Ignore:
Timestamp:
Feb 1, 2017, 5:44:36 PM (4 years ago)
Author:
jrpelegrina
Message:

Hide backup options of pmb

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin_sauvegarde.txt

  r838 r3501  
  11<h1>C&ograve;pia de seguretat</h1>
  22</p><p>
  3 <b>Lloc</b> localitzaci&oacute; al disc de les c&ograve;pies de seguretat
   3<b>C&ograve;pia de seguretat (LliureX):</b> Permet realitzar una c&ograve;pia de seguretat de la base de dades<p><p>
   4<b>Importa c&ograve;pia de seguretat (LliureX) :</b> Importa c&ograve;pies de seguretat realitzades
  45</p><p>
  5 <b>Grups de taules</b> que s&apos;han de guardar
  6 </p><p>
  7 <b>Còpies de seguretat</b> correspond&egrave;ncia llocs/grups de taules
  8 </p><p>
  9 <b>Llançament</b>
  10 </p><p>
  11 <b>C&ograve;pies de seguretat realitzades</b> mostra la llista de c&ograve;pies de seguretat realitzades
  126
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.