureu-vos que l'idioma sol·licitat està instal·lat al sistema."
   5345msgstr ""
   5346"Assegureu-vos que l'idioma sol·licitat està instal·lat en el vostre sistema."
  53255347
  53265348#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:594
   
  53315353"'game mode'."
  53325354msgstr ""
  5333 "Assegureu-vos que l'encaminador (router) utilitza el microprogramari "
  5334 "(firmware) més recent disponible. A més a més, l'encaminador ha d'estar "
  5335 "configurat correctament. Haureu de reenviar els ports manualment. No "
  5336 "executeu l'encaminador en el mode 'DMZ' o 'joc'."
   5355"Assegureu-vos que el vostre router està utilitzant el darrer microprogramari "
   5356"(firmware). A més a més, l'encaminador(router) ha d'estar configurat "
   5357"correctament. Haureu de reenviar els ports manualment. No executeu "
   5358"l'encaminador (router) en el mode 'DMZ' o 'joc'."
  53375359
  53385360#: resources.h:680
   
  53445366msgstr ""
  53455367"Tingueu en compte que el FileZilla no té influència en el port que el "
  5346 "servidor tria. Així que el servidor pot triar un port que el vostre servidor "
  5347 "pensa que només l'utilitzen troians o altre programari maligne. Això podria "
  5348 "provocar una falsa alarma que podeu descartar amb seguretat."
   5368"servidor tria. Així que el servidor podria triar un port que el vostre "
   5369"servidor es pensa que només l'utilitzen troians o altre programari maligne. "
   5370"Això podria provocar una falsa alarma que podeu descartar amb seguretat."
  53495371
  53505372#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:705
   
  53625384"often or in too short intervals."
  53635385msgstr ""
  5364 "Tingueu en compte que alguns servidors vos podrien bloquejar si proveu de "
   5386"Tingueu en compte que alguns servidors vos podrien bloquejar si intenteu "
  53655387"connectar-vos massa sovint o en intervals massa curts."
  53665388
   
  53685390#, no-c-format
  53695391msgid ""
  5370 "Please read http://wiki.filezilla-project.org/Date_and_Time_formatting for "
   5392"Please read https://wiki.filezilla-project.org/Date_and_Time_formatting for "
  53715393"details"
  53725394msgstr ""
  5373 "Llegiu http://wiki.filezilla-project.org/Date_and_Time_formatting per als "
   5395"Llegiu https://wiki.filezilla-project.org/Date_and_Time_formatting per als "
  53745396"detalls"
  53755397
   
  53795401"persists (listed in order of decreasing probability):"
  53805402msgstr ""
  5381 "Reintenteu baixar l'actualització. Si el problema persistix, els motius "
  5382 "possibles són (llistats en orde de probabilitat decreixent):"
  53835403
  53845404#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:570
   
  53895409msgstr ""
  53905410"Executeu l'auxiliar una altra vegada si canvieu l'entorn de xarxa o en cas "
  5391 "que trobeu problemes amb servidors que, anteriorment, funcionaven "
   5411"que vos trobeu problemes amb servidors que, anteriorment, funcionaven "
  53925412"correctament."
  53935413
  53945414#: resources.h:455
   5415#, fuzzy
  53955416msgid "Please select an action:"
  5396 msgstr "Seleccioneu una acció:"
   5417msgstr "Sempre utilitz&a esta acció"
  53975418
  53985419#: resources.h:301
   
  54025423#: resources.h:668
  54035424msgid "Please select the default transfer mode you would like to use."
  5404 msgstr "Seleccioneu el mode de transferència per defecte que voleu utilitzar."
   5425msgstr ""
   5426"Seleccioneu el mode de transferència per defecte que vulgueu utilitzar."
  54055427
  54065428#: ../../locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:38
  54075429#, c-format
  54085430msgid "Please select the new attributes for the directory \"%s\"."
  5409 msgstr "Seleccioneu els nous atributs per al directori \"%s\"."
   5431msgstr "Seleccioneu nous atributs per al directori \"%s\"."
  54105432
  54115433#: ../../locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:27
   
  54215443msgid ""
  54225444"Please select the new attributes for the selected files and directories."
  5423 msgstr ""
  5424 "Seleccioneu els nous atributs per als directoris i fitxers seleccionats."
   5445msgstr "Seleccioneu els nous atributs per directoris i fitxers seleccionats."
  54255446
  54265447#: ../../locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:30
  54275448msgid "Please select the new attributes for the selected files."
  5428 msgstr "Seleccioneu els nous atributs per al fitxer seleccionat."
   5449msgstr "Seleccioneu els atributs nous pel fitxer seleccionat."
  54295450
  54305451#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:581
   
  54365457"protocol specific 'fixups' have to be disabled"
  54375458msgstr ""
  5438 "Actualitzeu el tallafoc, i assegureu-vos que l'encaminador (router) està "
  5439 "utilitzant el microprogramari (firmware) més recent disponible. A més a més, "
  5440 "l'encaminador ha d'estar configurat correctament. Haureu de reenviar els "
  5441 "ports manualment. No executeu l'encaminador en el mode 'DMZ' o 'joc'. Les "
  5442 "opcions com ara inspecció de protocols o ajusts de determinats protocols han "
  5443 "d'estar inhabilitades."
   5459"Actualitzeu el vostrer tallafocs, i assegureu-vos que el vostre encaminador "
   5460"(router) està utilitzant el darrer microprogramari (firmware). A més a més, "
   5461"l'encaminador ha d'estar configurat correctament. Hauríeu d'encaminar els "
   5462"ports manualment. No executeu l'encaminador (router) en el 'mode DMZ' o "
   5463"'mode joc'. Les opcions com inspecció de protocols o ajusts de determinats "
   5464"protocols han d'estar inhabilitats."
  54445465
  54455466#: resources.h:252
  54465467msgid ""
  5447 "Please visit http://filezilla-project.org for more information about "
   5468"Please visit https://filezilla-project.org/ for more information about "
  54485469"FileZilla."
  54495470msgstr ""
  5450 "Visiteu http://filezilla-project.org per a més informació del FileZilla."
   5471"Visiteu https://filezilla-project.org/ per a més informació del FileZilla."
  54515472
  54525473#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1074
  54535474#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1090
  54545475msgid ""
  5455 "Please visit http://filezilla-project.org to download the most recent "
   5476"Please visit https://filezilla-project.org/ to download the most recent "
  54565477"version."
  54575478msgstr ""
  5458 "Visiteu http://filezilla-project.org per a baixar-ne la darrera versió."
   5479"Visiteu https://filezilla-project.org/ per a baixar-vos la darrera versió."
  54595480
  54605481#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:178
  54615482msgid "Postal code:"
  5462 msgstr "Codi postal:"
   5483msgstr ""
  54635484
  54645485#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1913
   
  54695490#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:704
  54705491msgid "Preserving file timestamps"
  5471 msgstr "Es preserven les marques horàries del fitxer."
   5492msgstr "Es preserven les marques horàries del fitxer"
  54725493
  54735494#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:223
  54745495msgid "Preview:"
  5475 msgstr "Previsualització:"
   5496msgstr "Visualització prèvia:"
  54765497
  54775498#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:920
   
  54795500msgstr ""
  54805501"Els certificats de la connexió primària i la connexió de dades no "
  5481 "coincidixen."
   5502"coincideixen."
  54825503
  54835504#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:17
  54845505msgid "Print version information to stdout and exit"
  5485 msgstr "Imprimix la informació de la versió a l'eixida estàndard i ix"
   5506msgstr "Imprimeix la informació de versió a stdout i ix"
  54865507
  54875508#: resources.h:905
   
  55035524#: resources.h:777 resources.h:794
  55045525msgid "Pro&xy password:"
  5505 msgstr "Contrasenya del servidor &intermediari:"
   5526msgstr "Contrasenya del servidor intermediari (proxy):"
  55065527
  55075528#: resources.h:523 resources.h:590
   
  55195540#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:415
  55205541msgid "Proxy authentication failed"
  5521 msgstr "Ha fallat l'autenticació amb el servidor intermediari."
   5542msgstr "Ha fallat l'autenticació amb el servidor intermediari"
  55225543
  55235544#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:132
   
  55405561msgid "Proxy request failed: Unknown address type in CONNECT reply"
  55415562msgstr ""
  5542 "La petició al servidor intermediari ha fallat: es desconeix el tipus "
  5543 "d'adreça a la resposta CONNECT."
   5563"La petició al servidor intermediari ha fallat: Tipus d'adreça desconegut a "
   5564"la resposta CONNECT"
  55445565
  55455566#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4363
   
  55475568msgstr ""
  55485569"S'ha establit un servidor intermediari però l'amfitrió o el port no són "
  5549 "vàlids."
   5570"vàlids"
  55505571
  55515572#: resources.h:779
  55525573msgid "Public Key Authentication"
  5553 msgstr "Autenticació de la clau pública"
   5574msgstr "Autentificació de clau pública"
  55545575
  55555576#: resources.h:8 resources.h:32
   
  55635584#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3109
  55645585msgid "Queue has been fully processed"
  5565 msgstr "La cua s'ha processat totalment."
   5586msgstr "La cua ha estat totalment processada"
  55665587
  55675588#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:458
  5568 #, c-format
   5589#, fuzzy, c-format
  55695590msgid "Queue: %s MiB"
  5570 msgstr "Cua: %s MiB"
   5591msgstr "Cua: %s%d MiB"
  55715592
  55725593#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:388
  5573 #, c-format
   5594#, fuzzy, c-format
  55745595msgid "Queue: %s%s"
  5575 msgstr "Cua: %s%s"
   5596msgstr "Cua: %s%d %c"
  55765597
  55775598#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:384
   
  55905611#: resources.h:606
  55915612msgid "R&eboot system"
  5592 msgstr "Arranca de nou el sist&ema"
   5613msgstr "R&eengega el sistema"
  55935614
  55945615#: resources.h:520
   
  55985619#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:589
  55995620msgid "Raw FTP command"
  5600 msgstr "Introduïx l'orde FTP específica..."
   5621msgstr "Introdueix l'orde FTP específica..."
  56015622
  56025623#: resources.h:138
   
  56055626
  56065627#: resources.h:567 resources.h:581
   5628#, fuzzy
  56075629msgid "Re&fresh"
  5608 msgstr "Re&fresca"
   5630msgstr "&Refresca"
  56095631
  56105632#: resources.h:63
   
  56375659msgid "Really delete %d directory with its contents?"
  56385660msgid_plural "Really delete %d directories with their contents?"
  5639 msgstr[0] "Esteu segur que voleu suprimir %d directori amb el seu contingut?"
  5640 msgstr[1] "Esteu segur que voleu suprimir %d directoris amb el seu contingut?"
   5661msgstr[0] "Voleu suprimir realment %d directori amb els seus continguts?"
   5662msgstr[1] "Voleu suprimir realment %d directoris amb llurs continguts?"
  56415663
  56425664#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1655
   
  56455667msgid "Really delete %d file?"
  56465668msgid_plural "Really delete %d files?"
  5647 msgstr[0] "Esteu segur que voleu suprimir %d fitxer?"
  5648 msgstr[1] "Esteu segur que voleu suprimir %d fitxers?"
   5669msgstr[0] "Voleu suprimir realment %d fitxer?"
   5670msgstr[1] "Voleu suprimir realment %d fitxers?"
  56495671
  56505672#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1662
   
  56525674#, c-format
  56535675msgid "Really delete %s and %s?"
  5654 msgstr "Esteu segur que voleu suprimir %s i %s?"
   5676msgstr "Voleu suprimir realment %s i %s?"
  56555677
  56565678#: ../../locales/../src/engine/local_filesys.cpp:136
  56575679#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1121
  56585680msgid "Really delete all selected files and/or directories?"
  5659 msgstr ""
  5660 "Esteu segur que voleu suprimir els fitxers i/o directoris seleccionats?"
   5681msgstr "Realment voleu esborrar els fitxers i/o directoris seleccionats?"
  56615682
  56625683#: ../../locales/../src/interface/queueview_failed.cpp:17
   
  56835704"If you continue, your connection will be disconnected."
  56845705msgstr ""
  5685 "La informació de reconnexió no es pot esborrar mentre s'està connectat a un "
  5686 "servidor.\n"
  5687 "Si continueu, la connexió es tancarà."
   5706"La informació de reconnexió no pot ser esborrada mentre s'està connectat a "
   5707"un servidor.\n"
   5708"Si continueu, la connexió serà tancada."
  56885709
  56895710#: resources.h:735
   
  57095730#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:843
  57105731msgid "Remote certificate not trusted."
  5711 msgstr "El certificat remot no és de confiança."
   5732msgstr "No s'ha validat el certificat remot."
  57125733
  57135734#: resources.h:366 ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1186
   
  57205741#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:724
  57215742msgid "Remote file search"
  5722 msgstr "Busca de fitxers remots"
   5743msgstr "Cerca de fitxers remots"
  57235744
  57245745#: resources.h:205
   
  57365757"supported by the current site's servertype (%s)."
  57375758msgstr ""
  5738 "El camí remot no es pot analitzar. Assegureu-vos que és un camí absolut "
   5759"El camí remot no pot ser analitzat. Assegureu-vos que és un camí absolut "
  57395760"vàlid i l'accepta el tipus de servidor actual (%s)."
  57405761
   
  57455766"supported by the servertype (%s) selected on the parent site."
  57465767msgstr ""
  5747 "El camí remot no es pot analitzar. Assegureu-vos que és un camí absolut "
  5748 "vàlid i l'accepta el tipus de servidor (%s) seleccionat al lloc pare."
   5768"El camí remot no pot ser analitzat. Assegureu-vos que és un camí absolut "
   5769"vàlid i l'accepta el tipus de servidor actual (%s) seleccionat al lloc pare."
  57495770
  57505771#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:424
   
  57535774msgid "Remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path."
  57545775msgstr ""
  5755 "El camí remot no es pot analitzar. Assegureu-vos que és un camí absolut "
   5776"El camí remot no pot ser analitzat. Assegureu-vos que és un camí absolut "
  57565777"vàlid."
  57575778
   
  57915812#: resources.h:571 resources.h:585
  57925813msgid "Rename selected files and directories"
  5793 msgstr "Reanomena els fitxers i directoris seleccionats"
   5814msgstr "Reanomena els fitxers i directoris selecionats"
  57945815
  57955816#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3512
   
  58015822#: resources.h:471
  58025823msgid "Reporting bugs and feature requests"
  5803 msgstr "Informació d'errors i sol·licituds de funcions "
   5824msgstr ""
  58045825
  58055826#: resources.h:617 resources.h:620
   
  58305851
  58315852#: resources.h:263 resources.h:273 resources.h:837 resources.h:846
   5853#, fuzzy
  58325854msgid "Resume file transfer"
  5833 msgstr "Reprén la transferència del fitxer"
   5855msgstr "Cerca de fitxers remots"
  58345856
  58355857#: resources.h:852
   
  58535875
  58545876#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:901
   5877#, fuzzy
  58555878msgid "Root certificate is not trusted"
  5856 msgstr "El certificat arrel no és de confiança."
   5879msgstr "No s'ha validat el certificat remot."
  58575880
  58585881#: resources.h:499
   
  58665889#: resources.h:436
  58675890msgid "S&top"
  5868 msgstr "P&ara"
   5891msgstr "A&tura"
  58695892
  58705893#: resources.h:515
  58715894msgid "S&ynchronized browsing"
  5872 msgstr "Navegació s&incronitzada"
   5895msgstr "Navegació S&incronitzada"
  58735896
  58745897#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:121
   
  58785901#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:846
  58795902msgid "Save settings?"
  5880 msgstr "Voleu guardar els paràmetres?"
   5903msgstr "Voleu alçar els paràmetres?"
  58815904
  58825905#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1808
  58835906msgid "Scanning for files to add to queue"
  5884 msgstr "S'està escanejant per a trobar fitxers i afegir-los a la cua"
   5907msgstr "Escanejant per trobar fitxers per afegir a la cua"
  58855908
  58865909#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1810
  58875910msgid "Scanning for files to upload"
  5888 msgstr "S'està escanejant per a trobar fitxers i pujar-los"
   5911msgstr "Escanejant per trobar fitxers per penjar"
  58895912
  58905913#: resources.h:432
   5914#, fuzzy
  58915915msgid "Search &conditions:"
  5892 msgstr "&Condicions de busca:"
   5916msgstr "Les condicions de cerca no són vàlides: %s"
  58935917
  58945918#: resources.h:430
   5919#, fuzzy
  58955920msgid "Search &directory:"
  5896 msgstr "&Directori de busca:"
   5921msgstr "Directori de cerca:"
  58975922
  58985923#: resources.h:994
  58995924msgid "Search for files recursively."
  5900 msgstr "Busca fitxers recursivament."
   5925msgstr "Cerca fitxers recursivament."
  59015926
  59025927#: resources.h:539
  59035928msgid "Search server for files"
  5904 msgstr "Busca fitxers al servidor"
   5929msgstr "Cerca fitxers al servidor"
  59055930
  59065931#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:525
   
  59105935#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:564
  59115936#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:577
  5912 msgid "See also: http://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"
  5913 msgstr "Visiteu també: http://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"
   5937msgid "See also: https://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"
   5938msgstr "Veure també: https://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"
  59145939
  59155940#: resources.h:374
  59165941msgid "Sele&ct server"
  5917 msgstr "Sele&ccioneu un servidor"
   5942msgstr "Sele&cciona servidor"
  59185943
  59195944#: resources.h:720
  59205945msgid "Select &page:"
  5921 msgstr "Seleccioneu una &pàgina:"
   5946msgstr "Selecciona una &pàgina:"
  59225947
  59235948#: resources.h:870
  59245949msgid "Select Theme"
  5925 msgstr "Seleccioneu un tema:"
   5950msgstr "Selecciona un tema:"
  59265951
  59275952#: resources.h:830
   
  59295954"Select default action to perform if target file of a transfer already exists."
  59305955msgstr ""
  5931 "Seleccioneu l'acció per defecte que s'ha de dur a terme si el fitxer destí "
  5932 "d'una transferència ja existix."
   5956"Seleccioneu una acció per defecte per dur a terme si el fitxer destí d'una "
   5957"transferència ja existeix."
  59335958
  59345959#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1693
  59355960#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:162
  59365961msgid "Select default editor"
  5937 msgstr "Seleccioneu un editor per defecte"
   5962msgstr "Selecciona un editor per defecte"
  59385963
  59395964#: ../../locales/../src/interface/defaultfileexistsdlg.cpp:18
   
  59425967"selection is valid only for the current session."
  59435968msgstr ""
  5944 "Seleccioneu una acció per defecte de fitxer existent si el fitxer destí ja "
  5945 "existix. Esta selecció només serà vàlida per a la sessió actual."
   5969"Seleccioneu una acció de fitxer existent per defecte si el fitxer destí ja "
   5970"existeix. Esta selecció només serà vàlida per la sessió actual."
  59465971
  59475972#: ../../locales/../src/interface/defaultfileexistsdlg.cpp:16
   
  59505975"the queue."
  59515976msgstr ""
  5952 "Seleccioneu una acció per defecte de fitxer existent només per als fitxers "
   5977"Seleccioneu una acció de fitxer existent per defecte només pels fitxers "
  59535978"seleccionats a la cua."
  59545979
  59555980#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:328
  59565981msgid "Select download location for package"
  5957 msgstr "Seleccioneu la ubicació de baixada del paquet"
   5982msgstr "Seleccioneu la ubicació de baixada pel paquet"
  59585983
  59595984#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:360
  59605985msgid "Select file containing private key"
  5961 msgstr "Seleccioneu el fitxer que conté la clau privada"
   5986msgstr "Selecciona el fitxer que conté la clau privada"
  59625987
  59635988#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:38
  59645989msgid "Select file for exported data"
  5965 msgstr "Seleccioneu el fitxer per a les dades exportades"
   5990msgstr "Selecciona el fitxer per a les dades exportades"
  59665991
  59675992#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:34
  59685993msgid "Select file for exported queue"
  5969 msgstr "Seleccioneu el fitxer per a la cua d'exportació"
   5994msgstr "Selecciona el fitxer per a la cua d'exportació"
  59705995
  59715996#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:36
  59725997msgid "Select file for exported settings"
  5973 msgstr "Seleccioneu el fitxer per a la configuració exportada"
   5998msgstr "Selecciona el fitxer per la configuració exportada"
  59745999
  59756000#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:32
  59766001#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2673
  59776002msgid "Select file for exported sites"
  5978 msgstr "Seleccioneu el fitxer per als llocs exportats"
   6003msgstr "Selecciona el fitxer per als llocs exportats"
  59796004
  59806005#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:16
  59816006msgid "Select file to import settings from"
  5982 msgstr "Seleccioneu el fitxer des d'on s'ha d'importar la configuració."
   6007msgstr "Selecciona el fitxer des d'on s'ha d'importar la configuració."
  59836008
  59846009#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:246
  59856010msgid "Select file to upload"
  5986 msgstr "Seleccioneu el fitxer que s'ha de pujar"
   6011msgstr "Seleccioneu el fitxer per pujar"
  59876012
  59886013#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:304
  59896014msgid "Select filename for converted keyfile"
  5990 msgstr "Seleccioneu el fitxer per al fitxer de claus convertit"
   6015msgstr "Selecciona el fitxer pel fitxer de claus convertit"
  59916016
  59926017#: resources.h:420
  59936018#, no-c-format
  59946019msgid "Select how these files should be opened."
  5995 msgstr "Seleccioneu com s'han d'obrir estos fitxers."
   6020msgstr "Selecciona com s'han d'obrir estos arxius."
  59966021
  59976022#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:831
  59986023msgid "Select target download directory"
  5999 msgstr "Seleccioneu el directori de baixada de destí"
   6024msgstr "Seleccioneu el directori de baixada de destinació"
  60006025
  60016026#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:241
  60026027msgid "Select target filename"
  6003 msgstr "Seleccioneu el nom del fitxer destí"
   6028msgstr "Selecciona el nom del fitxer destí"
  60046029
  60056030#: resources.h:290
  60066031msgid "Select the categories to export:"
  6007 msgstr "Seleccioneu les categories que s'han d'exportar:"
   6032msgstr "Selecciona les categories a exportar:"
  60086033
  60096034#: resources.h:281
  60106035msgid "Select the private data you would like to delete."
  6011 msgstr "Seleccioneu les dades privades que voleu suprimir."
   6036msgstr "Selecciona les dades privades que vulgueu esborrar."
  60126037
  60136038#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:798
   
  60166041msgid_plural "Selected %d directories with their contents for transfer."
  60176042msgstr[0] ""
  6018 "S'ha seleccionat %d directori amb el seu contingut per a transferir-lo."
   6043"S'ha seleccionat %d directori amb els seus continguts per transferir."
  60196044msgstr[1] ""
  6020 "S'han seleccionat %d directoris amb el seu contingut per a transferir-los."
   6045"S'han seleccionat %d directoris amb els seus continguts per transferir."
  60216046
  60226047#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:51
   
  60246049msgid "Selected %d directory."
  60256050msgid_plural "Selected %d directories."
  6026 msgstr[0] "S'ha seleccionat %d directori."
  6027 msgstr[1] "S'han seleccionat %d directoris."
   6051msgstr[0] "Directori %d seleccionat."
   6052msgstr[1] "Directoris %d seleccionats."
  60286053
  60296054#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:796
   
  60316056msgid "Selected %d file for transfer."
  60326057msgid_plural "Selected %d files for transfer."
  6033 msgstr[0] "S'ha seleccionat %d fitxer per a transferir-lo."
  6034 msgstr[1] "S'han seleccionat %d fitxers per a transferir-los."
   6058msgstr[0] "%d fitxer seleccionat per transferir."
   6059msgstr[1] "%d fitxers seleccionats per transferir."
  60356060
  60366061#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:58
   
  60386063msgid "Selected %d file. Total size: %s"
  60396064msgid_plural "Selected %d files. Total size: %s"
  6040 msgstr[0] "S'ha seleccionat %d fitxer. Mida total: %s"
  6041 msgstr[1] "S'han seleccionat %d fitxers. Mida total: %s"
   6065msgstr[0] "Fitxer %d seleccionat. Mida total: %s"
   6066msgstr[1] "Fitxers %d seleccionats. Mida total: %s"
  60426067
  60436068#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:56
   
  60456070msgid "Selected %d file. Total size: At least %s"
  60466071msgid_plural "Selected %d files. Total size: At least %s"
  6047 msgstr[0] "S'ha seleccionat %d fitxer. Mida total: com a mínim %s"
  6048 msgstr[1] "S'han seleccionat %d fitxers. Mida total: com a mínim %s"
   6072msgstr[0] "Fitxer %d seleccionat. Mida total: Com a mínim %s"
   6073msgstr[1] "Fitxers %d seleccionats. Mida total: Com a mínim %s"
  60496074
  60506075#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:803
   
  60566081#, c-format
  60576082msgid "Selected %s and %s. Total size: %s"
  6058 msgstr "S'han seleccionat %s i %s. Mida total: %s"
   6083msgstr "%s i %s seleccionats. Mida total: %s"
  60596084
  60606085#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:66
  60616086#, c-format
  60626087msgid "Selected %s and %s. Total size: At least %s"
  6063 msgstr "S'han seleccionat %s i %s. Mida total: com a mínim %s"
   6088msgstr "%s i %s seleccionats. Mida total: Com a mínim %s"
  60646089
  60656090#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1634
   
  60676092#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:182
  60686093msgid "Selected editor does not exist."
  6069 msgstr "L'editor seleccionat no existix."
   6094msgstr "L'editor seleccionat no existeix."
  60706095
  60716096#: resources.h:319 ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2086
  60726097msgid "Selected file already being edited"
  6073 msgstr "El fitxer seleccionat ja s'està editant"
   6098msgstr "El fitxer seleccionat ja està sent editat"
  60746099
  60756100#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2665
   
  60796104#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:389
  60806105msgid "Selected file is already loaded"
  6081 msgstr "El fitxer seleccionat ja està carregat."
   6106msgstr "El fitxer seleccionat ja està carregat"
  60826107
  60836108#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2693
  60846109msgid "Selected file still being edited"
  6085 msgstr "El fitxer seleccionat encara s'està editant."
   6110msgstr "El fitxer seleccionat encara està sent editat"
  60866111
  60876112#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:295
  60886113msgid "Selected filter only works for local files."
  6089 msgstr "El fitxer seleccionar només funciona per als fitxers locals."
   6114msgstr "El fitxer seleccionar només funciona pels fitxers locals."
  60906115
  60916116#: ../../locales/../src/interface/menu_bar.cpp:305
   
  60956120msgstr ""
  60966121"L'adreça d'interés global seleccionada i el servidor actual utilitzen un "
  6097 "tipus de servidor diferent.\n"
   6122"diferent tipus de servidor.\n"
  60986123"Utilitzeu una adreça d'interés específica de lloc per a este servidor."
  60996124
  61006125#: ../../locales/../src/engine/engineprivate.cpp:281
  61016126msgid "Selected port usually in use by a different protocol."
  6102 msgstr "El port seleccionat l'utilitza normalment un altre protocol."
   6127msgstr "El port seleccionat normalment és utilitzat per un altre protocol."
  61036128
  61046129#: resources.h:742
  61056130msgid "Send FTP &keep-alive commands"
  6106 msgstr "Envia ordes FTP per a mantindre la connexió"
   6131msgstr "Envia comandes FTP per mantindre la connexió"
  61076132
  61086133#: resources.h:541
   
  61146139#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4445
  61156140msgid "Sending keep-alive command"
  6116 msgstr "S'estan enviant ordes de manteniment de la connexió"
   6141msgstr "Enviant comandes de manteniment de la connexió"
  61176142
  61186143#: resources.h:7 resources.h:31
   
  61216146
  61226147#: resources.h:81 resources.h:88
   6148#, fuzzy
  61236149msgid "Server &Type:"
  61246150msgstr "&Tipus de servidor:"
   
  61266152#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:727
  61276153msgid "Server did not properly shut down TLS connection"
  6128 msgstr "El servidor no ha tancat correctament la connexió TLS."
   6154msgstr "El servidor no ha tancat correctament la connexió TLS"
  61296155
  61306156#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4296
   
  61566182"sizes match."
  61576183msgstr ""
  6158 "El servidor no permet reprendre els fitxers > %d GB. Es finalitzarà la "
  6159 "transferència quan les mides dels fitxers coincidisquen."
   6184"El servidor podria no permetre reprendre els fitxers > %d GB. Es finalitzarà "
   6185"la transferència quan les mides dels fitxers coincidisquen."
  61606186
  61616187#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:841
   
  61646190"Manager"
  61656191msgstr ""
  6166 "El servidor requerix un compte. Especifiqueu-ne un utilitzant el gestor de "
  6167 "llocs."
   6192"El servidor podria requerir un compte. Per favor especifiqueu-ne un "
   6193"utilitzant el gestor de llocs"
  61686194
  61696195#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:677
   
  61786204msgid "Server sent passive reply with unroutable address. Passive mode failed."
  61796205msgstr ""
  6180 "El servidor ha enviat una resposta passiva amb una adreça de la qual no s'ha "
  6181 "trobat el camí. Ha fallat el mode passiu."
   6206"El servidor ha enviat una resposta passiva amb una adreça no enrutable. Ha "
   6207"fallat el mode passiu."
  61826208
  61836209#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3833
   
  61866212"instead."
  61876213msgstr ""
  6188 "El servidor ha enviat una resposta passiva amb una adreça de la qual no s'ha "
  6189 "trobat el camí. S'utilitzarà l'adreça del servidor."
   6214"El servidor ha enviat una resposta passiva amb una adreça no enrutable. "
   6215"S'utilitzarà l'adreça del servidor."
  61906216
  61916217#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:403
   
  61996225#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:521
  62006226msgid "Server sent unexpected reply."
  6201 msgstr "El servidor ha enviat una resposta estranya."
   6227msgstr "Resposta estranya del servidor."
  62026228
  62036229#: resources.h:350
  62046230msgid "Server to client MAC:"
  6205 msgstr "MAC de servidor a client:"
   6231msgstr "MAC servidor a client:"
  62066232
  62076233#: resources.h:348
  62086234msgid "Server to client cipher:"
  6209 msgstr "Clau de servidor a client:"
   6235msgstr "Clau servidor a client:"
  62106236
  62116237#: resources.h:379
   
  62276253#: resources.h:594
  62286254msgid "Set &Priority"
  6229 msgstr "Establix la &prioritat"
   6255msgstr "Estableix la &prioritat"
  62306256
  62316257#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3664
   
  62336259#, c-format
  62346260msgid "Set permissions of '%s' to '%s'"
  6235 msgstr "Establix els permisos de '%s' a '%s' "
   6261msgstr "Estableix els permisos de '%s' a '%s' "
  62366262
  62376263#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:858
  62386264msgid "SetSocketBufferSize called without socket"
  6239 msgstr "S'ha cridat SetSocketBufferSize sense sòcol."
   6265msgstr "SetSocketBufferSize cridat sense sòcol"
  62406266
  62416267#: resources.h:719
   
  62486274
  62496275#: resources.h:550
   6276#, fuzzy
  62506277msgid "Show &welcome dialog..."
  6251 msgstr "Mostra el diàleg de &benvinguda..."
   6278msgstr "Mostra este diàleg d'ajuda"
  62526279
  62536280#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2324
   
  62616288#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3119
  62626289msgid "Shutdown now"
  6263 msgstr "Para ara"
   6290msgstr "Atura ara"
  62646291
  62656292#: resources.h:298
   
  62846311#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1197
  62856312#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:1206
   6313#, fuzzy
  62866314msgid "Site Manager - Invalid data"
  6287 msgstr "Gestor de llocs: les dades no són vàlides."
   6315msgstr "El gestor de llocs ja està obert"
  62886316
  62896317#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:313
  62906318msgid "Site Manager already open"
  6291 msgstr "El gestor de llocs ja està obert."
   6319msgstr "El gestor de llocs ja està obert"
  62926320
  62936321#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2581
   
  62976325#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:3098
  62986326msgid "Site does not exist."
  6299 msgstr "El lloc no existix."
   6327msgstr "El lloc no existeix."
  63006328
  63016329#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2561
  63026330msgid "Site path has to begin with 0 or 1."
  6303 msgstr "El camí del lloc ha de començar amb 0 o 1."
   6331msgstr "El camí del lloc ha de començar amb un 0 o 1."
  63046332
  63056333#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:2605
   
  63216349"Add current connection to the site manager?"
  63226350msgstr ""
  6323 "Les adreces d'interés específiques de lloc requerixen que el servidor estiga "
  6324 "emmagatzemat al gestor de llocs.\n"
   6351"Les adreces d'interés específiques de lloc requereixen que el servidor "
   6352"estiga emmagatzemat al gestor de llocs.\n"
  63256353"Voleu afegir la connexió actual al gestor de llocs?"
  63266354
   
  63316359#: resources.h:889
  63326360msgid "Size formatting"
  6333 msgstr "Formatació de la mida"
   6361msgstr "Formatació de mida"
  63346362
  63356363#: ../../locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:61
   
  63396367
  63406368#: resources.h:265 resources.h:275 resources.h:839 resources.h:848
   6369#, fuzzy
  63416370msgid "Skip file"
  6342 msgstr "Omet el fitxer"
   6371msgstr "Obri fit&xer"
  63436372
  63446373#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1270
   
  63486377#, c-format
  63496378msgid "Skipping download of %s"
  6350 msgstr "S'està ometent la baixada de %s"
   6379msgstr "S'està omentent la baixada de %s"
  63516380
  63526381#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1274
   
  63606389#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1131
  63616390msgid "Some files are still being edited or need to be uploaded."
  6362 msgstr "Alguns fitxers encara s'estan editant o han de ser pujats."
   6391msgstr "Alguns fitxers encara estan sent editats o han de ser penjats."
  63636392
  63646393#: resources.h:682 resources.h:758
   
  63676396"their local IP address."
  63686397msgstr ""
  6369 "Alguns servidors remots mal configurats que són darrere d'un encaminador "
   6398"Alguns servidors remots mal configurats que són darrera d'un encaminador, "
  63706399"poden respondre la seua adreça IP local."
  63716400
   
  63896418#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:100
  63906419msgid "Source and path of the drop operation are identical"
  6391 msgstr "L'origen i el camí de l'operació de deixar anar són idèntics."
   6420msgstr "L'origen i el camí de l'operació de deixar anar són idèntics"
  63926421
  63936422#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:315
   
  63976426#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:139
  63986427msgid "Source and target of the drop operation are identical"
  6399 msgstr "L'origen i el destí de l'operació de deixar anar són idèntics."
   6428msgstr "L'origen i la destinació de l'operació de deixar anar són idèntics"
  64006429
  64016430#: resources.h:49
   
  64056434#: resources.h:488 ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:54
  64066435#: ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:62
   6436#, fuzzy
  64076437msgid "Speed Limits"
  64086438msgstr "Límits de velocitat"
   
  64146444#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:591
  64156445msgid "Speed limits are disabled, click to change."
  6416 msgstr "Els límits de velocitat estan desactivats, feu clic per a canviar-ho."
   6446msgstr ""
  64176447
  64186448#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:595
  64196449msgid "Speed limits are enabled, click to change."
  6420 msgstr "Els límits de velocitat estan activats, feu clic per a canviar-ho."
   6450msgstr ""
  64216451
  64226452#: resources.h:390
   
  64426472#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:176
  64436473msgid "State or province:"
  6444 msgstr "Estat o província:"
   6474msgstr ""
  64456475
  64466476#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1224
   
  64586488#: resources.h:591
  64596489msgid "Stop and remove &all"
  6460 msgstr "P&ara i suprimix-ho tot"
   6490msgstr "&Atura i suprimeix tots"
  64616491
  64626492#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:179
   
  64706500#: ../../locales/../src/interface/queueview_successful.cpp:12
  64716501msgid "Successful transfers"
  6472 msgstr "Transferències fets correctament"
   6502msgstr "Transferències exitoses"
  64736503
  64746504#: resources.h:710
  64756505msgid "Summary of test results:"
  6476 msgstr "Resum dels resultats de la prova"
   6506msgstr "Resum dels resultats del test"
  64776507
  64786508#: resources.h:458
   
  64816511"deleted."
  64826512msgstr ""
  6483 "Esta opció no afecta els enllaços simbòlics als fitxers; estos enllaços "
  6484 "simbòlics sempre s'eliminen."
  64856513
  64866514#: resources.h:993 ../../locales/../src/interface/state.cpp:249
   
  65016529#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:391
  65026530msgid "Synchronized browsing has been disabled."
  6503 msgstr "La navegació sincronitzada s'ha inhabilitat."
   6531msgstr "La navegació sincronitzada ha estat inhabilitada."
  65046532
  65056533#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:86
   
  65156543#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2468
  65166544msgid "Syntax error in command line"
  6517 msgstr "Hi ha un error de sintaxi en la línia d'ordes."
   6545msgstr "Error de sintaxi en la línia de comandes"
  65186546
  65196547#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:85
   
  65226550
  65236551#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:332
   6552#, fuzzy
  65246553msgid "TLS/SSL connection established, sending HTTP request"
  6525 msgstr "S'ha establit la connexió TLS/SSL, s'està enviant la sol·licitud HTTP"
   6554msgstr "Connexió establerta, enviant petició HTTP"
  65266555
  65276556#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:403
  65286557msgid "TLS/SSL connection established, waiting for welcome message..."
  65296558msgstr ""
  6530 "S'ha establit la connexió TLS/SSL, s'està esperant el missatge de "
  6531 "benvinguda..."
   6559"S'ha establit la connexió TLS/SSL, s'està esperant missatge de benvinguda..."
  65326560
  65336561#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:407
   
  65376565#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:445
  65386566msgid "TTL expired"
  6539 msgstr "Ha vençut la connexió TTL."
   6567msgstr "TTL vençut"
  65406568
  65416569#: resources.h:47
  65426570msgid "Target file already exists"
  6543 msgstr "El fitxer de destí ja existix."
   6571msgstr "El fitxer de destinació ja existeix."
  65446572
  65456573#: resources.h:53
  65466574msgid "Target file:"
  6547 msgstr "Fitxer de destí:"
   6575msgstr "Fitxer objectiu:"
  65486576
  65496577#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1873
  65506578msgid "Target filename already exists, really continue?"
  6551 msgstr "El fitxer de destí ja existix, voleu continuar?"
   6579msgstr "El fitxer de destinació ja existeix, voleu continuar?"
  65526580
  65536581#: resources.h:709
  65546582msgid "Test results"
  6555 msgstr "Resultats de la prova"
   6583msgstr "Resultats del test"
  65566584
  65576585#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4313
  65586586msgid "Testing resume capabilities of server"
  6559 msgstr "S'estan provant les capacitats de reprendre fitxers del servidor"
   6587msgstr "Provant les capacitats de reprende fitxers del servidor"
  65606588
  65616589#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:312
   
  65656593"then."
  65666594msgstr ""
  6567 "El gestor de llocs està obert en una altra instància del FileZilla 3.\n"
  6568 "Voleu continuar? En este cas, els canvis al gestor de llocs no es guardaran."
   6595"El gestor de llocs està obert per una altra instància de FileZilla 3.\n"
   6596"Voleu continuar? Qualsevol canvi al gestor de llocs no serà alçat en este "
   6597"cas."
  65696598
  65706599#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:104
   
  65736602"Please close it or the data cannot be deleted."
  65746603msgstr ""
  6575 "El gestor de llocs està obert en una altra instància del FileZilla 3.\n"
  6576 "Tanqueu-la o no es podran esborrar les dades."
   6604"El gestor de llocs està obert per una altra instància de FileZilla 3.\n"
   6605"Per favor, tanqueu-la o no es podran esborrar les dades."
  65776606
  65786607#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:422
   
  65976626#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:487
  65986627msgid "The connection is encrypted. Click icon for details."
  6599 msgstr ""
  6600 "La connexió està xifrada. Feu clic a la icona per a obtindre'n més detalls."
   6628msgstr "La connexió està xifrada. Cliqueu a la icona per a més detalls."
  66016629
  66026630#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_ftpproxy.cpp:89
  66036631msgid "The custom login sequence cannot be empty."
  6604 msgstr "La seqüència d'entrada personalitzada no pot ser buida."
   6632msgstr "La seqüència d'entrada personalitzada no pot estar buida."
  66056633
  66066634#: resources.h:423 ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1673
  66076635#, no-c-format
  66086636msgid "The default editor for text files could not be found."
  6609 msgstr "L' editor per defecte dels fitxers de text no s'ha pogut trobar."
   6637msgstr "L' editor per defecte per als arxius de text no ha pogut ser trobat."
  66106638
  66116639#: resources.h:422
  66126640#, c-format
  66136641msgid "The default editor for text files is '%s'."
  6614 msgstr "L'editor per defecte dels fitxers de text és '%s' ."
   6642msgstr "L'editor per defecte dels arxius de text és '%s' ."
  66156643
  66166644#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:147
   
  66186646#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:254
  66196647msgid "The entered filter name already exists."
  6620 msgstr "El nom del filtre ja existix."
   6648msgstr "El nom del filtre ja existeix"
  66216649
  66226650#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_filetype.cpp:160
  66236651#, c-format
  66246652msgid "The extension '%s' does already exist in the list"
  6625 msgstr "La extensió '%s' ja existix a la llista."
   6653msgstr "La extensió '%s' ja existeix a la llista"
  66266654
  66276655#: ../../locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:246
   
  66326660"Please enter a new name:"
  66336661msgstr ""
  6634 "El fitxer %s ja existix.\n"
   6662"El fitxer %s ja existeix.\n"
  66356663"Escriviu un altre nom."
  66366664
   
  66456673msgstr ""
  66466674"No s'ha pogut obrir el fitxer '%s':\n"
  6647 "El programa associat (%s) no s'ha pogut trobar.\n"
  6648 "Comproveu les associacions de tipus de fitxers."
   6675"El programa associat (%s) no ha pogut ser trobat.\n"
   6676"Per favor comprova les teves associacions d'arxius."
  66496677
  66506678#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:222
   
  66566684#, c-format
  66576685msgid "The file '%s' could not be loaded."
  6658 msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer '%s'."
   6686msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer '%s' "
  66596687
  66606688#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2057
   
  66676695msgstr ""
  66686696"No s'ha pogut obrir el fitxer '%s':\n"
  6669 "No s'ha associat cap programa amb este tipus de fitxer al vostre sistema."
   6697"Cap programa ha estat associat amb este tipus de fitxer en l'el vostre "
   6698"sistema."
  66706699
  66716700#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2102
   
  66776706msgstr ""
  66786707"No s'ha pogut obrir el fitxer '%s':\n"
  6679 "L'orde associada ha fallat."
   6708"L'orde associada ha fallat"
  66806709
  66816710#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:268
   
  66876716"Would you like to convert it into a supported, unprotected format?"
  66886717msgstr ""
  6689 "El fitxer '%s' no un format compatible amb el FileZilla.\n"
  6690 "A més, el fitxer està protegit amb contrasenya. Els fitxers de claus "
  6691 "protegits amb contrasenya encara no són compatibles amb el FileZilla.\n"
   6718"El fitxer '%s' no està en un format compatible amb el FileZilla.\n"
   6719"A més el fitxer està protegit amb contrasenya. Els fitxers de claus "
   6720"protegits amb contrasenyes encara no són compatibles amb el FileZilla.\n"
  66926721"Voleu convertir-lo a un format compatible desprotegit?"
  66936722
   
  66986727"Would you like to convert it into a supported format?"
  66996728msgstr ""
  6700 "El fitxer '%s' no un format compatible amb el FileZilla.\n"
   6729"El fitxer '%s' no està en un format compatible amb el FileZilla.\n"
  67016730"Voleu convertir-lo a un format compatible desprotegit?"
  67026731
   
  67146743#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:144
  67156744msgid "The file selected as default editor does not exist."
  6716 msgstr "El fitxer seleccionat com a editor per defecte no existix."
   6745msgstr "El fitxer seleccionat com a editor per defecte no existeix."
  67176746
  67186747#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:96
   
  67266755"El fitxer que heu seleccionat conté dades del gestor de llocs d'una versió "
  67276756"anterior del FileZilla.\n"
  6728 "Per les diferències en la forma de guardar les dades, només el servidor, el "
  6729 "port, l'usuari i la contrasenya s'importaran.\n"
   6757"Per les diferències a la forma d'alçar les dades, només el servidor, port, "
   6758"usuari i contrasenya seran importats.\n"
  67306759"Voleu continuar amb la importació?"
  67316760
   
  67416770#, c-format
  67426771msgid "The following character will be replaced: %s"
  6743 msgstr "Es reemplaçarà el caràcter següent: %s"
   6772msgstr ""
  67446773
  67456774#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:65
  67466775#, c-format
  67476776msgid "The following characters will be replaced: %s"
  6748 msgstr "Es reemplaçaran els caràcters següents: %s"
   6777msgstr ""
  67496778
  67506779#: resources.h:327
  67516780msgid "The following files are currently being edited:"
  6752 msgstr "Els fitxers següents s'estan editant:"
   6781msgstr "Els següents fitxers estan sent editats:"
  67536782
  67546783#: resources.h:462
  67556784msgid "The free open source FTP solution"
  6756 msgstr "La solució de programari lliure de codi obert per al FTP "
   6785msgstr ""
  67576786
  67586787#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:290
  67596788msgid "The global bookmarks could not be saved."
  6760 msgstr "No s'han pogut guardar les adreces d'interés."
   6789msgstr "No s'han pogut alçar les adreces d'interés."
  67616790
  67626791#: resources.h:965
   
  67726801#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:78
  67736802msgid "The limit needs to be between 1 and 2000 MiB"
  6774 msgstr "El límit cal que siga entre 1 i 2000 MiB."
   6803msgstr "El límit cal que siga entre 1 i 2000 MiB"
  67756804
  67766805#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:275
   
  67806809"Disable synchronized browsing and continue changing the local directory?"
  67816810msgstr ""
  6782 "El directori local '%s' no és davall de l'arrel sincronitzada (%s).\n"
  6783 "Voleu desactivar la navegació sincronitzada i continuar canviant el "
  6784 "directori local?"
   6811"El directori local '%s' no està sota l'arrel sincronitzada (%s).\n"
   6812"Desactivo la navegació sincronitzada i continuo canviant el directori local?"
  67856813
  67866814#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:76
   
  67976825"FileZilla and to start the installation."
  67986826msgstr ""
  6799 "S'ha baixat l'última versió. Feu clic a Finalitza per a tancar el FileZilla "
  6800 "i començar la instal·lació."
   6827"La darrera versió ha estat baixada. Cliqueu a Finalitza per a tancar el "
   6828"FileZilla i començar la instal·lació."
  68016829
  68026830#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:609
   6831#, fuzzy
  68036832msgid ""
  68046833"The most recent version has been downloaded. Please install it the same way "
  68056834"you installed this version."
  68066835msgstr ""
  6807 "S'ha baixat la versió més recent. Instal·leu-la tal com vau instal·lar esta "
  6808 "versió."
   6836"S'ha baixat la versió més recent. Per favor, instal·leu-la tal i com vau "
   6837"instal·lar esta versió."
  68096838
  68106839#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1930
  68116840#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1957
  68126841msgid "The queue will not be saved."
  6813 msgstr "No es guardarà la cua. "
   6842msgstr "No s'alçarà la cua. "
  68146843
  68156844#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1018
   
  68196848"Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
  68206849msgstr ""
  6821 "El directori remot '%s' no és davall de l'arrel sincronitzada (%s).\n"
  6822 "Voleu desactivar la navegació sincronitzada i continuar canviant el "
  6823 "directori remot?"
   6850"El directori remot '%s' no està sota l'arrel sincronitzada (%s).\n"
   6851"Desactivo la navegació sincronitzada i continuo canviant el directori remot?"
  68246852
  68256853#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:85
   
  68316859"The selected file contains importable data for the following categories:"
  68326860msgstr ""
  6833 "El fitxer seleccionat conté dades importables de les categories següents:"
   6861"El fitxer seleccionat conté dades importables de les següents categories:"
  68346862
  68356863#: resources.h:320
  68366864msgid "The selected file is already being edited:"
  6837 msgstr "El fitxer seleccionat ja s'està editant."
   6865msgstr "El fitxer seleccionat ja està sent editat."
  68386866
  68396867#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2693
   
  68416869"The selected file is still opened in some other program, please close it."
  68426870msgstr ""
  6843 "El fitxer seleccionat ja està obert en algun altre programa. Tanqueu-lo."
   6871"El fitxer seleccionat ja està obert en algun altre programa. per favor, "
   6872"tanqueu-lo."
  68446873
  68456874#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2069
   
  68506879"Do you really want to continue?"
  68516880msgstr ""
  6852 "El fitxer seleccionat s'executarà directament.\n"
  6853 "Això pot ser perillós i malmetre el sistema.\n"
   6881"El fitxer seleccionat serà executat directament.\n"
   6882"Això pot ser perillós i malmetre el vostre sistema.\n"
  68546883"Esteu segur que voleu continuar?"
  68556884
   
  68606889#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:574
  68616890msgid "The server sent an unexpected or unrecognized reply."
  6862 msgstr "El servidor ha enviat una resposta no reconeguda."
   6891msgstr "El servidor ha enviat una resposta no reconeixible."
  68636892
  68646893#: resources.h:105
  68656894msgid "The server uses following charset encoding for filenames:"
  6866 msgstr "El servidor utilitza la codificació següent per als noms de fitxers:"
   6895msgstr "El servidor utilitza la següent codificació pels noms de fitxers:"
  68676896
  68686897#: resources.h:2
   
  68716900"certificate to make sure the server can be trusted."
  68726901msgstr ""
  6873 "El certificat del servidor és desconegut. Examineu acuradament el certificat "
  6874 "per a assegurar-vos que podeu confiar en el servidor."
   6902"El certificat del servidor és desconegut. Per favor, examineu curosament el "
   6903"certificat per assegurar-vos que podeu confiar en el servidor."
  68756904
  68766905#: resources.h:186
   6906#, fuzzy
  68776907msgid ""
  68786908"The server's host key does not match the key that has been cached. This "
   
  68806910"actually trying to connect to another computer pretending to be the server."
  68816911msgstr ""
  6882 "La clau del servidor no concorda amb la guardada a la memòria cau. Això "
   6912"La clau de l'amfitrió no concorda amb la alçada a la memòria cau. Això "
  68836913"significa que l'administrador ha canviat la clau del servidor o bé que "
  68846914"s'està connectant a un altre ordinador que s'intenta fer passar pel "
  68856915"servidor.\n"
  6886 "Si el canvi de clau ha estat inesperat, contacteu amb l'administrador del "
  6887 "servidor."
   6916"Si el canvi de clau ha estat inesperat, per favor, contacteu amb "
   6917"l'administrador del servidor."
  68886918
  68896919#: resources.h:174
   
  68936923msgstr ""
  68946924"La clau de l'amfitrió és desconeguda. No hi ha cap garantia que el servidor "
  6895 "és l'ordinador que penseu que és."
   6925"es l'ordinador que penseu que és."
  68966926
  68976927#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:82
   
  69006930"settings to have effect."
  69016931msgstr ""
  6902 "La configuració s'ha importat. Heu de reiniciar el FileZilla perquè la "
  6903 "configuració nova tinga efecte."
   6932"La configuració ha estat importada. Heu de reiniciar el FileZilla perquè la "
   6933"nova configuració tinga efecte."
  69046934
  69056935#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3107
   6936#, fuzzy
  69066937msgid "The system will soon reboot unless you click Cancel."
  69076938msgstr "El sistema es reiniciarà prompte si no premeu Cancel·la."
  69086939
  69096940#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3105
   6941#, fuzzy
  69106942msgid "The system will soon shut down unless you click Cancel."
  69116943msgstr "El sistema s'apagarà prompte si no premeu Cancel·la."
   
  69166948"Please choose an action."
  69176949msgstr ""
  6918 "El fitxer destí ja existix.\n"
  6919 "Trieu una acció."
   6950"El fitxer destí ja existeix.\n"
   6951"Per favor, escolliu una acció."
  69206952
  69216953#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:846
  69226954msgid "The test did not succeed. Do you really want to save the settings?"
  6923 msgstr "La prova no ha reeixit. Esteu segur que voleu guardar la configuració?"
   6955msgstr "La prova no ha reeixit. Esteu segur que voleu alçar la configuració?"
  69246956
  69256957#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:127
   
  69406972"FileZilla."
  69416973msgstr ""
  6942 "Això vol dir que algun encaminador (router) o tallafoc està encara "
   6974"Això vol dir que algun encaminador (router) o tallafocs està encara "
  69436975"interferint amb el FileZilla."
  69446976
   
  69486980"return your internal address."
  69496981msgstr ""
  6950 "Això només funciona si no sou darrere d'un encaminador (router), si no el "
  6951 "vostre sistema tornarà l'adreça interna."
   6982"Això només fuciona si no sou darrere un encaminador (router), sinó el vostre "
   6983"sistema retornarà l'adreça interna."
  69526984
  69536985#: resources.h:665
   
  69576989msgstr ""
  69586990"Este auxiliar vos ajudarà a configurar correctament qualsevol encaminador "
  6959 "(router) o tallafoc que tingueu i prova la vostra configuració."
   6991"(router) o tallafocs que tingueu i provar la vostra configuració."
  69606992
  69616993#: resources.h:883
   
  69797011"seconds."
  69807012msgstr ""
  6981 "Desplaçaments de zona horària: servidor: %d segons. Local: %d segons. "
  6982 "Diferència: %d segons."
   7013"Òfsets de zona horària: Servidor: %d segons. Local: %d segons. Diferència: %"
   7014"d segons."
  69837015
  69847016#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:174
   
  69947026msgid "To do this, the directory trees need to be both shown or both hidden."
  69957027msgstr ""
  6996 "Per a fer això, ambdós arbres de directori han de ser visibles o ocults."
   7028"Per fer això, els arbres de directoris necessiten estar amagats o mostrats "
   7029"ambdós."
  69977030
  69987031#: resources.h:780
   
  70017034"keys to use."
  70027035msgstr ""
  7003 "Per a ser compatible amb l'autenticació de clau pública, el FileZilla ha de "
  7004 "saber quines claus privades ha d'utilitzar."
   7036"Per ser compatible amb l'autentificació de clau pública, el FileZilla "
   7037"necessita saber quines claus privades utilitzar."
  70057038
  70067039#: resources.h:990
   7040#, fuzzy
  70077041msgid ""
  70087042"Toggle directory comparison. Right-click to change comparison mode.\n"
   
  70177051"\n"
  70187052"Colors:\n"
  7019 "Groc: el fitxer només existix a una banda.\n"
  7020 "Verd: el fitxer és més recent que el fitxer no marcat a l'altra banda.\n"
  7021 "Roig: la mida dels fitxers és diferent."
   7053"Groc: El fitxer només existeix a una banda\n"
   7054"Verd: El fitxer es més nou que el fitxer no marcat a l'altra banda\n"
   7055"Roig: Mides de fitxers diferents"
  70227056
  70237057#: resources.h:992
   
  70537087#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:605
  70547088msgid "Too long header line"
  7055 msgstr "La línia de capçalera és massa llarga."
   7089msgstr "Línia de capçalera massa llarga"
  70567090
  70577091#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:666
  70587092msgid "Too many redirects"
  7059 msgstr "Hi ha massa redireccions."
   7093msgstr "Massa redireccions"
  70607094
  70617095#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:216
   
  70827116
  70837117#: resources.h:869
   7118#, fuzzy
  70847119msgid "Transfer Queue"
  7085 msgstr "Cua de transferències"
   7120msgstr "Cua de &transferències"
  70867121
  70877122#: resources.h:97
   7123#, fuzzy
  70887124msgid "Transfer Settings"
  70897125msgstr "Paràmetres de transferència"
   
  71107146#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3022
  71117147#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3025
   7148#, fuzzy
  71127149msgid "Transfers finished"
  7113 msgstr "Les transferències han finalitzat."
   7150msgstr "Paràmetres de transferència"
  71147151
  71157152#: resources.h:827
  71167153msgid "Treat files &without extension as ASCII file"
  7117 msgstr "Tracta els fit&xers sense extensió com a fitxers ASCII."
   7154msgstr "Tracta els fit&xers sense extensió com fitxers Ascii"
  71187155
  71197156#: resources.h:823
  71207157msgid "Treat the &following filetypes as ASCII files:"
  7121 msgstr "Tracta els següents tipus de &fitxers com a fitxers ASCII:"
   7158msgstr "Tracta els següents tipus de &fitxers com fitxers ASCII:"
  71227159
  71237160#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:875
   
  71317168#: resources.h:193
  71327169msgid "Trust the new key and carry on connecting?"
  7133 msgstr "Confieu en la clau nova i voleu continuar amb la connexió?"
   7170msgstr "Confieu en la nova clau i voleu continuar amb la connexió?"
  71347171
  71357172#: resources.h:22
   
  71687205#: resources.h:884
  71697206msgid "U&se system defaults"
  7170 msgstr "Utilitza el&s valors per defecte del sistema"
   7207msgstr "Utilitza el&s valors del sistema per defecte"
  71717208
  71727209#: resources.h:764
   
  71917228msgid "Unknown FTP proxy type, cannot generate login sequence."
  71927229msgstr ""
  7193 "El tipus de servidor intermediari FTP és desconegut, no es poden generar les "
  7194 "dades d'entrada."
   7230"Tipus de servidor intermediari FTP desconegut, no es pot generar les dades "
   7231"d'entrada."
  71957232
  71967233#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:368
  71977234#, c-format
  71987235msgid "Unknown SOCKS protocol version: %d"
  7199 msgstr "La versió del protocol SOCKS és desconeguda: %d"
   7236msgstr "Versió del protocol SOCKS desconeguda: %d"
  72007237
  72017238#: resources.h:1
  72027239msgid "Unknown certificate"
  7203 msgstr "El certificat és desconegut."
   7240msgstr "Certificat desconegut"
  72047241
  72057242#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:410
   
  72087245"well-formed XML document."
  72097246msgstr ""
  7210 "S'ha produït un error desconegut en obrir el fitxer. Assegureu-vos que el "
  7211 "fitxer és accessible i que és un document XML ben format."
   7247"Error desconegut en obrir l'arxiu.Assegura't que l'arxiu pot ser accesible i "
   7248"que és un document XML ben format."
  72127249
  72137250#: resources.h:173
  72147251msgid "Unknown host key"
  7215 msgstr "La clau de l'amfitrió és desconeguda."
   7252msgstr "Clau de l'amfitrió desconeguda"
  72167253
  72177254#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:378
   
  72217258"subnegotiation: %d"
  72227259msgstr ""
  7223 "La versió del protocol SOCKS de subnegociació d'auntenticació Usuari/"
  7224 "Contrasenya és desconeguda: %d "
   7260"Versió del protocol SOCKS de subnegociació d'Auntentificació Usuari/"
   7261"Contrasenya desconeguda: %d "
  72257262
  72267263#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:455
  72277264msgid ""
  72287265"Unknown root element, the file does not appear to be generated by FileZilla."
  7229 msgstr ""
  7230 "L'element arrel és desconegut, el fitxer no sembla generat pel Filezilla."
   7266msgstr "Element arrel desconegut, l'arxiu no pareix generat per Filezilla."
  72317267
  72327268#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:596
   
  72367272"mode has to be used."
  72377273msgstr ""
  7238 "A no ser que estos problemes se solucionen, el mode FTP actiu no funcionarà "
   7274"A no ser que estos problemes es solucionen, el mode actiu FTP no funcionarà "
  72397275"i s'haurà d'utilitzar el mode passiu."
  72407276
   
  72447280"mode has to be used."
  72457281msgstr ""
  7246 "A no ser que este problema se solucione, el mode FTP actiu no funcionarà i "
   7282"A no ser que este problema es solucione, el mode FTP actiu no funcionarà i "
  72477283"s'haurà d'utilitzar el mode passiu."
  72487284
  72497285#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:872
   7286#, fuzzy
  72507287msgid "Unsupported certificate type"
  7251 msgstr "Este tipus de certificat no és compatible."
   7288msgstr "Redirecció no compatible"
  72527289
  72537290#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:650
  72547291msgid "Unsupported redirect"
  7255 msgstr "La redirecció no és compatible."
   7292msgstr "Redirecció no compatible"
  72567293
  72577294#: resources.h:331
  72587295msgid "Up&load and unedit"
  7259 msgstr "Pu&ja i desfés els canvis"
   7296msgstr "Pu&ja i desedita"
  72607297
  72617298#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:137
   
  72757312#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1245
  72767313msgid "Upload failed"
  7277 msgstr "La pujada ha fallat."
   7314msgstr "La pujada ha fallat"
  72787315
  72797316#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:603
  7280 #, c-format
   7317#, fuzzy, c-format
  72817318msgid "Upload limit: %s/s"
  7282 msgstr "Límit de pujada: %s/s"
   7319msgstr "Límit de &pujada:"
  72837320
  72847321#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:605
   7322#, fuzzy
  72857323msgid "Upload limit: none"
  7286 msgstr "Límit de pujada: cap"
   7324msgstr "Límit de &pujada:"
  72877325
  72887326#: resources.h:642
   
  73117349#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1440
  7312