Ignore:
Timestamp:
Feb 1, 2017, 10:38:41 AM (4 years ago)
Author:
Juanma
Message:

Updated to 3.2.1

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • jclic/trunk/fuentes/i18n/fromLaunchpad/po/jclic-author/AuthorMessages_gl.po

  r116 r3466  
  44"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  55"POT-Creation-Date: 2010-01-13 23:10+0200\n"
  6 "PO-Revision-Date: 2009-08-28 13:04+0000\n"
   6"PO-Revision-Date: 2012-09-26 20:09+0000\n"
  77"Last-Translator: Xosé <Unknown>\n"
  88"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
   
  1010"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1111"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  12 "X-Launchpad-Export-Date: 2010-01-25 07:52+0000\n"
  13 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
   12"X-Launchpad-Export-Date: 2015-12-09 11:48+0000\n"
   13"X-Generator: Launchpad (build 17865)\n"
  1414
  1515#. #JClic Author messages
   
  7575#: edit_act_timeCounter_tooltip
  7676msgid "Show/hide the time conter"
  77 msgstr "Mostrar ou ocultar o contador de tempo"
   77msgstr "Mostrar ou agochar o contador de tempo"
  7878
  7979#: edit_act_actionsCounter
   
  8484#: edit_act_actionsCounter_tooltip
  8585msgid "Show/hide the tries counter"
  86 msgstr "Mostra ou oculta o contador de intentos"
   86msgstr "Mostra ou agocha o contador de intentos"
  8787
  8888#: edit_act_scoreCounter
   
  9393#: edit_act_scoreCounter_tooltip
  9494msgid "Show/hide the score counter."
  95 msgstr "Mostrar ou ocultar o contador de acertos."
   95msgstr "Mostrar ou agochar o contador de acertos."
  9696
  9797#: edit_act_maxTime
   
  148148#: edit_act_infoBtn_tooltip
  149149msgid "Show/Hide the button of information"
  150 msgstr "Mostra ou oculta o botón de información"
   150msgstr "Mostra ou agocha o botón de información"
  151151
  152152#: edit_act_infoBtn_url
  153153msgid "Show this URL:"
  154 msgstr "Mostra esta URL:"
   154msgstr "Mostra este URL:"
  155155
  156156#: edit_act_infoBtn_cmd
  157157msgid "Execute this command:"
  158 msgstr "Executa o comando:"
   158msgstr "Executa a orde:"
  159159
  160160#: edit_act_infoBtn_url_tooltip
  161161msgid "Web site address to show when click on the info button"
  162162msgstr ""
  163 "Enderezo da páxina web que se mostrará ao facer clic no botón de información"
   163"Enderezo da páxina web que se mostrará ao premer no botón de información"
  164164
  165165#: edit_act_infoBtn_cmd_tooltip
  166166msgid "Command line to be executed on click to the info button."
  167 msgstr ""
  168 "Liña de ordes que se executará ao facer clic no botón de información."
   167msgstr "Liña de ordes que se executará ao premer no botón de información."
  169168
  170169#: edit_act_mainWindow
   
  182181#: edit_act_margin_tooltip
  183182msgid "Horizontal and vertical spacing between visual objects."
  184 msgstr "Espacio horizontal e vertical entre obxectos visuais."
   183msgstr "Espazo horizontal e vertical entre obxectos visuais."
  185184
  186185#: edit_act_bgColor
   
  248247#: edit_gradient_default
  249248msgid "Use default values (null gradient)"
  250 msgstr "Empregar os valores por defecto (gradiente nulo)."
   249msgstr "Empregar os valores predeterminados (gradiente nulo)."
  251250
  252251#: edit_act_image
   
  257256msgctxt "edit_act_descriptionTab"
  258257msgid "Description"
  259 msgstr "Descricións"
   258msgstr "Descrición"
  260259
  261260#: edit_act_descriptionTab_tooltip
   
  272271"needed."
  273272msgstr ""
  274 "Pinta toda a superficie coa imaxe, repetíndoa ao longo dos eixes X e Y "
   273"Pinta toda a superficie coa imaxe, repetíndoa ao longo dos eixos X e Y "
  275274"tantas veces como for necesario."
  276275
   
  283282msgctxt "edit_act_border"
  284283msgid "Border"
  285 msgstr "Beira"
   284msgstr "Bordo"
  286285
  287286#: edit_act_border_tooltip
  288287msgid "Draw a line border arround the window"
  289 msgstr "Debuxar unha liña de beira arredor da xanela"
   288msgstr "Debuxar unha liña de bordo arredor da xanela"
  290289
  291290#: edit_act_transparent
   
  300299msgctxt "edit_act_width"
  301300msgid "Width:"
  302 msgstr "Anchura:"
   301msgstr "Largura:"
  303302
  304303#: edit_act_height
   
  309308#: edit_act_width_tooltip
  310309msgid "Width of the object, measured in pixels"
  311 msgstr "Anchura do obxecto, indicada en píxeles"
   310msgstr "Largura do obxecto, indicada en píxeles"
  312311
  313312#: edit_act_height_tooltip
   
  318317msgctxt "edit_act_centered"
  319318msgid "Centered"
  320 msgstr "Centrada"
   319msgstr "Centrado"
  321320
  322321#: edit_act_centered_tooltip
   
  415414#: edit_act_msg_final_tooltip
  416415msgid "Message to be shown when the activity is finished"
  417 msgstr "Mensaxe que se mostra cando rematar a actividade"
   416msgstr "Mensaxe que se mostra cando remata a actividade"
  418417
  419418#: edit_act_msg_error_tooltip
  420419msgid "Message to be shown when the activity ends with errors"
  421 msgstr "Mensaxe que se mostra cando rematar a actividade con erros"
   420msgstr "Mensaxe que se mostra cando remata a actividade con erros"
  422421
  423422#: edit_act_msg_prev_tooltip
   
  431430#: edit_align
  432431msgid "Align:"
  433 msgstr "Orientación:"
   432msgstr "Aliñamento:"
  434433
  435434#: edit_act_textColor
   
  459458#: edit_act_borderColor
  460459msgid "Border color:"
  461 msgstr "Cor do beira:"
   460msgstr "Cor do bordo:"
  462461
  463462#: edit_act_borderColor_tooltip
  464463msgid "Color used to draw the cell's border"
  465 msgstr "Cor empregada para debuxar a beira da cela"
   464msgstr "Cor empregada para debuxar o bordo da cela"
  466465
  467466#: edit_act_inactiveColor
   
  500499#: edit_cell_textMargin_tooltip
  501500msgid "Amount of space between cell's border and text."
  502 msgstr "Espacio entre as beiras da cela e o texto"
   501msgstr "Espazo entre os bordos da cela e o texto"
  503502
  504503#: edit_cell_borderWidth
  505504msgid "Border width:"
  506 msgstr "Groso da beira:"
   505msgstr "Largo do bordo:"
  507506
  508507#: edit_cell_borderWidth_tooltip
  509508msgid "Width of the stroke used to draw the standard border"
  510 msgstr "Groso do trazo empregado para debuxar a beira"
   509msgstr "Largo do trazo empregado para debuxar o bordo"
  511510
  512511#: edit_cell_markerWidth
  513512msgid "Marker width:"
  514 msgstr "Groso do marcador:"
   513msgstr "Largo do marcador:"
  515514
  516515#: edit_cell_markerWidth_tooltip
   
  519518"selected"
  520519msgstr ""
  521 "Groso do trazo empregado para debuxar a beira cando a cela se acha marcada "
   520"Largo do trazo empregado para debuxar o bordo cando a cela se atopa marcada "
  522521"ou seleccionada"
  523522
  524523#: edit_cell_alt_tooltip
  525524msgid "Preview in \"alternative\" state"
  526 msgstr "Vista previa da cela en estado \"alternativo\""
   525msgstr "Vista previa da cela en estado «alternativo»"
  527526
  528527#: edit_cell_disabled_tooltip
  529528msgid "Preview in \"disabled\" state"
  530 msgstr "Vista previa en estado \"desactivado\""
   529msgstr "Vista previa en estado «desactivado»"
  531530
  532531#: edit_cell_marked_tooltip
  533532msgid "Preview in \"marked\" state"
  534 msgstr "Vista previa en estado \"marcado\""
   533msgstr "Vista previa en estado «marcado»"
  535534
  536535#: edit_act_testAction
   
  566565#: edit_act_panels_frame_tooltip
  567566msgid "Aspect, size and position of the activity window"
  568 msgstr "Aspecto, tamaño e posición da xanela na que corre a actividade"
   567msgstr "Aspecto, tamaño e posición da xanela na que se executa a actividade"
  569568
  570569#: edit_act_panels_messages
   
  605604#: edit_act_overlap_tooltip
  606605msgid "Try to avoid text overlapping over image"
  607 msgstr "Intentar evitar que texto e imaxe se superpoñan"
   606msgstr "Tentar evitar que texto e a imaxe se superpoñan"
  608607
  609608#: edit_media_exists_1
  610609msgid "The file"
  611 msgstr "O arquivo"
   610msgstr "O ficheiro"
  612611
  613612#: edit_media_exists_2
   
  621620#: edit_act_shaper_err
  622621msgid "Shaper error:"
  623 msgstr "Erro no xerador de formas:"
   622msgstr "Produciuse un erro no xerador de formas:"
  624623
  625624#: edit_act_num_cols
   
  637636#: edit_act_toothWidthFactor
  638637msgid "Tooth width:"
  639 msgstr "Anchura dos dentes:"
   638msgstr "Largura dos dentes:"
  640639
  641640#: edit_act_toothRandom
  642641msgid "Random distribution"
  643 msgstr "Distribución aleatoria"
   642msgstr "Distribución ao chou"
  644643
  645644#: edit_act_shaper_properties
   
  696695msgstr ""
  697696"<html><font face=\"dialog\" size=\"8pt\"><B>Atención:</B><P>Este proxecto "
  698 "enlaza con outros proxectos.<BR>¿Desexa explorar as ligazóns e cargar todos "
  699 "os arquivos relacionados?<P>(Recoméndase responder <B>SI</B> cando se está "
   697"enlaza con outros proxectos.<BR>Desexa explorar as ligazóns e cargar todos "
   698"os ficheiros relacionados?<P>(Recoméndase responder <B>SI</B> cando se está "
  700699"importando un paquete de actividades Clic 3.0)</font></html>"
  701700
   
  723722#: edit_mc_type_cdaudio
  724723msgid "Play CD audio"
  725 msgstr "Reproducir CD de audio"
   724msgstr "Reproducir CD de son"
  726725
  727726#: edit_mc_type_record
   
  731730#: edit_mc_type_play_recorded
  732731msgid "Play recorded sound"
  733 msgstr "Interpretar son gravado"
   732msgstr "Reproducir son gravado"
  734733
  735734#: edit_mc_type_run_activity
   
  764763#: edit_mc_file
  765764msgid "File:"
  766 msgstr "Arquivo:"
   765msgstr "Ficheiro:"
  767766
  768767#: edit_mc_externalParam
  769768msgid "Parameters:"
  770 msgstr "Parámetros"
   769msgstr "Parámetros:"
  771770
  772771#: edit_mc_from
   
  796795msgctxt "edit_mc_location"
  797796msgid "Location:"
  798 msgstr "Posición:"
   797msgstr "Localización:"
  799798
  800799#: edit_mc_location_x
   
  824823#: edit_mc_location_from_frame
  825824msgid "Frame"
  826 msgstr "Marco"
   825msgstr "Fotograma"
  827826
  828827#: edit_mc_loop
   
  900899"The activity is solved when all assigned elements of \"B\" are matched."
  901900msgstr ""
  902 "A actividade considerarase resolta cando todos os elementos de \"B\" estexan "
   901"A actividade considerarase resolta cando todos os elementos de «B» estean "
  903902"emparellados."
  904903
   
  929928#: edit_act_grid_A
  930929msgid "Grid A"
  931 msgstr "Panel A"
   930msgstr "Grella A"
  932931
  933932#: edit_act_grid_B
   
  937936#: edit_act_grid_layout
  938937msgid "Layout"
  939 msgstr "Distribución"
   938msgstr "Disposición"
  940939
  941940#: edit_act_grid_relationship
   
  10581057"empty project."
  10591058msgstr ""
  1060 "En este proxecto non hai ningunha actividade! Non se poden empregar "
  1061 "elementos de secuencia nun proxecto valeiro."
   1059"Neste proxecto non hai ningunha actividade! Non se poden empregar elementos "
   1060"de secuencia nun proxecto baleiro."
  10621061
  10631062#: edit_seq_jump_msg
   
  10921091#: edit_act_newActivity_error_noName
  10931092msgid "You must especify a name for the activity!"
  1094 msgstr "¡Hai que indicar un nome para a actividade!"
   1093msgstr "Ten que indicar un nome para a actividade!"
  10951094
  10961095#: edit_act_newActivity_error_creating
  10971096msgid "Unable to create activity!"
  1098 msgstr "¡Non se puido crear a actividade!"
   1097msgstr "Non se puido crear a actividade!"
  10991098
  11001099#: edit_act_newActivity_class
   
  11321131#: edit_list_upBtn_tooltip
  11331132msgid "Move up"
  1134 msgstr "Arriba"
   1133msgstr "Subir"
  11351134
  11361135#: edit_list_downBtn_tooltip
   
  11521151#: edit_text_act_target
  11531152msgid "Target"
  1154 msgstr "Incógnita"
   1153msgstr "Destino"
  11551154
  11561155#: edit_text_act_maxLen
   
  12581257#: edit_text_act_pageBgColor
  12591258msgid "Paper colour:"
  1260 msgstr "Cor de papel:"
   1259msgstr "Cor do papel:"
  12611260
  12621261#: edit_text_act_editStylesBtn
   
  12701269#: edit_text_act_tabSpc
  12711270msgid "Tab space:"
  1272 msgstr "Tab espacio:"
   1271msgstr "Tab espazo:"
  12731272
  12741273#: edit_text_act_tabSize
  12751274msgid "Spaces between tab marks:"
  1276 msgstr "Espacios entre marcas de tabulador:"
   1275msgstr "Espazos entre marcas de tabulador:"
  12771276
  12781277#: edit_text_act_colors
   
  13681367#: edit_text_act_checkDoubleSpc
  13691368msgid "Allow repeated spaces"
  1370 msgstr "Permitir espacios repetidos"
   1369msgstr "Permitir espazos repetidos"
  13711370
  13721371#: edit_text_act_checkOptions
   
  14591458#: edit_media_change_file
  14601459msgid "Change file..."
  1461 msgstr "Cambiar o arquivo..."
   1460msgstr "Cambiar o ficheiro..."
  14621461
  14631462#: edit_media_includeInZip
   
  14711470#: edit_media_size
  14721471msgid "File size:"
  1473 msgstr "Tamaño do arquivo:"
   1472msgstr "Tamaño do ficheiro:"
  14741473
  14751474#: edit_media_show_type
  14761475msgid "Files of type:"
  1477 msgstr "Tipo de arquivos:"
   1476msgstr "Tipo de ficheiros:"
  14781477
  14791478#: edit_media_preview
   
  15111510#: edit_media_chfile_invalid
  15121511msgid "Invalid file!"
  1513 msgstr "Arquivo incorrecto!"
   1512msgstr "Ficheiro incorrecto!"
  15141513
  15151514#: err_media_chfile_different
  15161515msgid "File must be of same type"
  1517 msgstr "O arquivo debe ser do mesmo tipo"
   1516msgstr "O ficheiro debe ser do mesmo tipo"
  15181517
  15191518#: edit_media_font_error
   
  15231522#: edit_media_save_file
  15241523msgid "Save file (extract from ZIP)"
  1525 msgstr "Gardar o arquivo (extraelo desde o ZIP)"
   1524msgstr "Gardar o ficheiro (extraelo desde o ZIP)"
  15261525
  15271526#: edit_media_refresh_file
  15281527msgid "Update media content from file"
  1529 msgstr "Actualizar o contido do recurso desde o arquivo"
   1528msgstr "Actualizar o contido do recurso desde o ficheiro"
  15301529
  15311530#: edit_media_warn_zipFileNotExternal
   
  15351534"folder where the ZIP file is located."
  15361535msgstr ""
  1537 "Isto non é un arquivo real, senón un obxecto localizado nun contedor ZIP. "
  1538 "Para empregar este recurso é preciso que exista un arquivo co mesmo nome no "
  1539 "cartafol onde está ubicado o ZIP."
   1536"Isto non é un ficheiro real, senón un obxecto localizado nun contedor ZIP. "
   1537"Para empregar este recurso é preciso que exista un ficheiro co mesmo nome no "
   1538"cartafol onde está localizado o ZIP."
  15401539
  15411540#: edit_activities
   
  16811680#: edit_project_author_mail_tooltip
  16821681msgid "Author's e-mail (optional)"
  1683 msgstr "Dirección de correo electrónico do autor (opcional)"
   1682msgstr "Enderezo de correo electrónico do autor (opcional)"
  16841683
  16851684#: edit_project_author_rol_tooltip
   
  17311730#: edit_project_org_mail_tooltip
  17321731msgid "e-mail address of the school"
  1733 msgstr "Dirección de correo electrónico da escola"
   1732msgstr "Enderezp de correo electrónico da escola"
  17341733
  17351734#: edit_project_org_url
   
  17401739#: edit_project_org_url_tooltip
  17411740msgid "School website"
  1742 msgstr "Dirección web da escola"
   1741msgstr "Enderezo web da escola"
  17431742
  17441743#: edit_project_org_address
   
  17811780#: edit_project_org
  17821781msgid "School/s:"
  1783 msgstr "Centro/s:"
   1782msgstr "Escola/s:"
  17841783
  17851784#: edit_project_org_tooltip
   
  18801879#: edit_evsounds_click
  18811880msgid "Click on object:"
  1882 msgstr "Facer clic nun obxecto:"
   1881msgstr "Premer nun obxecto:"
  18831882
  18841883#: edit_evsounds_actionError
   
  19281927#: edit_evsounds_default
  19291928msgid "default sound"
  1930 msgstr "son por defecto"
   1929msgstr "son predeterminado"
  19311930
  19321931#: edit_evsounds_disabled
   
  19421941"Click to select a sound for this event, or uncheck to use the default sound"
  19431942msgstr ""
  1944 "Faga clic para seleccionar un son para este evento, ou desmarque para "
  1945 "empregar o son por defecto"
   1943"Prema para seleccionar un son para este evento, ou desmarque para empregar o "
   1944"son predeterminado"
  19461945
  19471946#: action_newProject_caption
   
  20812080#: edit_arith_result_notCarry
  20822081msgid "Do not carry"
  2083 msgstr "Sen \"levar\""
   2082msgstr "Sen «levar»"
  20842083
  20852084#: edit_arith_result_random
  20862085msgid "Random"
  2087 msgstr "Aleatorio"
   2086msgstr "Ao chou"
  20882087
  20892088#: edit_arith_result_asc
   
  21582157#: edit_acp_err_creating
  21592158msgid "Error creating the content provider!"
  2160 msgstr "¡Erro de creación do xerador automático de contido!"
   2159msgstr "Produciuse un erro ne creación do xerador automático de contido!"
  21612160
  21622161#: edit_project_author_group
   
  22462245#: action_editMedia_tooltip
  22472246msgid "Edit the project's multimedia library"
  2248 msgstr "Edita a biblioteca multimedia do proxecto"
   2247msgstr "Edita a mediateca do proxecto"
  22492248
  22502249#: action_editActivities_caption
   
  23542353#: edit_seq_action_tooltip_fw
  23552354msgid "Action assigned to the \"next\" button"
  2356 msgstr "Acción asignada ao botón de \"avanzar\""
   2355msgstr "Acción asignada ao botón de «avanzar»"
  23572356
  23582357#: edit_seq_action_tooltip_bk
  23592358msgid "Action assigned to the \"previous\" button"
  2360 msgstr "Acción asignada ao botón de \"retroceder\""
   2359msgstr "Acción asignada ao botón de «retroceder»"
  23612360
  23622361#: edit_seq_jump_tooltip
   
  23962395#: edit_color_dlgTitle
  23972396msgid "Select color"
  2398 msgstr "Selección da cor"
   2397msgstr "Seleccionar cor"
  23992398
  24002399#: edit_media_renaming
   
  24052404msgctxt "edit_act_cell_width"
  24062405msgid "Width:"
  2407 msgstr "Ancho:"
   2406msgstr "Largo:"
  24082407
  24092408#: edit_act_cell_width_tooltip
  24102409msgid "Cell width (in pixels)"
  2411 msgstr "Anchura das celas (en píxeles)"
   2410msgstr "Largura das celas (en píxeles)"
  24122411
  24132412#: edit_act_cell_height
   
  24222421#: edit_act_hiddenWords
  24232422msgid "Hidden words:"
  2424 msgstr "Palabras ocultas:"
   2423msgstr "Palabras agochadas:"
  24252424
  24262425#: edit_act_hiddenWords_tooltip
  24272426msgid "List of the hidden words placed in the panel"
  2428 msgstr "Lista das palabras ocultas no panel"
   2427msgstr "Lista das palabras agochadas no panel"
  24292428
  24302429#: edit_act_wordSearch_panelB
   
  24352434msgid "The contents of a second panel will be displayed as words are found"
  24362435msgstr ""
  2437 "Empregar un segundo panel, que se mostrará segundo se acharen as palabras"
   2436"Empregar un segundo panel, que se mostrará segundo se atopen as palabras"
  24382437
  24392438#: edit_act_shaper_tooltip
   
  25132512msgctxt "edit_new_project_filename"
  25142513msgid "File name:"
  2515 msgstr "Nome de arquivo:"
   2514msgstr "Nome de ficheiro:"
  25162515
  25172516#: edit_new_project_filename_tooltip
   
  25312530msgctxt "edit_new_project_folder_browse"
  25322531msgid "Browse..."
  2533 msgstr "Navegar..."
   2532msgstr "Explorar..."
  25342533
  25352534#: edit_new_project_title
   
  25402539msgid "Error: Project, file and folder must have valid, non-empty names."
  25412540msgstr ""
  2542 "Erro: Tanto o proxecto como o arquivo e o cartafol deben ter nomes válidos, "
   2541"Erro: Tanto o proxecto como o ficheiro e o cartafol deben ter nomes válidos, "
  25432542"non pode quedar o campo en branco."
  25442543
   
  25572556#: edit_new_project_err_folderCreation
  25582557msgid "Error: Unable to create the specified folder!"
  2559 msgstr "Erro: Imposíbel crear o cartafol especificado!"
   2558msgstr "Erro: Non é posíbel crear o cartafol especificado!"
  25602559
  25612560#: edit_act_copy_err_noSelection
   
  25652564"be applied."
  25662565msgstr ""
  2567 "Erro: ¡Non seleccionou ningunha actividade! Para empregar esta función é "
   2566"Erro: Non seleccionou ningunha actividade! Para empregar esta función é "
  25682567"necesario seleccionar a lista de actividade ou actividades ás que se lle "
  25692568"aplicarán os atributos indicados."
   
  25932592msgctxt "edit_act_copy_border"
  25942593msgid "Border"
  2595 msgstr "Beira"
   2594msgstr "Bordo"
  25962595
  25972596#: edit_act_copy_transparentBg
   
  26402639#: edit_act_copy_skin
  26412640msgid "Skin"
  2642 msgstr "Contorno visual"
   2641msgstr "Tema visual"
  26432642
  26442643#: edit_act_copy_evSounds
   
  27302729msgctxt "edit_act_copy_textTargetColour"
  27312730msgid "Select the JClic project of which the activities will be imported"
  2732 msgstr "Cor das incógnitas"
   2731msgstr "Escolla o proxecto JClic a partir do cal desexa importar actividades"
  27332732
  27342733#: edit_act_copy_textErrorColour
   
  27382737#: edit_act_copy_tabSpace
  27392738msgid "Tab space"
  2740 msgstr "Espacio entre tabuladores"
   2739msgstr "Espazo entre tabuladores"
  27412740
  27422741#: edit_act_copy_messages_prev
   
  27532752"only!)"
  27542753msgstr ""
  2755 "Nome completo da clase que se empregará para construír a actividade (¡só "
   2754"Nome completo da clase que se empregará para construír a actividade (só "
  27562755"usuarios avanzados!)"
  27572756
   
  27712770"JClic non rexistradas. Escriba debaixo o nome completo da clase, precedida "
  27722771"polo do paquete (por exemplo: \"com.acme.activities.FooActivity\"). As novas "
  2773 "actividades extenderán <b>edu.xtec.jclic.Activity<b/>, e serán accesíbeis ao "
   2772"actividades estenderán <b>edu.xtec.jclic.Activity<b/>, e serán accesíbeis ao "
  27742773"cargador de clases da Máquina Virtual de Java."
  27752774
   
  27902789"<html><p style=\"font-family:Helvetica; font-size:10px;\"><b>Atención:</b> O "
  27912790"cambio de tipo pode causar a perda dalgúns dos atributos e obxectos da "
  2792 "actividade que se está a editar. ¡Empregue esta función con "
  2793 "coidado!</p><p></html>"
   2791"actividade que se está a editar. Empregue esta función con "
   2792"tino!</p><p></html>"
  27942793
  27952794#: applet_codebase
   
  28002799msgid "URL pointing to a folder with the JClic program files and scripts"
  28012800msgstr ""
  2802 "URL que apunta a un cartafol onde están os arquivos de programa do JClic"
   2801"URL que apunta a un cartafol onde están os ficheiros de programa do JClic"
  28032802
  28042803#: applet_prev_text
   
  28092808#: applet_prev_text_tooltip
  28102809msgid "Text or HTML code to be placed before the applet"
  2811 msgstr "Texto ou código HTML que aparecerá antes do applet"
   2810msgstr "Texto ou código HTML que aparecerá antes do miniaplicativo"
  28122811
  28132812#: applet_post_text
   
  28172816#: applet_post_text_tooltip
  28182817msgid "Text or HTML code to be placed after the applet"
  2819 msgstr "Texto ou código HTML que aparecerá despois do applet"
   2818msgstr "Texto ou código HTML que aparecerá despois do miniaplicativo"
  28202819
  28212820#: applet_size
  28222821msgid "Applet size:"
  2823 msgstr "Tamaño do applet:"
   2822msgstr "Tamaño do miniaplicativo:"
  28242823
  28252824#: applet_size_tooltip
  28262825msgid "Width and height of the applet, in absolute or percentage values."
  2827 msgstr "Anchura e altura do applet, en valores absolutos ou percentuais."
   2826msgstr ""
   2827"Largura e altura do miniaplicativo, en valores absolutos ou porcentuais."
  28282828
  28292829#: applet_page_title
   
  28372837#: applet_created_info
  28382838msgid "The web page \"%s\" has been created successfully."
  2839 msgstr "A páxina web \"%s\" creouse con éxito."
   2839msgstr "A páxina web «%s» creouse correctamente."
  28402840
  28412841#: applet_created_prompt
  28422842msgid "Do you want to open it now with the browser?"
  2843 msgstr "¿Desexa abrila agora co navegador?"
   2843msgstr "Desexa abrila agora co navegador?"
  28442844
  28452845#: action_createHTML_caption
   
  28492849#: applet_create_title
  28502850msgid "Creation of an HTML page with a JClic applet"
  2851 msgstr "Creación dunha páxina HTML cun applet JClic"
   2851msgstr "Creación dunha páxina HTML cun miniaplicativo JClic"
  28522852
  28532853#: action_createHTML_tooltip
  28542854msgid "Create a HTML page with an applet containing the current project"
  2855 msgstr "Creación dunha páxina HTML cun applet que conteña o proxecto actual."
   2855msgstr ""
   2856"Creación dunha páxina HTML cun miniaplicativo que conteña o proxecto actual."
  28562857
  28572858#: applet_filename
  28582859msgctxt "applet_filename"
  28592860msgid "File name:"
  2860 msgstr "Nome do arquivo:"
   2861msgstr "Nome do ficheiro:"
  28612862
  28622863#: applet_filename_tooltip
  28632864msgid "Name of the HTML file to be created"
  2864 msgstr "Nome do arquivo HTML que se creará"
   2865msgstr "Nome do ficheiro HTML que se creará"
  28652866
  28662867#: action_createHTML_keys
   
  28702871#: settings_applet
  28712872msgid "Applet"
  2872 msgstr "Applet"
   2873msgstr "Miniaplicativo"
  28732874
  28742875#: settings_applet_tooltip
  28752876msgid "Default values used in web page creation"
  2876 msgstr "Valores por defecto empregados na creación de páxinas web"
   2877msgstr "Valores predeterminados empregados na creación de páxinas web"
  28772878
  28782879#: applet_bgcolor
   
  28922893#: applet_centered_tooltip
  28932894msgid "Place the applet horizontally centered"
  2894 msgstr "Situar o applet centrado horizontalmente"
   2895msgstr "Situar o miniaplicativo centrado horizontalmente"
  28952896
  28962897#: applet_width_tooltip
  28972898msgid "Applet width (absolute or percentage)"
  2898 msgstr "Anchura do applet (en valor absoluto ou percentual)"
   2899msgstr "Largura do miniaplicativo (en valor absoluto ou porcentual)"
  28992900
  29002901#: applet_height_tooltip
  29012902msgid "Applet height (absolute or percentage)"
  2902 msgstr "Altura do applet (en valor absoluto ou percentual)"
   2903msgstr "Altura do miniaplicativo (en valor absoluto ou porcentual)"
  29032904
  29042905#: applet_exitUrl
   
  29182919"Name of the frame used to show the content related to the \"info\" button"
  29192920msgstr ""
  2920 "Nome do marco empregado para mostrar o contido ligado ao botón \"info\""
   2921"Nome do marco empregado para mostrar o contido ligado ao botón «info»"
  29212922
  29222923#: action_createInstaller_caption
   
  29312932#: action_createInstaller_tooltip
  29322933msgid "Create a project installer script for JClic player"
  2933 msgstr "Creación dun arquivo de instalación do proxecto para JClic player"
   2934msgstr "Creación dun ficheiro de instalación do proxecto para JClic player"
  29342935
  29352936#: installer_caption
  29362937msgid "Edit project installer script"
  2937 msgstr "Edición do arquivo de instalación do proxecto"
   2938msgstr "Edición do ficheiro de instalación do proxecto"
  29382939
  29392940#: installer_title
   
  29652966#: installer_files
  29662967msgid "Files to be copied:"
  2967 msgstr "Arquivos a copiar:"
   2968msgstr "Ficheiros a copiar:"
  29682969
  29692970#: installer_files_tooltip
  29702971msgid "Files to be copied by the installer"
  2971 msgstr "Arquivos que se copiarán durante a instalación"
   2972msgstr "Ficheiros que se copiarán durante a instalación"
  29722973
  29732974#: installer_files_available
  29742975msgid "Available files"
  2975 msgstr "Arquivos dispoñíbeis"
   2976msgstr "Ficheiros dispoñíbeis"
  29762977
  29772978#: installer_files_selected
  29782979msgid "Selected files"
  2979 msgstr "Arquivos seleccionados"
   2980msgstr "Ficheiros seleccionados"
  29802981
  29812982#: installer_files_add
   
  29852986#: installer_files_add_tooltip
  29862987msgid "Add selected file to the list"
  2987 msgstr "Engadir o arquivo seleccionado á lista"
   2988msgstr "Engadir o ficheiro seleccionado á lista"
  29882989
  29892990#: installer_files_remove
   
  29932994#: installer_files_remove_tooltip
  29942995msgid "Remove selected file from the list"
  2995 msgstr "Quitar o arquivo seleccionado da lista"
   2996msgstr "Suprimir o ficheiro seleccionado da lista"
  29962997
  29972998#: installer_button
   
  30283029"Picture to be used as button icon. Leave blank to use the default JClic icon."
  30293030msgstr ""
  3030 "Imaxe que mostrará o botón. Deixar en branco para empregar o botón JClic por "
  3031 "defecto."
   3031"Imaxe que mostrará o botón. Deixar en branco para empregar o botón JClic "
   3032"predeterminado."
  30323033
  30333034#: installer_button_description
   
  30513052#: installer_error_noFilesSelected
  30523053msgid "Error: No files selected"
  3053 msgstr "Erro: Non hai ningún arquivo seleccionado"
   3054msgstr "Erro: Non hai ningún ficheiro seleccionado"
  30543055
  30553056#: installer_error_noButtonText
   
  30623063"to be copied"
  30633064msgstr ""
  3064 "Erro: O proxecto asignado ao botón de activación non se acha entre os "
  3065 "arquivos a copiar"
   3065"Erro: O proxecto asignado ao botón de activación non se atopa entre os "
   3066"ficheiros a copiar"
  30663067
  30673068#: applet_page_full
  30683069msgid "Full-page applet"
  3069 msgstr "O applet ocupa toda a páxina"
   3070msgstr "O miniaplicativo ocupa toda a páxina"
  30703071
  30713072#: applet_page_mixed
  30723073msgid "Applet with specific dimensions"
  3073 msgstr "O applet ten unhas dimensións específicas"
   3074msgstr "O miniaplicativo ten unhas dimensións específicas"
  30743075
  30753076#: edit_text_align_left
   
  31043105#: edit_cell_size
  31053106msgid "Cell size:"
  3106 msgstr "Dimensións:"
   3107msgstr "Tamaño da cela:"
  31073108
  31083109#: edit_project_orphanActivities
   
  31263127#: edit_project_orphanMedia_prompt
  31273128msgid "Do you want to remove them?"
  3128 msgstr "Desexa eliminalos?"
   3129msgstr "Desexa suprimilos?"
  31293130
  31303131#: edit_project_orphanMedia_title
  31313132msgid "Removal of unused media objects"
  3132 msgstr "Retirada de obxectos multimedia non empregados"
   3133msgstr "Supresión de obxectos multimedia non empregados"
  31333134
  31343135#: edit_project_orphanActivities_title
   
  31423143#: edit_media_refreshAll_tooltip
  31433144msgid "Update all media objects reloading its files"
  3144 msgstr "Actualizar todos os recursos recargando os seus arquivos"
   3145msgstr "Actualizar todos os recursos recargando os seus ficheiros"
  31453146
  31463147#: edit_media_refreshAll_keys
   
  31583159#: edit_media_exportAll_tooltip
  31593160msgid "Save to files the content of all media elements"
  3160 msgstr "Gravar en arquivos o contido de todos os recursos"
   3161msgstr "Gravar en ficheiros o contido de todos os recursos"
  31613162
  31623163#: edit_media_exportAll_keys
   
  31743175#: edit_shape_deletePoint
  31753176msgid "Delete"
  3176 msgstr "Borrar"
   3177msgstr "Eliminar"
  31773178
  31783179#: edit_shape_drawRect
   
  32223223#: edit_shape_zoomOut
  32233224msgid "Zoom out"
  3224 msgstr "Afastar"
   3225msgstr "Alonxar"
  32253226
  32263227#: edit_shape_aproxPoints
  32273228msgid "Join nearest points"
  3228 msgstr "Adxuntar puntos próximos"
   3229msgstr "Axuntar puntos próximos"
  32293230
  32303231#: edit_shape_showPoints
   
  32343235#: edit_shape_showPoints_tooltip
  32353236msgid "Show/Hide the points"
  3236 msgstr "Mostrar/Ocultar os puntos"
   3237msgstr "Mostrar/Agochar os puntos"
  32373238
  32383239#: edit_shape_gridSize
  32393240msgid "Grid size:"
  3240 msgstr "Grella"
   3241msgstr "Tamaño da grella:"
  32413242
  32423243#: edit_shape_hideGrid
  32433244msgid "Show / Hide grid"
  3244 msgstr "Mostrar / Ocultar a grella"
   3245msgstr "Mostrar / Agochar a grella"
  32453246
  32463247#: edit_shape_magnetRadius
   
  33433344#: edit_act_behavior_drag_tooltip
  33443345msgid "Drag objects instead of use a connection line"
  3345 msgstr "Drag cells instead of use a connection line"
   3346msgstr "Arrastrar obxectos no canto de empregar unha liña de conexión"
  33463347
  33473348#: edit_act_behavior_order
  33483349msgid "Check solving order"
  3349 msgstr "Check solving order"
   3350msgstr "Comprobar a orde de resolución"
  33503351
  33513352#: edit_act_behavior_order_tooltip
  33523353msgid "Cells must be solved in order"
  3353 msgstr "Cells must be solved in order"
   3354msgstr "As celas deben ser resoltas en orde"
  33543355
  33553356#: edit_act_scramble
   
  33763377msgstr ""
  33773378"O ficheiro seleccionado correspóndese co proxecto actual. As actividades "
  3378 "poden ser importadas só entre proxectos diferentes. Por favor, escolla outro "
  3379 "ficheiro de proxecto."
   3379"poden ser importadas só entre proxectos diferentes. Escolla outro ficheiro "
   3380"de proxecto."
  33803381
  33813382#: import_selectActivities
   
  33853386#: import_importing
  33863387msgid "Importing..."
  3387 msgstr "A importar..."
   3388msgstr "Importando..."
  33883389
  33893390#: import_checkdep
   
  34263427#: edit_tagRep_file
  34273428msgid "File"
  3428 msgstr "Arquivo"
   3429msgstr "Ficheiro"
  34293430
  34303431#: edit_tagRep_fileName
  34313432msgid "File or URL\\:"
  3432 msgstr "Arquivo ou URL\\:"
   3433msgstr "Ficheiro ou URL\\:"
  34333434
  34343435#: edit_tagRep_fileName_tooltip
  34353436msgid "Name or URL of the file containing the values that will replace tags"
  34363437msgstr ""
  3437 "Nome ou URL do ficheiro que contén os valores que remprazarán as etiquetas"
   3438"Nome ou URL do ficheiro que contén os valores que substituiran as etiquetas"
  34383439
  34393440#: edit_tagRep_charset
   
  34563457#: edit_tagRep_title
  34573458msgid "Tag replacing"
  3458 msgstr "Remprazo de etiqueta"
   3459msgstr "Substitución de etiqueta"
  34593460
  34603461#: edit_text_act_clearStylesBtn
  34613462msgid "Clear text styles..."
  3462 msgstr "Borrar estilos de texto..."
   3463msgstr "Limpar estilos de texto..."
  34633464
  34643465#: edit_text_act_clearStylesPrompt
   
  34683469"undone. Do you want to do it?"
  34693470msgstr ""
  3470 "Atención\\: Esta acción borrará os atributos dos caracteres específicos "
   3471"Atención\\: Esta acción limpará os atributos dos caracteres específicos "
  34713472"aplicados ao documento, restaurándoos ao seu estilo principal. Esta acción "
  34723473"non se pode desfacer. Está seguro de querer continuar?"
   
  34743475#: img_max_size
  34753476msgid "Maximum size of images:"
  3476 msgstr ""
   3477msgstr "Tamaño máximo das imaxes:"
  34773478
  34783479#: img_max_width_tooltip
  34793480msgid "Maximum width of images imported into the media library."
  3480 msgstr ""
   3481msgstr "Largura máxima das imaxes importadas á mediateca."
  34813482
  34823483#: img_max_height_tooltip
  34833484msgid "Maximum height of images imported into the media library."
  3484 msgstr ""
   3485msgstr "Altura máxima das imaxes importadas á mediateca."
  34853486
  34863487#: img_resize_prompt
   
  34893490"by JClic Author (%s). Do you want to resize it?"
  34903491msgstr ""
   3492"A imaxe «%s» ten un tamaño de %s píxeles. Isto excede o máximo permitido por "
   3493"JClic Author (%s). Quere cambiar o tamaño?"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.