Changeset 3632


Ignore:
Timestamp:
Feb 15, 2017, 2:30:03 PM (4 years ago)
Author:
mabarracus
Message:

Enable infantil netinstall
Fixed allow admin-center's empty password or username selecting unnatended netinstall

Location:
llx-netinstall/trunk/fuentes
Files:
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/admin-center-llx-netinstall.install/lliurex-netinstall/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r3417 r3632  
  1515     "llx_netinstall_apply_config":["Aplica"],
  1616     "llx_netinstall_error":["S'ha produït l'error següent en configurar la instal·lació per xarxa: "],
   17     "llx_netinstall_no_user":["El nom d'usuari o contrasenya no poden ser cadenes buides "],
  1718     "llx_netinstall_success":["S'ha configurat correctament la instal·lació d'equips per xarxa"],
  1819     "llx_netinstall_mirror_unavailable":["No hi ha disponible cap rèplica de LliureX per a fer la instal·lació per xarxa"],
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/admin-center-llx-netinstall.install/lliurex-netinstall/src/i18n/en-US/messages.json

  r3417 r3632  
  1515     "llx_netinstall_apply_config":["Apply"],
  1616     "llx_netinstall_error":["Network install has produced the error: "],
   17     "llx_netinstall_no_user":["Username or Password can't be an empty string"],
  1718     "llx_netinstall_success":["Network install has been configured"],
  1819     "llx_netinstall_mirror_unavailable":["There is no any LliureX Mirror for network installation"],
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/admin-center-llx-netinstall.install/lliurex-netinstall/src/i18n/es-ES/messages.json

  r3417 r3632  
  1515     "llx_netinstall_apply_config":["Aplica"],
  1616     "llx_netinstall_error":["Se produjo el siguiente error en configurar la instalación por red: "],
   17     "llx_netinstall_no_user":["El nombre de usuario o passwords no pueden ser cadenas vacias "],
  1718     "llx_netinstall_success":["Se configuró correctamente la instalación de equipos por red"],
  1819     "llx_netinstall_mirror_unavailable":["No se encuentra una réplica de LliureX para realizar la instalación por red"],
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/admin-center-llx-netinstall.install/lliurex-netinstall/src/js/lliurex-netinstall.js

  r3417 r3632  
  160160      var  password=($("#llx_netinstall_setnetinstall_pass").val());
  161161      var  rootpassword=($("#llx_netinstall_setnetinstall_pass_root").val());
   162      if (! username || !password || !rootpassword){
   163        msg=self._("llx_netinstall_no_user");
   164        Utils.msg(msg, MSG_ERROR);
   165      }
  162166
  163167      var credentials=[sessionStorage.username, sessionStorage.password];
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/debian/changelog

  r3518 r3632  
   1llx-netinstall (0.58) xenial; urgency=medium
   2
   3  * Enable infantil netinstall
   4  * Fixed allow admin-center's empty password or username selecting unnatended netinstall
   5
   6 -- M.Angel Juan <m.angel.juan@gmail.com>  Wed, 15 Feb 2017 11:39:55 +0100
   7
  18llx-netinstall (0.57-1) xenial; urgency=medium
  29
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/usr/share/llx-netinstall/templates/d-i-late-command

  r3457 r3632  
  6363put_apt_conf ${BASE_DIR} ${base_class}
  6464
  65 if [ "x$base_class" = "xinfantil" ]; then
  66     in-target apt-get update
  67     in-target apt-get -y install lliurex-meta-infantil
  68 fi
   65#if [ "x$base_class" = "xinfantil" ]; then
   66#    in-target apt-get update
   67#    in-target apt-get -y install lliurex-meta-infantil
   68#fi
  6969exit 0
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/usr/share/llx-netinstall/templates/infantil-stats.cfg

  r3457 r3632  
  11d-i     preseed/include string  common.cfg unattended.cfg
  22ldap-auth-config ldap-auth-config/ldapns/ldap-server string ldap://127.0.0.1/
  3 d-i     pkgsel/include  string  lliurex-meta-desktop
   3d-i     pkgsel/include  string  lliurex-meta-infantil
  44lliurex-statistics lliurex-statistics/unattended  boolean    true
  55lliurex-statistics lliurex-statistics/acknowledge select  true
  6 
   6d-i apt-setup/local0/comment string Preschool Repository
   7d-i apt-setup/local0/repository string http://mirror/llx16 xenial main universe multiverse preschool
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/usr/share/llx-netinstall/templates/infantil.cfg

  r3457 r3632  
  11d-i     preseed/include string  common.cfg unattended.cfg
  22ldap-auth-config ldap-auth-config/ldapns/ldap-server string ldap://127.0.0.1/
  3 d-i     pkgsel/include  string  lliurex-meta-desktop
   3d-i     pkgsel/include  string  lliurex-meta-infantil
   4d-i apt-setup/local0/comment string Preschool Repository
   5d-i apt-setup/local0/repository string http://mirror/llx16 xenial main universe multiverse preschool
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/usr/share/n4d/python-plugins/NetinstallManager.py

  r3432 r3632  
  214214                Writing in presseed username and password
  215215                '''                             
   216                if not username or not password or not rootpassword:
   217                    return {"status":"false", "msg": "Usernames or Passwords can't be an empty string"}
  216218                try:
  217219                        filedir="/var/www/preseed"
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/var/lib/tftpboot/ltsp/netinstall/ubuntu-installer/amd64/boot-screens/txt-stats.cfg

  r3518 r3632  
  1111        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/amd64/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/desktop-stats.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
  1212
  13 #label install Infantil
  14 #        menu label ^Install Infantil
  15 #        kernel ubuntu-installer/amd64/linux
  16 #        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/amd64/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/infantil-stats.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
   13label install Infantil
   14        menu label ^Install Infantil
   15        kernel ubuntu-installer/amd64/linux
   16        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/amd64/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/infantil-stats.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
  1717
  1818#label install gva
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/var/lib/tftpboot/ltsp/netinstall/ubuntu-installer/amd64/boot-screens/txt.cfg

  r3457 r3632  
  1111        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/amd64/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/desktop.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
  1212
  13 #label install Infantil
  14 #        menu label ^Install Infantil
  15 #        kernel ubuntu-installer/amd64/linux
  16 #        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/amd64/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/infantil.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
   13label install Infantil
   14        menu label ^Install Infantil
   15        kernel ubuntu-installer/amd64/linux
   16        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/amd64/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/infantil.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
  1717
  1818#label install gva
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/var/lib/tftpboot/ltsp/netinstall/ubuntu-installer/i386/boot-screens/txt-stats.cfg

  r3518 r3632  
  1111        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/i386/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/desktop-stats.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
  1212
  13 #label install Infantil
  14 #        menu label ^Install Infantil
  15 #        kernel ubuntu-installer/i386/linux
  16 #        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/i386/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/infantil-stats.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
   13label install Infantil
   14        menu label ^Install Infantil
   15        kernel ubuntu-installer/i386/linux
   16        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/i386/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/infantil-stats.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
  1717
  1818#label install gva
 • llx-netinstall/trunk/fuentes/install.llx-netinstall/var/lib/tftpboot/ltsp/netinstall/ubuntu-installer/i386/boot-screens/txt.cfg

  r3457 r3632  
  1111        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/i386/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/desktop.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
  1212
  13 #label install Infantil
  14 #        menu label ^Install Infantil
  15 #        kernel ubuntu-installer/i386/linux
  16 #        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/i386/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/infantil.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
   13label install Infantil
   14        menu label ^Install Infantil
   15        kernel ubuntu-installer/i386/linux
   16        append video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=ubuntu-installer/i386/initrd.lz auto=true priority=critical preseed/url=http://preseed/infantil.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0
  1717
  1818#label install gva
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.