Changeset 3358


Ignore:
Timestamp:
Jan 19, 2017, 11:29:58 AM (4 years ago)
Author:
joamuran
Message:

fixed i18n

Location:
lliurex-guard/trunk/fuentes
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lliurex-guard/trunk/fuentes/admin-center-lliurex-guard.install/lliurex-guard/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r3052 r3358  
  66      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
  77    },
  8     "Welcome to lliurex guard" : ["Benvingut al LliureX Guard"],
   8    "Welcome to lliurex guard" : ["Configuració del LliureX Guard"],
  99    "lliurex_guard_short_description":["Configureu l'accés a llocs web des de l'aula"],
  1010    "lliurex_guard_description": ["Amb el LliureX Guard podeu restringir o permetre l'accés a determinats llocs web."],
  11     "LliurexGuard Start!" : ["Iniciant el lliurex guard!"],
  12     "Shoing lliurex-guard_Content-filter": ["Mostrant el lliurex-guard_Content-filter"],
   11    "LliurexGuard Start!" : ["S'està iniciant el lliurex guard!"],
   12    "Shoing lliurex-guard_Content-filter": ["S'està mostrant el lliurex-guard_Content-filter"],
  1313    "Content Filter" : ["Filtre de continguts"],
  1414    "Set Default Policy" : ["Estableix la política per defecte"],
  1515    "Edit Blacklist" : ["Edita la llista negra"],
  16     "Edit Whitelist" : ["Edita la llita blanca"],
   16    "Edit Whitelist" : ["Edita la llista blanca"],
  1717    "Set Default Policy.desc" : ["Establiu una política per defecte restrictiva o permissiva"],
  1818    "Edit Blacklist.desc" : ["Establiu les llistes de dominis prohibits per a una política permissiva"],
  19     "Edit Whitelist.desc" : ["Establiu la llista de dominis permessos per a una política restrictiva"],
   19    "Edit Whitelist.desc" : ["Establiu la llista de dominis permesos per a una política restrictiva"],
  2020    "llx.guard.Service.Status":["Estat del LliureX Guard"],
  2121    "llx.guard.status":["Estat del servei"],
   
  2727    "llx-guard.policy.permissive":["Política permissiva"],
  2828    "llx-guard.policy.restrictive":["Política restrictiva"],
  29     "llx-guard.policy.default.description":["Accepta tots els dominis definits a la Llista Blanca, i restringeix l'accés a tots els dominis definits a la Llista Negra."],
  30     "llx-guard.policy.permissive.description":["Permet l'accés a qualsevol domini, a excepció d'aquells especificats en la Llista Negra."],
  31     "llx-guard.policy.restrictive.description":["Restringeix l'accés a qualsevol domini, a excepció d'aquells especificats a la Llista Blanca."],
   29    "llx-guard.policy.default.description":["Accepta tots els dominis definits a la llista blanca, i restringeix l'accés a tots els dominis definits a la llista negra."],
   30    "llx-guard.policy.permissive.description":["Permet l'accés a qualsevol domini, a excepció d'aquells especificats en la llista negra."],
   31    "llx-guard.policy.restrictive.description":["Restringeix l'accés a qualsevol domini, a excepció d'aquells especificats a la llista blanca."],
  3232    "llx-guard.apply.policy":["Aplica"],
  33     "llx-guard.set.policy":["Establix la política de LluireX Guard"],
  34     "llx-guard.set.white.list":["Configura la Llista Blanca"],
  35     "llx-guard.set.black.list":["Configura la Llista Negra"],
   33    "llx-guard.set.policy":["Estableix la política de LliureX Guard"],
   34    "llx-guard.set.white.list":["Configura la llista blanca"],
   35    "llx-guard.set.black.list":["Configura la llista negra"],
  3636    "llx-guard.Default.Domains":["Dominis predefinits"],
  37     "llx-guard.default.domains.desc.whitelist":["A continuació es mostren aquells dominis que seran accessibles quan s'estebleix una política restrictiva."],
  38     "llx-guard.default.domains.desc.blacklist":["A continuació es mostren una sèrie de llistes de dominis organitzats per temàtiques, que podeu incloure a la vostra llista negra."],
   37    "llx-guard.default.domains.desc.whitelist":["A continuació es mostren aquells dominis que son accessibles quan s'estebleix una política restrictiva."],
   38    "llx-guard.default.domains.desc.blacklist":["A continuació es mostren una sèrie de llistes de dominis organitzats per temàtiques, que podeu incloure a la llista negra."],
  3939    "llx-guard.Suspected pages":["Pàgines sospitoses"],
  40     "llx-guard.Pages under suspect to be non appropiated":["Pàgines davall la sospita de no ser apropiades"],
   40    "llx-guard.Pages under suspect to be non appropiated":["Pàgines sota la sospita de no ser apropiades"],
  4141    "llx-guard.Games pages":["Jocs"],
  4242    "llx-guard.Online games.":["Jocs en línia"],
   
  4646    "llx-guard.Web pages with explicit violence":["Pàgines amb contingut explícit violent"],
  4747    "llx-guard.Video online":["Vídeos"],
  48     "llx-guard.Web pages with video streaming, such as Youtube, Vimeo...":["Pàgines que ofereixen reproducció de vídeo, com Youtube o Vimeo..."],
   48    "llx-guard.Web pages with video streaming, such as Youtube, Vimeo...":["Pàgines que ofereixen reproducció de vídeos, com ara Youtube o Vimeo..."],
  4949    "llx-guard.Drug sites":["Drogues"],
  5050    "llx-guard.Web pages related to drug consumption":["Pàgines web relacionades amb el consum de drogues"],
  5151    "llx-guard.Adults sites":["Adults"],
  5252    "llx-guard.Web pages with adult content.":["Pàgines amb continguts per a adults"],
  53     "llx-guard.Proxies":["Proxies"],
  54     "llx-guard.Pages that contains proxies to access forbidden sites.":["Pàgines que contenen proxies per accedir a llocs prohibits"],
   53    "llx-guard.Proxies":["Servidors intermediaris"],
   54    "llx-guard.Pages that contains proxies to access forbidden sites.":["Pàgines que contenen servidors intermediaris per accedir a llocs prohibits"],
  5555    "llx-guard.Spyware Distribution":["Spyware"],
  5656    "llx-guard.Pages that distribute spyware and other malware":["Pàgines que distribueixen spyware i altre programari maliciós"],
   
  5959    "llx-guard.Hacking List":["Hacking"],
  6060    "llx-guard.Sites related with hacking":["Llocs relacionats amb el hacking"],
  61     "llx-guard.Custom List":["Llista Personalitzada"],
  62     "Custom List":["Llista Personalitzada"],
   61    "llx-guard.Custom List":["Llista personalitzada"],
   62    "Custom List":["Llista personalitzada"],
  6363    "llx-guard.Customize your own black list with other domains":["Personalitza la llista negra amb altres dominis"],
  6464    "llx-guard.customize.list":["Pesonalitza la llista"],
   
  7575    "llx-guard.Username.Pass.Wrong":["L'usuari o la contrassenya són incorrectes"],
  7676    "llx-guard.config.applied.ok":["La configuració s'ha aplicat correctament i s'ha reiniciat el servei de filtre de continguts."],
  77     "llx-guard.config.applied.error":["S'ha produit un error en aplicar la configuració"],
   77    "llx-guard.config.applied.error":["S'ha produït un error en aplicar la configuració"],
  7878    "llx-guard.cancel.policy":["Restaura la llista"]
  7979  }
 • lliurex-guard/trunk/fuentes/debian/changelog

  r3340 r3358  
  1 lliurex-guard (4.4.2) UNRELEASED; urgency=medium
   1lliurex-guard (4.4.2) xenial; urgency=high
  22
  33  * Fixed js asyncronous n4d call
   4  * Fixed i18n
  45
  56 --  <joamuran@gmail.com>  Wed, 18 Jan 2017 14:47:36 +0100
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.