Ignore:
Timestamp:
Apr 21, 2017, 11:24:05 AM (4 years ago)
Author:
jrpelegrina
Message:

Fix desktops to lliurex-store

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lliurex-pmb/trunk/fuentes/install.lliurex-pmb/usr/share/applications/opac.desktop

  r3531 r4386  
  11[Desktop Entry]
   2Version:1.0
   3Encoding=UTF-8
  24Name=OPAC
   5Name[es]=OPAC
   6Name[ca_ES@valencia]=OPAC
   7Name[ca_ES.UTF-8@valencia]=OPAC
   8Name[qcv]=OPAC
  39GenericName=OPAC
  410Comment=OPAC (PMB Client)
  5 Comment[es]=OPAC (Cliente de PMB)
  6 Comment[qcv]=OPAC (Client de PMB)
   11Comment[es]=OPAC es el servicio de búsqueda en plataforma web del PMB que permite a los usuarios de biblioteca recuperar de manera dinámica y eficaz la información almacenada en PMB. Permite realizar la búsqueda simple, avanzada y por descriptores de los ejemplares existentes en la biblioteca así como realizar reservas de préstamos de estos.
   12Comment[qcv]=OPAC es el servici de busca en plataforma web del PMB que permet als usuaris de biblioteca recuperar de manera dinàmica i eficaç la informació emmagatzemada en PMB. Permet realitzar la busca simple, avançada i per descriptors dels exemplars existents en la biblioteca així com realitzar reserves de préstecs d'estos.
   13Comment[ca_ES@valencia]=OPAC es el servici de busca en plataforma web del PMB que permet als usuaris de biblioteca recuperar de manera dinàmica i eficaç la informació emmagatzemada en PMB. Permet realitzar la busca simple, avançada i per descriptors dels exemplars existents en la biblioteca així com realitzar reserves de préstecs d'estos.
   14Comment[ca_ES.UTF-8@valencia]=OPAC es el servici de busca en plataforma web del PMB que permet als usuaris de biblioteca recuperar de manera dinàmica i eficaç la informació emmagatzemada en PMB. Permet realitzar la busca simple, avançada i per descriptors dels exemplars existents en la biblioteca així com realitzar reserves de préstecs d'estos.
  715Exec=xdg-open http:/opac
  816Icon=opac
  917Terminal=false
  1018Type=Application
  11 Encoding=UTF-8
  1219Categories=Application;Office;
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.