Ignore:
Timestamp:
Feb 1, 2017, 10:38:41 AM (4 years ago)
Author:
Juanma
Message:

Updated to 3.2.1

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • jclic/trunk/fuentes/src/author/edu/xtec/resources/messages/AuthorMessages_ca.properties

  r116 r3466  
  11#JClic Author messages
  2 edit_act_description_block=Descripci\u00F3
   2edit_act_description_block=Descripci\u00f3
  33
  44edit_act_name_tooltip=Nom de l'activitat
   
  66edit_act_name=Nom:
  77
  8 edit_act_description_tooltip=Descripci\u00F3 de l'activitat
   8edit_act_description_tooltip=Descripci\u00f3 de l'activitat
  99
  1010edit_act_reports_block=Informes
   
  1818edit_act_code_tooltip=Codi opcional utilitzat per agrupar i filtrar en la base de dades d'informes.
  1919
  20 edit_act_reportActions=Enregistra tamb\u00E9 les accions
   20edit_act_reportActions=Enregistra tamb\u00e9 les accions
  2121
  2222edit_act_reportActions_tooltip=Enregistra els detalls de totes les accions efectuades pels usuaris.
   
  3636edit_act_scoreCounter_tooltip=Mostra o amaga el comptador d'encerts.
  3737
  38 edit_act_maxTime=Temps m\u00E0xim:
  39 
  40 edit_act_maxTime_tooltip=Temps m\u00E0xim per a resoldre l'activitat, en segons. El zero significa temps il\u00B7limitat.
   38edit_act_maxTime=Temps m\u00e0xim:
   39
   40edit_act_maxTime_tooltip=Temps m\u00e0xim per a resoldre l'activitat, en segons. El zero significa temps il\u00b7limitat.
  4141
  4242edit_act_countdown=Compte enrere
  4343
  44 edit_act_countdown_tooltip=El comptador comen\u00E7a al valor m\u00E0xim, decreixent fins a zero.
  45 
  46 edit_act_maxActions=Intents m\u00E0x.:
  47 
  48 edit_act_maxActions_tooltip=Nombre m\u00E0xim d'intents permesos, o zero per a il\u00B7limitat.
   44edit_act_countdown_tooltip=El comptador comen\u00e7a al valor m\u00e0xim, decreixent fins a zero.
   45
   46edit_act_maxActions=Intents m\u00e0x.:
   47
   48edit_act_maxActions_tooltip=Nombre m\u00e0xim d'intents permesos, o zero per a il\u00b7limitat.
  4949
  5050edit_act_buttons_block=Botons
   
  5252edit_act_helpBtn=Ajuda
  5353
  54 edit_act_helpBtn_tooltip=Mostra o amaga el bot\u00F3 d'ajuda
  55 
  56 edit_act_helpBtn_solution=Mostra la soluci\u00F3
   54edit_act_helpBtn_tooltip=Mostra o amaga el bot\u00f3 d'ajuda
   55
   56edit_act_helpBtn_solution=Mostra la soluci\u00f3
  5757
  5858edit_act_helpBtn_msg=Mostra aquest missatge:
  5959
  60 edit_act_infoBtn=Informaci\u00F3
  61 
  62 edit_act_infoBtn_tooltip=Mostrar o amagar el bot\u00F3 d'informaci\u00F3
   60edit_act_infoBtn=Informaci\u00f3
   61
   62edit_act_infoBtn_tooltip=Mostrar o amagar el bot\u00f3 d'informaci\u00f3
  6363
  6464edit_act_infoBtn_url=Mostrar aquesta URL:
   
  6666edit_act_infoBtn_cmd=Executa el comandament:
  6767
  68 edit_act_infoBtn_url_tooltip=Adre\u00E7a de la p\u00E0gina web que es mostrar\u00E0 en fer clic al bot\u00F3 d'informaci\u00F3.
  69 
  70 edit_act_infoBtn_cmd_tooltip=L\u00EDnia d'ordres que s'executar\u00E0 en fer clic al bot\u00F3 d'informaci\u00F3.
   68edit_act_infoBtn_url_tooltip=Adre\u00e7a de la p\u00e0gina web que es mostrar\u00e0 en fer clic al bot\u00f3 d'informaci\u00f3.
   69
   70edit_act_infoBtn_cmd_tooltip=L\u00ednia d'ordres que s'executar\u00e0 en fer clic al bot\u00f3 d'informaci\u00f3.
  7171
  7272edit_act_mainWindow=Finestra principal:
   
  8686edit_gradient_endColor=Color final:
  8787
  88 edit_gradient_startColor_tooltip=Selecci\u00F3 del color inicial
  89 
  90 edit_gradient_endColor_tooltip=Selecci\u00F3 del color final
   88edit_gradient_startColor_tooltip=Selecci\u00f3 del color inicial
   89
   90edit_gradient_endColor_tooltip=Selecci\u00f3 del color final
  9191
  9292edit_gradient_cycles=Cicles:
  9393
  94 edit_gradient_cycles_tooltip=Nombre de repeticions del gradient sobre la superf\u00EDcie a pintar
  95 
  96 edit_gradient_orientation=Orientaci\u00F3:
  97 
  98 edit_gradient_orientation_tooltip=Orientaci\u00F3 del gradient, mesurada en graus sobre la horitzontal
   94edit_gradient_cycles_tooltip=Nombre de repeticions del gradient sobre la superf\u00edcie a pintar
   95
   96edit_gradient_orientation=Orientaci\u00f3:
   97
   98edit_gradient_orientation_tooltip=Orientaci\u00f3 del gradient, mesurada en graus sobre la horitzontal
  9999
  100100edit_act_gradient=Gradient:
   
  112112edit_act_image=Imatge:
  113113
  114 edit_act_descriptionTab=Descripci\u00F3
  115 
  116 edit_act_descriptionTab_tooltip=Nom i descripci\u00F3
   114edit_act_descriptionTab=Descripci\u00f3
   115
   116edit_act_descriptionTab_tooltip=Nom i descripci\u00f3
  117117
  118118edit_act_tiledBgImg=En mosaic
  119119
  120 edit_act_tiledBgImg_tooltip=Pinta tota la superf\u00EDcie amb la imatge, repetint-la al llarg dels eixos X i Y tantes vegades com calgui.
   120edit_act_tiledBgImg_tooltip=Pinta tota la superf\u00edcie amb la imatge, repetint-la al llarg dels eixos X i Y tantes vegades com calgui.
  121121
  122122edit_act_preview=Vista preliminar:
   
  124124edit_act_border=Vora
  125125
  126 edit_act_border_tooltip=Dibuixar una l\u00EDnia de vora al voltant de la finestra
   126edit_act_border_tooltip=Dibuixar una l\u00ednia de vora al voltant de la finestra
  127127
  128128edit_act_transparent=Transparent
  129129
  130 edit_act_transparent_tooltip=La finestra t\u00E9 el fons transparent
   130edit_act_transparent_tooltip=La finestra t\u00e9 el fons transparent
  131131
  132132edit_act_width=Amplada:
  133133
  134 edit_act_height=Al\u00E7ada:
  135 
  136 edit_act_width_tooltip=Amplada de l'objecte, mesurada en p\u00EDcsels
  137 
  138 edit_act_height_tooltip=Al\u00E7ada de l'objecte, mesurada en p\u00EDcsels
   134edit_act_height=Al\u00e7ada:
   135
   136edit_act_width_tooltip=Amplada de l'objecte, mesurada en p\u00edcsels
   137
   138edit_act_height_tooltip=Al\u00e7ada de l'objecte, mesurada en p\u00edcsels
  139139
  140140edit_act_centered=Centrada
   
  144144edit_act_x=X:
  145145
  146 edit_act_x_tooltip=Posici\u00F3 horizontal absoluta
   146edit_act_x_tooltip=Posici\u00f3 horizontal absoluta
  147147
  148148edit_act_y=Y:
  149149
  150 edit_act_y_tooltip=Posici\u00F3 vertical absoluta
  151 
  152 edit_act_ui_block=Interf\u00EDcie d'usuari
   150edit_act_y_tooltip=Posici\u00f3 vertical absoluta
   151
   152edit_act_ui_block=Interf\u00edcie d'usuari
  153153
  154154edit_act_image_tooltip=Selecciona una imatge
   
  156156edit_act_text=Text:
  157157
  158 edit_act_text_tooltip=Text que es mostrar\u00E0 en aquest objecte
   158edit_act_text_tooltip=Text que es mostrar\u00e0 en aquest objecte
  159159
  160160edit_font_face=Tipus:
   
  188188edit_act_msg_error_tooltip=Missatge que es mostra quan l'activitat acaba amb errors
  189189
  190 edit_act_msg_prev_tooltip=Missatge que es mostra abans de comen\u00E7ar (nom\u00E9s en alguns tipus d'activitats)
  191 
  192 edit_align=Orientaci\u00F3:
   190edit_act_msg_prev_tooltip=Missatge que es mostra abans de comen\u00e7ar (nom\u00e9s en alguns tipus d'activitats)
   191
   192edit_align=Orientaci\u00f3:
  193193
  194194edit_act_textColor=Color del text:
   
  214214edit_act_altColor=Color alternatiu:
  215215
  216 edit_act_altColor_tooltip=Color amb qu\u00E8 es mostra el contingut alternatiu de les caselles un cop solucionades.
   216edit_act_altColor_tooltip=Color amb qu\u00e8 es mostra el contingut alternatiu de les caselles un cop solucionades.
  217217
  218218edit_cell_marked=Marcada
   
  224224edit_cell_textMargin=Marge intern:
  225225
  226 edit_cell_textMargin_tooltip=Espai entre les vores de la cel\u00B7la i el text.
   226edit_cell_textMargin_tooltip=Espai entre les vores de la cel\u00b7la i el text.
  227227
  228228edit_cell_borderWidth=Gruix de la vora:
  229229
  230 edit_cell_borderWidth_tooltip=Gruix del tra\u00E7 utilitzat per a dibuixar la vora.
   230edit_cell_borderWidth_tooltip=Gruix del tra\u00e7 utilitzat per a dibuixar la vora.
  231231
  232232edit_cell_markerWidth=Gruix del marcador:
  233233
  234 edit_cell_markerWidth_tooltip=Gruix del tra\u00E7 utilitzat per dibuixar la vora quan la casella es troba marcada o seleccionada
   234edit_cell_markerWidth_tooltip=Gruix del tra\u00e7 utilitzat per dibuixar la vora quan la casella es troba marcada o seleccionada
  235235
  236236edit_cell_alt_tooltip=Vista preliminar de la casella en estat "alternatiu"
   
  244244edit_act_testAction_tooltip=Prova el funcionament de l'activitat
  245245
  246 edit_act_panels_description=Descripci\u00F3
  247 
  248 edit_act_panels_description_tooltip=T\u00EDtol i descripci\u00F3 de l'activitat
   246edit_act_panels_description=Descripci\u00f3
   247
   248edit_act_panels_description_tooltip=T\u00edtol i descripci\u00f3 de l'activitat
  249249
  250250edit_act_panels_options=Opcions
   
  254254edit_act_panels_frame=Finestra
  255255
  256 edit_act_panels_frame_tooltip=Aspecte, mida i posici\u00F3 de la finestra on corre l'activitat.
   256edit_act_panels_frame_tooltip=Aspecte, mida i posici\u00f3 de la finestra on corre l'activitat.
  257257
  258258edit_act_panels_messages=Missatges
   
  260260edit_act_panels_messages_tooltip=Contingut dels missatges de l'activitat
  261261
  262 edit_act_panels_panel=Plaf\u00F3
  263 
  264 edit_act_panels_panel_tooltip=Contingut del plaf\u00F3
   262edit_act_panels_panel=Plaf\u00f3
   263
   264edit_act_panels_panel_tooltip=Contingut del plaf\u00f3
  265265
  266266edit_style_title=Estil
   
  270270edit_act_style=Estil:
  271271
  272 edit_act_overlap=Evita la sobreposici\u00F3 imatge/text
   272edit_act_overlap=Evita la sobreposici\u00f3 imatge/text
  273273
  274274edit_act_overlap_tooltip=Intenta evitar que el text trepitgi la imatge.
   
  286286edit_act_num_rows=Files:
  287287
  288 edit_act_toothHeightFactor=Al\u00E7ada de les dents:
   288edit_act_toothHeightFactor=Al\u00e7ada de les dents:
  289289
  290290edit_act_toothWidthFactor=Amplada de les dents:
  291291
  292 edit_act_toothRandom=Distribuci\u00F3 aleat\u00F2ria
   292edit_act_toothRandom=Distribuci\u00f3 aleat\u00f2ria
  293293
  294294edit_act_shaper_properties=Propietats del generador de formes
   
  314314edit_media_referencedBy=Referenciat per:
  315315
  316 msg_prompt_loadReferences=<html><font face="dialog" size="2"><B>Atenci\u00F3:</B><P>Aquest projecte enlla\u00E7a amb altres projectes.<BR>Voleu que el JClic explori els enlla\u00E7os i carregui tots els materials relacionats?<P>(Es recomana respondre <B>SI</B> si esteu important un paquet d'activitats Clic 3.0)</font></html>
   316msg_prompt_loadReferences=<html><font face="dialog" size="2"><B>Atenci\u00f3:</B><P>Aquest projecte enlla\u00e7a amb altres projectes.<BR>Voleu que el JClic explori els enlla\u00e7os i carregui tots els materials relacionats?<P>(Es recomana respondre <B>SI</B> si esteu important un paquet d'activitats Clic 3.0)</font></html>
  317317
  318318edit_mc_type=Tipus:
   
  322322edit_mc_type_sound=Interpreta so
  323323
  324 edit_mc_type_video=Interpreta v\u00EDdeo
   324edit_mc_type_video=Interpreta v\u00eddeo
  325325
  326326edit_mc_type_midi=Interpreta MIDI
  327327
  328 edit_mc_type_cdaudio=Interpreta CD \u00E0udio
   328edit_mc_type_cdaudio=Interpreta CD \u00e0udio
  329329
  330330edit_mc_type_record=Enregistra so
   
  334334edit_mc_type_run_activity=Ves a l'activitat
  335335
  336 edit_mc_type_run_sequence=Ves a la seq\u00FC\u00E8ncia
   336edit_mc_type_run_sequence=Ves a la seq\u00fc\u00e8ncia
  337337
  338338edit_mc_type_run_external=Executa un programa
   
  348348edit_mc_file=Fitxer:
  349349
  350 edit_mc_externalParam=Par\u00E0metres:
   350edit_mc_externalParam=Par\u00e0metres:
  351351
  352352edit_mc_from=Des de:
   
  354354edit_mc_to=Fins a:
  355355
  356 edit_mc_length=Durada m\u00E0x.:
   356edit_mc_length=Durada m\u00e0x.:
  357357
  358358edit_mc_recBuffer=Cinta d'enregistrament:
   
  360360edit_mc_stretch=Comprimeix-lo si no hi cap
  361361
  362 edit_mc_location=Posici\u00F3:
   362edit_mc_location=Posici\u00f3:
  363363
  364364edit_mc_location_x=X:
   
  368368edit_mc_location_from=Des de:
  369369
  370 edit_mc_location_from_box=Cel\u00B7la
   370edit_mc_location_from_box=Cel\u00b7la
  371371
  372372edit_mc_location_from_window=Finestra
   
  376376edit_mc_loop=Repeteix indefinidament
  377377
  378 edit_mc_autostart=Engega autom\u00E0ticament
  379 
  380 edit_mc_catchmouse=Captura ratol\u00ED
  381 
  382 edit_mc_title=Contingut actiu i multim\u00E8dia
   378edit_mc_autostart=Engega autom\u00e0ticament
   379
   380edit_mc_catchmouse=Captura ratol\u00ed
   381
   382edit_mc_title=Contingut actiu i multim\u00e8dia
  383383
  384384edit_mc_label=Contingut actiu:
  385385
  386 edit_media_dlg_title=Selecci\u00F3 de l'objecte multim\u00E8dia
   386edit_media_dlg_title=Selecci\u00f3 de l'objecte multim\u00e8dia
  387387
  388388edit_media_title=Biblioteca de recursos
  389389
  390 edit_mc_pos_cell=Centrat a la cel\u00B7la
   390edit_mc_pos_cell=Centrat a la cel\u00b7la
  391391
  392392edit_mc_pos_window=Centrat a la finestra
  393393
  394 edit_mc_pos_absolute=Posici\u00F3 absoluta:
  395 
  396 edit_tree_badFormat=L'estructura o les dades de l'arbre s\u00F3n incorrectes!
   394edit_mc_pos_absolute=Posici\u00f3 absoluta:
   395
   396edit_tree_badFormat=L'estructura o les dades de l'arbre s\u00f3n incorrectes!
  397397
  398398edit_act_panels_controls=Controls
   
  402402edit_act_class=Tipus:
  403403
  404 edit_act_gridLayout=Distribuci\u00F3 dels plafons:
  405 
  406 edit_act_gridLayout_tooltip=Posici\u00F3 relativa dels plafons A i B.
  407 
  408 edit_act_inverseResolution=Resoluci\u00F3 inversa
  409 
  410 edit_act_inverseResolution_tooltip=L'activitat es considerar\u00E0 resolta quan tots els elements de "B" hagin estat aparellats.
   404edit_act_gridLayout=Distribuci\u00f3 dels plafons:
   405
   406edit_act_gridLayout_tooltip=Posici\u00f3 relativa dels plafons A i B.
   407
   408edit_act_inverseResolution=Resoluci\u00f3 inversa
   409
   410edit_act_inverseResolution_tooltip=L'activitat es considerar\u00e0 resolta quan tots els elements de "B" hagin estat aparellats.
  411411
  412412edit_act_showAllArrows=Mostra totes les fletxes
   
  420420edit_act_alt_toggle_tooltip=Edita el contingut alternatiu
  421421
  422 edit_act_grid=Plaf\u00F3
  423 
  424 edit_act_grid_A=Plaf\u00F3 A
  425 
  426 edit_act_grid_B=Plaf\u00F3 B
  427 
  428 edit_act_grid_layout=Distribuci\u00F3
   422edit_act_grid=Plaf\u00f3
   423
   424edit_act_grid_A=Plaf\u00f3 A
   425
   426edit_act_grid_B=Plaf\u00f3 B
   427
   428edit_act_grid_layout=Distribuci\u00f3
  429429
  430430edit_act_grid_relationship=Relacions
   
  440440edit_seq_tag=Etiqueta:
  441441
  442 edit_seq_description=Descripci\u00F3:
  443 
  444 edit_seq_auto=Avan\u00E7 autom\u00E0tic
   442edit_seq_description=Descripci\u00f3:
   443
   444edit_seq_auto=Avan\u00e7 autom\u00e0tic
  445445
  446446edit_seq_delay=Retard:
  447447
  448 edit_seq_action_fwd=Avan\u00E7ar
   448edit_seq_action_fwd=Avan\u00e7ar
  449449
  450450edit_seq_action_back=Retrocedir
   
  462462edit_seq_arrow_back=Fletxa enrera:
  463463
  464 edit_seq_action=Acci\u00F3:
  465 
  466 edit_seq_button_enabled=Mostra bot\u00F3
   464edit_seq_action=Acci\u00f3:
   465
   466edit_seq_button_enabled=Mostra bot\u00f3
  467467
  468468edit_seq_project=Projecte JClic:
  469469
  470 edit_act_absolute=Posici\u00F3 absoluta
  471 
  472 edit_act_absolute_tooltip=L'objecte es situar\u00E0 a les coordenades X i Y que especifiqueu
  473 
  474 edit_act_location=Posici\u00F3:
  475 
  476 edit_seq_newElement=Nou element de seq\u00FC\u00E8ncia...
   470edit_act_absolute=Posici\u00f3 absoluta
   471
   472edit_act_absolute_tooltip=L'objecte es situar\u00e0 a les coordenades X i Y que especifiqueu
   473
   474edit_act_location=Posici\u00f3:
   475
   476edit_seq_newElement=Nou element de seq\u00fc\u00e8ncia...
  477477
  478478edit_seq_newElement_tooltip=Insereix un nou element a la sequencia d'activitats
  479479
  480 edit_seq_newElement_msg=Selecciona una activitat per al nou element de seq\u00FC\u00E8ncia.
  481 
  482 edit_seq_newElement_error_noAct=No es pot crear un nou element de seq\u00FC\u00E8ncia sense indicar l'activitat.
  483 
  484 edit_seq_newElement_error_emptyList=En aquest projecte no hi ha cap activitat! No es poden crear elements de seq\u00FC\u00E8ncia en un projecte buit.
  485 
  486 edit_seq_jump_msg=Dest\u00ED del salt:
  487 
  488 edit_seq_jump_title=Dest\u00ED del salt
   480edit_seq_newElement_msg=Selecciona una activitat per al nou element de seq\u00fc\u00e8ncia.
   481
   482edit_seq_newElement_error_noAct=No es pot crear un nou element de seq\u00fc\u00e8ncia sense indicar l'activitat.
   483
   484edit_seq_newElement_error_emptyList=En aquest projecte no hi ha cap activitat! No es poden crear elements de seq\u00fc\u00e8ncia en un projecte buit.
   485
   486edit_seq_jump_msg=Dest\u00ed del salt:
   487
   488edit_seq_jump_title=Dest\u00ed del salt
  489489
  490490edit_act_newActivity_tooltip=Afegeix una nova activitat al projecte
   
  510510edit_text_act_popup=Finestra emergent
  511511
  512 edit_text_act_answer_label=Respostes v\u00E0lides:
   512edit_text_act_answer_label=Respostes v\u00e0lides:
  513513
  514514edit_list_newElement_tooltip=Afegeix un nou element a la llista
   
  528528edit_list_modifyValue=Modifica el text seleccionat
  529529
  530 edit_text_act_target=Inc\u00F2gnita
  531 
  532 edit_text_act_maxLen=Longitud m\u00E0xima:
  533 
  534 edit_text_act_maxLen_tooltip=Nombre m\u00E0xim de car\u00E0cters de la resposta
  535 
  536 edit_text_act_fillingChar=Car\u00E0cter de farciment
  537 
  538 edit_text_act_fillingChar_tooltip=Car\u00E0cter emprat per a indicar la inc\u00F2gnita
   530edit_text_act_target=Inc\u00f2gnita
   531
   532edit_text_act_maxLen=Longitud m\u00e0xima:
   533
   534edit_text_act_maxLen_tooltip=Nombre m\u00e0xim de car\u00e0cters de la resposta
   535
   536edit_text_act_fillingChar=Car\u00e0cter de farciment
   537
   538edit_text_act_fillingChar_tooltip=Car\u00e0cter emprat per a indicar la inc\u00f2gnita
  539539
  540540edit_text_act_iniLen=Longitud inicial:
  541541
  542 edit_text_act_iniLen_tooltip=Nombre de car\u00E0cters de farciment que es mostraran en iniciar-se l'activitat.
   542edit_text_act_iniLen_tooltip=Nombre de car\u00e0cters de farciment que es mostraran en iniciar-se l'activitat.
  543543
  544544edit_text_act_iniText=Text inicial:
  545545
  546 edit_text_act_iniText_tooltip=Tetx que es mostrar\u00E0 a la inc\u00F2gnita en iniciar l'activitat.
   546edit_text_act_iniText_tooltip=Tetx que es mostrar\u00e0 a la inc\u00f2gnita en iniciar l'activitat.
  547547
  548548edit_text_act_list=Mostra una llista d'opcions:
  549549
  550 edit_text_act_list_tooltip=L'usuari haur\u00E0 de seleccionar una opci\u00F3 en una llista.
  551 
  552 edit_text_act_check_title=Opcions d'avaluaci\u00F3
   550edit_text_act_list_tooltip=L'usuari haur\u00e0 de seleccionar una opci\u00f3 en una llista.
   551
   552edit_text_act_check_title=Opcions d'avaluaci\u00f3
  553553
  554554edit_text_act_popup_no=Sense finestra emergent
  555555
  556 edit_text_act_popup_always=Aparici\u00F3 autom\u00E0tica
  557 
  558 edit_text_act_popup_onError=Aparici\u00F3 en errors
  559 
  560 edit_text_act_popup_onDemand=Aparici\u00F3 amb F1
   556edit_text_act_popup_always=Aparici\u00f3 autom\u00e0tica
   557
   558edit_text_act_popup_onError=Aparici\u00f3 en errors
   559
   560edit_text_act_popup_onDemand=Aparici\u00f3 amb F1
  561561
  562562edit_text_act_popup_type=Tipus:
  563563
  564 edit_text_act_popup_delay=Retard d'aparici\u00F3:
  565 
  566 edit_text_act_popup_maxTime=Temps m\u00E0xim:
  567 
  568 edit_text_act_popup_onlyPlay=Nom\u00E9s interpreta so
  569 
  570 edit_text_act_err_noSelection=\u00A1Per crear una nova inc\u00F2gnita cal que seleccioneu un fragment de text!
  571 
  572 edit_text_act_err_badCharInSelection=El text de les inc\u00F2gnites no pot incloure retorns de par\u00E0graf ni tabuladors.
  573 
  574 edit_text_act_err_nestedTargets=Les inc\u00F2gnites no es poden solapar!
  575 
  576 edit_text_act_err_cellInTarget=Les inc\u00F2gnites no poden contenir cel\u00B7les!
   564edit_text_act_popup_delay=Retard d'aparici\u00f3:
   565
   566edit_text_act_popup_maxTime=Temps m\u00e0xim:
   567
   568edit_text_act_popup_onlyPlay=Nom\u00e9s interpreta so
   569
   570edit_text_act_err_noSelection=\u00a1Per crear una nova inc\u00f2gnita cal que seleccioneu un fragment de text!
   571
   572edit_text_act_err_badCharInSelection=El text de les inc\u00f2gnites no pot incloure retorns de par\u00e0graf ni tabuladors.
   573
   574edit_text_act_err_nestedTargets=Les inc\u00f2gnites no es poden solapar!
   575
   576edit_text_act_err_cellInTarget=Les inc\u00f2gnites no poden contenir cel\u00b7les!
  577577
  578578edit_text_act_pageBgColor=Color del paper:
   
  588588edit_text_act_colors=Colors:
  589589
  590 edit_text_act_targetStyle=Colors de les inc\u00F2gnites:
   590edit_text_act_targetStyle=Colors de les inc\u00f2gnites:
  591591
  592592edit_text_act_errorStyle=Colors d'error:
  593593
  594 edit_text_act_preview=Visualitzaci\u00F3 pr\u00E8via:
   594edit_text_act_preview=Visualitzaci\u00f3 pr\u00e8via:
  595595
  596596edit_text_act_styleSample_default_start=Text normal
  597597
  598 edit_text_act_styleSample_target=inc\u00F2gnita
   598edit_text_act_styleSample_target=inc\u00f2gnita
  599599
  600600edit_text_act_styleSample_error=error
   
  604604edit_text_act_styleSample_default_end=text normal.
  605605
  606 edit_text_act_warnDeleteTarget=Atenci\u00F3: aquesta acci\u00F3 suprimir\u00E0 la inc\u00F2gnita actualment seleccionada. Segur que vols fer-ho?
  607 
  608 edit_text_act_prevScreen_title=Finestra pr\u00E8via...
   606edit_text_act_warnDeleteTarget=Atenci\u00f3: aquesta acci\u00f3 suprimir\u00e0 la inc\u00f2gnita actualment seleccionada. Segur que vols fer-ho?
   607
   608edit_text_act_prevScreen_title=Finestra pr\u00e8via...
  609609
  610610edit_text_act_prevScreen_no=No mostris cap text abans d'iniciar l'activitat
   
  614614edit_text_act_prevScreen_special=Mostra aquest text:
  615615
  616 edit_text_act_prevScreen_time=Temps m\u00E0xim:
  617 
  618 edit_text_act_edit_target=Inc\u00F2gnita...
  619 
  620 edit_text_act_checkButton_show=Mostra el bot\u00F3 d'avaluaci\u00F3
  621 
  622 edit_text_act_checkButtonText=Text del bot\u00F3:
  623 
  624 edit_text_act_checkCase=Comprova maj\u00FAscules / min\u00FAscules
  625 
  626 edit_text_act_checkAccents=Considera accents i car\u00E0cters especials
  627 
  628 edit_text_act_checkPunct=Considera els s\u00EDmbols de puntuaci\u00F3
   616edit_text_act_prevScreen_time=Temps m\u00e0xim:
   617
   618edit_text_act_edit_target=Inc\u00f2gnita...
   619
   620edit_text_act_checkButton_show=Mostra el bot\u00f3 d'avaluaci\u00f3
   621
   622edit_text_act_checkButtonText=Text del bot\u00f3:
   623
   624edit_text_act_checkCase=Comprova maj\u00fascules / min\u00fascules
   625
   626edit_text_act_checkAccents=Considera accents i car\u00e0cters especials
   627
   628edit_text_act_checkPunct=Considera els s\u00edmbols de puntuaci\u00f3
  629629
  630630edit_text_act_checkDoubleSpc=Permet espais repetits
   
  632632edit_text_act_checkOptions=Criteris
  633633
  634 edit_text_act_checkAutoJump=Salta autom\u00E0ticament a la seg\u00FCent inc\u00F2gnita
  635 
  636 edit_text_act_checkForceOk=Avan\u00E7a nom\u00E9s si es respon correctament
  637 
  638 edit_text_act_checkDetail=Indica la posici\u00F3 dels errors
  639 
  640 edit_text_act_checkDetail_params=Par\u00E0metres de l'algorisme d'an\u00E0lisi:
   634edit_text_act_checkAutoJump=Salta autom\u00e0ticament a la seg\u00fcent inc\u00f2gnita
   635
   636edit_text_act_checkForceOk=Avan\u00e7a nom\u00e9s si es respon correctament
   637
   638edit_text_act_checkDetail=Indica la posici\u00f3 dels errors
   639
   640edit_text_act_checkDetail_params=Par\u00e0metres de l'algorisme d'an\u00e0lisi:
  641641
  642642edit_text_act_checkDetail_steps=Passos:
  643643
  644 edit_text_act_checkDetail_field=Camp d'exploraci\u00F3:
  645 
  646 edit_text_act_defaultCheckButtonText=Avaluaci\u00F3
  647 
  648 edit_text_act_advancedCorrectionOptions=An\u00E0lisi de les respostes
  649 
  650 edit_text_act_check_bt=Avaluaci\u00F3...
  651 
  652 edit_text_act_checkButton=Bot\u00F3 d'avaluaci\u00F3
  653 
  654 edit_text_act_checkProgress=Progr\u00E9s
   644edit_text_act_checkDetail_field=Camp d'exploraci\u00f3:
   645
   646edit_text_act_defaultCheckButtonText=Avaluaci\u00f3
   647
   648edit_text_act_advancedCorrectionOptions=An\u00e0lisi de les respostes
   649
   650edit_text_act_check_bt=Avaluaci\u00f3...
   651
   652edit_text_act_checkButton=Bot\u00f3 d'avaluaci\u00f3
   653
   654edit_text_act_checkProgress=Progr\u00e9s
  655655
  656656edit_text_act_typeBtn=Tipus...
  657657
  658 edit_text_act_orderParagraphs=Ordenar par\u00E0grafs
   658edit_text_act_orderParagraphs=Ordenar par\u00e0grafs
  659659
  660660edit_text_act_orderWords=Ordenar paraules
  661661
  662 edit_text_act_order_amongstPar=Barreja paraules entre par\u00E0grafs
   662edit_text_act_order_amongstPar=Barreja paraules entre par\u00e0grafs
  663663
  664664edit_text_act_type_title=Tipus d'activitat
  665665
  666 edit_text_act_warnChangeType=Aquesta acci\u00F3 suprimir\u00E0 totes les inc\u00F2gnites actualment definides. Segur que vols fer-ho?
   666edit_text_act_warnChangeType=Aquesta acci\u00f3 suprimir\u00e0 totes les inc\u00f2gnites actualment definides. Segur que vols fer-ho?
  667667
  668668edit_text_act_identWords=Identificar paraules
  669669
  670 edit_text_act_identChars=Identificar car\u00E0cters
   670edit_text_act_identChars=Identificar car\u00e0cters
  671671
  672672edit_media_change_name=Canvia el nom...
   
  684684edit_media_preview=Mostra l'objecte
  685685
  686 edit_media_preview_tooltip=Visualitzaci\u00F3 del recurs
   686edit_media_preview_tooltip=Visualitzaci\u00f3 del recurs
  687687
  688688edit_media_rename=Canvi del nom del recurs
   
  692692edit_media_rename_prompt=Nou nom:
  693693
  694 edit_media_rename_invalid=Nom de recurs no v\u00E0lid!
  695 
  696 edit_media_rename_exists=Ja hi ha un altre recurs amb aquest nom! Cada recurs ha de tenir un nom \u00FAnic en el projecte.
   694edit_media_rename_invalid=Nom de recurs no v\u00e0lid!
   695
   696edit_media_rename_exists=Ja hi ha un altre recurs amb aquest nom! Cada recurs ha de tenir un nom \u00fanic en el projecte.
  697697
  698698edit_media_chfile_invalid=Fitxer incorrecte!
   
  706706edit_media_refresh_file=Actualitza el contingut del recurs des del fitxer
  707707
  708 edit_media_warn_zipFileNotExternal=Aquest no \u00E9s un fitxer "real", sin\u00F3 un objecte situat dins d'un contenidor ZIP. Per fer servir aquesta funci\u00F3 cal que hi hagi un fitxer amb el mateix nom a la carpeta on es troba el fitxer ZIP.
   708edit_media_warn_zipFileNotExternal=Aquest no \u00e9s un fitxer "real", sin\u00f3 un objecte situat dins d'un contenidor ZIP. Per fer servir aquesta funci\u00f3 cal que hi hagi un fitxer amb el mateix nom a la carpeta on es troba el fitxer ZIP.
  709709
  710710edit_activities=Activitats
  711711
  712 edit_sequences=Seq\u00FC\u00E8ncies
   712edit_sequences=Seq\u00fc\u00e8ncies
  713713
  714714edit_media=Mediateca
  715715
  716 edit_media_tooltip=Gesti\u00F3 de les Imatges i altres recursos emprats en el projecte.
  717 
  718 edit_activities_tooltip=Creaci\u00F3 i modificaci\u00F3 de les activitats del projecte
  719 
  720 edit_sequences_tooltip=Creaci\u00F3 i modificaci\u00F3 de seq\u00FC\u00E8ncies d'activitats
  721 
  722 edit_project_title=T\u00EDtol:
  723 
  724 edit_project_title_tooltip=T\u00EDtol del projecte
   716edit_media_tooltip=Gesti\u00f3 de les Imatges i altres recursos emprats en el projecte.
   717
   718edit_activities_tooltip=Creaci\u00f3 i modificaci\u00f3 de les activitats del projecte
   719
   720edit_sequences_tooltip=Creaci\u00f3 i modificaci\u00f3 de seq\u00fc\u00e8ncies d'activitats
   721
   722edit_project_title=T\u00edtol:
   723
   724edit_project_title_tooltip=T\u00edtol del projecte
  725725
  726726edit_project=Projecte
  727727
  728 edit_project_tooltip=Edici\u00F3 de les propietats del projecte
  729 
  730 edit_project_description=Descripci\u00F3:
  731 
  732 edit_project_description_tooltip=Descripci\u00F3 general del projecte
  733 
  734 edit_project_area=\u00C0rees:
  735 
  736 edit_project_area_tooltip=\u00C0rees curriculars a les que s'orienta el projecte
   728edit_project_tooltip=Edici\u00f3 de les propietats del projecte
   729
   730edit_project_description=Descripci\u00f3:
   731
   732edit_project_description_tooltip=Descripci\u00f3 general del projecte
   733
   734edit_project_area=\u00c0rees:
   735
   736edit_project_area_tooltip=\u00c0rees curriculars a les que s'orienta el projecte
  737737
  738738edit_project_level=Nivells:
  739739
  740 edit_project_level_tooltip=Nivells i cicles educatius als que s'adre\u00E7a el projecte
   740edit_project_level_tooltip=Nivells i cicles educatius als que s'adre\u00e7a el projecte
  741741
  742742edit_project_descriptors=Descriptors:
   
  756756edit_project_authors=Autors/es:
  757757
  758 edit_project_authors_tooltip=Persones que han contribuit a la creaci\u00F3 del projecte
   758edit_project_authors_tooltip=Persones que han contribuit a la creaci\u00f3 del projecte
  759759
  760760edit_project_author_name=Nom:
  761761
  762 edit_project_author_mail=Correu electr\u00F2nic:
   762edit_project_author_mail=Correu electr\u00f2nic:
  763763
  764764edit_project_author_rol=Rol:
  765765
  766 edit_project_author_organization=Organitzaci\u00F3:
   766edit_project_author_organization=Organitzaci\u00f3:
  767767
  768768edit_project_author_comments=Comentaris:
   
  772772edit_project_author_name_tooltip=Nom de l'autor/a (camp obligatori)
  773773
  774 edit_project_author_mail_tooltip=Adre\u00E7a de correu electr\u00F2nic de l'autor/a (opcional)
  775 
  776 edit_project_author_rol_tooltip=Rol de la persona en el projecte: autor/a, col\u00B7laborador/a, dibuixos, sons... (camp opcional)
  777 
  778 edit_project_author_organization_tooltip=Escola, universitat, associaci\u00F3... (camp opcional)
  779 
  780 edit_project_author_url_tooltip=P\u00E0gina web personal (camp opcional)
  781 
  782 edit_project_author_comments_tooltip=Altres caracter\u00EDstiques (camp opcional)
   774edit_project_author_mail_tooltip=Adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic de l'autor/a (opcional)
   775
   776edit_project_author_rol_tooltip=Rol de la persona en el projecte: autor/a, col\u00b7laborador/a, dibuixos, sons... (camp opcional)
   777
   778edit_project_author_organization_tooltip=Escola, universitat, associaci\u00f3... (camp opcional)
   779
   780edit_project_author_url_tooltip=P\u00e0gina web personal (camp opcional)
   781
   782edit_project_author_comments_tooltip=Altres caracter\u00edstiques (camp opcional)
  783783
  784784edit_project_author_info=Dades de l'autor/a:
   
  792792edit_project_org_name_tooltip=Nom de l'escola
  793793
  794 edit_project_org_mail=Correu electr\u00F2nic:
  795 
  796 edit_project_org_mail_tooltip=Adre\u00E7a de correu electr\u00F2nic de l'escola
   794edit_project_org_mail=Correu electr\u00f2nic:
   795
   796edit_project_org_mail_tooltip=Adre\u00e7a de correu electr\u00f2nic de l'escola
  797797
  798798edit_project_org_url=URL:
  799799
  800 edit_project_org_url_tooltip=Adre\u00E7a web de l'escola
  801 
  802 edit_project_org_address=Adre\u00E7a:
  803 
  804 edit_project_org_address_tooltip=Adre\u00E7a postal de l'escola
   800edit_project_org_url_tooltip=Adre\u00e7a web de l'escola
   801
   802edit_project_org_address=Adre\u00e7a:
   803
   804edit_project_org_address_tooltip=Adre\u00e7a postal de l'escola
  805805
  806806edit_project_org_pc=CP:
   
  812812edit_project_org_city_tooltip=Localitat de l'escola
  813813
  814 edit_project_org_country=Pa\u00EDs:
   814edit_project_org_country=Pa\u00eds:
  815815
  816816edit_project_org_state=Estat:
   
  822822edit_project_org_tooltip=Escoles i altres institucions que han participat en el projecte
  823823
  824 edit_project_org_info=Dades de l'organitzaci\u00F3:
  825 
  826 edit_project_org_add=Afegir una nova organitzaci\u00F3
  827 
  828 edit_project_org_edit=Modificar les dades de l'organitzaci\u00F3
  829 
  830 edit_project_org_country_tooltip=Estat, pa\u00EDs, federaci\u00F3...
  831 
  832 edit_project_org_state_tooltip=Estat federal, nacionalitat, comunitat, regi\u00F3...
   824edit_project_org_info=Dades de l'organitzaci\u00f3:
   825
   826edit_project_org_add=Afegir una nova organitzaci\u00f3
   827
   828edit_project_org_edit=Modificar les dades de l'organitzaci\u00f3
   829
   830edit_project_org_country_tooltip=Estat, pa\u00eds, federaci\u00f3...
   831
   832edit_project_org_state_tooltip=Estat federal, nacionalitat, comunitat, regi\u00f3...
  833833
  834834edit_project_org_comments_tooltip=Altres dades...
   
  836836edit_project_rev_date=Data:
  837837
  838 edit_project_rev_date_tooltip=Data de la revisi\u00F3
   838edit_project_rev_date_tooltip=Data de la revisi\u00f3
  839839
  840840edit_project_rev_authors=Autors/es:
  841841
  842 edit_project_rev_authors_tooltip=Autors/es de la revisi\u00F3
  843 
  844 edit_project_rev_description=Descripci\u00F3:
  845 
  846 edit_project_rev_description_tooltip=Breu descripci\u00F3 dels canvis realitzats
   842edit_project_rev_authors_tooltip=Autors/es de la revisi\u00f3
   843
   844edit_project_rev_description=Descripci\u00f3:
   845
   846edit_project_rev_description_tooltip=Breu descripci\u00f3 dels canvis realitzats
  847847
  848848edit_project_rev_comments=Comentaris:
  849849
  850 edit_project_rev_comments_tooltip=Informaci\u00F3 addicional
   850edit_project_rev_comments_tooltip=Informaci\u00f3 addicional
  851851
  852852edit_project_rev=Revisions:
   
  854854edit_project_rev_tooltip=Historial de les principals modificacions realitzades al projecte
  855855
  856 edit_project_rev_add=Afegir un registre de revisi\u00F3
  857 
  858 edit_project_rev_edit=Modificaci\u00F3 de les dades de la revisi\u00F3
  859 
  860 edit_project_rev_info=Dades de la revisi\u00F3
   856edit_project_rev_add=Afegir un registre de revisi\u00f3
   857
   858edit_project_rev_edit=Modificaci\u00f3 de les dades de la revisi\u00f3
   859
   860edit_project_rev_info=Dades de la revisi\u00f3
  861861
  862862edit_media_objects=objectes
   
  868868edit_evsounds_click=Fer clic a un objecte:
  869869
  870 edit_evsounds_actionError=Acci\u00F3 err\u00F2nia:
  871 
  872 edit_evsounds_actionOk=Acci\u00F3 correcta:
   870edit_evsounds_actionError=Acci\u00f3 err\u00f2nia:
   871
   872edit_evsounds_actionOk=Acci\u00f3 correcta:
  873873
  874874edit_evsounds_finishedError=Activitat acabada amb errors:
   
  876876edit_evsounds_finishedOk=Activitat acabada correctament:
  877877
  878 edit_project_rev_err_nodesc=Error: La descripci\u00F3 no es pot deixar en blanc
   878edit_project_rev_err_nodesc=Error: La descripci\u00f3 no es pot deixar en blanc
  879879
  880880edit_evsounds_dlg_title=Edita els sons d'events
   
  882882edit_project_evsounds=Sons d'event:
  883883
  884 edit_project_evsounds_tooltip=Assigna sons espec\u00EDfics per a cada event del JClic
   884edit_project_evsounds_tooltip=Assigna sons espec\u00edfics per a cada event del JClic
  885885
  886886edit_act_evsounds=Sons d'event:
  887887
  888 edit_act_evsounds_tooltip=Assigna sons espec\u00EDfics per a cada event del JClic
   888edit_act_evsounds_tooltip=Assigna sons espec\u00edfics per a cada event del JClic
  889889
  890890edit_evsounds_default=so per defecte
   
  904904edit_arith_op_from=Des de:
  905905
  906 edit_arith_op_from_tooltip=Valor m\u00EDnim de l'operand
   906edit_arith_op_from_tooltip=Valor m\u00ednim de l'operand
  907907
  908908edit_arith_op_to=Fins a:
  909909
  910 edit_arith_op_to_tooltip=Valor m\u00E0xim de l'operand
   910edit_arith_op_to_tooltip=Valor m\u00e0xim de l'operand
  911911
  912912edit_arith_op_with=Amb:
  913913
  914 edit_arith_op_with_tooltip=Si es marca, l'operand port tenir tamb\u00E9 aquest valor
   914edit_arith_op_with_tooltip=Si es marca, l'operand port tenir tamb\u00e9 aquest valor
  915915
  916916edit_arith_op_fromList=Un de la llista:
   
  946946edit_arith_operations_divide=Divisions
  947947
  948 edit_arith_unknown=Inc\u00F2gnita:
  949 
  950 edit_arith_unknown_tooltip=Seleccioneu l'element que far\u00E0 d'inc\u00F2gnita
  951 
  952 edit_arith_unknown_aobx=La inc\u00F2gnita \u00E9s el resultat
  953 
  954 edit_arith_unknown_aoxr=La inc\u00F2gnita \u00E9s el segon operand
  955 
  956 edit_arith_unknown_xobr=El primer operand \u00E9s la inc\u00F2gnita
  957 
  958 edit_arith_unknown_axbr=La operaci\u00F3 \u00E9s la inc\u00F2gnita
  959 
  960 edit_arith_unknown_invert=Escriu l'expressi\u00F3 comen\u00E7ant pel resultat
   948edit_arith_unknown=Inc\u00f2gnita:
   949
   950edit_arith_unknown_tooltip=Seleccioneu l'element que far\u00e0 d'inc\u00f2gnita
   951
   952edit_arith_unknown_aobx=La inc\u00f2gnita \u00e9s el resultat
   953
   954edit_arith_unknown_aoxr=La inc\u00f2gnita \u00e9s el segon operand
   955
   956edit_arith_unknown_xobr=El primer operand \u00e9s la inc\u00f2gnita
   957
   958edit_arith_unknown_axbr=La operaci\u00f3 \u00e9s la inc\u00f2gnita
   959
   960edit_arith_unknown_invert=Escriu l'expressi\u00f3 comen\u00e7ant pel resultat
  961961
  962962edit_arith_result=Resultat:
   
  978978edit_arith_cond_ind=Indiferent
  979979
  980 edit_arith_cond_agb=El primer operand ha de ser m\u00E9s gran que el segon
   980edit_arith_cond_agb=El primer operand ha de ser m\u00e9s gran que el segon
  981981
  982982edit_arith_cond_alb=El primer operand ha de ser menor que el segon
   
  984984edit_arith_cond_tooltip=Altres condicions
  985985
  986 edit_autocp=Generador autom\u00E0tic de contingut:
  987 
  988 edit_autocp_tooltip=Seleccio del tipus de generador autom\u00E0tic de contingut per aquesta activitat.
   986edit_autocp=Generador autom\u00e0tic de contingut:
   987
   988edit_autocp_tooltip=Seleccio del tipus de generador autom\u00e0tic de contingut per aquesta activitat.
  989989
  990990edit_autocp_block=Generador de contingut
  991991
  992 edit_autocp_btn=Configuraci\u00F3...
  993 
  994 edit_autocp_btn_tooltip=Configura els par\u00E0metres del generador de contingut
  995 
  996 edit_data=Edici\u00F3 de dades
  997 
  998 edit_act=Edici\u00F3 de l'activitat
  999 
  1000 edit_acp=Edici\u00F3 del generador de contingut
  1001 
  1002 edit_acp_err_creating=Error en crear el generador autom\u00E0tic de contingut!
  1003 
  1004 edit_project_author_group=Creaci\u00F3
  1005 
  1006 edit_project_description_block=Descripci\u00F3
  1007 
  1008 edit_project_ui_block=Interf\u00EDcie d'usuari
  1009 
  1010 edit_act_description=Descripci\u00F3:
   992edit_autocp_btn=Configuraci\u00f3...
   993
   994edit_autocp_btn_tooltip=Configura els par\u00e0metres del generador de contingut
   995
   996edit_data=Edici\u00f3 de dades
   997
   998edit_act=Edici\u00f3 de l'activitat
   999
   1000edit_acp=Edici\u00f3 del generador de contingut
   1001
   1002edit_acp_err_creating=Error en crear el generador autom\u00e0tic de contingut!
   1003
   1004edit_project_author_group=Creaci\u00f3
   1005
   1006edit_project_description_block=Descripci\u00f3
   1007
   1008edit_project_ui_block=Interf\u00edcie d'usuari
   1009
   1010edit_act_description=Descripci\u00f3:
  10111011
  10121012m_Edit=Edita
   
  10421042action_editMedia_keys=MM
  10431043
  1044 action_editMedia_tooltip=Edita la biblioteca de recursos multim\u00E8dia del projecte
   1044action_editMedia_tooltip=Edita la biblioteca de recursos multim\u00e8dia del projecte
  10451045
  10461046action_editActivities_caption=Activitats
   
  10501050action_editActivities_tooltip=Edita les activitats
  10511051
  1052 action_editSeq_caption=Seq\u00FC\u00E8ncies
   1052action_editSeq_caption=Seq\u00fc\u00e8ncies
  10531053
  10541054action_editSeq_keys=SS
   
  10601060edit_project_descriptors_block=Descriptors
  10611061
  1062 edit_media_new=Nou objecte multim\u00E8dia...
   1062edit_media_new=Nou objecte multim\u00e8dia...
  10631063
  10641064edit_media_new_tooltip=Afegeix una imatge o un objecte multimedia a la mediateca
   
  10661066edit_media_new_keys=M*
  10671067
  1068 edit_seq_threshold=Llindar de puntuaci\u00F3:
  1069 
  1070 edit_seq_threshold_tooltip_up=Ves per aquest cam\u00ED quan la puntuaci\u00F3 global sigui igual o superior a...
   1068edit_seq_threshold=Llindar de puntuaci\u00f3:
   1069
   1070edit_seq_threshold_tooltip_up=Ves per aquest cam\u00ed quan la puntuaci\u00f3 global sigui igual o superior a...
  10711071
  10721072edit_seq_time=Llindar de temps:
  10731073
  1074 edit_seq_time_tooltip_up=Per seguir aquest cam\u00ED cal haver realitzat les activitats en un temps inferior a...
  1075 
  1076 edit_seq_threshold_tooltip_down=Segueix aquest cam\u00ED sempre que la puntuaci\u00F3 global sigui inferior a...
  1077 
  1078 edit_seq_time_tooltip_down=Segueix aquest cam\u00ED sempre que el temps emprat en les activitats sigui superior a...
   1074edit_seq_time_tooltip_up=Per seguir aquest cam\u00ed cal haver realitzat les activitats en un temps inferior a...
   1075
   1076edit_seq_threshold_tooltip_down=Segueix aquest cam\u00ed sempre que la puntuaci\u00f3 global sigui inferior a...
   1077
   1078edit_seq_time_tooltip_down=Segueix aquest cam\u00ed sempre que el temps emprat en les activitats sigui superior a...
  10791079
  10801080edit_seq_condJump=Salts condicionals
  10811081
  1082 edit_seq_condJump_tooltip=Especifica salts que seran executats nom\u00E9s si es donen determinades condicions
   1082edit_seq_condJump_tooltip=Especifica salts que seran executats nom\u00e9s si es donen determinades condicions
  10831083
  10841084edit_seq_condJump_upper_tooltip=Indica les condicions per saltar a un nivell superior
   
  10901090edit_seq_condJump_lower_tooltip=Indica les condicions per saltar a un nivell inferior
  10911091
  1092 edit_seq_action_tooltip_fw=Acci\u00F3 assignada al bot\u00F3 d'avan\u00E7ar
  1093 
  1094 edit_seq_action_tooltip_bk=Acci\u00F3 assignada al bot\u00F3 de retrocedir
  1095 
  1096 edit_seq_jump_tooltip=Indica el dest\u00ED del salt
  1097 
  1098 edit_seq_action_tooltip=Acci\u00F3 a realitzar
  1099 
  1100 edit_seq_activity_tooltip=Activitat associada a aquest element de seq\u00FC\u00E8ncia
  1101 
  1102 edit_seq_tag_tooltip=Etiqueta emprada per referir-se a aquest element de seq\u00FC\u00E8ncia (camp opcional)
  1103 
  1104 edit_seq_description_tooltip=Descripci\u00F3 de l'element de seq\u00FC\u00E8ncia (camp opcional)
  1105 
  1106 edit_seq_button_enabled_tooltip=Activa o desactiva el bot\u00F3 de pas d'activitat
  1107 
  1108 edit_seq_auto_tooltip=Avan\u00E7ar autom\u00E0ticament en acabar l'activitat
  1109 
  1110 edit_seq_delay_tooltip=Nombre de segons a esperar abans de realitzar el pas autom\u00E1tic
  1111 
  1112 edit_color_dlgTitle=Selecci\u00F3 del color
   1092edit_seq_action_tooltip_fw=Acci\u00f3 assignada al bot\u00f3 d'avan\u00e7ar
   1093
   1094edit_seq_action_tooltip_bk=Acci\u00f3 assignada al bot\u00f3 de retrocedir
   1095
   1096edit_seq_jump_tooltip=Indica el dest\u00ed del salt
   1097
   1098edit_seq_action_tooltip=Acci\u00f3 a realitzar
   1099
   1100edit_seq_activity_tooltip=Activitat associada a aquest element de seq\u00fc\u00e8ncia
   1101
   1102edit_seq_tag_tooltip=Etiqueta emprada per referir-se a aquest element de seq\u00fc\u00e8ncia (camp opcional)
   1103
   1104edit_seq_description_tooltip=Descripci\u00f3 de l'element de seq\u00fc\u00e8ncia (camp opcional)
   1105
   1106edit_seq_button_enabled_tooltip=Activa o desactiva el bot\u00f3 de pas d'activitat
   1107
   1108edit_seq_auto_tooltip=Avan\u00e7ar autom\u00e0ticament en acabar l'activitat
   1109
   1110edit_seq_delay_tooltip=Nombre de segons a esperar abans de realitzar el pas autom\u00e1tic
   1111
   1112edit_color_dlgTitle=Selecci\u00f3 del color
  11131113
  11141114edit_media_renaming=Si us plau, espereu mentre es canvia el nom del recurs...
   
  11161116edit_act_cell_width=Amplada:
  11171117
  1118 edit_act_cell_width_tooltip=Amplada de les cel\u00B7les (en p\u00EDxels)
  1119 
  1120 edit_act_cell_height=Al\u00E7ada:
  1121 
  1122 edit_act_cell_height_tooltip=Al\u00E7ada de les cel\u00B7les (en p\u00EDxels)
   1118edit_act_cell_width_tooltip=Amplada de les cel\u00b7les (en p\u00edxels)
   1119
   1120edit_act_cell_height=Al\u00e7ada:
   1121
   1122edit_act_cell_height_tooltip=Al\u00e7ada de les cel\u00b7les (en p\u00edxels)
  11231123
  11241124edit_act_hiddenWords=Paraules amagades:
  11251125
  1126 edit_act_hiddenWords_tooltip=Llista de les paraules que s'han amagat al plaf\u00F3
  1127 
  1128 edit_act_wordSearch_panelB=Emprar el plaf\u00F3 B
  1129 
  1130 edit_act_wordSearch_panelB_tooltip=Fes servir un segon plaf\u00F3, que es mostrar\u00E0 a mesura que es trobin les paraules
  1131 
  1132 edit_act_shaper_tooltip=Selecci\u00F3 del tipus de generador de formes del plaf\u00F3
  1133 
  1134 edit_act_num_cols_tooltip=Nombre de columnes del plaf\u00F3
  1135 
  1136 edit_act_num_rows_tooltip=Nombre de files del plaf\u00F3
   1126edit_act_hiddenWords_tooltip=Llista de les paraules que s'han amagat al plaf\u00f3
   1127
   1128edit_act_wordSearch_panelB=Emprar el plaf\u00f3 B
   1129
   1130edit_act_wordSearch_panelB_tooltip=Fes servir un segon plaf\u00f3, que es mostrar\u00e0 a mesura que es trobin les paraules
   1131
   1132edit_act_shaper_tooltip=Selecci\u00f3 del tipus de generador de formes del plaf\u00f3
   1133
   1134edit_act_num_cols_tooltip=Nombre de columnes del plaf\u00f3
   1135
   1136edit_act_num_rows_tooltip=Nombre de files del plaf\u00f3
  11371137
  11381138edit_act_wildTransparent=Separadors transparents
  11391139
  1140 edit_act_wildTransparent_tooltip=Mostra els separadors (cel\u00B7les negres) com a forats transparents
   1140edit_act_wildTransparent_tooltip=Mostra els separadors (cel\u00b7les negres) com a forats transparents
  11411141
  11421142edit_act_behavior_scramble_times=Barreges:
   
  11681168edit_new_project_filename=Nom del fitxer:
  11691169
  1170 edit_new_project_filename_tooltip=Nom del fitxer del projecte, sense extensi\u00F3
   1170edit_new_project_filename_tooltip=Nom del fitxer del projecte, sense extensi\u00f3
  11711171
  11721172edit_new_project_folder=Carpeta:
  11731173
  1174 edit_new_project_folder_tooltip=Nom de la carpeta on es guardar\u00E0 el projecte
   1174edit_new_project_folder_tooltip=Nom de la carpeta on es guardar\u00e0 el projecte
  11751175
  11761176edit_new_project_folder_browse=Navega...
  11771177
  1178 edit_new_project_title=Creaci\u00F3 d'un nou projecte JClic
  1179 
  1180 edit_new_project_err_empty=Error: Tant el projecte com el fitxer i la carpeta han de tenir noms v\u00E0lids.
  1181 
  1182 edit_new_project_warning_noEmptyFolder=En aquesta carpeta ja hi ha un altre projecte Clic3.0 o JClic. Per evitar confusions es recomana mantenir cada projecte en una carpeta independent, tot i que aix\u00F2 no \u00E9s un requisit imprescindible. Realment voleu crear el nou projecte en aquesta carpeta?
   1178edit_new_project_title=Creaci\u00f3 d'un nou projecte JClic
   1179
   1180edit_new_project_err_empty=Error: Tant el projecte com el fitxer i la carpeta han de tenir noms v\u00e0lids.
   1181
   1182edit_new_project_warning_noEmptyFolder=En aquesta carpeta ja hi ha un altre projecte Clic3.0 o JClic. Per evitar confusions es recomana mantenir cada projecte en una carpeta independent, tot i que aix\u00f2 no \u00e9s un requisit imprescindible. Realment voleu crear el nou projecte en aquesta carpeta?
  11831183
  11841184edit_new_project_err_folderCreation=Error: Ha estat impossible crear la carpeta que heu indicat!
  11851185
  1186 edit_act_copy_err_noSelection=No heu seleccionat cap activitat! Per fer servir aquesta funci\u00F3 cal seleccionar a la llista l'activitat o activitats a les que s'aplicaran els atributs indicats.
   1186edit_act_copy_err_noSelection=No heu seleccionat cap activitat! Per fer servir aquesta funci\u00f3 cal seleccionar a la llista l'activitat o activitats a les que s'aplicaran els atributs indicats.
  11871187
  11881188edit_act_copy_action_prefix=Copiant atributs a:
   
  12001200edit_act_copy_transparentBg=Fons transparent
  12011201
  1202 edit_act_copy_position=Posici\u00F3
   1202edit_act_copy_position=Posici\u00f3
  12031203
  12041204edit_act_copy_messages=Missatges
   
  12161216edit_act_copy_rep_actions=Enregistrar accions
  12171217
  1218 edit_act_copy_interface=Interf\u00EDcie d'usuari
   1218edit_act_copy_interface=Interf\u00edcie d'usuari
  12191219
  12201220edit_act_copy_skin=Entorn visual
   
  12261226edit_act_copy_cTime=Comptador de temps
  12271227
  1228 edit_act_copy_maxTime=Temps m\u00E0xim
   1228edit_act_copy_maxTime=Temps m\u00e0xim
  12291229
  12301230edit_act_copy_cTries=Comptador d'intents
  12311231
  1232 edit_act_copy_maxTries=Nombre m\u00E0xim d'intents
   1232edit_act_copy_maxTries=Nombre m\u00e0xim d'intents
  12331233
  12341234edit_act_copy_cScore=Comptador d'encerts
   
  12381238edit_act_copy_buttons=Botons
  12391239
  1240 edit_act_copy_btnHelp=Bot\u00F3 d'ajuda
  1241 
  1242 edit_act_copy_btnInfo=Bot\u00F3 d'informaci\u00F3
   1240edit_act_copy_btnHelp=Bot\u00f3 d'ajuda
   1241
   1242edit_act_copy_btnInfo=Bot\u00f3 d'informaci\u00f3
  12431243
  12441244edit_act_copy_grids=Plafons
  12451245
  1246 edit_act_copy_gridA=Estil del plaf\u00F3 A
  1247 
  1248 edit_act_copy_gridB=Estil del plaf\u00F3 B
   1246edit_act_copy_gridA=Estil del plaf\u00f3 A
   1247
   1248edit_act_copy_gridB=Estil del plaf\u00f3 B
  12491249
  12501250edit_act_copy_textGrid=Estil dels plafons de text
   
  12601260edit_act_copy_textColour=Color del text principal
  12611261
  1262 edit_act_copy_textTargetColour=Color de les inc\u00F2gnites
   1262edit_act_copy_textTargetColour=Color de les inc\u00f2gnites
  12631263
  12641264edit_act_copy_textErrorColour=Color dels errors
   
  12701270edit_act_changeType=Canvia el tipus d'activitat
  12711271
  1272 edit_act_newActivity_class_tooltip=Nom complet de la classe que es far\u00E0 servir per construir l'activitat (usuaris avan\u00E7ats!)
   1272edit_act_newActivity_class_tooltip=Nom complet de la classe que es far\u00e0 servir per construir l'activitat (usuaris avan\u00e7ats!)
  12731273
  12741274edit_act_newActivity_other=Altres...
  12751275
  1276 edit_act_newActivity_info=Els usuaris/es avan\u00E7ats/es poden crear tamb\u00E9 altres tipus d'activitats JClic no registrades. Escriviu a sota el nom complet de la classe, precedida pel del paquet (per exemple: "com.acme.activities.FooActivity"). Les noves activitats han d'extendre edu.xtec.jclic.Activity, i han de ser accessibles al carregador de classes de la m\u00E0quina virtual de Java.
   1276edit_act_newActivity_info=Els usuaris/es avan\u00e7ats/es poden crear tamb\u00e9 altres tipus d'activitats JClic no registrades. Escriviu a sota el nom complet de la classe, precedida pel del paquet (per exemple: "com.acme.activities.FooActivity"). Les noves activitats han d'extendre edu.xtec.jclic.Activity, i han de ser accessibles al carregador de classes de la m\u00e0quina virtual de Java.
  12771277
  12781278edit_act_newActivity_name=Nom de l'activitat:
  12791279
  1280 edit_act_newActivity_name_tooltip=Cada activitat ha de tenir un nom \u00FAnic en el projecte
  1281 
  1282 edit_act_changeType_warning=<html><p style="font-family:Helvetica; font-size:10px;"><b>Atenci\u00F3:</b> El canvi de tipus pot comportar la p\u00E8rdua d'alguns objectes i atributs de l'activitat que s'est\u00E0 editant. Feu servir aquesta funci\u00F3 amb cura!</p><p>&nbsp;</p></html>
  1283 
  1284 applet_codebase=Ubicaci\u00F3 del codi JClic:
   1280edit_act_newActivity_name_tooltip=Cada activitat ha de tenir un nom \u00fanic en el projecte
   1281
   1282edit_act_changeType_warning=<html><p style="font-family:Helvetica; font-size:10px;"><b>Atenci\u00f3:</b> El canvi de tipus pot comportar la p\u00e8rdua d'alguns objectes i atributs de l'activitat que s'est\u00e0 editant. Feu servir aquesta funci\u00f3 amb cura!</p><p>&nbsp;</p></html>
   1283
   1284applet_codebase=Ubicaci\u00f3 del codi JClic:
  12851285
  12861286applet_codebase_tooltip=URL que apunta a una carpeta on estiguin ubicats els fitxers de programa i els scripts del JClic
   
  12881288applet_prev_text=Codi HTML previ:
  12891289#Text to be displayed below the applet. HTM code allowed.
  1290 applet_prev_text_tooltip=Text o codi HTML que apareixer\u00E0 abans de l'applet
   1290applet_prev_text_tooltip=Text o codi HTML que apareixer\u00e0 abans de l'applet
  12911291
  12921292applet_post_text=Codi HTML posterior:
  12931293
  1294 applet_post_text_tooltip=Text o codi HTML que apareixer\u00E0 despr\u00E9s de l'applet
   1294applet_post_text_tooltip=Text o codi HTML que apareixer\u00e0 despr\u00e9s de l'applet
  12951295
  12961296applet_size=Mida de l'applet:
  12971297
  1298 applet_size_tooltip=Amplada i al\u00E7ada de l'applet, en valor absolut o percentual.
  1299 
  1300 applet_page_title=T\u00EDtol de la p\u00E0gina:
  1301 
  1302 applet_page_title_tooltip=Text que es mostrar\u00E0 a dalt de la finestra del navegador
  1303 
  1304 applet_created_info=La p\u00E0gina web "%s" ha estat creada amb \u00E8xit.
   1298applet_size_tooltip=Amplada i al\u00e7ada de l'applet, en valor absolut o percentual.
   1299
   1300applet_page_title=T\u00edtol de la p\u00e0gina:
   1301
   1302applet_page_title_tooltip=Text que es mostrar\u00e0 a dalt de la finestra del navegador
   1303
   1304applet_created_info=La p\u00e0gina web "%s" ha estat creada amb \u00e8xit.
  13051305
  13061306applet_created_prompt=Voleu obrir-la ara amb el navegador?
  13071307
  1308 action_createHTML_caption=Crea una p\u00E0gina web...
  1309 
  1310 applet_create_title=Creaci\u00F3 d'una p\u00E0gina HTML amb un applet JClic
  1311 
  1312 action_createHTML_tooltip=Crea una p\u00E0gina HTML amb un applet que contingui el projecte actual
   1308action_createHTML_caption=Crea una p\u00e0gina web amb un applet Java...
   1309
   1310applet_create_title=Creaci\u00f3 d'una p\u00e0gina HTML amb un applet JClic
   1311
   1312action_createHTML_tooltip=Crea una p\u00e0gina HTML amb un applet que contingui el projecte actual
  13131313
  13141314applet_filename=Nom del fitxer:
  13151315
  1316 applet_filename_tooltip=Nom del fitxer HTML que es crear\u00E0
   1316applet_filename_tooltip=Nom del fitxer HTML que es crear\u00e0
  13171317
  13181318action_createHTML_keys=H*
   
  13201320settings_applet=Applet
  13211321
  1322 settings_applet_tooltip=Valors per defecte emprats en la creaci\u00F3 de p\u00E0gines web
   1322settings_applet_tooltip=Valors per defecte emprats en la creaci\u00f3 de p\u00e0gines web
  13231323
  13241324applet_bgcolor=Color de fons:
  13251325
  1326 applet_bgcolor_tooltip=Color de fons de la p\u00E0gina web
   1326applet_bgcolor_tooltip=Color de fons de la p\u00e0gina web
  13271327
  13281328applet_centered=Centrat
   
  13321332applet_width_tooltip=Amplada de l'applet (en valor absolut o percentual)
  13331333
  1334 applet_height_tooltip=Al\u00E7ada de l'applet (en valor absolut o percentual)
   1334applet_height_tooltip=Al\u00e7ada de l'applet (en valor absolut o percentual)
  13351335
  13361336applet_exitUrl=En sortir, anar a:
  13371337
  1338 applet_exitUrl_tooltip=URL cap on es redirigir\u00E0 la navegaci\u00F3 en sortir del JClic
  1339 
  1340 applet_infoFrame=Marc d'informaci\u00F3:
  1341 
  1342 applet_infoFrame_tooltip=Nom del marc emprat per mostrar el contingut lligat al bot\u00F3 "info"
  1343 
  1344 action_createInstaller_caption=Crea un instal\u00B7lador del projecte...
   1338applet_exitUrl_tooltip=URL cap on es redirigir\u00e0 la navegaci\u00f3 en sortir del JClic
   1339
   1340applet_infoFrame=Marc d'informaci\u00f3:
   1341
   1342applet_infoFrame_tooltip=Nom del marc emprat per mostrar el contingut lligat al bot\u00f3 "info"
   1343
   1344action_createInstaller_caption=Crea un instal\u00b7lador del projecte...
  13451345
  13461346action_createInstaller_keys=I*
  13471347
  1348 action_createInstaller_tooltip=Crea un fitxer d'instal\u00B7laci\u00F3 del projecte per al JClic player
  1349 
  1350 installer_caption=Edici\u00F3 del fitxer d'instal\u00B7laci\u00F3 del projecte
  1351 
  1352 installer_title=T\u00EDtol:
  1353 
  1354 installer_title_tooltip=T\u00EDtol del projecte que es mostrar\u00E0 a l'assistent d'instal\u00B7laci\u00F3
   1348action_createInstaller_tooltip=Crea un fitxer d'instal\u00b7laci\u00f3 del projecte per al JClic player
   1349
   1350installer_caption=Edici\u00f3 del fitxer d'instal\u00b7laci\u00f3 del projecte
   1351
   1352installer_title=T\u00edtol:
   1353
   1354installer_title_tooltip=T\u00edtol del projecte que es mostrar\u00e0 a l'assistent d'instal\u00b7laci\u00f3
  13551355
  13561356installer_authors=Autors/es:
   
  13601360installer_folder=Carpeta:
  13611361
  1362 installer_folder_tooltip=Nom de carpeta que suggerir\u00E0 l'assistent d'instal\u00B7laci\u00F3
   1362installer_folder_tooltip=Nom de carpeta que suggerir\u00e0 l'assistent d'instal\u00b7laci\u00f3
  13631363
  13641364installer_files=Fitxers a copiar:
  13651365
  1366 installer_files_tooltip=Fitxers que es copiaran durant la instal\u00B7laci\u00F3
   1366installer_files_tooltip=Fitxers que es copiaran durant la instal\u00b7laci\u00f3
  13671367
  13681368installer_files_available=Fitxers disponibles
   
  13781378installer_files_remove_tooltip=Treu el fitxer seleccionat de la llista
  13791379
  1380 installer_button=Bot\u00F3 d'activaci\u00F3
  1381 
  1382 installer_button_tooltip=Propietats del bot\u00F3 que es mostrar\u00E0 a la biblioteca de projectes
   1380installer_button=Bot\u00f3 d'activaci\u00f3
   1381
   1382installer_button_tooltip=Propietats del bot\u00f3 que es mostrar\u00e0 a la biblioteca de projectes
  13831383
  13841384installer_button_project=Projecte principal:
  13851385
  1386 installer_button_project_tooltip=Projecte JClic associat al bot\u00F3
   1386installer_button_project_tooltip=Projecte JClic associat al bot\u00f3
  13871387
  13881388installer_button_text=Etiqueta:
  13891389
  1390 installer_button_text_tooltip=Breu etiqueta de text, que apareixer\u00E0 dins del bot\u00F3
   1390installer_button_text_tooltip=Breu etiqueta de text, que apareixer\u00e0 dins del bot\u00f3
  13911391
  13921392installer_button_icon=Icona:
  13931393
  1394 installer_button_icon_tooltip=Imatge que mostrar\u00E1 el bot\u00F3. Deixeu-ho en blanc per mostrar la icona per defecte del JClic.
  1395 
  1396 installer_button_description=Descripci\u00F3
  1397 
  1398 installer_button_description_tooltip=Text d'ajuda emergent que mostrar\u00E0 el bot\u00F3
  1399 
  1400 installer_error_noTitle=Error: Cal indicar el t\u00EDtol del projecte
  1401 
  1402 installer_error_noBaseFolder=Error: Cal indicar el nom de la carpeta on s'instal\u00B7lar\u00E0 el projecte
   1394installer_button_icon_tooltip=Imatge que mostrar\u00e1 el bot\u00f3. Deixeu-ho en blanc per mostrar la icona per defecte del JClic.
   1395
   1396installer_button_description=Descripci\u00f3
   1397
   1398installer_button_description_tooltip=Text d'ajuda emergent que mostrar\u00e0 el bot\u00f3
   1399
   1400installer_error_noTitle=Error: Cal indicar el t\u00edtol del projecte
   1401
   1402installer_error_noBaseFolder=Error: Cal indicar el nom de la carpeta on s'instal\u00b7lar\u00e0 el projecte
  14031403
  14041404installer_error_noFilesSelected=Error: No heu seleccionat cap fitxer
  14051405
  1406 installer_error_noButtonText=Error: Cal indicar el text del bot\u00F3 d'activaci\u00F3
  1407 
  1408 installer_error_projectNotInFiles=Error: El projecte assignat al bot\u00F3 d'activaci\u00F3 no es troba a la llista de fitxers a copiar
  1409 
  1410 applet_page_full=L'applet ocupa tota la p\u00E0gina
  1411 
  1412 applet_page_mixed=L'applet t\u00E9 unes dimensions espec\u00EDfiques
   1406installer_error_noButtonText=Error: Cal indicar el text del bot\u00f3 d'activaci\u00f3
   1407
   1408installer_error_projectNotInFiles=Error: El projecte assignat al bot\u00f3 d'activaci\u00f3 no es troba a la llista de fitxers a copiar
   1409
   1410applet_page_full=L'applet ocupa tota la p\u00e0gina
   1411
   1412applet_page_mixed=L'applet t\u00e9 unes dimensions espec\u00edfiques
  14131413
  14141414edit_text_align_left=Aliniar el text a l'esquerra
   
  14181418edit_text_align_right=Aliniar el text a la dreta
  14191419
  1420 edit_text_act_target_toggle=Crea una inc\u00F2gnita o suprimeix-la
  1421 
  1422 edit_text_act_insertCell=Insereix una cel\u00B7la
   1420edit_text_act_target_toggle=Crea una inc\u00f2gnita o suprimeix-la
   1421
   1422edit_text_act_insertCell=Insereix una cel\u00b7la
  14231423
  14241424edit_text_act_content=Contingut
   
  14281428edit_cell_size=Dimensions:
  14291429
  1430 edit_project_orphanActivities=Les seg\u00FCents activitats mai no arribaran a executarse, degut a que no apareixen a cap seq\u00FC\u00E8ncia d'activitats del projecte:
  1431 
  1432 edit_project_orphanMedia=Els seg\u00FCents objectes de la mediateca no es fan servir directament en cap activitat:
  1433 
  1434 edit_project_orphanActivities_prompt=Voleu afegir-les al final de la darrera sequ\u00E8ncia d'activitats?
   1430edit_project_orphanActivities=Les seg\u00fcents activitats mai no arribaran a executarse, degut a que no apareixen a cap seq\u00fc\u00e8ncia d'activitats del projecte:
   1431
   1432edit_project_orphanMedia=Els seg\u00fcents objectes de la mediateca no es fan servir directament en cap activitat:
   1433
   1434edit_project_orphanActivities_prompt=Voleu afegir-les al final de la darrera sequ\u00e8ncia d'activitats?
  14351435
  14361436edit_project_orphanMedia_prompt=Voleu eliminar-los?
  14371437
  1438 edit_project_orphanMedia_title=Retirada d'objectes multim\u00E8dia no utilitzats
  1439 
  1440 edit_project_orphanActivities_title=Activitats \u00F2rfenes
   1438edit_project_orphanMedia_title=Retirada d'objectes multim\u00e8dia no utilitzats
   1439
   1440edit_project_orphanActivities_title=Activitats \u00f2rfenes
  14411441
  14421442edit_media_refreshAll=Actualitza el contingut de tots els recursos
   
  14621462edit_shape_drawRect=Dibuixa un rectangle
  14631463
  1464 edit_shape_drawEllipse=Dibuixa una el\u00B7lipse
  1465 
  1466 edit_shape_drawPoly=Dibuixa un pol\u00EDgon
  1467 
  1468 edit_shape_toLine=Converteix en l\u00EDnia
  1469 
  1470 edit_shape_toBezier=Converteix en corba de B\u00E9zier
  1471 
  1472 edit_shape_toQuad=Converteix en qu\u00E0drica
   1464edit_shape_drawEllipse=Dibuixa una el\u00b7lipse
   1465
   1466edit_shape_drawPoly=Dibuixa un pol\u00edgon
   1467
   1468edit_shape_toLine=Converteix en l\u00ednia
   1469
   1470edit_shape_toBezier=Converteix en corba de B\u00e9zier
   1471
   1472edit_shape_toQuad=Converteix en qu\u00e0drica
  14731473
  14741474edit_shape_rLeft=Gira a l'esquerra
   
  15001500edit_shape_elemName=Nom de l'element seleccionat
  15011501
  1502 edit_shape_magnetRadius_tooltip=Radi d'acci\u00F3 de l'imant quan es troba activat
   1502edit_shape_magnetRadius_tooltip=Radi d'acci\u00f3 de l'imant quan es troba activat
  15031503
  15041504edit_shape_gridSize_tooltip=Mida de la reixeta
   
  15061506edit_mc_activity=Activitat:
  15071507
  1508 edit_mc_sequence=Seq\u00FC\u00E8ncia:
   1508edit_mc_sequence=Seq\u00fc\u00e8ncia:
  15091509
  15101510edit_mc_url=URL:
   
  15121512edit_mc_project=Projecte:
  15131513
  1514 edit_mc_activity_selection=Selecci\u00F3 de l'activitat
  1515 
  1516 edit_mc_sequence_selection=Selecci\u00F3 de la seq\u00FC\u00E8ncia
   1514edit_mc_activity_selection=Selecci\u00f3 de l'activitat
   1515
   1516edit_mc_sequence_selection=Selecci\u00f3 de la seq\u00fc\u00e8ncia
  15171517
  15181518edit_mc_err_nullContent=Dades insuficients!
   
  15201520edit_act_arrowColor=Color de les fletxes:
  15211521
  1522 edit_act_arrowColor_tooltip=Color emprat per l'editor per dibuixar les fletxes (no \u00E9s exacte, ja que es fa servir una m\u00E0scara XOR de bits)
   1522edit_act_arrowColor_tooltip=Color emprat per l'editor per dibuixar les fletxes (no \u00e9s exacte, ja que es fa servir una m\u00e0scara XOR de bits)
  15231523
  15241524edit_act_editActivity=Edita...
   
  15381538edit_act_behavior_drag=Arrossega
  15391539
  1540 edit_act_behavior_drag_tooltip=Arrossega els objectes en comptes d'unir-los amb una l\u00EDnia
  1541 
  1542 edit_act_behavior_order=Comprova l'ordre de resoluci\u00F3
   1540edit_act_behavior_drag_tooltip=Arrossega els objectes en comptes d'unir-los amb una l\u00ednia
   1541
   1542edit_act_behavior_order=Comprova l'ordre de resoluci\u00f3
  15431543
  15441544edit_act_behavior_order_tooltip=Les caselles s'han de resoldre ordenadament
   
  15521552action_importActivities_tooltip=Importa activitats d'un altre projecte
  15531553
  1554 import_warn_samefile=El fitxer que heu seleccionat correspon al projecte actual. La importaci\u00F3 d'activitats nom\u00E9s es pot fer entre projectes diferents. Si us plau, seleccioneu un altre fitxer de projecte.
  1555 
  1556 import_selectActivities=Seleccioneu una o m\u00E9s activitats per a importar-les al projecte actual:
  1557 
  1558 import_importing=S'est\u00E0 important...
  1559 
  1560 import_checkdep=S'estan comprovant les depend\u00E8ncies...
   1554import_warn_samefile=El fitxer que heu seleccionat correspon al projecte actual. La importaci\u00f3 d'activitats nom\u00e9s es pot fer entre projectes diferents. Si us plau, seleccioneu un altre fitxer de projecte.
   1555
   1556import_selectActivities=Seleccioneu una o m\u00e9s activitats per a importar-les al projecte actual:
   1557
   1558import_importing=S'est\u00e0 important...
   1559
   1560import_checkdep=S'estan comprovant les depend\u00e8ncies...
  15611561
  15621562import_impmedia=S'estan important recursos:
  15631563
  1564 import_impact=S'est\u00E0 important l'activitat:
   1564import_impact=S'est\u00e0 important l'activitat:
  15651565
  15661566import_selectProject=Seleccioneu el projecte JClic del qual desitgeu importar activitats
   
  15801580edit_tagRep_fileName=Fitxer o URL:
  15811581
  1582 edit_tagRep_fileName_tooltip=Nom o URL del fitxer que cont\u00E9 els valors que substituiran les etiquetes
  1583 
  1584 edit_tagRep_charset=Codificaci\u00F3:
  1585 
  1586 edit_tagRep_charset_tooltip=Tipus de codificaci\u00F3 emprada en el fitxer
   1582edit_tagRep_fileName_tooltip=Nom o URL del fitxer que cont\u00e9 els valors que substituiran les etiquetes
   1583
   1584edit_tagRep_charset=Codificaci\u00f3:
   1585
   1586edit_tagRep_charset_tooltip=Tipus de codificaci\u00f3 emprada en el fitxer
  15871587
  15881588edit_tagRep_browseFile=Navega...
   
  15901590edit_tagRep_browseFile_tooltip=Navega pel sistema de fitxers
  15911591
  1592 edit_tagRep_title=Substituci\u00F3 d'etiquetes
   1592edit_tagRep_title=Substituci\u00f3 d'etiquetes
  15931593
  15941594edit_text_act_clearStylesBtn=Neteja estils de text...
  15951595
  1596 edit_text_act_clearStylesPrompt=Atenci\u00F3: Aquesta acci\u00F3 netejar\u00E0 els atributs especials de car\u00E0cter aplicats al document, retornant-lo al seu estil principal. L'operaci\u00F3 no es pot desfer. Voleu fer-ho?
  1597 
  1598 img_max_size=Mida m\u00E0xima de les imatges:
  1599 
  1600 img_max_width_tooltip=Amplada m\u00E0xima de les imatges que s'importen a la mediateca.
  1601 
  1602 img_max_height_tooltip=Al\u00E7ada m\u00E0xima de les imatges que s'importen a la mediateca.
  1603 
  1604 img_resize_prompt=La imatge "%s" t\u00E9 unes dimensions de %s p\u00EDxels, que excedeixen el m\u00E0xim perm\u00E8s pel JClic Author (%s). Voleu redimensionar-la?
   1596edit_text_act_clearStylesPrompt=Atenci\u00f3: Aquesta acci\u00f3 netejar\u00e0 els atributs especials de car\u00e0cter aplicats al document, retornant-lo al seu estil principal. L'operaci\u00f3 no es pot desfer. Voleu fer-ho?
   1597
   1598img_max_size=Mida m\u00e0xima de les imatges:
   1599
   1600img_max_width_tooltip=Amplada m\u00e0xima de les imatges que s'importen a la mediateca.
   1601
   1602img_max_height_tooltip=Al\u00e7ada m\u00e0xima de les imatges que s'importen a la mediateca.
   1603
   1604img_resize_prompt=La imatge "%s" t\u00e9 unes dimensions de %s p\u00edxels, que excedeixen el m\u00e0xim perm\u00e8s pel JClic Author (%s). Voleu redimensionar-la?
   1605
   1606export_project_desc=Indiqueu la carpeta on s'han d'escriure els fitxers resultants de l'exportaci\u00f3.
   1607
   1608export_project_output_folder=Carpeta d'exportaci\u00f3:
   1609
   1610export_project_title=Exporta el projecte actual a HTML5
   1611
   1612export_project_includeAll=Exporta tamb\u00e9 altres projectes JClic existents a la carpeta actual
   1613
   1614export_project_exportSCORM=Crea tamb\u00e9 un fitxer ZIP en format SCORM amb tots els fitxers necessaris
   1615
   1616export_project_scorm_file=Fitxer SCORM:
   1617
   1618export_project_scorm_file_tooltip=Especifiqueu la ubicaci\u00f3 del fitxer SCORM
   1619
   1620export_project_scorm_file_browse=Fitxer...
   1621
   1622export_project_scorm_file_exists=ATENCI\u00d3: El fitxer SCORM que heu especificat ja existeix. Voleu sobreescriure'l?
   1623
   1624export_project_err_empty=Heu d'indicar una carpeta on fer l'exportaci\u00f3!
   1625
   1626export_project_warning_noEmptyFolder=ATENCI\u00d3: La carpeta que heu seleccionat no est\u00e0 buida!\nEl seu contingut actual es sobreescriur\u00e0 durant el proc\u00e9s d'exportaci\u00f3.\n\u00bfSegur que voleu exportar el projecte actual dins d'aquesta carpeta?
   1627
   1628export_project_err_sameFolder=La carpeta d'exportaci\u00f3 no pot ser la mateixa que la del projecte actual.\Si us plau, indiqueu una altra ubicaci\u00f3.
   1629
   1630export_project_err_nestedFolders=La carpeta d'exportaci\u00f3 no pot ser un subdirectori de la carpeta del projecte actual.\nSi us plau, indiqueu una altra ubicaci\u00f3.
   1631
   1632export_project_selectFolder=Selecciona la carpeta
   1633
   1634export_project_exporting=Exporta el projecte a HTML5...
   1635
   1636export_project_notice=Per publicar les activitats en HTML5 pugeu aquesta carpeta a un servidor web i obriu el fitxer \"index.html\".\n\nPer previsualitzar les activitats directament des del vostre ordinador feu clic a \"Obre al navegador web\".\n
   1637
   1638export_project_scorm_notice=Tambe podeu pujar el fitxer "%s" a un EVA com a objecte SCORM (sistema b\u00e0sic d'informes amb una \u00fanica puntuaci\u00f3 per sessi\u00f3) o utilitzar-lo amb el m\u00f2dul de JClic per a Moodle, que us ofereix m\u00e9s opcions i informes detallats.
   1639
   1640export_project_finished=El projecte s'ha exportat amb \u00e8xit a:
   1641
   1642export_project_copyLog=Copia els missatges
   1643
   1644export_project_launchBrowser=Obre al navegador web
   1645
   1646action_exportProject_caption=NOU! Exporta a SCORM i HTML5...
   1647
   1648action_exportProject_tooltip=Exporta un o m\u00e9s projectes JClic a SCORM i HTML5
   1649
   1650action_exportProject_keys = HH
   1651
   1652js_codebase=Fitxer JavaScript HTML5:
   1653
   1654js_codebase_tooltip=URL que apunti a un fitxer 'jclic.min.js' v\u00e0lid
   1655
   1656settings_html = Applet i HTML5
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.