Changeset 3417


Ignore:
Timestamp:
Jan 26, 2017, 11:55:32 AM (4 years ago)
Author:
mabarracus
Message:

Remove admin center's options to control classroom analytics report agent

Location:
llx-netinstall/trunk/fuentes
Files:
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/admin-center-llx-netinstall.install/lliurex-netinstall/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r3360 r3417  
  99     "lliurex_netinstall_enable_unattended":["Fes una instal·lació desatesa"],
  1010     "lliurex_netinstall_enable_stats": ["Habilita l'enviament d'estadistiques als desenvolupadors"],
  11      "lliurex_netinstall_force_classroom": ["Habilita l'enviament d'estadistiques en els clients d'aula"],
  1211     "lliurex_netinstall_username":["Usuari"],
  1312     "lliurex_netinstall_pass":["Contrasenya"],
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/admin-center-llx-netinstall.install/lliurex-netinstall/src/i18n/en-US/messages.json

  r3053 r3417  
  99     "lliurex_netinstall_enable_unattended":["Enable unattended install"],
  1010     "lliurex_netinstall_enable_stats": ["Enable send stats to developers"],
  11      "lliurex_netinstall_force_classroom": ["Enable clasroom clients send stats"],
  1211     "lliurex_netinstall_username":["Username"],
  1312     "lliurex_netinstall_pass":["Password"],
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/admin-center-llx-netinstall.install/lliurex-netinstall/src/i18n/es-ES/messages.json

  r3053 r3417  
  99     "lliurex_netinstall_enable_unattended":["Realiza una instalación desatendida"],
  1010     "lliurex_netinstall_enable_stats": ["Habilita envio de estadisticas al equipo de desarrollo"],
  11      "lliurex_netinstall_force_classroom": ["Habilita envio de estadisticas en clientes de aula"],
  1211     "lliurex_netinstall_username":["Usuario"],
  1312     "lliurex_netinstall_pass":["Contraseña"],
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/admin-center-llx-netinstall.install/lliurex-netinstall/src/js/lliurex-netinstall.js

  r3040 r3417  
  33   this.unattended_netinstall=false;
  44   this.netinstall_stats=true;
  5    this.netinstall_force_class=false;
  65}
  76
   
  2524      response.unattended == 'true' ? self.unattended_netinstall=true : self.unattended_netinstall=false;
  2625      response.stats == 'true' ? self.netinstall_stats=true : self.netinstall_stats=false;
  27       response.force_class == 'true' ? self.netinstall_force_class=true : self.netinstall_force_class=false;
  2826      //console.log(self.netinstall);
  2927      //console.log(self.unattended_netinstall);
   
  4442   var netinstallunattendeddisabled="";
  4543   var netinstall_stats="";
  46    var netinstall_force_classroom="";
  4744   
  4845   if (self.netinstall_stats===true){
  4946      netinstall_stats="checked";
  5047   }
  51    if (self.netinstall_force_class===true){
  52       netinstall_force_classroom="checked";
  53    }
  5448
  5549   if (self.netinstall===true){
   
  9993                                              "disabled": "",
  10094                                              "help":self._("lliurex_netinstall_enable_stats")},false);
  101    
  102    content+=Utils.formFactory.createCheckbox({"id":"llx_netinstall_force_classroom",
  103                                               "label":self._("lliurex_netinstall_force_classroom"),
  104                                               "default":netinstall_force_classroom,
  105                                               "disabled": "",
  106                                               "help":self._("lliurex_netinstall_force_classroom")}, false);
  10795
  10896   
   
  123111    );
  124112
  125    $("#llx_netinstall_force_classroom").off("click");
  126    $("#llx_netinstall_force_classroom").on("click", function(){
  127             self.netinstall_force_class=!self.netinstall_force_class;
  128         }
  129    );
  130113   $("#llx_netinstall_setnetinstall").off("click");
  131114   $("#llx_netinstall_setnetinstall").on("click", function(){
   
  182165      var n4dmethod="setNetinstall";
  183166
  184       var arglist=[self.netinstall.toString(), self.unattended_netinstall.toString(), self.netinstall_stats.toString(), self.netinstall_force_class.toString()];
   167      var arglist=[self.netinstall.toString(), self.unattended_netinstall.toString(), self.netinstall_stats.toString()];
  185168      //console.log('Setting netinstall '+arglist);
  186169      var test=arglist;
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/debian/changelog

  r3398 r3417  
   1llx-netinstall (0.56) xenial; urgency=medium
   2
   3  * Remove admin center's options to control classroom analytics report agent
   4
   5 -- M.Angel Juan <m.angel.juan@gmail.com>  Thu, 26 Jan 2017 11:54:22 +0100
   6
  17llx-netinstall (0.55-1) unreleased; urgency=medium
  28
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/etc/n4d/conf.d/NetinstallManager

  r2841 r3417  
  1111setNetinstall=adm,admins
  1212setNetinstallUnattended=adm,admins
   13get_force_classroom_stats=adm,admins
   14set_force_classroom_stats=adm,admins
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/usr/share/n4d/python-plugins/NetinstallManager.py

  r3068 r3417  
  115115                        do_stats='false';
  116116               
  117                 try:
  118                     var_force_class=self.get_force_classroom_stats()
  119                 except:
  120                     raise Exception('Error getting n4d-variable')
  121                
  122                 if "netinstall_force_class" not in data.keys():
  123                     json_force_class='false'
  124                 else:
  125                     json_force_class=data["netinstall_force_class"].lower()
  126                
  127                 # JSON FILE TAKES PRIORITY OVER N4D-VARIABLE
  128                 force_class=json_force_class;
  129                
  130                 if json_force_class == 'true':
  131                     if var_force_class != '1':
  132                         #write the json file
  133                         ret=self.setNetinstall(data["netinstall_boot"].lower(),data["netinstall_unattended"].lower(),data["netinstall_stats"].lower(),'1')
  134                         if ret['status'].lower() != 'true':
  135                             raise Exception('Error setting json file calling setNetinstall')
  136                 elif json_force_class == 'false':
  137                     if var_force_class != '0':
  138                         ret=self.setNetinstall(data["netinstall_boot"].lower(),data["netinstall_unattended"].lower(),data["netinstall_stats"].lower(),'0')
  139                         if ret['status'].lower() != 'true':
  140                             raise Exception('Error setting json file calling setNetinstall')
  141                 else:
  142                     #json is corrupted (not true/false), recompose with variable value
  143                     if var_force_class == '1':
  144                         ret=self.setNetinstall(data["netinstall_boot"].lower(),data["netinstall_unattended"].lower(),data["netinstall_stats"].lower(),'1')
  145                         force_class='true'
  146                         if ret['status'].lower() != 'true':
  147                             raise Exception('Error setting json file calling setNetinstall')
  148                     elif var_force_class == '0':
  149                         ret=self.setNetinstall(data["netinstall_boot"].lower(),data["netinstall_unattended"].lower(),data["netinstall_stats"].lower(),'0')
  150                         force_class='false'
  151                         if ret['status'].lower() != 'true':
  152                             raise Exception('Error setting json file calling setNetinstall')
  153                     else:
  154                         raise Exception('Error in json file and n4d-variable')
  155                
  156                 return {"netinstall":netinstall, "unattended":unattended, "stats": do_stats, "force_class":force_class}
   117                #write the json file
   118                ret=self.setNetinstall(data["netinstall_boot"].lower(),data["netinstall_unattended"].lower(),data["netinstall_stats"].lower())
   119                if ret['status'].lower() != 'true':
   120                    raise Exception('Error setting json file calling setNetinstall')
   121               
   122                return {"netinstall":netinstall, "unattended":unattended, "stats": do_stats}
  157123                       
  158124                       
  159125        # END def GetNetInstall
  160126
  161         def setNetinstall(self, status, unattended,stats,force_class):
  162                 '''
   127        def setNetinstall(self, status, unattended,stats):
   128                '''
   129                receives data from admin-center form
  163130                sets option for netinstall int bootopt.json (status and unattended install)
  164131                '''
   
  169136                                        path_to_write = os.path.join(self.imagepath,"netinstall.json")
  170137                                        f = open(path_to_write,'w')
  171                                         if force_class == '1' or force_class == '0':
  172                                             if force_class == '1':
  173                                                 bool_force = 'true'
  174                                             else:
  175                                                 bool_force = 'false'
  176                                         else:
  177                                             bool_force=force_class;
  178                                         data='{"netinstall_boot":"'+str(status)+'", "netinstall_unattended":"'+str(unattended)+'", "netinstall_stats":"'+str(stats)+'", "netinstall_force_class":"'+str(bool_force)+'"}'
   138                                        data='{"netinstall_boot":"'+str(status)+'", "netinstall_unattended":"'+str(unattended)+'", "netinstall_stats":"'+str(stats)+'"}'
  179139                                        f.writelines(data)
  180140                                        f.close()
   
  188148                                        # Removing user and password from preseed
  189149                                        self.setNetinstallUnattended(status, "", "", "")
  190                                        
  191                                         try:
  192                                             # Set force_classroom stats
  193                                             self.set_force_classroom_stats(bool_force)
  194                                         except:
  195                                             raise Exception('Error setting n4d-variable force_classroom')
  196150                                       
  197151                                        return {"status":"true", "msg":"all ok"}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.