Changeset 3501


Ignore:
Timestamp:
Feb 1, 2017, 5:44:36 PM (4 years ago)
Author:
jrpelegrina
Message:

Hide backup options of pmb

Location:
pmb4.2/trunk/fuentes
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • pmb4.2/trunk/fuentes/debian/changelog

  r3076 r3501  
   1pmb (4.2.6+lliurex13) xenial; urgency=medium
   2
   3  * Add procedure to renew users
   4  * Fix some files
   5
   6 -- Juan Ramon Pelegrina <juapesai@hotmail.com>  Wed, 01 Feb 2017 17:41:59 +0100
   7
  18pmb (4.2.6+lliurex12) xenial; urgency=medium
  29
 • pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/es_ES/admin_sauvegarde.txt

  r815 r3501  
  11<h1>Copia de seguridad</h1>
  22</p><p>
  3 <b>Directorios de las copias de seguridad</b> localizaci&oacute;n en el disco o ruta donde guardar las copias de seguridad
   3<b>Copia de seguidad (LliureX):</b> Permite realizar una copia de seguridad de la base de datos<p><p>
   4<b>Importar copia de seguridad (LliureX) :</b> Importa copias de seguridad realizadas
  45</p><p>
  5 <b>Grupos de tablas</b> a guardar
  6 </p><p>
  7 <b>Copias de seguridad</b> correspondencia ruta/grupos de tablas
  8 </p><p>
  9 <b>Inicio</b>
  10 </p><p>
  11 <b>Copias de seguridad realizadas</b> muestra la lista de copias de seguridad realizadas
  12 
 • pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_sauvegarde.txt

  r838 r3501  
  11<h1>C&ograve;pia de seguretat</h1>
  22</p><p>
  3 <b>Lloc</b> localitzaci&oacute; al disc de les c&ograve;pies de seguretat
   3<b>C&ograve;pia de seguretat (LliureX):</b> Permet realitzar una c&ograve;pia de seguretat de la base de dades<p><p>
   4<b>Importa c&ograve;pia de seguretat (LliureX) :</b> Importa c&ograve;pies de seguretat realitzades
  45</p><p>
  5 <b>Grups de taules</b> que s&apos;han de guardar
  6 </p><p>
  7 <b>Còpies de seguretat</b> correspond&egrave;ncia llocs/grups de taules
  8 </p><p>
  9 <b>Llançament</b>
  10 </p><p>
  11 <b>C&ograve;pies de seguretat realitzades</b> mostra la llista de c&ograve;pies de seguretat realitzades
  126
 • pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/templates/admin.tpl.php

  r860 r3501  
  498498        </span>
  499499<!-- LLIUREX 09/03/2016 -->
  500         <span".ongletSelect("categ=tradu").">
   500<!-- LLIUREX 01/02/2017
   501        <span/".ongletSelect("categ=tradu").">
  501502                <a title='$msg[tradu_tablas]' href='./admin.php?categ=misc&sub=tradu'>
  502503                        $msg[tradu_tablas]
  503504                </a>
  504505        </span>
   506LLIUREX 01/02/2017 -->
  505507<!-- FIN LLIUREX 09/03/2016 -->
  506508
   
  524526<h1>$msg[28] <span>> !!menu_sous_rub!!</span></h1>
  525527<div class='hmenu'>
   528<!-- LLIUREX 01/02/2017
  526529        <span".ongletSelect("categ=sauvegarde&sub=lieux").">
  527530                <a title='$msg[sauv_menu_lieux_c]' href='./admin.php?categ=sauvegarde&sub=lieux'>
   
  549552                </a>
  550553        </span>
   554        LLIUREX 01/01/2017-->
  551555<!-- LLIUREX 09/03/2016 -->
  552556<!-- Copias de seguridad de lliurex -->
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.