Changeset 4588


Ignore:
Timestamp:
May 4, 2017, 4:42:00 PM (4 years ago)
Author:
joamuran
Message:

release 0.7

Location:
lliurexberry-gui/trunk/fuentes
Files:
20 added
1 deleted
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/debian/changelog

  r3581 r4588  
   1lliurexberry-gui (0.7) xenial; urgency=high
   2
   3  * Added a bit of colour and joy
   4  * Depends on nwjs 0.21
   5
   6 -- Jose A. Murcia <joamuran@gmail.com>  Thu, 04 May 2017 16:37:02 +0200
   7
  18lliurexberry-gui (0.6) xenial; urgency=medium
  29
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/debian/control

  r3587 r4588  
  99Package: lliurexberry-gui
  1010Architecture: all
  11 Depends: ${shlibs:Depends}, ${misc:Depends}, n4d-lliurexberry, nwjs0.12
   11Depends: ${shlibs:Depends}, ${misc:Depends}, n4d-lliurexberry, nwjs0.21
  1212Description: lliurexberry gui
  1313 Gui to create sd for raspberry pi on LliureX
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/po/ca_ES.UTF-8@valencia.po

  r778 r4588  
  2323"This wizard will guide you to make LliureXBerry on an SD Card to run "
  2424"Raspberry Pi as a thin client."
  25 msgstr "Este auxiliar vos guiarà per a instal·lar el LliureXBerry en una targeta SD per a utilitzar la Raspberry Pi com a client lleuger."
   25msgstr "Aquest auxiliar us guiarà a través del procés d'instal·lació del LliureXBerry en una targeta SD per a utilitzar la Raspberry Pi com a un client lleuger."
  2626
  2727#: src/js/lib/core/BerryManager.js:56
   
  3131#: src/js/lib/core/BerryManager.js:58
  3232msgid "Remove SD Card from your system and press Start Wizard Button"
  33 msgstr "Traieu la targeta SD del sistema i premeu el botó Inicia l'auxiliar."
   33msgstr "Extraieu la targeta SD del sistema i premeu el botó Inicia l'auxiliar."
  3434
  3535#: src/js/lib/core/BerryManager.js:62
   
  5555#: src/js/lib/core/BerryManager.js:96
  5656msgid "Select device from below"
  57 msgstr "Seleccioneu un dispositiu dels que hi ha a continuació."
   57msgstr "Seleccioneu un dispositiu dels següents."
  5858
  5959#: src/js/lib/core/BerryManager.js:101
   
  7979#: src/js/lib/core/BerryManager.js:221
  8080msgid "Login with local user that belong to adm group"
  81 msgstr "Introduïx el nom i la contrasenya de un usuari local que pertanga al grup adm"
   81msgstr "Accediu a través d'un usuari amb permissos"
  8282
  8383#: src/js/lib/core/BerryManager.js:226
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/src/css/main.css

  r3581 r4588  
   1
   2body{
   3        /*font-family:  'Noto Sans', sans-serif;*/
   4        background-image: url(img/bg.png);
   5        background-size: cover;
   6}
   7
   8#tab_pi{
   9        /*margin: 15%;
   10        height: 58%;*/
   11        margin-top: 15%;
   12        padding:10px;
   13        border-radius: 3px;
   14        background-color: rgba(255,255,255,0.9);
   15}
  116
  217.BerryParagraph{
  3         margin: 10px;
   18        margin-top: 15px;
   19        margin-bottom: 10px;
  420        font-size: 0.9em;
   21        text-align: justify;
  522}
   23
   24h3.berryTitle{
   25        text-align: center;
   26}
   27
   28.BerryInfo{
   29        margin-top: 15px;
   30        margin-bottom: 10px;
   31        font-size: 0.7em;
   32        background-color: rgba(100,250,100,0.5);
   33        text-align: justify;
   34}
   35
   36.BerryWarning{
   37        margin-top: 15px;
   38        margin-bottom: 10px;
   39        font-size: 0.7em;
   40        background-color: rgba(250,100,100,0.5);
   41        text-align: justify;
   42}
   43
  644
  745h3{
  846        margin: 30px 10px 20px 10px;
   47}
   48
   49h5.loginHeader{
   50        margin: 15px;
   51        text-align: center;
  952}
  1053
   
  78121        margin:20px;
  79122}
  80 body{
  81 background-color: #4c4c4c;
  82 }
  83123
  84 #tab_pi{
  85         margin: 5%;
  86         height: 88%;
  87         background-color: white;
  88 }
   124
  89125.download-gif{
  90126    background-image:url(icons/downloading.gif);
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/src/i18n/ca_ES.UTF-8@valencia.js

  r3581 r4588  
  1 module.exports = {"domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural_forms":"nplurals=2; plural=(n != 1);","lang":"es"},"Based on Raspbian, LliureXBerry is a project aimed to able small ARM computers, such as Raspberry Pi to run as thin clients":["Basat en el Raspbian, el LliureXBerry és un projecte dissenyat per a poder utilitzar ordinadors amb arquitectura ARM, com ara la Raspberry Pi perquè s'execute com a client lleuger."],"This wizard will guide you to make LliureXBerry on an SD Card to run Raspberry Pi as a thin client.":["Este auxiliar vos guiarà per a instal·lar el LliureXBerry en una targeta SD per a utilitzar la Raspberry Pi com a client lleuger."],"Stage 1. Preparing SD Card":["Pas 1. Preparació de la targeta SD"],"Remove SD Card from your system and press Start Wizard Button":["Traieu la targeta SD del sistema i premeu el botó Inicia l'auxiliar."],"    Start Wizard":["Inicia l'auxiliar"],"Stage 2. Preparing SD Card":["Pas 2. Preparació de la targeta SD"],"Insert now your sd card, and wait for LMD find it":["Inseriu la targeta SD nova i espereu que l'LMD la trobe."],"Cancel":["Cancel·la"],"Stage 3. Select device":["Pas 3. Selecció del dispositiu"],"Select device from below":["Seleccioneu un dispositiu dels que hi ha a continuació."],"Device":["Dispositiu"],"Model":["Model"],"Size":["Mida"],"    Create LliureXBerry Startup media":["Crea el sistema d'arrancada LliureXBerry al dispositiu"],"Finished":["Ha finalitzat"],"Login with local user that belong to adm group":["Introduïx el nom i la contrasenya de un usuari local que pertanga al grup adm"],"Username":["Nom d'usuari"],"Password":["Contrasenya"],"Couldn't download lliurexberry-data package, check your sources.list or availability":["No s'ha pogut descarregar el paquet lliurexberry-data, comprove el fitxer sources.list o la disponibilitat del paquet"],"Checking package data":["Comprovant la disponibilitat del paquet de dades"],"lliurexberry-data not found, this is a needed package to work properly, please download from the button below":["lliurexberry-data no s'ha trovat, aquest es un paquet necesari per funcionar correctament, pot descarregarlo des del botó de baix"],"Download package lliurexberry-data":["Descarregar el paquet lliurexberry-data"],"Pressing the button lliurexberry-data package will install on this system":["Polsant el botó el paquet lliurexberry-data serà instal·lat en aquest sistema"],"Download & Install":["Descarregar i instalar-lo"],"Check another time":["Comprovar-ho altra vegada"]}}};
   1module.exports = {
   2   "domain":"messages",
   3   "locale_data":{
   4      "messages":{
   5         "":{
   6            "domain":"messages",
   7            "plural_forms":"nplurals=2; plural=(n != 1);",
   8            "lang":"es"
   9         },
   10         "Based on Raspbian, LliureXBerry is a project aimed to able small ARM computers, such as Raspberry Pi to run as thin clients":[
   11            "Basat en el Raspbian, el LliureXBerry és un projecte dissenyat per a poder utilitzar ordinadors amb arquitectura ARM, com ara la Raspberry Pi perquè s'execute com a client lleuger."
   12         ],
   13         "This wizard will guide you to make LliureXBerry on an SD Card to run Raspberry Pi as a thin client.":[
   14            "Aquest auxiliar us guiarà a través del procés d'instal·lació del LliureXBerry en una targeta SD per a utilitzar la Raspberry Pi com a un client lleuger."
   15         ],
   16         "Stage 1. Preparing SD Card":[
   17            "Pas 1. Preparació de la targeta SD"
   18         ],
   19         "Remove SD Card from your system and press Start Wizard Button":[
   20            "Extraieu la targeta SD del sistema i premeu el botó Inicia l'auxiliar."
   21         ],
   22         "    Start Wizard":[
   23            "Inicia l'auxiliar"
   24         ],
   25         "Stage 2. Preparing SD Card":[
   26            "Pas 2. Preparació de la targeta SD"
   27         ],
   28         "Insert now your sd card, and wait for LMD find it":[
   29            "Inseriu la targeta SD nova i espereu que l'assistent la trobe."
   30         ],
   31         "Cancel":[
   32            "Cancel·la"
   33         ],
   34         "Stage 3. Select device":[
   35            "Pas 3. Selecció del dispositiu"
   36         ],
   37         "Select device from below":[
   38            "Seleccioneu un dispositiu dels següents."
   39         ],
   40         "Device":[
   41            "Dispositiu"
   42         ],
   43         "Model":[
   44            "Model"
   45         ],
   46         "Size":[
   47            "Mida"
   48         ],
   49         "    Create LliureXBerry Startup media":[
   50            "Crea el sistema d'arrancada LliureXBerry al dispositiu"
   51         ],
   52         "Finished":[
   53            "Ha finalitzat"
   54         ],
   55         "Login with local user that belong to adm group":[
   56            "Accediu a través d'un usuari amb permissos"
   57         ],
   58         "Username":[
   59            "Nom d'usuari"
   60         ],
   61         "Password":[
   62            "Contrasenya"
   63         ],
   64         "Couldn't download lliurexberry-data package, check your sources.list or availability":[
   65            "No s'ha pogut descarregar el paquet lliurexberry-data, comproveu el fitxer sources.list o la disponibilitat del paquet."
   66         ],
   67         "Checking package data":[
   68            "Comprovant la disponibilitat del paquet de dades."
   69         ],
   70         "lliurexberry-data not found, this is a needed package to work properly, please download from the button below":[
   71            "lliurexberry-data no s'ha trobat, aquest és un paquet necessari, podeu descarregar-lo des del següent botó"
   72         ],
   73         "Download package lliurexberry-data":[
   74            "Descarrega el paquet lliurexberry-data"
   75         ],
   76         "Pressing the button lliurexberry-data package will install on this system":[
   77            "En prémer el botó el paquet lliurexberry-data s'instal·larà en aquest sistema"
   78         ],
   79         "Download & Install":[
   80            "Descarrega i instal·la'l"
   81         ],
   82         "Check another time":[
   83            "Comprova-ho de nou"
   84         ],
   85         "Welcome to LliureXBerry":[
   86            "Benvinguts al LliureXBerry"
   87         ],
   88         "Start Assistant":[
   89            "Inicieu l'assistent"
   90         ]
   91      }
   92   }
   93};
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/src/i18n/es_ES.UTF-8.js

  r3581 r4588  
  1 module.exports = {"domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural_forms":"nplurals=2; plural=(n != 1);","lang":"es"},"Based on Raspbian, LliureXBerry is a project aimed to able small ARM computers, such as Raspberry Pi to run as thin clients":["Basado en Raspbian, LliureXBerry es un proyecto que es capaz de funcionar en pequeñas computadoras ARM, como Raspberry PI como clientes ligeros."],"This wizard will guide you to make LliureXBerry on an SD Card to run Raspberry Pi as a thin client.":["Este asistente le guiará para grabar la imagen de LliureXBerry en una tarjeta SD y usarla en los clientes ligeros."],"Stage 1. Preparing SD Card":["Paso 1. Preparando la tarjeta SD."],"Remove SD Card from your system and press Start Wizard Button":["Desconecte la tarjeta SD del equipo y pulse el botón de comenzar."],"    Start Wizard":["    Comenzar"],"Stage 2. Preparing SD Card":["Paso 2. Preparando la tarjeta SD"],"Insert now your sd card, and wait for LMD find it":["Introduzca ahora la tarjeta SD, y espere que LMD la detecte."],"Cancel":["Cancelar"],"Stage 3. Select device":["Paso 3. Seleccione un dispositivo"],"Select device from below":["Seleccione un dispositivo de la lista"],"Device":["Dispositivo"],"Model":["Modelo"],"Size":["Tamaño"],"    Create LliureXBerry Startup media":["    Crear un dispositivo de arranque con LliureXBerry"],"Finished":["Finalizado"],"Login with local user that belong to adm group":["Introduce nombre y contraseña de un usuario que pertenezca al grupo adm"],"Username":["Usuario"],"Password":["Contraseña"],"Couldn't download lliurexberry-data package, check your sources.list or availability":["No se ha podido descargar el paquete lliurexberry-data comprueba el fichero sources.list o la disponibilidad del paquete"],"Checking package data":["Comprobando disponibilidad del paquete de datos"],"lliurexberry-data not found, this is a needed package to work properly, please download from the button below":["lliurexberry-data no ha sido encontrado en este sistema, para que funcione correctamente debe estar instalado, work properly, puedes descargarlo desde el botón inferior"],"Download package lliurexberry-data":["Descargar el paquete lliurexberry-data"],"Pressing the button lliurexberry-data package will install on this system":["Pulsando el botón el paquete lliurexberry-data será instalado en este sistema"],"Download & Install":["Descargar e instalar"],"Check another time":["Realizar comprobaciones otra vez"]}}};
   1module.exports = {
   2   "domain":"messages",
   3   "locale_data":{
   4      "messages":{
   5         "":{
   6            "domain":"messages",
   7            "plural_forms":"nplurals=2; plural=(n != 1);",
   8            "lang":"es"
   9         },
   10         "Based on Raspbian, LliureXBerry is a project aimed to able small ARM computers, such as Raspberry Pi to run as thin clients":[
   11            "Basado en Raspbian, LliureXBerry es un proyecto que es capaz de funcionar en pequeñas computadoras ARM, como Raspberry PI como clientes ligeros."
   12         ],
   13         "This wizard will guide you to make LliureXBerry on an SD Card to run Raspberry Pi as a thin client.":[
   14            "Este asistente le guiará para grabar la imagen de LliureXBerry en una tarjeta SD y usarla en los clientes ligeros."
   15         ],
   16         "Stage 1. Preparing SD Card":[
   17            "Paso 1. Preparando la tarjeta SD."
   18         ],
   19         "Remove SD Card from your system and press Start Wizard Button":[
   20            "Desconecte la tarjeta SD del equipo y pulse el botón de comenzar."
   21         ],
   22         "    Start Wizard":[
   23            "    Comenzar"
   24         ],
   25         "Stage 2. Preparing SD Card":[
   26            "Paso 2. Preparando la tarjeta SD"
   27         ],
   28         "Insert now your sd card, and wait for LMD find it":[
   29            "Introduzca ahora la tarjeta SD, y espere que LMD la detecte."
   30         ],
   31         "Cancel":[
   32            "Cancelar"
   33         ],
   34         "Stage 3. Select device":[
   35            "Paso 3. Seleccione un dispositivo"
   36         ],
   37         "Select device from below":[
   38            "Seleccione un dispositivo de la lista"
   39         ],
   40         "Device":[
   41            "Dispositivo"
   42         ],
   43         "Model":[
   44            "Modelo"
   45         ],
   46         "Size":[
   47            "Tamaño"
   48         ],
   49         "    Create LliureXBerry Startup media":[
   50            "    Crear un dispositivo de arranque con LliureXBerry"
   51         ],
   52         "Finished":[
   53            "Finalizado"
   54         ],
   55         "Login with local user that belong to adm group":[
   56            "Introduce nombre y contraseña de un usuario que pertenezca al grupo adm"
   57         ],
   58         "Username":[
   59            "Usuario"
   60         ],
   61         "Password":[
   62            "Contraseña"
   63         ],
   64         "Couldn't download lliurexberry-data package, check your sources.list or availability":[
   65            "No se ha podido descargar el paquete lliurexberry-data comprueba el fichero sources.list o la disponibilidad del paquete"
   66         ],
   67         "Checking package data":[
   68            "Comprobando disponibilidad del paquete de datos"
   69         ],
   70         "lliurexberry-data not found, this is a needed package to work properly, please download from the button below":[
   71            "lliurexberry-data no ha sido encontrado en este sistema, para que funcione correctamente debe estar instalado, work properly, puedes descargarlo desde el botón inferior"
   72         ],
   73         "Download package lliurexberry-data":[
   74            "Descargar el paquete lliurexberry-data"
   75         ],
   76         "Pressing the button lliurexberry-data package will install on this system":[
   77            "Pulsando el botón el paquete lliurexberry-data será instalado en este sistema"
   78         ],
   79         "Download & Install":[
   80            "Descargar e instalar"
   81         ],
   82         "Check another time":[
   83            "Realizar comprobaciones otra vez"
   84         ],
   85         "Welcome to LliureXBerry":[
   86            "Bienvenidos al LliureXBerry"
   87         ],
   88         "Start Assistant":[
   89            "Iniciar el asistente"
   90         ]
   91      }
   92   }
   93};
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/src/index.html

  r778 r4588  
  1313
  1414                <!-- Files application -->
   15               
   16                <link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/lib_external/jquery-ui/css/bootstrap/jquery-ui-1.10.0.custom.css">
   17                <link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/lib_external/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
   18               
   19                <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/TemplateManager.css">
   20               
  1521                <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css">
  16                 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/lib_external/jquery-ui/css/bootstrap/jquery-ui-1.10.0.custom.css">
  17                 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/TemplateManager.css">
  1822                <script src="js/main.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  1923        </head>
  2024        <body>
  21         <div id="tab_pi"></div>
   25        <div id="tab_pi" class="panel offset-md-2 col-md-8"></div>
  2226        </body>
  2327</html>
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/src/js/lib/core/BerryManager.js

  r3581 r4588  
  9595       
  9696        this.showIntro=function showIntro(){
   97               
   98                var text=i18n.gettext("Welcome to LliureXBerry");
   99                var welcome=$(document.createElement("h3")).html(text).addClass("berryTitle");
   100               
  97101                text=i18n.gettext("Based on Raspbian, LliureXBerry is a project aimed to able small ARM computers, such as Raspberry Pi to run as thin clients");
  98102                var text1=$(document.createElement("div")).html(text).addClass("BerryParagraph");
  99103                text=i18n.gettext("This wizard will guide you to make LliureXBerry on an SD Card to run Raspberry Pi as a thin client.");
  100104                var text2=$(document.createElement("div")).html(text).addClass("BerryParagraph");
   105               
   106                var bt=$(document.createElement("button")).html("Start Assistant").addClass("btn btn-success col-md-6 offset-md-3").css("margin-bottom","30px").css("margin-top","30px");
   107               
   108                $("#tab_pi").append(welcome);
  101109                $("#tab_pi").append(text1);
  102110                $("#tab_pi").append(text2);
   111                $("#tab_pi").append(bt);
   112               
   113                $(bt).on("click", function(){
   114                        self.showMe();
   115                        })
   116               
  103117        }
  104118       
  105119        this.showStage1=function showStage1(){
  106120                $("#divWizard").empty();
  107                 var title=$(document.createElement("h3")).html(i18n.gettext("Stage 1. Preparing SD Card"));
   121                var title=$(document.createElement("h4")).html(i18n.gettext("Stage 1. Preparing SD Card"));
  108122                $("#divWizard").append(title);
  109123                var text=$(document.createElement("div")).html(i18n.gettext("Remove SD Card from your system and press Start Wizard Button")).addClass("BerryParagraph");
   
  111125                var icon=$(document.createElement("i")).addClass("icon-sd");
  112126                var btWizard_1=$(document.createElement("button")).attr("id", "btwiz1");
  113                 btWizard_1.addClass("btWizard green firstbutton").html(i18n.gettext("    Start Wizard")).prepend(icon);
   127                btWizard_1.addClass("btn btn-success col-md-6 offset-md-3").html(i18n.gettext("    Start Wizard")).prepend(icon);
  114128                $("#divWizard").append(btWizard_1);
  115129        }
   
  118132        this.showStage2=function showStage2(){
  119133                $("#divWizard").empty();
  120                 var title=$(document.createElement("h3")).html(i18n.gettext("Stage 2. Preparing SD Card"));
   134                var title=$(document.createElement("h4.")).html(i18n.gettext("Stage 2. Preparing SD Card"));
  121135                $("#divWizard").append(title);
  122136                var text=$(document.createElement("div")).html(i18n.gettext("Insert now your sd card, and wait for LMD find it")).addClass("BerryParagraph");
   
  126140                $("#divWizard").append(wait);
  127141               
  128                 var CloseBt=$(document.createElement("button")).addClass("red btWizard firstbutton").attr("id", "cancel_button").html(i18n.gettext("Cancel"));
   142                var CloseBt=$(document.createElement("button")).addClass("btn btn-danger col-md-6 offset-md-3").attr("id", "cancel_button").html(i18n.gettext("Cancel"));
  129143                $("#divWizard").append(CloseBt);
  130144                $(CloseBt).bind("click", function(){
   
  143157        this.showStage3=function showStage3(diff){
  144158                $("#divWizard").empty();
  145                 var title=$(document.createElement("h3")).html(i18n.gettext("Stage 3. Select device"));
   159                var title=$(document.createElement("h4")).html(i18n.gettext("Stage 3. Select device"));
  146160                $("#divWizard").append(title);
  147161                var text=$(document.createElement("div")).html(i18n.gettext("Select device from below")).addClass("BerryParagraph");
   
  174188                                self.selecteddevice = $(this).attr("id");
  175189                                $("#"+self.selecteddevice).addClass("selected");
  176                                 $("#btwiz3").removeClass("btWizardHidden").addClass("btWizard green firstbutton");
   190                                $("#btwiz3").removeClass("btWizardHidden").addClass("btn btn-success col-md-6 offset-md-3");
  177191                                });
  178192                        $(device_table).append(t_row);
   
  249263        }
  250264       
   265        this.startUp=function startUp(){
   266                $("#tab_pi").empty();
   267                self.showIntro();
   268        }
   269       
   270       
  251271        this.showMe=function showMe(){
  252272                $("#tab_pi").empty();
  253273                if (self.package_available==true || self.package_available == 'unninitialized'){
  254                         self.showIntro();
   274                       
   275                        //self.showIntro();
  255276                       
  256277                        var div_wizard=$(document.createElement("div")).attr("id", "divWizard");
   
  276297                $("#tab_pi").empty();
  277298                text=i18n.gettext("lliurexberry-data not found, this is a needed package to work properly, please download from the button below");
  278                 var div_download_package=$(document.createElement("div")).html(text).addClass("BerryParagraph");
   299                var div_download_package=$(document.createElement("div")).html(text).addClass("BerryWarning");
  279300               
  280301                $("#tab_pi").append(div_download_package);
   
  285306               
  286307                $("#divWizard").empty();
  287                 var title=$(document.createElement("h3")).html(i18n.gettext("Download package lliurexberry-data"));
   308                var title=$(document.createElement("h5")).html(i18n.gettext("Download package lliurexberry-data")).addClass("loginHeader");
  288309                $("#divWizard").append(title);
  289310                var text=$(document.createElement("div")).html(i18n.gettext("Pressing the button lliurexberry-data package will install on this system")).addClass("BerryParagraph");
  290311                $("#divWizard").append(text);
  291312                var btdown=$(document.createElement("button")).attr("id", "btdown");
  292                 btdown.addClass("btWizard green firstbutton").html(i18n.gettext("Download & Install"));
   313                btdown.addClass("btn btn-success col-md-6 offset-md-3").html(i18n.gettext("Download & Install"));
  293314                $("#divWizard").append(btdown);
  294315                self.bind_ui();
   
  298319        this.showLogin = function showLogin(){
  299320                $("#divWizard").empty();
  300                 var title=$(document.createElement("h3")).html(i18n.gettext("Login with local user that belong to adm group"));
   321                var title=$(document.createElement("h5")).html(i18n.gettext("Login with local user that belong to adm group")).addClass("loginHeader");
  301322                $("#divWizard").append(title);
  302323
  303324                var list_gui = [];
  304325
  305                 list_gui.push($(document.createElement("label")).html(i18n.gettext("Username")));
  306                 list_gui.push($(document.createElement("input")).attr("id","localusername").attr("type","text"));
  307                
  308                 list_gui.push($(document.createElement("label")).html(i18n.gettext("Password")));
  309                 list_gui.push($(document.createElement("input")).attr("id","localpassword").attr("type","password"));
  310 
  311                 list_gui.push($(document.createElement("button")).append("Login").bind('click',self.check_local_user));
  312                
  313 
  314                 list_gui.forEach(function(element){$("#divWizard").append(element)});
   326                var div_username_label=$(document.createElement("label")).attr("for", "localusername").html(i18n.gettext("Username"));
   327                var div_username_input=$(document.createElement("input")).addClass("form-control").attr("id","localusername").attr("type","text");
   328                var div_username=$(document.createElement("div")).addClass("form-group");
   329                div_username.append(div_username_label, div_username_input);
   330               
   331                var div_pass_label=$(document.createElement("label")).attr("for", "localpassword").html(i18n.gettext("Password"));
   332                var div_pass_input=$(document.createElement("input")).addClass("form-control").attr("id","localpassword").attr("type","password");
   333                var div_pass=$(document.createElement("div")).addClass("form-group");
   334                div_pass.append(div_pass_label, div_pass_input);
   335               
   336                var formBt=$(document.createElement("button")).addClass("btn btn-success").append("Login").bind('click',self.check_local_user);
   337               
   338                $("#divWizard").append(div_username, div_pass, formBt);
   339               
   340                /*list_gui.push($(document.createElement("label")).addClass(".form-control").html(i18n.gettext("Username")));
   341                list_gui.push($(document.createElement("input")).addClass(".form-control").attr("id","localusername").attr("type","text"));
   342               
   343                list_gui.push($(document.createElement("label")).addClass(".form-control").html(i18n.gettext("Password")));
   344                list_gui.push($(document.createElement("input")).addClass(".form-control").attr("id","localpassword").attr("type","password"));
   345
   346                list_gui.push($(document.createElement("button")).addClass("btn .btn-success").append("Login").bind('click',self.check_local_user));
   347               
   348                var form=$(document.createElement("div")).addClass("form-group");
   349               
   350               
   351                list_gui.forEach(function(element){$(form).append(element)});
   352                $("#divWizard").append(form);*/
  315353               
  316354        }
   
  348386                        $('#tab_pi').empty();
  349387                        //var text='<h2>Error: '+msg+'<br /><br />'+i18n.gettext("berrymanager.loginlocal.tittle")+'</h2>';
  350                         var text='<br /><br /><h2>'+i18n.gettext("Couldn't download lliurexberry-data package, check your sources.list or availability")+'</h2>';
   388                        var text='<br /><br /><div class="BerryWarning">'+i18n.gettext("Couldn't download lliurexberry-data package, check your sources.list or availability")+'</h5>';
  351389                        var div_download_package=$(document.createElement("div")).html(text).addClass("BerryParagraph").attr("id", "divWizard");
  352390                        $("#tab_pi").append(div_download_package);
  353391                        var retry=$("<button id='retry_button'>"+i18n.gettext("Check another time")+"</button>");
  354                         retry.addClass("btWizard green firstbutton");
   392                        retry.addClass("btn btn-success col-md-6 offset-md-3");
  355393                        $("#tab_pi").append(retry);
  356394                        self.bind_ui();
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/src/js/main.js

  r778 r4588  
  4040
  4141        berrymanager.bind_ui();
  42         berrymanager.showMe();
   42        berrymanager.startUp();
   43        //berrymanager.showMe();
  4344});
 • lliurexberry-gui/trunk/fuentes/src/package.json

  r3581 r4588  
  1212    "toolbar": true,
  1313    "frame": true,
  14     "width": 1024,
  15     "height": 768,
   14    "width": 800,
   15    "height": 600,
  1616    "position": "mouse"
  1717  },
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.